Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Torsdagen den 16 december 2004 - Strasbourg EUT-utgåva

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde
MPphoto
 
 

  Talmannen. Jag förklarar sammanträdet återupptaget.

Protokollet från gårdagens sammanträde har delats ut. Finns det några invändningar?

 
  
MPphoto
 
 

  Posselt (PPE-DE). – (DE) Bara två korta anmärkningar, herr talman, och den första gäller omröstningen om Turkiet. Vid omröstningen om Turkiet – Eurlings-betänkandet – röstade jag för Werner Langens ändringsförslag 16. Detta har emellertid inte förts in i protokollet: rösträkningsmaskinen kanske inte fungerade. Jag vill be er att korrigera detta.

Min andra anmärkning gäller omröstningen om toppmötet mellan EU och Ryssland. När vi röstade om det sa vi att alla delar av det tjetjenska samhället skulle integreras i fredsprocessen. I dag har jag fått höra att president Aslan Maskhadov, som valdes under övervakning av OSSE, har fått sin familj bortförd och fängslad av den ryska underrättelsetjänsten, däribland hans syskon som är mellan 69 och 75 år gamla. Jag vill be er att kontrollera om detta stämmer och, om det gör det, att inge en protest till de ryska myndigheterna i frågan.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Jag har antecknat era invändningar herr Posselt. Om det inte finns några ytterligare invändningar kan protokollet justeras.

(Protokollet justerades.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy