Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2005 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Πρόγραμμα της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας
 4.Παροχή βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θύματα του παλιρροϊκού κύματος στην Ασία
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Παροχή βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θύματα του παλιρροϊκού κύματος στην Ασία (συνέχεια)
 10.Διατλαντικές σχέσεις
 11.Χρέος των υπό ανάπτυξη χωρών
 12.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.´Ωρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο)
 14.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (911 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (997 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου