Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 16. december 2004 - Strasbourg EUT-udgave

11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde
MPphoto
 
 

  Formanden. - Jeg erklærer mødet for genoptaget.

Protokollen fra foregående møde er omdelt. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg den som godkendt.

 
  
MPphoto
 
 

  Posselt (PPE-DE). - (DE) Hr. formand, jeg har to korte bemærkninger. Før det første hvad angår Tyrkiet-afstemningen. Under afstemningen om Tyrkiet, Eurling-betænkningen, stemte jeg for hr. Langens ændringsforslag 16. Det er imidlertid ikke blevet noteret. Måske fungerede maskinen ikke. Jeg anmoder Dem om at korrigere det.

For det andet havde vi i går en afstemning om EU-Rusland-topmødet. I den forbindelse sagde vi, at vi burde integrere alle dele af det tjetjenske samfund i fredsprocessen. I dag erfarer jeg, at familien til præsident Masradov, som blev valgt under OSCE's observation, herunder gamle søskende på mellem 69 og 75 år, er blevet slæbt væk og arresteret af den russiske efterretningstjeneste. Jeg anmoder Dem om at kontrollere disse informationer og i givet fald protestere over for de russiske myndigheder i den forbindelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Jeg noterer Deres bemærkninger, hr. Posselt. Hvis ingen andre gør indsigelse, betragter jeg protokollen som godkendt.

(Protokollen fra foregående møde godkendtes)

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik