Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 27 januari 2005 - BrusselUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Agenda: zie notulen
 4.Verklaring van het voorzitterschap
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 6.Stemmingen
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag: zie notulen
 9.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 10.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 11.Bekendmaking gemeenschappelijke standpunten van de Raad: zie notulen
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 13.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 14.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 15.Onderbreking van de zitting: zie notulen
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (89 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Uitgave PB (272 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid