Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 22 lutego 2005 r. - Strasburg Wersja poprawiona

24. Załącznik – Stanowisko Komisji
  

Rapport Grosch (A-0016/2005)

La Commission peut accepter les amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 72, 75, 77, 78, 79 et 83.

La Commission peut accepter en principe les amendements 48, 52, 55, 60 et 86.

La Commission peut accepter en partie les amendements 19, 28, 40, 42, 54, 57 et 84.

La Commission ne peut accepter les amendements 39, 43, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 et 127.

Recommandation pour la deuxième lecture Corien Wortmann-Kool (A6-0015/2005)

La Commission peut accepter les amendements 9, 10, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37, sous réserve de reformulation.

La Commission ne peut accepter les amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23.

Rapport Renate Sommer (A6-0055/2004)

La Commission peut accepter les amendements 1, 3, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 24, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 66, sous réserve de reformulation.

La Commission ne peut accepter les amendements 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 et 30.

Rapport Robert Evans (A-0057/2004)

La Commission peut accepter les amendements 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32, sous réserve de reformulation.

La Commission ne peut accepter les amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności