Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Tirsdag den 22. februar 2005 - Strasbourg EUT-udgave

Indførelse af sanktioner for ulovlig forurening
MPphoto
 
 

  Attard-Montalto (PSE). - (EN) Hr. formand, som en bemærkning til forretningsordenen vil jeg sige, at kommissæren har fejlciteret mig. Han har ingen ret til at fejlcitere mig. Min hensigt var klar. Jeg refererede på ingen måde til udtømninger, hverken uagtsomme eller forsætlige, i hjemstedshavne eller nationale farvande, og det ved han. Han citerede mig for at sige, at den skelnen, der ville blive indført mellem et tredjelands skibe og skibe, som sejler under medlemsstaternes flag, fandt anvendelse på udtømninger i nationale farvande, selv om han udmærket ved, at jeg ikke sagde det.

Jeg spurgte, og jeg afventer stadig hans svar, hvorvidt der, hvad angår udtømninger foretaget uden for nationale farvande, skelnes mellem skibe, der sejler under europæiske nationers flag, og skibe, der sejler under tredjelandes flag. Jeg ser gerne, at kommissæren besvarer det spørgsmål og ikke et spørgsmål, som jeg ikke har stillet.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik