Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 27 stycznia 2005 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów (patrz: protokół)
 3.Kolejność zagadnień: patrz. protokół
 4.Oświadczenie Przewodniczącego
 5.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 6.Głosowanie
 7.Rezultat głosowania
 8.Korekty do głosowania (patrz: protokół)
 9.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 10.Weryfikacja mandatów: patrz protokół
 11.Komunikat nt. wspólnych stanowisk Rady: patrz protokół
 12.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 13.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 14.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 15.Odroczenie sesji: patrz protokół
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (104 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (294 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności