Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

Θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις όσον αφορά τη ρύπανση
MPphoto
 
 

  Attard-Montalto (PSE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας, ο κ. Επίτροπος άλλαξε το νόημα των λόγων μου. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να το κάνει. Η πρόθεσή μου ήταν σαφής: δεν αναφέρθηκα καθόλου στις απορρίψεις, είτε από αμέλεια είτε εκούσιες, εντός των εγχώριων λιμένων ή των χωρικών υδάτων, και το γνωρίζει. Ανέφερε ότι είπα πως η διάκριση που θα δημιουργηθεί μεταξύ πλοίων τρίτων χωρών και πλοίων που φέρουν σημαίες των κρατών μελών ισχύει για τις απορρίψεις στα χωρικά ύδατα, τη στιγμή που γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν είπα αυτό.

Ρώτησα, και περιμένω ακόμη την απάντησή του, αν, όσον αφορά τις απορρίψεις που γίνονται εκτός των χωρικών υδάτων, υπάρχει διάκριση μεταξύ των πλοίων που φέρουν σημαίες των ευρωπαϊκών εθνών και εκείνων που φέρουν σημαίες τρίτων χωρών. Θα ήθελα να απαντήσει ο κ. Επίτροπος σε αυτή την ερώτηση και όχι σε μια ερώτηση που δεν έκανα.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου