Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2005 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έλεγχος της εντολής: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116): βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 10.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
 13.Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής (2005) (συνέχεια της συζήτησης)
 14.Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
 15.Ποινικό μητρώο / Ποινική δικαιοσύνη
 16.Πολιτική ανταγωνισμού (2003)
 17.Κρατικές ενισχύσεις υπό μορφήν αντιστάθμισης σε δημόσιες υπηρεσίες
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (624 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Έκδοση ΕΕ (702 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου