Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2005 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνταγμα για την Ευρώπη
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις ψήφου
 9.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Σύνταγμα για την Ευρώπη (συνέχεια)
 11.Πράσινο Βιβλίο σχετικά με την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών προς ανάληψη εργασίας
 12.Ώρα των Ερωτήσεων (Επιτροπή)
 13.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (836 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (920 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου