Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Αιτιολογήσεις ψήφου
MPphoto
 
 

  Carlotti (PSE), γραπτώς. – (FR) Χαιρετίζω την πρόοδο που έχει σημειώσει η Συνταγματική Συνθήκη όσον αφορά την ανάπτυξη και τη διεθνή αλληλεγγύη, αρχή η οποία κατοχυρώνεται ως μια από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ.

Για πρώτη φορά, αυτή η Συνθήκη περιλαμβάνει ξεχωριστό κεφάλαιο για τη συνεργασία με τρίτες χώρες και για τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Δίνει έμφαση στους στόχους που σχετίζονται με αυτή την πολιτική, όπως η εξάλειψη της φτώχειας, η προαγωγή της υγείας και η καταπολέμηση των μολυσματικών ασθενειών. Δίνει προτεραιότητα στα δικαιώματα των παιδιών και σημειώνει τεράστια πρόοδο όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και τον κεντρικό τους ρόλο στην ανάπτυξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται συνεπώς σε ένα σημαντικό σημείο καμπής, καθώς αναγνωρίζει στη Συνταγματική της Συνθήκη ότι η αλληλεγγύη δεν μπορεί να περιορίζεται στη δική της επικράτεια και στους δικούς της μόνο πολίτες, αλλά πρέπει να εκτείνεται και πέρα από τα σύνορά της.

Εκφράζω βεβαίως την ανησυχία μου για μια σειρά θεμάτων, όπως, κυρίως, η απουσία κάθε αναφοράς σε «παγκόσμια δημόσια αγαθά», ένα θέμα επί του οποίου έχω καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις.

Μαζί με τους σοσιαλιστές συναδέλφους μου, ωστόσο, προτίθεμαι να συνεχίσω τον αγώνα προκειμένου να εφαρμοστούν στην πράξη τα στοιχεία εκείνα που δεν μπορέσαμε να εντάξουμε στο κείμενο της Συνθήκης.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου