Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Tiistai 22. helmikuuta 2005 - Strasbourg EUVL-painos

Alusten aiheuttama ympäristön pilaantuminen
MPphoto
 
 

  Attard-Montalto (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, käytän työjärjestyspuheenvuoron. Komission jäsen siteerasi minua väärin, mihin hänellä ei ole oikeutta. Tarkoitusperäni olivat selvät: en viitannut millään tavoin päästöihin, johtuivatpa ne huolimattomuudesta tai tahallisesta toiminnasta ja tapahtuivatpa ne kotisatamissa tai kotivesillä. Komission jäsen tietää tämän. Hän väitti minun sanoneen, että kolmansien maiden ja unionin jäsenvaltioiden lipun alla liikennöivien alusten välille tehtävää eroa sovellettaisiin kotivesillä tapahtuviin päästöihin, vaikka hän tietää hyvin, etten sanonut näin.

Kysyin – ja odotan edelleen komission jäsenen vastausta kysymykseeni – tehdäänkö unionin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden lipun alla liikennöivien alusten välille ero, kun tarkastellaan kotivesien ulkopuolella tapahtuvia päästöjä. Pyydän komission jäsentä vastaamaan tähän kysymykseen enkä kysymykseen, jota en esittänyt.

 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö