Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Maanantai 21. helmikuuta 2005 - Strasbourg EUVL-painos

12. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
MPphoto
 
 

  Pęk (IND/DEM).   (PL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron, koska olen äärimmäisen huolissani Euroopan unionin demokratian tilasta. Meille sanotaan, että on suuri menestys, jos pieni osa, tai vain hieman yli neljännes, äänioikeutetuista kansalaisista äänestää "kyllä" kansanäänestyksessä, joka on kaikkein tärkein yhteisen tahdon ilmaus. On myös käymässä ilmi, että kampanjan aikana turvauduttiin propagandakeinoihin ja että esimerkiksi Espanjan kansalaisille sanottiin Euroopan perustuslakia vastaan äänestämisen merkitsevän unionin vastustamista, mikä on räikeä vale. Olemme erityisen huolissamme "kyllä"-äänten puolesta kampanjointiin käytetyistä julkisista varoista ja suunnitelmista lisätä näitä varoja entisestään. Tämä on Euroopan kansalaisten pettämistä, ja vaadimme yhdenvertaisuutta lain edessä.

 
  
MPphoto
 
 

  Tabajdi (PSE). (HU) Yhteisön viljamarkkinoiden tilanne on kriittinen. Itävallan pyynnöstä ja Tšekin tasavallan, Slovakian, Italian, Puolan, Unkarin ja Ranskan tuella maatalous- ja kalastusneuvosto ilmaisi edellisessä istunnossa huolensa Euroopan viljanviljelijöiden vakavasta tilanteesta. Viljan ylituotanto Unionin 25 jäsenvaltiossa oli tänä vuonna 52 miljoonaa tonnia, josta yli seitsemän miljoonaa tonnia annettiin yhteisön toimien toteuttamista varten. Unkari antoi puolet tästä, eli yli kolme miljoonaa tonnia.

Yhteisön viljamarkkinoilla on ilmennyt kolme ongelmaa. Ensinnäkin epäsuotuisat muutokset euron ja dollarin välisessä vaihtokurssissa aiheuttavat ongelmia. Toiseksi sisämaavaltiot, kuten Tšekin tasavalta, Itävalta, Slovakia ja Unkari ovat epäedullisessa asemassa tarjouskilpailuissa. Kolmanneksi vientituen vähentäminen aiheuttaa lisäongelmia. Pyydän komission jäsentä Fischer Boelia toteuttamaan tehokkaita toimia viljamarkkinoiden ongelmien ratkaisemiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Yañez-Barnuevo García (PSE).(ES) Arvoisa puhemies, yhdyn siihen, mitä sanottiin, ja kiitän parlamentin puhemiestä siitä, mitä hän sanoi maassani eilen järjestetystä kansanäänestyksestä. Se oli demokratian oppitunti. Päivä sujui rauhallisesti. Niin perustuslain kannattajilla kuin sen vastustajillakin ja jopa äänestämättä jättäneilläkin oli täysi osallistumismahdollisuus.

Maamme ei siis tarvitse opetusta demokratiassa, sillä kaikilla oli täysi toimintavapaus. Myös eräs katolisen kirkon omistama merkittävä radioasema kampanjoi jatkuvasti "ei"-äänten puolesta ja saavutti tuloksia, mutta kukaan ei estänyt sitä puolustamasta kantaansa, joka oli aivan yhtä oikeutettu kuin kaikki muutkin.

 
  
MPphoto
 
 

  Karatzaferis (IND/DEM).(EL) Arvoisa puhemies, muutama päivä sitten Kreikan parlamentin puhemies totesi puheessaan Kreikan uudelle presidentille, että kansanäänestyksen perusteella – perustuslain saaman kannatuksen perusteella – Kreikan on supistettava kansallisia rajojaan ja kansallista itsemääräämisoikeuttaan. Tämä on järkyttävää. Kreikkalaisille on kerrottava, miksi heidän on Euroopan hyvinvoinnin vuoksi luovuttava alueistaan ja itsemääräämisoikeudestaan. Näin puheessa sanottiin. On vähintäänkin löydettävä keino lievittää kreikkalaisten huolta. Haluamme Euroopan menestyvän, mutta emme tietenkään kansallisten rajojemme tai maamme taikka kansallisen itsemääräämisoikeuden kustannuksella. Meidän on varmistettava, että jos perustuslaki hyväksytään, Kreikka ei menetä alueita, kuten – toistan – Kreikan parlamentin puhemies totesi.

Espanjan kansanäänestyksessä 33 prosenttia espanjalaisista äänesti perustuslain puolesta. Äänestysprosentti oli erittäin alhainen...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Mote (NI).(EN) Arvoisa puhemies, Euroopan ammattimaiset rikollisjärjestöt ovat varmaankin riemuissaan Euroopan keskuspankin äskettäisestä päätöksestä kaksinkertaistaa 500 euron setelien painosmäärä. Pelkästään tänä vuonna lasketaan liikkeeseen 190 miljoonaa euroa nimellisarvoltaan maailman suurimpia seteleitä, ja matkalaukullinen niitä on seitsemän kertaa arvokkaampi kuin matkalaukullinen 100 dollarin seteleitä.

Nykyajan sähköisessä ympäristössä pankit eivät tarvitse suuriarvoisia seteleitä: ne ovat arvokkaita vain rikollisille. Minkä muun syyn takia 10 prosenttia kaikista käyttöönoton yhteydessä liikkeeseen lasketuista euroista olisi yhtäkkiä kadonnut Venäjälle? Miksi euro on yhä Venäjän mafian suosikkivaluutta? Miksi Saddam Hussein laskutti Irakin salaiset öljykaupat euroissa yrittäessään välttää pakotteet? Viime vuonna väärennettyjen 500 euron seteleiden määrä kasvoi...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Papastamkos (PPE-DE).(EL) Arvoisa puhemies, toivomme, että Euroopan yhdentyminen merkitsee ainakin talous- ja rahaliiton osalta esteiden poistamista ja talouden alan rajoitusten poistamista. Tämä on olennaisinta yhteismarkkinoilla ja Euroopan yhtenäismarkkinoilla. Kreikkalaisten euroskeptisyys kohdistuu juuri Euroopan unionin perusolemukseen; Euroopan unioniin, joka ei ole edistynyt yhtä nopeasti poliittisen unionin muodostamisessa eikä ole onnistunut luomaan aitoa ja todellista eurooppalaista puolustusidentiteettiä. Näin totesi Kreikan parlamentin puhemies. Hänen toteamuksensa on itsestäänselvyys: taloudelliset rajat on poistettu, ja unioni muodostaa yhtenäisen, homogeenisen talousalueen.

 
  
MPphoto
 
 

  Corbett (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, siitä lähtien kun Euroopan parlamentti kuukausi sitten äänesti ylivoimaisella enemmistöllä Euroopan perustuslain puolesta, jotkut vähemmistöön jääneet ovat yrittäneet häiritä ja horjuttaa Euroopan parlamentin kantaa.

He heiluttivat julisteita tässä salissa äänestyksen aikana; he yrittivät häiritä Euroopan parlamentin virallisen tiedotuskampanjan käynnistämistä; he väittivät, että parlamentin olisi jotenkin laitonta esittää näkemystään ja päätelmiään julkisesti. Silloinkin, kun kansalliset kansanedustuslaitokset kehottivat meitä esittämään arviomme perustuslaista, he kirjoittivat niille ja moittivat meitä tällaiseen kehotukseen suostumisesta.

Tänään he väittävät, että Espanjan kansanäänestyksen tulos olisi jollain tavoin laiton. Äänestysprosentti oli tietenkin alhainen, mutta tulos ei ollut kiistanalainen, ja perustuslaki sai ylivoimaisen ja laajan kannatuksen. Loppujen lopuksi se kuitenkin hyväksyttiin valtavalla ääntenenemmistöllä, ja olen varma, että näin käy muissakin maissa.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Leinen (PSE).(DE) Arvoisa puhemies, parlamentin pitäisi olla vilpittömän tyytyväinen Espanjassa järjestettyyn kansanäänestykseen ja espanjalaisten perustuslaille antamaan selkeään kannatukseen. Mielestäni meidän pitäisi kiittää Espanjan hallitusta ja kaikkia muita osallistujia siitä, että he tiedottivat kansalaisille ja saivat heidät osallistumaan ja erityisesti siitä, että he ottivat kansalaisyhteiskunnan mukaan kansanäänestyskampanjaan.

Vietin itse useita päiviä Espanjassa muiden parlamentin jäsenten kanssa ja näin, kuinka avoimesti, demokraattisesti ja rauhallisesti kansanäänestys sujui toimien todellisena esimerkkinä eurooppalaisesta demokratiasta. Se, mitä jäsen Pek totesi parlamentissa, on täysin järjetöntä, ja olen varma, että ainoastaan pieni vähemmistö jäsenistä on hänen kannallaan.

Samalla kansanäänestyksen osallistujamäärä kuitenkin osoitti, että kansalaisten on saatava vielä enemmän tietoa. Arvoisa puhemies, meidän on kerta kaikkiaan kehotettava hallituksia ja komissiota tiedottamaan edelleen aktiivisesti perustuslain sisällöstä. Aikaa ei ole enää hukattavana, sillä seuraavien kansanäänestysten ajankohdasta on jo päätetty.

 
  
MPphoto
 
 

  Krupa (IND/DEM).   (PL) Paljon kiitoksia. Puolan terveyspalveluiden katastrofaalisen tilanteen ja terveydenhuollon työntekijöiden järjestämien nälkälakkojen takia pyydän ensinnäkin, ettei terveyspalveluihin enää sovellettaisi markkinaehtoja ja että lääkäripalvelut jätettäisiin palveludirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Ehdotan myös välttämättömän julkisen rahoituksen myöntämistä terveyspalveluille ja erityisesti sairaaloille, joiden velka Puolassa on jo nyt jopa yli kuusi miljardia zlotya. Siviililakiin tehtyjen liberaalien muutosten jälkeen velkojat ovat takavarikoineet kaksi miljardia zlotya, ja sen vuoksi työntekijät eivät ole saaneet palkkojaan. Näiden niukkojen palkkojen takavarikointi rikkoo moraalisia periaatteita ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta vastaan. Se on myös vastoin monia lainkohtia, kuten EU:n perusoikeuskirjaa ja yleismaailmallista ihmisoikeuksien julistusta. Kysyn, aikooko komissio ottaa käyttöön asetuksen, jolla mahdollistetaan rahoitustuen...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 
 

  Pahor, Borut (PSE). (SL) Arvoisa puhemies, äskettäin on syntynyt vaikutelma, että tietyt menneisyyteen kuuluvat ristiriidat ja erimielisyydet ovat jälleen heräämässä henkiin. Emme koskaan enää halunneet niiden toistuvan tai rasittavan valtioiden välisiä suhteita yhdentyneessä Euroopassa. Valitsemalla helmikuun 10. päivän toisen maailmansodan jälkeisten traagisten tapahtumien muistopäiväksi Italian tasavalta muistaa maanmiestensä kärsimyksiä, ja sillä on siihen täysi oikeus. Samalla demokraattinen Italia ei kuitenkaan saisi unohtaa niitä kärsimyksiä, joita fasistihallinto aiheutti muille kansakunnille, kuten Slovenialle. Haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja tukea demokraattisten piirien rajan molemmin puolin esittämää vetoomusta, että meidän pitäisi päästä yli tästä melko kaukaiseen historiaan kuuluvasta traumasta kertomalla koko totuus. Olipa totuus kuinka tuskallinen tahansa, se on ainoa keino estää vastaavat tapahtumat tulevaisuudessa. Se on myös ainoa perusta rinnakkaiselolle ja sovinnolle. Jos kolmen naapurivaltion presidenttien sovittelukokous voi edistää tätä tavoitetta, minäkin suhtaudun siihen myönteisesti. Uudelleen heräävien kansallisten ennakkoluulojen torjuminen on oleellista Eurooppa-aatteelle. Se on myös yksi Euroopan yhteenkuuluvuuden ja yhdentymisen perustekijöistä ja -syistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitchell (PPE-DE).(EN) Arvoisa puhemies, äskettäinen hyökyaaltokatastrofi järkytti maailmaa, ja sen vaatima suunnaton uhrimäärä on miltei käsittämätön. Tällaiset katastrofit eivät ole tunnusomaisia Kaakkois-Aasialle. Euroopan historian todistettavasti tuhoisin hyökyaalto syntyi 1. marraskuuta 1755, kun Atlantilla Portugalin rannikon läheisyydessä sattunut voimakas maanjäristys sai aallot iskeytymään Lissaboniin. Tuolloin pelkästään pääkaupungissa kuoli jopa 30 000 ihmistä, ja tapahtuma romahdutti kaupungin, joka siihen saakka oli ollut Euroopan neljänneksi suurin ja yksi sen rikkaimmista. Aallot iskeytyivät myös Belgian, Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan, Irlannin ja Alankomaiden rannikolle.

EU:ssa 20 jäsenvaltiolla on rantaviivaa. Koska maanjäristykset ovat aiheuttaneet hyökyaaltoja ennenkin, eikö komission olisi järkevää käynnistää vertaileva arviointi edistääkseen hälytysjärjestelmiä, joilla varoitetaan tämänkaltaisista luonnonkatastrofeista?

 
  
MPphoto
 
 

  Ludford (ALDE). (EN) Arvoisa puhemies, parlamentti on johdonmukaisesti vastustanut Guantánamo Bayn laittomia vangitsemisia. Useimmat EU:n kansalaiset on nyt vapautettu – varmastikin kaikki yhdeksän Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaista – mutta toistakymmentä EU:ssa laillisesti, esimerkiksi pakolaisina, asuvaa ihmistä on edelleen siellä.

Viisi heistä on Yhdistyneestä kuningaskunnasta: Bisher al-Rawi, Jamil al-Banna, Jamal Abdullah, Shaker Aamer ja Omar Deghayes. Raportit kertovat alentavasta ja epäinhimillisestä kohtelusta, jopa kidutuksesta. Omar Deghayes väittää, että hänen toinen silmänsä sokaistiin pippurisuihkeella. Hän tuli 20 vuotta sitten pakolaisena Libyasta, jossa Gaddafin hallitus surmasi hänen isänsä. Libyan viranomaiset ovat käyneet hänen luonaan ja uhkailleet häntä Libyaan karkottamisella ja kuolemalla.

Tämä tapahtui ilmeisesti yhteistyössä Yhdysvaltojen hallituksen kanssa. Itse asiassa se lähetti lentokoneen Tripoliin hakemaan heidät. Myös Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen on täytynyt olla tässä mukana. Sen ei voida antaa piileskellä Wienin yleissopimuksen takana. Sillä on moraalinen – ja väitän – oikeudellinen velvollisuus puuttua asioihin ja pelastaa nämä ihmiset tai asettaa heidät syytteeseen. Muuten väitteet EU:n ihmisoikeuspolitiikasta jäävät vaille sisältöä.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosati (PSE).   (PL) Arvoisa puhemies, syyskuussa 2004 Venäjän federaatio rajoitti elintarvikkeiden tuontia Puolasta. Lihaa ja maitotuotteita vievien puolalaisyritysten oli myös suostuttava Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluviranomaisten erityistarkastuksiin. Yhteensä 74 tarkastetusta meijeriyrityksestä vain kaksi sai luvan viedä tuotteita Venäjälle. Vaikka näiden tarkastusten suorittamisesta on kulunut jo lähes neljä kuukautta, Venäjä ei edelleenkään ole toimittanut Puolalle luetteloa tarkastukset läpäisseistä yrityksistä, joilla on lupa viedä tuotteita. Tämä osoittaa, että puolalaisyrityksiä syrjitään Venäjän markkinoilla. Tammikuussa Puolalle vakuutettiin, että Euroopan komissio puuttuu asiaan nopeuttaakseen puolalaisyritysten pääsyä Venäjän markkinoille. Kysynkin, mitä asiaan liittyviä toimenpiteitä komissio on toteuttanut, mitä tuloksia nuo toimenpiteet ovat tuottaneet ja milloin Venäjän federaation soveltamat syrjivät käytännöt saadaan loppumaan?

 
  
MPphoto
 
 

  Batten (IND/DEM).(EN) Arvoisa puhemies, presidentti Bush totesi Euroopan perustuslakiehdotuksesta, että hänestä on kiehtovaa nähdä, kuinka valtioiden suvereniteetti voidaan yhdistää osaksi suurempaa kokonaisuutta. Hän voi kaikessa rauhassa olla haltioissaan: eihän hänen maansa oikeuksia, vapautta ja demokratiaa olla heikentämässä ja poistamassa tässä yhdentymisprosessissa.

Vakavasti hän sen sijaan suhtautuu perustuslain I-16 artiklaan, jossa jäsenvaltiot sitoutuvat yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Hän on oikeutetusti varoittanut tämän heikentävän Natoa – juuri Nato on turvannut Euroopan rauhan vuodesta 1949, ei Euroopan unioni.

Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten on ymmärrettävä, että ehdotettu yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka estää Yhdistynyttä kuningaskuntaa enää milloinkaan toimimasta sotilaallisesti tai poliittisesti itsenäisesti riippumatta siitä, onko se liittoutunut Yhdysvaltojen kanssa. Tämä on jälleen yksi hyvä syy Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille torjua Euroopan perustuslaki, kun heillä on siihen mahdollisuus.

 
  
MPphoto
 
 

  Czarnecki, Ryszard (NI).   (PL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Euroopan parlamentti vietti äskettäin Euroopan jalkapalloliiton UEFAn 50-vuotisjuhlaa. Tämänpäiväisessä istunnossa annan vilpittömän kannatukseni UEFAn viimeisimmälle hankkeelle, jonka tavoitteena on taata yhtäläiset mahdollisuudet sekä rikkaille että köyhille seuroille niin vanhoissa kuin uusissakin EU:n jäsenvaltioissa ja tietenkin koko Euroopassa. Hankkeen myötä otetaan vähitellen käyttöön seuran valmentamille pelaajille tarkoitetut kiintiöt, joihin pääsee vuosittain vähintään kaksi pelaajaa ja lopulta neljä pelaajaa. Tämän on tarkoitus velvoittaa seurat valmentamaan nuoria pelaajia ja estää rikkaita seuroja ainoastaan ostamasta kaikkia lahjakkaita pelaajia. Myös seuran sijaintivaltion pelaajille perustetaan kiintiöitä, joiden on tarkoitus edistää kansallista jalkapalloilua. Käytännössä nämä kiintiöt estävät myös rikkaimpia seuroja muodostamasta vuokratuista galácticoista eli supertähdistä muodostuvia joukkueita. UEFAn ehdotus noudattaa yhteisvastuuperiaatetta, johon Euroopan unioni perustuu. Tämän yhteisvastuuperiaatteen takia kannattaa uhrata toinen EU:n periaatteista, jota rikotaan usein muutenkin, nimittäin työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaate.

 
  
MPphoto
 
 

  Iturgaiz Angulo (PPE-DE).(ES) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, puutun lyhyesti puhemiehen tämän istunnon alussa tekemiin huomautuksiin. Kuten tiedätte, Yhdysvaltain presidentti George Bush tekee huomenna historiallisen vierailun Euroopan komission Berlaymont-rakennukseen Brysselissä. Meidän on annettava komission puheenjohtajalle Durão Barrosolle tunnustusta ja kiitettävä häntä vaivannäöstä ja niistä toimista, joita hän on toteuttanut varmistaakseen, että presidentti Bush tapaa vierailullaan Euroopan parlamentin puhemiehen, eli teidät, arvoisa puhemies Borrell.

Ryhmämme toivoo tietenkin, että tapaaminen onnistuisi ja auttaisi myös parantamaan Euroopan parlamentin ja Yhdysvaltojen suhteita.

 
  
MPphoto
 
 

  Pittella (PSE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, koska Barroson komissio on toiminut jo kuukausien ajan ja nimittänyt koko henkilöstönsä tiedottajia myöten, on todella vaikea uskoa, etteivät he vielä ole onnistuneet löytämään italialaista tiedottajaa. Miten tämä on mahdollista? Mitä toimia puheenjohtaja Barroso on toteuttanut kaikkien parlamentin tekemien kysymysten, komission jäsenen Frattinin kehotusten sekä komission ja muiden unionin toimielinten akkreditoiman toimittajakunnan esittämän pyynnön jälkeen?

Taistelumme ei ole uskonnollinen, ja sitäkin vähemmän haluamme turvautua hedelmättömään nationalismiin. Olemme ylpeitä kielestämme: kaikki kadehtivat meidän Dante Alighieriamme. Juuri siksi emme voi käsittää, miksi italiankielisen tiedottajan nimittäminen on laiminlyöty.

 
  
MPphoto
 
 

  Hegyi (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, viime viikolla osallistuin Berliinin 54. elokuvajuhliin, "Berlinaleen". Useimmilta jäsenvaltioilta oli mukana uutta tuotantoa joko kilpailussa tai festivaalin muissa tapahtumissa. Oli hämmästyttävää nähdä, miten monia lahjakkaita elokuvantekijöitä Euroopassa on, mutta vielä rohkaisevampaa oli huomata, että niin monet ihmiset olivat Hollywood-elokuvien sijaan kiinnostuneita elokuvista, jotka on tehty Euroopassa tai muissa maanosissa. Eurooppalaiset elokuvat saivat enemmän yleisöä kuin amerikkalaiset.

Koko tapahtuma osoitti minulle, että eurooppalaisesta elokuvasta ollaan hyvin kiinnostuneita, vaikka elokuvatuotantoa tuetaan vähemmän kuin Yhdysvalloissa. Unionin tiedotusväline- ja elokuvapolitiikassa on valtavasti parantamisen varaa. Elokuvaperintömme suojelu ja uusien elokuvien tuotanto ansaitsevat enemmän sekä rahallista että lainsäädännöllistä tukea.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Viime kuukausina Portugalissa vallinnut kuivuus uhkaa vakavasti sekä syystalven satoa että karjanrehun riittävyyttä ja pienentää kevätkesän satonäkymiä. Samanaikaisesti eläimillä on esiintynyt bluetongue-tautia, ja välttämättömät karanteenit, haltuunotot ja siirtämistä koskevat kiellot ovat kärjistäneet karjan myyntiin liittyviä ongelmia. Tuottajat ja viljelijät ovat joutuneet pitämään eläimiä paljon suunniteltua kauemmin, ja niiden ruokkiminen on aiheuttanut lisäkustannuksia. Ne puolestaan ovat saattaneet monet taloudellisiin vaikeuksiin, joista he eivät selviä. Arvoisa puhemies, kehotankin teitä ilmoittamaan komissiolle Portugalin maatalouden vakavista ongelmista ja siitä, että eläin- ja viljelykasvitukien maksamista on edistettävä. Ongelmia aiheuttaa myös kuivuudesta johtuva laidunrehun puute, ja siksi laiduntaminen yhteisön säädösten mukaan kielletyillä alueilla on sallittava karjakuolemien vähentämiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Schlyter (Verts/ALE). (SV) Arvoisa puhemies, tällä viikolla on kulunut kolme vuotta siitä, kun Kolumbian FARC-sissit sieppasivat Ingrid Betancourtin. Kolumbialaisen sisarpuolueeni äänitorvi ja presidenttiehdokas Betancourt siepattiin 23. helmikuuta 2002 hänen ollessaan matkalla etsimään neuvotteluratkaisua hallituksen ja FARCin väliseen konfliktiin.

Kolumbian hallituksen on lakattava turvautumasta sotilaallisiin keinoihin. Sen on sitä vastoin tehtävä FARCin kanssa Geneven yleissopimuksen mukainen humanitaarinen sopimus, jotta Ingrid ja 3 000 muuta vankia voidaan vapauttaa. Olisin erittäin kiitollinen, jos voisitte toimia parlamentin puolesta ja ilmaista huolemme Kolumbian ihmisoikeusrikkomuksista.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrie (PSE).(FR) Arvoisa puhemies, olisin toivonut voivani esittää myöhemmin paikalle saapuvalle komission puheenjohtajalle Barrosolle kysymyksen aluepolitiikasta vastaavan komission jäsenen lehdistölle äskettäin antamista lausunnoista. Komission jäsen Hübner totesi, että hänen mielestään yritystoiminnan siirtymistä Euroopassa on helpotettava, jotta eurooppalaiset yritykset voivat vähentää kustannuksiaan. Keskustelu unionin vuoden 2005 poliittisista painopisteistä on täydessä käynnissä, joten haluaisin tietää, onko komission puheenjohtaja Barroso tästä samaa mieltä.

Eurostatin viimeisimpien tutkimusten mukaan työttömyysluvut ovat korkeimmat Euroopan unionin uusissa jäsenvaltioissa. Tällä perusteella komission jäsenen Hübnerin ehdottama strategia on tietenkin aivan ymmärrettävä. Hänen ehdotuksensa kuvastaa tilannetta, jossa laajentuminen toteutettiin ilman lisämäärärahoja. Komission jäsen siis ehdottaa, että otetaan toisella kädellä pois, mikä toisella annettiin. Mahtaako myös puheenjohtaja Barroso kannattaa sosiaalisen ja verotuksellisen polkumyynnin yleistymistä unionissa?

 
  
MPphoto
 
 

  Piotrowski (IND/DEM). (PL) Kiitos, arvoisa puhemies. Toisen maailmansodan vuosipäivän kynnyksellä haluan varoittaa parlamenttia uusista yrityksistä vääristellä ja muokata historiaa lyhytnäköisten poliittisten päämäärien takia. Tästä ovat todisteena Venäjän ulkoministeriön äskettäiset lausunnot surullisenkuuluisasta Jaltan konferenssista. Siellä Eurooppa jaettiin kahteen vaikutuspiiriin, ja samalla monet Keski- ja Itä-Euroopan valtiot, joilla on tänään edustajia Euroopan parlamentissa, joutuivat alistumaan lähes puoli vuosisataa kestäneeseen sortoon epäinhimillisessä totalitaarisessa järjestelmässä. Perimmäinen syy tähän oli Saksan ja Neuvostoliiton elokuussa 1939 tekemä sopimus, ja Saksan lisäksi myös Neuvostoliiton perillinen Venäjä on vastuussa toisen maailmansodan aloittamisesta. Vaikka Saksa onkin osoittanut halua kohdata traagisen menneisyytensä, Venäjältä puuttuu siihen yhä rohkeutta. Toivon, että Euroopan parlamentti kannattaa tätä päätöslauselmaesitystä, jossa muun muassa tuomitaan Jaltan sopimus. Tämä olisi symbolinen hyvitys aikoinaan rautaesiripun taakse jääneille kansakunnille.

 
  
MPphoto
 
 

  Herrero-Tejedor (PPE-DE).(ES) Arvoisa puhemies, Espanjan väheksyntä Euroopan perustuslaista järjestettyä kansanäänestystä kohtaan ilmeni historian alhaisimpana äänestysprosenttina. Näin tapahtui osittain siksi, että tiedotusvälineissä ei käyty riittävän monipuolista keskustelua. Voimakkaita reaktioita ei synny ilman ristiriitaa. Tulevaisuuskaan ei näytä lupaavalta.

Maani hallitus esittää lakia, jonka nojalla sosialistien ystävä, Jesús de Polanco, saisi hallintaansa puolet Espanjan radiotoiminnasta. Kyseisellä herralla on jo monopoliasema satelliittitelevisiossa, ja nyt hän tavoittelee lisäosuutta analogisista lähetyksistä. Hyvät vasemmiston edustajat, Polancon rinnalla Berlusconi vaikuttaa kerjäläiseltä. Jos emme puolusta tiedonvälityksen moniarvoisuutta, Euroopan unionin viestintästrategiasta ei pian enää keskustella Euroopan parlamentissa: siitä päättävät kalliissa ravintolassa muutamat miehet, jotka pystyvät yhdenmukaistamaan 450 miljoonan eurooppalaisen ajattelutavan.

 
  
MPphoto
 
 

  Isler Béguin (Verts/ALE).(FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan kiinnittää huomionne Aissata Bint-Karamokon tapaukseen ja ennen kaikkea pyytää Euroopan parlamenttia tukemaan häntä. Karamoko haki pakolaisasemaa Ranskasta kolme vuotta sitten. Hän on seitsemännellä kuulla raskaana ja sairastaa hepatiittia ja on parhaillaan sairaalassa täällä Strasbourgissa. Ranskan hallitus menettelee kuitenkin epäasianmukaisesti yrittäessään palauttaa Karamokon kotimaahansa Mauritaniaan ja rikkoessaan hänen perusoikeuttaan saada hoitoa Euroopan unionissa.

Ihmisoikeuksien kunnioittamisen nimissä ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti haluan meidän ilmoittavan Ranskan hallitukselle, että sen on kunnioitettava ihmis- ja perusoikeuksia antamalla Karamokolle lupa saada hoitoa täällä Ranskassa ja ennen kaikkea synnyttää parhaissa mahdollisissa olosuhteissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Rogalski (IND/DEM).   (PL) Arvoisa puhemies, toivon, että parlamentti on toipunut Ukrainan "oranssin vallankumouksen" aiheuttamasta huumasta ja että on tullut aika katsoa totuutta silmiin. Jushtshenkon "Meidän Ukrainamme" -liittouma on jättänyt käsiteltäväksi valvontaa koskevan lakiehdotuksen, ja yhdessä sen säännöksistä todetaan, että kaikilta Ukrainan kapinallisarmeijaa eli UPAa arvostelevilta evätään pääsy julkisiin virkoihin. UPAsta on tullut isänmaallisuuden symboli, vaikka se toisen maailmansodan aikana tuli tunnetuksi puolalaisten, juutalaisten ja venäläisten murhaamisesta. Tämä valvontaa koskeva säännös uhkaa Ukrainan kansallisia vähemmistöjä, joista valtaosa on puolalaisia. Nämä puolalaiset arvostelevat UPAa, koska he pitävät sitä rikollisjärjestönä. Lakiehdotusta kuitenkin kannattavat Ukrainan nationalistien kongressi ja sen puolisotilaallinen siipi UNA, jonka jäsenistä osa taisteli palkkasotureina Tšetšeniassa. Nationalistit ovat olleet yhteydessä uusfasistiseen Saksan kansallisdemokraattiseen puolueeseen vedoten toisen maailmansodan aikaiseen aseveljeyteen. Ukrainan kansalliset vähemmistöt ovat vaarassa ja peloissaan ja pyytävät apua.

 
  
MPphoto
 
 

  Allister (NI).(EN) Arvoisa puhemies, parlamentti tuomitsi edellisessä istunnossaan aivan asianmukaisesti natsien hirmuteot, joista Auschwitz on esimerkki. On kuitenkin surullista ja häpeällistä, että erään EU:n jäsenvaltion valtionpäämies – Irlannin tasavallan presidentti McAleese – hyökkäsi kyseisenä 60-vuotismuistopäivänä ilkeämielisesti ja kostonhimoisesti Pohjois-Irlannin enemmistöryhmää vastaan rinnastaen häpeällisesti natsien juutalaisvihan protestanttien asenteeseen roomalaiskatolisia kohtaan.

Natsien joukkomurhat ovat aivan omaa luokkaansa. Pohjois-Irlannin rauhaa rakastavan enemmistön nimissä käytän tilaisuutta hyväkseni tällä kansainvälisellä foorumilla kumotakseni ja torjuakseni tuon halpamaisen hyökkäyksen edustamaani ryhmää kohtaan. Viittaukset fasismin vastaiseen taisteluun sopivat erityisen huonosti sellaiselle presidentille, jonka edeltäjistä yksi esitti surunvalittelut Hitlerin kuoleman johdosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Medina Ortega (PSE).(ES) Arvoisa puhemies, yllätyin jäsen Herrero-Tejedorin huomautuksista. Hän vaikuttaa olevan kotoisin aivan eri maasta, sillä hän tuntuu unohtaneen, että kansanpuolueen muodostama hallitus valvoi kaikkia julkisia ja yksityisiä tiedotusvälineitä kahdeksan vuoden ajan.

Nykyinen sosialistihallitus yrittää palauttaa demokratian vahvistamalla tiedotusvälineiden moniarvoisuutta, jota entinen kansanpuolueen hallitus ei taannut.

Hyvä jäsen Herrero-Tejedor, merkitseekö huomautuksenne sitä, että kolleganne Berlusconi valvoo Italian tiedotusvälineitä?

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 
 

  Drčar Murko (ALDE). (SL) Kiitos, arvoisa puhemies. Siteeraan jäsen Cashmanin yhdessä useiden muiden parlamentin jäsenten kanssa komission puheenjohtajalle Barrosolle laatimaa kirjettä, jossa Cashman ilmoittaa seuraavaa: "… that in Slovenia politicians are obviously publicly encouraging discrimination against minorities …" (…että Sloveniassa poliitikot aivan ilmeisesti kannustavat julkisesti vähemmistöjen syrjintää…) ja ehdottaa, että komissio käynnistäisi tätä asiaa koskevat tutkimukset yhdessä Slovenian hallituksen kanssa. Sloveniaa edustavana liberaalina parlamentin jäsenenä haluan lisäksi kiinnittää parlamentin jäsenten huomion siihen, että Slovenian nykyinen hallitus on nimenomaan kieltäytynyt panemasta täytäntöön Slovenian perustuslakituomioistuimen päätöstä, jonka mukaan 18 305:ltä entisen Jugoslavian kansalaiselta vuonna 1992 laittomasti viedyt asunnot on palautettava. Tässä ei siis ole kyse pelkästään vähemmistöjen syrjinnästä, vaan oikeusvaltioperiaatetta noudattavan valtion perusperiaatteiden rikkomisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Jäsen Herrero-Tejedor käyttää työjärjestyspuheenvuoron.

 
  
MPphoto
 
 

  Herrero-Tejedor (PPE-DE).(ES) Arvoisa puhemies, haluan antaa henkilökohtaisen lausuman. Haluaisin edes 30 sekuntia puheaikaa käyttääkseni oikeuttani vastata minua koskeneeseen huomautukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Mihin työjärjestyksen artiklaan vetoatte?

 
  
MPphoto
 
 

  Herrero-Tejedor (PPE-DE). (ES) Työjärjestyksen 27 artiklan B kohtaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Sanoitteko 27 artiklan B kohtaan?

 
  
MPphoto
 
 

  Herrero-Tejedor (PPE-DE).(ES) Arvoisa puhemies, ymmärtääkseni tunnette työjärjestyksen minua paremmin. Ehkäpä muistin väärin...

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Hyvä jäsen Herrero, 27 artiklan B kohdassa käsitellään valtuuskuntien työskentelyä. Miten se liittyy henkilökohtaisiin lausumiin?

 
  
MPphoto
 
 

  Herrero-Tejedor (PPE-DE). (ES) Arvoisa puhemies, kyse ei selvästikään ole tuosta artiklasta, mutta...

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Mihin artiklaan vetoatte?

 
  
MPphoto
 
 

  Herrero-Tejedor (PPE-DE).(ES) Artiklaan, jonka mukaan jäsenillä on oikeus vastata heitä koskeviin huomautuksiin, arvoisa puhemies, olipa kyseinen artikla mikä hyvänsä. Se on minun oikeuteni, ja odotan teidän varmistavan, että voin käyttää sitä, arvoisa puhemies.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Kysyin ainoastaan, mihin artiklaan vetoatte, ja mainitsitte artiklan, joka ei liity millään tavoin käsittelemäämme aiheeseen. Hyvä jäsen Herrero-Tejedor, minä en ole vastuussa sanoistanne, vaan te itse. Oletan, että tarkoitatte 145 artiklaa. Tarkoitatteko sitä, jäsen Tejedor?

 
  
MPphoto
 
 

  Herrero-Tejedor (PPE-DE).(ES) Kyllä tarkoitan, arvoisa puhemies Borrell Fontelles.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Saatte 30 sekuntia puheaikaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Herrero-Tejedor (PPE-DE).(ES) Haluan vain sanoa jäsen Medinalle, että Berlusconi todellakin hallitsee Italian tiedotusvälineitä, mitä puolueeni ja etenkin minä olemme arvostelleet ankarasti. Siksi pyydän, että Espanjaa arvioitaisiin samoin perustein.

Hyvä jäsen Medina, kun totesitte kansanpuolueen valvoneen kaikkia yksityisiä tiedotusvälineitä, merkitseekö se, että se valvoi myös kaikkia Polancon omistuksessa olevia tiedotusvälineitä? Pidättekö parlamentin jäseniä pilkkananne? Hyvänen aika sentään!

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Hyvä jäsen Herrero Tejedor, annoin teille puheenvuoron välttääkseni hyödytöntä väittelyä, mutta joudun huomauttamaan, että 145 artiklassa tarkoitetaan parlamentin jäsenestä esitettyjä henkilökohtaisia huomautuksia. Vaikka tästä ei loppujen lopuksi ollutkaan kyse, puhemiehistö antoi teille siitä huolimatta puheenvuoron, ettei tulkintamme työjärjestyksestä vaikuttaisi teistä puolueelliselta.

 
  
MPphoto
 
 

  De Rossa (PSE).(EN) Arvoisa puhemies, minulla ei ole sääntöjä edessäni, mutta haluan vain selventää jäsen Allisterin Pohjois-Irlantia koskevaa lausuntoa, jossa hän arvosteli Irlannin tasavallan presidenttiä McAleesea tämän Pohjois-Irlannin protestanttiyhteisöstä esittämistä huomautuksista. Huomautan, että presidentti McAleese pyysi avoimesti ja varauksetta anteeksi vain muutaman tunnin kuluttua esittämistään huomautuksista. Hänen sanojaan tulkittiin vastoin hänen tarkoitustaan, ja olisin kiitollinen, jos tämä voitaisiin merkitä parlamentin pöytäkirjaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Hyvä on, hyvä jäsen de Rossa, teemme niin. Vastaisuudessa kaikkien parlamentin jäsenten on tunnettava työjärjestystä riittävästi tietääkseen, että kyseinen artikla oikeuttaa heidät vastaamaan heitä koskeviin henkilökohtaisiin huomautuksiin eikä tekemään huomautuksia muista parlamentin jäsenistä kolmansiin osapuoliin liittyvistä kysymyksistä käytävän keskustelun yhteydessä.

Huomautan, että vastaisuudessa puhemies ei anna puheenvuoroa, ellei kyseessä ole parlamentin jäsentä henkilökohtaisesti koskeva huomautus.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö