Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 21 februari 2005 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Valprövning (se protokollet)
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 6.Inkomna dokument: se protokollet
 7.Avtalstexter översända av rådet: se protokollet
 8.Framställningar: se protokollet
 9.Skriftliga förklaringar (artikel 116): se protokollet
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner (se protokollet)
 11.Arbetsplan
 12.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 13.Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram 2005 (fortsättning på debatten)
 14.Världssocialt forum, Världsekonomiskt forum
 15.Kriminalregister / Rättskipning i brottmål
 16.Konkurrenspolitiken 2003
 17.Statligt stöd i form av ersättning för tjänster i allmänhetens intresse
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 19.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (343 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (908 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy