Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 12. januára 2005 - Štrasburg Revidované vydanie

7. Opravy výsledkov hlasovania: pozri zápisnicu
  

(La séance, suspendue à 12 h 55, est reprise à 15 heures)

 
  
  

PRZEWODNICZY: p. ONYSZKIEWICZ
Wiceprzewodniczący

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia