Hakemisto 
Sanatarkat istuntoselostukset
PDF 237k
Torstai 27. tammikuuta 2005 - Bryssel EUVL-painos
1. Istunnon avaaminen
 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3. Esityslista: ks. pöytäkirja
 4. Puhemiehen julkilausuma
 5. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 6. Äänestykset
 7. Äänestysselitykset
 8. Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 9. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 10. Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 11. Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista: ks. pöytäkirja
 12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 13. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 14. Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 15. Istuntokauden keskeyttäminen: ks. pöytäkirja


  

Puhetta johti
puhemies BORRELL FONTELLES

(Istunto avattiin klo 9.05.)

 
1. Istunnon avaaminen
MPphoto
 
 

  Puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, meidän täytyy muuttaa esityslistaa, sillä – kuten oletan teidän jo tietävän – Ukrainan presidentti Juštšenko ei voinut tulla paikalle suunnitellusti, koska hänen lentokoneensa ei päässyt tänä aamuna matkaan koko Keski-Eurooppaa koettelevan hankalan säätilanteen vuoksi.

 

2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja

3. Esityslista: ks. pöytäkirja

4. Puhemiehen julkilausuma
MPphoto
 
 

  Puhemies. Suunnitelman mukaan meidän pitää antaa tänään julkilausuma ja viettää minuutin hiljaisuus Auschwitz-Birkenaun tragedian muistoksi. Mielestäni meidän täytyy jatkaa nyt sillä.

Hyvät parlamentin jäsenet, tänään kaikkien mieliin tulvivat surulliset muistot. Tätä päivää vastaavana päivänä vuonna 1945 puna-armeijan sotilaat vapauttivat natsien tuhoamisleirin, jonka nimi on piirtynyt koko ihmiskunnan yhteiseen muistiin. Se on piirtynyt yhteiseen muistiin ehdottoman kauheana, äärimmäisen pahana, suunnitelmallisena liukuhihnatyönä toteutettuna dokumentoituna rikoksena.

Olemme edelleen äimistyneitä siitä, että sellaista pystyi tapahtumaan. Se kuitenkin tapahtui. Sitä ei pysty kuvittelemaan, mutta se oli todellista. Tänään kaikkien poliittisten ryhmien puheenjohtajista koottu parlamentin valtuuskunta, joka on suurin Auschwitzissa vierailevista valtuuskunnista, osallistuu uhrien muistotapahtumaan yhdessä entisten vankien, monien maiden valtionpäämiesten ja hallitusten päämiesten sekä muutamien leirin vapauttamiseen osallistuneiden sotilaiden kanssa. Näin kunnioitetaan uhrien muistoa, mutta ennen kaikkea näin mieliimme muistuu myös pahuus, jonka takia miljoonat juutalaiset kuolivat vain siksi, että olivat juutalaisia. Kuolemaan johdettiin myös etnisiä vähemmistöjä, homoseksuaaleja ja poliittisia vankeja, jotka olivat monen eri maan kansalaisia. Tuo pahuus vaikuttaa meihin kaikkiin. Eniten se vaikuttaa tietenkin uhreihin ja heidän jälkeläisiinsä, mutta se vaikuttaa myös meihin, jotka emme olleet siellä ja jotka emme voi muistaa, koska emme nähneet sitä. Auschwitzin täytyy tuoda mieliimme ajatus muistojen ja unohduksen välisestä taistosta – muistojen taistelusta jotain sellaista vastaan, jonka olisimme toivoneet jääneen tapahtumatta, sillä ihmisten kohtalona on toistaa menneisyytensä, jos se pääsee unohtumaan.

Juutalaisten kansanmurha on iso ongelma koko ihmiskunnalle. Se ei ole ongelma vain natsimurhaajille ja juutalaisuhreille. Sen juuret ovat syvällä piirteissä, jotka ovat herättäneet usein kauhistusta ihmiskunnan historiassa. Nyt 60 vuotta myöhemmin meidän täytyy edelleen torjua kaikkea sitä, minkä takia siitä tuli totta: rasismia, juutalaisvihaa, muukalaisvihaa, rotujen välistä vihaa. Meidän täytyy torjua myös yhteiskuntamme välinpitämättömyyttä, sillä yhteiskunnalla ei katsota olevan mitään tekemistä asian kanssa, ennen kuin huomataan, että sillä onkin ja että vaikutukset kohdistuvat myös siihen. Silloin on jo liian myöhäistä.

Jottemme unohtaisi tätä, äänestämme siis tänään myös juutalaisten kansanmurhan ja antisemitismin muistoksi laaditusta päätöslauselmasta.

Hyvät parlamentin jäsenet, velvollisuutenamme on tehdä työtä joka päivä eikä pelkästään silloin, kun taianomaiset pyöreät vuodet, 60 vuotta (miksi 60 eikä 59?) herättävät muistot henkiin. Työtä on tehtävä joka päivä, niin että perustuslakimme arvot eli rauha, ihmisoikeudet, kunnioittaminen ja suvaitsevaisuus, jotka ovat täysin päinvastaisia Auschwitzin tapahtumien kanssa, pääsevät leviämään ja jotta niitä puolustetaan kouluissa, työssä, käytävillä, kaduilla, baareissa – jokapäiväisessä kanssakäymisessä. Auschwitzin muiston vaaliminen tarjoaa meille tilaisuuden puolustaa perustuslakimme arvoja sekä ihmisarvoa, jota Auschwitzissa tuolloin rikottiin niin kauhistuttavalla tavalla.

Hyvät parlamentin jäsenet, pyydän teitä viettämään minuutin hiljaisuuden kanssani.

(Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden seisaallaan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, Auschwitzin uhrien kunniaksi vietetyn muistohetken jälkeen istunto keskeytetään.

(Istunto keskeytettiin klo 9.10 ja sitä jatkettiin klo 10.00.)

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies VIDAL-QUADRAS ROCA

 

5. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja

6. Äänestykset
  

Brokin suositus (A6-0011/2005) – EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sekä EU:n ja Kroatian väliset vakautus- ja assosiaatiosopimukset (työjärjestyksen 131 artikla)

Barón Crespon suositus (A6-0007/2005) – EU:n ja Chilen välisen assosiaatiosopimuksen lisäpöytäkirja (työjärjestyksen 131 artikla)

Rübigin suositus (A6-0002/2005) – Digitaalisen sisällön saatavuuden, käytettävyyden ja hyödynnettävyyden parantamista Euroopassa koskeva monivuotinen yhteisön ohjelma

Kuuden poliittisen ryhmän yhteinen päätöslauselma Lähi-idän tilanteesta

 
  
MPphoto
 
 

  Wurtz (GUE/NGL). (FR) Arvoisa puhemies, olemme sopineet eri ryhmien kesken, että pyrimme enemmistön hyväksyttävissä olevaan kompromissiin.

Kompromissi sisältää kaksi kohtaa. Tarkistuksemme ensimmäinen osa on lisäys, ja toisesta osasta pitäisi äänestää erikseen. Tuomme äänestettäväksi sanamuodon, jonka mukaan presidentti Abbasia kannustetaan voimakkaasti toteuttamaan aikomuksensa lopettaa väkivalta ja presidentti Abbasin toimia pidetään myönteisinä. Muu osa säilyy muuttumattomana.

Erikseen äänestettäisiin tarkistuksen toisesta osasta, jossa Israelin viranomaisia kehotetaan hyväksymään etenemissuunnitelman ja Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat sekä panemaan ne täytäntöön.

 
  
MPphoto
 
 

  McMillan-Scott (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, kuten kollegat tietävät, päätöslauselmassa on pääasiassa kyse Palestiinassa 9. tammikuuta pidettyjen, erittäin ilahduttavien vaalien tuloksesta. Vaaleja tarkkaili 28 kollegaamme, ja minä johdin valtuuskuntaa ja jäsen Napoletano toimi varapuheenjohtajana. Tänään äänestyksen kohteena olevassa päätöslauselmassa käsitellään itse vaalien hyväksymisen lisäksi jatkotoimia, joita odotamme eri järjestöjen ja elinten tekevän. Tältä osin 15 kohta ei ole asianmukainen. Siinä käsitellään Euroopan parlamentin sisäisiä menettelyjä. Olen keskustellut jäsen Napoletanon ja muiden kanssa siitä, että 15 kohta täytyy poistaa. Kehotan parlamenttia poistamaan 15 kohdan.

 
  
  

Yhteinen päätöslauselmaesitys antisemitismistä ja rasismista

 
  
MPphoto
 
 

  Sonik (PPE-DE). (PL) Tarkistus vaikuttaisi tekstiin seuraavasti: Ensinnäkin tekstiin tulisi erityinen maininta Auschwitzissa kuolleiden uhrien määrästä, joka oli arviolta puolitoista miljoonaa henkilöä. Toiseksi tarkistuksella lisätään maininta siellä kuolleista 15 000 venäläisestä vangista. Pyydän teitä tukemaan tarkistusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ludford (ALDE). (EN) Arvoisa puhemies, hän puhui väärästä kohdasta. Hänen pitäisi puhua 5 kohdan 2 luetelmakohdasta eli Auschwitz-Birkenaun museon puolankielisestä sanamuodosta. Jäsen Sonik puhui juuri johdanto-osan A kappaleesta, vaikka hänen piti puhua 5 kohdan 2 luetelmakohdasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Hyvä jäsen Sonik, tässä on tapahtunut jokin sekaannus. Teidän piti esittää suullinen tarkistuksenne 5 kohdan 2 luetelmakohtaan, mutta puhuitte jostakin muusta. Olkaa siis hyvä ja esittäkää nyt suullinen tarkistuksenne 5 kohdan 2 luetelmakohtaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Sonik (PPE-DE). – (PL) Näin pääsi käymään. Pahoittelen erehdystä. Tarkistuksella todella lisättäisiin päätöslauselmaan maininta Oświęcimissa sijaitsevasta Auschwitz-Birkenaun kansallismuseosta erityisenä juutalaisten kansanmurhan muistoa vaalivana koulutus- ja muistokeskuksena Berliinissä sijaitsevan Holocaust Centren ohella.

 
  
MPphoto
 
 

  Schulz (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää suullisen tarkistuksen johdanto-osan A kappaleeseen. Viime päivinä ja viimeisen tunnin aikana on käyty useita keskusteluja, ja ehkäpä keskustelut saadaan lähenemään loppuaan, jos selitän tarkistusta lyhyesti.

On eittämättä totta, että olemme kaikki vaikeassa tilanteessa, sillä tällaisena päivänä jokaista sanaa täytyy punnita tarkkaan. Käytettiinpä mitä sanamuotoa tahansa, pääasiana täytyy pitää uhrien ihmisarvoa ja rikoksen tekijöiden syyllisyyttä. Jotta kaikkien näkökulmat otettaisiin huomioon, ehdotan siis, että johdanto-osan A kappaletta tarkistetaan. Alkuperäinen johdanto-osan kappale kuuluu: "natsien Auschwitz-Birkenaun kuolemanleirin […] vapauttamisen 60. muistopäivä...".

Ehdotamme, että "natsit" korvataan "natsi-Saksalla", jolloin teksti kuuluisi seuraavasti: "...natsi-Saksan Auschwitz-Birkenaun kuolemanleirin...".

Nähdäkseni näin välittyy Saksan syyllisyys ja erityinen vastuu ja samalla tehdään selväksi, että natsit tekivät itse itsestään syyllisiä. Tosiasiassa uhreina oli myös saksalaisia, ja tällainen sanamuoto kunnioittaisi myös heidän muistoaan. Pyydän näin ollen parlamenttia äänestämään tämän tarkistuksen puolesta.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Poettering (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, lukuisten aiheesta käytyjen keskustelujen jälkeen haluaisin vahvistaa, että Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä äänestää tämän suullisen tarkistuksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ludford (ALDE). (EN) Arvoisa puhemies, voisiko asiaa hieman selventää? Tässähän on kaksi erillistä tarkistusta. Ensimmäisellä, jäsen Sonikin esittämällä PPE-DE-ryhmän tarkistuksella halutaan muuttaa sanamuotoa, joka kuuluisi nyt siis näin: "yhteensä jopa 1,5 miljoonaa juutalaista, romania, puolalaista, venäläistä ja eri kansallisuutta edustavaa vankia sekä homoseksuaalia".

Voisimmeko äänestää tästä ensin, ennen kuin äänestämme erillisestä seikasta, josta jäsen Schulz juuri puhui, eli UEN-ryhmän tarkistuksesta 1, jolla halutaan muuttaa "natsien kuolemanleiri" "Saksan natsien kuolemanleiriksi."

Tämä edellyttää kahta erillistä äänestystä. Kaikella kunnioituksella, sekaannus johtuu etenkin yksikön toimista, sillä yksikössä kaikki on pantu samalle riville: johdanto-osan A-kappale, PPE-DE-ryhmän suullinen tarkistus ja UEN-ryhmän tarkistus, josta jäsen Schulz puhui.

Voisimmeko siis toimittaa kaksi erillistä äänestystä, ensimmäisen jäsen Sonikin suullisesta tarkistuksesta ja toisen UEN-ryhmän ja jäsen Schulzin sekä jäsen Poetteringin paketista?

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Kyllä voimme, hyvä jäsen Ludford. Meillä on kolme asiaa: Sonikin tarkistus, jäsen Schulzin juuri ehdottama tarkistus ja UEN-ryhmän tarkistus 1.

 
  
MPphoto
 
 

  Cohn-Bendit (Verts/ALE). (DE) Arvoisa puhemies, jäsen Schulz on oikeassa. Kaikki sanamme ja niiden seuraukset ovat erittäin merkittäviä. Yksi asia on varmaa: jäsen Schulzin tarkistuksella ei ole mitään tekemistä Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän esittämän tarkistuksen kanssa, ja sitä pitäisi käsitellä täysin erillisenä asiana, koska Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän esittämä tarkistus sisältää näkökohtia, joita ei voida hyväksyä ja joita emme pysty sulattamaan. Pyytäisimme näin ollen, ettei asioita sekoitettaisi. Tämä oli ensimmäinen asia, jonka halusin sanoa.

Toiseksi haluaisin todeta seuraavaa. Tunnustamme sen, että parlamentin kaksi suurinta ryhmää haluavat aivan perustellusti saavuttaa laajan yhteisymmärryksen tässä asiassa, ja juuri siksi pystymme yhtymään heihin. Haluaisimme kuitenkin painottaa, että päätöslauselmasta käytiin tätä istuntoa valmisteltaessa osittain sellaista keskustelua, joka oli – ja on edelleen – syytä jättää omaan arvoonsa. Tätä täytyy korostaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Schulz (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, mielestäni ei ole mitään lisättävää. Jos äänestyksen kohteena ovat jäsen Sonikin suullinen tarkistus ja minun suullinen tarkistukseni – jonka tarkoituksena oli muuten täydentää alkuperäistä tekstiä ja varmistaa, että Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmän esittämä tarkistus hylättäisiin heti kättelyssä – saamme juuri sitä, mitä haluamme, eli tekstin, joka on päivän edellyttämän arvokkuuden mukainen.

 
  
MPphoto
 
 

  Voggenhuber (Verts/ALE). (DE) Arvoisa puhemies, jäsen Schulz sanoi, että meidän täytyy punnita tänään jokaista sanaa varmistaaksemme, että niissä annetaan uhreille asianmukainen tunnustus ja todetaan rikoksen tekijöiden vastuu. Vei hyvin kauan, ennen kuin kotimaani Itävalta myönsi olevansa osaltaan vastuussa kansallissosialismin rikoksista. Päätöslauselman ensimmäisessä versiossa käytetään sanaa "natsien", josta jaettu vastuu käy selvästi ilmi. Näin viitataan siihen, etteivät saksalaiset olleet yksin syyllisiä. Nyt ehdotetulla sanamuodolla tämä jaettu vastuu jäisi jälleen hämäräksi.

En halua herättää asiasta keskustelua, vaan totean vain, että mielestäni on tärkeää, että joku itävaltalainen puhuu tänään täällä parlamentissa ja yhtyy muiden jäsenten esittämiin pahoitteluihin kotimaansa jaetusta vastuusta.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Kamiński (UEN). (PL) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää painavan vastalauseen sille, mitä jäsen Cohn-Bendit juuri sanoi. Minusta vaikuttaa siltä, että hänen lausuntonsa perustui väärinkäsitykseen, kun hän totesi, että henkilökohtaisesti esittämäni tarkistuksen sisältö olisi osittain sopimaton. En ymmärrä, mitä hän oikein tarkoitti, sillä tarkistuksessani on kyse yhdestä ainoasta sanasta. Ehdotin, että sanan "natsien" eteen lisättäisiin sana "Saksan". Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä ei ole jättänyt käsiteltäväksi muita tarkistuksia. Äänestää voi joko sen puolesta tai sitä vastaan, mutta vastustan sitä, että tarkistusta pidetään sopimattomana, sillä minusta se ei sitä ole. Haluan tehdä täysin selväksi, että minun tarkistuksellani haluttiin vain lisätä sana "Saksan". Syynä tähän on se, että viime päivinä Puolan kansalaiset ovat olleet hyvin järkyttyneitä Euroopan johtavissa sanomalehdissä olleista viittauksista Puolan keskitysleireihin ja Puolan kaasukammioihin. Tällaiset viittaukset ovat täysin epäasiallisia ja loukkaavat syvästi Puolan kansaa. Esitin tarkistuksen yksinomaan tästä syystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, käsiteltävänä on yksi jätetty tarkistus ja pari suullista tarkistusta. Emme keskustele enää kysymyksen pääsisällöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ludford (ALDE). (EN) Arvoisa puhemies, voin selittää jäsen Cohn-Benditin sekaannuksen. Ymmärtääkseni UEN-ryhmän esittämä tarkistus 1 pitää sisällään vain sen, että sana "Saksan" lisätään sanan "natsien" eteen. Tarkistus 1/rev. peruutettiin, koska sitä ei hyväksytty yksikössä. Luulen jäsen Cohn-Benditin tarkoittavan sitä. Anteeksi vain, mutta joukko miehiä saa aikaan paljon hämmennystä, kun yksityiskohtiin ei osata paneutua. Tarkistus 1/rev. peruutettiin, joten sanan "homoseksuaalia" kaltaisten sanojen poistamista ei enää käsitellä. Käsittelyssä on PPE-DE-ryhmän suullinen tarkistus sekä UEN-ryhmän tarkistus – jota jäsen Schulz näyttää jälleen kerran muuttavan – mutta ei loppuosaa UEN-ryhmän muutetusta tarkistuksesta, jota luulen jäsen Cohn-Benditin tarkoittaneen.

 
  
MPphoto
 
 

  Swoboda (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, uskon jokaisen täällä parlamentissa olevan yhtä mieltä siitä, että kaikki tässä rikoksessa osallisena olleet – olivatpa he saksalaisia, itävaltalaisia tai muunmaalaisia – pitäisi tuomita, ja näin tehdään sanamuodolla "natsi-Saksan". Keskeistä on kaikkien asianosaisten vastuu, ja ihmisten huomio on saatava kiinnittymään juuri kaikkien asianosaisten vastuuseen. Näin ollen pyydän, että asiasta äänestetään nyt ja että jäsenet pohtivat asiaa vielä kerran. Kyse ei ole siitä, olivatko osallisina saksalaiset vai muunmaalaiset. Kyse on siitä, että viittaamme kaikkiin niihin, jotka olivat osallisina natsi-Saksan rikollisessa järjestelmässä. Tämä on jäsen Schulzin tarkistuksen ydin, ja jäsen Poettering on antanut sille tukensa.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Landsbergis (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, kaiken tämän tarkistuksiin liittyvän yhtenäistämisen ja solidaarisuuden jälkeen pyydän teitä hyväksymään hyvin pienen, yhden sanan suullisen tarkistuksen johdanto-osan A kappaleen viimeiselle riville. Sen jälkeen, kun puhutaan rodun, etnisen alkuperän tai uskonnon perusteella syyllistämisestä, pitäisi lisätä sana "sosiaaliluokan". Painotamme nimittäin sitä, ettei historia saa painua unohduksiin Euroopassa. Miljoonilta ihmisiltä riistettiin kaikki oikeudet ja jopa henki sosiaalisista syistä, "luokkavihollisten" välienselvittelyn lopullisena ratkaisuna

"Sosiaaliluokka" on hyvin pehmeä ilmaisu, ja pyytäisin teitä tukemaan sitä historian perusteella.

 
  
MPphoto
 
 

  Muscardini (UEN). – (IT) Arvoisa puhemies, haluan todeta vain, että jäsen Ludford oli oikeassa ja että hänen tulkintansa oli oikea. Ette kuitenkaan antanut minun puhua. On selvää, että parlamentissa on varautuneisuutta ja syrjintää. Jäsen Cohn-Bendit ei tiennyt, mistä hän puhui tarkoittaessaan tarkistusta, jota ei ollut jätetty käsiteltäväksi. Haluaisin, että ryhmääni kunnioitetaan yhtälailla kuin muitakin ryhmiä, sillä muutoin rasisteja ovat ne, jotka puhuvat sivu suunsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Jäsen Muscardini, tässä vaiheessa emme enää keskustele perusajatuksista. Nyt äänestämme tarkistuksista. Jatketaan siis menettelyä.

 

7. Äänestysselitykset
  

- Suositus A6-0011/2005

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Tämän pöytäkirjan tekeminen vastaavien toukokuun 2004 jälkeen tehtyjen pöytäkirjojen mukaisesti osoittaa selkeästi EU:n laajentumisen maailmanlaajuiset vaikutukset.

Nämä pöytäkirjat ovat kuitenkin selvästi välttämättömiä, sillä laajentuneen unionin täytyy olla oikeudellisesti yhtenäinen ja yhdenmukainen. Äänestin näin ollen suosituksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Suositusehdotuksen tarkoituksena on tehdä vakautus- ja assosiaatiosopimus Euroopan yhteisöjen ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sekä Euroopan yhteisöjen ja Kroatian tasavallan välillä, jotta otetaan huomioon Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin. Tämä siis johtuu myös kymmenen uuden jäsenvaltion liittymisestä.

Näiden maiden liittyminen tuo todella mukanaan paljon muutoksia lainsäädäntöön, jotta niillä olisi tasavertainen asema tulliasioissa, taloudessa ja kilpailussa.

Äänestin tietenkin puolesta.

 
  
  

- Suositus A6-0007/2005

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Pöytäkirjan tekeminen vastaavien toukokuun 2004 jälkeen tehtyjen pöytäkirjojen mukaisesti osoittaa selkeästi EU:n laajentumisen maailmanlaajuiset vaikutukset.

Nämä pöytäkirjat ovat kuitenkin selvästi välttämättömiä, sillä laajentuneen unionin täytyy olla oikeudellisesti yhtenäinen ja yhdenmukainen. Äänestin näin ollen suosituksen puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Suosituksen tarkoituksena on saada parlamentin hyväksyntä vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemiselle Euroopan yhteisöjen ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välillä, jotta otetaan huomioon Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin. Tämäkin johtuu väistämättä vastikään tapahtuneesta laajentumisesta. Maiden liittyminen tuo todella mukanaan paljon muutoksia lainsäädäntöön, jotta niillä olisi tasavertainen asema tulliasioissa, taloudessa ja kilpailussa.

Äänestin puolesta.

 
  
  

- Suositus A6-0002/2005

 
  
MPphoto
 
 

  Goudin, Lundgren ja Wohlin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Kesäkuun lista vastustaa määrärahojen lisäämistä neuvoston alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna. Markkinat pystyvät luomaan digitaalista sisältöä ja parantamaan sen saatavuutta tehokkaimmin, ja tämä onnistuu parhaiten jäsenvaltioissa tehdyillä päätöksillä.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Komission alun perin tavoitteleman rahamäärän ja neuvoston myöntämien, tarvittavat budjettirajoitukset täyttävien varojen välillä päästiin kohtuulliseen ratkaisuun. Äänestin siis puolesta.

Tärkeämpää on kuitenkin, että eContent-ohjelma, kuten muut vastaavat aloitteet, vahvistaisi tehokkaasti tieto- ja osaamisyhteiskuntaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Digitaalisen sisällön saatavuuden, käytettävyyden ja hyödynnettävyyden parantamista koskevalla monivuotisella yhteisön ohjelmalla edistetään Lissabonin strategiaa ja vahvistetaan Euroopan unionin kilpailukykyä tietoperustaisessa taloudessa. Lisäksi sen avulla saavutetaan tyydyttäviä tuloksia talouskasvun, työpaikkojen luomisen, innovaation ja kuluttajien valinnanvaran osalta.

Ohjelma on tarkoitettu loppukäyttäjille, olivatpa he tavallisia kansalaisia, opiskelijoita, tutkijoita tai ammattilaisia, jotka haluavat kehittää taitojaan, sekä "uudelleenkäyttäjille", jotka haluavat parantaa tai hyödyntää digitaalista sisältöä liiketoiminnassa.

Meneillään olevan yhteisön hankkeen tarkoituksena on helpottaa käyttäjien mahdollisuutta saada tietoa sekä muuttaa sisällönjakelualaa ja uudistaa yhtiöiden, julkisten elinten ja hallitusten keskinäistä kanssakäymistä ja kanssakäymistä kansalaisten kanssa.

Euroopan talouskehityksen kannalta on siis tärkeää, että digitaalisen sisällön saatavuuden parantamista koskevan ohjelman rahoitusta nostetaan 135 miljoonasta eurosta 149 miljoonaan euroon. Näin yhteisön toimintaohjelmalla on paljon suuremmat mahdollisuudet toteutua onnistuneesti.

Äänestin puolesta.

 
  
  

- Yhteinen päätöslauselma RC-B6-0068/2005

 
  
MPphoto
 
 

  Cederschiöld, Fjellner ja Ibrisagic (PPE-DE), kirjallinen. (SV) Ilmoittaessaan olevansa tyytyväinen Palestiinan onnistuneisiin vaaleihin Euroopan parlamentin pitäisi ensinnäkin painottaa demokraattisten rakenteiden kehittämisen laiminlyöntiä Arafatin valtakaudella. Samoin olisi ollut toivottavaa tuoda esiin, etteivät muut maat ole vaatineet demokraattisia uudistuksia, vaan ne ovat tukeneet hiljaisesti Arafatin valtakaudella sallittua epädemokraattista kehityskulkua. Palestiinan presidentinvaaleja vaikeutti myös laajojen ryhmien halu pilata vaalit ja sitä kautta koko demokratisoitumisprosessi.

Päätöslauselmassa uudelle johdolle pitäisi asettaa selkeät vaatimukset demokraattisten uudistusten täytäntöön panosta ja tehdä selväksi, että palestiinalaishallinnolla on vastuu terrori-iskujen ehkäisemisessä. Samalla on tunnustettava Israelin legitiimi oikeus taata turvallisuus ja puolustaa kansaansa terrori-iskuja vastaan. On tärkeää korostaa, että palestiinalaisterroristien järjestelmällisten, siviilikohteisiin suunnattujen iskujen ja Israelin hallituksen terrorismin vastaisten väliintulojen välillä on eroa.

Puuttumaan jäävät loppujen lopuksi kaikkien terrori-iskujen, myös Gazan itsemurhaiskujen, tuomitseminen ja Euroopan parlamentin syvä osanotto uhrien perheille.

 
  
MPphoto
 
 

  Goudin, Lundgren ja Wohlin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Kesäkuun lista tukee Lähi-idän rauhanprosessia ja toivoo, että osapuolet pääsevät pian sovintoon rauhansuunnitelmasta. Jotta näin kävisi, sekä Israelin että Palestiinan johtajilta täytyy löytyä valtioviisautta ja poliittista rohkeutta.

Kesäkuun lista on sitä mieltä, että Yhdistyneillä Kansakunnilla on päävastuu toimia välittäjänä jäsentensä välillä ja ehkäistä konflikteja tai saattaa ne päätökseen. Aikojen kuluessa on nähty, että puolueettomilla mailla on tärkeä asema tässä Yhdistyneille Kansakunnille kuuluvassa tehtävässä.

Vaikka tuemmekin päätöslauselman pääsuuntaa, meidän mielestämme EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisia tehtäviä ei pidä laajentaa. Haluamme suojella Ruotsin toiminnanvapautta ja Yhdistyneiden Kansakuntien ainutlaatuista asemaa kansainvälisenä rauhanjärjestönä.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE), kirjallinen. (EN) Olen tyytyväinen Palestiinan kohtuullisen rehellisiin ja vapaisiin vaaleihin ja minusta on ilahduttavaa, että vaalit saatiin vietyä tyydyttävällä tavalla läpi, vaikka Israelin miehittämillä palestiinalaisalueilla vallitsevat olosuhteet ovat mitä ovat. Presidentinvaalien tulokset pitäisi nähdä tilaisuutena käynnistää neuvottelut uudelleen Israelin hallituksen ja palestiinalaishallinnon välillä.

Vaadin Israelia kunnioittamaan täysin kansainvälisesti tunnustettuja palestiinalaisten oikeuksia, ja kehotan neuvostoa ja komissiota järjestämään EU:n toisen tarkkailumatkan Palestiinaan, sillä Israel on saatava noudattamaan EU:n ja Israelin välistä assosiaatiosopimusta ja erityisesti sopimuksen IV pöytäkirjaa.

Israel on rikkonut Geneven neljättä yleissopimusta, mikä on edelleen vakava huolenaihe kansainväliselle yhteisölle. Näin ollen Israelia ja Palestiinaa myötäilevien kvartetin jäsenten rakentavat toimet ovat ehdottoman tärkeitä, jotta Israelin ja Palestiinan välisessä konfliktissa edetään kohti lopullista ja kattavaa sovintoa. Sovintoon pääsy ei ole ratkaisevaa vain miehitetyille alueille, vaan myös rauhan ja turvallisuuden edistämiselle koko Lähi-idässä ja arabimaissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Äänestin yhteisen päätöslauselman puolesta pääasiassa siksi, että olen samaa mieltä siitä, että Lähi-idän ja erityisesti Palestiinan nykyisen asiaintilan takia nyt on viimein ainutlaatuinen tilaisuus käynnistää rauhanprosessi uudelleen. Näin ollen Palestiinan vaalien tulokset jäävät plussan puolelle.

On kuitenkin muutamia näkökohtia, joihin en halua yhtyä. Kansainvälinen yhteisö, etenkään EU, ei voi kohdella Israelin valtiota, palestiinalaishallintoa ja niin kutsuttuja aseellisia palestiinalaisryhmiä tasavertaisina. Demokraattista valtiota ei voi asettaa samaan asemaan terroristiryhmien kanssa. Tällaista sekaannusta ei voi hyväksyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Lähi-idän konflikti on aiheuttanut jatkuvasti epävakautta ja jännitteitä, ja kansainvälisen yhteisön on pitänyt toistuvasti pyrkiä helpottamaan poliittista ja taloudellista taantumaa, josta alue on kärsinyt useita vuosia.

Abu Mazenin valinta palestiinalaishallinnon presidentiksi antoi uutta pontta diplomaattisen prosessin käynnistämiseksi uudelleen alueella. Uudella palestiinalaisjohtajalla on tilaisuus aloittaa uusi poliittinen vuoropuhelu Israelin kanssa demokratian, oikeudenmukaisuuden ja vastavuoroisen kunnioituksen pohjalta siten, että terrorismia pyritään torjumaan ja että päämääränä on todellinen ja kestävä rauha.

Juuri alkaneella uudella aikakaudella on lisäksi tärkeää, että Israel antaa merkkejä toivosta, hyvästä tahdosta ja yhteistyöstä ja jatkaa perusteltua ja legitiimiä taistoaan terrorismia vastaan kansainvälisen oikeuden periaatteita noudattaen.

Äänestin puolesta toivoen, että tälle maailman levottomimmalle alueelle saadaan vihdoin juurrutettua sekä rauha että sen kanssa yhdessä kulkeva demokratia, joka on vakiintunut jo kauan sitten Israelin puolella ja joka vasta orastaa Palestiinassa.

 
  
MPphoto
 
 

  Ries (ALDE), kirjallinen. (FR) Uskaltaakohan sitä puhua suojasäästä? Taatusti halutaan uskoa, että Israelin ja Palestiinan väliset suhteet lämpenevät kokoa ajan. Merkit puhuvat sen puolesta. Ensinnäkin Palestiinan vaalit onnistuivat ja valtaan nousi Mahmud Abbasin hallinto. Sama mies, joka hoiteli vuonna 1993 Oslon sopimukset, on kampanjoinut aseettoman intifadan puolesta. Se ei ole jäänyt pelkiksi puheiksi, vaan siitä on tullut alituiseen vahvistettu vakaumus. Lisäksi on nähty, että Palestiinan turvallisuusjoukot ovat suorittaneet näyttäviä toimia terroristeja vastaan ja levittäytyneet koko Gazan alueelle, että Israel on keskeyttänyt kohdennetut teloitukset, että diplomaattiset suhteet on palautettu ja että Ariel Sharon on ilmoittanut tänään tapaavansa Mahmud Abbasin kahden viikon kuluessa. Ei pidä myöskään unohtaa Yhdysvaltojen tukea, joka on nyt aiempaa selkeämpää ja helpompaa tulkita, kun presidentti Bushin toinen hallinto on päättänyt saada prosessin päätökseen ennen vuotta 2009. Euroopan unionilla on siis nyt tilaisuus sitoutua asiaan lujemmin kuin koskaan, minkä osoitti EU:n kaikkien aikojen suurin vaalitarkkailumatka. Tämä käy ilmi päätöslauselmastamme, jonka puolesta äänestin, sillä pyynnöstäni 12 kohdasta poistettiin sopimaton osa, jossa tuomittiin kummankin osapuolen mielivaltaiset terrorihyökkäykset.

 
  
  

- Yhteinen päätöslauselma RC-B6-0069/2005/rev.

 
  
MPphoto
 
 

  Vanhecke (NI). (NL) Arvoisa puhemies, esitän asiani lyhyesti. Äänestin tyhjää tästä päätöslauselmasta, mutten tehnyt niin tietenkään siksi, etten tunnustaisi juutalaisten ja muiden uhrien kärsineen rikollisen kansallissosialistihallinnon takia. Hallinto oli rikollinen, kuten monet muut sosialistihallinnot ja diktatuurit. En äänestänyt päätöslauselman puolesta, sillä voin vain halveksia niitä ihmisiä ja poliitikkoja, jotka käyttävät tätä kärsimystä omien puoluepoliittisten tarkoitustensa ajamiseen sekä taistelua niitä puolueita vastaan, jotka haluavat jatkaa eurooppalaisten arvojen ja Euroopan kansojen identiteetin vaalimista. Minusta on samoin valitettavaa, ettei päätöslauselmassa mainita sanaakaan tämän päivän juutalaisvastaisesta terrorismista, juutalaisvastaisista hyökkäyksistä eikä siitä, että tämän päivän antisemitistit, arabit ja äärimuslimit, käyvät nykyisin juutalaisten kimppuun suurkaupungeissamme, esimerkiksi Antwerpenissa. On sanomattakin selvää, että minusta on samoin valitettavaa, että mielipiteenvapautta on pyritty suitsimaan, sillä demokratia ei onnistu ilman sitä. Lopuksi panen merkille, että kommunistien, jotka eivät ole koskaan tehneet pesäeroa terrori-iskuja tehneisiin ja keskitysleireillä kerskuneisiin kommunistihallintoihin, annettiin allekirjoittaa tämä päätöslauselma. Minusta se on pöyristyttävää.

 
  
MPphoto
 
 

  Giertych (IND/DEM). (EN) Arvoisa puhemies, aioimme äänestää päätöslauselmaa vastaan, jos maininta Saksan vastuusta olisi jätetty pois asiakirjasta, mutta niin kävi, että tarkistus hyväksyttiin ja me tuimme päätöslauselmaa. On kuitenkin hyvin tärkeää korostaa Saksan vastuuta juutalaisten kansanmurhassa erityisesti siksi, että joudumme lukemaan sellaisiakin artikkeleita, kuin eilisessä Guardianissa, jossa mainittiin Puolan kaasukammiot ja polttouunit – Puolan kaasukammiot ja polttouunit! Näin Yhdistyneen kuningaskunnan lehdistössä kirjoitettiin eilen. Meidän oli pakko vaatia, että Saksa mainitaan asiakirjassa. Nyt se mainitaan, joten äänestimme asiakirjan puolesta. Muutoin olisimme äänestäneet sitä vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Coelho (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Auschwitzin keskitysleirin vapauttamisen 60-vuotismuistopäivänä muistellaan juutalaisten kauheaa kansanmurhaa ja tuomitaan se.

Emme saa unohtaa tätä murhenäytelmää, joka on ollut maanosamme historian häpeällisimpiä ja tuskallisimpia tapahtumia. Meidän kaikkien täytyy ottaa siitä opiksi tulevaa varten, jotta voimme torjua ääriliikkeitä, joista seuraa suvaitsemattomuutta, syrjintää ja rasismia.

Kannatan ajatusta siitä, että 27. päivästä tehtäisiin päivä, jota vietetään juutalaisten kansanmurhan ja sen uhrien muistoksi kaikkialla Euroopassa.

Olen huolissani antisemitismin ja rasismin kasvusta sekä ääripuolueiden ja muukalaisvihaa lietsovien puolueiden noususta. EU:n ja koko kansainvälisen yhteisön täytyy yhdessä edistää ja suojella täysimääräisesti ja tehokkaasti kansalaisoikeuksia ja perusoikeuksia unionissa ja muualla maailmassa.

EU:n täytyy pysyä uskollisena yhteiseen perintöön kuuluville arvoille, pyrkiä turvaamaan suvaitsevaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet ja edistää sosiaalista, taloudellista ja poliittista yhdentymistä.

On erittäin tärkeää, että aloitamme uudestaan keskustelut ehdotuksesta rasismia ja muukalaisvihaa koskevaksi puitepäätökseksi, sillä rasismia ja muukalaisvihaa voidaan torjua tehokkaasti ja johdonmukaisesti koko EU:n alueella vain, jos käytettävissä on yhdennetty lähestymistapa, joka sisältää sekä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä että rankaisutoimenpiteitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Goudin, Lundgren ja Wohlin (IND/DEM), kirjallinen. (SV) Päätöslauselmassa käsitellään erittäin tärkeitä asioita. Keskitys- ja tuhoamisleirit ovat kaikkein synkimpiä ja häpeällisimpiä lukuja Euroopan historiassa. Rasismi, ääriliikkeet ja historiallinen revisionismi on tuomittava tiukasti, ja niitä on torjuttava. Päätöslauselmassa tuodaan selvästi ja valaisevasti esille, että tällaisia toimia tarvitaan.

Konferenssit ja tiedotustoiminta ovat myönteisiä toimia, joilla voidaan lisätä suvaitsevaisuutta ja tehdä yhteiskunnasta inhimillisempi. Olemme kuitenkin sitä mieltä, että tällaisten tapahtumien järjestäminen kuuluu ennen kaikkea YK:lle ja Euroopan neuvostolle, ei EU:lle. Euroopan neuvosto toimii demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisen puolesta. Siihen kuuluu myös enemmän jäseniä kuin unioniin, joten se on siinä mielessä yleiseurooppalaisempi.

Koulujen opetusohjelmien sisällöstä päättäminen kuuluu jäsenvaltioiden parlamenteille.

 
  
MPphoto
 
 

  Manolakou (GUE/NGL), kirjallinen. (EL) Rasismia, muukalaisvihaa ja antisemitismiä vaalitaan ja käytetään silloin, kun se sopii riistoon ja alistamiseen perustuvalle kapitalismille. Niin kauan kuin kommunistinen ideologia on ollut olemassa, siinä on sanouduttu irti näistä ilmiöistä ja tehty ero ainoastaan riistäjien ja riistettyjen välille. Kommunistit käyvät taistoa ympäri maailmaa ihmisten ja työntekijöiden veljeyden puolesta sukupuoleen, rotuun, väriin tai uskoon katsomatta. Siksi he ovat fasismin pääasiallisia uhreja.

Me Kreikan kommunistista puoluetta edustavat parlamentin jäsenet emme äänestäneet yhteisen päätöslauselmaesityksen puolesta, sillä siinä ei mainita sanallakaan kymmeniätuhansia kommunisteja eikä muita fasismin vastustajia, jotka murhattiin natsien keskitysleireillä. Tämä on historian halveksimista. Euroopan parlamentti jättää jälleen kerran ottamatta kantaa fasismin viralliseen elvyttämiseen entisissä Baltianmaissa, joissa pystytetään muistomerkkejä natsien yhteistyökumppanien kunniaksi. EU:n jäsenvaltioita hallitseva poliittinen valta vaalii ja ruokkii rasismia ja muka tuomitsee sen sitten päätöslauselmassa. Kaikella antisemitismistä käydyllä keskustelulla pyritään salaamaan Israelin valtion sionistista politiikkaa, palestiinalaisiin sovellettua kansanmurhapolitiikkaa, joka vastaa natsien leireillä toteutettua juutalaisten kansanmurhaa. Euroopan kansojen täytyy kunnioittaa tammikuun 27. päivää ja toukokuun 9. päivää asiaankuuluvalla tavalla, joka on kaukana Euroopan parlamentin opportunistisesta vääristelystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE), kirjallinen. (EN) On erittäin tärkeää pitää aina tarkkaan mielessä päivälleen 60 vuotta sitten vapautetussa Auschwitzissa tapahtuneet julmuudet. Kaikille kansanmurhan uhreiksi joutuneille aiheutetuista kärsimyksistä johtuva syyllisyys täytyy jakaa kollektiivisesti ympäri Euroopan unionia.

Euroopan unioni on nykyisellään suurin turvamme tällaisten kauhujen toistumista vastaan. Voimme kuitenkin aina pyrkiä vahvistamaan yhteisiä toimenpiteitä, joilla turvataan ihmisoikeudet ja suojellaan yksilöitä syrjinnältä. Kun pidetään mielessä kauhea menneisyys, josta Euroopan unioni on syntynyt, voidaan löytää kaikkein sopivin suunta tulevaisuuteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Martinez (NI), kirjallinen. (FR) Äänestin päätöslauselman puolesta. Sen tosiasiallisena aiheena ovat Auschwitzin lisäksi Dachau, Mathausen ja muut 23 keskitysleiriä, joista on kiirinyt karmivia kaikuja ihmisen perimmäisestä luonnosta valoineen ja varjoineen. Totuuden julki tuleminen edellytti kuitenkin kirkkautta ja jumaluutta.

Nyt olisi tarvittu ilmaisun kirkkautta, ei päätöslauselman kolmen sivun mittaista jaarittelua, ei kristikunnan hylkäämistä tasapäisesti yhtenä uskona muiden joukossa, ei nöyryyttävää luetteloa uhrien kansallisuuksista eikä etenkään rikoksen tekijöitä hyvin kuvaavan nimen metsästämistä – täysistunnossahan punnittiin huolellisesti suullisia tarkistuksia, jossa nimitykseksi ehdotettiin natseja, aivan kuin kansanmurha voitaisiin typistää kouralliseen roistoja ilman, että huomiota kiinnitetään lainkaan goottien, visi- ja ostrogoottien, jälkeläisiin, jotka tunnetaan saksalaisina ja jotka ovat antaneet muiden tuta julmat ajatuksensa ja pahuutensa.

Olisi tarvittu jumaluutta, henkäystä ja Henkeä. Tässä olisi tarvittu todella Euroopan perustuslain tapaan mainintaa Jumalasta – ei uskon kohteena vaan ihmiskunnan yläpuolisena korkeimpana voimana. Ihmisaivoissa on selvästi kahdenlaista järkeä: matelijan järjellä yhdestä itävaltalaisesta tuli Hitler ja jumalaisella järjellä toisesta tuli Mozart.

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), kirjallinen. (NL) Tänään muistelemme suuren ja voimakkaan valtion tekemiä julmuuksia. Tuon valtion periaatteena oli ihmisten epätasa-arvo, joten sillä oli mielestään oikeus näännyttää ja teurastaa kansoja, joita se piti epätoivottavina omalla alueellaan ja muissa maissa. On tärkeää tuomita tämä nyt laajamittaisesti, ja käytännössä kaikki haluavat estää tätä toistumasta. Edes ne parlamentissa edustettuina olevat puolueet, joihin natsi-menneisyys voidaan lähinnä liittää, eivät äänestäneet päätöslauselmaa vastaan vaan ne äänestivät tyhjää. Yksi perusteista oli, että ryhmäni oli yksi päätöslauselman esittäneistä. Ryhmäni oli jakautunut tekstin suhteen, sillä kommunistien merkittävä asema natsien julmuuksien vastaisessa rintamassa jätettiin ilmeisesti tarkoituksella kokonaan mainitsematta. Ilman tarkistuksia olisi voinut hyvin ajatella, että Puolalla on vastuu yhdessä natsi-Saksan kanssa miljoonien juutalaisten tuhoamisesta. Auschwitzissa kuolleiden uhrien jälkeläisenä en kiinnitä huomiota niinkään itse tekstiin vaan siihen, miten laajalti asia tuomitaan. Auschwitzista pitäisi ottaa opiksi, että ihmiskunta voi selvitä vain ihmisarvon kunnioittamisen, tasa-arvoisuuden ja solidaarisuuden pohjalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Kuusikymmentä vuotta Auschwitzin leirin vapauttamisen jälkeen ei ole juurikaan muuta sanottavaa, kuin että se on pidettävä mielessä ikuisesti.

Nyt jäljellä on vain hiljaisuus. Jokainen kuva muistuttaa rikoksen kauhuista ja siitä ikuisesta vaarasta, että tämä voisi tapahtua uudelleen, sillä emmehän tiedä, miten pitkälle paha on valmis menemään. Tämän takia kaikki rauhaa ja vapautta edistävät toimet ovat niin tärkeitä. Ihmiset pystyvät loppujen lopuksi sekä mahtaviin urotöihin että iljettävään käytökseen, kuten aikojen kuluessa on nähty.

 
  
MPphoto
 
 

  Ribeiro e Castro (PPE-DE), kirjallinen. (PT) Tänään muistellaan yhtä ihmiskunnan historian kaksijakoisimmista päivistä, Auschwitz-Birkenaun tuhoamisleirin vapauttamista. Se oli ilon päivä henkiin jääneille, vapauttajille ja koko sivilisoituneelle maailmalle. Päivästä tuli kuitenkin syvän tuskan ja sokin täyteinen, kun yhtäkkiä paljastui, millaista ennen näkemätöntä julmuutta siellä oli harjoitettu.

Auschwitzia ei saa koskaan unohtaa, eikä milloinkaan pidä suvaita pyrkimystä kirjoittaa yhteinen historiamme uudelleen siten, että jatkuva, järjestelmällinen ja harkittu miljoonien ihmisten joukkomurha sivuutetaan tai sitä kaunistellaan. Minusta on vielä paljon tutkittavaa, jotta selvitetään, minkä laajuisia toisen maailmansodan aikana tehdyt rikokset todella olivat.

Olen huolissani myös vastikään tehdyistä juutalaisten vastaisista iskuista ja välikohtauksista, joista ovat olleet vastuussa ja joihin ovat yllyttäneet pääasiassa äärivasemmistolaiset järjestöt ja äärimuslimit sekä äärioikeistolaiset natsit. Tuomitsen nämä teot kiivaasti. Eurooppa pitää itseään suvaitsevaisena, joten nyt sen täytyy osoittaa luonteenlujuutta ja torjua päättäväisesti tällaista järjestäytymistä ja toimintaa.

Jos natsien julmuuksilla oli jokin tarkoitus, olkoon se, että pitämällä mielessä historian synkät puolet saamme moraalisen perustan taistolle, jolla varmistetaan, etteivät Auschwitzin julmuudet toistu enää koskaan ihmiskunnan elinaikana.

 
  
MPphoto
 
 

  Ries (ALDE), kirjallinen. (FR) Nyt heitä on vain muutamia satoja Auschwitzin kylmyyden ja lumen keskellä: selviytyjien selviytyjiä, viimeisiä vartiomiehiä. He ovat siellä edelleen, he seisovat siellä kertomassa absoluuttisesta pahuudesta, todellisesta pahuuden perikuvasta. Heihin suuntautuvat maailman ja tämän vuosisadan asukkaiden katseet 60 vuotta kansanmurhan jälkeen. Sydämeni ja sieluni ovat tänään Auschwitzissa heidän kanssaan, sekä kaikkien niiden kanssa, jotka eivät koskaan palanneet. Kun viimeisten todistajien aikakausi lähenee loppuaan, velvollisuutenamme on ehdottomasti pohtia, miten muisto siirretään eteenpäin ilman heitä. Olemme heille totuuden velkaa. Ennen kaikkea heille, mutta myös lapsillemme ja tuleville sukupolville. Ne, jotka kieltävät kansanmurhan tunteettomasti tai – mikä vielä pahempaa – yrittävät vähätellä sitä, eivät ole odottaneet, että hengissä selviytyneet katoavat, ennen kuin yrittävät halventaa tätä poikkeuksellista muistoa. Vaadimme, että kansanmurhaa käsitellään kouluissa, koska sen tunteminen torjuu rasismia. Tämän puolesta taistelemme.

Auschwitz oli Euroopan ytimessä 60 vuotta sitten. Mielistä se ei saa kadota koskaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Van Orden (PPE-DE), kirjallinen. (EN) On oleellista, että lapset ymmärtävät kansanmurhan kauhean ja ainutlaatuisen luonteen. Kansanmurhaa koskeva valistus on taatusti syytä ottaa koulujen opetusohjelmiin.

Lasten täytyy ymmärtää totalitaristisille ideologioille perustuvien hallintojen seuraukset. Natsien vastuu kansanmurhasta on selvä. Myös Neuvostoliiton ja Kiinan kommunistihallinnot ovat toteuttaneet valtavia joukkomurhia.

Parlamentin päätöslauselmaan sisältyy ehdotus, jonka mukaan "Euroopan kansalaisuudesta" pitäisi tulla "kouluopetuksen perusasioita kaikkialla EU:ssa". En hyväksy sitä, että EU:lla olisi toimivaltuudet tai tehtävä määrittää Yhdistyneen kuningaskunnan koulujen opetusohjelman sisältö. En hyväksy ajatusta opetusohjelmasta, jolla pyritään edistämään virheellistä käsitystä "Euroopan kansalaisuudesta".

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Äänestys on päättynyt.

 

8. Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja

9. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
MPphoto
 
 

  Leinen (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, Pakistanin pääministeri vieraili parlamentissa tällä viikolla, joten haluaisin muistuttaa kaikille, että Pakistanin parlamentit ovat pyytäneet toistuvasti, että demokratia toteutettaisiin käytännössä, ja ne ovat vaatineet presidentti Musharrafia erottamaan siviili- ja sotilastehtävänsä toisistaan. Hän lupasi, ettei esiintyisi enää 1. päivästä tammikuuta 2005 lähtien julkisesti sotilaspuvussa, mutta mikään ei ole muuttunut ja hän tekee niin edelleen. Parlamentti on uskoakseni aina tukenut demokratiaa ja vastustanut diktatuureja.

Meidän pitäisi näin ollen tukea Pakistanin parlamentteja niiden vaatiessa lisää demokratiaa. Kun olemme yhteydessä Pakistanin viranomaisiin, meidän pitää vaatia presidentti Musharrafia pitämään lupauksensa.

 
  
MPphoto
 
 

  Szájer (PPE-DE). (HU) Taistelussa vuodatettiin paljon verta, jotta kaikille Euroopan demokraateille pyhä sananvapaus saavutettiin. Tämä pätee ennen kaikkea niihin Euroopan kansoihin, jotka ovat vasta äskettäin taistelleet ja voittaneet sananvapauden sen jälkeen, kun ne vapautuivat kommunistisesta diktatuurista. Unkarin vallankumoukselliset vuodattivat vertaan ja uhrasivat henkensä vuonna 1956 sananvapauden puolesta, ja pyhää sananvapautta voi rikkoa ainoastaan erittäin painavasta ja poikkeuksellisesta, tunnepitoisesta poliittisesta syystä. He uhrasivat henkensä arvokkaan asian puolesta – jollaisia ovat monet vastikään tehdyt ehdotukset, joilla pyritään kieltämään vihatun natsitunnuksen, hakaristin, käyttö natsien julmuuksien uhrien kunnioittamiseksi ja vastuuntunnosta tulevia sukupolvia kohtaan.

Valitettavasti uudelleen yhdistyneen Euroopan historiaan kuuluu toinenkin paha totalitaristinen diktatuuri, punainen kommunismi, joka murhasi lyhyen valtakautensa aikana 1900-luvulla järjestelmällisesti miljoonia viattomia ihmisiä. Jos unioni siis haluaa ehdottaa hakaristin kieltämistä, ehdotan, että kieltoon lisätään myös vihatun ja verisen kommunistidiktatuurin tunnukset. Tällainen kielto oli voimassa Unkarissa yli kymmenen vuotta. Ei enää natsismia Euroopassa, ei enää kommunismia Euroopassa!

 
  
MPphoto
 
 

  Tomczak (IND/DEM). (PL) Hyvät kollegat, kansojen yhteisöä ei voida rakentaa valheille ja virheelliselle historiantulkinnalle. Jos totuudesta ei pidetä kiinni, saatamme hyvinkin lisätä uhkaa, joka aiheutuu kuolemaa ja yksilön halveksimista ihannoivasta uudesta ideologiasta. Haluan muistuttaa Euroopalle ja maailmalle, että toisen maailmansodan aloittivat saksalaiset, jotka olivat rasismin ja kuoleman sävyttämien inhottavien vakaumusten vallassa. Sodassa kuoli kuusi miljoonaa puolalaista. Natsien miehittämille alueille, erityisesti Puolaan, perustettiin useita kuolemanleirejä, joissa ihmisiä kidutettiin ja pakotettiin työhön. Auschwitz oli leireistä suurin, ja se perustettiin, jotta Puolan kansan kukoistus saataisiin kuihdutettua. Nelisen miljoonaa eri maiden kansalaista – juutalaisia, puolalaisia, romaneja, venäläisiä ja muita – kuoli tuossa sanoin kuvaamattoman kärsimyksen tyyssijassa. Jokainen siellä menetetty henki on yhtä arvokas. Olisi sopimatonta pelata likaista peliä miljoonien viattomien veljien ja sisarten haudoilla. Emme saa alentua siihen, että pyrkisimme hyötymään heidän kuolemistaan. Meillä on ennen kaikkea velvollisuus muistaa ja kunnioittaa natsien murhaamia uhreja sekä rukoilla heidän puolestaan. Auschwitzin murhenäytelmää on pohdittava nöyrästi, niin syyllisyys puhdistuu ja nykymaailma saa varoituksen. Meidän täytyy ottaa opiksemme Auschwitzin totuudesta. Niin kauan, kuin annamme viattomien tulla tapetuiksi nyky-yhteiskunnassa, emme ole onnistuneet ymmärtämään totuutta. Tarkoitan tällä myös syntymättömien lasten tappamista. Jokaisen yksilön elämä on pyhää. Meidän on otettava opiksemme esimerkillisestä rakkaudesta ja sovinnosta, jota osoittivat Auschwitzin pyhät marttyyrit, puolalainen munkki Maximilian Kolbe ja juutalainen nunna Edith Stein. Pyhä Maximilian, pyhä Edith, pyhän ristin sisar Benedicta, rukoilkaa puolestamme.

 
  
MPphoto
 
 

  Farage (IND/DEM). (EN) Arvoisa puhemies, harmi, ettei puhemies Borrell johda puhetta. Tiedän, että Barrot'n tapauksen jälkeen olemme kovasti halukkaita lopettamaan keskustelut hankaluuksista, joihin nykyisen komission kanssa saatetaan joutua. Olin kuitenkin oikeassa, joten toivottavasti puhemies Borrell suhtautuu hieman vakavammin kirjeeseen, jonka toimitin hänelle henkilökohtaisesti pari viikkoa sitten.

Komission jäsenen Kallasin kuulemistilaisuus on herättänyt paljon epäilyksiä. Kuten tiedätte, hän vastaa Euroopan unionin petostentorjunnasta. Hän ilmoitti väärän päivämäärän, kysymys käännettiin väärin ja mielestäni hän antoi muutamia selvästi harhaanjohtavia tietoja parlamentille.

Kirjoitin komission jäsenelle Kallasille ja pyysin häneltä oikeita vastauksia. Puhemies Borrell sai kirjeestä jäljennöksen. Pyydän siis teidän välityksellänne puhemies Borrellia varmistamaan, että saamme oikeita vastauksia komission jäseneltä Kallasilta. Jos puhemies Borrell ei näin tee, parlamentin ja koko kuulemisprosessin maine on pilalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Kudrycka (PPE-DE). (PL) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, viime viikolla Saksan parlamentissa aloitettiin menettelyt, jotka koskevat laajamittaista lain rikkomista, korruptiota ja yhteistyötä rikollisjärjestöjen kanssa, joihin Saksan konsulaateissa työskentelevien virkamiesten epäillään syyllistyneen. Kyseiset konsulaatit sijaitsevat lähinnä Venäjällä, Ukrainassa ja Albaniassa. Ilmiö ei ole mitenkään uusi, eikä se koske pelkästään Saksaa. Se on itse asiassa koko Euroopan ongelma, sillä sellaiset kolmansien maiden kansalaiset, joilla on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, voivat saada matkustusasiakirjoja laittomasti. Siten he ovat turvallisuusriski koko Euroopan unionille, sillä he voivat tietenkin liikkua vapaasti koko yhteisön alueella. Tähän asti huomiota on kiinnitetty pääasiassa uusiin jäsenvaltioihin, joiden sisäisestä turvallisuudesta vastaavia tahoja on arvosteltu korruptiosta ja menettelyjä avoimuuden puutteesta. Voimassa on erityisiä suojelua koskevia lausekkeita, ja uusia jäsenvaltioita valvotaan, jotta niiden varmistetaan täyttävän sitoumuksensa, kun arvioidaan niiden valmiutta liittyä Schengen-alueeseen. Samojen sitoumusten täytäntöönpanoa ei valvota läheskään yhtä tiukasti vanhoissa jäsenvaltioissa. Eikö nyt olisi hyvä tilaisuus päästä eroon kuvitelmasta, jonka mukaan korruptio ja tällaiset sääntöjenvastaisuudet ovat erityisen yleisiä uusissa jäsenvaltioissa? Komission ja neuvoston pitäisi mielestäni suunnitella kaikkiin jäsenvaltioihin yhtälailla sovellettava arviointimenettely. Tällainen arviointimenettely kattaisi myös viisumien myöntämisessä sovellettavat menettelyt ja käytännöt.

 
  
MPphoto
 
 

  McDonald (GUE/NGL). (EN) Arvoisa puhemies, jo 16 vuotta belfastilaisen lakimiehen Pat Finucanen perhe on vaatinut julkista tutkintaa lakimiehen murhaa koskevista olosuhteista. On ilmennyt selvää näyttöä siitä, että poliisi, Yhdistyneen kuningaskunnan armeija ja tiedustelupalvelu tekivät kaikki salaa yhteistyötä hänen murhassaan. Entinen Kanadan korkeimman oikeuden tuomari Peter Cory suositteli julkista tutkintaa Pat Finucanen murhaa koskevista olosuhteista ja määritteli julkisen tutkinnan perusvaatimukset.

Yksi vaatimuksista oli, että tuomioistuimella pitäisi olla täysi valta määrätä todistajia saapumaan oikeuteen ja vaatia asiakirjoja nähtäväkseen sekä kaikki muutkin toimivaltuudet, jota tutkintaan valtuutetulla on julkista tutkintaa suorittaessaan. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus julkaisi kuitenkin äskettäin tutkintaa koskevan lakiehdotuksen. Lakiehdotus poikkeaa täysin Coryn suosituksista sekä siitä, mitä sekä Irlannin että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ovat sopineet. Siinä annetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ministerille valta päättää, kokoontuuko tutkintaryhmä suljetuin ovin ja pidetäänkö osa materiaalista salassa. Säännöksillä puututaan riippumattomuuteen, joka on oleellista kaikessa tutkinnassa. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus salailee edelleen totuutta Pat Finucanen murhasta poliittisten syiden vuoksi. Euroopan parlamentin on tehtävä Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle selväksi, että 2 artiklan mukaisesti kaikilla tuomioistuimilla pitäisi olla vähintään sellainen toimivalta, kuin tuomari Cory esitti.

Otan tänään tämän asian esille ja annan Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukselle tiedoksi, ettei se voi enää kauaa peitellä totuutta Finucanen perheeltä ja Euroopan parlamentilta.

 
  
MPphoto
 
 

  Batten (IND/DEM). (EN) Arvoisa puhemies, tällä viikolla on nähty kummia: Euroopan unioni on ollut ainakin yhdestä kysymyksestä täsmälleen samaa mieltä kuin Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolue. Miten näin on päässyt käymään?

Aiemmin tällä viikolla konservatiivipuolueen johtaja Michael Howard julkisti toimenpiteitä, joilla pitäisi pysäyttää Yhdistyneeseen kuningaskuntaan vaeltavien turvapaikanhakijoiden hallitsematon virta. EU:n virkamiehet ilmoittivat kuitenkin nopeasti hänelle ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille, että tämä politiikan ala kuuluu nyt monien muiden alojen tavoin Euroopan unionin toimivaltaan, ei Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen. Eipä silti, puoluejohtaja Howard ei joka tapauksessa ollut rehellinen: parlamentin konservatiivijäsenet äänestivät Turkin liittymisen puolesta ja kannattavat myös Bulgarian ja Romanian liittymistä. Tory-puolueen edustajat teeskentelevät kotimaassa vastustavansa rajoittamatonta maahanmuuttoa, mutta täällä he kannattavat sitä, että 94 miljoonalle uudelle ihmiselle annetaan oikeus saapua Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Yhdistynyt kuningaskunta saa maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan takaisin hallintaansa vain siten, että noudatetaan Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolueen linjaa, jonka mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan on erottava ehdoitta Euroopan unionista.

 
  
MPphoto
 
 

  Grabowska, Genowefa (PSE). (PL) Hyvät kollegat, haluaisin kiinnittää huomionne muutamiin lausuntoihin, joita Italian hallituksen Eurooppa-ministeri Buttiglione on antanut. Lausunnot ovat vahingoittaneet Euroopan parlamentin mainetta. Ministeri Buttiglione esitti lausuntonsa tammikuussa pitäessään puhetta Lublinin yliopistossa virallisen Puolan-vierailunsa aikana. Puhe julkaistiin Puolan johtavassa päivälehdessä Rzeczpospolitassa silmiin pistävällä otsikolla "Kristityn kokema nöyryytys". Ministeri Buttiglione valitti, ettei Euroopan parlamentti tukenut häntä komission jäseneksi hänen homoseksuaalisuutta koskevien kantojensa vuoksi. Hän ei maininnut mielipiteitään naisten asemasta, yksinhuoltajaäideistä eikä turvapaikkapolitiikasta. Hän syytti meitä ja väitti, että vaikutusvaltaisella Brysselin lobbauksella halutaan saada samaa sukupuolta olevien avioliitot tunnustettua kaikissa jäsenvaltioissa ja edistää aktiivisesti homoseksuaalista elämäntapaa kaikissa maissa. Säästän teidät hänen muilta syytöksiltään ja totean lopuksi tulleeni seuraavaan tulokseen. Ministeri Buttiglionen mukaan Euroopan parlamenttia täytyy ehdottomasti uudistaa, jotta jatkossa vältytään vastaavalta epäoikeudenmukaisuudelta, jota hän sai kokea. Kun Eurooppa-ministeri ja hylätyksi tullut komission jäsenehdokas puhuu perussopimuksissa parlamentille myönnettyjen oikeuksien rajoittamisesta, on lausunnossa melko uhkaava sävy. Hyvät kollegat, annan teidän tehdä lausunnosta omat eettiset ja poliittiset päätelmänne.

 
  
MPphoto
 
 

  Krupa (IND/DEM). (PL) Auschwitzin kuolemanleirin vapauttamisen 60-vuotismuistopäivänä maailma ja eritoten Eurooppa unohtaa ehdoin tahdoin Hitlerin ilmoittaneen kannattajilleen, että ensimmäisenä tehtävänä oli pyyhkäistä Puola maan päältä. Näin piti tehdä raa'alla voimalla, ja heidän oli määrä olla raakoja eivätkä he saaneet tuntea armoa.

Natsit lähettivät ihmisiä Auschwitziin vain siksi, että nämä olivat juutalaisia, puolalaisia, romaneja tai venäläisiä. Viattomia tapettiin kaduilla iljettävän ideologian nimissä. Kokonaisia kansakuntia tuhottiin, ja valitettavasti julmuudet ovat jatkuneet myös fasismin kukistuttua. Ihmisiä tapetaan edelleen joka päivä. Monet lääkärit ovat osallisina tuhansien potilaiden, myös vastasyntyneiden lasten, henkien riistämisessä. Syntymättömien lasten tappaminen on levinnyt laajalle, noin 50 miljoonaa kuolee joka vuosi. Miljoonat lapset kuolevat nälkään, ja monet joutuvat seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Sopeutuessaan unioniin Puola muuttui markkinataloudeksi. Talous romuttui, mikä johti työttömyyteen, köyhyyteen ja terveydenhuollon romahtamiseen. Tämä johtaa vähitellen Puolan kansan tuhoon. Samaan aikaan historiaa vääristellään parjaten ja annetaan ymmärtää, että puolalaiset ottivat osaa juutalaisten kansanmurhaan. Puola selviytyi kahdesta totalitaristisesta hallinnosta, ja siksi se on ottanut tehtäväkseen varoittaa siitä, mitä pyhä Isä on nimittänyt kuoleman sivilisaatioksi. Olkaa varuillanne, ettette joudu rahan pauloihin ettekä pidä markkinoita ainoana elämän tarkoituksena, sillä se johtaisi vääjäämättä länsimaisen sivilisaation tuhoon.

 
  
MPphoto
 
 

  Pęk (IND/DEM). (PL) Arvoisa puhemies, parhaillaan käydään suurta keskustelua Euroopan unionin talouden tulevaisuudesta. Haluaisin näin ollen käyttää tilaisuutta hyväkseni ja esittää tiukan vastalauseen ja vetoomuksen kaikille suoraselkäisille Euroopan parlamentin ja Euroopan maiden hallitusten jäsenille, jotka väittävät kaipaavansa suurta ja vahvaa Euroopan unionia, joka perustuu rehellisyyden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden periaatteille. Pyrkimys leikata 20 prosenttia Euroopan unionin nykyisestä talousarviosta tarkoittaa väistämättä sitä, että unionin tuleva kehitys tapahtuu pienten ja vähemmän kehittyneiden jäsenten kustannuksella. Etenkin jälkimmäiset tarvitsevat mittavia investointeja erityisesti infrastruktuuriin, jotta niillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä. Olen näin ollen sitä mieltä, että tällainen politiikka on vastoin kaikkia ihanteita, joihin Euroopan unionin oletetaan tukeutuvan. Se synnyttää sosiaalista epätasa-arvoa ja epäoikeudenmukaisuutta ja siirtää kustannuksia köyhimmille maille. Se ei ole reilua, joten kehotan miettimään asiaa kiireesti uudelleen. Enemmän Eurooppaa ei loppujen lopuksi onnistu vähemmällä rahalla, eivätkä rikkaat maat voi muuttaa politiikkaa köyhempien maiden liittymisen jälkeen luvattuaan niille aiemmin huomattavia voimavaroja.

 
  
MPphoto
 
 

  Rogalski (IND/DEM). (PL) Arvoisa puhemies, eutanasia laillistettiin ensimmäisenä Alankomaissa, ja sairaita vastasyntyneitä tapetaan siellä täysin vastuuttomasti. Viranomaiset suhtautuvat asiaan välinpitämättömästi. Lapsia murhataan Groningenin yliopistollisessa sairaalassa, ja sairaalan edustajat ovat myöntäneet, että siellä tehtiin eutanasia neljälle lapselle vuonna 2003. Alankomaiden oikeusministeriön mukaan noin 30 lasta on tapettu tällä tavalla vuoden 1997 jälkeen. Alankomaiden viranomaiset eivät ole ryhtyneet vastatoimiin. Sairaille vastasyntyneille vauvoille tehty eutanasia on murha, ja se on verrattavissa natsien toimiin – myös natsit poistivat sairaita yhteiskunnasta. Sillä rikotaan kaikkein perustavinta ihmisoikeutta, oikeutta elämään. Sairaiden lasten tappaminen kuolettavalla annoksella rauhoittavia lääkkeitä on sanoinkuvaamatonta julmuutta. Euroopassa suojellaan jopa eläinten oikeuksia, mutta samaan aikaan tapetaan puolustuskyvyttömiä vastasyntyneitä. Esitän, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ottaisi asian käsiteltäväksi ja että parlamentti järjestäisi keskustelun eutanasian tekemisestä lapsille.

 
  
MPphoto
 
 

  Matsakis (ALDE). (EN) Arvoisa puhemies, pari päivää sitten Kyproksella tehtiin hirveä rikos. Isä, äiti ja 15-vuotias tytär siepattiin kotoa, ja heidät ammuttiin lähietäisyydeltä aivan Nikosian ulkopuolella Kyproksen miehittämättömässä osassa.

Tappajiksi epäillään hyvin vahvasti viittä kyproksenturkkilaista. Kyproksen poliisi antoi heistä pidätysmääräyksen, mutta valitettavasti epäillyt onnistuivat ylittämään rajan Kyproksen miehitettyyn osaan. Kyproksen miehitetyssä osassa laiton poliisi pitää heitä suojissaan ja suojelee heitä luovuttamiselta Kyproksen lailliselle poliisille.

Arvoisa puhemies, pyydän teitä käyttämään asemaanne, jotta voisitte saada Kyproksen miehitetyn osan laittoman hallinnon vakuuttuneeksi siitä – ehkäpä saisitte vakuutettua myös sen suojelijan, Turkin hallituksen – että heidät on luovutettava lailliselle poliisille syytettäväksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Czarnecki, Ryszard (NI). (PL) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, olemme saaneet jälleen kerran kuulla, kuinka Euroopan komissiossa on valitettu ja voivoteltu hälyttävän suurista kustannuksista, joita asiakirjojen kääntämisestä jäsenvaltioiden kielille parlamentissa ja muissa Euroopan unionin toimielimissä aiheutuu. Komission vuodattamat krokotiilinkyyneleet ovat todella naurettavia. Kustannukset ovat kyllä nousseet yli miljardiin euroon tänä vuonna, mutta samalla täytyy tunnustaa, että kyse on myös kielellisen ja kansallisen monimuotoisuuden arvostamisesta. Jäsenvaltioiden kansalaiset hyväksyvät Euroopan yhteisöt nimenomaan monimuotoisuuden ja kansallisen identiteetin kunnioittamisen ansiosta, mikä tulee laajalti esille juuri kielen käytön kautta. Ehdottaisin, että ne, jotka etsivät säästöjä käännöksiä vähentämällä, harkitsisivat muiden menojen karsimista. Paras tapa olisi pienentää omia palkkoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Schöpflin (PPE-DE). (HU) Haluaisin kiinnittää parlamentin huomion melko huolestuttaviin tapahtumiin Romaniassa. Romanian viranomaiset ovat äskettäin keskeyttäneet poliisivoimin Trianon rauhansopimuksesta kertovan elokuvan kuvaukset, sillä ne väittävät elokuvan olevan valtion etuja vastaan. Elokuvassa ilmaistaan vain mielipidettä, joten sillä ei rikota mitään lakia. Romanian viranomaisten tällainen toiminta on vastoin eurooppalaisen demokratian normeja, jotka Romanian valtio on hyväksynyt vapaaehtoisesti osana unionin jäsenyyttä koskevaa hakemustaan. Toiminta rikkoo myös yleismaailmallisia ihmisoikeusnormeja. Haluan välittää seuraavan sanoman: Romanian viranomaisten täytyy lopettaa tällaiset toimet.

 
  
MPphoto
 
 

  Sinnott (IND/DEM). (EN) Arvoisa puhemies, arvostaisin sitä, jos päänne kääntyisi silloin tällöin tännepäin. Minulla oli hyvin tärkeä suullinen tarkistus Auschwitzia koskevaan päätöslauselmaan. Siksi haluan nyt pöytäkirjaan merkinnän siitä, mitä yritin ehdottaa.

Auschwitzin 60-vuotismuistopäivänä on hyvin tärkeää, että muistamme ja kunnioitamme Auschwitzissa kuolleita juutalaisuhreja sekä muita uhreja, kuten puolalaisia ja venäläisiä. Yksi ryhmä on kuitenkin unohtunut täysin. Hitler kävi aivan ensiksi heidän kimppuunsa ja jatkoi vainoaan loppuun asti jokaisella keskitysleirillä sekä yliopistoissa ja sairaaloissa kaikkialla valtakunnassa. Tarkoitan vammaisia. Itse asiassa keskitysleirien uunit – ei Auschwitzissa, mutta muilla leireillä – tehtiin alun perin vammaisten tappamista varten. Kaikkia kansallisuuksia edustavia vammaisia tapettiin pelkästään siksi, että he olivat vammaisia. Kaikista ihmisryhmistä ainoastaan vammaisten henki on nykyisin edelleen uhattuna pelkästään siitä syystä, että he ovat vammaisia. Vammaiset ovat edelleen unohduksissa. Suurimmassa osassa maita, joissa abortti on sallittu, sekä maissa, joissa harjoitetaan eutanasiaa, ihmisiä voidaan tappaa vain siksi, että he ovat vammaisia.

Haluaisin saada pöytäkirjaan merkinnän siitä, että tänä päivänä muistetaan kunnioittaen Auschwitzin juutalaisuhreja ja muita uhreja. Olisi kuitenkin syytä merkitä lihavoiduin kirjaimin, että siellä oli vammaisia alusta loppuun ja että vammaisia tapettiin ainoastaan siitä syystä, etteivät he olleet täydellisiä, jollaisiksi Hitlerin valtakunnassa pyrittiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Hyvä jäsen Sinnott, puhemiehistö pyytää teiltä anteeksi, koska emme huomanneet, että pyysitte saada puheenvuoron suullisen tarkistuksen esittämistä varten. Ymmärrättehän, että parlamentissa oli tuolloin melkoinen sekamelska, enkä nähnyt teitä. Pyydän anteeksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sinnott (IND/DEM). (EN) Arvoisa puhemies, annan teille anteeksi täydestä sydämestäni. Olen hyvin lyhyt, ja arvostaisin sitä, että kääntäisitte päätänne silloin tällöin tännepäin.

 

10. Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja

11. Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista: ks. pöytäkirja

12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja

13. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja

14. Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja

15. Istuntokauden keskeyttäminen: ks. pöytäkirja
  

(Istunto päättyi klo 11.05.)

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö