Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Dinsdag 22 februari 2005 - Straatsburg Uitgave PB

Verontreiniging vanaf schepen
MPphoto
 
 

  Attard-Montalto (PSE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik heb een voorstel van orde. De commissaris heeft me niet juist geciteerd. Hij heeft niet het recht om dat te doen. Het was duidelijk wat ik wilde zeggen: ik heb op geen enkele manier verwezen naar lozingen, hetzij uit nalatigheid hetzij opzettelijke, in thuishavens of thuiswateren en dat weet hij best. Hij deed voorkomen alsof ik zei dat het onderscheid dat zou ontstaan tussen schepen die varen onder de vlag van een derde land en schepen die varen onder de vlag van een lidstaat, voor lozingen in thuiswateren gold, terwijl hij heel goed weet dat ik dat niet heb gezegd.

Ik heb gevraagd, en die vraag is nog steeds niet beantwoord, of er ten aanzien van lozingen buiten de thuiswateren onderscheid wordt gemaakt tussen schepen die varen onder de vlag van een lidstaat en schepen die varen onder de vlag van een derde land. Ik wil graag dat de commissaris antwoord geeft op die vraag en niet op een vraag die ik niet heb gesteld.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid