Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 12 januari 2005 - Straatsburg Uitgave PB

Stemverklaringen
MPphoto
 
 

  Carlotti (PSE), schriftelijk. – (FR) Ik ben blij met de vooruitgang die het constitutionele verdrag betekent voor de ontwikkeling en de internationale solidariteit, die deel uitmaken van de fundamentele waarden van de Unie.

Het is de eerste keer dat een verdrag een apart hoofdstuk bevat over samenwerking met derde landen en ontwikkelingshulp.

Het benadrukt de specifieke doelstellingen van dat beleid, namelijk het uitroeien van armoede, het bevorderen van de volksgezondheid en de strijd tegen besmettelijke ziekten. Het maakt van kinderrechten een prioriteit. Het is een grote stap voorwaarts voor de rechten van de vrouw en de doorslaggevende rol van vrouwen in het ontwikkelingsproces.

De Europese Unie schrijft geschiedenis door in het Constitutioneel Verdrag te erkennen dat solidariteit zich niet mag beperken tot het eigen grondgebied en de eigen burgers, maar ook buiten haar grenzen moet gelden.

Uiteraard zijn er ook een aantal dingen die ik jammer vind, namelijk dat er met geen woord wordt gerept over “mondiaal openbaar goed”, terwijl ik daartoe wel voorstellen had gedaan.

Maar samen met mijn socialistische kameraden zal ik ervoor blijven ijveren dat de verdragstekst in daden wordt omgezet.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid