Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 11 januari 2005 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag): se protokollet
 5.Konstitution för Europa
 6.Omröstning
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Konstitution för Europa (fortsättning)
 11.Grönbok om rätt till inresa och vistelse för anställning
 12.Frågestund (kommissionen)
 13.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 14.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (489 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
EUT-utgåva (1253 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy