Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 16 december 2004 - Straatsburg Uitgave PB

13. Stemmingen
  

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Zimbabwe (RC-B6-0212/2004)

(Het Parlement neemt de resolutie aan)

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de situatie in het oosten van de Democratische Republiek Congo (RC-B6-0218/2004)

(Het Parlement neemt de resolutie aan)

Gezamenlijke ontwerpresolutie over Bhopal (RC-B6-0216/2004)

Vóór de stemming

 
  
MPphoto
 
 

  Martínez Martínez (PSE).(ES) Mijnheer de Voorzitter, ik wilde alleen even aangeven dat er een fout staat in de door de socialistische fractie uitgedeelde stemlijst en dat wij wat de amendementen over Bhopal betreft, tegen het eerste amendement en voor de andere drie amendementen stemmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Roithová (PPE-DE). (CS) Ik wil graag melden dat mijn kaart nog altijd niet is geregistreerd en daardoor niet werkt. Ik wilde voorstemmen.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Ik neem nota van uw opmerking.

(Het Parlement neemt de resolutie aan)

 
  
MPphoto
 
 

  Rübig (PPE-DE).(DE) Mijnheer de Voorzitter, ik heb nog een opmerking met betrekking tot het Reglement. We hebben gisteren tot 14.00 uur gestemd. Het was in dit Parlement eigenlijk altijd gebruikelijk om van 12.00 tot 13.30 uur te stemmen, omdat wij natuurlijk ook ‘s middags veel verplichtingen hebben en onze gasten anders moeten wachten. Ik wil het Bureau verzoeken hiervoor dezelfde regeling te treffen als in de afgelopen zittingsperiode, namelijk dat de stemmingen tot uiterlijk 13.30 uur duren.

Voorts wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om alle aanwezigen een prettig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar toe te wensen.

 
  
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Dank u voor uw opmerking, mijnheer Rübig.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid