Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 12 januari 2005 - Straatsburg Uitgave PB

Hulp van de Europese Unie aan de slachtoffers van de zeebeving in Azië (voortzetting)
MPphoto
 
 

  Mitchell (PPE-DE).(EN) Mijnheer de Voorzitter, de wereld is geschokt door de zware onderzeese aardbeving die op 26 december 2004 heeft plaatsgehad. Ik ben van mening dat het onvermogen van de Europese Unie om met dezelfde vastberadenheid op deze tragedie te reageren als de Verenigde Staten, die hun minister van Buitenlandse Zaken hebben gestuurd, duidelijk aangeeft dat het dringend noodzakelijk is dat er een Europese minister van Buitenlandse Zaken komt. Ik deel de mening van enkele collega's niet. De traagheid waarmee de EU op gepast niveau heeft gereageerd, was zeer schokkend en is onaanvaardbaar; hogere EU-leiders waren onzichtbaar. Ik verwelkom evenwel de reactie die de voorzitter van de Commissie nu heeft gegeven.

Het huidige dodental ligt boven de 150.000, en er wordt gevreesd dat de gevolgen van de tsunami nog meer slachtoffers zullen eisen door ziekten zoals cholera en malaria. We mogen de grote steun van het publiek, dat veel eerder reageerde dan de politici, echter niet voor vanzelfsprekend houden. We moeten ons nu voorbereiden op de tijd wanneer de donaties nog slechts druppelsgewijs zullen binnenkomen, op de tijd wanneer de media hun blik van Azië zullen hebben afgewend.

Ik wil twee dingen voorstellen. Ten eerste moeten we op de een of andere manier proberen wetgeving op te stellen, of de lidstaten zo ver te krijgen dat ze wetgeving opstellen, voor de bijdrage van 0,7 procent van het bnp die we hebben toegezegd aan de Verenigde Naties. Ik vind het, zelfs in de motie die onlangs door dit Huis is aangenomen, niet bevredigend om de hoop te uiten dat dit voor 2015 zal gebeuren. Wat er in Zuidoost-Azië is gebeurd, laat zien hoe urgent dit is, en de Commissie zou nu moeten proberen aan een verdragsbasis te werken om de lidstaten te dwingen zich aan deze toezegging van 0,7 procent te houden.

Ten tweede geeft de tenuitvoerlegging van een gecoördineerde en duurzame inspanning van de donorregeringen aanleiding tot zorg. Enige tijd geleden is van een toezegging van 2,5 miljard euro aan Honduras voor de wederopbouw na de orkaan Mitch ternauwernood een derde uitgekeerd. Dit is volstrekt onaanvaardbaar. Dit Huis zal niet accepteren dat de toezeggingen die we nu doen, niet worden nagekomen wanneer de publieke aandacht voor Zuidoost-Azië verdwijnt.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid