Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

16. Άδεια οδήγησης(συνέχεια)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συνέχιση της συζήτησης σχετικά με τις άδειες οδήγησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Titley (PSE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίζω τις προτάσεις σχετικά με τις άδειες οδήγησης, διότι αποτελούν τεράστια πρόοδο στην καταπολέμηση της απάτης, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και, κυρίως, την ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Χαιρετίζω ιδιαίτερα τις προτάσεις για υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά τους εξεταστές οδήγησης. Δεν μου άρεσαν οι αρχικές προτάσεις της Επιτροπής, διότι τις θεώρησα υπερβολικά γραφειοκρατικές και πολύπλοκες. Θα προκαλούσαν περιττή ζημιά σε ορισμένες κατηγορίες, όπως οι κάτοχοι τροχόσπιτων, επομένως συγχαίρω τον εισηγητή για την εκπόνηση μιας απλούστερης και πρακτικότερης πρότασης.

Ωστόσο, χρειάζεται να εξετάσουμε περαιτέρω το ζήτημα των μοτοσικλετών, όπου οι εθνικές πρακτικές και τα προβλήματα ποικίλλουν τόσο πολύ μεταξύ των κρατών μελών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το πρόβλημά μας δεν είναι τόσο οι νεαροί μοτοσικλετιστές, αλλά οι μεσήλικες άνδρες –όπως εγώ– οι οποίοι περνούν την κρίση της μέσης ηλικίας, αγοράζουν μια μεγάλη μοτοσικλέτα και στη συνέχεια σκοτώνονται. Δεν αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα με τους νέους μοτοσικλετιστές, χάρη στις προϋποθέσεις που έχουμε θέσει όσον αφορά τις εξετάσεις, ιδιαίτερα την εξέταση με δίκυκλα.

Άλλες χώρες, αντιμετωπίζουν διαφορετικά προβλήματα όσον αφορά τις μοτοσικλέτες και τα δίκυκλα, επομένως υποστηρίζω ότι η πρόταση της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για μια ενιαία λύση δεν θα λειτουργήσει. Γι’ αυτόν τον λόγο, σε συνεργασία με ορισμένους συναδέλφους της Ομάδας τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και τωv Ευρωπαίωv

Δημoκρατώv, υπέβαλα τροπολογίες, οι οποίες θα επιτρέψουν μια προσέγγιση δύο ταχυτήτων με σεβασμό στις αρχές της σταδιακής πρόσβασης.

Από τη μια πλευρά θα υπάρχει μια πρακτική εξέταση για τα δίκυκλα και στη συνέχεια δύο επιπλέον φάσεις σταδιακής πρόσβασης. Ο άλλος τρόπος δεν θα προβλέπει πρακτική εξέταση για τα δίκυκλα, αλλά τρεις φάσεις σταδιακής πρόσβασης στις ισχυρότερες μοτοσικλέτες. Και στις δύο περιπτώσεις, όσον αφορά τις αποφάσεις για την απευθείας πρόσβαση σε ισχυρότερους κινητήρες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη διακριτική ευχέρεια να ορίσουν μια ελάχιστη ηλικία μεταξύ 21 και 27 ετών. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα των μοτοσικλετών κατά την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Dionisi (PPE-DE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή κ. Grosch για το έργο που επιτέλεσε. Η οδηγία σχετικά με τις άδειες οδήγησης είναι ιδιαίτερα σύνθετη και πολύπλοκη. Θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει συνολικά ένα μεγάλο βήμα προόδου όσον αφορά την ελευθερία της κυκλοφορίας, τη μείωση των πιθανοτήτων απάτης και την προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας. Στους ευρωπαϊκούς δρόμους χάνουν τη ζωή τους περισσότεροι από 40 000 άνθρωποι ετησίως και το ανησυχητικό αυτό στοιχείο χρήζει σοβαρής και εσπευσμένης αντιμετώπισης.

Μεταξύ των θυμάτων, μία από τις πλέον εκτεθειμένες κατηγορίες είναι οι μοτοσικλετιστές. Στην Ιταλία κυκλοφορεί το ένα τρίτο των δίτροχων όλης της Ευρώπης και το 60% των μοτοποδηλάτων: για τον λόγο αυτόν παρακολούθησα με ανησυχία τη συζήτηση σχετικά με τα όρια ηλικίας, η οποία ευτυχώς κατέληξε στην αποδοχή ενός βαθμού ευελιξίας. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, τα παιδιά οδηγούν μοτοποδήλατα από την ηλικία των δεκατεσσάρων ετών και πολλές μελέτες αποδεικνύουν ότι δεν είναι αυτή η ηλικιακή ομάδα με τον υψηλότερο κίνδυνο. Στη χώρα μας, ιδίως στις μεγάλες πόλεις, οι μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα είναι μεταφορικά μέσα με μεγάλη εξάπλωση που αντιπροσωπεύουν σημαντικές εναλλακτικές λύσεις αντί του αυτοκινήτου και ο τρόπος για να αυξηθεί η ασφάλεια δεν είναι ασφαλώς η εξάλειψή τους από την κυκλοφορία, αλλά η κυκλοφοριακή αγωγή με την εισαγωγή στα σχολεία μαθημάτων κατάρτισης και προετοιμασίας.

Γενικότερα, είναι ορθή η σταδιακή προσέγγιση, αλλά η έκθεση προβλέπει έναν υπέρμετρο έλεγχο που δεν βελτιώνει την πρόταση της Επιτροπής και δεν ευνοεί την επιδιωκόμενη εναρμόνιση. Τι νόημα έχει να επιτρέπεται η άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας στα είκοσι τέσσερα έτη ενώ επιτρέπεται η έκδοση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου μόλις στα δεκαεπτά;

Τέλος, η εισαγωγή εξετάσεων για την πρόσβαση σε κάθε κατηγορία δεν επιτρέπει ούτε στον χρήστη, αλλά ούτε και στη δημόσια διοίκηση, να διαχειρίζεται και να ελέγχει το σύστημα, ενώ δεν υπάρχει η ελάχιστη βεβαιότητα επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων για την ασφάλεια. Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τόλμη και χωρίς να θέσουμε σε μειονεκτική θέση τους οδηγούς μοτοσικλετών σε σχέση με τους οδηγούς άλλων κατηγοριών μόνο και μόνο για να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας. Καλώ όλους τους συναδέλφους να λάβουν υπόψη αυτά τα δύο σημεία προκειμένου να αυξηθούν τα επίπεδα ασφαλείας και να επιτευχθεί ο στόχος της εναρμόνισης θεσπίζοντας λογικούς, εφαρμόσιμους και λειτουργικούς κανόνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Leichtfried (PSE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να αναφερθώ σε δύο σημεία της έκθεσης που θεωρώ ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτα. Πρώτον, χαίρομαι πολύ διότι η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής, αναφέρει ότι δεν θα επιβληθούν υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις μετά από κάποια συγκεκριμένη ηλικία, γιατί θεωρώ ότι το μέτρο αυτό θα αποτελούσε μία αθέμιτη διάκριση.

Δεν υπάρχουν κανενός είδους στατιστικά στοιχεία που να αποδεικνύουν πως οι βλάβες της υγείας εξαιτίας του γήρατος συνιστούν δυσανάλογα συχνή αιτία ατυχημάτων. Από την άλλη πρέπει να αναλογιστούμε ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη και ιδίως στις κοινότητες της υπαίθρου κλείνουν καταστήματα τροφίμων, τράπεζες, ταχυδρομεία κλπ. Ειδικά εκεί όμως μένουν ηλικιωμένοι και δεν μπορούμε να τους στερήσουμε την άδεια οδήγησής τους καθώς έτσι θα διέτρεχαν κίνδυνο να μην μπορούν να ικανοποιήσουν πολλές από τις βασικές ανάγκες τους.

Το δεύτερο σημείο που θέλω να θίξω είναι η προθεσμία των 10 ετών. Αρχικά το αντιμετώπισα με σκεπτικισμό, νομίζω όμως ότι αν θέλουμε να θεσπίσουμε μία ενιαία διάταξη, πρέπει να δεχθούμε ότι υπάρχουν χώρες όπου η άδεια οδήγησης είναι έγγραφο αναγνώρισης και όχι μόνο εξουσιοδότησης. Τώρα λοιπόν θα αντιστρέψω την κατάσταση και θα προτείνω –εφόσον παραμείνουμε στη δεκαετή προθεσμία, πράγμα που υποστηρίζω και εγώ– να φροντίσουμε ενδεχομένως να γίνει η άδεια οδήγησης παντού έγγραφο αναγνώρισης. Τότε στις χώρες που η προθεσμία αυτή δημιουργεί πρόβλημα, αυτό θα αντισταθμιζόταν από το παραπάνω πλεονέκτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Wortmann-Kool (PPE-DE).(NL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω, καταρχάς, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σπουδαίο έργο του, το οποίο, όπως φάνηκε για μία ακόμη φορά στη σημερινή συζήτηση, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Θέλω να αναφερθώ πιο εκτεταμένα σε ορισμένα βασικά σημεία. Πρώτον, πρέπει να αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα το θέμα της καταπολέμησης της απάτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ως εκ τούτου να λαμβάνουμε συναφή προπαρασκευαστικά μέτρα, αλλά αυτό είναι αδύνατον με 110 διαφορετικούς τύπους αδειών οδήγησης στην Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν απολύτως απαραίτητη την ανανέωση των αδειών οδήγησης κάθε δεκαετία και την υιοθέτηση ενός τύπου άδειας με μορφή πιστωτικής κάρτας η οποία δεν θα μπορεί να πλαστογραφηθεί σε διάστημα μιας δεκαετίας από τώρα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την αντιμετώπιση αυτού του θέματος στο πλαίσιο της επικουρικότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα αντιμετώπιζε με σοβαρότητα τις ευθύνες του εάν λαμβάναμε μια απόφαση για την εφαρμογή της οποίας θα απαιτούνταν στη συνέχεια 80 χρόνια.

Δεύτερον, η πρόταση της Επιτροπής ήταν υπερβολικά περιοριστική για τους ιδιοκτήτες τροχόσπιτων και ρυμουλκούμενων, οι οποίοι, σύμφωνα με την πρόταση, όφειλαν να αποκτήσουν επιπλέον άδεια οδήγησης κατηγορίας Ε, η οποία θα συμπλήρωνε τη βασική τους άδεια οδήγησης κατηγορίας Β. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για τη στήριξη της πρότασής μου από την πλειοψηφία, προκειμένου να μπορέσει να διατηρηθεί η ισχύουσα κατάσταση. Όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνο, δεν πρέπει να περιπλέκουμε άσκοπα τους κανόνες.

Τρίτον, όσον αφορά τις άδειες οδήγησης για οχήματα βαρέος φορτίου, εάν συμφωνήσουμε με το αποτέλεσμα της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, η σταδιακή πρόσβαση στα οχήματα βαρέος φορτίου θα ίσχυε για οδηγούς ηλικίας από 24 ετών και άνω. Αυτό είναι υπερβολικό. Ένας δεκαοκτάχρονος επιτρέπεται να οδηγεί όχημα Landrover μεγάλου κυβισμού, αλλά πρέπει κανείς να είναι τουλάχιστον 24 ετών για να έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει αμέσως όχημα βαρέος φορτίου. Αυτό είναι πραγματικά παράλογο και πολύ άδικο.

Γι’ αυτό, με τη στήριξη του κ. Bradbourn, κατέθεσα τροπολογία σε συνεργασία με την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, η οποία, όπως ισχύει και σήμερα, επιτρέπει την οδήγηση οχήματος βαρέος φορτίου ήδη από την ηλικία των 21 ετών. Θέλω να απευθύνω έκκληση στο Σώμα να στηρίξει αυτή την τροπολογία, η οποία συνιστά πολύ σημαντική αναθεώρηση του κειμένου. Η περίοδος των 10 ετών είναι ζωτικής σημασίας για την καθιέρωση ενιαίας άδειας οδήγησης στην Ευρώπη και για την καταπολέμηση της απάτης. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Vincenzi (PSE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ να επισημάνω τη σημασία που έχει η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, προπαντός για τις μοτοσικλέτες.

Πιστεύω πως σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν χρήσιμη η εναρμόνιση τεσσάρων γενικών αρχών που προβλέπει ήδη η οδηγία. Αναφέρομαι στην αρχή της σταδιακής πρόσβασης και στον θεμελιώδη ρόλο της κατάρτισης, στην ανάγκη να μην εφαρμόζονται διακρίσεις για την έκδοση της άδειας μεταξύ οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, στην ιδέα ότι η ταχύτητα και η σχέση ισχύος-βάρους πρέπει να θεωρούνται ένα από τα κύρια αίτια ατυχημάτων και στο γεγονός ότι η κατάσταση στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζει σημαντικές διαφορές. Από τη διαφοροποίηση αυτή πρέπει να προκύψει, ωστόσο, η ισχυρή απαίτηση για περισσότερη ασφάλεια και υπευθυνότητα στην οδήγηση, αλλά όχι η επικράτηση μιας ενιαίας αντίληψης υπέρ των τεσσάρων τροχών και εις βάρος των δίτροχων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζω μαζί με άλλους συναδέλφους του ΕΣΚ ορισμένες τροπολογίες, οι οποίες αποσκοπούν, αφενός, στον περιορισμό της ταχύτητας των μοτοσικλετών, η χρήση των οποίων επιτρέπεται από την ηλικία των δεκαοκτώ ετών, και στην αναγνώριση των διαφορών μεταξύ των χωρών όσον αφορά τους τύπους οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους τους. Αφετέρου, οι τροπολογίες επιβεβαιώνουν την αρχή της σταδιακής πρόσβασης επιβραβεύοντας την εμπειρία οδήγησης και την πρακτική δοκιμασία για τη μετάβαση από τα μοτοποδήλατα σε ταχύτερες μοτοσικλέτες, θεωρώντας ότι, όταν οι χρήστες μεταβαίνουν από τη μία κατηγορία στην άλλη είναι ήδη ικανοί να οδηγούν στην αστική κυκλοφορία και να συμπεριφέρονται σωστά στους υπόλοιπους χρήστες.

Πιστεύω πως με καλύτερη εναρμόνιση αυτών των πτυχών, το θέμα των μοτοσικλετών που έθεσαν πολλοί μπορεί να αναχθεί σε ένα ενιαίο σχέδιο, στο πλαίσιο αυτής της πρότασης για την οποία συγχαίρω τον εισηγητή.

 
  
MPphoto
 
 

  Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (PPE-DE). Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση οδηγίας για την άδεια οδήγησης φέρνει περισσότερη Ευρώπη στην καθημερινή ζωή των πολιτών μας. Η νομοθεσία γίνεται πιο προσιτή, πιο διαφανής και πιο αποτελεσματική σε τομείς που είναι βασικοί για την ελεύθερη κυκλοφορία μας μέσα σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Ο εισηγητής μας, ο συνάδελφος κ. Mathieu Grosch, πέρασε μακρύ δρόμο και έκανε μεγάλη προσπάθεια να συνδυάσει τις διαφορετικές ευαισθησίες, τις διαφορετικές πρακτικές και συνέβαλε με τον τρόπο του στη βελτίωση αυτής της πρότασης και τον ευχαριστούμε γι' αυτό.

Πράγματι, ένα εναρμονισμένο, χωρίς να είναι απαραίτητα ομογενοποιημένο, σύστημα έκδοσης αδειών, θα συμβάλει κατ’ αρχάς στην αντιμετώπιση της απάτης και της σύγχυσης, που εύκολα μπορεί να συμβούν σήμερα, λόγω της ποικιλίας ετερόκλητων αδειών που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκδοση άδειας σε πλαστική κάρτα, η αντικατάσταση των παλαιών μέσα σε 10 χρόνια, η δυνατότητα, έστω προαιρετική, της εισαγωγής μικροκυκλώματος διευκολύνουν τους ελέγχους και μειώνουν τον κίνδυνο απάτης. Σ’ αυτό θα συμβάλει και η αμοιβαία αναγνώριση των κυρώσεων, προωθώντας ένα χώρο ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτή η πρόταση οδηγίας συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, που είναι βασικός στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής. Τα σωστά κριτήρια επιλογής των εξεταστών, η συνεχής εκπαίδευσή τους, οι περιοδικές ιατρικές εξετάσεις των οδηγών, η επέκταση της αρχής της σταδιακής πρόσβασης σε άδειες οδήγησης για πιο ηχηρούς τύπους οχημάτων είναι στοιχεία που διέπουν την προστασία της ζωής μας, την ποιότητα της ζωής μας και, τελικά, τη δημοκρατία μας. Βρίσκονται στην καρδιά του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και οφείλουμε να τα υπερασπίσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  De Rossa (PSE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω θερμά την προσέγγιση του εισηγητή στο θέμα. Μάλιστα, αναρωτιέμαι γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ταχύτερα στη θέσπιση άδειας οδήγησης μεγέθους πιστωτικής κάρτας. Δεδομένου ότι περάσαμε από 15 διαφορετικά νομίσματα σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα μέσα σε λίγες εβδομάδες, μου φαίνεται ότι το να περάσουμε από 110 διαφορετικά πρότυπα αδειών σε μια άδεια πρέπει να είναι μια πολύ πιο εύκολη διαδικασία.

Ένα από τα σημεία που με προβληματίζουν είναι το κόστος της άδειας, ιδιαίτερα για τους νέους. Πρέπει να αποτελεί αντικίνητρο για αυτούς, καθώς είναι επίσης υποχρεωμένοι να πληρώσουν για την εκπαίδευση και σε πολλές περιπτώσεις για την επανάληψη των εξετάσεων. Αυτό θα έχει σίγουρα ως αποτέλεσμα να οδηγούν πολλοί νέοι σε όλη την Ευρώπη χωρίς κανονική άδεια και, συνεπώς, θεωρητικά χωρίς κανονική ασφάλεια.

Γνωρίζω ότι στην Ιρλανδία, η Ένωση Αυτοκινητιστών υπολόγισε ότι το ένα πέμπτο των οδηγών που κινούνται στους δρόμους μας έχει προσωρινή άδεια. Αυτές είναι άδειες που εκδίδονται με την καταβολή ενός ποσού και την απόκτηση άδειας χωρίς άλλη διαδικασία. Ο χρόνος αναμονής για την εξέταση είναι τουλάχιστον 12 μήνες και, αν οι υποψήφιοι αποτύχουν στην εξέταση –όπως συμβαίνει σε μεγάλο ποσοστό– οδηγούν στους δρόμους χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση και σωστές γνώσεις, για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Αν και είναι πολύ καλή ιδέα να έχουμε κοινά πρότυπα σε όλη την Ευρώπη, πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα αν τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μπορούν να οδηγούν με ασφάλεια ιδιαίτερα όσοι παίρνουν αυτές τις προσωρινές άδειες. Τα στατιστικά στοιχεία για τους θανάτους από τροχαία μάλλον αποδεικνύουν το αντίθετο.

 
  
MPphoto
 
 

  Ferber (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το θέμα της οδηγίας για την άδεια οδήγησης προκάλεσε ειδικά στην πατρίδα μου μεγάλη αναταραχή. Χαίρομαι διότι πολλά σημεία της αρχικής πρότασης που επέκρινε τότε δικαιολογημένα ο κόσμος, σήμερα δεν ισχύουν πλέον. Αναφέρομαι στην ιατρική εξέταση των πιο ηλικιωμένων οδηγών, για την οποία ειπώθηκαν ήδη αρκετά.

Αναφορικά με το θέμα της προθεσμίας, πρέπει ασφαλώς να υπολογίσουμε ότι τα κράτη μέλη έχουν πολύ διαφορετικούς πολιτισμούς και παραδόσεις. Στην Γερμανία η άδεια οδήγησης υπάρχει εδώ και περισσότερα από εκατό χρόνια, πράγμα που κανένα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ δεν μπορεί να ισχυριστεί. Εμείς έχουμε τη δική μας παράδοση, κάποιοι άλλοι τη δική τους. Δεν έχει νόημα ο ευρωπαίος νομοθέτης ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πάνε πιο πέρα από όσα έχουν μέχρι τώρα συμφωνήσει τα κράτη μέλη.

Ως προς την καθιέρωση του τύπου της πιστωτικής κάρτας, η επιλογή αυτή είναι δυνατή εδώ και πάνω από πέντε χρόνια και τα κράτη μέλη φέρουν την ευθύνη εάν δεν την έχουν υιοθετήσει ακόμα. Όμως είναι δικό τους καθήκον να το κάνουν και όχι δικό μας να το επιβάλουμε υποχρεωτικά σε όλους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιτρέψτε μου να ασκήσω κριτική και σε ένα άλλο σημείο: η νέα άδεια προβλέπεται να έχει έναν μικροεπεξεργαστή – αυτό κοστίζει και δεν αποφέρει τίποτα. Για ποιον λόγο συζητήσαμε κατά την προτελευταία κοινοβουλευτική περίοδο για αριθμητικούς κωδικούς και τα παρόμοια; Για να μπορεί κανείς να καταλαβαίνει την άδεια οδήγησης σε όλες τις χώρες. Δεν χρειαζόμαστε μικροεπεξεργαστές – απλά κοστίζουν και δεν ωφελούν σε τίποτα.

Αισθάνομαι μεγάλη χαρά διότι λύθηκε το πρόβλημα των ρυμουλκούμενων. Συζήτησα πολύ εντατικά με τον εισηγητή για το θέμα αυτό και θεωρώ ότι βρήκαμε μία καλή, εφαρμόσιμη και φιλική για τον πολίτη λύση. Ας βρούμε μια λύση φιλική για τον πολίτη και για την υποχρεωτική αντικατάσταση κλπ. Με αυτές τις ανεπιθύμητες χάρες ενοχλούμε τον πολίτη περισσότερο από όσο τον βοηθάμε.

Γι’ αυτό απευθύνω σε εσάς την παράκλησή μου, κύριε Επίτροπε. Εσείς άλλωστε έχετε το τιμητικό καθήκον να λάβετε την τελική απόφαση για τις 129 τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Η θέση σας προσεγγίζει πολύ την θέση του Συμβουλίου και αυτό είναι το καλύτερο προς το συμφέρον των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Doyle (PPE-DE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, σπεύδω να προσθέσω στην παρέμβαση του κ. De Rossa ότι οι περισσότεροι από όσους οδηγούν με προσωρινή άδεια στην Ιρλανδία το κάνουν νόμιμα –τόσο τρελό είναι το σύστημά μας– για να μην νομίζει κανείς ότι το ένα πέμπτο των οδηγών είναι παράνομοι. Δεν συμβαίνει αυτό.

Υποστηρίζω πλήρως την τρίτη οδηγία για τις άδειες οδήγησης που έχουμε ενώπιόν μας και ευχαριστώ τον κ. Grosch για την εργασία του. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ελευθερία κυκλοφορίας για τους πολίτες μας, να καταπολεμήσουμε την απάτη και κυρίως να προωθήσουμε την οδική ασφάλεια. Δεν χρειάζεται να τονίσω τη σφαγή που συμβαίνει στους δρόμους κάθε κράτους μέλους, και η πρόταση δεν είναι παρά μια πολύ μικρή συμβολή στο πρόβλημα.

Το ιδανικό θα ήταν μια πλαστικοποιημένη άδεια οδήγησης σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας. Οι υφιστάμενες άδειες σε χαρτί προσφέρονται για απάτη. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια μορφή πιστωτικής κάρτας με έναν προαιρετικό μικροεπεξεργαστή, για να ενισχύσουμε περισσότερο τα μέτρα κατά της απάτης. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ανανεώνεται τακτικά, και πάλι για την ενίσχυση της προστασίας κατά της απάτης και να ανανεώνεται η φωτογραφία του κατόχου. Αν διασφαλιστεί ότι κάθε κάτοχος έχει μία άδεια, θα λάβει τέλος και ο τουρισμός της άδειας οδήγησης. Επί του παρόντος, όπως λέμε κατ’ ευφημισμό στην αγγλική γλώσσα, αν «χάσει» κανείς την άδεια οδήγησής του μπορεί να πάρει μια ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης ή να βγάλει μια άδεια σε μια άλλη χώρα. «Χάνω» σημαίνει αναγκάζομαι να εξαφανίσω την άδεια λόγω κάποιας σοβαρής παράβασης του νόμου!

Η εναρμόνιση του προγραμματισμού των ιατρικών εξετάσεων για τους επαγγελματίες οδηγούς πρέπει να είναι οπωσδήποτε καλή, το ίδιο και η καθιέρωση ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης των εξεταστών οδήγησής μας. Ο τομέας αυτός δεν έχει εναρμονιστεί ποτέ και είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Υποστηρίζω την αντικατάσταση όλων των αδειών οδήγησης με άδειες σε μεγέθους πιστωτικής κάρτας, όταν φτάνει η στιγμή της ανανέωσής τους. Γνωρίζω ότι υπάρχουν διαφωνίες ως προς αυτό και ότι υπάρχουν δύο επιλογές. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν πρέπει να αφαιρέσουμε το δικαίωμα του κατόχου να οδηγεί. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας υποσυνείδητος φόβος ανανέωσης όλων των αδειών οδήγησης σε χαρτί, όταν έρχεται η ώρα της ανανέωσής τους. Οι πολίτες, ιδιαίτερα οι πιο ηλικιωμένοι, φοβούνται ότι το δικαίωμά τους να οδηγούν θα απειληθεί κατά κάποιο τρόπο και ότι δεν θα πάρουν πίσω την άδειά τους. Θα πρέπει να παράσχουμε εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει αφαίρεση του δικαιώματος οδήγησης και ότι όλες οι άδειες οδήγησης θα μετατρέπονται όταν έρχεται η ώρα της ανανέωσης. Υποστηρίζω επίσης θερμά το δικαίωμα έλξης ρυμουλκούμενου ή τροχόσπιτου κάτω των 3½ τόνων με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

 
  
MPphoto
 
 

  Jałowiecki (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, όσο και αν λυπάμαι γι’ αυτό, οφείλω να ξεκινήσω την παρέμβασή μου απαντώντας στα προηγούμενα σχόλια του κ. Piecyk, ο οποίος ανέφερε ότι όποιος αποτυγχάνει στις θεωρητικές εξετάσεις στη Γερμανία και στην εξέταση συμπεριφοράς που είναι γνωστή ως «Idiotentest» μπορεί να καταφύγει σε διάφορες μεθοδεύσεις προκειμένου να αποκτήσει άδεια οδήγησης σε άλλο κράτος μέλος, όπως η Τσεχική Δημοκρατία. Θέλω να βεβαιώσω τον κ. Piecyk ότι οι προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας οδήγησης τόσο στην Τσεχική Δημοκρατία όσο και στην Πολωνία είναι πολύ πιο αυστηρές από μια απλή επιτυχία στο «Idiotentest». Και για τους οδηγούς ισχύουν τα ίδια υψηλά πρότυπα που ισχύουν για τους οξυγονοκολλητές, τους γιατρούς ή τις νοσοκόμες, επαγγελματίες οι οποίοι είναι περιζήτητοι στα παλαιά κράτη μέλη της ΕΕ.

Προχωρώ τώρα στην ουσία του θέματος που με απασχολεί. Η έκθεση Grosch συνδυάζει δύο στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε εκ πείρας ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκα. Το πρώτο από αυτά είναι η τάση δημιουργίας ενιαίων προτύπων, ή εναρμόνισης, και το δεύτερο η επιθυμία διασφάλισης του σεβασμού στην αρχή της επικουρικότητας. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού προτύπου για τις άδειες οδήγησης, καθόσον δεν μπορούμε να απαιτούμε από τον κάθε αστυνομικό σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης να γνωρίζει όλους ανεξαιρέτως τους τύπους αδειών. Εντούτοις, αν και ο πειρασμός να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση είναι μεγάλος, η υιοθέτηση ενός κοινού προτύπου δεν πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα τα οποία παρεμβαίνουν στην κυρίαρχη νομοθεσία των κρατών μελών, για παράδειγμα στη νομοθεσία η οποία σχετίζεται με την ηλικία των οδηγών, τις ιατρικές εξετάσεις ή τα συστήματα εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών. Συγχαίρω, λοιπόν, τον κ. Grosch διότι αντιστάθηκε σε αυτόν τον πειρασμό.

Εκείνο, ωστόσο, που έχει απολύτως ζωτική σημασία είναι να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο βάσεων δεδομένων. Χωρίς τη δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου, θα είναι αδύνατη η μείωση των πλαστογραφιών, και συνεπώς η αύξηση της οδικής ασφάλειας. Αυτό, ως γνωστόν, οφείλεται στο ότι όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν νομίμως άδεια οδήγησης καταφεύγουν σε παράνομες μεθόδους, οπότε αποτελούν κίνδυνο για τους εαυτούς τους και τους άλλους, καθόσον δεν διαθέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες για την οδήγηση οχήματος. Με πληροφορούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντιμετωπίσει προβλήματα ως προς τη δημιουργία αυτής της βάσης δεδομένων, και οφείλω να παραδεχτώ ότι αυτό μου φαίνεται παράξενο. Δεδομένου ότι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα εύκολης αγοράς αγαθών μέσω του Διαδικτύου, αγοράς εισιτηρίων για αεροπορικές πτήσεις ή πραγματοποίησης δύσκολων τραπεζικών συναλλαγών, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί η Επιτροπή θεωρεί ότι η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος αποτελεί σχεδόν ηράκλειο άθλο! Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Koch (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ενιαία ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης έπρεπε να έχει καθιερωθεί από καιρό, όχι ως συμπληρωματικός αλλά ως ο μοναδικός ισχύων τύπος! Ασφαλώς μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον το ξεφύλλισμα του καταλόγου των 110 τύπων αδειών οδήγησης που ισχύουν σήμερα και η μελέτη της ισχύος και των χαρακτηριστικών ασφαλείας τους, αλλά ένας τέτοιος κατάλογος δεν ωφελεί στην πρακτική εφαρμογή. Η αντικατάσταση των παλιών αδειών δεν πρόκειται να κάνει κανέναν από τους κατόχους να τηρεί καλύτερα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Επίσης, δεν πρόκειται να καταλήξει σε βελτίωση του εξοπλισμού ασφαλείας των οχημάτων, θα βελτιώσει όμως την ελεύθερη κυκλοφορία και θα συμβάλει σε σημαντική αύξηση της ασφάλειας των πολιτών, είτε βρίσκονται στους δρόμους είτε όχι.

Η ανανέωση των αδειών οδήγησης συνιστά κέρδος ως προς την ασφάλεια, δεν προσθέτει γραφειοκρατία και γίνεται με πλήρη σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας. Στο πλαίσιο της ανεξαρτησίας τους, τα κράτη μέλη πρέπει να βρουν τρόπο να γίνει η αντικατάσταση, π.χ. κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ή κατά τον τακτικό έλεγχο των οχημάτων. Και τα δύο συμβαίνουν πολύ πιο συχνά από την ανανέωση της άδειας, είναι πραγματικά γραφειοκρατικά και επιπλέον πολύ ακριβότερα.

Για όλους όσους χρησιμοποιούν οχήματα στο εξωτερικό αποτελεί ήδη πρόσθετη ασφάλεια το να απαλλαγούν πλέον, χάρη στη νέα άδεια που θα μπορεί να διαβαστεί από όλους, από τις ενοχλητικές και εκνευριστικές δυσκολίες στους οδικούς ελέγχους, αλλά και κατά την ενοικίαση αυτοκινήτου. Έχει αποδειχθεί ότι αυτά τα προβλήματα φέρνουν στρες και συνεπώς κινδύνους για την οδική κυκλοφορία.

Θεωρώ απόλυτα δικαιολογημένο το αίτημα για μία επαληθεύσιμη άδεια οδήγησης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Ο κάτοχός της πρέπει να μπορεί να αναγνωριστεί με αδιαμφισβήτητο τρόπο. Έτσι θα μειωθούν οι δυνατότητες απάτης, θα περιοριστούν οι πλαστογραφίες και θα μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο οδηγός ενός λεωφορείου ή εκείνος που μεταφέρει επικίνδυνα φορτία θα έχει πραγματικά το δικαίωμα να οδηγεί το αντίστοιχο όχημα.

Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε με σοβαρότητα τον τουρισμό για άδεια οδήγησης, χρειαζόμαστε ένα μητρώο των αδειών που έχουν εκδοθεί, που θα συμπεριλαμβάνεται σε ένα δίκτυο εθνικών μητρώων. Τον στόχο αυτόν θα τον επιτύχουμε, αν επαληθευθούν οι υποθέσεις της επιτροπής, το έτος 2030. Πραγματικά, δεν θα πρέπει να αναβάλουμε περισσότερο τους στόχους μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω το σύνολο των βουλευτών του Κοινοβουλίου που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση, την οποία θεωρώ πραγματικά πολύ σημαντική. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Grosch για μια έκθεση η ποιότητα της οποίας έχει αναγνωριστεί ομοφώνως. Ευχαριστώ θερμά τόσο τον ίδιο όσο και την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού για τη στήριξή τους και για τις βελτιώσεις που, κατά τη γνώμη μου, έχουν επιφέρει στο κείμενο της Επιτροπής. Συγχαρητήρια, κύριε Grosch! Πρόκειται για ένα ευαίσθητο για τους ευρωπαίους πολίτες θέμα και κατορθώσατε να βρείτε την ενδεδειγμένη ισορροπία. Άκουσα, βεβαίως, τις απόψεις ορισμένων ομιλητών οι οποίοι προειδοποίησαν την Ένωση να μην λαμβάνει υπερβολικά μέτρα ρύθμισης· οφείλω, εντούτοις, να επισημάνω ότι αυτές οι νέες άδειες οδήγησης, ορισμένες από τις οποίες είχα ήδη την ευκαιρία να δω σε ορισμένα κράτη μέλη, θα προσφέρουν, κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους, απλότητα στους χρήστες τους αλλά και βαθμό επικουρικότητας ο οποίος επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν πολλές από τις αποφάσεις τα ίδια.

Θεωρώ, συνεπώς, ότι πρόκειται για ένα πολύ καλά ισορροπημένο κείμενο. Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι νομοθετούμε για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Οι άδειες οδήγησης, κύριε Πρόεδρε, είναι επί του παρόντος το πλέον διαδεδομένο πιστοποιητικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η κινητικότητα και η καθημερινή ζωή σχεδόν 300 εκατομμυρίων κατόχων εξαρτάται συχνά από την άδεια οδήγησής τους. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, η ποικιλία των αντιδράσεων καταδεικνύει ότι ο αριθμός των ειδημόνων είναι ίσος με τον αριθμό των κατόχων αδειών οδήγησης και ότι κάθε ειδήμονας έχει τη δική του άποψη επί του θέματος.

Ωστόσο, ενόψει της συμφωνίας στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο τον περασμένο Οκτώβριο και ενόψει της ψηφοφορίας στην αρμόδια επιτροπή –στην επιτροπή σας– διαπιστώνεται η ύπαρξη ευρείας συναίνεσης, η οποία επιβεβαιώνει ότι και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα συμφωνούν εν γένει με τους στόχους της Επιτροπής. Είναι σαφές ότι, δεδομένου του αριθμού των τροπολογιών και της ποικιλίας των αντιδράσεων, δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα σχόλια που έχουν διατυπωθεί.

Είμαι σε θέση να σας βεβαιώσω, κύριε Grosch, ότι η Επιτροπή μπορεί να δεχτεί σχεδόν το σύνολο των τροπολογιών σας· από την άλλη πλευρά, ωστόσο, αισθάνεται την υποχρέωση να σας προτείνει την απόρριψη μιας σειράς τροπολογιών οι οποίες, αν και στηρίζονται σε αγαθές προθέσεις, θα επιβάρυναν και θα διατάρασσαν κατά κάποιον τρόπο την ισορροπία του κειμένου. Βρισκόμαστε σε ένα συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας, ενώ γνωρίζουμε ότι θα υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις. Αναφέρομαι για παράδειγμα στις τροπολογίες 97 έως 129. Προφανώς, κύριε Πρόεδρε, θα φροντίσω να διαβιβαστεί γραπτώς στο Κοινοβούλιο η λεπτομερής απάντηση της Επιτροπής επί του συνόλου των τροπολογιών, όμως θέλω να απαντήσω συγκεκριμένα σε ορισμένες ερωτήσεις και, καταρχάς, να εξηγήσω τη θέση μου σχετικά με την αντικατάσταση των αδειών που έχουν ήδη εκδοθεί.

Στην έκθεσή σας, κύριε Grosch, προτείνετε την αντικατάσταση όλων των σημερινών αδειών εντός περιόδου 10 ετών για τις άδειες από χαρτί και 20 ετών για τους άλλους τύπους αδειών. Είναι αλήθεια ότι η Επιτροπή αρχικά δεν είχε προτείνει την αντικατάσταση του συνόλου των αδειών που έχουν ήδη εκδοθεί. Ωστόσο, πρόσφατες αποκαλύψεις για την κυκλοφορία πλαστών εγγράφων και την παράνομη απόκτηση άδειας οδήγησης –για την οποία μίλησαν ορισμένοι βουλευτές, αναφερόμενοι σε «τουρισμό για την απόκτηση άδειας οδήγησης»– είχαν ως αποτέλεσμα τη μεταστροφή της στάσης των κρατών μελών σε αυτό το θέμα.

Ενόψει αυτού, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η αντικατάσταση του συνόλου των αδειών θα καταστήσει δυνατή την ενημέρωση των βάσεων δεδομένων και, ως εκ τούτου, την απόσυρση των πλαστών αδειών, καθώς και των διπλών ή τριπλών αδειών που βρίσκονται στην κατοχή πολλών πολιτών. Η προσπάθεια αυτή θα συμβάλει ευθέως στη βελτίωση των οδικών ελέγχων και θα δημιουργήσει ένα πρόσθετο μέσο μείωσης της ατιμωρησίας. Η δημιουργία δικτύου υπολογιστών θα συμβάλει επίσης προς την ίδια κατεύθυνση. Με αυτά τα δεδομένα, θέλω να ενημερώσω το Κοινοβούλιο ότι η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για τη δημιουργία ενός δικτύου αδειών οδήγησης με την ονομασία RESPER. Αυτή η βάση δεδομένων θα συνδέει τις εθνικές βάσεις δεδομένων, ενώ οι σχετικές εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός του 2005.

Γι’ αυτό λοιπόν η Επιτροπή αποδέχεται όλες τις τροπολογίες, και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι η διατύπωση η οποία προτείνεται στην έκθεση του κ. Grosch προσφέρει τη δυνατότητα διεξαγωγής μιας εποικοδομητικής συζήτησης στο Συμβούλιο σχετικά με την αντικατάσταση των αδειών που έχουν ήδη εκδοθεί. Προφανώς, η Επιτροπή δεν μπορεί να αποδεχτεί τροπολογίες οι οποίες δεν συνάδουν με αυτόν τον στόχο και οι οποίες ενδέχεται στο μέλλον να εμποδίσουν την επίλυση των προβλημάτων στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως.

Θέλω να πω επίσης δυο λόγια για την περιορισμένη διάρκεια διοικητικής ισχύος. Η Επιτροπή έχει προτείνει διοικητική ισχύ δεκαετούς διάρκειας για τις νέες άδειες οδήγησης. Αυτό το έγγραφο το οποίο θα αποδεικνύει το δικαίωμα οδήγησης πρέπει να περιλαμβάνει πρόσφατη φωτογραφία και να ενσωματώνει την πλέον εξελιγμένη προστασία κατά της απάτης. Έτσι, οι έλεγχοι θα καταστούν αποτελεσματικοί και η οδική ασφάλεια θα βελτιωθεί χωρίς υπερβολικό κόστος.

Είναι, ωστόσο, γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πρότεινε τη σύνδεση αυτής της τακτικής ανανέωσης με την υποβολή σε ιατρική εξέταση διότι, στο πλαίσιο της επικουρικότητας, πρέπει να αφήσουμε ορισμένες αρμοδιότητες σε αυτόν τον τομέα στα ίδια τα κράτη μέλη. Αυτά ήθελα να επισημάνω ως προς το θέμα της περιορισμένης διάρκειας διοικητικής ισχύος, το οποίο, παρόλα αυτά, θεωρούμε ενδιαφέρον κατά το ότι θα συμβάλει στην πρόληψη της απάτης και στην ανανέωση της άδειας χωρίς περιττές τυπικές διαδικασίες. Όπως είπα, η Επιτροπή δεν έχει προτείνει την υποβολή σε τακτικές ιατρικές εξετάσεις, και η περιορισμένη διάρκεια ισχύος δεν συνδέεται άμεσα με τέτοιες εξετάσεις, οι οποίες παραμένουν εντός του πεδίου αρμοδιοτήτων των κρατών μελών.

Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές που έθιξαν το πρόβλημα των μοτοσικλετών, έχοντας κυρίως κατά νου τους νέους, και ενίοτε όχι τόσο νέους, ανθρώπους που τις χρησιμοποιούν. Ένας ομιλητής επεσήμανε ότι σε μια ορισμένη ηλικία μπορεί να επιθυμεί κανείς να αποκτήσει μια μοτοσικλέτα χωρίς απαραιτήτως να έχει τα κατάλληλα εφόδια. Πρέπει πράγματι να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Οι μοτοσικλετιστές έχουν δεκαεξαπλάσιες πιθανότητες εμπλοκής σε ατυχήματα σε σύγκριση με τους αυτοκινητιστές. Εάν συνεχιστεί η σημερινή τάση χωρίς να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα, το 2010 έως και το ένα τρίτο των θυμάτων οδικών δυστυχημάτων θα είναι οδηγοί δικύκλων.

Έχω διατελέσει Υπουργός Υγείας σε ένα κράτος μέλος και μπορώ να σας δηλώσω ότι ο αριθμός των θανάτων, καθώς και των ατυχημάτων από τα οποία πολλοί νέοι άνθρωποι μένουν παραπληγικοί θα με επηρεάζουν για το υπόλοιπο της ζωής μου. Θεωρώ, συνεπώς, ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί.

Γι’ αυτό, κύριε Πρόεδρε, θέλω σε αυτό το σημείο να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου τα οποία, με προεξάρχοντα τον εισηγητή, εκπόνησαν ένα θαυμάσιο έγγραφο. Είμαι βέβαιος ότι οι ευρωπαίοι συμπολίτες μας θα ευαισθητοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο που έχουμε σημειώσει, παρότι, ασφαλώς, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες.

Δεν λησμονώ ότι αναφέρθηκαν επίσης το πρόβλημα του κόστους των αδειών οδήγησης και η ανάγκη κατάρτισης εξεταστών. Αυτός είναι ένας ακόμη τομέας δραστηριοποίησης και έρευνας στα κράτη μέλη, διότι ιδίως οι νεότερες γενιές δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην προσπάθεια απόκτησης άδειας οδήγησης, καθόσον για πολλούς νέους η άδεια αυτή είναι ένα χρήσιμο προσόν κατά την αναζήτηση εργασίας. Αυτά ήθελα να επισημάνω.

Ως εκ τούτου, εξ ονόματος της Επιτροπής, αποδέχομαι τις τροπολογίες σας, κύριε Grosch. Αν και είμαι υποχρεωμένος να απορρίψω ορισμένες τροπολογίες, ευχαριστώ τους βουλευτές που τις κατέθεσαν για τη συμβολή τους σε αυτή τη συζήτηση, συμβολή η οποία δεν πρέπει να υποτιμάται ενόψει της σημασίας της για την καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρώπης.(1)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο, Τετάρτη, στις 11.30.

 
  

(1) Θέση της Επιτροπής επί των τροπολογιών: βλ. Παράρτημα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου