Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Mandag den 21. februar 2005 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 3.Meddelelse fra formandskabet
 4.Valgs prøvelse: se protokollen
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 6.Modtagne dokumenter: se protokollen
 7.Tekster til aftaler sendt af Rådet: se protokollen
 8.Andragender (jf. protokollen)
 9.Skriftlige erklæringer (artikel 116): se protokollen
 10.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 11.Arbejdsplan
 12.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 13.Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2005 (fortsat forhandling)
 14.Det Sociale Verdensforum, Det Økonomiske Verdensforum
 15.Strafferegistre / Strafferetsplejen i EU
 16.Konkurrencepolitikken (2003)
 17.Statstøtte i form af kompensation for levering af forsyningspligtydelser
 18.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
Forhandlinger
EUT-udgave (336 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (903 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik