Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 12 januari 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

Röstförklaringar
MPphoto
 
 

  Carlotti (PSE), skriftlig. (FR) Jag välkomnar framstegen i det konstitutionella fördraget när det gäller utveckling och internationell solidaritet, eftersom denna princip återfinns bland EU:s grundläggande värden.

För första gången innehåller ett fördrag ett särskilt kapitel om samarbete med tredjeland och om humanitärt bistånd.

I fördraget betonas mål som hänför sig till denna politik, nämligen utrotandet av fattigdom, främjandet av hälsa och kampen mot smittsamma sjukdomar. Barnens rättigheter prioriteras, och framstegen när det gäller kvinnors rättigheter och kvinnors nyckelroll i utvecklingen är tämligen stora.

Europeiska unionen har därför nått en viktig milstolpe genom att i det konstitutionella fördraget fastslå att solidariteten inte kan begränsas till det egna territoriet och de egna medborgarna, utan att den även bör sträcka sig över gemenskapens gränser.

Det finns naturligtvis ett antal saker som bekymrar mig, särskilt avsaknaden av hänvisningar till ”globala kollektiva nyttigheter”. Jag lade fram förslag i denna fråga.

Tillsammans med mina socialdemokratiska kolleger tänker jag dock fortsätta kampen för att sätta i verket och tillämpa det som vi inte lyckades få med i fördragstexten.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy