Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

Σύσταση Nicholson (A6-0001/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Allister (NI), γραπτώς. (EN) Σήμερα ψήφισα υπέρ της παράτασης της χρηματοδότησης PEACE, αλλά το έκανα με σημαντικές επιφυλάξεις. Οι επιφυλάξεις αυτές προέρχονται από το γεγονός ότι, έως σήμερα, η χρηματοδότηση PEACE στη Βόρειο Ιρλανδία κατανεμήθηκε κατά τρόπο εξαιρετικά ανισόρροπο, προς μεγάλη ζημία της Προτεσταντικής/Ενωτικής Κοινότητας.

Ευνοεί επίσης ομάδες φυλακισμένων τρομοκρατών έναντι ομάδων θυμάτων, που είναι θύματα λόγω της φρίκης που τους έχουν επιβάλει αυτοί οι τρομοκράτες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επέκτασης της χρηματοδότησης PEACE προσβλέπω σε μια άμεση διόρθωση αυτών των αδικιών. Η χρηματοδότηση αυτή πρέπει να κατανεμηθεί κατά τρόπο δίκαιο.

 
  
MPphoto
 
 

  De Rossa (PSE), γραπτώς. (EN) Χαίρομαι που υποστηρίζω αυτήν έκθεση και επικροτώ την προτεινόμενη επέκταση του προγράμματος PEACE για αυτή τη χρονιά και το 2006.

Η απόφαση αυτή θα επιτρέψει τη συνέχιση για μερικά ακόμη χρόνια των μέτρων PEACE, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να στηρίξουν τη συμφιλίωση. Η συνέχιση αυτών των ειρηνευτικών πρωτοβουλιών είναι ανεκτίμητη για την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων και για την προσέγγιση των κοινοτήτων από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Το πρόγραμμα PEACE είναι ειδικά εστιασμένο στη συμφιλίωση και τα έργα που έχει χρηματοδοτήσει έχουν συμβάλει κατά πολύ στην προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και των καλύτερων σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων. Χαίρομαι που η χρηματοδότηση επεκτάθηκε τώρα έως τα τέλη του 2006 και ελπίζω ειλικρινά ότι θα υπάρξει περαιτέρω πρόνοια στις δημοσιονομικές Προοπτικές όταν θεσμοθετηθούν και τεθούν σε ισχύ το 2007.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ελπίδες μας για ένα ειρηνικό μέλλον εξαρτώνται από το καλό έργο των διαφόρων διασυνοριακών πρωτοβουλιών και των πρωτοβουλιών μεταξύ Βορρά-Νότου που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Goudin, Lundgren και Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. (SV) Το πρόγραμμα PEACE δικαιολογείται ως εσωτερικό ζήτημα της ΕΕ. Οι παράγοντες που φέρουν την κύρια και μέγιστη ευθύνη για την επίτευξη παγίωσης της ειρηνευτικής διαδικασίας είναι, ωστόσο, η Ιρλανδία και η Μεγάλη Βρετανία.

Κατά την άποψη της Λίστας του Ιουνίου, είναι εξαιρετικά σημαντικό να μην χρησιμοποιηθεί η οικονομική ενίσχυση ως μια μορφή «διαρθρωτικής ενίσχυσης», αλλά να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη πραγματικών και πρακτικών βελτιώσεων που θα προωθούν τη θετική ανάπτυξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Βόρειο Ιρλανδία.

 
  
MPphoto
 
 

  Isler Béguin (Verts/ALE), γραπτώς. – (FR) Αν ήταν στο χέρι της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, το σχέδιο Συντάγματος θα ήταν πολύ πιο φιλόδοξο από αυτό που μας υποβλήθηκε. Θα επέτρεπε να προσδώσουμε συγκεκριμένο χαρακτήρα στην πολιτική, κοινωνική και οικολογική Ευρώπη, για την οποία αγωνιζόμαστε. Θα ήταν ένα σχέδιο χωρίς αμφισημίες και χωρίς αβεβαιότητες όσον αφορά τους στόχους, χωρίς αυτό το τρίτο μέρος που, επαναλαμβάνοντας απλώς τις προηγούμενες συνθήκες, αντιβαίνει σε ένα συνολικό φιλόδοξο σχέδιο για την Ευρώπη. Ωστόσο, παρά τις ατέλειές του, θα υπερψηφίσω και ζητώ να υπερψηφίσουμε αυτό το κείμενο Συνταγματικής Συνθήκης, διότι θα συνιστούσε αποτρόπαια παρέκκλιση και μείζον πολιτικό σφάλμα να συνταχθούμε με το στρατόπεδο του «όχι» στο Σύνταγμα, με την πρόφαση ότι το τελικό κείμενο δεν αίρεται στο ύψος των όσων διακυβεύονται.

Χρειαζόμαστε την Ευρώπη, έστω και μια ατελή Ευρώπη, περισσότερο από ποτέ.

Με ένα Σύνταγμα, θα πετύχουμε να δημιουργήσουμε αυτή την Ευρώπη της ειρήνης, φορέα κοινών αξιών, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία. Με αυτή τη μείζονος σημασίας πράξη οι ευρωπαίοι πολίτες θα αισθανθούν ενωμένοι σε ένα πραγματικό κοινό σχέδιο. Με την ψήφο μου σε σχέση με την έκθεση Corbett θα υπερασπιστώ ένα στρατευμένο «ναι».

Αν χάναμε αυτή την ιστορική ευκαιρία, θα απαρνιόμασταν το ίδιο μας το έργο της οικοδόμησης της Ευρώπης, και θα θέταμε, για μεγάλο χρονικό διάστημα, φραγμό στη φιλόδοξη πορεία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, που επιδιώκουμε να δούμε...

(Η αιτιολόγηση ψήφου συντομεύτηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 163 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Marques (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Συγχαίρω τον κ. Nicholson για το εξαιρετικό του έργο όσον αφορά τη σύσταση σχετικά με την παράταση της διάρκειας του προγράμματος PEACE.

Το πρόγραμμα PEACE, το οποίο ξεκίνησε το 1995, έχει ως στόχο την ενίσχυση της ειρήνης και τη συμφιλίωση στη Βόρειο Ιρλανδία και στην παραμεθόρια περιοχή της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Μετά την επιτυχία του προγράμματος PEACE I, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου του 1999 αποφάσισε να παρατείνει το πρόγραμμα για μία ακόμα πενταετία, προκειμένου να υπάρξει συνέχεια στα σχέδια που είχαν θεσπιστεί.

Στηρίζω τη θέση του εισηγητή σύμφωνα με την οποία σε αυτήν την περιοχή της Ευρώπης, η οποία έχει υποστεί πάνω από 30 χρόνια βίας, όλες οι ενέργειες θα πρέπει να έχουν ως στόχο να καταστεί δυνατή η διατήρηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, της αποκατάστασης των πόλεων και της υπαίθρου και της διασυνοριακής συνεργασίας.

Συνεπώς, είναι σημαντική η διετής παράταση της εφαρμογής του προγράμματος PEACE έως το τέλος του 2006, ώστε να συμπίπτει χρονικά με την περίοδο προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων και με την πρόταση για παράταση της ετήσιας κοινοτικής συνεισφοράς στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία για την ίδια περίοδο. Ο ευρύτερος στόχος της, συνεπώς, είναι η ευθυγράμμιση των μέτρων που χρηματοδοτούνται από τα δύο αυτά μέσα με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην περιοχή στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Ó Neachtain (UEN), γραπτώς. (EN) Χαιρετίζω την έκθεση, η οποία προσφέρει επίσημα την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνεχιζόμενη χρηματοδότηση της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ειρήνης έως το έτος 2006.

Το 2005 και το 2006 θα διατεθούν 108 εκατ. ευρώ στο Ταμείο αυτό το οποίο υποστηρίζει έργα στην περιοχή των παραμεθόριων κομητειών και τη Βόρειο Ιρλανδία. Το ένα τρίτο αυτού του κονδυλίου, 36 εκατ. ευρώ, θα δαπανηθούν στις παραμεθόριες κομητείες, ενώ τα υπόλοιπα 72 εκατ. θα δαπανηθούν στη Βόρειο Ιρλανδία.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Peace 2000-2004 υποστήριξε 4 000 σχέδια μόνο στη Βόρειο Ιρλανδία και τις παραμεθόριες κομητείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει επίσης 15 εκατ. ευρώ ετησίως στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία και έχει υποστηρίξει συνεχόμενα προγράμματα Interreg ήδη από τη δεκαετία του 1980.

Στο γενικότερο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ιρλανδία, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την παροχή πολιτικής και οικονομικής υποστήριξης – και είναι σαφές ότι θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό και κεντρικό ρόλο ως προς αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση του κ. Nicholson σχετικά με το πρόγραμμα PEACE για τη Βόρειο Ιρλανδία, διότι έχω την αίσθηση ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να επιδείξει η ΕΕ την αλληλεγγύη της ως προς την ειρηνευτική διαδικασία στην Ιρλανδία. Η αλληλεγγύη μας θα πρέπει να διοχετευθεί με στόχο την ωφέλεια της ευρείας κλίμακας τομέων, ομάδων και κοινοτήτων που επηρεάζονται περισσότερο από τη βία, καθώς και την ενίσχυση των διακοινοτικών σχεδίων.

Η οικονομική διαχείριση μέσω εταιρικών δομών με τοπική βάση και τομεακά ειδικευμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων θα βοηθήσει στην ενίσχυση των δεσμών ειρήνης και συμφιλίωσης που είναι σημαντικοί για τη σταθεροποίηση στη Βόρειο Ιρλανδία. Θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικός ο στόχος της οικονομικής συνέπειας που έχει τεθεί ως αποτέλεσμα της παράτασης της εφαρμογής του προγράμματος PEACE για δύο ακόμα χρόνια, δεδομένου ότι αποτελεί ένα βήμα προς την ευθυγράμμιση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από αυτό το μέσο και από το Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία με παρεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), γραπτώς. (PT) Σε μια Ευρώπη που έχει αποδειχθεί ικανή να οικοδομήσει την ειρήνη εντός των συνόρων της, φαινόμενα όπως αυτά στη Βόρειο Ιρλανδία και στη Χώρα των Βάσκων γίνονται, ευτυχώς, λιγότερα και σποραδικά.

Με δεδομένη τη σοβαρή φύση αυτών των καταστάσεων, ωστόσο, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να καταδικάζει σφόδρα και ανεπιφύλακτα τη χρήση της βίας ως μέσο για την επίλυση πολιτικών ζητημάτων.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών κατάπαυσης του πυρός και ανοίγματος των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών στη σύγκρουση της Βορείου Ιρλανδίας, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να επιδείξουμε ανάλογη αποφασιστικότητα όσον αφορά πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν στην εδραίωση της διαρκούς ειρήνης σε αυτά τα εδάφη.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζω το γεγονός ότι θα διατηρηθεί η χρηματοδοτική στήριξη προς τη Βόρειο Ιρλανδία και την παραμεθόρια περιοχή της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, καθώς και ότι το πρόγραμμα PEACE II θα παραταθεί για δύο ακόμα χρόνια.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου