Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Maanantai 21. helmikuuta 2005 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 6.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 7.Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja
 8.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 9.Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 10.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 11.Käsittelyjärjestys
 12.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 13.Komission lainsäädäntö- ja työohjelma (2005) (jatkoa keskustelulle)
 14.Maailman sosiaalifoorumi, Maailman talousfoorumi
 15.Rikosrekisteri/Rikosoikeus
 16.Kilpailupolitiikka (2003)
 17.Julkisen palvelun velvoitteesta suoritettavana korvauksena maksettava valtiontuki
 18.Seuraavan istunnon esityslista: katso pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
EUVL-painos (352 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (860 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö