Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 22. februára 2005 - Štrasburg Revidované vydanie

24. Príloha - Stanovisko Komisie
  

Rapport Grosch (A-0016/2005)

La Commission peut accepter les amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 72, 75, 77, 78, 79 et 83.

La Commission peut accepter en principe les amendements 48, 52, 55, 60 et 86.

La Commission peut accepter en partie les amendements 19, 28, 40, 42, 54, 57 et 84.

La Commission ne peut accepter les amendements 39, 43, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 80, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 et 127.

Recommandation pour la deuxième lecture Corien Wortmann-Kool (A6-0015/2005)

La Commission peut accepter les amendements 9, 10, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37, sous réserve de reformulation.

La Commission ne peut accepter les amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23.

Rapport Renate Sommer (A6-0055/2004)

La Commission peut accepter les amendements 1, 3, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 24, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 66, sous réserve de reformulation.

La Commission ne peut accepter les amendements 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 et 30.

Rapport Robert Evans (A-0057/2004)

La Commission peut accepter les amendements 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32, sous réserve de reformulation.

La Commission ne peut accepter les amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia