Ευρετήριο 
Συζητήσεις
PDF 1314k
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Αίτηση κατεπείγοντος
 3. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4. Οικονομία / Δημόσια οικονομικά
 5. «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για τα έτη 2005 έως 2019
 6. Περιβάλλον και υγεία (2004-2010)
 7. Ώρα των ψηφοφοριών
 8. Αιτιολογήσεις ψήφου
 9. Διορθώσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12. Χρηματοδότηση της προστασίας της φύσης
 13. Περιβάλλον και υγεία (2004-2010)(συνέχεια)
 14. Άδεια οδήγησης
 15. Ώρα των Ερωτήσεων (Επιτροπή)
 16. Άδεια οδήγησης(συνέχεια)
 17. Θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις όσον αφορά τη ρύπανση
 18. Υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας
 19. Αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας
 20. Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας
 21. Παρεμπίπτοντα αλιεύματα (αλιεία)
 22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23. Διακοπή της συνεδρίασης
 24. Παράρτημα - Θέση της Επιτροπής


  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. SARYUSZ-WOLSKI
Αντιπροέδρου

(Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05)

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Κηρύσσω την έναρξη της συνεδρίασης.

 

2. Αίτηση κατεπείγοντος
  

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 όσον αφορά τα ειδικά μέτρα μεταφοράς πλοίων στις χώρες που επλήγησαν από το τσουνάμι το 2004

(COM(2005)0036 – C6-0036/2005 – 2005/0005(CNS))

 
  
MPphoto
 
 

  Swoboda (PSE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, ασφαλώς υποστηρίζω αυτήν την πρόταση κατεπείγοντος, αλλά θέλω επίσης να επισημάνω ότι κατά την υλοποίηση αυτής της πρότασης πρέπει να προσέξουμε να μην καταστραφεί η τοπική οικονομία και ιδίως η αλιευτική βιομηχανία. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, θα εγκρίνουμε την πρόταση και την αίτηση κατεπείγοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Kauppi (PPE-DE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, το διαδικαστικό ζήτημα που θα ήθελα να θίξω δεν αφορά την ψηφοφορία σχετικά με τα σκάφη που θα δοθούν για την ανακούφιση των συνεπειών του παλιρροιακού κύματος, αλλά τα προβλήματα διερμηνείας στο Κοινοβούλιο. Χθες, έλαβα το λόγο ενώπιον της Ολομέλειας. Η ομιλία μου διήρκησε δύο λεπτά και το πολιτικό μου μήνυμα διαστρεβλώθηκε εντελώς από τους διερμηνείς. Εμφανίστηκα στα μάτια σας σαν ηλίθια. Οι συνάδελφοί μου δεν μπορούσαν να καταλάβουν λέξη από όσα έλεγα στα φινλανδικά.

Πρόκειται για ένα διαρκές πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι μικρές γλωσσικές ομάδες στο Κοινοβούλιο. Δεν προτίθεμαι να μιλήσω ξανά στα φινλανδικά ενώπιον της Ολομέλειας, εάν το αποτέλεσμα είναι η διαστρέβλωση του πολιτικού μου μηνύματος. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης συνέβη το ίδιο πράγμα με τα πολωνικά, μια πολύ όμορφη γλώσσα. Η διερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στο καθήκον της, πράγμα που αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για αυτό το Σώμα. Θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Οι ανησυχίες σας θα καταγραφούν στα πρακτικά, κυρία Kauppi. Κατανοώ τον λόγο για τον οποίο μιλήσατε στα αγγλικά και όχι στα φινλανδικά. Αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα και θα το εξετάσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Morillon (ALDE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, ο πρόεδρος της Επιτροπής Αλιείας σας εκφράζει την ιδιαίτερη εκτίμησή μας γι’ αυτή την αίτηση εφαρμογής της διαδικασίας κατεπείγοντος. Καταρχάς, παρακολουθήσαμε τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβε ο Επίτροπος Borg μετά την καταστροφή και στηρίξαμε τις προσπάθειές του. Εξάλλου, στις 17.30 έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αλιείας προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον τα διάφορα μέτρα, όπως ανέφερε ο συνάδελφός μας, κ. Swoboda, εξυπηρετούν τους στόχους της συνεδρίασης. Καταρχήν, όμως, και νομίζω ότι εκφράζω την άποψη της πλειονότητας των συναδέλφων μου, τάσσομαι σαφώς υπέρ της διαδικασίας κατεπείγοντος.

 
  
MPphoto
 
 

  Schlyter (Verts/ALE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε ήδη δύο ομιλητές υπέρ και, σύμφωνα με τον Κανονισμό, έχουμε δικαίωμα να ακούσουμε έναν ομιλητή κατά της διαδικασίας κατεπείγοντος. Καταρχάς, συμφωνούμε ότι όλοι θέλουμε να προσφερθεί η βοήθεια το ταχύτερο δυνατόν και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, η γνώμη μου είναι ότι δεν πρέπει να εφαρμόσουμε τη διαδικασία κατεπείγοντος.

Η ιδέα της εκμετάλλευσης παλαιών αλιευτικών σκαφών είναι καλή, αλλά στην πράξη δεν θα λειτουργήσει πολύ καλά. Ο Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) δεν έχει λάβει ακόμη κατάλογο των σκαφών που χρειάζονται οι επιμέρους χώρες. Επιπλέον, προειδοποιεί για προβλήματα όπως ακατάλληλος εξοπλισμός και υπερβολικά υψηλή αλιευτική ικανότητα. Πρέπει πρώτα να διερευνηθούν αυτά τα θέματα.

Εξάλλου, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στη Σουμάτρα διάσκεψη των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας, στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι από χώρες όπως η Ινδονησία, η Ταϊλάνδη και η Σρι Λάνκα. Οι οργανώσεις αυτές αντιτίθενται στην εξαγωγή παλαιών σκαφών. Προτιμούν να λάβουν βοήθεια για την ανάπτυξη των τοπικών τους νεωρίων και αλιευτικών στόλων. Για να καταλήξουμε σε μια αποτελεσματική πρόταση –και αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε– πρέπει να ακολουθηθούν οι κανονικές διαδικασίες, έτσι ώστε να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι πραγματικές ανάγκες της περιοχής. Απαιτείται περαιτέρω διάλογος με τον FAO και τους αλιείς της περιοχής πριν από οποιαδήποτε ψηφοφορία στο παρόν Σώμα.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση κατεπείγοντος)

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων ενόψει της κατάστασης στην Ακτή του Ελεφαντοστού

(COM(2004)0842 – C6-0023/2005 – 2004/0286(CNS))

 
  
MPphoto
 
 

  Cavada (ALDE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, εγκρίνοντας αυτή την έκθεση, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στήριξε, βεβαίως, την αίτηση κατεπείγοντος του Συμβουλίου, αλλά συγχρόνως κάλεσε το Συμβούλιο, μέσω τροπολογίας επί του ψηφίσματος νομοθετικού περιεχομένου και της αιτιολογικής σκέψης του κανονισμού, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διευθετηθεί το θέμα μέσω της διπλωματικής οδού προτού προβεί στην τελική έγκριση του κειμένου. Ως εκ τούτου, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλώ την Ολομέλεια να ακολουθήσει τη σύσταση της επιτροπής της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, η οποία έχει τύχει επίσης της ομόφωνης στήριξης της Επιτροπής Ανάπτυξης.

Από διαδικαστική άποψη, και προκειμένου να αποφευχθούν επίσης αμφισβητήσεις εκ μέρους τρίτων, σας παρακαλώ να επιστήσετε την προσοχή του Συμβουλίου στην αναγκαιότητα κατάθεσης στο Κοινοβούλιο, στο στάδιο των νομοθετικών διαβουλεύσεων, των πλήρων κειμένων, περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει την αίτηση κατεπείγοντος)

 

3. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

4. Οικονομία / Δημόσια οικονομικά
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση των ακόλουθων εκθέσεων:

- (A6-0026/2005) του κ. Goebbels, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, για την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας – προπαρασκευαστική έκθεση σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής (2004/2269(INI)

- (A6-0025/2005) του κ. Karas, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ – 2004 (2004/2268(INI)).

 
  
MPphoto
 
 

  Goebbels (PSE), εισηγητής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση σχετικά με τη μακροοικονομική πολιτική αποκτά όλο και περισσότερο ιδεολογικό χαρακτήρα. Σε αυτό το πλαίσιο, μια πλειοψηφία Συντηρητικών και Φιλελευθέρων αλλοίωσε την προκαταρκτική έκθεσή μου σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών διαγράφοντας κάθε αναφορά στην αναγκαιότητα συντονισμού των ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών, παρότι αυτό απαιτεί το άρθρο 4 της Συνθήκης. Η ίδια πλειοψηφία αρνείται να αποδεχτεί την πραγματικότητα: το Σύμφωνο Σταθερότητας πρέπει να προσαρμοστεί στους οικονομικούς κύκλους και η Επιτροπή πρέπει επίσης να κρίνει την ποιότητα των δημοσίων δαπανών κατά την ανάλυση του τυχόν ελλείμματος ενός εκάστου κράτους μέλους. Ευτυχώς, το Συμβούλιο ECOFIN αναμένεται προσεχώς να απογοητεύσει αυτούς τους δογματικούς υποστηρικτές της σταθερότητας με κάθε τίμημα. Το αποκορύφωμα αυτού του υπερφιλελεύθερου πείσματος συνίσταται στο ότι η ίδια πλειοψηφία υπερψήφισε δύο τροπολογίες, η μία εκ των οποίων ζητούσε τη μείωση του γενικού επιπέδου φορολογίας, ενώ η άλλη θεωρούσε αναπόφευκτη τη γενικευμένη αύξηση του χρόνου εργασίας. Για ορισμένους συναδέλφους, σε αυτό ενδεχομένως συνίσταται η ισορροπία μεταξύ της ευελιξίας και της ασφάλειας την οποία υποστηρίζει η έκθεση Koch. Περισσότερη εργασία για τους μισθωτούς, λιγότεροι φόροι για τους πλουσίους.

Ας προσπαθήσουμε όμως, κύριε Πρόεδρε, να προσεγγίσουμε με νηφαλιότητα το θέμα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το 2004 ήταν θετικό για την παγκόσμια οικονομία. Το ύψος των διεθνών συναλλαγών αυξήθηκε όσο ποτέ άλλοτε. Εντούτοις, στη νέα έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) επισημαίνεται ότι, παρά την υψηλή παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη –η οποία ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 5%– η ανεργία μειώθηκε ελάχιστα διεθνώς. Απεναντίας, η σχετική φτώχεια μειώθηκε σημαντικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσε ελάχιστη ανάπτυξη ενώ διαπιστώθηκε μικρή μείωση της ανεργίας, πρωτίστως στα νέα κράτη μέλη. Από την άλλη πλευρά, η παραγωγικότητα των είκοσι πέντε βελτιώθηκε, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, «με ρυθμό μεγαλύτερο του παγκοσμίου μέσου όρου». Αυτό εξηγεί ενδεχομένως γιατί η Ένωση είναι ο πρώτος εξαγωγέας αγαθών και υπηρεσιών και γιατί από μόνη της η Γερμανία σημειώνει καλύτερες επιδόσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα ή την Ιαπωνία.

Μια Ευρώπη η οποία είναι ο πρώτος εξαγωγέας και αγοραστής παγκοσμίως –και η οποία επιτυγχάνει την ισοσκέλιση των ισολογισμών της– δεν μπορεί να βρίσκεται σε τόσο άσχημη κατάσταση όσο ισχυρίζονται οι υποστηρικτές της διάχυτης ευρωαπαισιοδοξίας. Δεν πέφτω στην παγίδα μιας μακάριας ευρωαισιοδοξίας. Η Ένωση μπορούσε να επιτύχει περισσότερα. Η ανάπτυξη δεν είναι επαρκής, η ανεργία είναι υψηλή, κυρίως σε ορισμένες μεγάλες χώρες, όπως καταρχάς οι παραδοσιακές ατμομηχανές της Ένωσης, η Γερμανία και η Γαλλία. Για τους υπερφιλελεύθερους, η αιτία είναι δεδομένη. Το σφάλμα συνίσταται στα εμπόδια που τίθενται στην πολιτική σταθερότητας και στην απουσία διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, σε πολλές χώρες έχουν πραγματοποιηθεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η κυβέρνηση Ραφαρέν, για παράδειγμα, προχώρησε σε μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, ενώ ο καγκελάριος Σρέντερ διασφάλισε την έγκριση των Hartz 1, Hartz 2 και τώρα των Hartz 3 και 4.

Χωρίς ανάπτυξη, όμως, ακόμη και τα πιο αυστηρά διαρθρωτικά μέτρα είναι καταδικασμένα σε αποτυχία. Αυτό υποστηρίζει η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής στην ετήσια έκθεσή της σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, στην οποία αναφέρεται σαφώς ότι οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις διαρθρωτικές τους μεταρρυθμίσεις στους τομείς της ανάπτυξης και της απασχόλησης χωρίς το κατάλληλο μακροοικονομικό περιβάλλον. Παρ’ όλο που το συνολικό έλλειμμα της ζώνης του ευρώ έχει αυξηθεί, αν και παραμένει πολύ χαμηλότερο του αντιστοίχου ελλείμματος των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ιαπωνίας, το αποτέλεσμα προξενεί κατάπληξη στους θεματοφύλακες της οικονομικής ορθοδοξίας. Το Σύμφωνο Σταθερότητας σχεδιάστηκε με σκοπό να μην επιτρέπει στο δημόσιο χρέος να οδηγεί σε αύξηση των επιτοκίων και, ως εκ τούτου, να εμποδίζει την αποδυνάμωση του ευρώ. Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπόρεσε να επιτύχει μείωση των επιτοκίων σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο, ενώ το ευρώ είναι σχεδόν υπερβολικά ισχυρό σε σύγκριση με το κυρίαρχο δολάριο. Παρά τις διακυμάνσεις και τις αγορές πετρελαίου, ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ η αγοραστική δύναμη των κατοίκων της ευρωζώνης είναι μεγαλύτερη από αυτή των κατοίκων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το πρόβλημα της ευρωζώνης δεν είναι η έλλειψη σταθερότητας αλλά η έλλειψη ανάπτυξης. Ειδικότερα, στη Γερμανία και στη Γαλλία, αλλά και στην Ιταλία, η εσωτερική ζήτηση είναι ανεπαρκής. Όλες οι χώρες έχουν μειώσει τα επίπεδα επενδύσεών τους προκειμένου να περιορίσουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Καθόσον οι Γερμανοί και οι Γάλλοι δεν καταναλώνουν αρκετά, οι ιδιωτικές επενδύσεις παραμένουν επίσης περιορισμένες. Γιατί να επενδύσει κανείς όταν η ζήτηση είναι τόσο χαμηλή; Το επίπεδο αποταμίευσης, από την άλλη πλευρά, είναι υψηλό στη ζώνη του ευρώ, και κυρίως στη Γαλλία και τη Γερμανία. Αυτό είναι δείγμα έλλειψης εμπιστοσύνης και ανησυχίας για το μέλλον. Υπάρχει, ωστόσο, μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα η οποία παρουσιάζει αυξημένο επίπεδο ανάπτυξης και λιγότερο ανησυχητικό επίπεδο ανεργίας, και η χώρα αυτή είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Πού οφείλεται αυτό; Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στηρίζει την εσωτερική ζήτηση μέσω μιας πιο δραστήριας πολιτικής επενδύσεων και μιας φορολογικής πολιτικής η οποία δεν ασφυκτιά εξαιτίας της τυφλής τήρησης μιας δογματικής πολιτικής σταθερότητας, αλλά η οποία αποσκοπεί σε ισορροπία στο σύνολο του οικονομικού κύκλου. Επιπλέον, οι Βρετανοί καταναλώνουν, ακόμη και όταν τα επίπεδα του χρέους πλησιάζουν αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών. Το μειονέκτημα της Βρετανίας σε σύγκριση με τη ζώνη του ευρώ είναι ότι καταβάλλουν βασικό επιτόκιο 4,75%, σε αντίθεση με το 2% της ζώνης του ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και, κυρίως, η ζώνη του ευρώ χρειάζονται περισσότερη ανάπτυξη, και αυτή η ανάπτυξη μπορεί να επέλθει μόνο με αύξηση της εσωτερικής ζήτησης, των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων και της κατανάλωσης. Περίπου το 90% του εμπορίου της Ένωσης πραγματοποιείται μεταξύ των χωρών των 25. Παρόλο που η Ένωση παραμένει ανταγωνιστική στο διεθνές εμπόριο, η εξωτερική ζήτηση δεν μπορεί να επιφέρει ανάπτυξη. Αν και ορισμένες μικρές χώρες στηρίζονται κατά κύριο λόγο στην εξωτερική ζήτηση, οι μεγάλες χώρες στηρίζονται πάντα πρωτίστως στην εσωτερική ζήτηση. Επιπλέον, όσοι προωθούν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα βάσει του χαμηλότερου δυνατού κοινωνικού παρανομαστή και των χαμηλότερων μισθών οφείλουν να αναγνωρίσουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του εμπορίου πραγματοποιείται με χώρες τα επίπεδα αποδοχών και κόστους κοινωνικής ασφάλειας των οποίων είναι παρόμοια με της Ευρώπης. Συνεπώς, με τη μείωση των μισθών, και ως εκ τούτου της κατανάλωσης, η Ένωση δεν πρόκειται να προοδεύσει. Η κατανάλωση και, κυρίως, οι επενδύσεις πρέπει να αναζωογονηθούν κατά τρόπο συντονισμένο. Το άρθρο 4 της Συνθήκης ζητά τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Χάρη στην ευφυή μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η Ένωση θα επιτύχει την αναζωογόνηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Karas (PPE-DE), εισηγητής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι δύο εισηγητές δεν πρέπει ασφαλώς να παρουσιάσουν μόνο την θέση των κομμάτων τους, αλλά και την έκθεση όπως συμφωνήθηκε. Το ότι και οι δύο εκθέσεις προκάλεσαν πολύ έντονη πολιτική συζήτηση στην επιτροπή μας επειδή εκ των πραγμάτων είναι εκθέσεις που καθορίζουν μάλλον την πορεία που θα ακολουθηθεί και δεν είναι εκθέσεις νομοθετικού περιεχομένου φαίνεται από το γεγονός ότι ναι μεν οι δύο εκθέσεις εγκρίθηκαν με πολύ μεγάλες πλειοψηφίες, αλλά μεγάλο μέρος μίας Ομάδας απείχε της ψήφου και για τις δύο εκθέσεις. Αυτό δείχνει τη σημασία των βασικών πολιτικών σκέψεων και ερωτήσεων που περιέχουν και οι δύο εκθέσεις και που αφορούν την πορεία που θα ακολουθηθεί.

Θα ήθελα να περιοριστώ στην έκθεση με την μορφή που εγκρίθηκε. Θα κάνω τρεις προκαταρκτικές παρατηρήσεις. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία κοινότητα δικαίου. Παρ’ όλ’ αυτά, από τότε που θεσπίστηκε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 12 κράτη μέλη έχουν παραβεί τις διατάξεις του ή τις διατάξεις της Συνθήκης. Πρόκειται για 5 κράτη μέλη που ανήκουν στην ζώνη του ευρώ –Πορτογαλία, Γερμανία, Γαλλία, Κάτω Χώρες και Ελλάδα– και το Ηνωμένο Βασίλειο, για το οποίο ναι μεν δεν ισχύει η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, το ίδιο όμως δεσμεύεται από την απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 116, παράγραφος 4, της Συνθήκης.

Η δεύτερη προκαταρκτική παρατήρηση είναι η εξής: έχουμε ένα επιτυχημένο κοινό νόμισμα, το ευρώ, που έκανε την εσωτερική αγορά εγχώρια αγορά, δεν έχουμε όμως κοινή δημοσιονομική πολιτική. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε ένα κοινό πολιτικό πλαίσιο προκειμένου να μπορέσει το ευρώ να αναπτύξει τις δυνατότητές του και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τους στόχους της ως προς την πολιτική για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Όμως υπάρχει και μία αντίφαση εδώ: σχεδόν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό είχαν επιτύχει, έως τα τέλη του 2002, μόνο τέσσερα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ –αντιπροσωπεύοντας από κοινού μόλις το 18% του ΑΕγχΠ της ζώνης του ευρώ– και μόλις πέντε κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ το έτος 2004.

Η τρίτη προκαταρκτική παρατήρηση είναι: έχουμε τη στρατηγική της Λισαβόνας για περισσότερη ανάπτυξη και απασχόληση και για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Η πραγματικότητα που αντικατοπτρίζει η παρούσα έκθεση είναι πως κατά την τελευταία δεκαετία, η κοινοτική οικονομία αναπτύχθηκε πολύ πιο λίγο από τις δυνατότητές της, με μείωση όχι μόνο στις ιδιωτικές επενδύσεις αλλά και στις ακαθάριστες δημόσιες επενδύσεις, με αποτέλεσμα να έχει πέσει από το 4% του ΑΕγχΠ στις αρχές τις δεκαετίας του 1970 στο 2,4% την εποχή του ευρώ.

Από αυτά συνάγονται διαφορετικά συμπεράσματα. Οι μεν λένε ότι φταίει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης επειδή λέμε πως δεν τηρήθηκαν οι νομικά δεσμευτικές διατάξεις και οι δε λένε ότι δεν κάναμε αυτά που έπρεπε και ότι υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης. Πρέπει να δρομολογήσουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να τροποποιήσουμε τις πραγματικότητές μας ξεκινώντας από τη δημογραφική εξέλιξη. Το Σύμφωνο Σταθερότητας είναι επιτυχημένο διότι ρίχνει φως στην πολιτική συζήτηση για τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, για την αποτυχία των δημοσιονομικών πολιτικών, για τους κινδύνους που διατρέχει το ευρώ και έτσι οδηγεί σε έναν πολιτικό διάλογο.

Η πλειοψηφία της επιτροπής τάχθηκε με την παραπάνω άποψη. Η παρούσα έκθεση –που κεντρικό θέμα της είναι ότι χρειάζεται μεγαλύτερη πολιτική βούληση κατά την εφαρμογή, περισσότερο θάρρος για μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις, περισσότερη σοβαρότητα και λιγότερες δικαιολογίες– λέει επίσης ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προθυμία για μεταρρυθμίσεις και περισσότερη ειλικρίνεια απέναντι στους πολίτες. Το γεγονός ότι σήμερα η Γερμανία λέει πως δεν θέλει να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό το κόστος για την επανένωση αποτελεί παράδειγμα της ανειλικρίνειας της συζήτησης, γιατί η Γερμανία τηρούσε μέχρι τις αρχές αυτής της δεκαετίας τα κριτήρια σταθερότητας και ανάπτυξης, συνεργάστηκε για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και για 10 χρόνια δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό.

Σας παρακαλώ να εγκρίνετε την παρούσα έκθεση για να έχουμε περισσότερη σταθερότητα, ανάπτυξη και απασχόληση και για να τηρείται το ευρωπαϊκό δίκαιο και η Συνθήκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Almunia, Επιτροπή. (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας, εξ ονόματος της Επιτροπής και εμού προσωπικά, τους δύο εισηγητές για τις δύο υπό συζήτηση εκθέσεις, τον κ. Goebbels και τον κ. Karas, και όλα τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων που έχουν συμβάλει στην εκπόνηση του κειμένου που συζητάμε σήμερα εδώ στην Ολομέλεια.

Πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την ανάλυση που εμφανίζεται σε κάθε έκθεση. Στην περίπτωση της στρατηγικής της Λισαβόνας, πέντε χρόνια μετά την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε στην ανάγκη να επαναβεβαιώσουμε τους στόχους και τους πυλώνες της στρατηγικής, να επικυρώσουμε την υποστήριξή μας σε αυτούς, και να εκφράσουμε τη λύπη μας διότι η εφαρμογή των αναγκαίων πολιτικών για την πρόοδο προς την επίτευξη αυτών των στόχων έχει καθυστερήσει.

Στην περίπτωση της κατάστασης των δημόσιων οικονομικών και του ισχύοντος πλαισίου για τον έλεγχο της εξέλιξης των προϋπολογισμών και των δημόσιων λογαριασμών –το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης– συμφωνούμε με τις τιμές αναφοράς, με τους πυλώνες που θεσπίστηκαν στη Συνθήκη. Σε γενικές γραμμές, η εξέλιξη των δημόσιων οικονομικών στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση μετά την θέση σε ισχύ του συμφώνου κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά, όπως είπε ο κ. Karas, υπάρχουν πάρα πολλές χώρες, δέκα αυτή τη στιγμή, που παρουσιάζουν υπερβολικό έλλειμμα· ορισμένα κράτη μέλη της Ένωσης έχουν επίπεδα δημόσιου χρέους σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν τους πάνω από την τιμή αναφοράς του 60% που θεσπίζεται στη Συνθήκη, και επομένως πρέπει να εξετάσουμε και να αναζητήσουμε βελτιώσεις στην εφαρμογή του συμφώνου, και πρέπει να ενισχύσουμε τα μέσα στα οποία βασιζόμαστε για να κάνουμε αυτό το πλαίσιο δημοσιονομικής διακυβέρνησης να επιτύχει.

Όσον αφορά την πρώτη από τις εκθέσεις, θα ήθελα να σας εξηγήσω την άποψη της Επιτροπής. Είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η ευρωζώνη ιδιαίτερα, έχει χαμηλότερο ποσοστό ανάπτυξης από τους ανταγωνιστές μας, από τις άλλες οικονομικές περιοχές του βιομηχανοποιημένου κόσμου, για να μην αναφέρω τις αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν ποσοστά ανάπτυξης 6, 7 ή ακόμη και 10%. Αυτή η χαμηλή ανάπτυξη δημιουργεί μία κατάσταση υψηλής ανεργίας και έλλειψης θέσεων απασχόλησης και αμφισβητεί σοβαρά την βιωσιμότητα του κοινωνικού μας μοντέλου και τη βιωσιμότητα του μοντέλου της κοινωνίας μας γενικά.

Επομένως, είναι απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και, από αυτή την άποψη, όπως γνωρίζουν οι αξιότιμοι βουλευτές, η Επιτροπή στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 2 Φεβρουαρίου πρότεινε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για την πρόοδο προς την αναθεώρηση και τη βελτίωση της εφαρμογής της στρατηγικής της Λισαβόνας, θεσπίζοντας μια σειρά προτεραιοτήτων που βασίζονται σε τρία στοιχεία κλειδιά: καταρχάς, τη μετατροπή της Ευρώπης σε ένα πιο ελκυστικό μέρος για επενδύσεις και εργασία, με τη επέκταση και την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, τη βελτίωση των κανονισμών, τη διασφάλιση ανοιχτών και ανταγωνιστικών αγορών, την επέκταση και τη βελτίωση ευρωπαϊκών δικτύων υποδομών· δεύτερον, τη βελτίωση της γνώσης και της καινοτομίας που αποτελούν βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη, την αύξηση και βελτίωση της έρευνας και της ανάπτυξης, την προώθηση της καινοτομίας και την υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορίας, και τη συμβολή στη δημιουργία μιας σταθερής ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης· τρίτον, την επιδίωξη του στόχου δημιουργίας περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης, τον καθορισμό πολιτικών ικανών να προσελκύσουν περισσότερους ανθρώπους στην αγορά εργασίας, τον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών συστημάτων προστασίας, την αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο.

Βάσει αυτών των στοιχείων, μπορούμε να ανακτήσουμε την ώθηση που οι δημιουργοί, οι ιδρυτές της στρατηγικής της Λισαβόνας –αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση– είχαν στο μυαλό τους πέντε χρόνια πριν, και να αναπληρώσουμε τον χαμένο χρόνο· ταυτόχρονα, θα πρέπει να ενεργήσουμε με μεγαλύτερη «ιδιοκτησία» σε εθνικό επίπεδο, διότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλές από τις αναγκαίες δράσεις για να γίνει η στρατηγική της Λισαβόνας επιτυχία εμπίπτουν βασικά στην εθνική αρμοδιότητα.

Κατά την άποψη της Επιτροπής, ο ρόλος της μακροοικονομικής πολιτικής στο σημείο αυτό είναι να στηρίξει την ανάπτυξη. Αλλά η αύξηση του δυναμικού ανάπτυξης είναι μια βασική λειτουργία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στην μακροοικονομική πολιτική για να την πετύχουμε. Αυτό το έργο πρέπει να ανατεθεί στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όσον αφορά τη δεύτερη έκθεση –το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών– την οποία μόλις παρουσίασε ο κ. Karas, πρέπει να επισημάνω ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ecofin προχωρούν πολύ ικανοποιητικά: περαιτέρω πρόοδος έγινε στη συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας. Θα πραγματοποιηθούν νέες συνεδριάσεις, της Ευρωομάδας στις 7 Μαρτίου, και του Ecofin στις 8 Μαρτίου, που θα είναι πολύ χρήσιμες για την επίτευξη συμφωνίας.

Είμαι αισιόδοξος για την πιθανότητα να καταλήξει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 22 και 23 Μαρτίου σε συμφωνία που να διατηρεί τις αρχές και τις τιμές αναφοράς της Συνθήκης, όπως και τους πυλώνες της φορολογικής και δημοσιονομικής πειθαρχίας που θεσπίζονται στη Συνθήκη, και τους οποίους πρέπει όλοι να σεβόμαστε. Αυτή η συμφωνία θα πρέπει να βελτιώσει τα μέσα ούτως ώστε η διακυβέρνηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης να μπορέσει να αποτρέψει τις αποτυχίες που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια, να συμβάλει βοηθώντας τις χώρες με προβλήματα υπερβολικού ελλείμματος να προχωρήσουν προς τη σύγκλιση, να συμμορφωθούν με τις τιμές αναφοράς της Συνθήκης, όσον αφορά τόσο το έλλειμμα όσο και το χρέος, να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμα, επειδή θα αναγκαστούμε να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού και, ταυτόχρονα, να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο σύνδεσμο μεταξύ της δημοσιονομικής πειθαρχίας, που συνεχίζει να αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη, και της στρατηγικής ανάπτυξης, της περισσότερης απασχόλησης, της βιωσιμότητας –με άλλα λόγια της στρατηγικής της Λισαβόνας– διότι οι δύο στρατηγικές είναι αλληλένδετες.

Η μακροοικονομική ισορροπία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη, αλλά χρειάζονται περισσότερες πολιτικές: χρειάζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Θα είναι πολύ θετικό τα δύο σημαντικά θέματα που συζητούνται στο Κοινοβούλιο σήμερα και που συζητούνται στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο να συμπέσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με μελλοντική προοπτική, βελτιώνοντας τη σχέση μεταξύ των δύο στρατηγικών και, φυσικά, διατηρώντας μία ξεκάθαρη άποψη για τις αρχές της καθεμιάς. Η μία από αυτές είναι περισσότερη βιωσιμότητα, περισσότερη κοινωνική συνοχή, περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερη απασχόληση και περισσότερη ανταγωνιστικότητα· η άλλη, καλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία και μεγαλύτερη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών ως απαραίτητη βάση για την οικονομική σταθερότητα και προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες που χρειάζονται όλοι οι επενδυτές, όλοι όσοι παράγουν πλούτο για να ατενίζουν το μέλλον με περισσότερη αυτοπεποίθηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Hökmark (PPE-DE), εξ ονόματος της Ομάδας. – (SV) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θέλω να δηλώσω ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα σε διάφορες χώρες είναι ενδεικτικά των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εθνικές οικονομίες. Νομιμοποιώντας τα υψηλά ελλείμματα δεν πρόκειται να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα. Εάν επιτρέπαμε κάτι τέτοιο, ουσιαστικά θα δημιουργούσαμε κίνδυνο υπονόμευσης της σταθερής ανάπτυξης την οποία εξασφαλίζουν τα χαμηλά επιτόκια. Θα κινδυνεύαμε να μειώσουμε την ενίσχυση που προσφέρουν τα χαμηλά επιτόκια στα νοικοκυριά και να αποδυναμώσουμε τη βασική προϋπόθεση μακροχρόνιας ανάπτυξης την οποία επίσης προσφέρουν τα χαμηλά επιτόκια.

Συνεπώς, έχει σημασία να τονίσουμε τη σπουδαιότητα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως εξάλλου ανέφερε και ο κ. Επίτροπος στην ομιλία του. Την ευελιξία την χρειάζονται οι ευρωπαϊκές οικονομίες και όχι οι κοινοί κανόνες τους οποίους έχουμε θεσπίσει. Νέα ευημερία και θέσεις εργασίας θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε με την εφαρμογή κοινών βασικών όρων λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων. Δυστυχώς, η Ομάδα των Σοσιαλιστών επέλεξε να απόσχει όταν ψηφίσαμε στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων επί της έκθεσης του κ. Goebbels. Η έκθεση περιλαμβάνει τώρα μια σειρά πρακτικών προτάσεων για τη δημιουργία αυξημένου δυναμικού ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Θεωρούμε ότι πρέπει να βελτιωθούν οι βασικές συνθήκες εργασίας, όχι με τα μέσα που μόλις ανέφερε ο κ. Goebbels, αλλά με την αύξηση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Επιδιώκουμε τη βελτίωση των βασικών συνθηκών εργασίας προκειμένου περισσότεροι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται και να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα στη ζωή τους, καθώς και, εφόσον το επιθυμούν, για περισσότερες ώρες σε διάφορα στάδια της ζωής τους. Τούτο απαιτεί αλλαγές στους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας, της έρευνας και της εσωτερικής αγοράς. Η τρέχουσα περίοδος είναι μια σημαντική περίοδος αλλαγών ακριβώς λόγω του ανταγωνισμού που υφίσταται.

Πλέον, εκείνο που έχει σημασία είναι να διασφαλίσουμε την περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της αύξησης του ανταγωνισμού. Εν προκειμένω, ασχολούμαστε με την οδηγία για τις υπηρεσίες και την ενίσχυση του ανταγωνισμού σε μια σειρά από τομείς. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας, καθόσον οι στόχοι είναι η αυξημένη ανάπτυξη, η αύξηση της απασχόλησης και η βελτίωση των μισθών στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Van den Burg (PSE), εξ ονόματος της Ομάδας.(NL) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι ο κ. Karas ορθώς δήλωσε ότι, σε αυτή τη συζήτηση, το Κοινοβούλιο επιδίδεται σε ένα είδος μάχης σχετικά με την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε και σε έναν διάλογο σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της μακροοικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συχνά έχω την έντονη εντύπωση ότι, σε αυτόν τον διάλογο, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, καθώς και τμήματα της Ομάδας Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη, ασχολούνται περισσότερο με μια μάχη η οποία ανήκει στο παρελθόν, ενώ εξακολουθούν, παραμένοντας προσκολλημένοι σε παρωχημένες συζητήσεις, να επεξεργάζονται μεταρρυθμίσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης αδυνατώντας να αντιμετωπίσουν κατάματα τις προκλήσεις του παρόντος. Επιπλέον, μου δημιουργείται συχνά η εντύπωση ότι ασχολούμαστε με εθνικά πολιτικά θέματα και ότι στο παρόν Σώμα πραγματοποιούμε εθνικές συζητήσεις αντί να εστιαζόμαστε στην ευρωπαϊκή διάσταση.

Η Ομάδα μου προτιμά την προσέγγιση την οποία επέλεξε η Επιτροπή ως προς τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης καθώς και την αντίστοιχη προσέγγιση της λουξεμβουργιανής Προεδρίας. Παραπέμπω δε στις αποφάσεις του Συμβουλίου ECOFIN, της 13ης Σεπτεμβρίου, οι οποίες ευνοούν σαφώς τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο των ευρύτερων συζητήσεων καθώς και σε συνδυασμό με τη στρατηγική της Λισαβόνας και με τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής.

Η μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας πρέπει να αφορά τις προληπτικές πτυχές, τις διαφορές ως προς τις οικονομικές εξελίξεις στα επιμέρους κράτη μέλη, καθώς και τις διορθωτικές πτυχές, προάγοντας συγχρόνως τη βελτίωση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Ωστόσο, σε αυτό το πλαίσιο, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο η Ομάδα μου επιθυμεί να τονίσει και το οποίο περιέγραψε προσφάτως ο Πρόεδρος Μπους αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική, είναι ότι πρέπει να ασκήσουμε πραγματική μακροοικονομική πολιτική στην Ευρώπη και, από αυτή την άποψη, να αντιμετωπίσουμε την Ευρώπη ως μια οικονομική μονάδα, ως μια ενιαία οντότητα. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι το κεντρικό στοιχείο της μακροοικονομικής πολιτικής, ότι πρωτίστως δεν πρέπει να δημιουργείται ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών –καθένα εκ των οποίων θα καλλιεργεί διακριτά χαρακτηριστικά, τα οποία θα χρειάζεται στη συνέχεια να υπερασπιστεί στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης– αλλά ότι πρέπει να επιλέξουμε αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική και να εφαρμόσουμε οικονομικές πολιτικές οι οποίες θα συνάδουν με αυτήν.

Γι’ αυτό είναι αναγκαία η προσεκτική μελέτη της στρατηγικής της Λισαβόνας, καθώς και της σχέσης της με τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Γι’ αυτό εξάλλου η Ομάδα μου εξακολουθεί να υπογραμμίζει στη συζήτηση αυτή ότι πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στις επενδύσεις και στη διάκριση, εντός των ορίων που θα θέτει αυτό το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, μεταξύ των τρεχουσών δαπανών και των δαπανών οι οποίες προορίζονται πραγματικά για επενδύσεις στην οικονομία της γνώσης τη δημιουργία της οποίας επιδιώκουμε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Δεν επιθυμούμε να γίνει αυτό προσφέροντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις δημιουργικής τακτοποίησης των λογιστικών τους, αλλά λαμβάνοντας αποφάσεις με σαφώς ευρωπαϊκό χαρακτήρα και καταρτίζοντας μια στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία θα επιτρέπει, για παράδειγμα, την έκπτωση μακροπρόθεσμων επενδύσεων, όπως συνήθως συμβαίνει στον χώρο των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Ευελπιστούμε ειλικρινά ότι ορισμένες από αυτές τις πτυχές θα περιληφθούν σε αυτές τις εκθέσεις και ότι η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί στην Ολομέλεια του Μαρτίου, κατά την αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας και την προετοιμασία του εαρινού Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Klinz (ALDE), εξ ονόματος της Ομάδας. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η πλειοψηφία στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων ενέκρινε μία αρκετά ισορροπημένη έκθεση, έστω κι αν ο κ. Goebbels σήμερα αποστασιοποιείται από αυτήν. Για μένα είναι σημαντικό να ζητήσουμε από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τέσσερις πτυχές:

Πρώτον, η υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας έχει καθυστερήσει σημαντικά. Αυτό ασφαλώς οφείλεται μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι η στρατηγική αυτή περιελάμβανε πολλούς στόχους. Η ομάδα Kok συνέστησε τον Νοέμβριο να επικεντρωθούμε σε λίγες προτεραιότητες. Η στρατηγική αυτή είναι λογική και την υποστηρίζουμε. Ενθαρρύνουμε την Επιτροπή να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στις προτεραιότητες που προτάθηκαν από την ομάδα Kok και οι σχετικές δηλώσεις της Επιτροπής μας κάνουν να αισιοδοξούμε. Ακόμη, καλούμε την Επιτροπή να αναλύσει τις καλύτερες πρακτικές των κρατών μελών και να συναγάγει τα ανάλογα συμπεράσματα. Η προσέγγιση της βέλτιστης πρακτικής με βάση τα επιτυχημένα παραδείγματα σε κάποιο κράτος μέλος δίνει τη δυνατότητα να γίνουν συστάσεις σε άλλα κράτη μέλη.

Δεύτερον: η Επιτροπή θα πρέπει να επικεντρωθεί ακόμα περισσότερο στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς προκειμένου να δείξει καθαρά στον καταναλωτή το συγκεκριμένο όφελος που προσφέρει η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά χάρη σε καλύτερα και φθηνότερα προϊόντα και υπηρεσίες. Σε ορισμένους τομείς εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα περιορισμοί στο εμπόριο. Αυτό δεν συμφωνεί ούτε με το πνεύμα μίας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς ούτε με το πνεύμα ενός ανταγωνισμού με δίκαιους όρους. Πρέπει να σημειωθούν πρόοδοι που θα τις διαπιστώσει η κοινή γνώμη.

Τρίτον: δεν είμαστε αντίθετοι στη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης όπως ισχυρίζεται ο κ. Goebbels, είμαστε όμως αντίθετοι στην αποδυνάμωση του Συμφώνου, το οποίο εγγυάται όχι μόνο την ανεξαρτησία της ΕΚΤ αλλά και τη σταθερότητα του ευρώ. Υποστηρίζουμε την προσέγγιση της Επιτροπής να ενισχύσει την προληπτική πτυχή του Συμφώνου, αυτό όμως δεν σημαίνει, όπως ίσως υποθέτει ο κ. Goebbels, ότι επιτρέπεται χρέος κάτω του 3% σε ευνοϊκές περιόδους και πολύ πάνω από 3% σε δύσκολες περιόδους. Στις ευνοϊκές περιόδους πρέπει να δημιουργούνται αποθεματικά, έτσι ώστε να μπορεί και σε δύσκολες οικονομικές περιόδους να τηρηθεί το κριτήριο του ελλείμματος ή να ξεπεραστεί μόνο οριακά και να μπορεί γενικά να μειωθεί προοδευτικά το συσσωρευμένο χρέος.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα τέταρτο σημείο. Στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομικών Θεμάτων, εμείς, η Ομάδα ALDE, υποβάλαμε μία τροπολογία για τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη. Η τροπολογία αυτή ναι μεν εγκρίθηκε, αλλά δεν περιλαμβάνεται στην τελική εκδοχή από λάθος – δεν γνωρίζω ποιου. Ως εκ τούτου, θέλουμε να την υποβάλουμε ξανά εδώ στην Ολομέλεια ως προφορική τροπολογία. Το κείμενο είναι το εξής: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστά στα κράτη μέλη να προβούν στις από καιρό αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να σημειωθεί βελτίωση του επενδυτικού κλίματος που είναι προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη.

Το ζητούμενο είναι να υπογραμμιστεί η τεράστια σημασία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την οικονομική ανάπτυξη και να καταστήσουμε σαφές ότι η ευθύνη γι’ αυτό ανήκει στα κράτη μέλη. Είναι πια καιρός να ξεπεραστεί το πρόβλημα της διαρκούς χρησιμοποίησης πολλών πόρων για τη διατήρηση απαρχαιωμένων δομών. Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν στοχοθετημένα μέτρα για να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την παραοικονομία, η οποία εμποδίζει την υγιή ανάπτυξη και τη σταθερότητα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε σύντομα στους στόχους της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonckheer (Verts/ALE), εξ ονόματος της Ομάδας. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ένας έγκριτος γάλλος οικονομολόγος δημοσίευσε προσφάτως ένα βιβλίο με τίτλο «La politique de l'impuissance» (Η πολιτική της αδυναμίας), και φρονώ ότι αυτό είναι ένα αίσθημα με το οποίο ευλόγως ταυτίζονται πολλοί από τους συμπολίτες μας. Θα προσέθετα, ωστόσο, ότι η πολιτική της αδυναμίας είναι στην πραγματικότητα μια σκόπιμη στρατηγική η οποία επελέγη μετά το Μάαστριχτ, μετά το 1992, και η οποία στηρίζεται εν γένει σε τρεις άξονες: στη διαρθρωτική μεταρρύθμιση των αγορών –όπως την αποκαλούμε στην ιδιόλεκτό μας– στη μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων και στην εστίαση στην κατάκτηση των εξωτερικών αγορών.

Επιπλέον, όσον αφορά τα θεσμικά όργανα και την κατανομή αρμοδιοτήτων, η ΕΕ διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα του δικαίου του ανταγωνισμού και της νομισματικής ένωσης· διαφορετικά, τα κράτη μέλη θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν και να ανταγωνιστούν το ένα το άλλο. Φρονώ ότι 15 χρόνια μετά –δυστυχώς, κατά τη γνώμη μου– αυτή η θεσμική επιλογή ενισχύθηκε από τη Συνταγματική Συνθήκη, ένα έγγραφο το οποίο αποδέχομαι μεν αλλά περιέχει αρκετά κενά. 15 χρόνια μετά, διαπιστώνουμε τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής –ή μάλλον την απουσία αποτελεσμάτων– στους τομείς της ανάπτυξης, κυρίως όσον αφορά την ποιότητα της ανάπτυξης, και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Ως εκ τούτου, κύριε Επίτροπε, το μήνυμα που στέλνουμε, ως ομάδα των οικολόγων, είναι ότι πρέπει να αλλάξει η στρατηγική. Έχουμε την εντύπωση ότι οι συζητήσεις σχετικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν αγγίζουν την ουσία και ότι, εάν επιθυμούμε ειλικρινά να επιτύχουμε τα βέλτιστα αποτελέσματα, οφείλουμε να ακολουθήσουμε μια πιο δραστήρια πολιτική σε επίπεδο ευρωζώνης, μια πολιτική βάσει της οποίας οι υπουργοί, εν τέλει, θα εφαρμόζουν από κοινού ένα πλαίσιο στήριξης το οποίο θα βασίζεται σε πιο φιλόδοξους στόχους, ενώ οι προσπάθειες θα κατατείνουν στη σύγκλιση των διαφόρων εθνικών οικονομιών. Καθώς δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, θα αναφέρω τρεις από αυτούς τους στόχους.

Ο πρώτος στόχος, κατά τη γνώμη μου, είναι η σημαντική μείωση της φορολογίας στην αγορά εργασίας και η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους χωρών. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, ωστόσο, να είμαστε σε θέση να πούμε στους πολίτες ότι όσοι εργάζονται –όσοι έχουν την ευκαιρία να εργαστούν– πρέπει να είναι σε θέση να ζουν αξιοπρεπώς από την εργασία τους. Φρονώ ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω σημαντικών μειώσεων της φορολογίας στην αγορά εργασίας.

Ο δεύτερος στόχος –και δεν θα σας εκπλήξει αυτό που θα σας πω– είναι ότι χρειαζόμαστε ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, γεγονός που συνεπάγεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και πολύ λιγότερη μόλυνση. Μελετήστε, σας παρακαλώ, τα έγγραφα της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Κοινότητας: τα αποτελέσματα είναι απαράδεκτα, και γι’ αυτό είναι αναγκαίο να υπάρξει αλλαγή πορείας σε αυτόν τον τομέα.

Τρίτον και τελευταίο, πρέπει να στηρίξουμε την εσωτερική ζήτηση στην Ένωση. Δεν είναι αναγκαίο να εστιάσουμε την προσοχή μας αποκλειστικά στην κατάκτηση των εξωτερικών αγορών, σαν να θεωρούσαμε ότι η οικονομία αποτελείται αποκλειστικά από καινοτόμες μεγάλες εταιρείες ή μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες απευθύνονται στις αγορές της Κίνας και της Ινδίας. Η εσωτερική ζήτηση πρέπει να υποστηριχθεί, και αυτό συνεπάγεται δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς και την αποστολή ενός σαφούς μηνύματος στις δημόσιες αρχές, στο επίπεδο τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών μελών, ότι είμαστε υπερήφανοι για την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα και ότι έχουμε δημιουργήσει τη νομισματική ένωση παράλληλα με την εσωτερική αγορά. Εκείνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι μια γνήσια οικονομική και κοινωνική ένωση η οποία θα προσφέρει θετικές προοπτικές σε όλους τους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Wagenknecht (GUE/NGL), εξ ονόματος της Ομάδας. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, φυσικά μπορούμε να συνεχίσουμε όπως μέχρι σήμερα στα ζητήματα της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Μπορούμε να συνεχίσουμε να καταστρέφουμε τα ευρωπαϊκά κοινωνικά συστήματα με πρόσχημα τις υποτιθέμενες αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, να γονατίσουμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις με τη μεγάλη ανεργία και την αύξηση των φθηνών θέσεων εργασίας, να εκθέσουμε όλο και πιο πολλές δημόσιες υπηρεσίες στις δυνάμεις της αγοράς περιορίζοντας έτσι τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε ό,τι είναι συμφέρον για την ιδιωτική οικονομία. Μπορούμε να διασφαλίσουμε με νέους γύρους ανταγωνισμού στο φορολογικό ντάμπιγκ ότι ένας εξαρτημένος εργαζόμενος με μέτριες αποδοχές θα συνεισφέρει περισσότερο στα έσοδα του δημοσίου από ορισμένες ευρωπαϊκές εταιρίες με κέρδη δισεκατομμυρίων.

Μπορούμε να τα συνεχίσουμε όλα αυτά και να είμαστε σίγουροι για την επιδοκιμασία εκείνων που επωφελούνται από ένα τέτοιο είδος πολιτικής, δεν πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να κοροϊδέψουμε τους Ευρωπαίους και τις Ευρωπαίες λέγοντας ότι αυτή η πολιτική προάγει την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ποιος θα πίστευε στα σοβαρά ότι η επιμήκυνση του χρόνου εργασίας που ζητά η έκθεση δημιουργεί επιπλέον θέσεις εργασίας αντί να καταστρέφει κι άλλες; Ποιος μπορεί να πιστέψει στα σοβαρά ότι οι συνεχείς περικοπές των δημοσίων επενδύσεων αναζωογονούν την εσωτερική ζήτηση αντί να ωθούν σε χρεοκοπία περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις; Ποιος μπορεί να πιστέψει στα σοβαρά μετά από τις μέχρι τώρα εμπειρίες ιδιωτικοποιήσεων ότι με τις ιδιωτικοποιήσεις αυξάνεται η απασχόληση αντί να πέφτει;

Είναι αλήθεια ότι οι οικονομικές επιδόσεις των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών είναι ισχνές, αλλά είναι ψέμα ότι η αιτία γι’ αυτό είναι το έλλειμμα ως προς την ανταγωνιστικότητα. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες το κόστος εργασίας μειώθηκε τα περασμένα χρόνια. Αυτό παρατηρήθηκε ιδιαίτερα στη Γερμανία, όπου τον περασμένο χρόνο οι εργαζόμενοι υποχρεώθηκαν να δεχθούν μείωση των πραγματικών αποδοχών που ξεπερνά κατά μέσον όρο το 2%.

Μήπως έτσι δημιουργήθηκαν στη Γερμανία πολλές θέσεις εργασίας; Το αντίθετο! Το ποσοστό των ανέργων έφθασε σε νέα ύψη ρεκόρ. Το ίδιο όμως ισχύει για τις εξαγωγές, και όχι μόνο στη Γερμανία, γιατί το μόνο που μπορούν να επιτύχουν πολιτικές προτεραιότητες σαν αυτές που διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση είναι η περαιτέρω αύξηση του κεφαλαιακού κέρδους των Ευρωπαίων global players και των εξαγωγικών ομίλων. Αυτό ίσως να αρέσει στην Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα Βιομηχάνων, αλλά για τους περισσότερους ανθρώπους είναι καταστροφή. Η Ομάδα μας ποτέ δεν θα συναινέσει σε μια τέτοια πολιτική, αντίθετα, θα κάνουμε τα πάντα ώστε να ενθαρρύνουμε την αντίδραση σε αυτήν.

 
  
MPphoto
 
 

  Whittaker (IND/DEM) , εξ ονόματος της Ομάδας. (EN) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση του κ. Goebbels αποτελεί μια ειλικρινή παραδοχή της πλειονότητας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζει ότι η υψηλή οικονομική ανάπτυξη είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί χαμηλή ανεργία, να καταβληθούν οι συντάξεις και να επιτευχθεί αυτό που αποκαλείται εδώ «κοινωνική συνοχή» ή «κοινωνική προστασία».

Άραγε, γιατί η ανάπτυξη είναι τόσο χαμηλή; Αρκετοί ομιλητές έχουν κατηγορήσει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ερμηνεύεται πολύ αυστηρά και ότι οι κυβερνήσεις δεν προβαίνουν σε αρκετές δαπάνες. Άλλοι ισχυρίζονται το αντίθετο, ότι δηλαδή πρέπει να εφαρμόζουμε το Σύμφωνο περισσότερο αυστηρά. Δεν είναι δυνατόν να έχουν δίκιο και οι δύο. Η γνώμη μου είναι ότι και οι δύο πλευρές χάνουν την ουσία.

Ο κ. Goebbels αναφέρει ότι θα αυξήσουμε την ανάπτυξη μέσω της προώθησης του ανταγωνισμού, των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας, των πρωτοβουλιών και της ανάληψης ρίσκων, κυρίως μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επιτρέψτε μου να το αναλύσω. Συμφωνώ ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι σημαντικές· οι μεγάλες πολυεθνικές συγκεντρώνουν όλη την επιρροή, αλλά δημιουργούν θέσεις εργασίας εκτός της ΕΕ. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι απουσιάζουν οι ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις, τα κεφάλαια επενδύσεων ή τους επιχειρηματίες, οι οποίοι θα ήταν διατεθειμένοι να αναλάβουν ρίσκα για τη σύσταση επιχειρήσεων και την πρόσληψη υπαλλήλων. Γιατί όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο; Και γιατί, όταν όντως συμβαίνει, τόσες πολλές επιχειρήσεις οδηγούνται στη χρεοκοπία; Αυτό συμβαίνει γιατί κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δυσκολέψουμε τη ζωή τους.

Πηγαίνετε να μιλήσετε σε μικρούς επιχειρηματίες. Θα ακούσετε την ίδια ιστορία να επαναλαμβάνεται παντού: υπερβολική γραφειοκρατία και υπερβολικά πολλοί κανόνες, ιδίως εκείνοι που σχετίζονται με την απασχόληση. Οι δυσκολίες αυτές παρατηρούνται, γιατί ολόκληρο το πνεύμα της ΕΕ στηρίζεται στη χρήση συγκεντρωτικής διοίκησης σε μια μάταιη προσπάθεια να επιτευχθεί μια εξιδανικευμένη κοινωνία μέσω της θέσπισης νόμων και του περιορισμού των δραστηριοτήτων. Στα παραδείγματα αυτής της κατάστασης συμπεριλαμβάνεται η οδηγία σχετικά με τον χρόνο εργασίας και ο μεγάλος αριθμός διατάξεων που έχουν εισαχθεί για την προάσπιση διαφόρων δικαιωμάτων, καθεμία από τις οποίες ευθύνεται για τις σοβαρότατες συνέπειες της διάλυσης των επιχειρήσεων και του πλουτισμού των δικηγόρων. Όλη αυτή η φιλοσοφία επηρεάζει αρνητικά τον εργοδότη.

Όλοι μας επιθυμούμε υψηλά ποσοστά απασχόλησης και διαβίωση σε μια κοινωνία αλληλεγγύης και συνοχής. Ωστόσο, αυτό καθίσταται εφικτό μόνο στην περίπτωση που διαθέτουμε πλούτο. Στην προσπάθεια να επιτύχουμε τα ιδανικά μας μέσω του εξαναγκασμού, εκμηδενίζουμε την πηγή του πλούτου μας. Ολόκληρο το μοντέλο απαιτεί δραστική αναθεώρηση.

Οι συνάδελφοί μου στα άλλα βρετανικά πολιτικά κόμματα εμμένουν ακόμα στην ιδέα ότι θα μπορέσουν να πείσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει τις μεθόδους της. Στο βρετανικό Κόμμα Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό. Ο μόνος τρόπος να διατηρήσουμε ένα επίπεδο ευημερίας στη Βρετανία είναι να αποχωρήσουμε από την ΕΕ. Επιθυμούμε εξίσου την ευημερία των ευρωπαίων γειτόνων μας, αλλά όταν εκείνοι αδυνατούν να την κατακτήσουν λόγω της τυφλής προσκόλλησης σε ένα προβληματικό μοντέλο, προτιμούμε να μην μας συμπαρασύρουν στην καταστροφή.

 
  
MPphoto
 
 

  Ryan (UEN), εξ ονόματος της Ομάδας. (EN) Κύριε Πρόεδρε, όλοι μας έχουμε δει την επιτυχία της εσωτερικής αγοράς, όπου υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και του κεφαλαίου. Αποδεικνύεται σαφώς ότι το σύστημα του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος λειτουργεί σωστά. Εμπνέει εμπιστοσύνη τόσο στους ευρωπαίους πολίτες όσο και στις επιχειρηματικές και επενδυτικές κοινότητες.

Για να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτείται ευρύς οικονομικός συντονισμός από τα 25 κράτη μέλη. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής στρατηγικής για την εφαρμογή της διαδικασίας της Λισαβόνας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστεί η πιο ανταγωνιστική οικονομία στον κόσμο έως το 2010. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα υποχρεωθούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν στο μέλλον οι κανόνες που διέπουν την οικονομική και νομισματική ένωση. Η ουσία είναι ότι ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρά δημοσιονομικά ελλείμματα, τα οποία παραβιάζουν σαφώς τα κριτήρια της ΟΝΕ.

Ορισμένες χώρες επιθυμούν να διευρυνθούν και να καταστούν περισσότερο ευέλικτοι οι κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του καθεστώτος του ενιαίου νομίσματος. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα ζήτημα, το οποίο οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά προκειμένου να διασφαλίσουν τη δυνατότητα υλοποίησης των απαραίτητων έργων υποδομής στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.

Δεν υιοθετώ πολέμια στάση απέναντι στη λειτουργία των κριτηρίων της ΟΝΕ, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε τη διαιώνιση της κατάστασης σε περιπτώσεις χωρών, οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα και παραβιάζουν σαφώς τους αποκαλούμενους αυστηρούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του καθεστώτος του ενιαίου νομίσματος. Αυτό υπονομεύει την αξιοπιστία του συνολικού πλαισίου της ΟΝΕ.

Προκειμένου η ευρύτερη διεθνής επενδυτική κοινότητα να αποκτήσει τη μέγιστη δυνατή εμπιστοσύνη στην οικονομική και νομισματική ένωση εντός της ΕΕ, η ΕΕ πρέπει να βάλει σε τάξη τα του οίκου της. Όλοι μας έχουμε δει πόσο ασταθείς μπορούν να αποδειχθούν οι αγορές συναλλάγματος. Όλες οι χώρες πρέπει να τηρούν τους κανόνες και να έχουν εμπιστοσύνη στο σύστημα, ειδάλλως θα αντιμετωπίζουμε επ’ αόριστον πρόβλημα αξιοπιστίας σχετικά με αυτό το ζήτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, Hans-Peter (NI). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι η παρούσα έκθεση είναι άλλη μια έκφραση της τεράστιας αμηχανίας που έχει κυριεύσει την Ένωση. Φαίνεται ότι τα θεμέλια τρίζουν επειδή υπάρχουν πολύ διαφορετικές εξελίξεις που η μια ανταγωνίζεται την άλλη. Από τη μια έχουμε την εσωτερική αγορά, όμως δεν έχουμε τίποτα από όσα ξέρουμε ότι χρειάζονται για μία λογική οικονομική πολιτική, δηλαδή ένα μίνιμουμ κοινών αρχών. Αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη ανακατανομή χρηματικών πόρων που έχει σημειωθεί στην ιστορία της ανθρωπότητας σε καιρό ειρήνης. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην δική μας ήπειρο, αλλά εδώ είναι ιδιαίτερα σκληρό επειδή ως γνωστόν έχουμε και είχαμε τη μεγαλύτερη μεσαία τάξη που τώρα διαλύεται. Προς μεγάλη μου λύπη, ούτε σε αυτήν την έκθεση υπάρχουν πραγματικές προσεγγίσεις για να αντιμετωπιστεί αυτό. Πιστεύω ότι η διεύρυνση έγινε πολύ νωρίς, ότι έτσι κυριολεκτικά προάγουμε το ντάμπινγκ των αποδοχών και ότι πάρα πολλά για τα οποία είχαν γίνει προειδοποιήσεις πραγματοποιούνται τώρα. Η πρώτη προσέγγιση θα πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε γνήσια διαφάνεια και να μεριμνήσουμε ώστε ο καθένας να μπορεί να δει καθαρά αυτές τις διαφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Radwan (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συζητάμε για τη στρατηγική της Λισαβόνας και για το πώς θα γίνει η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική περιοχή του κόσμου. Αυτό δεν το καταφέραμε τα πέντε τελευταία χρόνια. Τώρα βρήκαμε τον κύριο ένοχο: το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης! Ο κόσμος λέει πως αν το καταργήσουμε, η Ευρώπη θα πάει καλύτερα και θα σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο.

Κανείς δεν μιλάει για τα καθήκοντα των εθνικών κρατών και για το πού πρέπει να αναζητηθούν οι πραγματικοί ένοχοι, δηλαδή στα κράτη μέλη. Η Γερμανία μάλιστα πιστεύει ότι αξίζει τον κόπο να κάνει μεγαλύτερες καθαρές πληρωμές προς την Ευρώπη με αντάλλαγμα να καταργηθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Κύριε Almunia, ο προκάτοχός σας, ο Ισπανός σοσιαλιστής κ. Solbes, είχε πει πολλές φορές εδώ στο Σώμα ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ασφάλειας είναι αρκετά ευέλικτο. Δεν μπορώ παρά να του δώσω δίκιο. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ να παραμείνει το 3% και το 60% και μετά να ζητάμε να εξαιρεθούν διάφοροι παράγοντες πριν ή ενδεχομένως μετά τη διαδικασία, όπως κάνει ο καγκελάριος Σρέντερ. Και αυτό μας το παρουσιάζουν ότι είναι δήθεν σύμφωνο με τη Λισαβόνα λέγοντας πως μελλοντικά δεν θα μπορούμε ούτε θα πρέπει πλέον να λαμβάνουμε υπόψη κατά τη διαδικασία όλα όσα παρουσιάζουν ένταση ανάπτυξης. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Και οι Γερμανοί οικονομολόγοι μας λένε ότι έτσι θα καταλήξουμε σε έλλειμμα 8% ή 10%. Εδώ δεν εφαρμόζονται οι κατάλληλες κυρώσεις.

Αν αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα τη Λισαβόνα, πρέπει πρωτίστως να πάρουμε στα σοβαρά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και να μην φέρουμε ως επιχείρημα ότι το παραβίασαν 10 κράτη. Θα χαιρόμουν αν ενεργούσαμε ως προς το όριο ταχύτητας σύμφωνα με την αρχή ότι όταν το ραντάρ διαπιστώνει πολλές παραβιάσεις, το αντίστοιχο όριο ταχύτητας θα αυξάνεται, έτσι ώστε να μην τιμωρούνται πλέον τόσοι πολλοί! Οι κανόνες υπάρχουν για να τηρούνται.

Πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τη Λισαβόνα. Πρέπει να την παίρνουμε σοβαρά στη θέσπιση κοινοτικής νομοθεσίας και στο μέλλον πρέπει να εξετάζεται κάθε νέα οδηγία ως προς το αν αντιτίθεται στους στόχους της Λισαβόνας ή αν τους προάγει. Τα κράτη μέλη πρέπει να προσέξουν να μην υπονομεύουν τη νομοθεσία της εσωτερικής αγοράς όπου τους είναι δυσάρεστη και η Επιτροπή πρέπει να αποδώσει ευθύνες στα κράτη μέλη όπου υπάρχουν σφάλματα. Πρέπει να καθιερώσει την συγκριτική αξιολόγηση και να το ανακοινώσει όσο καθαρότερα γίνεται. Πρέπει να καταλάβουμε εδώ στην Ευρώπη ότι ο κόσμος δεν είναι επίπεδος και ότι βρισκόμαστε σε παγκόσμιο ανταγωνισμό. Πρέπει επιτέλους να αντιδράσουμε ανάλογα σε αυτό προκειμένου να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι παίρνουμε στα σοβαρά το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Berès (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Karas δεν βρίσκεται πλέον στην αίθουσα, αλλά ήθελα να του πω ότι συμμερίζομαι την άποψη ότι η ΕΕ είναι κοινότητα δικαίου. Πάνω από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης βρίσκεται η Συνθήκη, στην οποία υπάρχει ένα άρθρο, το οποίο δεν έχει αλλάξει, και στο οποίο τα κράτη μέλη καλούνται να αντιμετωπίζουν την οικονομική τους πολιτική ως θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Συνεπώς, η ανάπτυξη στο σύνολο της ζώνης του ευρώ είναι θέμα κοινού ενδιαφέροντος και δεν έχω την αίσθηση ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης στη σημερινή του μορφή είναι το μέσο που χρειαζόμαστε.

Θα έλεγα στον κ. Radwan ότι το επίμαχο ζήτημα εν προκειμένω δεν είναι το κατά πόσον υπερβαίνουμε το όριο ταχύτητας, αλλά το κατά πόσον επιθυμούμε να οδηγούμε με μικρή ταχύτητα ένα αυτοκίνητο μάρκας Mercedes, και η γνώμη μου είναι ότι, την τρέχουσα περίοδο, αυτό περίπου ισχύει με το θέμα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Θέλω να διατυπώσω τρία σχόλια σχετικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πρώτον, θεωρώ ότι θετική θα είναι μια μεταρρύθμιση η οποία θα προσφέρει στην Ένωση ένα μακροοικονομικό μέσο για την εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας. Σε αυτό το πλαίσιο, το θέμα του «συνυπολογισμού των δαπανών» θα συζητηθεί ιδιαιτέρως. Δεν πρόκειται για κάποιο παζάρι, στο πλαίσιο του οποίου τα κράτη μέλη ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να ακουστούν τα αιτήματά τους· το ζήτημα είναι να διαπιστωθεί τι προσφέρει προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, και μόνο η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε μια τέτοια διαπίστωση, καθόσον η Επιτροπή εκφράζει το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον.

Δεύτερον, ορισμένοι ισχυρίζονται ότι, για λογιστικούς λόγους, ο τρόπος με τον οποίο κάθε κράτος μέλος πραγματοποιεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα των συντάξεων θα μπορούσε να εντάσσεται στην κατηγορία του «συνυπολογισμού των δαπανών». Φρονώ ότι αυτό είναι επικίνδυνο, δεδομένου ότι, και πάλι για λογιστικούς λόγους, κάτι τέτοιο θα μας οδηγούσε σε συζητήσεις σχετικά με την ίδια την ουσία της εθνικής συνοχής.

Το τρίτο σχόλιό μου είναι ότι, όσον αφορά τον τρόπο αξιολόγησης της κατάστασης στα κράτη μέλη, δεν μπορεί ουσιαστικά να λεχθεί ότι τα πάντα γίνονται με όρους ισοτιμίας. Η οικονομική κατάσταση, σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, έχει διαφορετικό νόημα αναλόγως του μεγέθους της εκάστοτε χώρας· δεν αρκεί να δηλώνουμε ότι όλα τα κράτη μέλη είναι ίσα έναντι του Συμφώνου. Όλοι όσοι μετέχουν στους οικονομικούς κύκλους παραδέχονται –παρόλο που η ίδια παραδοχή, όταν εκφράζεται σε πολιτικούς κύκλους, εξακολουθεί να προκαλεί ενόχληση– ότι το αντίκτυπο ενός τέτοιου δημοσιονομικού μέσου ποικίλλει αναλόγως του μεγέθους της οικονομίας εκάστης χώρας. Επί του παρόντος, δύο χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία είναι αμφότερες υπεύθυνες αλλά και θύματα μιας κατάστασης από την οποία δεν ωφελείται κανένα κράτος μέλος της ευρωζώνης ή και του συνόλου της ΕΕ. Δεν συμφέρει κανέναν να επιβαρυνθεί η οικονομία της ζώνης του ευρώ από χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης στη βασική οικονομία της ευρωζώνης. Αυτό είναι αντίθετο τόσο με τη Συνθήκη όσο και με το κοινό συμφέρον των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Starkevičiūtė (ALDE).(LT) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επισημάνω ότι σήμερα συζητούμε από κοινού δύο θαυμάσια έγγραφα τα οποία συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να προσφέρουν την οικονομική βάση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, μιας τρίτης ομάδας εγγράφων που συζητούμε επί του παρόντος και, όπως αντιλαμβάνεστε, ίσως αυτό αξίζει τον κόπο, διότι, εάν επιθυμούμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στους πολίτες μας, στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιχειρηματική κοινότητα, και εν τέλει στη διεθνή κοινότητα, οφείλουμε ίσως να προσέξουμε περισσότερο ορισμένες από τις διατάξεις ενός κυρίως εγγράφου, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο αποτελεί τη βάση της μακροοικονομικής σταθερότητας. Θα ήταν αφελές να θεωρούμε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε ή να επεκτείνουμε την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με ορισμένες νομικές διατάξεις ή κριτήρια. Αυτό το αναφέρω έχοντας κατά νου τη δεκαπενταετή εμπειρία των μεταρρυθμίσεων οι οποίες εφαρμόστηκαν στη χώρα μου. Εάν στόχος μας είναι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, δεν πρέπει να αναζητούμε διαφορές, αλλά να επιδιώκουμε τη συναίνεση. Φρονώ ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε τέσσερα στοιχεία, ενώ η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει στον τομέα των μεταρρυθμίσεων καταδεικνύει ότι αυτό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία. Καταρχάς, πρέπει να δώσουμε έμφαση στις απαιτούμενες επενδύσεις για την παραγωγικότητα, η οποία απαιτεί ιδιαίτερο τύπο επενδύσεων. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες, ωστόσο, είναι αδύνατες χωρίς δημοσιονομικά μέτρα. Καθόσον κατά την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκαλείται ανεργία, απαιτείται ενίσχυση της απασχόλησης, όμως δεν μπορούμε να περιοριστούμε αποκλειστικά και μόνο σε μέτρα στήριξης, διότι έτσι δεν θα ήταν βιώσιμος ο προϋπολογισμός. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στην επέκταση των νέων επιχειρήσεων, πρέπει δηλαδή να προσπαθήσουμε να απλουστεύσουμε τη φορολογική διαχείριση, έτσι ώστε οι μικρές εταιρείες και επιχειρήσεις να μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην Ευρώπη με επιτυχία. Όσον αφορά το τέταρτο και πλέον περίπλοκο ζήτημα, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στην Ευρώπη εισρέουν φθηνά αγαθά, ενώ μας περιβάλλουν χώρες με χαμηλά κόστη παραγωγής, οπότε πρέπει να αρχίσουμε να μελετούμε τρόπους μείωσης των φόρων, χωρίς βεβαίως να διαταράσσουμε τη μακροοικονομική ισορροπία, καθόσον, όπως μας διδάσκει η εμπειρία στον τομέα των μεταρρυθμίσεων, η βελτίωση της φορολογικής διαχείρισης μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Είναι αναμενόμενο πολλές χώρες να αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη μεταφορά κερδών και τη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας· ωστόσο, υπάρχουν πολλοί τρόποι βελτίωσης της φορολογικής διαχείρισης και μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων, όπως αποδεικνύει η εμπειρία των χωρών μας. Φρονώ ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος εκμετάλλευσης της γνώσης που έχουμε συσσωρεύσει. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Μανωλάκου (GUE/NGL). Κύριε Πρόεδρε, οι εκθέσεις για τα δημοσιονομικά στην ΟΝΕ και την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας σε καμιά περίπτωση δεν παίρνουν υπόψη τα λαϊκά προβλήματα τα οποία είναι κοινά μεταξύ των εργαζομένων των χωρών μελών αφού ίδιο είναι το αίτιο: η αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ότι τα προβλήματα είναι κοινά φαίνεται από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων που γίνονται στις περισσότερες χώρες ενάντια στην ακρίβεια, την ανεργία, τους χαμηλούς μισθούς, τις απολύσεις, την ιδιωτικοποίηση στους τομείς υγείας, παιδείας, πρόνοιας, την αύξηση των χρόνων δουλειάς, την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα για το μέλλον.

Οι εισηγητές, αντί να απαντήσουν στα παραπάνω, υποστηρίζουν τη σκληρότερη τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας με φορομπηχτικά και αντιλαϊκά προγράμματα λιτότητας για την καταπολέμηση των ελλειμμάτων. Δηλαδή, πάντα πληρώνουν οι εργαζόμενοι, ποτέ η πλουτοκρατία. Ταυτόχρονα, ζητούν η στρατηγική της αντιλαϊκής Λισσαβόνας να εφαρμοστεί με γρηγορότερους ρυθμούς ώστε να προωθηθεί μεγαλύτερη εκμετάλλευση της εργασίας με τη μερική και προσωρινή δουλειά, την αύξηση των ωρών εργασίας και των χρόνων συνταξιοδότησης, την κατάργηση της συμμετοχής του κράτους στην κοινωνική ασφάλιση, την καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων. Είναι η νέα αναδιανομή του πλούτου με ακόμη μεγαλύτερο όφελος του κεφαλαίου και ενίσχυση της ανισότητας και της αδικίας. Καλούν μάλιστα σε τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας –δηλαδή της κερδοφορίας των ευρωπαϊκών μονοπωλίων– με νέα σκληρότερα και πιο αντιλαϊκά μέτρα λιτότητας και ζητούν τη συμμετοχή των εργαζομένων για μεγαλύτερες θυσίες –για το καλό τους– ενώ απαιτούν από τις κυβερνήσεις να μειώσουν και τις ελάχιστες κοινωνικές δαπάνες που έχουν απομείνει και να προβούν σε άμεσες αλλαγές στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά συστήματα που, όπως λένε, είναι ανεπαρκή.

Αυτές είναι λογικές και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγούν τους εργαζόμενους να εκφράζονται με υψηλή αποχή από εκλογικές διαδικασίες – όπως τις ευρωεκλογές, με αποχή 60%, ή το πρόσφατο δημοψήφισμα της Ισπανίας για το λεγόμενο Ευρωσύνταγμα, με αποχή περίπου 60 με 65%. Είναι σημάδια που δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι νοιώθουν αδιαφορία και γι’ αυτό γυρίζουν την πλάτη τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η καλύτερη όμως απάντηση είναι ο οργανωμένος αγώνας απειθαρχίας σ’ αυτήν τη πολιτική και η αντεπίθεση για τη ριζική αλλαγή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Wohlin (IND/DEM).(SV) Κύριε Πρόεδρε, η ανάπτυξη στην ΕΕ είναι σαφώς κατώτερη των δυνατοτήτων μας. Η ΕΕ εμφανίζει υψηλά επίπεδα ανεργίας· παρουσιάζει πλεόνασμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε σύγκριση με άλλες χώρες· και το ποσοστό πληθωρισμού είναι χαμηλότερο από τον στόχο που έχει τεθεί στο πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής. Όπως τονίζεται στην έκθεση, είναι απολύτως αναγκαία η πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, στην έκθεση δεν τονίζεται επαρκώς η ανάγκη άσκησης περισσότερο διασταλτικής πολιτικής σε ορισμένες χώρες.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ασκείται περιοριστική πολιτική είναι ο τρόπος σχεδιασμού του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Κατά τη γνώμη μου, ο σχεδιασμός του είναι εσφαλμένος, γεγονός το οποίο οδηγεί ορισμένες χώρες να ασκούν υπερβολικά περιοριστική πολιτική. Το σφάλμα συνίσταται στην υπέρμετρη έμφαση στα δημοσιονομικά ελλείμματα. Απεναντίας, έπρεπε να δίδεται έμφαση στο ποσοστό του χρέους.

Σε μια χώρα με ποσοστό χρέους χαμηλότερο από 60% του ΑεγχΠ η οποία διατηρεί τον πληθωρισμό σε ποσοστό κάτω του 2% θα σημειωθεί μείωση του ποσοστού χρέους εάν η οικονομία της αναπτύσσεται σε πραγματικούς όρους κατά μία ή περισσότερες ποσοστιαίες μονάδες και εάν το δημοσιονομικό έλλειμμα ανέρχεται σε 3%. Εάν η οικονομία μιας χώρας αναπτύσσεται με ρυθμό 5% ενώ ο πληθωρισμός ανέρχεται στο 2%, το ονομαστικό ΑΕγχΠ θα αυξηθεί κατά 7%. Εν τοιαύτη περιπτώσει, το δημοσιονομικό έλλειμμα θα μπορούσε να ανέρχεται σε 7%, διατηρώντας παράλληλα σταθερό το ποσοστό του χρέους. Μια τέτοια χώρα δεν θα επιβάρυνε την ευρωζώνη. Η αύξηση του χρέους θα ήταν σταθερή και ως εκ τούτου δικαιολογημένη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η εν λόγω χώρα λογικά θα διέθετε υγιή πιστοληπτική ικανότητα και δεν θα δημιουργούσε κινδύνους για το σύνολο της ευρωζώνης. Ένα τέτοιο δημοσιονομικό έλλειμμα θα ήταν, μακροπρόθεσμα, δικαιολογημένο. Ο περιορισμός του ελλείμματος στο 3% σημαίνει ότι το εθνικό χρέος μειώνεται διαρκώς ως ποσοστό του ΑΕγχΠ. Δεδομένου ότι ποσοστό χρέους 60% του ΑΕγχΠ είναι εύλογο από οικονομική άποψη, δεν υπάρχει λόγος επιβολής ενός τέτοιου οικονομικού περιορισμού στις χώρες.

Νέες χώρες οι οποίες σημειώνουν ταχεία ανάπτυξη είναι απολύτως φυσικό να έχουν αυξημένα ελλείμματα στους ισολογισμούς τρεχουσών πληρωμών και τις εισαγωγές κεφαλαίων τους. Οι ιδιωτικές αποταμιεύσεις ενδέχεται να μην είναι επαρκείς, ενώ και το ίδιο το κράτος μπορεί να εμφανίζει δημοσιονομικό έλλειμμα. Το συμπέρασμα που πρέπει να συναγάγουμε από αυτά τα στοιχεία είναι ότι οι χώρες με ποσοστό χρέους χαμηλότερο του 60% του ΑΕγχΠ και με ελεγχόμενο πληθωρισμό πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν με μεγαλύτερες ταχύτητες και να ασκούν περισσότερο διασταλτική πολιτική. Έτσι, μπορεί να δοθεί ώθηση στο σύνολο της ΕΕ. Προτείνω την τροποποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης προς αυτή την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelilli (UEN). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ανάγκη μεταρρύθμισης του Συμφώνου Σταθερότητας προκύπτει και από την έκθεση για τα δημόσια οικονομικά της ΟΝΕ. Το Σύμφωνο διαδραματίζει ασφαλώς σημαντικό ρόλο, αλλά πρέπει να γίνει και κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη.

Είναι γνωστό ότι οι υπουργοί που συνεδρίασαν στο Συμβούλιο ECOFIN ετοιμάζουν το κείμενο της μεταρρύθμισης, το Κοινοβούλιο όμως δεν μπορεί να παραιτηθεί από τη συζήτηση. Θα ήταν συνεπώς σκόπιμο, πριν από την οριστική απόφαση του Συμβουλίου, να είχε την ευκαιρία το Κοινοβούλιο να εκφραστεί με μια ειδική συζήτηση όσον αφορά τις μεθόδους μεταρρύθμισης του Συμφώνου. Πράγματι, μετά τη συζήτηση του Σεπτεμβρίου, το Κοινοβούλιο φαίνεται να έχει αποσυρθεί σε μια θέση αναμονής. Αντιθέτως, θα πρέπει το όργανό μας να διαδραματίσει καίριο ρόλο στη διαδικασία της μεταρρύθμισης, δίνοντας καταρχάς σε όλους τους βουλευτές και σε όλες τις Ομάδες την ευκαιρία να επηρεάσουν ουσιαστικά τις πιθανές στρατηγικές.

Πρέπει να είμαστε σαφείς και ρεαλιστές. Δεν μπορούμε να λέμε στα έγγραφά μας ότι πρέπει να γίνουμε η ανταγωνιστικότερη οικονομία στον κόσμο, ενώ τα στοιχεία δείχνουν σαφώς μια στασιμότητα της ανάπτυξης. Πρέπει, κατά συνέπεια, να μεταρρυθμίσουμε το Σύμφωνο. Αναφέρομαι σε πιο ευέλικτες μεθόδους εφαρμογής του Συμφώνου σε περιόδους αρνητικών συγκυριών, στην ανάγκη να ληφθούν καταλλήλως υπόψη οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν τα κράτη μέλη και ενδεχομένως στη δυνατότητα να επιτραπεί η αποσύνδεση των δαπανών για τις επενδύσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη των μακρινών ακόμη στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Εν κατακλείδι, φρονώ πως το Κοινοβούλιο πρέπει να ανακτήσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν τη συζήτηση, καθώς είναι το μόνο άμεσα αντιπροσωπευτικό όργανο των πολιτών της Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  García-Margallo y Marfil (PPE-DE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, ο εισηγητής, κ. Goebbels, εκφράζει απογοήτευση για την έλλειψη συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Συμφωνώ με αυτό, αλλά καταλήγω σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα.

Χωρίς αυτούς τους κανόνες συντονισμού, η προσπάθεια να γίνει το Σύμφωνο Σταθερότητας πιο ευέλικτο θα ισοδυναμούσε με τη διάλυσή του και η διάλυση του Συμφώνου Σταθερότητας θα σήμαινε την εξουδετέρωση των προσπαθειών της Κεντρικής Τράπεζας για την συγκράτηση των τιμών, θα σήμαινε αυξήσεις στα επιτόκια, θα σήμαινε καθυστέρηση στην ανάπτυξη, την οποία επιθυμούμε όλοι, καθυστέρηση στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και, αυτό που είναι πιο επικίνδυνο, θα αποτελούσε σοβαρή απειλή για το κράτος πρόνοιας. Οι πόροι που δαπανούμε στην πληρωμή των τόκων και την εξόφληση του δημόσιου χρέους θα έχουν ως αποτέλεσμα λιγότερους πόρους για τη διασφάλιση των δημόσιων οικονομικών.

Αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι περισσότερη απασχόληση και περισσότερη παραγωγικότητα. Περισσότερη απασχόληση, πάνω απ’ όλα, σημαίνει μεγαλύτερη προσοχή σε εκείνους τους τομείς του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες και γνωρίζουμε ότι είναι οι γυναίκες, οι νέοι μεταξύ 15 και 25 ετών και οι άνθρωποι πάνω από τα 55. Και περισσότερη παραγωγικότητα σημαίνει περισσότερες επενδύσεις, μεγαλύτερη προσπάθεια στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη και μεγαλύτερη προσπάθεια στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας.

Η ομιλία του Επιτρόπου μου θυμίζει επίσης –για να αναφέρω άλλη μια φορά τα λόγια του κ. Goebbels– εκείνες τις ομιλίες που ακούγονταν στην πρώην Σοβιετική Ένωση ότι η μετάβαση στον σοσιαλισμό θα τελείωνε αναπόφευκτα το επόμενο έτος. Όταν αντιλήφθηκαν ότι αυτή η μετάβαση ήταν δυνατή, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μετάβαση είχε ολοκληρωθεί και ότι είχαν φτάσει ήδη στον κομμουνισμό. Λίγα χρόνια αργότερα, το Σιδηρούν Παραπέτασμα έπεσε.

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποδυναμωθεί η μακροοικονομική σταθερότητα, αλλά είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να επιμένουμε πιο έντονα, πιο αποφασιστικά, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ως τη μοναδική εγγύηση, τη μοναδική σοβαρή μέθοδο για την επίτευξη της ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 
 

  Bullmann (PSE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο κ. Karas είπε σήμερα το πρωί ότι πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν την μελλοντική κατεύθυνση που θα πάρουμε. Αυτό ασφαλώς είναι σωστό. Όμως τέτοιες αποφάσεις μπορεί να πάρει μόνο κάποιος που μπορεί να διακρίνει τον ορίζοντα. Για να μπορεί κανείς να αποφασίσει για την μελλοντική του κατεύθυνση, πρέπει η ανάλυσή του και οι προτάσεις του να είναι επικαιροποιημένες. Μπορώ να πω στην πλειοψηφία της συντηρητικής παράταξης ότι οι δικές τους προτάσεις σε αυτές τις δύο εκθέσεις δεν είναι επικαιροποιημένες ούτε βρίσκονται σε σημείο από το οποίο μπορεί κανείς να διακρίνει τον ορίζοντα.

Ξέρετε πολύ καλά ότι οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής είναι το πιο βαρετό έγγραφο που έρχεται εδώ και πολλά χρόνια σε ετήσια βάση από τις Βρυξέλλες. Ποιες είναι λοιπόν οι προτάσεις σας στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό αυτού του μέσου; Πού είναι η δική σας συμβολή σε μία ουσιαστική συζήτηση;

Μιλάτε για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Σωστά, η Ευρώπη και τα κράτη μέλη χρειάζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Γνωρίζετε όμως καλά ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις μπορούν να έχουν αποτέλεσμα, να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και σε περισσότερη απασχόληση μόνον εφόσον αποτελούν μέρος μίας ενεργού βιομηχανικής πολιτικής, μίας ενεργού πολιτικής για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μίας δημοσιονομικής πολιτικής προσαρμοσμένης στην οικονομική συγκυρία. Εξετάζοντας τις προτάσεις σας μου έρχεται να βάλω τα κλάματα. Πρέπει να διαβάζετε τα κείμενά σας πριν τα εγκρίνετε. Αυτό θα βοηθούσε πολύ!

Θέλετε γενική μείωση του επιπέδου των φόρων. Συζητήστε καλύτερα μαζί μας για μια αξιοπρεπή πολιτική για τις ΜΜΕ αντί να γράφετε τέτοιες ανοησίες στις εκθέσεις σας. Θέλετε να εργάζονται όλοι περισσότερες ώρες. Βοηθήστε μας λοιπόν να αυξήσουμε το ποσοστό της απασχόλησης ώστε να μπορούν να εργαστούν περισσότεροι άνθρωποι. Αυτό θα είναι καλύτερο για την Ευρώπη. Έτσι, μπορείτε να ελπίζετε στην έγκρισή μας μόνον αν συμπεριλάβετε μερικές λογικές τροπολογίες. Διαφορετικά δεν μπορούμε να εγκρίνουμε αυτές τις ανοησίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Bourlanges (ALDE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, η οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται επί του παρόντος από τρεις συνιστώσες: μια πλατωνική φιλοδοξία – τη στρατηγική της Λισαβόνας· έναν ανεπιθύμητο περιορισμό – τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών· και ένα αίτημα το οποίο έχει αγνοηθεί – τη στήριξη της αγοραστικής δύναμης.

Η στρατηγική της Λισαβόνας είναι πλατωνική φιλοδοξία. Υπάρχει κανείς που να μην υποστηρίζει τους στόχους που τέθηκαν στη Λισαβόνα; Ποιος δεν θα υποστήριζε μια οικονομία βασισμένη στη γνώση, την καλύτερη κατάρτιση των πολιτών, την προαγωγή της έρευνας και της ανάπτυξης και μια κοινωνία βασισμένη στην καινοτομία; Υπάρχει κάποιος που δεν θα υποστήριζε αυτούς τους στόχους; Από την άλλη πλευρά, όμως, υπάρχει κανείς που να μην αντιλαμβάνεται ότι ο όρος ανοικτή συνεργασία είναι κενός περιεχομένου; Η ανοικτή συνεργασία δεν είναι παρά η ελεύθερη πολιτική κρατών τα οποία, κατά καιρούς, συμμετέχουν σε φανταστικές συναντήσεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο περιορίζονται στον ρόλο του σχολιασμού και της αποδοκιμασίας. Έτσι δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτε.

Ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών είναι ανεπιθύμητος περιορισμός. Υπό το πρόσχημα μιας διαμάχης μεταξύ κεϋνσιανών και φιλελευθέρων σχετικά με τα θέματα που άπτονται των μέσων βραχυπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής και της χρήσης των δημοσίων δαπανών, επί 25 έτη παρακολουθούμε τις δημόσιες δαπάνες να τίθενται εκτός ελέγχου και να επιδεινώνεται συστηματικά η ποιότητά τους, σε μια σειρά μεγάλων χωρών, κυρίως ως προς το χρέος, το οποίο δεν επιτρέπει στα παιδιά μας να έχουν τον έλεγχο του μέλλοντός τους. Αυτό σημαίνει ότι ο θάνατος, δηλαδή το παρελθόν, αφαιρεί τη ζωή, δηλαδή το μέλλον.

Εν προκειμένω, αδίκως κατηγορείται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Ποιες κατηγορίες προσάπτουμε στην ΕΚΤ; Την κατηγορούμε για υπερβολικά υψηλά επιτόκια, ενώ τα επιτόκια βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο της μεταπολεμικής περιόδου· καθώς και για την πολιτική του εξαιρετικά σκληρού ευρώ, μια κατάσταση την οποία είναι προφανές ότι έχει προκαλέσει η πολιτική συστηματικού ελλείμματος των ΗΠΑ και όχι τα δήθεν θετικά χαρακτηριστικά των Ευρωπαίων. Η αλήθεια είναι ότι η ΕΚΤ δεν διαθέτει καν τους αναγκαίους πόρους. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο είναι ένα μέσο που πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Ποιες κατηγορίες προσάπτουμε στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης; Το χαρακτηρίζουμε ανόητο και κακό. Εάν αυτό ισχύει, ας προσπαθήσουμε να το καταστήσουμε λιγότερο ανόητο, διατηρώντας όμως τον δεσμευτικό χαρακτήρα του.

Θα ολοκληρώσω την ομιλία μου, κύριε Πρόεδρε, αναφέροντας ένα αίτημα που έχει αγνοηθεί – την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης. Υπάρχει κανείς που να μην αντιλαμβάνεται ότι εφαρμόζουμε ένα σύστημα στο οποίο οι εργαζόμενοι έχουν όλο και λιγότερα χρήματα και αγοραστική δύναμη σε σύγκριση με τους μετόχους των επιχειρήσεων; Υπάρχει δυνατότητα λήψης μέτρων αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης, όπως η διάδοση της κατοχής μεριδίων και η μείωση της φορολογίας που επιβαρύνει τους εργαζόμενους, όμως αυτά τα μέτρα αγνοούνται.

Φοβούμαι, κύριε Πρόεδρε, ότι τα θεσμικά όργανα και η ΕΕ θα περιοριστούν στον ρόλο του χορού μιας τραγωδίας στην οποία πραγματικοί πρωταγωνιστές είναι οι εθνικές κυβερνήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Guerreiro (GUE/NGL).(PT) Ενόψει της επιδείνωσης της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στην πλειονότητα των χωρών της ΕΕ, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης τίθεται επιτέλους υπό αμφισβήτηση, έστω και με καθυστέρηση, και μόνον όταν η Γαλλία και η Γερμανία απέτυχαν να το τηρήσουν. Εν πάση περιπτώσει, κάλλιο αργά παρά ποτέ.

Δυστυχώς, οι προοπτικές που έχουν τεθεί για το Συμβούλιο ECOFIN της 8ης Μαρτίου καταδεικνύουν ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε ως προς την εφαρμογή. Η λεγόμενη ευέλικτη εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα εξαρτηθεί από τη μικρότερη ή μεγαλύτερη ικανότητα της εκάστοτε χώρας να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση, τα συστήματα συνταξιοδότησης και υγείας και, όπως ορισμένοι έχουν επισημάνει, τις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερο ένα κράτος μέλος εφαρμόζει τις πολιτικές και τους στόχους που προβλέπονται στη στρατηγική της Λισαβόνας, τους οποίους θεωρούμε εξαιρετικά δυσβάστακτους, τόσο μεγαλύτερη ευελιξία θα μπορεί να εφαρμόζει κατά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας, και αυτό είναι απαράδεκτο.

 
  
MPphoto
 
 

  Janowski (UEN).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, δεν έχω τη δυνατότητα να εξαντλήσω το θέμα στον σύντομο χρόνο ομιλίας που έχω στη διάθεσή μου, οπότε θα επισημάνω απλώς μια σειρά ζητημάτων.

Πρώτον, τα χρήματα και η ενέργεια που δαπανώνται για μια υπερβολική και πολύ συχνά παράλογη γραφειοκρατία αντιπροσωπεύουν ένα σοβαρό εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ. Δεύτερον, πρέπει να πραγματοποιηθεί ενδελεχής μελέτη των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών, με στόχο, μεταξύ άλλων, να διαπιστωθεί κατά πόσον το ισχύον σύστημα ΦΠΑ αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη λύση. Μπορεί να υπάρχουν άλλοι, πιο αποτελεσματικοί, φόροι, και γνωρίζουμε εκ πείρας ότι αυτό είναι αλήθεια. Τρίτον, κάθε τριετία ή τετραετία πρέπει να διενεργείται συστηματική ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της ΕΕ συνολικά και των επιμέρους κρατών μελών και να εκδίδονται πορίσματα, προκειμένου να διαπιστώνεται η ύπαρξη τυχόν προόδου και να είναι δυνατή η όσο το δυνατόν ταχύτερη αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων. Τέταρτον, η χρηματοδότηση της έρευνας με σκοπό την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης είναι άκρως ανεπαρκής.

Τέλος, θέλω να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής. Αυτές οι έντονες συζητήσεις για τα οικονομικά θέματα και τα όλο και πιο ευφυή προγράμματα που προτείνονται και έχουν δημιουργήσει τόσο μεγάλη ανησυχία δεν θα είναι τίποτε περισσότερο από κενολογίες εάν δεν ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την αποτροπή της επικείμενης δημογραφικής κατάρρευσης που θα επέλθει στην ΕΕ. Αυτό δεν αποτελεί καταστροφολογία. Οι βουλευτές αυτού του Σώματος δεν έχουν παρά να κάνουν τον κόπο να μελετήσουν τα δημογραφικά στοιχεία. Αν και δεν είναι πλήρως κατανοητά στον καθέναν, οποιοσδήποτε μπορεί να αντιληφθεί την προειδοποίηση που μας απευθύνουν. Ενώ σήμερα υπάρχουν τέσσερα άτομα σε ηλικία εργασίας για κάθε συνταξιούχο, μετά από 30 χρόνια η αντιστοιχία θα είναι δύο προς ένα, οπότε προκύπτει το ερώτημα εάν είναι βιώσιμο κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η οικογένεια, η οποία αποτελείται από γονείς και παιδιά, είναι η θεμελιώδης οικονομική μονάδα. Ο Gary Becker, κάτοχος του βραβείου Νόμπελ για το 1992, έχει δηλώσει μάλιστα ότι η οικογένεια, και η εργασία που πραγματοποιείται στο εσωτερικό της, αντιστοιχεί σε ποσοστό έως και 30% του εθνικού εισοδήματος. Ο γάλλος οικονομολόγος Jean-Didier Lecaillon έχει διατυπώσει παρόμοιες απόψεις, ενώ θα μπορούσα να παραθέσω αντίστοιχες απόψεις πολύ σημαντικών προσώπων, όπως ο ίδιος ο πάπας Ιωάννης Παύλος ο Β´, η γνώμη του οποίου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η αξία του Καρόλου Ντεγκόλ ως πολιτικού ηγέτη αναγνωρίζεται από όλους, και δήλωσε με κάθε σοβαρότητα ότι, όταν κάποιος είναι φτωχός, δεν έχει άλλη επιλογή από το να επενδύσει στην οικογένεια. Sapere aude Europa. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Claeys (NI). (NL) Κύριε Πρόεδρε, στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται πλήθος προτάσεων για την εξάλειψη του ελλείμματος που δημιούργησε η εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας. Θέλω ειδικότερα να επισημάνω ότι συμφωνώ με την παράγραφο 7 της έκθεσης, στην οποία υπογραμμίζεται ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν στην πραγματικότητα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στη δημιουργία απασχόλησης και γενικότερα στην ευημερία. Είναι άκρως σημαντικό να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον το οποίο θα ενθαρρύνει το επιχειρηματικό πνεύμα μεταξύ των νέων, ένα περιβάλλον στο οποίο οι διοικητικές και φορολογικές επιβαρύνσεις θα είναι εξαιρετικά μειωμένες και στο οποίο οι ΜΜΕ θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια. Ένα άλλο συμπέρασμα είναι ότι στην έκθεση δεν αναφέρεται ούτε λέξη για το πράσινο βιβλίο της Επιτροπής σχετικά με την οικονομική μετανάστευση. Αυτό είναι θετικό, κυρίως ενόψει του σημερινού επιπέδου ανεργίας. Η έκκληση της Επιτροπής για υποδοχή νέων μεταναστών και ενίσχυση της μετανάστευσης είναι στενόμυαλη, αντιπαραγωγική και τελείως άστοχη, παρότι η Επιτροπή προβάλλει ως λόγο κατάθεσης αυτής της πρότασης τους στόχους της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Lulling (PPE-DE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, οι συνάδελφοί μου της Ομάδας Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη και της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών θα ακούσουν βεβαίως με ικανοποίηση, δεδομένου του χαρακτήρα της σημερινής συζήτησης, τη δήλωση του κ. Goebbels στον Τύπο του Λουξεμβούργου ότι οι τροπολογίες τους οι οποίες εγκρίθηκαν στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αντικατοπτρίζουν τον «θεμελιωδώς αντιδραστικό και νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα των εν λόγω δύο Ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Αυτή η περίεργη διατύπωση περιέχει, βεβαίως, και ένα μάλλον αστείο στοιχείο: υποδηλώνει ότι αυτό το Σώμα αποτελείται, τουλάχιστον, από σκληροπυρηνικούς αντιδραστικούς. Ωστόσο, οι φράσεις αυτές προξενούν συγχρόνως ανησυχία. Στο παρόν Σώμα, η Ομάδα των Σοσιαλιστών καλλιεργεί σκοπίμως έναν βαθμό αμφισημίας ως προς τις αρχές της οικονομικής πολιτικής. Με τους σοσιαλιστές, αυτή η αμφισημία μετατρέπεται σε ουσιαστική απέχθεια.

Προσωπικά, δεν θεωρώ περιττό να επισημάνω σε αυτή τη συζήτηση ότι οι προϋποθέσεις υγιούς, βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργούνται μέσω υγιών δημοσίων οικονομικών και λογικών υποχρεωτικών παρακρατήσεων. Η σταθερότητα δεν εμποδίζει την ανάπτυξη· αποτελεί προϋπόθεσή της.

Η δική μας πτέρυγα δεν υποκύπτει στην ίδια αδυναμία για λόγους ιδεολογικής τύφλωσης. Επιδεικνύουμε πολύ περισσότερο πραγματισμό. Υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες πιο παρεμβατικές πολιτικές αποδεικνύονται αναγκαίες προκειμένου να αναζωογονηθεί η οικονομία, όμως αυτό δεν ισχύει στην προκειμένη περίπτωση. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται επί του παρόντος η Ευρώπη ελάχιστη σχέση έχει με κάτι τέτοιο. Καθώς έχει ανακαλύψει όψιμα τον κεϋνσιανισμό, ο κ. Goebbels θέλει να τον εφαρμόσει παντού, ακόμη και όπου δεν είναι απαραίτητος. Η αύξηση των συμπληρωματικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων δεν προσφέρει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Εάν ίσχυε κάτι τέτοιο, οι χώρες οι οποίες είναι γνωστές για την οικονομική και δημοσιονομική τους χαλαρότητα θα είχαν αποτελέσει προ πολλού παράδειγμα προς μίμηση.

Τέλος, το να δηλώνει κανείς ότι οι Ευρωπαίοι έχουν καθήκον να εργαστούν σκληρότερα και καλύτερα προκειμένου να εγγυηθούν το επίπεδο διαβίωσής τους έναντι του παγκόσμιου ανταγωνισμού, κύριε Bullmann, δεν συνιστά έγκλημα. Το παράδειγμα του γαλλικού συστήματος της 35ωρης εβδομάδας εργασίας είναι πολύ πιο εύγλωττο από οποιαδήποτε μακρά συζήτηση επί του θέματος. Βεβαίως, ο κ. Goebbels διετύπωσε πολλές θετικές ιδέες στην έκθεσή του –όπως η ενθάρρυνση ορισμένων τύπων επενδύσεων σε κοινωνικές υπηρεσίες ή στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης– αλλά φαίνεται να δυσκολεύεται όταν ερχόμαστε στην ουσία του θέματος, η οποία συνίσταται στο ότι η οικονομική επάρκεια στηρίζεται σε σαφώς προσδιορισμένους κανόνες τους οποίους είναι επικίνδυνο να παραβλέπει κανείς.

 
  
MPphoto
 
 

  Andersson (PSE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς, θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για την αποχώρηση του κ. Hökmark, εκπροσώπου της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, από τη συζήτηση. Κατά τη γνώμη μου, η πρόταση στην οποία κατέληξε η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή είναι απαράδεκτη για εμάς τους Σοσιαλδημοκράτες για τρεις λόγους.

Πρώτον, δεν απαιτείται γενικευμένη αύξηση του χρόνου εργασίας. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, και όχι γενικευμένη αύξηση του χρόνου εργασίας. Δεύτερον, μια εκτεταμένη μείωση της φορολογίας στην Ευρώπη δεν θα προσέφερε λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι οι σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση, σημειώνουν τα υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης στην ΕΕ; Αυτό σημαίνει ότι η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ αδυνατεί πλήρως να κατανοήσει την κατάσταση. Τρίτον, χρειαζόμαστε εξισορρόπηση της διαδικασίας της Λισαβόνας. Εκείνοι που καταθέτουν την πρόταση, στην παρούσα της μορφή, είναι χειρότεροι και από την Επιτροπή κατά το ότι, εν γένει, τονίζουν μόνον τον πρώτο πυλώνα της διαδικασίας της Λισαβόνας, ενώ εκείνο που απαιτείται είναι η αμοιβαιότητα μεταξύ των πυλώνων.

Συμφωνώ με την άποψη ότι απαιτούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις· το πιο σημαντικό όμως είναι, στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, την κοινωνική ευθύνη να αναλαμβάνουν και οι δύο πλευρές του εκάστοτε κλάδου. Ο κ. Hökmark προέρχεται από τη Σουηδία, όπου το κόμμα του αυτή την περίοδο προσεγγίζει τους Σοσιαλδημοκράτες. Στον διάλογο που πραγματοποιείται σε εθνικό επίπεδο, δεν κάνουν λόγο για μειώσεις της φορολογίας και αύξηση του χρόνου εργασίας. Δεν διστάζουν, όμως, να το πράξουν στο παρόν Σώμα.

Η Σουηδία άσκησε μια εξαιρετικά επιτυχημένη οικονομική πολιτική κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, με μόνη εξαίρεση την περίοδο 1991-1994. Εκείνη την περίοδο ο κ. Hökmark ήταν ένας από τους υπευθύνους για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων στη Σουηδία. Θα ήταν λυπηρό εάν η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ ενέκρινε και οικειοποιούνταν αυτή τη νεοφιλελεύθερη πολιτική. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε πολιτική αντιπαράθεση. Εμείς, οι Σοσιαλδημοκράτες, επιθυμούμε μια ισορροπημένη πολιτική – όχι μια νεοφιλελεύθερη πολιτική. Τα προβλήματα της Ευρώπης δεν μπορούν να επιλυθούν με μια νεοφιλελεύθερη πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Czarnecki, Ryszard (NI).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση στην οποία η πλειονότητα των κρατών μελών, με άλλα λόγια τα 13 από τα 25 κράτη μέλη, βρίσκονται εκτός της ζώνης του ευρώ. Τα επιτόκια στην Ευρώπη βρίσκονται επίσης στο χαμηλότερο σημείο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χωρίς, ωστόσο, αυτό να λειτουργεί ως κίνητρο για την πραγματοποίηση επενδύσεων. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι η ευρωζώνη διέρχεται περίοδο χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης. Γνωρίζουμε ήδη ότι η εγχώρια κατανάλωση θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα για την προσεχή διετία, γεγονός που ισχύει για το σύνολο της ΕΕ. Συγχρόνως, μετά τη διεύρυνση σημειώθηκε σημαντική αύξηση των οικονομικών προσδοκιών των πολιτών, ειδικότερα δε των πολιτών στα νέα κράτη μέλη, όπως η χώρα μου, η Πολωνία. Οι προσδοκίες αυτές έρχονται σε αντίθεση με μια κακή οικονομική κατάσταση η οποία αδυνατεί να καλύψει τις προσδοκίες των καταναλωτών. Σε πολιτικό επίπεδο, αυτό μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ευρωσκεπτικισμού με την πάροδο του χρόνου, ενδεχόμενο το οποίο καθίσταται ακόμη πιο πιθανό δεδομένου ότι, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, περιλαμβανομένων εκείνων που παρατίθενται στην έκθεση του κ. Goebbels, στο άμεσο μέλλον τα ποσοστά ανεργίας θα παραμείνουν υψηλά.

Οι πολίτες της ΕΕ προσδοκούν την πραγματική οικονομική ανάπτυξη την οποία τους έχουν επανειλημμένα υποσχεθεί τα τελευταία χρόνια, για παράδειγμα, στις διασκέψεις κορυφής της ΕΕ. Ωστόσο, απαιτούν επίσης δικαιοσύνη και ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών. Επιτρέποντας υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα σε χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία, αλλά λαμβάνοντας σκληρά μέτρα κατά μικρότερων και ασθενέστερων χωρών εάν τολμήσουν να παρουσιάσουν δημοσιονομικό έλλειμμα, η ΕΕ εφαρμόζει στην πράξη μια ιδέα η οποία μας είναι γνωστή από τη «Φάρμα των ζώων» του Όργουελ, ότι δηλαδή ορισμένοι άνθρωποι είναι ίσοι, κάποιοι όμως είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Αυτό δεν ενισχύει καθόλου το κύρος της ΕΕ έναντι των υπολοίπων κρατών μελών. Εν ολίγοις, είναι σκανδαλώδες.

 
  
MPphoto
 
 

  Kauppi (PPE-DE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου προς τους συναδέλφους μου κκ. Goebbels και Karas για την εργασία τους κατά την εκπόνηση των εκθέσεων σχετικά με τα δημόσια οικονομικά.

Όπως γνωρίζουμε, η ανάπτυξη στην ΕΕ δεν υπήρξε τόσο καλή όσο αναμέναμε. Το ποσοστό του ΑΕγχΠ που χρησιμοποιείται για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις παρουσιάζει δραστική μείωση σε σύγκριση με εκείνο της δεκαετίας του 1970, όπως περιέγραψε ο συνάδελφός μας κ. Karas. Λόγω της απουσίας διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των χαμηλών επενδύσεων, η αύξηση του ΑΕγχΠ δεν είναι ικανοποιητική. Ωστόσο, δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στις δημόσιες επενδύσεις για την τόνωση της ανάπτυξης: πρέπει να δώσουμε κίνητρα ώστε να τονωθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν την πραγματική πηγή της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης βρίσκεται το μέλλον του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Στόχος του Συμφώνου ήταν η ισοσκέλιση των προϋπολογισμών των κρατών μελών και η δημιουργία δημοσιονομικών πλεονασμάτων έως το 2003. Η ιδέα που κρυβόταν πίσω από αυτό ήταν η αποπληρωμή των χρεών από τα κράτη μέλη σε περιόδους ευημερίας και η διασφάλιση ότι, μέσω της μεταρρύθμισης των δομών του δημόσιου τομέα, οι προϋπολογισμοί τους θα παρέμεναν επίσης ισοσκελισμένοι σε περιόδους ύφεσης. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο για εμάς, τους πολιτικούς, να καταστείλουμε την επιθυμία μας για αύξηση των δαπανών σε περιόδους ευημερίας. Δυστυχώς, αυτό αποτυπώνεται στα ανεπαρκή αποτελέσματα πολλών κρατών μελών όσον αφορά το Σύμφωνο.

Τάσσομαι σθεναρά υπέρ του Συμφώνου. Τα κράτη μέλη που έπραξαν το καθήκον τους και διατήρησαν υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά τους –ειδικότερα η χώρα μου, η Φινλανδία– αναγκάζονται να υποφέρουν εξαιτίας της ανευθυνότητας των κρατών μελών που απλώς δεν ενδιαφέρονται! Δυστυχώς, μοιάζει αναπόφευκτο πλέον το γεγονός ότι ορισμένα στοιχεία ευελιξίας θα πρέπει να προστεθούν στο Σύμφωνο. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην το αποδυναμώσουμε.

Τρία ζητήματα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρώτον, οι κανόνες πρέπει να είναι οι ίδιοι για όλα τα κράτη μέλη και τα κριτήρια πρέπει να είναι αντικειμενικά. Δεύτερον, καμία δαπάνη, όπως οι δημόσιες επενδύσεις ή τα κονδύλια για την έρευνα, δεν πρέπει να εξαιρείται αυτόματα από τις δημόσιες δαπάνες: αυτές οι εξαιρέσεις θα παρείχαν την ευκαιρία στα κράτη μέλη να τις ερμηνεύουν κατά τρόπο εξαιρετικά καινοτόμο. Τρίτον, η ευελιξία που αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη πρέπει να περιορίζεται σε μεταρρυθμίσεις στις οποίες έχουν προβεί σε περιόδους ευημερίας. Είναι θεμιτό να δίδεται ορισμένη ευελιξία σε εκείνα μόνο τα κράτη μέλη τα οποία έχουν αποπληρώσει τα χρέη τους και έχουν μειώσει τα ελλείμματά τους, αλλά σε εκείνα που δεν έχουν πράξει τίποτα δεν πρέπει να δίδεται καθόλου επιπλέον περιθώριο ελιγμών.

Ελπίζω να πρυτανεύσει η υγιής κοινή λογική και να διατηρηθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης· και, σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές σε αυτό, τουλάχιστον αφήστε μας να τις οδηγήσουμε προς μια ευνοϊκή κατεύθυνση.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Rosati (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, οι προτεινόμενες αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχουν ως στόχο να καταστεί πιο ευέλικτο και πρακτικό το φορολογικό πλαίσιο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρώντας συγχρόνως τη θεμελιώδη αρχή της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Φρονώ ότι οι αλλαγές αυτές αποτελούν ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, αλλά θέλω να επιστήσω την προσοχή σε τρία συναφή θέματα.

Πρώτον, οι προτάσεις της Επιτροπής εστιάζονται κυρίως στο τρέχον δημοσιονομικό έλλειμμα, αποδίδοντας λιγότερη σημασία στο δημόσιο χρέος. Θεωρώ ότι έπρεπε να ισχύει το αντίστροφο, διότι ο πιο σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τη μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα είναι το ύψος του χρέους σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, και όχι το έλλειμμα που μπορεί να εμφανιστεί κάποιο έτος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να θεσπιστούν αυστηρότερα όρια ως προς το ύψος του ελλείμματος για τις χώρες με ιδιαιτέρως αυξημένο χρέος από ό,τι για τις χώρες με χαμηλό επίπεδο χρέους. Οι χώρες της δεύτερης ομάδας μπορούν να παρουσιάσουν υψηλότερα ελλείμματα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ δεν πρέπει να τιμωρούνται διότι τήρησαν τους κανόνες στο παρελθόν. Τα επίπεδα χρέους πρέπει, συνεπώς, να είναι πιο σημαντικό κριτήριο από ό,τι τα τρέχοντα ελλείμματα.

Δεύτερον, στη μέθοδο υπολογισμού των ελλειμμάτων πρέπει να συνυπολογίζεται η ιδιαίτερη κατάσταση των κρατών μελών τα οποία έχουν ξεκινήσει το δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης των συνταξιοδοτικών τους συστημάτων. Στις χώρες αυτές, οι δαπάνες που σχετίζονται με τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις έχουν αυξηθεί προσωρινά διότι είναι αναγκαίο να χρηματοδοτηθούν συγχρόνως τα υφιστάμενα συστήματα συνταξιοδότησης και να δημιουργηθούν συνταξιοδοτικά ταμεία για τις μελλοντικές γενιές. Οι δαπάνες αυτές δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως οι τρέχουσες δημόσιες δαπάνες στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθόσον δεν αυξάνουν την τρέχουσα ζήτηση, αλλά συνεισφέρουν στις εθνικές αποταμιεύσεις. Τα νέα κράτη μέλη δεν πρέπει να τιμωρούνται επειδή πραγματοποιούν δύσκολες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Τρίτον, θέλω να προτείνω στον κ. Επίτροπο να εξεταστεί η δυνατότητα εξαίρεσης των δαπανών οι οποίες αφορούν εισφορές στον κοινοτικό προϋπολογισμό κατά τη θέσπιση των αρχών βάσει των οποίων θα υπολογίζονται τα ελλείμματα στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Παρότι είναι γεγονός ότι οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τη ζήτηση στο σύνολο της ΕΕ, συμβάλλουν επίσης στην τήρηση της βασικής αρχής της αλληλεγγύης. Μια τέτοια λύση θα μπορούσε εξάλλου να διευκολύνει την επίτευξη συμβιβασμού στο θέμα του ύψους του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2007-2013. Επισημαίνω ότι ένας από τους λόγους τους οποίους επικαλούνται ορισμένα κράτη μέλη όταν ζητούν έναν «μικρό» προϋπολογισμό είναι το ότι είναι καθαροί συνεισφέροντες στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  Σαμαράς (PPE-DE). Κύριε Πρόεδρε, μιλάμε για ανταγωνιστικότητα. Αλλά η ανταγωνιστικότητα συνδέεται άμεσα με την ισοτιμία του νομίσματος. Εμείς αφήσαμε να υπερτιμηθεί το ευρώ σε σχέση με το δολάριο από το 0,84 στο 1,30, τραυματίζοντας βαριά την ανταγωνιστικότητά μας.

Η Κεντρική Τράπεζα ουσιαστικά θυσίασε την ανταγωνιστικότητα, όπου υστερούσαμε, για να επιτύχει τη σταθεροποίηση, όπου δεν είχαμε πρόβλημα. Θωρακίσαμε δηλαδή το σημείο που ήμασταν δυνατοί και αφήσαμε ακάλυπτο το σημείο που ήμασταν αδύναμοι. Έτσι, το ακριβό ευρώ επιδείνωσε την ύφεση. Η ύφεση μείωσε τη ροπή των εταιρειών για ανάληψη επενδυτικού ρίσκου και υιοθέτηση καινοτομιών. Τι να σου κάνει δηλαδή η στρατηγική της Λισαβόνας; Δείτε τι κάνουν Αμερικανοί, Ρώσοι, Κινέζοι και Ινδοί. Όταν όλοι οι ανταγωνιστές μας δίνουν έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, εμείς δίνουμε έμφαση στα λύματα και το χρέος. Όλοι επιτυγχάνουν υψηλότερες επιδόσεις από μας ενώ εμείς βυθιζόμαστε σε χρόνια ύφεση. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε για το μίγμα της οικονομικής μας πολιτικής; Όσο συνεχίζεται το τωρινό μίγμα, η στρατηγική της Λισαβόνας και το Σύμφωνο Σταθερότητας θα γίνονται όλο και περισσότερο ασύμβατα μεταξύ τους. Στρατηγική της Λισσαβόνας ναι, αλλά να βοηθήσει και η νομισματική πολιτική που ασκείται από την Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνο Σταθερότητας ναι, αρκεί η έμφαση να δοθεί στη συγκράτηση των δαπανών, κύριε Πρόεδρε, όχι στην αύξηση των εσόδων.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να χαλαρώσει τη νομισματική πολιτική ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να σφίξουν τη δημοσιονομική πολιτική, κυρίως στην πλευρά των δαπανών. Έτσι, ό,τι χάνει η ενεργός ζήτηση σε δημόσιες δαπάνες θα το κερδίζει από αύξηση των εξαγωγών και θα αποφύγουμε αύξηση των φόρων. Αυτό είναι μίγμα πολιτικής που συνδυάζει πειθαρχία και ανάπτυξη. Αλλά για να το πετύχουμε πρέπει να συνεργαστεί και η Κεντρική Τράπεζα. Βεβαίως, χρειαζόμαστε πειθαρχία. Όμως, άλλο πειθαρχία, άλλο ακαμψία. Όσο μπερδεύουμε τη πειθαρχία με την ακαμψία δεν θα έχουμε ούτε πειθαρχία, ούτε ανάπτυξη, ούτε ανταγωνιστικότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bersani (PSE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι στην έκθεση Goebbels για να συγχαρώ τον κ. συνάδελφο για το εξαιρετικό του έργο που επικεντρώνεται στην ισορροπία ανάμεσα στις εμφανείς ανάγκες ανανέωσης της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και πολιτικής ανάπτυξης και στους στόχους και τους όρους της σταθερότητας. Ωστόσο, η ισορροπία αυτή χάθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και θα μπορέσει να αποκατασταθεί μόνον εάν φανούμε λογικοί, όπως ζήτησε προ ολίγου η κ. Lulling.

Δεν είναι λογικό να εγκρίνουμε μια έκθεση που δεν αντιμετωπίζει την ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και δεν μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι αυτή η θέση δεν σέβεται την αυτονομία των νομισματικών αρχών. Δεν είναι λογικό να εγκρίνουμε μια έκθεση που δεν αναφέρεται πουθενά στη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και στη σχέση του με τους στόχους της Λισαβόνας, ενώ είναι έκδηλο ότι βαδίζουμε προς μια συμφωνία. Δεν είναι λογικό να υποστηρίζουμε ότι η γενικευμένη μείωση των φορολογικών πιέσεων είναι αποφασιστική για την ανταγωνιστικότητα, με δεδομένα τα εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο των χωρών με υψηλή όσο και των χωρών με χαμηλή φορολογική επιβάρυνση.

Σε κάθε περίπτωση, αναρωτιέμαι εάν πράγματι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ζητήσει μια γενική και γενικευμένη μείωση της φορολογίας, δεδομένου ότι σήμερα κανένα κράτος μέλος δεν θα θεωρούσε αξιόπιστη μια τέτοια πρόταση. Παράλληλα, κανείς δεν θα μπορούσε να ισχυρισθεί εύλογα ότι μια γενική και γενικευμένη αύξηση των ωρών εργασίας θα ήταν εφικτή και αποτελεσματική. Διατηρώντας τόσο στενά συνδεδεμένες την ελευθέρωση και την εξειδίκευση των υπηρεσιών με την ιδιωτικοποίησή τους, κινδυνεύουμε μόνο να αυξήσουμε τις αντιστάσεις σε κάθε διαδικασία ελευθέρωσης της αγοράς.

Εν κατακλείδι, θεωρώ ότι το έγγραφο περιέχει σημαντικές θέσεις και είναι αποτέλεσμα αξιόλογου έργου, αλλά θα πρέπει να αποκατασταθεί η ισορροπία των θέσεων σε ορισμένα σημεία, εγκαταλείποντας τις ιδεολογικές προσεγγίσεις και συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στη συζήτηση για την οικονομία που διεξάγεται σήμερα σε όλη την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Mann, Thomas (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, τα κράτη μέλη υποχρεώνονται να μεριμνήσουν για έναν σχεδόν ισοσκελισμένο ή πλεονασματικό προϋπολογισμό. Αυτή είναι μία δέσμευση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που δεν σεβάστηκαν χώρες σαν την Γερμανία δημιουργώντας ελλείμματα. Ως δικαιολογία προβάλλουν συγκυριακά προβλήματα, ενώ παρέλειψαν να κάνουν τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Αυτό που είχε επιβάλει το 1997 ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Theo Waigel προς το συμφέρον της Ευρώπης ήταν μία σοβαρή εγγύηση σταθερών τιμών, δημοσιονομικής πειθαρχίας και της ικανότητας αντίδρασης στις διαρθρωτικές μεταβολές, π.χ. στη χρηματοδότηση της κοινωνίας που γερνάει όλο και πιο πολύ. Δεν ήταν νεοφιλελεύθερη πολιτική της αριστεράς, αλλά εξυπηρετούσε και τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Η λουξεμβουργιανή Προεδρία του Συμβουλίου εξήγγειλε τροποποίηση του Συμφώνου – δεν είναι απλό πράγμα. Το Βερολίνο θέλει να καταργηθεί εντελώς η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και οι μικρότερες χώρες της ευρωζώνης, που έχουν επιτελέσει το καθήκον τους, επιμένουν δικαιολογημένα στην κατά λέξη τήρηση αυτού του Συμφώνου.

Ο κ. Juncker λέει στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το όριο του 3% και η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Εγώ θεωρώ επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διατηρήσει τις αρμοδιότητές της, από την αποστολή εγγράφων διαμαρτυριών μέχρι την επιβολή προστίμων. Δυστυχώς όμως εσείς εξαγγείλατε μία «έξυπνη ερμηνεία» του Συμφώνου. Αυτό δεν αποτελεί αποδυνάμωση;

Είπατε δικαιολογημένα ότι η Ελλάδα θα πρέπει να λογοδοτήσει εάν μας παρουσιάσει και πάλι ψευδή στοιχεία. Ωστόσο, λίγο αργότερα –αν είναι λάθος, διορθώστε με– κάνατε τους Γερμανούς να πιστέψουν ότι θα αφαιρεθούν από τον υπολογισμό οι δαπάνες για την ανασυγκρότηση της Ανατολικής Γερμανίας ως ειδική επιβάρυνση. Τότε κάποιες άλλες χώρες ζήτησαν να αφαιρεθούν οι επενδύσεις τους για την παιδεία, τις ένοπλες δυνάμεις ή τις υποδομές. Αν μπείτε έτσι στο παιχνίδι μίας δημιουργικής λογιστικής, μπορείτε να πετάξετε το Σύμφωνο στο καλάθι των αχρήστων. Αυτά είναι αριθμητικοί ακροβατισμοί και δεν αποτελούν εχέγγυο για τους πολίτες.

Υποστηρίζω την εξαίρετη έκθεση του συναδέλφου κ. Karas. Δεν πρέπει να παίζουμε με την εμπιστοσύνη στο ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Rasmussen (PSE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η έκθεση του κ. Goebbels και της επιτροπής στην οποία την παρουσίασε είναι εποικοδομητική. Επιθυμώ επίσης να ευχαριστήσω τον Επίτροπο κ. Almunia για την εμβριθή συνεισφορά του και για την προσήλωσή του στη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως έχει παρουσιαστεί.

Στη σημερινή μου παρέμβαση στο παρόν Σώμα θα εστιάσω την προσοχή μου σε δύο θέματα μείζονος σημασίας για την Ευρώπη. Οι συντηρητικοί και φιλελεύθεροι βουλευτές του Κοινοβουλίου εστιάζουν την προσοχή τους στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις –ως προς τις οποίες οφείλω να δηλώσω ότι είμαστε διατεθειμένοι να διαπραγματευθούμε– όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στο εσωτερικό των χωρών μας. Η Ομάδα των Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της οποίας προεδρεύω, δεν αντιτίθεται στις μεταρρυθμίσεις. Επιθυμούμε την εφαρμογή των ορθών μεταρρυθμίσεων. Θέλω, ωστόσο, να προσθέσω το εξής: τα βασικά προβλήματα της Ευρώπης δεν περιορίζονται απλώς στην ανάγκη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· το δεύτερο σε βαρύτητα πρόβλημα είναι η εξαιρετικά χαμηλή ζήτηση στις χώρες μας.

Απευθύνω ειλικρινή και επείγουσα έκκληση στους ηγέτες των κεντροδεξιών ευρωπαϊκών κομμάτων. Η προσωπική μου εμπειρία ως πρωθυπουργού και προέδρου κόμματος στην Ευρώπη με έχει διδάξει ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε τη στήριξη των συμπολιτών μας για τις μεταρρυθμίσεις εάν δεν υπάρχει παράλληλη ζήτηση και ανάπτυξη στις κοινωνίες μας· με άλλα λόγια: δεν μπορεί να υπάρξει επιτυχημένο πρόγραμμα μεταρρύθμισης χωρίς οικονομική ανάπτυξη, και χωρίς μεταρρυθμίσεις δεν επιτυγχάνεται βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, απευθύνω κατεπείγουσα έκκληση για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής διάστασης. Σε τι συνίσταται η ευρωπαϊκή διάσταση; Η ευρωπαϊκή διάσταση ουσιαστικά συνίσταται στην ικανότητά μας να λειτουργούμε κατά τρόπο συντονισμένο. Στην εσωτερική αγορά παρατηρείται έλλειψη ζήτησης, και αυτό μπορούμε να το διορθώσουμε συγχρόνως εάν όλοι οι Υπουργοί Οικονομικών, σε συνεργασία με τον κ. Almunia, αποφασίσουν να επενδύσουν στην υλοποίηση των στόχων της Λισαβόνας κατά τη διάρκεια της προσεχούς τετραετίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαμε να επιτύχουμε την επιπλέον ανάπτυξη που χρειαζόμαστε. Έχουμε στηρίξει με στοιχεία τις προτάσεις μας, και θα ήταν θαυμάσιο εάν τα κόμματα της κεντροδεξιάς στο παρόν Κοινοβούλιο μπορέσουν να αντιληφθούν ότι πρέπει να πραγματοποιήσουμε επενδύσεις και να υλοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις, και να πράξουμε και τα δύο συγχρόνως.

 
  
MPphoto
 
 

  Montoro Romero (PPE-DE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν εδώ σήμερα το πρωί και επιμένουν στην ανάγκη της Ευρώπης για περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερη απασχόληση.

Περισσότερη ανάπτυξη για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε ως Ευρωπαίοι: την πρόκληση της διεύρυνσης, την πρόκληση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για τις γυναίκες μας και τους νέους μας. Περισσότερη ανάπτυξη ούτως ώστε η Ευρώπη να μπορέσει να διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που της αξίζει στην παγκόσμια οικονομία, διότι, διαφορετικά, η παγκόσμια οικονομία δεν θα έχει ισορροπημένη ανάπτυξη. Όπως τόνισε μόλις ο κ. Rasmussen, αυτό σημαίνει ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές και οι ευρωπαίοι επενδυτές χρειάζονται περισσότερη εμπιστοσύνη, χρειάζονται αξιόπιστες πολιτικές, σε τελική ανάλυση, στις οποίες θα στηρίζουν τις αποφάσεις τους όσον αφορά την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Με τη σειρά της, αυτή η εμπιστοσύνη απαιτεί υγιή δημόσια οικονομικά και δημοσιονομική ισορροπία. Δημοσιονομική ισορροπία σημαίνει λιγότερους φόρους για τους εργαζομένους και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λιγότερους φόρους προκειμένου να είναι πιο ανταγωνιστικές στη διεθνή παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Η προσπάθεια να γίνει το Σύμφωνο Σταθερότητας πιο ευέλικτο θα ήταν ένα σοβαρό λάθος. Κύριε Almunia, κύριε Επίτροπε, η κάλυψη των συζητήσεων στο Ecofin από τον Τύπο δεν εμπνέει εμπιστοσύνη· η αντιπαράθεση μεταξύ ευρωπαϊκών κυβερνήσεων σε σχέση με την προώθηση της ευελιξίας του Συμφώνου Σταθερότητας στέλνει ένα αρνητικό μήνυμα όσον αφορά την εμπιστοσύνη των αγορών. Εκτός από ένα σταθερό Σύμφωνο Σταθερότητας, χρειαζόμαστε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Χρειαζόμαστε μία πιο ευέλικτη οικονομία, σε τελική ανάλυση όχι μία οικονομία που είναι καλή για τους λίγους, αλλά μία ισορροπημένη οικονομία η οποία να στηρίζει την ανάπτυξή μας στη βάση της ευελιξίας και της ανταγωνιστικότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Langen (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Rasmussen είπε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν μεταρρυθμίσεις χωρίς οικονομική ανάπτυξη. Ισχύει και το αντίστροφο: η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη δεν είναι δυνατή χωρίς μεταρρυθμίσεις. Ειδικά στα μεγάλα κράτη της Γερμανίας και της Γαλλίας που έχουν υπερβολική κυβερνητική συμμετοχή, υπερβολικά μεγάλη φορολογία και πολύ περίπλοκα κοινωνικά συστήματα, οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη.

Συζητάμε σήμερα για τις εκθέσεις Goebbels και Karas όπου παρουσιάζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε με την κοινή νομισματική πολιτική και την αποκεντρωμένη δημοσιονομική και οικονομική πολιτική. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης διατυπώθηκε ως ένας συνδετικός μηχανισμός και ως αναγκαία προϋπόθεση. Η πολιτική πρόθεση μεταρρύθμισης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης κλονίζει τα θεμέλια της Συνθήκης του Μάαστριχτ και της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης. Οι δημοσιονομικοί κανόνες είναι ένα από τα καθοριστικά θεμέλια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Δεσμευθήκαμε απέναντι στους ευρωπαίους πολίτες να περιορίσουμε το δημόσιο χρέος και τώρα, μετά από μόλις 6 χρόνια, υπαναχωρούμε. Οι κανόνες έχουν ως στόχο να διατηρηθούν η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη ανεξάρτητα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, ωστόσο το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει ένα σοβαρό κατασκευαστικό ελάττωμα που επανειλημμένα παραλείψατε να σχολιάσετε, κύριε Επίτροπε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρκετές αρμοδιότητες και ευθύνες ως προς τη διαδικασία ελέγχου. Οι παραβάτες βρίσκονται ανάμεσα στους δικαστές – αυτό δεν μπορεί να βγει σε καλό. Όταν το Συμβούλιο ECOFIN δεν εφαρμόζει τους κανόνες στον εαυτό του, η Επιτροπή είναι ανίσχυρη. Όπου λείπει η βούληση για δημοσιονομική πειθαρχία, δεν βοηθούν ούτε οι μεταρρυθμίσεις. Το πρόβλημα δεν είναι απλά οι κανόνες αλλά η πολιτική βούληση. Η Επιτροπή θέλει να θεσπίσει νέους κανόνες για τις ευνοϊκές οικονομικά περιόδους. Αυτό είναι βέβαια κάπως δικαιολογημένο, αλλά είναι αφελές. Αφού δεν ωφελούν τα σημερινά μέσα άσκησης πίεσης, πώς να γίνει αυτό εθελοντικά σε ευνοϊκές περιόδους;

Οι σοσιαλδημοκράτες και οι κομμουνιστές δεν έχουν καταλάβει τις αλλαγές που έφερε το ευρώ. Πριν από το ευρώ, η αγορά τιμωρούσε φανερά και ευκολονόητα εκείνα τα κράτη που είχαν υπερχρεωθεί, με υψηλούς τόκους για το δημόσιο χρέος, με μεγάλο πληθωρισμό και με υποτίμηση. Το 1992, η διαφορά ήταν ακόμη 6 ποσοστιαίες μονάδες.

(Παρεμβολή)

Μα ακούστε λοιπόν! Αφού ξέρετε ότι έχω δίκιο. 6 ποσοστιαίες μονάδες! Αυτή η διαφορά δεν υφίσταται πλέον. Δεν υπάρχει πλέον αγορά που αναγκάζει τα κράτη να τηρούν την δημοσιονομική πειθαρχία. Όσο δεν αντιμετωπίζεται το ζήτημα αυτό από την ΕΚΤ μέσω διαφοροποιημένης αξιολόγησης των κρατικών δανείων, δεν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε για πολύ τη σταθερότητα του ευρώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Almunia, Επιτροπή. (ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αξιότιμους βουλευτές που μίλησαν για τις συνεισφορές τους στη συζήτηση, τις οποίες βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσες.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντας την ανάλυση της Επιτροπής. Σε διάφορα σημεία κατά της διάρκεια της συζήτησης, αποδόθηκαν στην Επιτροπή σκέψεις που ούτε εγώ ούτε η Επιτροπή συμμεριζόμαστε.

Η Επιτροπή και εγώ πιστεύουμε ότι η κύρια πρόκληση όσον αφορά την αύξηση της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρωζώνη είναι να αυξηθεί το δυναμικό ανάπτυξης. Αυτό απαιτεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως εκείνες που έχει προτείνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση και τη νέα προώθηση της Στρατηγικής της Λισαβόνας.

Αν δεν αυξήσουμε το δυναμικό ανάπτυξης, η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της οικονομίας μας και του κοινωνικού μας μοντέλου δεν θα είναι δυνατή και η βραχυπρόθεσμη μακροοικονομική σταθερότητα και δημοσιονομική σταθερότητα θα ζημιώνονταν σοβαρά από την έλλειψη ανάπτυξης. Αυτή λοιπόν είναι η ανάλυσή μας, και στη βάση αυτή, η μακροοικονομική πολιτική, όπως δηλώνει η έκθεση Kok —και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το σημείο— πρέπει να υποστηρίξει μια στρατηγική διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα αυξήσει το δυναμικό ανάπτυξης προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η ανάπτυξη και προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος η έλλειψη ρευστότητας, χρηματοδότησης και ζήτησης να θέσει σε κίνδυνο την ικανότητά μας να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες ανάπτυξης που έχουμε πετύχει ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η επιτυχία της αναβίωσης της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι μια προτεραιότητα και για το σκοπό αυτό έχουμε προτείνει δέκα προτεραιότητες και έχουμε εξετάσει πώς μπορεί να βελτιωθεί η ικανότητα καθενός από τα κράτη μέλη να εφαρμόσει τη στρατηγική της Λισαβόνας σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες τους, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους τους οποίους συμμεριζόμαστε όλοι σε όλα αυτά τα κράτη και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί οι στόχοι δεν έχουν μειωθεί στην ανακοίνωση της Επιτροπής, και έχουν επιβεβαιωθεί ακριβώς όπως καθορίστηκαν πέντε χρόνια πριν.

Όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μερικές διευκρινίσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να καταλάβουμε τι συμβαίνει αυτές τις εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων το Συμβούλιο, με την υποστήριξη της Επιτροπής μέσω της εξαίρετης συνεργασίας με τη λουξεμβουργιανή Προεδρία, προσπαθεί να καταλήξει σε συμφωνία προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος που εφαρμόζουμε τους μηχανισμούς μας δημοσιονομικής πειθαρχίας στην πράξη και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι που επιδιώκονται από τη Συνθήκη, όπου η δημοσιονομική σταθερότητα ορίζεται ως μία από τις προϋποθέσεις της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, θα γίνουν μια πιο θετική και εμφανής πραγματικότητα απ’ ότι είναι προς το παρόν.

Τι κάνουμε; Καταρχάς, επαναλαμβάνουμε την σαφή και ξεκάθαρη δέσμευσή μας στις τιμές αναφοράς που θεσπίζονται στη Συνθήκη. Το 3% θεσπίζεται στη Συνθήκη και η Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι αυτή η τιμή αναφοράς θα γίνει σεβαστή. Θα ήθελα να καταστήσω για άλλη μία φορά σαφές, και θα συνεχίσω να το κάνω όποτε είναι απαραίτητο, ότι ούτε η πρόταση της Επιτροπής ούτε η παρούσα ομόφωνη θέση όλων των υπουργών του Ecofin, δεν προτείνει την εξαίρεση οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών από τον υπολογισμό του ελλείμματος. Αυτό που εξετάζουμε, σύμφωνα με το άρθρο 104 της Συνθήκης, είναι ποιοι σημαντικοί παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάλυση των αιτιών του υπερβολικού ελλείμματος και τι πρέπει να γίνει προκειμένου να αποκατασταθεί η κατάσταση ισορροπίας, η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, προκειμένου να μειωθεί το επίπεδο ελλείμματος κάτω από την τιμή αναφοράς.

Είναι δυνατόν να κάνουμε διάκριση, όπως ακριβώς κάνουμε σε αυτή τη συζήτηση, ανάμεσα στη μη εξαίρεση οιασδήποτε κατηγορίας δαπανών και ταυτόχρονα στον συνυπολογισμό οικονομικών παραγόντων, όπως η σύνθεση των δημόσιων δαπανών, η κατάσταση του κύκλου, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να δούμε πώς εφαρμόζεται το προληπτικό μέρος του Συμφώνου, πού βρίσκονται τα δημόσια οικονομικά σε σχέση με τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ισορροπία, ή σε σχέση με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος, και ποιες συστάσεις είναι πραγματικά αποτελεσματικές για να ανακτήσει μία χώρα σε κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος τη δημοσιονομική της ισορροπία. Για το σκοπό αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικό, και αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο κλειδί στη συζήτησή μας, να αποτραπεί η εφαρμογή του Συμφώνου που οδηγεί στην πράξη σε προκυκλικές πολιτικές, τόσο στο προληπτικό όσο και στο διορθωτικό σκέλος της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

Ένας από τους πιο προφανείς λόγους για τον οποίο ορισμένες χώρες παραβίασαν τον κανόνα του ελλείμματος του 3% είναι ότι, όταν βρίσκονταν σε θετικά σημεία του οικονομικού κύκλου τους, δεν εφάρμοσαν προκυκλικές πολιτικές, δεν εδραίωσαν επαρκώς τα δημόσια οικονομικά τους, και υπάρχουν μέσα στη Συνθήκη, όπως οι έγκαιρες προειδοποιήσεις, τα οποία επιπλέον ενισχύονται στο Σύνταγμα και ανατίθενται απ’ ευθείας στην Επιτροπή, που πρέπει να χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά. Επιπλέον, κάθε κράτος μέλος πρέπει να θεσπίσει εθνικούς κανόνες που συμπληρώνουν την «πίεση ομοτίμων» προς εκείνους που λαμβάνουν τις αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο σχετικά με τη σύνθεση των δημοσιονομικών εσόδων και δαπανών και επομένως το δημοσιονομικό έλλειμμα κάθε κράτους μέλους, το οποίο, σας υπενθυμίζω, εξακολουθεί να είναι εθνική αρμοδιότητα, μολονότι, όπως είπε η κ. Berès, το συνδυασμένο αποτέλεσμα αυτών των εθνικών αποφάσεων δημοσιονομικής πολιτικής είναι ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος, εφόσον είμαστε στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, και αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο στη συζήτησή μας, συζητάμε πώς πρέπει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Θα επαναλάβω τη θέση μας: καμία κατηγορία δαπανών δεν θα εξαιρεθεί από τον υπολογισμό του επιπέδου του ελλείμματος. Αλλά αν διαβάσετε άλλη μια φορά το άρθρο 104 της Συνθήκης, θα δείτε ότι, από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο ότι μία συγκεκριμένη χώρα βρίσκεται, κατά την κρίση της, σε κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος, το Συμβούλιο έχει πλήρη αρμοδιότητα, κατόπιν μιας γενικής αξιολόγησης – άρθρο 104, παράγραφος 6 της Συνθήκης– να αποφασίσει «αν υπάρχει υπερβολικό έλλειμμα».

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η Επιτροπή όταν ενημερώνει το Συμβούλιο ότι μία χώρα είναι σε κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος συμπίπτουν με τα κριτήρια που χρησιμοποιεί και το Συμβούλιο στη συνέχεια, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω συγκρούσεις όπως εκείνες που συνέβησαν στο παρελθόν. Ούτως ώστε με το σεβασμό των λειτουργιών και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής –και η Επιτροπή δεν πρόκειται να παραχωρήσει καμία από τις αρμοδιότητες που της εκχωρούνται από τη Συνθήκη– αλλά και εκείνων του Συμβουλίου –το οποίο επίσης δεν πρόκειται να παραχωρήσει καμία από τις αρμοδιότητες που του εκχωρούνται από την Συνθήκη– στο πλαίσιο αυτής της σχέσης, αυτής της συνεργασίας, να μην υπάρξουν διαφωνίες που να παραλύουν την διαδικασία, οδηγώντας σε συγκρούσεις όπως εκείνες που ανέκυψαν λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πριν.

Η διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν εθνικοί κανόνες που θα συμπληρώνουν τις προσπάθειες ιδιοκτησίας των κρατών μελών σε σχέση με τους κοινούς κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σαφείς, αξιόπιστες και ακριβείς στατιστικές, όπως έχουμε δει πρόσφατα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και να υπάρχει υποστήριξη και συζήτηση στο Κοινοβούλιο, όπως αυτή που γίνεται σήμερα, και θα υπάρξουν αναμφίβολα περισσότερες ανάλογες συζητήσεις στο μέλλον.

Είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αναφερθήκατε, και συμμερίζομαι αυτή την ανησυχία, στην αξιοπιστία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και, ιδιαίτερα, στην αξιοπιστία του ενιαίου νομίσματος στις αγορές. Οι αγορές δεν θα καταλάβουν αν δεν υπάρξει συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου, και όλοι μας, ο καθένας σύμφωνα με τις ευθύνες που του αναλογούν, πρέπει να καταβάλουμε την μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι η συμφωνία θα υπογραφεί και θα δημοσιευτεί στις 23 Μαρτίου στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.

Θα τελειώσω αναγνωρίζοντας την εξαίρετη συνεργασία που έχουμε με την Προεδρία του Συμβουλίου, η οποία έχει δεσμευτεί ρητά να πραγματοποιήσει αυτή την επιτυχία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η κοινή συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα στις 12.00.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. VIDAL-QUADRAS ROCA
Αντιπροέδρου

 

5. «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για τα έτη 2005 έως 2019
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκδήλωση «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για τα έτη 2005 έως 2019.

 
  
MPphoto
 
 

  Prets (PSE), εισηγήτρια. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, στις 13 Ιουνίου 1985, δηλαδή πριν από σχεδόν είκοσι χρόνια, παρουσιάστηκε στο συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού και εγκρίθηκε με ψήφισμα, με πρωτοβουλία της τότε υπουργού Πολιτισμού της Ελλάδας Μελίνας Μερκούρη, η ιδέα της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Στόχος της ήταν να φέρει κοντά στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ιδιαίτερες πολιτισμικές πτυχές της εκάστοτε πόλης, περιφέρειας ή χώρας. Από αυτά τα είκοσι χρόνια της πολιτιστικής πρωτεύουσας μπορούν να συναχθούν ορισμένα συμπεράσματα που διαπιστώθηκαν στην μελέτη Palmer του Αυγούστου 2004.

Η επιλογή ως πολιτιστικής πρωτεύουσας έχει αναμφίβολα θετική επίδραση στην εκάστοτε πόλη όσον αφορά νέες πολιτιστικές πρωτοβουλίες, την επέκταση των αναλόγων υποδομών, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και τάσεις, τη φήμη της, τη διεθνή της θέση, καθώς και τη δυνατότητα περαιτέρω πολιτισμικής ανάπτυξης. Παράλληλα σημειώνεται αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, των εσόδων, αλλά και των δαπανών.

Η πολιτιστική πρωτεύουσα προσελκύει κυρίως το κοινό που ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό, ωστόσο η ευρωπαϊκή πτυχή δεν έγινε απόλυτα γνωστή. Πολύ συχνά, πολιτικές φιλοδοξίες επισκιάζουν την πολιτισμική διάσταση και η ευρωπαϊκή διάσταση δεν υπήρξε πάντα το κεντρικό σημείο. Η πολιτιστική πρωτεύουσα μπορεί να γίνει ένα βιώσιμο σχέδιο μόνον εάν ενσωματωθεί σε μία διαδικασία ανάπτυξης των πόλεων εντεταγμένη στη μακροπρόθεσμη στρατηγική για την πολιτισμική ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πολλά στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ανάπτυξη στις πόλεις, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που καθιστά αναγκαία μία τροποποίηση της παλιάς απόφασης.

Έτσι, για παράδειγμα, στην επιλογή των πόλεων που θα ανακηρυχθούν πολιτιστικές πρωτεύουσες μέχρι το 2019 δεν ελήφθη υπόψη η διεύρυνση του Μαΐου κατά δέκα νέα κράτη μέλη. Ωστόσο, για να μην διαταράξουμε την ορισμένη πια σειρά, έχει προταθεί να προσθέσουμε στις ήδη υφιστάμενες προτάσεις από μία πόλη των νέων κρατών μελών προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία. Θα ήταν αδικαιολόγητο να υποχρεωθούν οι χώρες αυτές να περιμένουν ως το 2019 για να έρθει η σειρά τους.

Ωστόσο, η παρούσα κοινή θέση έχει ελλείψεις και δεν ανταποκρίνεται στις απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τις μεταβολές πιο ανοιχτά, δημοκρατικά και με περισσότερη διαφάνεια. Προκειμένου όμως να μην διακυβευτούν οι τρέχουσες εργασίες προετοιμασίας για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες 2009, 2010 και των επομένων ετών –ειδικά στην Αυστρία και την Γερμανία– υποστηρίζω ότι πρέπει να υιοθετήσουμε αυτήν την κοινή θέση στην δεύτερη ανάγνωση, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή θα υποβάλει μέχρι τον Ιούνιο τρέχοντος έτους το αργότερο νέα πρόταση, την οποία ήδη υποσχέθηκε και επεξεργάζεται.

Σε αυτήν τη νέα πρόταση πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω αιτήματα: προσαρμογή των οικονομικών πόρων όταν θα υπάρχουν από το 2009 δύο πολιτιστικές πρωτεύουσες. Σήμερα οι προβλεπόμενοι πόροι είναι μεταξύ 200 000 και 1 εκατ. ευρώ ανά σχέδιο. Πρέπει να υπάρχουν σαφή κριτήρια για να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή χρηματοδότηση. Σήμερα εγκρίνονται κατά μέσον όρο 500 000 ευρώ ανά πολιτιστική πρωτεύουσα, ποσόν που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,83% σε περίπτωση προϋπολογισμού όπως αυτός που υπέβαλε τώρα το Linz. Ασφαλώς, το ποσόν αυτό που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μεγάλο. Εγώ είμαι υπέρ ενός σταθερού ποσού ύψους 1 εκατ. ευρώ ανά πολιτιστική πρωτεύουσα εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια.

Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ήδη στη χρηματοδότηση και στο πολιτιστικό πρόγραμμα, αλλά και στις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013. Ακόμη, για εμάς είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί ο ρόλος της κριτικής επιτροπής, να οριστούν σαφέστερα τα καθήκοντα και να βελτιωθεί έτσι η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων πόλεων. Επίσης, πρέπει να οριστούν με σαφήνεια ξεκάθαρα και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής των ιδίων των πόλεων και η απαιτούμενη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να συνδεθούν με συγκεκριμένα σημεία. Η απόφαση σχετικά με το εάν και πότε μία πόλη θα λάβει 200 000, 500 000 ή 1 εκατ. πρέπει επίσης να οριστεί με σαφήνεια.

Όπου είναι δυνατός ο ανταγωνισμός μεταξύ περισσοτέρων πόλεων, πρέπει να επικροτηθεί, δεν πρέπει όμως να αποτελεί υποχρεωτικό κριτήριο. Για παράδειγμα, η Αυστρία και η Λιθουανία θα παρουσιάσουν το 2009 μόνο από μία υποψήφια πόλη, αλλά πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια επιλογής κατά την αντίστοιχη διαδικασία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι η Αυστρία έδειξε με το Graz ότι μπορεί κανείς να παρουσιάσει πολύ καλές επιδόσεις με μία μόνο πόλη.

Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να υποστηρίξει ευρύτερη δημοσιότητα για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες και να εκπονήσει ένα ενισχυμένο πρόγραμμα γι’ αυτό.

Ο στόχος της απόφασης του 1999 για την πολιτιστική πρωτεύουσα ήταν να καταστήσει φανερό τον πλούτο και την πολυμορφία, αλλά και τα κοινά των ευρωπαϊκών πολιτισμών και να συμβάλει στη μεγαλύτερη αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών. Η νέα απόφαση θα πρέπει να προχωρήσει ένα ακόμη βήμα, να αποδεχθεί την πρόκληση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ευρωπαϊκής πολυμορφίας δίνοντας έμφαση στη διεύρυνση της πολιτιστικής συνεργασίας μέσα σε μία μεγαλύτερη Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Figeľ, Επιτροπή. – (SK) Κυρίες και κύριοι, τον Νοέμβριο του 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια πρόταση τροποποίησης της απόφασης του 1999 για τη θέσπιση του κοινοτικού μέσου με τίτλο «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης». Η απόφαση αυτή κάλυπτε την περίοδο 2005-2019, την οποία διανύουμε τώρα. Αποκλειστικός στόχος της πρότασης της Επιτροπής, η οποία σας έχει υποβληθεί, είναι να επιτραπεί στα δέκα νέα κράτη μέλη να μετάσχουν το ταχύτερο δυνατόν σε αυτή την πολιτιστική δραστηριότητα σε ισότιμες συνθήκες με τα υπόλοιπα κράτη μέλη, εφαρμόζοντας έτσι την αρχή της ισότητας.

Τούτο σημαίνει ότι, αρχής γενομένης από το 2009, τα νέα κράτη μέλη θα φιλοξενούν την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, συνεργαζόμενα και συναγωνιζόμενα με τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Το 2009, όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι δύο φιλοξενούσες χώρες είναι η Λιθουανία και η Αυστρία. Στο δεύτερο στάδιο, όπως έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτείνω στο Συμβούλιο μια περαιτέρω αλλαγή πριν από το προσεχές καλοκαίρι, γεγονός που συνεπάγεται μια εις βάθος ανάλυση ή αναθεώρηση της διαδικασίας επιλογής στο πλαίσιο της εν λόγω κοινοτικής δραστηριότητας.

Όπως ορθώς επεσήμανε η Christa Prets, η πρόταση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ευρωπαϊκή διάσταση στον τομέα της συνεργασίας, την ενίσχυσή της, τον ρόλο της επιτροπής επιλογής, τον ανταγωνισμό σε εθνικό επίπεδο και ούτω καθεξής. Ουσιαστικά, πολλοί από αυτούς τους προβληματισμούς και ερωτήματα διατυπώθηκαν ήδη κατά την πρώτη ανάγνωση, οπότε θα τα λάβω σαφώς υπόψη στον σχεδιασμό των επομένων σταδίων.

Η Επιτροπή θα λάβει επίσης υπόψη τα αποτελέσματα ανεξάρτητης μελέτης, η οποία αφορά την τελευταία δεκαετία εφαρμογής αυτής της δραστηριότητας συνεργασίας. Όσον αφορά τη δεύτερη ανάγνωση, εκφράζω την ικανοποίησή μου διότι η έκθεση έγινε επίσης δεκτή από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, η οποία ενέκρινε κατ’ αυτόν τον τρόπο την κοινή θέση του Συμβουλίου που κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με την πρόταση της Επιτροπής. Τούτο σημαίνει ότι η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί σχετικά γρήγορα, ακολουθώντας βεβαίως την ενδεδειγμένη διαδικασία.

Εν κατακλείδι, θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας και την εισηγήτρια Christa Prets προσωπικά για τη στενή συνεργασία σε αυτά τα θέματα, ενώ οφείλω βεβαίως να εκφράσω επίσης τις ευχαριστίες μου στην ιρλανδική και τη δανική Προεδρία για τις προσπάθειές τους το περασμένο έτος, καθώς και στη λουξεμβουργιανή Προεδρία για τη διαρκή της συνεργασία.

Αισθάνομαι ικανοποίηση διότι αυτή η αλλαγή επιφέρει πρακτικά αποτελέσματα, καθόσον η έγκρισή της ενδέχεται να συμβάλει ουσιαστικά και να επηρεάσει άμεσα τις σχέσεις μεταξύ των πόλεων και των πολιτών της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Pack (PPE-DE), εξ ονόματος της Ομάδας. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σήμερα δεν θα υπήρχε απολύτως κανένας λόγος να συζητάμε για την πολιτιστική πρωτεύουσα αν το 1999 το Συμβούλιο Υπουργών δεν είχε αγνοήσει εντελώς και με σκανδαλώδη τρόπο τα νέα κράτη μέλη που αναμένονταν μέχρι το 2019. Μόνο υπουργοί μπορούν να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο –οι βουλευτές ήταν ήδη από τότε πιο έξυπνοι.

Σήμερα πρέπει λοιπόν να προβούμε σε μία αναγκαία διόρθωση και είμαστε πρόθυμοι να την υποστηρίξουμε. Μελλοντικά θα υπάρχουν δύο πόλεις, μία από τα 15 παλιά και μία από τα νέα κράτη μέλη. Αυτό το υποστηρίζω απόλυτα. Έτσι θα γίνει και συνεργασία μεταξύ δύο πολιτιστικών πρωτευουσών. Για παράδειγμα, το 2010 θα έχουμε μία πόλη της Γερμανίας και μία της Ουγγαρίας. Φυσικά, η κ. Prets έχει απόλυτο δίκιο: τότε δεν θα φθάνουν τα κονδύλια. Όταν κάποτε έχει κάνει κάποιος ένα λάθος, η τιμωρία είναι πιο σκληρή. Επομένως, μελλοντικά θα χρειαστούμε περισσότερα χρήματα για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και στο δημοσιονομικό πλαίσιο.

Σε αντίθεση με την κ. Prets, είμαι της άποψης ότι κάθε χώρα πρέπει να παρουσιάσει στην κριτική επιτροπή τουλάχιστον δύο υποψήφιες πόλεις. Θα σας πω με παράδειγμα τη Γερμανία πόσα είδαμε τα τελευταία χρόνια, πόση κινητικότητα και δημιουργικότητα παρατηρήθηκε ειδικά στον τομέα του πολιτισμού επειδή δέκα πόλεις ζητούν να γίνουν πολιτιστικές πρωτεύουσες. Διαπιστώνεται τεράστια εφευρετικότητα. Γίνονται σεμινάρια και συμπόσια στα οποία συμμετέχουν όλοι οι πολιτιστικοί φορείς, αλλά και οικονομικοί φορείς. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα φανταστικό επίπεδο κινητικότητας που προκύπτει μόνον όταν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων.

Τώρα η Γερμανία θα προτείνει στην κριτική επιτροπή δύο ή περισσότερες πόλεις. Βέβαια, μόνο μία μπορεί να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα, αλλά όλες οι άλλες που ήταν υποψήφιες, δημιούργησαν πάρα πολλή ένταση στην πόλη, τη χώρα και το άμεσο περιβάλλον τους. Γι’ αυτό θεωρώ ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος.

Θα ήθελα μόνο να παρακαλέσω η κριτική επιτροπή στο μέλλον να δίνει μεγαλύτερη σημασία σε αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε φωτεινότητα αυτών των πόλεων. Οι ευρωπαϊκές πόλεις είναι οι φάροι της ιστορίας μας, της πολιτισμικής μας πολυμορφίας. Αυτό θα πρέπει να το τονίζει ιδιαίτερα κάθε πολιτιστική πρωτεύουσα, με ποικιλία εκδηλώσεων που δεν θα πρέπει να είναι μόνο στην υπηρεσία του εθνικού φολκλόρ ή του τουρισμού, αλλά να κάνουν πραγματικά ορατή την πολιτισμική πολυμορφία. Ελπίζω ότι ο Επίτροπος θα τα λάβει αυτά υπόψη στις νέες του προτάσεις, και σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής.

 
  
MPphoto
 
 

  Hegyi (PSE), εξ ονόματος της Ομάδας. (EN) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ σε γενικές γραμμές την εξαίρετη έκθεση της κ. Prets. Επίσης, επικροτώ την ιδέα να διευρυνθεί η πρωτοβουλία «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» προκειμένου να συμπεριληφθούν νέα κράτη μέλη. Ορισμένοι ίσως θεωρούν ότι θα ήταν προτιμότερο να έχουμε μία μόνο Πολιτιστική Πρωτεύουσα ετησίως, η οποία να εναλλάσσεται κάθε χρόνο μεταξύ των 15 παλαιότερων κρατών μελών της ΕΕ και των 10 νέων κρατών μελών της ΕΕ. Έτσι, θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι εκδηλώσεις συγκεντρώνονται σε μία πόλη. Θα αποτελούσε μια λογική λύση, αλλά πολλά από τα παλαιότερα κράτη μέλη περίμεναν ήδη πολύ καιρό για να αποκτήσουν την αίγλη και να έχουν την πιθανότητα να φιλοξενήσουν μια Πολιτιστική Πρωτεύουσα.

Αυτό το θέμα του διπλασιασμού των πιθανοτήτων θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό υπό έναν βασικό όρο: οι δύο πρωτεύουσες πρέπει να είναι ισότιμες από κάθε άποψη, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής. Αυτό αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής, των κυβερνήσεων και των δημοτικών συμβουλίων καθώς και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σας καλώ όλους να κατανοήσετε αυτήν την ανησυχία και να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ισότητα σε πραγματικούς όρους. Η ύπαρξη Πολιτιστικών Πρωτευουσών πρώτης και δεύτερης κατηγορίας θα μπορούσε να υπονομεύσει ολόκληρη την ιδέα και θα αποτελούσε πηγή αγανάκτησης και θυμού.

Το 2010, η Ουγγαρία και η Γερμανία θα φιλοξενήσουν και θα υποδείξουν μια τοποθεσία για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Στην Ουγγαρία, 11 πόλεις διεκδικούν αυτήν την υπέροχη ευκαιρία να επιδείξουν τον πολιτισμό τους στην Ευρώπη. Η γενέτειρά μου, η Βουδαπέστη, είναι μία από τις υποψήφιες πόλεις. Ειλικρινά, η Βουδαπέστη, ακόμη και χωρίς τίτλο, είναι μία από τις μόνιμες πολιτιστικές πρωτεύουσες με την άνθηση που σημειώνει η πολιτιστική της ζωή, αλλά αυτή η πιθανότητα θα αποτελούσε ιδιαίτερο γεγονός.

Είναι εκπληκτικό να βλέπει κανείς ότι και στις 11 ουγγρικές πόλεις, οι πολιτικοί, οι ΜΚΟ, οι πολίτες, νέοι και γέροι, της περιοχής δραστηριοποιούνται ενεργά για τον κοινό σκοπό του διαγωνισμού. Έτσι, ο ίδιος ο διαγωνισμός παρέχει μια ευκαιρία για κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες σε όλες τις υποψήφιες πόλεις. Υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ισότητα των δύο πρωτευουσών, επικροτώ την πρωτοβουλία και την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Trüpel (Verts/ALE), εξ ονόματος της Ομάδας. (DE) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές και ομιλήτριες και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι μέχρι σήμερα η ιστορία των ευρωπαϊκών πολιτιστικών πρωτευουσών είναι επιτυχημένη. Μπορεί βέβαια κανείς να δει τι μπορεί να βελτιωθεί σε ορισμένους τομείς, γενικά όμως διαπιστώσαμε ότι η διαδικασία αυτοκατανόησης –διοργάνωση συναντήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, συνειδητοποίηση του ευρωπαϊκού ορίζοντα– βοήθησε όλες αυτές τις πόλεις τόσο σε σχέση με την ταυτότητά τους όσο και ως προς μία νέα συνεννόηση στην Ευρώπη.

Διαπιστώνουμε τώρα –εδώ έχει δίκιο η κ. Pack– ότι ήταν λάθος να μην λάβουμε υπόψη την Ανατολική Ευρώπη κατά την απόφαση του 1999. Είναι επομένως σωστό να το διορθώσουμε τώρα αυτό και να καταλήξουμε σε μία ρύθμιση από το 2009, βάσει της οποίας δεν θα συμμετέχει κάθε φορά μόνο ένα από τα παλιά κράτη μέλη, αλλά και μία πόλη από τα κράτη μέλη της Ανατολικής Ευρώπης.

Έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι από αυτήν την ένταση μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης θα προκύψουν καλά σχέδια συνεργασίας. Άλλωστε, δημιουργείται και κάτι σαν συλλογική πολιτισμική ταυτότητα στις εκάστοτε πόλεις. Η Ευρώπη δεν έχει μόνο μία ψυχή, αλλά πολλές. Αυτό πρέπει να καταδείξουν οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες τα επόμενα χρόνια. Γι’ αυτό άλλωστε συμφωνώ με τις προτάσεις της κ. Prets σε σχέση τόσο με τη χρηματοδότηση όσο και με την διαφάνεια της επιλογής και του ορισμού των πόλεων αυτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Markov (GUE/NGL), εξ ονόματος της Ομάδας. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα μου υποστηρίζει την παρούσα κοινή θέση του Συμβουλίου παρά τις ελλείψεις που παρουσιάζει, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι τίθενται οι βάσεις για μία δίκαιη χρηματοδότηση και επειδή έτσι λύθηκε ασφαλώς και το πρόβλημα που έθιξαν ήδη όλοι οι συνάδελφοι, ότι δηλαδή μέχρι τώρα δεν είχαν ληφθεί καθόλου υπόψη τα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τις ευρωπαϊκές πόλεις και τους πολίτες τους, ο τίτλος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας είναι μία ελκυστική ευκαιρία να γίνουν γνωστοί σε ολόκληρη την Ευρώπη παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τα πολιτιστικά, επιστημονικά, αρχιτεκτονικά και ιστορικά πλεονεκτήματα και επιτεύγματά τους. Στο πλαίσιο της υποψηφιότητας ως πολιτιστική πρωτεύουσα, πολλές πόλεις επεξεργάζονται σχέδια για την ανάπτυξή τους, τα οποία δίνουν τεράστια αναπτυξιακή ώθηση, ανεξάρτητα από το εάν στη συνέχεια θα επιλεγούν από τις χώρες τους οι εν λόγω πόλεις ή όχι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται έργο ως προς τις υποδομές, καθώς και αποκατάσταση, εκσυγχρονισμός και αναπαλαίωση. Επίσης, αξιοποιούνται ορισμένες πρόσθετες δυνατότητες αύξησης του τουρισμού που κατόπιν δίνουν στις πόλεις μακροπρόθεσμα μεγαλύτερο αναπτυξιακό δυναμικό, καθώς και την ευκαιρία για μία ελκυστική παρουσία.

Ας πάρουμε για παράδειγμα την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας: για το 2010 είναι υποψήφιες δέκα πόλεις, στις οποίες συγκαταλέγεται και η πόλη μου, η πρωτεύουσα του Βρανδεμβούργου Potsdam. Βλέπουμε τώρα, το 2005, με πόση θέρμη εργάζονται στα ομοσπονδιακά κρατίδια για την παρουσίαση των πόλεων κατά την διαδικασία προεπιλογής.

Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση για την πρόταση που αφορά τον μελλοντικό ανταγωνισμό. Ασφαλώς μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρχει δυνατότητα να προτείνει η κάθε χώρα που έχει σειρά τουλάχιστον δύο πόλεις. Όμως δεν θα θεωρούσα καλό να προτείνει 5, 6, 7 ή 8, αυτό το θεωρώ υπερβολικό. Αυτό ωστόσο που θα ήταν αναγκαίο είναι ίδια κριτήρια προεπιλογής στα κράτη μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κριτική επιτροπή θα πρέπει δηλαδή να εφαρμόζει τα ίδια κριτήρια. Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό και γι’ αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτήν την ιδέα. Ο τίτλος της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης έχει πραγματικά τεράστια σημασία για πολλές πόλεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Καρατζαφέρης (IND/DEM), εξ ονόματος της Ομάδας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιδέα της πολιτιστικής πρωτεύουσας ίσως είναι η ωραιότερη ιδέα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η ιδέα μιας μεγάλης ηθοποιού –Υπουργού Πολιτισμού της Ελλάδας– η οποία, με το βραβευμένο της τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά», έκανε τον Πειραιά πολιτιστική πρωτεύουσα του κόσμου στη δεκαετία του ’60.

Ο πολιτισμός νομίζω ότι είναι το πρωταρχικό προϊόν στην Ευρώπη: πάνω από την οικονομία, πάνω από το στρατό, πάνω από τη διπλωματία. Ελάτε κύριε Επίτροπε, να γράψετε ιστορία με την πρόταση που θα σας κάνω. Ελάτε να κάνουμε πολιτιστική πρωτεύουσα την επόμενη χρονιά τη «νεκρή πόλη» – τη μόνη νεκρή πόλη στην ήπειρό μας, την ήπειρο των μεγάλων πολιτισμών, του Μυκηναϊκού, του Μινωικού, του Ρωμαϊκού: την Αμμόχωστο. Η Αμμόχωστος εδώ και 30 χρόνια είναι μια νεκρή πόλη. Η μόνη νεκρή πόλη στον κόσμο. Ελάτε λοιπόν να την κάνουμε πολιτιστική πρωτεύουσα, ελάτε να της δώσουμε ζωή εκεί που η βαρβαρότητα της στέρησε τη ζωή. Ελάτε να την κάνουμε πολιτιστική πρωτεύουσα και να κερδίσουμε εκεί που έχασαν όλα τα σχέδια και, πριν από μερικούς μήνες, και το σχέδιο Ανάν. Εάν κάνουμε πολιτιστική πρωτεύουσα την Αμμόχωστο θα δείτε ένα μαθητή Ελληνοκύπριο με μια μαθήτρια Τουρκοκύπρια να παρελαύνουν και θα είμαστε όλοι υπερήφανοι. Θα είμαστε υπερήφανοι γιατί θα δώσουμε ειρήνη και θα δώσουμε ζωή στην ωραιότερη πόλη της Μεσογείου. Είναι μια καλή ιδέα: να πάρουμε αποφάσεις εκεί που δεν μπορεί η διπλωματία. Να πάρουμε αποφάσεις εκεί που η άρνηση είναι ιδιαίτερα καταθλιπτική. Ελάτε να δώσουμε πράγματι νόημα σ’ αυτήν τη πρωτοβουλία. Είναι μεγάλη υπόθεση, κύριε Figeľ να ανοίξει αυτή η πόλη και η κεντρική πλατεία να λέγεται αύριο 'Jean Figeľ square'. Προσπαθήστε να τιμήσουμε αυτή την ιδέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Crowley (UEN), εξ ονόματος της Ομάδας. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εργασία της σε αυτό το ειδικό θέμα και επίσης να ευχαριστήσω εκ των προτέρων τον Επίτροπο για τη συνεχή εργασία και συνδρομή του στην προώθηση μιας πολύ σημαντικής πτυχής της ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης: του ζητήματος του πολιτισμού.

Σήμερα, ομιλώ υπό την ιδιότητα του αντιπροσώπου μιας πόλης στην Ιρλανδία, η οποία είναι η σημερινή πολιτιστική πρωτεύουσα: το Κορκ. Έχοντας ερευνήσει εκτενώς το θέμα τα τελευταία επτά χρόνια πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας του Κορκ, ένα από τα κύρια ζητήματα που θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικά για να οριστεί μια πόλη ως πολιτιστική πρωτεύουσα ήταν το γεγονός ότι επέτρεπε τη βαθύτερη κατανόηση της ποικιλομορφίας των πολιτισμών και των παραδόσεων που υπάρχουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την τελευταία διεύρυνση, αυτή η ποικιλομορφία είναι ακόμη μεγαλύτερη και έχει επεκταθεί σε ολόκληρη την ήπειρο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επικροτώ ιδιαίτερα την απόφαση να ορίζονται δύο πολιτιστικές πρωτεύουσες, στην ανατολή και στη δύση, φερ’ ειπείν, της ηπείρου.

Ένα ζωτικό στοιχείο το οποίο απουσιάζει από τη συνολική δομή είναι η οικονομική υποστήριξη που διατίθεται στις πόλεις προκειμένου να υλοποιήσουν τις απαραίτητες εργασίες υποδομής που απαιτούνται προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που τάσσει το καθεστώς της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Φυσικά, οι κυβερνήσεις και οι τοπικές αρχές μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις ίδιες τις πόλεις τους, αλλά υπάρχει μια ευρύτερη ευρωπαϊκή διάσταση η οποία απαιτεί επιπλέον χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η τελευταία μου επισήμανση σχετικά με αυτές τις πολιτιστικές πρωτεύουσες είναι η εξής: όταν κάνουμε λόγο για πολιτισμό, δεν αναφερόμαστε απλώς στους ελιτίστικους όρους της κλασικής ορχήστρας, μπαλέτου και μουσικής –αν και θα πρέπει φυσικά να συμπεριλαμβάνονται και αυτοί– αλλά αναγνωρίζουμε επίσης τους αρχαίους πολιτισμούς και παραδόσεις που ενυπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος.

 
  
MPphoto
 
 

  Hennicot-Schoepges (PPE-DE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, ενώ συμφωνώ με τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν για την απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών όσον αφορά την ένταξη των δέκα νέων χωρών, πρέπει επίσης να εξετάσουμε κατά πόσον το Συμβούλιο των Υπουργών Πολιτισμού εξακολουθεί να λαμβάνει αποφάσεις με ομοφωνία.

Δεδομένου ότι μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία επεδίωξαν τη διατήρηση της ομοφωνίας για όλες τις αποφάσεις, έχουμε επιλέξει ένα περίπλοκο σύστημα, το οποίο –αν και το απεύχομαι– θα επιβαρύνεται από υπερβολική γραφειοκρατία, ενώ δεν θα λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των κριτών κατά τη λήψη της απόφασης για την επιλογή των υποψηφίων πόλεων. Σας παραπέμπω στο παράδειγμα της Πάτρας, πέρυσι στις 6 Μαΐου, η οποία επελέγη ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2006 με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου, παρά την αντίθετη γνωμοδότηση των κριτών. Ίσως να πρόκειται για διοργανική αμηχανία η οποία υπερβαίνει το πλαίσιο αυτής της συζήτησης.

Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτριά μας, αν μη τι άλλο για τα οικονομικά οφέλη που συνεπάγονται οι προτάσεις της. Οι αποφάσεις αυτές βρίσκονται, βεβαίως, τώρα στα χέρια της Επιτροπής, η οποία οφείλει να εμπλουτίσει τις προτάσεις της με νέες ιδέες. Προτείνω οι Επίτροποι να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τον παράγοντα της κινητικότητας, καθόσον η πολιτιστική πρωτεύουσα προσφέρει επίσης μια ευκαιρία επίδειξης του πολιτισμού των άλλων. Η προστιθέμενη αξία για την περιοχή, η βιωσιμότητα των προτεινόμενων έργων και τα έργα υποδομής είναι επιπλέον παράγοντες οι οποίοι πρέπει να συνυπολογίζονται.

Το Λουξεμβούργο έχει ορισμένες αντιρρήσεις για τις επικρίσεις της κ. Pack, διότι επιλέξαμε, από τώρα για το 2007, την πόλη Σιμπίου –η οποία βρίσκεται σε μια υποψήφια χώρα, τη Ρουμανία– ως δεύτερη πολιτιστική πρωτεύουσα. Το Λουξεμβούργο έχει επεκτείνει το σχέδιό του στο σύνολο της περιοχής –στις περιοχές Σαρ, Ρηνανία-Παλατινάτο, Βαλονία και Λορένη, καθώς και στο γερμανόφωνο τμήμα του Βελγίου– με άλλα λόγια, σε πέντε περιοχές με τρεις διαφορετικές γλώσσες. Η ανάλυση του προγράμματος του Λουξεμβούργου ως πολιτιστικής πρωτεύουσας του 2007, το οποίο στηρίζεται στην έννοια του πολιτισμού σε μια μεγάλη περιοχή και αποσκοπεί στην προαγωγή της συνοχής μεταξύ των πολιτών, θα προσφέρει επίσης μια ιδέα του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, για την ιδιαίτερη μέριμνά σας σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Paasilinna (PSE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι ευγνώμων για το άριστο έργο που έχει επιτελεστεί. Στην εικοσαετή ιστορία του, το πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας γνώρισε αποδεδειγμένα επιτυχία. Σε πολλές πόλεις, συμμετείχε στις εκδηλώσεις κόσμος ο οποίος διαφορετικά δεν επρόκειτο να λάβει μέρος. Συνεπώς, οι γενικότερες διευκολύνσεις και η διεύρυνση των πολιτιστικών δράσεων αποτελεί θετική εξέλιξη.

Γιατί δεν διευρύνουμε, όμως, το πεδίο εφαρμογής της ιδέας της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας; Σήμερα, το 70% των πολιτών κατοικεί σε πόλεις. Η πόλη αποτελεί το εγγύτερο πολιτισμικό περιβάλλον μας. Ωστόσο, πάρα πολλές πόλεις έχουν κτιστεί ως διαμετακομιστικά κέντρα, με αποτέλεσμα η ρύπανση και η ηχορύπανση να έχουν αυξηθεί σε απάνθρωπα επίπεδα. Οι περισσότεροι κάτοικοι της κεντρικής Ευρώπης αναπόφευκτα υποφέρουν από τη διαρκή ηχορύπανση.

Ο θόρυβος και η ρύπανση έχουν καταστεί σημαντικές πτυχές του πολιτισμού. Κύριε Επίτροπε, οι πόλεις πρέπει να αναπτύσσονται σε κέντρα πολιτισμού μιας οικονομίας που να βασίζεται στη γνώση, σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Η κοινωνία μας και ο πολιτισμός της κινούνται προς την ψηφιακή και υποβοηθούμενη από δίκτυα εποχή. Μια Πολιτιστική Πρωτεύουσα δύσκολα θα αναπτυχθεί γύρω από τερματικούς σταθμούς φορτηγών. Για τον λόγο αυτόν, ελπίζω πραγματικά ότι στο μέλλον η Πολιτιστική Πρωτεύουσα θα διοργανώνει ημερίδες ανάπτυξης και χωροταξικούς διαγωνισμούς για τις σημερινές και αυριανές πόλεις. Πρέπει να καταρτιστούν πρότυπα για το πώς πρέπει να είναι η πόλη που ανήκει στην πολιτισμένη κοινωνία των δικτύων.

Οι πόλεις μας αναπτύχθηκαν με βάση τον χώρο που είχαν ως συγκεκριμένα διαμετακομιστικά κέντρα τον Μεσαίωνα· εντούτοις, η εποχή εκείνη έχει παρέλθει εδώ και αιώνες. Τώρα ζούμε σε ένα παγκόσμιο, ψηφιακό, δικτυωμένο περιβάλλον – σε ένα παγκόσμιο, ψηφιακό, δικτυωμένο περιβάλλον. Δεν θα έπρεπε αυτό να συνοδεύεται από την αλλαγή του χαρακτήρα των πόλεων και των πολιτισμών τους, καθώς και των προτύπων που τις αντιπροσωπεύουν; Ποια είναι η γνώμη σας, Επίτροπε Figel – κινούμαστε προς το μέλλον;

 
  
MPphoto
 
 

  Graça Moura (PPE-DE).(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σε μια ιστορική συγκυρία κατά την οποία είναι όλο και σημαντικότερο να γνωρίζονται καλύτερα οι Ευρωπαίοι, σε επίπεδο ανθρώπινης και πολιτισμικής πολυμορφίας, το πρόγραμμα «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» αποτελεί εξαιρετικά αποτελεσματικό μέσο προς αυτήν την κατεύθυνση.

Το αυξημένο πλέον, μετά την τελευταία διεύρυνση, μέγεθος της Ευρώπης δικαιολογεί οπωσδήποτε την ιδέα ανακηρύξεως δύο πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης κάθε χρόνο. Ωστόσο, όπως τόνισε ήδη η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, η σχετική κοινοτική χρηματοδότηση πρέπει να είναι εύλογη και επαρκής.

Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αποτελεί εξαιρετικά σημαντική διάκριση, αλλά η επιλεγείσα πόλη δεν προβλέπεται να χρησιμοποιεί τους κοινοτικούς πόρους για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης σε έργα πολεοδομικής ανάπλασης και συναφείς σκοπούς. Οι ειδικοί για το πρόγραμμα πόροι προβλέπονται για την ανάδειξή της σε ευρωπαϊκή πόλη και πυρήνα πολιτισμού. Ούτε προβλέπεται η εκδήλωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης να μεταβάλλεται σε ένα ακόμη διεθνές φεστιβάλ, όσο σημαντικό και αν είναι αυτό.

Αυτό που όντως προσδοκούμε είναι να αποκτούν οι επισκέπτες μια ενδιαφέρουσα, γνήσια και ζωντανή άποψη της πόλης η οποία λαμβάνει το χρίσμα και ανοίγει τις πύλες της στο κοινό. Αυτή η άποψη πρέπει να μαρτυρεί τη γενναία συνεισφορά της εκάστοτε πόλης στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τις σχέσεις της Ευρώπης με τον κόσμο, να εξοικειώνει το κοινό με τις ιδιαίτερες αξίες και την ιστορία της πόλης, την πνευματική και υλική της κληρονομιά, τις παραδόσεις και τα ήθη της, με τον μοναδικό χαρακτήρα των κατοίκων της – δηλαδή με την ανθρώπινη πλευρά της πόλης.

Υποστηρίζω την εισήγηση της κ. Prets και, εν γένει, ό,τι ειπώθηκε από προηγούμενους ομιλητές. Προτείνω επίσης να ληφθούν υπόψη τα σημεία αυτά από την Επιτροπή κατά την αναθεώρηση που θα πραγματοποιήσει το 2005.

 
  
MPphoto
 
 

  Sonik (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι το πλέον εύληπτο και αναγνωρίσιμο από όλα τα προγράμματα που προάγουν την ιδέα της ενωμένης Ευρώπης. Σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχώς ακούμε ότι οι πολίτες δεν συγκινούνται από τα ευρωπαϊκά θέματα, ενώ η ιδέα της ενωμένης Ευρώπης ταυτίζεται όλο και περισσότερο με χρέη και ανιαρές συζητήσεις για λεπτομέρειες του τρόπου οργάνωσης των ευρωπαϊκών οργάνων, ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας αποτελεί αξιέπαινη εξαίρεση.

Όποιος βρέθηκε στη Λίλλη πέρυσι που η πόλη είχε το χρίσμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, ή στην Κρακοβία, η οποία μοιράστηκε το χρίσμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας με άλλες οκτώ ευρωπαϊκές πόλεις το 2000, ή και σε πολλές άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης, οπωσδήποτε θα παρατήρησε το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού της Ευρώπης και τον ενθουσιασμό μεγάλης μερίδας πολιτών οι οποίοι συμμετείχαν σε αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παρόμοιες περιστάσεις αποτελούν ευκαιρία, ώστε όλοι οι επικριτές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης να δουν τον ενθουσιασμό, τη χαρά και την προσμονή με τις οποίες το κοινό χαιρετίζει υπέροχες πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες εμπνέονται από την αναζήτηση της κοινής μας ευρωπαϊκής καταγωγής.

Στις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης, ο διάλογος είναι αυθεντικός και ζωντανός, και εδώ πρέπει να αναζητήσουν την έμπνευσή τους όσοι έχουν κουραστεί να κτίζουν μια κοινότητα στην ήπειρό μας από την έδρα τους στο Rond-Point Schuman. Η θεμελιώδης αξία της πρωτοβουλίας αυτής έγκειται στο γεγονός ότι δεν προέκυψε ως επίσημη πρόταση, και δεν την ονειρεύτηκε κανένας γραφειοκράτης των Βρυξελλών. Προτάθηκε πριν από είκοσι χρόνια στην Αθήνα, τελείως αυθόρμητα, και στη συνέχεια υιοθετήθηκε και από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Μολονότι δεν υπάρχει προς το παρόν σχετικός σχεδιασμός, θα έπρεπε να προβλεφθεί ειδικό, ξεχωριστό κονδύλιο για την υποστήριξη της ιδέας στις δημοσιονομικές προοπτικές της περιόδου 2007-2013.

Προς έκπληξή μου παρατήρησα ότι το Δίκτυο Πολιτιστικών Πρωτευουσών και Πολιτιστικών Μηνών της Ευρώπης (ECCM) ήταν το μόνο από δεκάδες άλλους οργανισμούς που δεν ελάμβανε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η οργάνωση ειδημόνων συγκεντρώνει έμπειρους διαχειριστές οι οποίοι έχουν την ευθύνη υλοποίησης της πρωτοβουλίας στις χώρες τους, και θα παρακαλούσα αυτή η παράλειψη να διορθωθεί. Δεδομένου ότι η πρωτοβουλία μετρά 20 χρόνια ζωής, είναι πλέον καιρός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να της παράσχει σημαντικούς πόρους για το μέλλον, και να δώσει τη δέουσα σημασία στην πείρα προηγούμενων διοργανωτών. Η ΕΕ πρέπει να παράσχει τεχνική και καλλιτεχνική υποστήριξη, ώστε να συνδράμει όσους θα αναλάβουν τη διοργάνωση εκδηλώσεων οι οποίες τιμούν την ενωμένη Ευρώπη και τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσές της τα επόμενα πέντε χρόνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Novak (PPE-DE).(SL) Χαιρετίζω την πρόταση σύμφωνα με την οποία από το 2009 τα νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν και αυτά την ευκαιρία να θέτουν υποψηφιότητα για τον θεσμό της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης». Στη χώρα μου, τη Σλοβενία, εορτάζουμε κάθε χρόνο στις 8 Φεβρουαρίου μια πολιτιστική αργία, η οποία είναι και εθνική αργία. Εκείνη την ημέρα, ισχύει ελεύθερη είσοδος στις εκθέσεις και τα μουσεία, ενώ διοργανώνονται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τις ημέρες πριν και μετά. Ωστόσο, δεν λείπουν αρκετοί και στη Σλοβενία οι οποίοι θεωρούν ότι ο πολιτισμός είναι κάτι το περιττό και ανώφελο, καθώς δεν αποφέρει άμεσα κέρδη. Εντούτοις, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της εν λόγω αργίας, ασχολούμαστε εντονότερα με τη σημασία και την αξία του πολιτισμού και συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις στις οποίες κανονικά δεν θα πηγαίναμε λόγω έλλειψης χρόνου.

Το γεγονός ότι το έθνος των Σλοβένων επέζησε μετά από όλα τα δεινά των παγκοσμίων πολέμων και τις επεκτατικές βλέψεις γειτονικών κρατών που θέλησαν να μας αφανίσουν από τον εθνολογικό χάρτη της Ευρώπης οφείλεται ακριβώς στη διατήρηση της πολιτιστικής του κληρονομιάς και της γλώσσας του. Στην Ευρώπη της πολιτισμικής και εθνοτικής πολυμορφίας, έχει μεγάλη σημασία να κτίζουμε γέφυρες μεταξύ μας. Η διατήρηση, από κάθε έθνος, του πολιτισμού του και η συμμετοχή του στην πολυμορφία και τον πλούτο άλλων λαών πρέπει να είναι και να παραμείνει η βασική μας αρχή, διότι ο πολιτισμός είναι ο πλέον διακριτικός σύνδεσμος μεταξύ των λαών που επιθυμούν να διαβιώσουν σε συνθήκες ειρήνης και αμοιβαίας συνεργασίας.

Η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης μάς επιτρέπει να δημιουργήσουμε τέτοιους συνδέσμους. Συγχρόνως δίνει τη δυνατότητα σε κάθε διοργανωτή να επενδύσει περισσότερα σε υποδομές πολιτισμού και σε έργα με θετικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Figeľ, Επιτροπή. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τη στήριξη που εξέφρασαν είτε ως ομάδες είτε ως άτομα, η οποία ευνοεί τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της Ευρώπης.

Ο κ. Paasilinna ρώτησε αν επιστρέφουμε στο παρελθόν ή αν οδεύουμε προς το μέλλον. Η απόφαση του 1999 χρειάζεται προσαρμογή προκειμένου να λάβει υπόψη την κατάσταση στη νέα διευρυμένη Ένωση. Αφορά τον πολιτισμό, και όχι τόσο τη γεωγραφία ή τα οικονομικά. Επίσης, πρέπει να προετοιμαστούμε ενόψει της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ούτως ώστε να μην τίθεται το πρόσθετο ερώτημα εάν οι υπό ένταξη χώρες συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν τη συνεργασία ή υπάγονται σε ειδική κατηγορία. Επίσης, πρέπει να δημιουργήσουμε μηχανισμούς για το μέλλον όσον αφορά τη χρηματοδότηση, την επιλογή της πόλης και τα κριτήρια της επιτροπής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα προωθήσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση και πολλά άλλα ζητήματα που είτε έχουν ήδη τεθεί ή πρόκειται να συζητηθούν σε μετέπειτα στάδιο.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι βλέπουμε ήδη προστιθέμενη αξία: η Γερμανία διαθέτει 10 υποψήφιες πόλεις και η Ουγγαρία 11. Ακόμη και πριν από τη λήψη μιας απόφασης, αυτή η διαδικασία δημιουργεί πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες και αυξάνει τη συνειδητοποίηση ότι ο πολιτισμός είναι σημαντικός και ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή διάσταση για αυτόν. Χαίρομαι που υπάρχει υψηλό επίπεδο κατανόησης ενόψει αυτής εδώ της απόφασης. Θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε με την εισηγήτρια, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ως σύνολο για την επίτευξη περαιτέρω βελτιώσεων.

Το πνεύμα συνεργασίας θα πρέπει να είναι μάλλον ευρύτερο. Ο πολιτισμός θα πρέπει να ειδωθεί ως μια σχέση των λαών και των εθνών με όλες τις αρχαίες παραδόσεις τους. Όπως ανέφεραν οι κκ. Graca Moura και Crowley, πρέπει να ληφθεί υπόψη η πνευματική και αρχιτεκτονική κληρονομιά και η ανθρώπινη διάσταση. Οι πόλεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται απλώς συγκοινωνιακοί κόμβοι: είναι τόποι ζωής και πολιτισμού.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τις θετικές απαντήσεις τους και τη στήριξή τους. Ευελπιστώ να εργαστώ επί περαιτέρω βελτιώσεων στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Επίτροπε. Επομένως αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης ολοκληρώθηκε και η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 12.00.

 

6. Περιβάλλον και υγεία (2004-2010)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης της κ. Ries σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τη σχέση Περιβάλλοντος και Υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ries (ALDE), εισηγήτρια. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα απ’ όλα θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στο σύνολο των βουλευτών του παρόντος Σώματος που εκδήλωσαν μεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτό το σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ καταρχάς τους σκιώδεις εισηγητές, τους κκ. Τρακατέλη και Staes και τις κκ. Corbey και de Brún. Θέλω, βεβαίως, να ευχαριστήσω επίσης όλους τους συναδέλφους που προσέφεραν την πολύτιμη βοήθειά τους κατά την εκπόνηση αυτής της έκθεσης. Εκτιμώ ιδιαιτέρως τη βοήθειά τους.

Η συζήτηση σε όλες τις πολιτικές ομάδες ήταν έντονη και, νομίζω, σύμφωνη με τις προκλήσεις και τις προσδοκίες σε αυτόν τον τομέα. Το 89% των ευρωπαίων πολιτών έχουν δηλώσει ότι ανησυχούν εξαιρετικά σχετικά με τον αντίκτυπο του περιβάλλοντος στην υγεία τους, και αυτό είναι απολύτως εύλογο καθόσον τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Θα αναφέρω ορισμένα μόνο από αυτά: το ένα έκτο των θανάτων στην παιδική ηλικία και των ασθενειών στην Ευρώπη μπορούν να αποδοθούν σε περιβαλλοντικά αίτια· η συχνότητα αλλεργικών νοσημάτων του αναπνευστικού συστήματος έχει διπλασιαστεί την τελευταία εικοσαετία, ενώ σήμερα ένα στα επτά παιδιά πάσχει από τέτοια νοσήματα· σχεδόν το 10% των εργαζομένων εκτίθεται σε καρκινογόνες ουσίες· το 14% των ζευγαριών αναζητά ιατρική βοήθεια επειδή αντιμετωπίζει δυσκολίες στη σύλληψη. Θα μπορούσα να αναφέρω περισσότερα στοιχεία και παραδείγματα, κάτι που δεν παρέλειψαν εξάλλου να πράξουν και άλλοι συνάδελφοι στις συναφείς συζητήσεις.

Η Επιτροπή απάντησε σε αυτά τα στοιχεία τον Ιούνιο του 2003, εγκαινιάζοντας τη στρατηγική SCALE για το περιβάλλον και την υγεία. Το αρκτικόλεξο SCALE προέρχεται από τις λέξεις «Science», «Children Awareness», «Legal instruments», «Evaluation». Η εν λόγω πρωτοβουλία δημιούργησε μεγάλες προσδοκίες, τις οποίες συνόψισε θαυμάσια στη δήλωσή της η Επίτροπος Margot Wallström κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια τον Μάρτιο του περασμένου έτους. Τα ακριβή λόγια της ήταν τα εξής: «υπάρχουν ορισμένοι τομείς ως προς τους οποίους δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να περιμένουμε τη συμπλήρωση των γνώσεών μας, αλλά πρέπει να αναλάβουμε δράση βάσει της αρχής της προφύλαξης, και αυτό ακριβώς θα πράξουμε».

Αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική έπρεπε να λειτουργεί ως σημείο εκκίνησης για το σχέδιο δράσης το οποίο εξετάζουμε και του οποίου είμαι εισηγήτρια, αλλά αυτό δεν ισχύει εν προκειμένω. Το εν λόγω σχέδιο δράσης, κατά τη δική μου γνώμη τουλάχιστον, δεν είναι καθόλου επαρκές. Θα μπορούσε να περιγραφεί ακριβέστερα ως ένα πρόγραμμα αξιολόγησης του συνολικού αντίκτυπου του περιβάλλοντος στην υγεία. Θίγει, βεβαίως, μια σειρά από ενδιαφέροντα θέματα τα οποία αξίζει να αναφερθούν, και από τα οποία θα τονίσω τα εξής: αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τους κινδύνους που διατρέχουν οι πολίτες, κατάρτιση των επαγγελματιών στους τομείς της υγείας και του περιβάλλοντος –ο αριθμός των οποίων είναι ελάχιστος– και εφαρμογή συστήματος βιοπαρακολούθησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φρονώ ότι υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως δεν διασκεδάζουν την εντύπωση που δημιουργεί η ανακοίνωση της Επιτροπής, ότι δηλαδή το σχέδιο δεν είναι ολοκληρωμένο.

Κατά τη γνώμη μου, μια προσέγγιση η οποία θεωρεί ότι το υπόδειγμα για τον 21ο αιώνα είναι η ύπαρξη αδιάσειστων επιστημονικών στοιχείων έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της προφύλαξης. Οι 52 ευρωπαίοι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Υγείας που συναντήθηκαν τον περασμένο Ιούνιο στη Βουδαπέστη, στο πλαίσιο διάσκεψης με θέμα «το μέλλον των παιδιών μας», έλαβαν υπόψη αυτή την άποψη όταν έδωσαν έμφαση στην ευαίσθητη αλλά αναγκαία ισορροπία μεταξύ της ενίσχυσης της έρευνας και της επείγουσας ανάγκης ανάληψης προληπτικής δράσης για την προστασία της υγείας των πολιτών. Πρέπει να επιδιώξουμε την επίτευξη μιας ισορροπίας επ’ αυτού.

Γι’ αυτό καταστήσαμε μία από τις προτεραιότητες της υπό συζήτηση έκθεσης την έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες. Ειδικότερα, στην παράγραφο 6, ζητούμε την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης σε μια σειρά ουσιών οι οποίες είναι επικίνδυνες για την υγεία, κυρίως ορισμένα βαρέα μέταλλα, όπως ο υδράργυρος και το κάδμιο, έξι προϊόντα της οικογένειας των φθαλικών ενώσεων τα οποία χρησιμοποιούνται σε πλαστικά και έξι εντομοκτόνα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι προξενούν, μεταξύ άλλων, διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος και ότι ευθύνονται για σοβαρές δυσπλασίες.

Η ενίσχυση αυτού του ευρωπαϊκού σχεδίου συνίσταται επίσης στο να αντλήσουμε έμπνευση από φιλόδοξα προγράμματα τα οποία εφαρμόζουν ήδη τα κράτη μέλη, και στο να σημειωθεί πρακτική επιτυχία. Αυτές οι πτυχές αναφέρονται στα σημεία 23 και 28 του ψηφίσματος.

Αισθάνομαι επίσης ικανοποίηση διότι τα μέλη του παρόντος Κοινοβουλίου στηρίζουν την προσέγγιση την οποία έχω υιοθετήσει, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο αυτού του σχεδίου δράσης, περιλαμβανομένου του αιτήματος να διεξαγάγει η Επιτροπή επιδημιολογική μελέτη για τα παιδιά, από τη γέννηση έως την ηλικία των 18 ετών.

Μια ακόμη κρίσιμη πτυχή είναι η καταπολέμηση του παθητικού καπνίσματος. Η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη της αυτό το μέλημα, γεγονός το οποίο χαιρετίζουμε. Επιδιώκει την κατάταξη του καπνού του τσιγάρου στο περιβάλλον στους καρκινογόνους παράγοντες κατηγορίας 1. Σε αυτό το θέμα πρέπει να είμαστε σαφείς: κατά τη δική μου γνώμη, το μήνυμα που θα στείλουμε στους πολίτες, το οποίο αναφέρεται στο σημείο 20 του ψηφίσματος, δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να αποδυναμωθεί. Ο καπνός του τσιγάρου σκοτώνει και τους καπνιστές και τους μη καπνιστές. Μόνον στο Βέλγιο, πεθαίνουν 2 000 άτομα ετησίως από τις συνέπειες του παθητικού καπνίσματος, αριθμός ο οποίος ισοδυναμεί με τον αριθμό των θυμάτων από οδικά δυστυχήματα.

Εν κατακλείδι, ευελπιστώ ότι η Επιτροπή θα φανεί φιλόδοξη κατά την εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράσης για την προσεχή εξαετία. Δεν έχω καμιά αμφιβολία, κύριε Δήμα, ότι θα συνεργαστείτε εποικοδομητικά με τον συνάδελφό σας, κ. Κυπριανού, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγκαία συμπληρωματικότητα μεταξύ του σχεδίου δράσης και του ευρωπαϊκού προγράμματος δημόσιας υγείας. Μπορείτε, ασφαλώς, να υπολογίζετε στη στήριξη του Κοινοβουλίου όσον αφορά την εξασφάλιση της ενδεδειγμένης χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων τις οποίες ανέφερα σε αυτή την ομιλία μου, στο πλαίσιο του εβδόμου προγράμματος πλαισίου έρευνας και του κεφαλαίου 4 των δημοσιονομικών προοπτικών.

Επιπλέον, ευελπιστώ ότι είστε διατεθειμένος να ζητήσετε από τις υπηρεσίες σας να καταρτίσουν ένα πράσινο βιβλίο σχετικά με τη ρύπανση στο εσωτερικό των κτιρίων, από παραπήγματα έως οικίες και σχολεία, θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται ως ο φτωχός συγγενής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Όλα αυτά κατατείνουν στην άποψη ότι η Ευρώπη οφείλει να αντλήσει τα αναγκαία διδάγματα από τα σκάνδαλα που σχετίζονται με το κάπνισμα και τον αμίαντο, για να αναφέρω δύο μόνο παραδείγματα. Η Ευρώπη κάνει αγώνα με αντίπαλο τον χρόνο, αλλά και κάθε μορφή ρύπανσης. Κύριε Επίτροπε, και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν καθήκον να διασφαλίζουν ότι η υγεία των πολιτών –όλων των πολιτών– αντιμετωπίζεται ως θέμα απόλυτης προτεραιότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, συμφωνώ απόλυτα με αυτό το οποίο είπε στο τέλος η κ. Ries ότι οι σχέσεις περιβάλλοντος και υγείας είναι για την Eυρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρώπη μια ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα. Γι’ αυτό και είμαι ευγνώμων για τη συμβολή της επιτροπής σας στη σύνταξη της έκθεσης που εξετάζουμε σήμερα. Θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την κ. Ries για όλες τις εποικοδομητικές προσπάθειες που κατέβαλε για τη βελτίωση του περιεχομένου της έκθεσης ώστε το τελικό κείμενο να αποτελέσει ουσιαστική και χρήσιμη βάση για κάθε περαιτέρω συζήτηση.

Θα ήθελα κατ’ αρχήν να υπενθυμίσω το στόχο του σχεδίου δράσεως που υιοθετήθηκε τον περασμένο Ιούνιο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Πράγματι, έχοντας από καιρό αναγνωρίσει ότι η περιβαλλοντική προστασία συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας, έχουμε ήδη επιτελέσει τεράστιο έργο στον τομέα αυτό. Η επικείμενη περιβαλλοντική και άλλη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων REACH καθώς και μέτρων που θα ληφθούν στο πλαίσιο των θεματικών στρατηγικών, θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στην επίλυση των εκκρεμών προβλημάτων.

Σχετικά με τα τρέχοντα ζητήματα, καταβάλλονται πολλές προσπάθειες για την ενίσχυση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποβλέπουν στην καλύτερη προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα συνεχισθεί.

Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι να προωθήσει περαιτέρω το έργο αυτό και να καθορίσει παράλληλα την Ατζέντα για το μέλλον. Έτσι, θα καλυφθούν ενδεχόμενες αδυναμίες και θα χαραχθεί μελλοντική περιβαλλοντική πολιτική που να είναι πιο αποτελεσματική, πιο επικεντρωμένη και πιο αποδοτική ως προς το κόστος.

Σχετικά με τα πορίσματα της έκθεσης, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω κατ’ αρχήν ότι η αρχή της προφύλαξης αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο της πολιτικής μας και βεβαίως πρόκειται να συνεχίσει να εφαρμόζεται και στο μέλλον.

Σχετικά με τη βιοπαρακολούθηση, συμφωνούμε. Μπορεί πράγματι να αποτελέσει ουσιαστικό στοιχείο της πολιτικής μας για την αξιολόγηση επικινδυνότητας, όπως προτείνει η έκθεση. Θα μελετήσουμε την άποψη αυτή αναλυτικά. Ωστόσο, η Επιτροπή θα ήθελε προηγουμένως να εξετάσει με προσοχή όλες τις πτυχές του προβλήματος, τεχνικές και οικονομικές, υπό το φως και τις εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί από τρίτες χώρες, όπως για παράδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το κόστος, σημειωτέον, είναι πολύ υψηλό.

Συμφωνούμε επίσης σχετικά με τον αέρα εσωτερικού χώρου. Θα εξετασθεί η δυνατότητα ανάπτυξης μιας στρατηγικής και ερευνητικής Ατζέντας για το θέμα αυτό, ούτως ώστε να εντοπιστούν τα σχετικά προβλήματα και να γίνουν προτάσεις για ενδεχόμενους τρόπους αντιμετώπισής τους.

Για την πραγματοποίηση των ενεργειών του σχεδίου δράσης απαιτείται η αντιμετώπιση του ζητήματος χρηματοδότησης, όπως πολύ σωστά έχει επισημάνει και υπογραμμίσει η κ. Ries. Συμφωνώ ότι αυτό είναι αναγκαίο για την εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής εφαρμογής του σχεδίου. Για τη χρονική περίοδο μέχρι το 2007, η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τους προϋπολογισμούς των 4 εμπλεκομένων Γενικών Διευθύνσεων, του προγράμματος στον τομέα της δημόσιας υγείας και του 6ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα. Από το 2007 και μετά θα διατεθούν νέα κονδύλια στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών. Η Επιτροπή βρίσκεται σε εντατικές διαβουλεύσεις σχετικά με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις εφαρμογής των διαφόρων ενεργειών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης.

Ένα άλλο θέμα ιδιαίτερα σημαντικό και απαραίτητο για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, είναι η τακτική υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φυσικά, η Επιτροπή θα ενημερώνει όσο το δυνατόν πιο τακτικά την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή σχετικά με την πρόοδο του σχεδίου δράσης. Βέβαια, η πρόοδος σε ορισμένα θέματα, όπως η αποτελεσματικότητα και η σχέση κόστους-ωφέλειας, ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο στάδιο αυτό, απλώς δεν υπάρχουν όλα τα αναγκαία δεδομένα και οι πληροφορίες. Ωστόσο, θα υπάρξει δυνατότητα για πιο λεπτομερή ενημέρωση μόλις τεθεί σε λειτουργία το ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών.

Σχετικά με την απαγόρευση των ουσιών, ζήτημα για το οποίο μίλησε προηγουμένως η κ. Ries, οι επικίνδυνες για την υγεία ουσίες αποτελούν θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα την Επιτροπή. Το σχέδιο δράσης όμως δεν αποτελεί το καταλληλότερο πλαίσιο για τη συζήτηση των ενδεχόμενων απαγορεύσεων. Για πολλές από τις ουσίες αυτές έχουμε ήδη καθορίσει διαδικασίες αξιολόγησης και μείωσης της επικινδυνότητας τους. Οι διαδικασίες αυτές, που όπως είπα υπάρχουν ήδη, θα συνεχίσουν να προχωρούν παράλληλα με το σχέδιο δράσης. Η Επιτροπή εξετάζει με προσοχή την πρόταση έκθεσης για την αύξηση των προτεραιοτήτων στο σχέδιο δράσης. Η αύξηση όμως των προτεραιοτήτων θα αποδυναμώσει τον προσανατολισμό και τα αποτελέσματα του σχεδίου δράσης. Γι' αυτόν τον λόγο, θα ήταν προτιμότερο να περιοριστούν οι προτεραιότητες σε εκείνες που προτείνονται στο σχέδιο δράσης και οι οποίες καθορίστηκαν σε στενή συνεργασία με 300 εμπειρογνώμονες και εμπλεκόμενους φορείς και γι' αυτό δεν έχουμε περιορίσει επίσης το Focus, σύμφωνα με τη συμβουλή των 300 αυτών εμπειρογνωμόνων, μόνο στα παιδιά διότι υπάρχουν θέματα τα οποία συνδέονται άμεσα και πρέπει επομένως να εξετάσουμε και τους ενήλικες.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι για την αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου δράσης, θα είναι απαραίτητη η ενεργός και στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την κ. Ries και το Κοινοβούλιο για τη σημαντική συμβολή στον τομέα αυτό. Κοινός μας στόχος είναι η προώθηση ισχυροτέρων ευρωπαϊκών μέτρων για την καλύτερη προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος για όλους τους Ευρωπαίους, για την Ευρώπη αλλά και για τον κόσμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Schnellhardt (PPE-DE), εξ ονόματος της Ομάδας. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το παρόν σχέδιο δράσης 2004-2010 για το περιβάλλον και την υγεία και οι προτάσεις της εισηγήτριάς μας κ. Ries ανταποκρίνονται στις υψηλές μας απαιτήσεις. Τα πολυάριθμα σχέδια μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις γνώσεις μας για την επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία προσφέροντας μία καλύτερη επιστημονική βάση στη νομοθετική μας διαδικασία. Αυτό όμως που είναι ίσως πολύ πιο σημαντικό είναι πως η νομοθεσία θα μπορούσε να αποκτήσει προληπτικό χαρακτήρα. Ίσως εδώ να είμαι κάπως αισιόδοξος, αλλά νομίζω ότι μπορεί κανείς να διατηρεί κάποια οράματα!

Ασφαλώς μπορούν να ολοκληρωθούν κάποια από τα σχέδια μέχρι το 2010. Τέτοιο είναι για παράδειγμα η βελτίωση του συντονισμού των κρατών μελών στον τομέα του περιβάλλοντος και της υγείας, που βασικά είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει ρυθμιστεί από καιρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, τα περισσότερα θα ολοκληρωθούν μετά το 2010. Οι σχέσεις ανθρώπου και περιβάλλοντος αλλάζουν διαρκώς και απαιτούν πολύ συχνά νέες δράσεις και αντιδράσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να προνοήσουμε από τώρα ώστε αυτό το σχέδιο δράσης να μην τελειώσει το 2010.

Ωστόσο, το σχέδιο δράσης θα σημειώσει επιτυχία μόνο εάν δεν δούμε την εφαρμογή του ξεχωριστά από τις απαραίτητες οικονομικές διαδικασίες και πιέσεις, αλλά και από τις συνήθειες διαβίωσης των ανθρώπων. Θα σημειώσει επιτυχία μόνον εάν εξετάζουμε κατά πόσον τα πορίσματα των ερευνών έχουν γενική ισχύ αντί να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο σαν εργαστήριο. Βάση για την δράση μας πρέπει να είναι η ανάλυση κινδύνου και όχι οι ιδεολογίες.

Το σημείο 5 του ψηφίσματος της παρούσας έκθεσης ασφαλώς είναι καλοπροαίρετο, αλλά για να εφαρμοστεί η αρχή της προφύλαξης πρέπει να προηγείται ένας άξιος λόγου κίνδυνος και σίγουρα ευρήματα. Οι ρυθμίσεις που πηγάζουν από την προσπάθεια δημιουργίας πανικού ασφαλώς δεν μπορεί να είναι ο σωστός δρόμος και, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι σοβαρές.

Το ίδιο και οι ουσίες που απαριθμούνται στο σημείο 6 και πρόκειται να αντικατασταθούν. Συμφωνώ με τον Επίτροπο ότι εδώ παραβιάζεται η αρχή του σχεδίου δράσης, γιατί δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε ζητήματα που ρυθμίζονται με άλλες νομικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως π.χ. το REACH. Πέρα από το ότι οι διαθέσιμες υποκατάστατες ουσίες είναι ακριβές, δεν ξέρουμε και πολλά για τους κινδύνους από την έκθεση σε αυτές. Πρέπει επομένως να γίνει προσεκτική στάθμιση.

Ως προς το κάπνισμα συμφωνώ απόλυτα με τον Επίτροπο: δεν πρέπει να θεσπίσουμε σχετικούς νόμους στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά να ενθαρρύνουμε τα κράτη μέλη για να ακολουθήσουν τον σωστό δρόμο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Corbey (PSE), εξ ονόματος της Ομάδας. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κ. Ries. Συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση του προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και την υγεία. Το ίδιο το πρόγραμμα δράσης είναι αποθαρρυντικό. Παρότι, φυσικά, αναγνωρίζω την ανάγκη για έρευνα, ένα πρόγραμμα δράσης απαιτεί επίσης δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, και αυτά τα μέτρα απουσιάζουν. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι συζητήσεις μας επικεντρώθηκαν σε επικίνδυνες ουσίες και στις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν, ή πρέπει, να αποσύρονται από την αγορά. Τα αποσκληρυντικά μέσα που εντοπίζονται σε παιγνίδια είναι οι πλέον γνωστές τέτοιες ουσίες· υπάρχουν, όμως, και άλλες. Παρότι η Ομάδα μας αποδέχθηκε το κείμενο όπως αυτό εγκρίθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, επιθυμούσαμε μια πιο αυστηρή προσέγγιση. Εάν μια ουσία είναι επικίνδυνη, πρέπει να αποσυρθεί από την αγορά πάραυτα και χωρίς αναμονή για ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις.

Δεύτερο θέμα συζητήσεως ήταν το κάπνισμα. Ο καπνός του τσιγάρου έχει καταστρεπτικές επιπτώσεις για την υγεία των παθητικών καπνιστών. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει να εφαρμοστεί μια ενεργή πολιτική για την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Καλούμε όλα τα κράτη μέλη να εμπνευσθούν από το παράδειγμα της Ιρλανδίας και της Ιταλίας. Η έκθεση για το περιβάλλον και την υγεία είναι επίκαιρη. Η ατμοσφαιρική ρύπανση, ιδίως, αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με υπολογισμούς και μελέτες που παρήγγειλε η Επιτροπή, κάθε χρόνο περισσότεροι από 300 000 άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα στην Ευρώπη λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στην Ολλανδία, ο απολογισμός ανέρχεται σε 13 000. Δεν χρειάζεται πολλή φαντασία για να συμπεράνουμε ότι οι θάνατοι αφορούν συχνότερα ανθρώπους που ζουν κοντά σε αυτοκινητοδρόμους και βιομηχανικές περιοχές παρά ανθρώπους που ζουν σε περιοχές με βλάστηση και αποκλειστικής κατοίκησης. Τα τελευταία 20 χρόνια, η Ευρώπη έλαβε, βεβαίως, μέτρα τα οποία επέφεραν σημαντικές μειώσεις στις εκπομπές αερίων. Η χρήση καταλυτών στα αυτοκίνητα ήταν επιτυχής· ωστόσο, ελάχιστες προσπάθειες έγιναν μέχρι σήμερα και οι στατιστικές είναι ανησυχητικές. Τι πρέπει να γίνει; Καταρχάς, πρέπει να εφαρμόζουμε πιο αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά μπορούν και πρέπει να γίνουν περισσότερα. Πού είναι, για παράδειγμα, τα φίλτρα αιθάλης στα αυτοκίνητα; Επίσης, πρέπει να εξετάσουμε εάν τα όρια και οι οριακές τιμές που ορίζονται από τη νομοθεσία είναι επαρκή. Στην έκθεση «Σήματα 2004», ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος επεσήμανε ότι το πλήθος των ενδείξεων συντείνει στο ότι οι συγκεντρώσεις σκόνης και όζοντος επιδρούν στην υγεία σε όρια κατώτερα των προβλεπομένων από τις υγειονομικές διατάξεις. Απαιτείται μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και του καταναλωτή. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της Λισαβόνας, η φιλόδοξη περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί κίνητρο τεχνολογικής ανάπτυξης και προώθησης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Εάν δεν δεσμευθούμε για την ποιότητα του περιβάλλοντος, τότε θα έχει πληγεί βαριά όχι μόνον η δημόσια υγεία αλλά και η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Στην έκθεση αυτοκινήτων του Ντιτρόιτ, τον προηγούμενο μήνα, παρουσιάστηκε ένα επιβατηγό όχημα με μηδενικές εκπομπές ρύπων, όμοιο του οποίου δεν έχουμε δει ακόμη στις ευρωπαϊκές εκθέσεις αυτοκινήτων. Στην Ευρώπη, παραμένουμε στάσιμοι στο ερώτημα ποιος πρέπει να πληρώσει για τα φίλτρα αιθάλης. Προτιμώ μια φιλόδοξη Ευρώπη με επαρκή μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, και αυτά τα φίλτρα αιθάλης πρέπει να καταστούν υποχρεωτικά χωρίς καθυστέρηση. Είναι θέμα ζωτικής σημασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Krahmer (ALDE), εξ ονόματος της Ομάδας. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ελπίζω να μπορείτε να με ακούσετε παρά τον θόρυβο που γίνεται ολοένα πιο δυνατός. Οι ομιλητές πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον απαραίτητο σεβασμό!

Η παρούσα έκθεση για το σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία επικεντρώνεται υπερβολικά στα χημικά. Πολλοί παράγοντες που αποτελούν κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη. Ασφαλώς τα χημικά προκαλούν κινδύνους. Όμως δεν έχει νόημα να καταρτίζουμε μαύρες λίστες στιγματίζοντας συγκεκριμένες ουσίες όπως οι φθαλικές ενώσεις. Η έκθεση στηρίζεται σε μία υπερβολική ερμηνεία της αρχής της προφύλαξης. Γίνεται λόγος για άμεση και καθολική απαγόρευση ουσιών χωρίς αυτό να στηρίζεται στα σχετικά επιστημονικά πορίσματα και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ήδη γνωστά επιστημονικά πορίσματα όπως προβλέπει η αρχή της προφύλαξης.

Με την έκθεση επιχειρείται γι’ άλλη μία φορά αυτό που αποκαλώ «πράσινη νόσο» πολλών δυτικών κοινωνιών, δηλαδή η διαμόρφωση μίας πολιτικής μηδενικού κινδύνου. Προσπαθούμε να κάνουμε περιβαλλοντική πολιτική με την λογική της πλήρους εξασφάλισης ξεχνώντας ότι η ανάπτυξη μίας ανοιχτής κοινωνίας είναι πάντα συνδεδεμένη με κινδύνους. Η απλή ύπαρξη ενός κινδύνου και οι ευρύτατα διαδεδομένοι φόβοι ως προς τα χημικά γίνονται δικαιολογία για το αίτημα γενικών απαγορεύσεων.

Ο φόβος δεν είναι τίποτα άλλο από ανασφάλεια εξαιτίας της άγνοιας. Όποιος θέλει να αντιμετωπίσει τον φόβο, πρέπει να καταπολεμήσει την άγνοια. Πρέπει να ενισχυθούν η επιστήμη και η έρευνα και να συναχθούν τα σωστά συμπεράσματα από τα πορίσματά τους. Δεν πρέπει να συγχέουμε τους ενδεχομένους κινδύνους με αυτούς που αποδεδειγμένα υπάρχουν. Πρωταρχικός στόχος της περιβαλλοντικής πολιτικής δεν πρέπει να είναι ο αποκλεισμός των ενδεχομένων κινδύνων αλλά η διαπίστωση και αποφυγή των πραγματικών κινδύνων.

Η έκθεση ξεπερνά τα όρια και ως προς την αντιμετώπιση του καπνού. Όσο ο καπνός είναι νόμιμο προϊόν, θα πρέπει να αποφύγουμε τα αιτήματα γενικής και καθολικής απαγόρευσης του καπνίσματος. Δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πού επιτρέπεται το κάπνισμα και πού όχι. Στην έκθεση ζητάμε να καταταγεί ο καπνός στην ανώτατη κατηγορία των ουσιών που έχει αποδειχθεί ότι προξενούν άμεσα καρκίνο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αυτό δεν έχει ακόμα αποδειχθεί επιστημονικά. Δεν λέω ότι πρέπει να υποτιμάμε τους κινδύνους του καπνού για την υγεία, αλλά η εξίσωση του καπνού με ουσίες όπως το βενζόλιο ή ο αμίαντος δεν είναι τίποτα άλλο παρά οικολογικός λαϊκισμός.

Κατά τα άλλα, είμαι της γνώμης ότι θα έπρεπε να κάνουμε αυτήν την συζήτηση στις Βρυξέλλες και όχι στο Στρασβούργο.

 
  
MPphoto
 
 

  Breyer (Verts/ALE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα προτιμούσα να μιλήσω απόψε το βράδυ ή στη συνέχεια γιατί γίνεται πολύ μεγάλη φασαρία. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να μιλήσει τώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Το αίτημά σας γίνεται δεκτό. Θα διακόψουμε τη συζήτηση για να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Η συζήτηση θα συνεχιστεί μετά την προφορική ερώτηση για τη χρηματοδότηση της πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος, οπότε η συζήτηση σχετικά με αυτό το θέμα θα συνεχιστεί στις 4.00 μ.μ. και η πρώτη ομιλήτρια θα είναι η κ. Breyer.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

 

7. Ώρα των ψηφοφοριών
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία.

Σύσταση (A6-0030/2005) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη ως προς τις ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση τύπου οχημάτων όσον αφορά τη θέση και τις αναγνωριστικές ενδείξεις χειροκίνητων χειριστηρίων, ενδεικτικών λυχνιών και δεικτών (εισηγητής: Enrique Baron Crespo)

(Το Σώμα εγκρίνει το κείμενο)

Σύσταση (A6-0028/2005) της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με την έγκριση τύπου συστήματος θέρμανσης και οχήματος αναφορικά με το σύστημα θέρμανσης που διαθέτει (εισηγητής: Enrique Baron Crespo)

(Το Σώμα εγκρίνει το κείμενο)

Σύσταση (A6-0009/2005) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη πρόσθετου πρωτοκόλλου της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ρουμανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (εισηγητής: Elmar Brok)

(Το Σώμα εγκρίνει το κείμενο)

Σύσταση (A6-0010/2005) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη πρόσθετου πρωτοκόλλου της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας (εισηγητής: Elmar Brok)

(Το Σώμα εγκρίνει το κείμενο)

Έκθεση (A6-0018/2005) του κ. Σηφουνάκη, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στον οπτικοακουστικό τομέα σχετικά με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στα κοινοτικά προγράμματα MEDIA Plus και MEDIA Κατάρτιση, και της σχετικής τελικής πράξης

(Το Σώμα εγκρίνει το κείμενο)

Έκθεση (A6-0006/2005) του κ. Lehne, εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Koldo Gorostiaga

(Το Σώμα εγκρίνει το κείμενο)

Έκθεση (A6-0023/2005) της κ. Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Starkevičiūtė (ALDE), εισηγήτρια. – (LT) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω απλώς να αναφέρω εν συντομία ορισμένες πληροφορίες στο σύνολο των συναδέλφων. Η παράθεση στατιστικών στοιχείων είναι ανιαρή υπόθεση, αλλά τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον χώρο των επιχειρήσεων στις χώρες σας θα χρειαστεί πλέον να συντάξουν πολλές νέες εκθέσεις, εάν υπερψηφίσετε το κείμενο. Το αναφέρω αυτό εκ των προτέρων, έτσι ώστε να μπορείτε να τους ενημερώσετε για τις ενέργειες του Κοινοβουλίου με σκοπό να καταστούν περιττές πολλές από αυτές τις στατιστικές εκθέσεις. Όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο των επιχειρήσεων θα κληθούν να εκπονήσουν νέες στατιστικές εκθέσεις και πιθανότατα εσείς και πολλοί από τους ψηφοφόρους σας θα έχετε ερωτήσεις. Συνεπώς, ήθελα απλώς να σας ενημερώσω για τις ενέργειες του Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, με σκοπό να μειωθεί αυτός ο όγκος στατιστικών στοιχείων. Ψηφίζουμε μαζί σας υπέρ της θέσπισης των αποκαλούμενων ευρωπαϊκών δειγματοληπτικών συστημάτων, σύμφωνα με τα οποία μόνον ορισμένες εταιρείες καλούνται να παρουσιάσουν εκθέσεις· οι μικρές χώρες, με ΑΕγχΠ μικρότερο του 1% του ΑΕγχΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα υποχρεούνται καθόλου να προσφέρουν ορισμένους από τους δείκτες· επιπλέον, θα προσφέρουμε τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να χρησιμοποιούν διοικητικούς πόρους, όπως τα μητρώα κοινωνικής ασφάλισης, οπότε οι επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται να συντάσσουν πρόσθετες εκθέσεις. Αναμένεται επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα κληθούν να προετοιμάσουν μια μέθοδο αξιολόγησης του κατά πόσον αξίζει τον κόπο να καταρτίζονται στατιστικές εκθέσεις και κατά πόσον αυτές θα είναι χρήσιμες για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει το κείμενο)

Έκθεση (A6-0019/2005) της κ. Sudre, εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/2001 για τη θέσπιση συστήματος τεκμηρίωσης των αλιευμάτων του Dissostichus spp.

(Το Σώμα εγκρίνει το κείμενο)

Έκθεση (A6-0013/2005) του κ. Bosch, εξ ονόματος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την καταπολέμηση της απάτης και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών τους συμφερόντων

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  Bösch (PSE), εισηγητής. (DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν χρειάζεται να πω πολλά για το περιεχόμενο της έκθεσης. Η συμφωνία για την καταπολέμηση της απάτης ικανοποιεί ένα παλιό αίτημα του Σώματος και θεωρώ ότι θα είναι καλό να την εγκρίνουμε με μεγάλη πλειοψηφία. Έτσι βασικά ψηφίζουμε για πρώτη φορά για έναν επιμέρους τομέα των επονομαζομένων διμερών συμφωνιών με την Ελβετία και θεωρώ ότι η γρήγορη διεκπεραίωση εδώ στο Σώμα δείχνει επίσης ότι θέλουμε να μεταφερθούν τελικά σε δίκαιο τα θετικά αποτελέσματα που επιτύχαμε.

Υποστηρίξαμε επανειλημμένα τις προσπάθειες της Επιτροπής να καταλήξει σε αποτελέσματα ως προς τη συμφωνία για την καταπολέμηση της απάτης. Έτσι, μας εκπλήσσει ακόμα περισσότερο το γεγονός ότι η Επιτροπή ξαφνικά έχει την έμπνευση ότι ένα ποσόν που η Ελβετία θέλει να προσφέρει ως συμβολή στη συνοχή στα νέα κράτη μέλη –πρόκειται για 1 δισ. ελβετικά φράγκα– πρέπει να περάσει σε μία κρατική σύμβαση και ότι δεν αρκεί να γίνει ένα μνημόνιο συνεννόησης.

Θα ήθελα να πω στην Επιτροπή ότι δεν διεξαγάγαμε διαπραγματεύσεις με κάποια Μπανανία, αλλά με μία από τις παλαιότερες και σταθερότερες δημοκρατίες της Ευρώπης. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτό που κάνετε εδώ είναι να ρίχνετε νερό στον μύλο όλων εκείνων που είναι, στην Ελβετία και την Ευρώπη, ενάντιοι στην προσέγγιση της Ελβετίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

(Χειροκροτήματα)

Ζητώ από το Σώμα να υιοθετήσει μια θέση και η Επιτροπή να την πάρει μαζί της ως μήνυμα από το Στρασβούργο.

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει το κείμενο)

Σύσταση (A6-0014/2005) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με το Πριγκιπάτο της Ανδόρας (εισηγητής: Gerardo Galeote Quecedo)

(Το Σώμα εγκρίνει το κείμενο)

Έκθεση (A6-0020/2005) του κ. Di Pietro, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το ποινικό μητρώο

(Το Σώμα εγκρίνει το κείμενο)

Έκθεση (A6-0036/2005) του κ. Costa, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με το σχέδιο σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο όσον αφορά την ποιότητα της ποινικής δικαιοσύνης και την εναρμόνιση της ποινικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη

(Το Σώμα εγκρίνει το κείμενο)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση (A6-0017/2005) της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκδήλωση «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για τα έτη 2005 έως 2019 (εισηγητής: Christa Prets)

(Ο Πρόεδρος αναγγέλλει την έγκριση της κοινής θέσης)

Έκθεση (A6-0024/2005) του κ. Evans, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με την XXXIIIη Έκθεση της Επιτροπής όσον αφορά την πολιτική ανταγωνισμού για το έτος 2003

(Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα)

Έκθεση (A6-0034/2005) της κ. In 't Veld, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφήν αντιστάθμισης σε δημόσιες υπηρεσίες

Πριν από την ψηφοφορία:

 
  
MPphoto
 
 

  In 't Veld (ALDE), εισηγήτρια. (EN) Κύριε Πρόεδρε, απλώς μερικές τεχνικές πληροφορίες προκειμένου να δοθεί συνέπεια και συνοχή στο τελικό έγγραφο: αν εγκριθούν οι τροπολογίες 19 και 21, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι υπόλοιπες παράγραφοι που πραγματεύονται το ίδιο ζήτημα. Αυτό συζητήθηκε με αντιπροσώπους των άλλων ομάδων και συνιστά ζήτημα μάλλον τεχνικής φύσεως και όχι πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Purvis (PPE-DE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, για να συμπληρώσω όσα ανέφερε η κ. In 't Veld, στο τέλος της τροπολογίας 20 θα πρέπει να είχε προστεθεί το εξής: «είτε με τυπική πράξη, η οποία κατά τη νομοθεσία των κρατών μελών, μπορεί να λάβει τη μορφή μιας ή περισσοτέρων νομοθετικών ή κανονιστικών πράξεων ή σύμβασης». Αυτό αποτελεί μέρος της ρύθμισης στην οποία αναφέρεται η κ. In 't Veld. Προκύπτει από το γεγονός ότι πρόκειται για προφορικές τροπολογίες των τροποποιήσεων 10 και 17 και της αιτιολογικής σκέψης IZ.

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 
  
MPphoto
 
 

  Van den Burg (PSE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, για να γίνω απόλυτα σαφής, αυτό σημαίνει ότι έχουμε προφορικές τροπολογίες για την αιτιολογική σκέψη ΙΖ και την παράγραφο 19 αυτού του εγγράφου. Δεν ήταν γραπτές τροπολογίες και συμβαδίζουν πλήρως με το κείμενο που προτάθηκε στις τροπολογίες Purvis. Πρέπει να εισαχθούν στην αιτιολογική σκέψη ΙΖ και στην παράγραφο 19.

 
  
MPphoto
 
 

  Lipietz (Verts/ALE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, αναφορικά με το συγκεκριμένο πρόβλημα, έχω καταθέσει μια τροπολογία σχετικά με τη φράση «η δημόσια υπηρεσία να παράσχει». Παρατηρώ ότι άλλες τροπολογίες –συγκεκριμένα η τροπολογία 3 της Ομάδας ΕΣΚ– κάνουν διάκριση μεταξύ των λέξεων «διοίκηση» και «έλεγχος». Όπως το αντιλαμβάνομαι, το ρήμα «παρέχω» υπέχει τη θέση του «ελέγχω» ή «διοικώ». Για τον λόγο αυτό, καταθέτω προφορική τροπολογία για όλες τις τροπολογίες που αφορούν τη διαδικασία υποβολής προσφορών. Σε αντίθεση με την τροπολογία 29 της Ομάδας των Πρασίνων, οι τροπολογίες 32, 33 και 27 αναφέρουν την έκφραση «να παράσχει» δημόσια υπηρεσία. Θα πρέπει να αναγνωσθεί ως «να παράσχει (διοίκηση ή έλεγχο)». Παρέχω σημαίνει διοικώ ή ελέγχω.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Θα ασχοληθούμε με αυτήν την προφορική τροπολογία πριν προχωρήσουμε στη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Συνάδελφοι, γνωρίζω ότι πρόκειται για μια πολύ ευαίσθητη έκθεση και ότι αποτελεί προϊόν προ-διαβούλευσης με την Επιτροπή. Οφείλουμε να αφιερώσουμε χρόνο για την ορθή διατύπωσή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Van den Burg (PSE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, στο σημείο αυτό έπρεπε να ψηφίσουμε έναν από τους τέσσερις συνολικά συμβιβασμούς, πράγμα που δημιουργεί κάποια σύγχυση. Να υποθέσω ότι έχουμε τώρα ψηφίσει την προφορική συμβιβαστική τροπολογία του κ. Purvis;

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Στην ουσία, πρόκειται για την προφορική τροπολογία της εισηγήτριας, επί της οποίας δεν υπήρξαν ενστάσεις. Θα ασχοληθούμε με αυτό όταν φτάσουμε στην τροπολογία 19.

 
  
MPphoto
 
 

  Van den Burg (PSE). (EN) Όχι, κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να προηγηθεί των άλλων ψηφοφοριών, καθώς σχετίζεται με αυτήν την παράγραφο 19.

 
  
MPphoto
 
 

  In 't Veld (ALDE), εισηγήτρια. (EN) Κύριε Πρόεδρε, επικρατεί μεγάλη σύγχυση, γιατί στη διάρκεια της διαδικασίας, η δομή της έκθεσης κατέστη αρκετά περίπλοκη. Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό.

Πρόκειται για τρεις τροπολογίες και πέντε παραγράφους. Ο κ. Purvis μόλις διάβασε την τροπολογία 20, με μία προσθήκη. Απ’ ό,τι κατάλαβα, αυτήν την τροπολογία ψηφίζουμε.

Οι άλλες δύο τροπολογίες είναι οι τροπολογίες 19 και 21, που υποβλήθηκαν επίσης από τον κ. Purvis, αλλά το περιεχόμενο αυτών των τροπολογιών σχετίζεται επίσης με την αιτιολογική σκέψη ΙΖ, την παράγραφο 19, την τροποποίηση 10 και την τροποποίηση 17. Μπορώ να διαβάσω ολόκληρο το εν λόγω κείμενο, καθώς θα πρότεινα, αντί να το διαβάζουμε κάθε φορά, να το διαβάσω εξ ολοκλήρου μία φορά, προκειμένου όλοι μας να το εγκρίνουμε ή να το απορρίψουμε επί της αρχής και εν συνεχεία να προσαρμόσουμε τις συγκεκριμένες τέσσερις παραγράφους.

Το κείμενο της τροπολογίας 21, η οποία είναι σχεδόν πανομοιότυπη με την τροπολογία 19, έχει ως εξής: «H ανάθεση δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να γίνεται είτε με δίκαιη και διαφανή διαδικασία υποβολής προσφορών είτε με τυπική πράξη, η οποία κατά τη νομοθεσία των κρατών μελών, μπορεί να λάβει τη μορφή νομοθετικής ή κανονιστικής πράξης ή σύμβασης. Η αποστολή μπορεί επίσης να καθορίζεται σε περισσότερες πράξεις. Η πράξη ή οι πράξεις αυτές πρέπει να αναφέρουν, ιδίως:».

Πρόκειται για την ίδια αρχή που ισχύει στην τροπολογία 19. Ως εκ τούτου, αν η αρχή αυτή εγκριθεί από την Ολομέλεια, θα ισχύει και για τις τέσσερις παραγράφους που προανέφερα. Προτείνω να ψηφίσουμε επ’ αυτού, αντί να διαβάζουμε εξ ολοκλήρου το κείμενο κάθε φορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Savary (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει αντίρρηση επί της ουσίας, αλλά δεν θέλω να υπάρξει σύγχυση ως προς τα πραγματικά στοιχεία. Αυτή η προφορική τροπολογία κατατίθεται τέσσερις φορές: αφορά την τροπολογία 20, την τροπολογία 19, την τροπολογία 21 και την τροπολογία 15.

Προκειμένου να αποφευχθεί και η παραμικρή ασάφεια, προτείνω, κύριε Πρόεδρε, κάθε φορά που θα ψηφίζουμε επί των τροπολογιών αυτών, να επισημαίνετε ότι πρόκειται για τροπολογίες οι οποίες αποτελούν τμήματα της προφορικής τροπολογίας του κ. Purvis. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο σύγχυσης.

Η προφορική τροπολογία του κ. Purvis αφορά τέσσερις τροπολογίες. Αν σας είναι εύκολο να μας υπενθυμίζετε σε κάθε σχετικό σημείο την προφορική τροπολογία του κ. Purvis, νομίζω ότι η κατάσταση θα είναι πιο σαφής για όλους τους συναδέλφους.

 
  
MPphoto
 
 

  In 't Veld (ALDE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι θα δημιουργηθούν συγχύσεις. Το ζήτημα που προκύπτει εδώ είναι ότι υπάρχουν παράγραφοι επί των οποίων δεν έχει κατατεθεί καμία τροπολογία· ωστόσο, επηρεάζονται εξίσου, καθώς θεωρώ ότι, μετά την κατάθεση των τροπολογιών, όλοι μας ανακαλύψαμε διαβάζοντας τις τροπολογίες ότι υπήρχαν περισσότερες παράγραφοι που άπτονταν του ιδίου ζητήματος. Μπορούμε τώρα να ψηφίσουμε απλώς τις τροπολογίες, αλλά εν συνεχεία θα υπάρξουν ορισμένες ασυνέπειες στο έγγραφο. Αυτό το οποίο προτείνει ο κ. Savary δεν είναι εφικτό, καθώς δεν αφορά τις τροπολογίες – αφορά τις παραγράφους επί των οποίων δεν έχει κατατεθεί καμία τροπολογία.

Λέω απλώς ότι εάν, κατά την ψηφοφορία της τροπολογίας 19 και της τροπολογίας 21, μια αρχή εγκριθεί ή απορριφθεί δύο φορές από την Ολομέλεια, θα ισχύει εξίσου για τις δύο αυτές παραγράφους.

 
  
MPphoto
 
 

  Savary (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να περιπλέξω την κατάσταση, αλλά η κ. In 't Veld μας ζητά να ψηφίσουμε διαμιάς για την τροπολογία του κ. Purvis. Δεν θα γνωρίζετε σε ποιο ακριβώς σημείο του κειμένου θα βρίσκεται, αλλά θα περιλαμβάνεται στο κείμενο.

Για να είμαι ειλικρινής, καθόσον υπάρχουν τέσσερις μείζονος σημασίας τροπολογίες, οι τροπολογίες 20, 19, 21 και 15, θα προτιμούσα να τίθεται κάθε φορά το ερώτημα εάν τις εγκρίνουμε αποδεχόμενοι την προφορική τροπολογία του κ. Purvis. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν σαφέστερο. Κατανοώ τα όσα είπε η κ. In ’t Veld, αλλά θα ήθελα να μου διευκρινίσει σε ποιο ακριβώς σημείο θα εντάξει την τροπολογία του κ. Purvis, καθόσον δηλώνει ότι αφορά το σύνολο του κειμένου. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δημιουργεί σύγχυση, και δεν θέλω να διαπράξουμε κάποιο σφάλμα σε αυτή την ψηφοφορία δεδομένου ότι, όπως και εσείς παραδεχθήκατε, πρόκειται για ένα ευαίσθητο κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Purvis (PPE-DE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να μπορέσω να σας βοηθήσω. Συμφωνώ με τον κ. Savary ότι θα πρέπει να ισχύει για τις τέσσερις αυτές τροπολογίες, αλλά συμφωνώ και με την κ. in't Veld ότι, σε περίπτωση που υπάρξουν ασυνέπειες σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της έκθεσης εξαιτίας της έγκρισης αυτών των τροπολογιών, θα πρέπει εν συνεχεία να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές από τις υπηρεσίες συνεδρίασης. Αν αυτό είναι αποδεκτό, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. (EN) Κύριε Savary, σας διαβεβαιώνω ότι θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές. Θα υποδείξω σε ποια σημεία ισχύει η προφορική τροπολογία. Τώρα προτείνω να θέσουμε την προφορική τροπολογία σε ψηφοφορία.

(Το Σώμα εγκρίνει την προφορική τροπολογία)

 
  
  

Πριν από την ψηφοφορία για την τροπολογία 33:

Purvis (PPE-DE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα όπως και πριν, η συγκεκριμένη τροπολογία επηρεάζεται επίσης από την προφορική τροπολογία και, συνεπώς, στον κατάλογο ψηφοφορίας μου σημειώνω «υπέρ».

 
  
MPphoto
 
 

  In 't Veld (ALDE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μια μικρή τροποποίηση της τροπολογίας που έχει κατατεθεί από την Ομάδα ΕΣΚ και η οποία θα έπρεπε να έχει ως εξής: «λαμβάνοντας υπόψη ότι ενόψει χάραξης πολιτικής βασιζόμενης σε αποδείξεις, η Επιτροπή δεν έχει υποβάλει ως τώρα πλήρη και λεπτομερή αξιολόγηση της διαδικασίας ελευθέρωσης, που να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις όλων των ενδιαφερομένων (χρήστες, τοπικές αρχές, επιχειρήσεις, κλπ.)».

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει το ψήφισμα)

Έκθεση (A6-0026/2005) του κ. Goebbels, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας - προπαρασκευαστική έκθεση όσον αφορά τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής

Πριν από την ψηφοφορία για την τροπολογία 23:

 
  
MPphoto
 
 

  Klinz (ALDE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη υπέβαλε κατά τη συζήτηση της έκθεσης Goebbels στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων μία τροπολογία που υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία, αλλά από αβλεψία δεν περιλαμβάνεται στην τελική εκδοχή της έκθεσης. Γι’ αυτό, θα ήθελα να την υποβάλω ξανά ως προφορική τροπολογία. Αφορά τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Θα τη διαβάσω στα αγγλικά.

(EN) «Συνιστά στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που από καιρό θεωρούνται αναγκαίες. Συγκεκριμένα, την απορύθμιση των αγορών εργασίας, την προσαρμογή των κοινωνικών συστημάτων στις δημογραφικές ανάγκες, την απλοποίηση των φορολογικών συστημάτων, σε συνδυασμό με μείωση της φορολογίας και αλλαγή στην αξιολόγηση των φορολογικών βάσεων, και την κατάργηση των επιδοτήσεων, προκειμένου να υπάρξει βελτίωση στο επενδυτικό κλίμα ως προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη. Υπογραμμίζει τέλος ότι η ανάπτυξη καλύτερων θέσεων απασχόλησης θα συνοδευτεί από τη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ευρώπη».

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

(Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι περισσότεροι από 37 βουλευτές έχουν αντιρρήσεις για την προφορική τροπολογία)

 
  
MPphoto
 
 

  Goebbels (PSE), εισηγητής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, με εκπλήσσει η συμπεριφορά του κ. Klinz. Ισχυρίζεται ότι η τροπολογία του έγινε δεκτή. Εάν ίσχυε κάτι τέτοιο, όφειλε να διαμαρτυρηθεί στη γραμματεία της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, η οποία συνήθως εργάζεται πολύ ευσυνείδητα. Διαφορετικά, είχε κάθε δικαίωμα να καταθέσει κάποια τροπολογία, κάτι το οποίο δεν έπραξε. Ακούγοντάς τον, μου δημιουργείται η εντύπωση ότι μας προτείνει μια νέα έκθεση, και ως εκ τούτου καλώ τους συναδέλφους μου να απορρίψουν αυτή την προφορική τροπολογία, η οποία δεν είναι προφορική τροπολογία αλλά ολόκληρο διήγημα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Radwan (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλώς να ενημερώσω το Σώμα ότι χθες έγινε συνεδρίαση των συντονιστών κατά την οποία οι συντονιστές όλων των Ομάδων, και ο πρόεδρος της επιτροπής, επιβεβαίωσαν ότι η τροπολογία που μόλις αναγνώσθηκε είχε εγκριθεί και δεν συμπεριελήφθη την έκθεση εξαιτίας συντακτικού λάθους.

Ως εκ τούτου, η δικαιοσύνη επιτάσσει να προβούμε τώρα σε σχετική ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Αν η τροπολογία εγκρίθηκε στην επιτροπή και δεν υπήρξε καμία τροπολογία επ’ αυτής, τότε υπάρχει στο κείμενο. Μπορώ να ζητήσω από τις υπηρεσίες να το ελέγξουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Berès (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, λυπούμαι που οι υπηρεσίες σας δεν σας ενημέρωσαν ότι είχα ζητήσει τον λόγο κατά την έναρξη της ομιλίας του κ. Wolf Klinz, καθώς ήθελα να σας αναφέρω τη συζήτηση που είχαμε εχθές το βράδυ στη συνεδρίαση των συντονιστών της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.

Θα είμαι πολύ σαφής: η τροπολογία για την οποία κάνει λόγο ο κ. Wolf Klinz αναφέρθηκε και επισημάναμε την ακολουθούμενη διαδικασία, διαδικασία την οποία συνεχίζουμε να ακολουθούμε. Ο Γραμματέας της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων έπραξε το καθήκον του: συγκέντρωσε τις ψήφους μετά την ψηφοφορία στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, και απέστειλε το αποτέλεσμα σε όλες τις πολιτικές ομάδες προς επιβεβαίωση. Μέχρι στιγμής, η Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη δεν έκρινε αναγκαίο να καταθέσει εκ νέου αυτή την τροπολογία ή να επισημάνει κάποιο ουσιώδες σφάλμα.

Ως εκ τούτου, και σεβόμενη το αποτέλεσμα της χθεσινοβραδινής συνεδρίασης των συντονιστών, σας καλώ, σύμφωνα με την απόφαση που έχει ήδη λάβει το παρόν Σώμα, και δεδομένου ότι εγέρθηκε επαρκής αριθμός βουλευτών, να μην ληφθεί υπόψη αυτή η τροπολογία.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Πρέπει να συμμορφωθούμε με την απόφαση του Σώματος, το οποίο δεν ενέκρινε την προφορική τροπολογία. Ζητώ συγνώμη από τον κ. Klinz αν υπήρξε λάθος εκ μέρους της γραμματείας, αλλά η κ. Berès έχει απόλυτο δίκιο ότι η θέση ήταν ξεκάθαρη στην επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Goebbels (PSE), εισηγητής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, ως εισηγητής, οφείλω να δηλώσω ότι μεγάλο μέρος της έκθεσής μου «ακρωτηριάστηκε» από μια δεξιά πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, η οποία ψήφισε ενάντια στο άρθρο 4 της Συνθήκης, το οποίο απαιτεί τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Καταψηφίσατε τις προσπάθειες του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου, κ. Juncker, να μετατραπεί το Σύμφωνο Σταθερότητας σε κάτι αξιόλογο, με άλλα λόγια σε ένα Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, καλώ τους φίλους μου να καταψηφίσουν την έκθεσή μου.

(Χειροκροτήματα)

 
  
  

(Το Σώμα εγκρίνει το κείμενο)

Έκθεση (A6-0025/2005) του κ. Karas, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ – 2004

(Το Σώμα εγκρίνει το κείμενο)

Πρόεδρος. – Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνονται οι ψηφοφορίες.

 

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
  

- Έκθεση: Bosch (A6-0013/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. – (NL) Η Ελβετία είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση σε μικρογραφία, η οποία περιβάλλεται εξολοκλήρου από την ΕΕ, ενώ χωρίζεται σε 23 ομόσπονδα κράτη καθένα εκ των οποίων διαθέτει ευρεία αυτονομία και, ως εκ τούτου, ασκεί ανεξάρτητη φορολογική πολιτική. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μέχρι στιγμής δεν κατέστη δυνατή η σύναψη συμφωνιών στον τομέα της άμεσης φορολογίας μεταξύ της ΕΕ και της Ελβετίας συνολικά. Τα αυτόνομα ελβετικά καντόνια δεν διαφέρουν, από αυτή την άποψη, από το Λιχτενστάιν ή άλλους μικρούς φορολογικούς παραδείσους στους οποίους έχουν εικονικές έδρες διάφορες εταιρείες. Τα καντόνια Zug και Schwyz, ειδικότερα, προσφέρουν υπηρεσίες αυτού του είδους. Οι απαντήσεις που δόθηκαν στις γραπτές μου ερωτήσεις καταδεικνύουν ότι ο πρώην Επίτροπος Bolkestein προτιμούσε να αγνοεί το γεγονός και επιθυμούσε τη συνέχιση των συναλλαγών με την Ελβετία συνολικά.

Όσο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτά τα περαιτέρω βήματα, είναι χρήσιμη η σύναψη συμφωνιών στους τομείς του ΦΠΑ, του λαθρεμπορίου, της διαφθοράς και των δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Είναι επίσης σημαντικό να πάψει να προβάλλεται ο σεβασμός του τραπεζικού απορρήτου ως λόγος για την απόρριψη αιτημάτων τρίτων χωρών για την πραγματοποίηση δικαστικών ερευνών, και να καταστεί εφικτή η άμεση επικοινωνία με τις δικαστικές αρχές, αντί της καταφυγής στη διπλωματική εκπροσώπηση. Ο εισηγητής ορθώς δηλώνει ότι απαιτείται λήψη περαιτέρω μέτρων· δυστυχώς, όμως, δεν αναφέρει τα πλέον πιεστικά από αυτά.

 
  
  

- Έκθεση: Di Pietro (A6-0020/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Coelho (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Συμφωνώ με την έκθεση του κ. Di Pietro, στην οποία στηρίζεται και επιδιώκεται η ενίσχυση της πρωτοβουλίας της Επιτροπής με σκοπό να επέλθουν βελτιώσεις τεχνικής φύσεως στη νομοθεσία σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών οι οποίες προέρχονται από τα ποινικά μητρώα, ενώ προτείνονται πρακτικοί τρόποι διόρθωσης των μειονεκτημάτων στα ισχύοντα συστήματα, τα οποία στηρίζονται στη Σύμβαση του 1959 του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αναμφίβολα, το μέτρο αυτό είναι κατεπείγον, καθόσον έχει φανεί σε μια σειρά περιπτώσεων ότι το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά.

Συνεπώς, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα υπολογιστών για την ανταλλαγή πληροφοριών αυτού του είδους μεταξύ των κρατών μελών και την ταχεία πρόσβασή τους από το σύνολο της κοινοτικής επικράτειας. Αυτό είναι ένα περαιτέρω μέτρο για τη διαμόρφωση ενός πραγματικά αποτελεσματικού, ανεξάρτητου και διαφανούς συστήματος ποινικής δικαιοσύνης.

Συμφωνώ επίσης με τις προτάσεις του εισηγητή όσον αφορά τις μειωμένες προθεσμίες, δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα της πρότασης θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα προσπέλασης και ενημέρωσης των στοιχείων, καθώς και όσον αφορά την ανάγκη επιβολής προϋποθέσεων ως προς την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, διότι πρέπει πάντοτε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για ταχύτητα στις ανταλλαγές πληροφοριών αυτού του είδους και της ανάγκης προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Σε μια Ευρώπη η οποία χαρακτηρίζεται από την ελεύθερη κυκλοφορία και το ελεύθερο εμπόριο, η ασφάλεια πρέπει να είναι κοινή υπόθεση. Με την επιφύλαξη της πλήρους άσκησης της κυριαρχίας των διαφόρων κρατών μελών, αναγνωρίζεται πλέον ευρύτατα ότι η καταπολέμηση της εγκληματικότητας απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων χωρών. Εκτός των παραδοσιακών μορφών εγκλήματος, υπάρχουν πλέον εγκληματικές δραστηριότητες οι οποίες δεν περιορίζονται εντός των εθνικών συνόρων και αναπτύσσονται οπουδήποτε προσφέρονται πιο ευνοϊκές συνθήκες. Έτσι, όταν παραβιάζεται η νομοθεσία ενός κράτους μέλους, τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια όλων των κρατών μελών.

Για τους λόγους αυτούς, συμφωνώ εν γένει με το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης και, ως εκ τούτου, την υπερψήφισα.

 
  
  

- Έκθεση: Costa (A6-0036/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Segelström και Westlund (PSE), γραπτώς. – (SV) Εμείς, ο Jan Andersson, η Anna Hedh, η Ewa Hedkvist Petersen, η Inger Segelström, και η Åsa Westlund, ψηφίσαμε υπέρ αυτής της έκθεσης·επιθυμούμε, όμως, να διαχωρίσουμε τη θέση μας σε ένα θέμα.

Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στην έγκριση της παραγράφου 1 ς, στοιχείο 2, στην οποία το Συμβούλιο καλείται να προβεί σε μέτρα εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας η οποία διέπει τη συλλογή και αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων. Η αρχή της ελεύθερης εξέτασης των αποδεικτικών στοιχείων είναι θεμελιώδες στοιχείο της σουηδικής ποινικής δικονομίας. Σε πολλά άλλα κράτη μέλη ισχύουν κανόνες σύμφωνα με τους οποίους δεν επιτρέπεται η χρήση ορισμένων στοιχείων. Συνεπώς, εμείς, οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες, θεωρούμε άκρως σημαντική τη διατήρηση αλώβητου του εθνικού μας συστήματος. Επιπλέον, είναι αμφίβολο εάν υπάρχει η παραμικρή νομική βάση, είτε στις ισχύουσες συνθήκες είτε στο μελλοντικό Σύνταγμα, για εναρμόνιση σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Goudin, Lundgren και Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στις αποφάσεις των ευρωπαϊκών δικαστηρίων μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος αξιολόγησης είναι ίσως εύλογη, παρά το γεγονός ότι υφίσταται ήδη ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς των κρατών μελών, με τη μορφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο ορίζει ελάχιστα πρότυπα για το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής.

Ωστόσο, η προκειμένη πρόταση είναι ένα ακόμη παράδειγμα της προϊούσας επέκτασης των αρμοδιοτήτων της ΕΕ και αποτελεί ένα στάδιο στην προσπάθεια διαμόρφωσης ενός εναρμονισμένου ευρωπαϊκού συστήματος ποινικού δικαίου και νόμων στον τομέα της δικονομίας – ενός νομικού συστήματος το οποίο, στην πράξη, δεν θα υπόκειται στον άμεσο έλεγχο των πολιτών.

Επιπλέον, η πρόταση εφαρμογής, προτού τεθεί σε ισχύ το σχέδιο Συντάγματος, των διατάξεών του με το σκεπτικό ότι οι ισχύουσες συνθήκες δεν είναι αρκετά προωθημένες είναι απαράδεκτη, καθόσον προδικάζει εμφανώς το αποτέλεσμα της δημοκρατικής διαδικασίας.

Συνεπώς, η Λίστα του Ιουνίου καταψηφίζει αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Moraes (PSE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης καθώς πραγματοποιεί σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης ενός καίριου ζητήματος, το οποίο θεωρείται σημαντικό από τους ευρωπαίους πολίτες, δηλαδή της ανάγκης για έλεγχο της ποιότητας της ποινικής δικαιοσύνης, όπως αυτή εφαρμόζεται στα κράτη μέλη. Επ’ ουδενί τρόπω δεν επιβάλλει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο κάθε κράτος μέλος ασκεί το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης του. Συνιστά, ωστόσο, ένα βήμα προς τη διασφάλιση ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος σε σημαντικά ζητήματα, όπως στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ομάδων εγκληματιών ή στον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαίοι πολίτες εκτίουν τις ποινές τους στα ίδια τα κράτη μέλη τους. Οι ευρωπαίοι πολίτες προσδοκούν ένα βαθμό αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και μια επιθεώρηση της ποιότητας της ποινικής δικαιοσύνης, ειδικότερα όσον αφορά τις προσπάθειες ορισμένων νέων κρατών μελών να βελτιώσουν τα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Ευλόγως, η δικαιοσύνη είναι ένας από τους τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη παραδοσιακά παραμένουν εντός των ορίων της εθνικής τους κυριαρχίας. Τούτο ισχύει ιδιαιτέρως στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στις αντιλήψεις μιας κοινωνίας ενόψει του παρελθόντος και του παρόντος της.

Έτσι, τα κράτη μέλη διστάζουν να επιτρέψουν τη δίκη υπηκόων τους, ακόμη και αν κατοικούν απλώς στην εν λόγω χώρα, σε τρίτα κράτη μέλη.

Εντούτοις, σήμερα παρατηρούμε το φαινόμενο του διεθνούς εγκλήματος, το οποίο έχει διασυνοριακό χαρακτήρα, όπως η τρομοκρατία, το εμπόριο ναρκωτικών, το λαθρεμπόριο, η σεξουαλική εκμετάλλευση και η πορνογραφία. Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί την ανάγκη συνεργασίας, προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά το έγκλημα, καθώς και εναρμόνισης, ώστε να μην μετατραπούν ορισμένες χώρες σε προορισμούς εγκληματιών.

Αυτοί οι παράγοντες τονίζουν την ανάγκη συνεργασίας, αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και ενός βαθμού εναρμόνισης, χωρίς να λησμονούμε το γεγονός ότι τα νομικά συστήματα πρέπει να ανταποκρίνονται στην κατάσταση που επικρατεί στις διάφορες κοινωνίες. Ως εκ τούτου, δεν είναι επιθυμητή η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού νομικού συστήματος. Από την άλλη πλευρά, ένα ευρωπαϊκό πρότυπο δικαιοσύνης, το οποίο θα σεβόταν πλήρως τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των επιμέρους δικαστικών συστημάτων, θα ήταν επιθυμητό.

Συνεπώς, θεωρώ εύλογη την υπερψήφιση αυτής της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomsen (PSE), γραπτώς. – (DA) Οι δανοί Σοσιαλδημοκράτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισαν σήμερα την έκθεση του κ. Costa σχετικά με την ποιότητα της ποινικής δικαιοσύνης και την εναρμόνιση της ποινικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη (A6-0036/2005). Γνωρίζουμε, ωστόσο, το γεγονός ότι η εν λόγω πρόταση αφορά έναν τομέα ο οποίος καλύπτεται από τον Τίτλο IV της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, ως εκ τούτου, δεν ισχύει για τη Δανία (βλ. το Πρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας).

 
  
  

- Έκθεση: Prets (A6-0017/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlshamre και Malmström (ALDE), γραπτώς. – (SV) Συμφωνούμε πλήρως με την άποψη ότι η πολιτιστική ποικιλομορφία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Η ΕΕ είναι, και πρέπει να παραμείνει, ένα μωσαϊκό μειονοτήτων και πολιτισμών. Ως Φιλελεύθεροι, τοποθετούμε πάντα το άτομο στο επίκεντρο όλων των πολιτικών αποφάσεων. Θεωρούμε, λοιπόν, άκρως σημαντική την ενίσχυση της πολιτικής διεθνούς συνεργασίας και αλληλεγγύης σε θέματα πολιτισμού, καθώς και την κατοχύρωση, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, του δικαιώματος κάθε πόλης, κράτους ή ομάδας κρατών να καθορίζουν ελεύθερα την πολιτιστική τους πολιτική. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι το θέμα των πολιτιστικών πρωτευουσών δεν είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να αναμιγνύεται η ΕΕ. Το θέμα των πολιτιστικών πρωτευουσών απαιτεί τη συνεργασία και λήψη αποφάσεων από τις επιμέρους πόλεις και κράτη, χωρίς ανάμιξη της ΕΕ. Συνεπώς, επιλέξαμε να καταψηφίσουμε την έκθεση (A6-0017/2005) της κ. Prets σχετικά με την εκδήλωση «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για τα έτη 2005 έως 2019.

 
  
MPphoto
 
 

  Goudin, Lundgren και Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Αντιμετωπίζουμε θετικά τη δυνατότητα, μετά το 2009, να επιλέγονται συγχρόνως δύο πολιτιστικές πρωτεύουσες. Στην αιτιολογική έκθεση του κειμένου αναφέρεται, ωστόσο, ότι ο τρόπος χρηματοδότησης αυτού του σχεδίου δεν έχει οριστεί, ενώ γίνεται αναφορά στις επικείμενες δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013.

Όπως έχουν τα πράγματα, δεν μπορούμε να στηρίξουμε ένα κείμενο το οποίο συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση στο πλαίσιο των επικείμενων δημοσιονομικών προοπτικών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν υπάρχει λόγος να εγκρίνουμε βεβιασμένα μια απόφαση σχετικά με τις μελλοντικές πολιτιστικές πρωτεύουσες. Πρέπει πρώτα να συζητηθούν συνολικά οι δημοσιονομικές προοπτικές για την περίοδο 2007-2013 και μόνον τότε μπορεί να κατατεθεί προς συζήτηση η προκειμένη έκθεση.

Η ιδέα μιας ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας είναι πολύ καλή. Μάλιστα, είναι τόσο καλή ώστε μπορεί να χρηματοδοτηθεί με πάρα πολλούς άλλους τρόπους, όπως για παράδειγμα μέσω τοπικών χορηγών. Δεν πρέπει να ζητούνται χρηματοδοτικοί πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να επιβιώσει αυτό το πρόγραμμα.

Συνεπώς, καταψηφίζουμε μεν το κείμενο της έκθεσης, αλλά δεν αντιτασσόμαστε επί της ουσίας στην ιδέα την οποία προωθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Le Pen, Marine (NI), γραπτώς. – (FR) Το πρόγραμμα «ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες» ξεκίνησε το 1985 και είχε ως στόχο να φέρει πιο κοντά τους ευρωπαίους πολίτες.

Στόχος του προγράμματος είναι να τονίσει τη μεγάλη πολυμορφία του ευρωπαϊκού πολιτισμού, ενώ συγχρόνως υπάρχει η τεράστια αντίφαση της εφαρμογής μιας ευρωπαϊκής πολιτικής οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ομοιομορφίας.

Το εν λόγω πρόγραμμα είναι απλώς μια διασκεδαστική έκφραση της επιθυμίας σας να επιβάλετε στον ευρωπαϊκό λαό ένα πολιτιστικό και κοινωνικό πρότυπο το οποίο δεν έχει επιλέξει ο ίδιος. Προσπαθείτε να κατασκευάσετε ένα ευρωπαϊκό αίσθημα προς όφελος αποκλειστικά και μόνο του εμπορίου.

Καθώς ο πολιτισμός είναι ένας ισχυρός εκπαιδευτικός δίαυλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευνοεί απλώς κάθε μέσο πλύσης εγκεφάλου και ευτελισμού της ανθρωπότητας, αλλά και οτιδήποτε ενθαρρύνει τους ανθρώπους να λησμονήσουν τις προαιώνιες θρησκευτικές αξίες που αποτελούν το θεμέλιο στο οποίο στηρίζεται η ένταξή μας στον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Εκτός από αυτή την πολιτική, υπάρχει ένα ακόμη πρόβλημα, καθώς η Ευρώπη διευρύνεται και απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τα βασικά ιδρυτικά της μέλη. Στο μέλλον, η στάση σας σημαίνει μήπως ότι θα είμαστε υποχρεωμένοι να επιλέξουμε την Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού πολιτισμού; Αυτό καταδεικνύει σαφώς τον κίνδυνο που δημιουργεί αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, το οποίο, λησμονώντας το παρελθόν του, ετοιμάζει ένα δύσκολο μέλλον για όλους μας.

 
  
  

- Έκθεση: Evans (A6-0024/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Εάν επιθυμούμε να υπερασπιστούμε ένα καπιταλιστικό οικονομικό πρότυπο το οποίο προάγει την προσπάθεια, αμείβει την αξία και αναγνωρίζει την αποτελεσματικότητα, χρειαζόμαστε ένα επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου της συμμόρφωσης προς τους κανόνες του ανταγωνισμού. Χωρίς ανταγωνισμό δεν υφίσταται αγορά, χωρίς αγορά δεν υφίσταται καπιταλιστικό πρότυπο, και χωρίς ένα καπιταλιστικό πρότυπο δεν είναι δυνατή η οικονομική επιτυχία και ανάπτυξη, όπως σαφώς μας διδάσκει η Ιστορία.

Συνεπώς, ο ρόλος της Κοινότητας στη ρύθμιση του ανταγωνισμού είναι καίριας σημασίας. Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ανάγκη ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη γεωγραφική ή τομεακή ανάγκη, προστασίας ορισμένων δραστηριοτήτων, σε γενικές γραμμές η προαγωγή του ανταγωνισμού είναι, πρωτίστως, θέμα προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών, οι οποίοι συνήθως δεν διαθέτουν συνδικάτα, ομοσπονδίες εργοδοτών ή άλλα κινήματα για την προστασία των εύλογων συμφερόντων τους.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι πρέπει να χαιρετίζουμε και να προσυπογράφουμε κάθε προσπάθεια προαγωγής του ανταγωνισμού, παρότι ενδέχεται ενίοτε να διαφωνούμε με ορισμένες από τις αποφάσεις της Επιτροπής.

Ως εκ τούτου, υπερψήφισα το κείμενο της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. – (SV) Επιθυμώ την εφαρμογή μιας πιο δραστήριας πολιτικής ανταγωνισμού, αλλά δεν επιθυμώ την ενσωμάτωση των υπερεθνικών αρχών ή της πολιτικής ανταγωνισμού στο Σύνταγμα. Ως εκ τούτου, επέλεξα την αποχή, η οποία συνιστά διόρθωση της ψήφου μου κατόπιν των λαθών που υπεισήλθαν στα συνοπτικά πρακτικά.

 
  
  

-Έκθεση: In't Veld (A6-0034/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το να ρυθμίζεται η χρηματοδότηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας χωρίς να ορίζεται ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες, ή ακόμη και το γενικό πλαίσιο που ισχύει για τις εν λόγω υπηρεσίες, συνιστά παραλογισμό. Με το να δημιουργείται το ρυθμιστικό πλαίσιο ενώ συγχρόνως επαφίεται στα ίδια τα κράτη μέλη να ορίζουν τι θεωρούν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ουσιαστικά αφήνουμε το Δικαστήριο να εναρμονίσει τους ορισμούς και να αντικαταστήσει τον νομοθέτη. Το να στηρίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο σε μια αξιολόγηση με αμιγώς οικονομικούς και ανταγωνιστικούς όρους ισοδυναμεί με κατάργηση του δημοσίου χαρακτήρα. Το να υπόκειται η χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας ή στέγασης στην έγκριση των τεχνοκρατών είναι ανήθικο. Με άλλα λόγια, δεν μας ικανοποιεί κανένα σημείο των κειμένων που τέθηκαν σήμερα προς ψήφιση.

Συμφωνούν πλήρως με την πολιτική των ευρωκρατών, στο πλαίσιο μιας συμπαιγνίας με τις κυβερνήσεις. Στο παρελθόν, στόχος ήταν ο ανταγωνισμός μεταξύ όλων των δημοσίων υπηρεσιών οι οποίες λειτουργούν σε δίκτυο, όπως ο ηλεκτρισμός, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες κλπ., η καταστροφή των κρατικών μονοπωλίων και η επιβολή των ιδιωτικοποιήσεων. Στο μέλλον, η οδηγία Bolkenstein, μια τοπική εκδοχή της γενικής συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS), θα καταστήσει δυνατή την εισαγωγή στις χώρες μας του κοινωνικού ντάμπινγκ στον τομέα των υπηρεσιών.

Επειδή απορρίπτουμε αυτή την προοπτική, την οποία θα επιδεινώσει το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, και επειδή, ενώ συμφωνούμε ως προς την ανάγκη τερματισμού ορισμένων εμφανών καταχρήσεων, εντούτοις υπερασπιζόμαστε την αναγκαιότητα ορισμένων δημοσίων υπηρεσιών, καταψηφίζουμε αυτή την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Goudin, Lundgren και Wohlin (IND/DEM), γραπτώς. – (SV) Η Λίστα του Ιουνίου στηρίζει την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, καθώς και τους κοινούς κανόνες σχετικά με την ενίσχυση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αλλά και τις απαιτήσεις για προκήρυξη δίκαιων διαγωνισμών, ακόμη και στις περιπτώσεις των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Επίσης, η χορήγηση ενισχύσεων για δημόσιες δραστηριότητες πρέπει, καταρχήν, να χαρακτηρίζεται από λογοδοσία και εύκολη πρόσβαση.

Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα είναι η περίπτωση κατά την οποία ένα κράτος μέλος επιλέγει να προσφέρει την εν λόγω υπηρεσία μέσω ενός μονοπωλίου ή δεν έχει την πρόθεση να επιτρέψει οποιαδήποτε συμμετοχή ιδιωτικών φορέων (για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος επιλέγει την προσφορά μόνο δημοσίων υπηρεσιών υγείας).

Η Λίστα του Ιουνίου θεωρεί, ωστόσο, ότι οι συναφείς αρμοδιότητες πρέπει να παραμείνουν κατά κύριο λόγο στο επίπεδο των κρατών μελών. Εάν διαπιστωθεί ότι κάποιο κράτος μέλος καταχράται τη θέση του και στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, είναι σημαντικό η πλευρά η οποία ενδεχομένως δεν έχει τύχει δίκαιης μεταχείρισης να έχει τη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής. Η Λίστα του Ιουνίου επέλεξε, συνεπώς, να καταψηφίσει την πρόταση σύμφωνα με την οποία τα συναφή στοιχεία πρέπει να παραπέμπονται στην Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Marques (PPE-DE), γραπτώς. – (PT) Αφού καταρχάς συγχαρώ την εισηγήτρια, θέλω να αναφερθώ ιδιαιτέρως στην προτεινόμενη τροπολογία επί του άρθρου 1 του σχεδίου απόφασης της Επιτροπής, όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 86 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Θα ήμουν, ωστόσο, υπέρ της επέκτασης του αριθμού των αποδεκτών ώστε να καλύπτονται οι άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζω ότι οι ανακοινώσεις της Επιτροπής με τίτλο «Μια ενισχυμένη εταιρική σχέση για τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες» και «Μια ενισχυμένη εταιρική σχέση για τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες: απολογισμός και προοπτικές» προέβλεπαν τη θέσπιση απλουστευμένων κανόνων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών για μικρά νησιά, με ετήσιο αριθμό επιβατών μικρότερο των 100 000 ατόμων.

Θέλω επίσης να επισημάνω ότι, στις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες, για την ελευθέρωση των υπηρεσιών και τη χρήση των υποδομών τέθηκε ως προϋπόθεση η θέσπιση υποχρεώσεων παροχής δημοσίων υπηρεσιών, προκειμένου να αντισταθμιστούν τα μειονεκτήματα που οφείλονται στα γεωγραφικά και άλλα χαρακτηριστικά των άκρως απομακρυσμένων περιφερειών. Θέλω επίσης να τονίσω ότι υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος οι οποίες είναι σημαντικές για τις άκρως απομακρυσμένες περιφέρειες, όπως οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι τηλεπικοινωνίες.

Σε αυτό έγκειται η σπουδαιότητα των δύο αυτών εγγράφων της Επιτροπής για τις άκρως απομακρυσμένες περιοχές. Θεωρώ, συνεπώς, ότι η ιδιαίτερη κατάσταση των εν λόγω περιφερειών πρέπει να ληφθεί υπόψη σε αυτά τα νομικά μέσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Meijer (GUE/NGL), γραπτώς. – (NL) Χωρίς χρηματοδότηση και σχεδιασμό από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, δεν θα είχαμε επαρκείς δημόσιες μεταφορές, ή γενικότερα προσιτή εκπαίδευση και υπηρεσίες υγείας. Η ιδέα απόσυρσης των δημοσίων αρχών και εφαρμογής του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι επιζήμια για δραστηριότητες τόσο μεγάλης σημασίας. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρχουν αναπόδραστα μικρές ευνοημένες ομάδες οι οποίες θα θεωρούν ότι έχουν μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής και ότι καλύπτονται καλύτερα οι ατομικές τους ανάγκες, όμως η μεγάλη πλειονότητα, και η κοινωνία συνολικά, θα βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση.

Η έκθεση αυτή υπερασπίζεται το όραμα του νεοφιλελευθερισμού· επιχειρεί μάλιστα να ορίσει μια ερμηνεία της απόφασης Altmark σχετικά με τη δυνατότητα μη ανοικτής διαδικασίας δημόσιας ανάθεσης στον τομέα των δημοσίων μεταφορών. Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο περίμεναν επί σειρά ετών αυτή τη δικαστική απόφαση, διότι υπήρχε πληθώρα αντιφατικών ερμηνειών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών από δημόσιες αρχές, τη χρηματοδότηση και τον ανταγωνισμό. Πλέον, υπάρχει ένα νομικό μέσο το οποίο αφήνει αλώβητο το δικαίωμα των τοπικών αρχών να προσφέρουν υπηρεσίες δημοσίων μεταφορών. Η Επιτροπή προτίθεται να καταθέσει τροποποιημένη πρόταση μετά τις προτάσεις μου τις οποίες ενέκρινε το παρόν Σώμα στις 14 Νοεμβρίου 2001. Απορρίπτω τις νεοφιλελεύθερες ερμηνείες οι οποίες ορθώνουν εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Skinner (PSE), γραπτώς. (ΕΝ) Παρότι εκφράστηκαν ορισμένες πολύ καλές ιδέες, το Εργατικό Κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκρινε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ελήφθησαν υπόψη οι επιπτώσεις στις υπηρεσίες των κατοικιών κοινωνικής πρόνοιας και της υγείας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ήταν πολύ σημαντικό οι συμβιβασμοί Purvis να συμπεριληφθούν στα διάφορα άρθρα που αναφέρθηκαν κατά την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Wagenknecht (GUE/NGL), γραπτώς. (DE) Η Ομάδα ΕΕΑ/ΑρΠρΒΧ απορρίπτει την έκθεση διότι δεν αντιτίθεται στην πίεση που ασκεί η Επιτροπή για ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, αλλά εν μέρει την αυξάνει. Γίνεται ακόμη δυσκολότερο για τους δήμους, τις περιφέρειες και τα κράτη μέλη να παρέχουν στους πολίτες τις υπηρεσίες που συχνά τους επιβάλλει ο νόμος. Οι δημόσιες επιχειρήσεις θα συναντήσουν ακόμα μεγαλύτερο ανταγωνισμό από τους ομίλους παροχής υπηρεσιών παγκόσμιας εμβέλειας. Η παροχή δημοσίων υπηρεσιών προς τους πολίτες θα γίνει ακόμα χειρότερη, καθώς η αγορά δεν θα λειτουργεί σύμφωνα με κοινωνικά κριτήρια ούτε με τις ανάγκες, αλλά μόνο με βάση την κερδοφόρα ζήτηση.

Ιδιαίτερα κατακριτέο είναι ότι οι αντισταθμιστικές πληρωμές που σχετίζονται με υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται σαν «κρατικές επιδοτήσεις» και υπόκεινται έτσι στο ανάλογο καθεστώς. Επιπροσθέτως, μόνο λίγες δημόσιες επιχειρήσεις θα λαμβάνουν πλέον αντισταθμιστικές πληρωμές.

Η έκθεση κάνει πιο αυστηρή την πρόταση της Επιτροπής και ως προς τα νοσοκομεία και τις κατοικίες κοινωνικής πρόνοιας. Αντί να επεκτείνει τις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις –τουλάχιστον για τις υπηρεσίες περίθαλψης, την παιδεία, τον πολιτισμό και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης– τώρα ζητούνται γενικά γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στην έκθεση δεν αναφέρονται πουθενά οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τα γενικά συμφέροντα κοινής ωφελείας, όπως π.χ. η προστασία των κοινωνικά ασθενέστερων.

Οι ιδιωτικοποιήσεις στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας είναι επικερδείς για τους μεγάλους ομίλους παροχής υπηρεσιών. Όποιος γίνεται εκτελεστικό όργανο των απαιτήσεών τους, πρέπει να ξέρει τι κάνει.

 
  
  

- Έκθεση: Goebbels (A6-0026/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Gollnisch (NI), γραπτώς. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Μαζική ανεργία, απουσία ανάπτυξης, επανειλημμένα δημοσιονομικά ελλείμματα, έκρηξη του δημοσίου χρέους, ασφυκτική φορολογία, μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων... δυστυχώς, όλοι γνωρίζουν τη θλιβερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Οι συνταγές σας για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι πάντα οι ίδιες.

Κατά τα λεγόμενά σας, ο λόγος για τον οποίο τα πράγματα εξελίσσονται τόσο άσχημα είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή ομοιογένεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών, δεν υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός στον τομέα των υπηρεσιών, δεν είμαστε αρκετά ανοικτοί στον διεθνή ανταγωνισμό, χωρίς να λαμβάνεται καθόλου υπόψη αν είναι δίκαιος ή όχι, δεν υπάρχει επαρκής μετανάστευση καταρτισμένων εργαζομένων, υπάρχει υπερβολική κοινωνική προστασία. Υπερβολική γραφειοκρατία; Αυτό είναι αποκλειστικά εθνικό πρόβλημα. Οι κανονισμοί σας, οι οποίοι είναι ανοργάνωτοι, πολυάριθμοι, και άλλες φορές ανακόλουθοι έως παράλογοι, δεν ευθύνονται γι’ αυτή την κατάσταση! Τι γίνεται, όμως, με τη νομισματική πολιτική, η οποία προκαλεί υπερτίμηση του ευρώ και εξάντληση των οικονομιών μας; Αυτή είναι τέλεια. Ούτε οι Βρυξέλλες ούτε η Φρανκφούρτη μπορούν να κάνουν λάθος σε αυτόν τον τομέα.

Εμείς, ωστόσο, θεωρούμε ότι η Ευρώπη των Βρυξελλών κάνει λάθος. Παρά τα 20 χρόνια ομοιογενοποίησης και την είσοδο της Ευρώπης στο διεθνές ελεύθερο εμπόριο, τα προβλήματά μας επιδεινώνονται περαιτέρω. Η αιτία αυτής της κατάστασης είναι αυτή ακριβώς η πολιτική – η δική σας πολιτική.

 
  
MPphoto
 
 

  Schlyter (Verts/ALE), γραπτώς. – (SV) Ορισμένες φορές υποχρεώνεται κανείς, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να επιλέξει μεταξύ δύο κακών εναλλακτικών τη λιγότερο κακή. Στην προκειμένη περίπτωση, υπερψήφισα τις τροπολογίες 9 και 22, παρότι δεν τις εγκρίνω στο σύνολό τους. Παρόλα αυτά, επέφεραν βελτιώσεις στις αρχικές διατυπώσεις και συνεπώς, εάν εγκρίνονταν, θα βελτίωναν την έκθεση συνολικά.

 
  
  

- Έκθεση: Karas (A6-0025/2005)

 
  
MPphoto
 
 

  Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen Segelström και Westlund (PSE), γραπτώς. – (SV) Υπερψηφίσαμε την έκθεση σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ – 2004, καθώς και την τροπολογία αριθ. 7 για τη διάκριση μεταξύ των δανείων τα οποία προορίζονται για επενδύσεις και εκείνων που προορίζονται για την κάλυψη τρεχουσών δαπανών. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι η δυνατότητα χορήγησης δανείων για δημόσιες επενδύσεις και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, υπέρβασης των ανωτάτων ορίων ως προς τα δημοσιονομικά ελλείμματα πρέπει να περιορίζεται στις χώρες οι οποίες πληρούν το κριτήριο του εθνικού χρέους.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Οι αιτιολογήσεις ψήφου ολοκληρώθηκαν.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.15 και συνεχίζεται στις 15.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. MOSCOVICI
Αντιπροέδρου

 

9. Διορθώσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

10. Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

11. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

12. Χρηματοδότηση της προστασίας της φύσης
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη χρηματοδότηση της πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικότερα του Natura 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Florenz (PPE-DE), συντάκτης. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πολλές ΜΚΟ θεωρούν ότι το πρόγραμμα Natura 2000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. Η προηγούμενη Επιτροπή έλαβε τον περασμένο χρόνο πολύ ασαφείς αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση του Natura 2000 και έτσι σήμερα διαφαίνεται ήδη ότι θα ξεσπάσει τεράστια διαμάχη στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και στο Περιφερειακό Ταμείο μεταξύ των υπερασπιστών του Natura 2000 και των αγροτών.

Για τον λόγο αυτόν πιστεύουμε ότι ο κ. Δήμας πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να βρει μία απλή λύση για τη μελλοντική ενίσχυση του Natura 2000. Στην προκειμένη περίπτωση, το θέμα δεν είναι το ύψος των κονδυλίων ούτε τα επιμέρους προγράμματα, αλλά το να γίνουν πραγματική πολιτική οι ιδέες που συνδέουμε με το πρόγραμμα αυτό. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να η χρηματοδότηση να εμπλέκεται με διαπραγματευτικές δομές σε τέτοιο βαθμό ώστε τελικά να χάνεται στις καθοριστικές συζητήσεις.

Για πολλά χρόνια προσφέραμε με την οδηγία για τους οικοτόπους κίνητρα στα κράτη μέλη να χαρακτηρίζουν αντίστοιχες περιοχές στις χώρες τους διαβεβαιώνοντάς τα ότι η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη. Δεν δείχνουμε πολύ καλή εικόνα αν διαγράψουμε σήμερα αυτούς τους πόρους ή αν τους εξαιρέσουμε από ολόκληρο τον γεωργικό ή περιφερειακό προϋπολογισμό. Η διένεξη είναι εκ των προτέρων σίγουρη και γι’ αυτό σας απευθύνουμε σήμερα την προφορική μας ερώτηση ζητώντας να αντιμετωπίσετε αποφασιστικά αυτό το πρόβλημα. Διότι αν κάποια μέρα τεθεί το θέμα να ληφθούν αυτοί οι πόροι από τον γεωργικό ή περιφερειακό πυλώνα, θα βρεθούν εδώ εκατοντάδες χιλιάδες δήμαρχοι για να διαμαρτυρηθούν και εσείς ως Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον, καθώς και οι ΜΚΟ, δεν θα έχετε και πολλές ελπίδες. Είναι περιττό να σας πω ότι υπάρχει ένα ισχυρό γεωργικό λόμπι, στο οποίο φυσικά ανήκω και εγώ ως αγρότης. Επομένως, η διένεξη είναι προδιαγεγραμμένη.

Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να φροντίσετε ώστε η Επιτροπή να διατυπώσει σαφείς κανόνες. Θα σας ήμουν ευγνώμων γι’ αυτό. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε αυτόν τον κανονισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Δήμας, Μέλος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, αναμφίβολα η προστασία της βιοποικιλότητας είναι πολιτική προτεραιότητα για την Επιτροπή και η επιτυχής εφαρμογή του πλαισίου Natura 2000 αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη του στόχου αυτού. Η εξασφάλιση, όπως τόνισε ο κ. Florenz, επαρκούς χρηματοδότησης για το Natura 2000 είναι επομένως μια από τις πρώτες προτεραιότητές μας. Και συμφωνώ πλήρως με τους στόχους και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι την προτεραιότητα αυτή τη συμμερίζονται πολλοί από τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή οι οποίοι συναίνεσαν και προσάρμοσαν το Περιφερειακό, το Αγροτικό και τα άλλα Ταμεία ούτως ώστε να περιληφθεί στις χρηματοδοτήσεις και το Natura 2000.

Τα κράτη μέλη έχουν τη νομική υποχρέωση και δεσμεύονται να διαχειρίζονται αποκλειστικά τις περιοχές Natura 2000. Η εξασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων για τη διαχείριση αυτή είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών αλλά, επιβοηθητικά η Επιτροπή, λόγω ακριβώς του εξειδικευμένου χαρακτήρα του Natura 2000, διαθέτει κοινοτική συγχρηματοδότηση. Η χρήση των κοινοτικών αυτών κεφαλαίων ανήκει στην ευθύνη των κρατών μελών αλλά από την πλευρά μας είμαστε διατεθειμένοι να προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτά. Αν λοιπόν διαπιστωθεί ότι η διαχείριση των περιοχών δεν υποστηρίζεται επαρκώς, η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να παραπέμψει το συγκεκριμένο κράτος μέλος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Έχοντας αυτά υπόψη, η Επιτροπή υιοθέτησε όπως είπε ο κ. Florenz, πέρσι στις 15 Ιουλίου του 2004, ανακοίνωση για τη χρηματοδότηση του Natura 2000. Εξέτασε όλες τις δυνατές περιπτώσεις, περιλαμβανομένης και της δημιουργίας ενός ξεχωριστού κεφαλαίου και κατέληξε ότι η πλέον αποτελεσματική προσέγγιση είναι η ενσωμάτωση της χρηματοδότησης του Natura 2000 στα υπάρχοντα κοινοτικά χρηματοδοτικά όργανα. Οι νέοι κανονισμοί των διαρθρωτικών ταμείων, που βρίσκονται τώρα υπό συζήτηση στο Συμβούλιο, θα εφαρμόζονται αποκεντρωτικά από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες. Επομένως, δεν υπάρχει η δυνατότητα για τον καθορισμό συγκεκριμένου ποσού εντός του οποιουδήποτε ταμείου.

Προς το παρόν επίσης δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε πόσα θα είναι τα ποσά τα οποία μπορούν να διατεθούν κατ’ έτος για τη συγχρηματοδότηση των περιοχών Natura 2000 κατά την περίοδο 2007-2013. Αυτό συμβαίνει γιατί, βάσει της αρχής της επικουρικότητας, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει για τις ανάγκες των περιοχών αυτών κατά τη σύνταξη του εθνικού του προγράμματος. Η Επιτροπή πάντως έχει τα μέσα να διασφαλίσει προτεραιότητα στο Natura 2000 εντός των εθνικών αυτών προγραμμάτων. Θα επανέλθω στο σημείο αυτό στο τέλος της ομιλίας μου.

Κατ' αρχήν, μερικές παρατηρήσεις για τους νέους κανονισμούς που είναι υπό συζήτηση: σε ό,τι αφορά τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, πρέπει να πω ότι περιέχει αναφορά στη συγχρηματοδότηση για το Natura 2000 και για τη βιοποικιλότητα που περιλαμβάνονται στους στόχους της σύγκλισης και της ανταγωνιστικότητας. Υπάρχουν επίσης δυνατότητες συγχρηματοδότησης από τους κανονισμούς του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ιδίως προς ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας σε σχέση με το Natura 2000. Το Natura 2000 επίσης περιλαμβάνεται – και αυτό είναι σημαντικό – στο δεύτερο άξονα για τη διαχείριση γης του νέου κανονισμού αγροτικής ανάπτυξης ο οποίος θα έχει το 25% του συνόλου του. Η Επιτροπή προτείνει συνολικά 22 δισεκατομμύρια ευρώ για τη διαχείριση γης κατά την περίοδο 2007-2013. Αναγκαίο είναι –και εδώ, κ. Florenz, θα ήθελα τη συμπαράσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου– να διαφυλαχθεί το ποσόν αυτό και, ει δυνατόν, να αυξηθεί. Η συμπαράσταση λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό είναι πρωτεύουσας σημασίας. Οι νέοι κανονισμοί περιέχουν μηχανισμούς που επιτρέπουν στην Επιτροπή, όπως είπα προηγουμένως, να παρέχει καθοδήγηση και να ελέγχει ως ένα βαθμό το περιεχόμενο των προγραμμάτων που θα υποβάλλουν τα κράτη μέλη.

Αμέσως μετά την υιοθέτηση των προτεινομένων κανονισμών για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, η οποία πιθανόν να γίνει προς το τέλος της άνοιξης, η Επιτροπή θα καθορίσει λεπτομερώς τις συγκεκριμένες προτεραιότητές της για χρηματοδοτήσεις όλων των ταμείων σε ένα έγγραφο σε κατευθυντήριες γραμμές στρατηγικής. Σύμφωνα με την ακολουθούμενη πρακτική, θα γίνει διαβούλευση επάνω στο περιεχόμενο του εγγράφου αυτού με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Θα διασφαλισθεί κατά τη διαβούλευση αυτή ότι η συγχρηματοδότηση για το Natura 2000 θα περιληφθεί ως προτεραιότητα.

Σε συνέχεια των κατευθυντηρίων γραμμών στρατηγικής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προετοιμάσουν εθνικά στρατηγικά πλαίσια, περίπου στο δεύτερο εξάμηνο του 2005 ή ενωρίς το 2006, καθώς επίσης και επιχειρησιακά προγράμματα που θα υποβάλουν στην Επιτροπή. Όλες οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες της Επιτροπής θα συμπεριληφθούν στη διαβούλευση που θα γίνει για το περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων. Βεβαίως, από πλευράς Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να εξασφαλισθεί προτεραιότητα στις δράσεις του Natura 2000.

Ειδικά, όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, για τα οποία ο κ. Florenz προηγουμένως είπε ότι θα υπάρχει ανταγωνιστική σχέση, κάθε υποβαλλόμενο πρόγραμμα θα εξετάζεται λεπτομερειακά για να διασφαλίζεται ότι λαμβάνεται υπόψη τόσο το κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο όσο και οι προτεραιότητες πολιτικής σε θέματα όπως η βιοποικιλότητα, η διαχείριση περιοχών του Natura 2000, οι κλιματολογικές αλλαγές, η εφαρμογή των ιδεών για τους υδάτινους πόρους και άλλα θέματα. Εάν βεβαίως διαπιστωθεί ότι ένα εθνικό πρόγραμμα δεν παρέχει επαρκή χρηματοδοτική κάλυψη για τα ανωτέρω, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν πάντοτε το δικαίωμα να το απορρίψουν. Αυτό αποτελεί μία ακόμη διασφάλιση ότι το Natura 2000 θα διατηρήσει την προτεραιότητά του στα προγράμματα των κρατών μελών – χωρίς βεβαίως να αποτελεί απόλυτη εγγύηση. Αποτελεί κύρια υποχρέωση λοιπόν για όλους όσους ενδιαφέρονται για τη χρηματοδότηση του Natura 2000 να ασκούν πίεση ώστε όχι μόνο να προτείνουν τα κράτη μέλη φιλόδοξους στόχους στα εθνικά και επιχειρησιακά προγράμματά τους αλλά επίσης να εξασφαλίσουν μια μόνιμη και συνεχή δράση για την προετοιμασία έγκυρων προγραμμάτων του Natura 2000. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Gutiérrez-Cortines (PPE-DE), εξ ονόματος της Ομάδας. (ES) Κύριε Πρόεδρε, χαιρόμαστε όλοι διότι η Επιτροπή ασχολήθηκε με τα ζητήματα του Δικτύου Natura 2000 που σχετίζεται με το Πρόγραμμα LIFE, του οποίου είμαι σκιώδης εισηγήτρια.

Ωστόσο, πιστεύω ότι βρίσκουμε την κατάσταση πολύ απογοητευτική διότι το θέμα εξετάστηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη οι έννοιες που είναι βασικές για τη βιωσιμότητα και, επιπλέον, κάναμε το γνωστό παλιό λάθος να αντιμετωπίσουμε το Natura 2000 ως ένα αποκρυσταλλωμένο έδαφος, χωρίς ζωή ή δραστηριότητα.

Από την πρώτη ανακήρυξη των προστατευόμενων περιοχών, το Natura 2000, αντί να φέρει χαρά στην κοινωνία, έγινε ένα πρόβλημα. Καμία περιοχή δεν θέλει να ανακηρυχθεί προστατευόμενη, διότι δεν υπάρχει παράλληλη πολιτική στήριξης. Έχει μετατραπεί σε μια συνεχή μάχη. Δεν υπήρξε καμία εκπαίδευση για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ούτε για την αληθινή προστιθέμενη αξία του Δικτύου Natura, που να προκαλεί και να ξυπνά τον ενθουσιασμό.

Επιπλέον, υπήρξε συγκαλυμμένη απαλλοτρίωση, καθώς η χρήση της γης είναι πολύ πιο περιορισμένη από πριν και, σε πολλές περιπτώσεις, η αξία της γης μειώνεται. Επομένως, έχει γίνει ένα βάρος. Ποιο λοιπόν είναι το πρόβλημα με το έγγραφο που εξετάζουμε; Καταρχάς, δεν αναγνωρίζει τυπολογίες. Δεν μπορούμε να εισαγάγουμε την έννοια του Natura 2000 χωρίς να δούμε τις μεγάλες οικογένειες βιοποικιλότητας, διότι κάθε μία από αυτές απαιτεί ένα διαφορετικό οικονομικό μέσο. Για παράδειγμα πώς πρόκειται να γίνει η διαχείριση των θαλάσσιων κονδυλίων, που δεν υπάρχουν, με μέσα της αγροτικής ανάπτυξης; Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα διαφορετικό Natura. Ούτε οι ποταμοί αντιμετωπίζονται ως κάτι σημαντικό, ενώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως ένα βασικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει καν σωστή διάκριση μεταξύ των διαφόρων δασικών περιοχών. Θα έπρεπε να υπάρχει τουλάχιστον μία ένδειξη της πρόθεσης να εκπονηθεί μια διαφοροποιημένη πολιτική.

Τέλος, θα ήθελα να πω ότι, αν δεν εισαγάγουμε το Natura στην οικονομία της αγοράς, δεν θα έχουμε πετύχει τίποτα, διότι φύση σημαίνει ζωή, οικονομία και βιωσιμότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Hegyi (PSE) , εξ ονόματος της Ομάδας. (EN) Κύριε Πρόεδρε, πριν από μερικά χρόνια, ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ επισκέφτηκε ένα μικρό χωριό της ανατολικής Ουγγαρίας. Το χωριό βρισκόταν κοντά σε έναν υδροβιότοπο – έναν σωστό παράδεισο για τα πτηνά. Αφού βγήκαμε από το αυτοκίνητο, μου ζήτησε να παραμείνω σιωπηλός για λίγο. Ήθελε απλώς να ακούσει τη συναυλία των πτηνών και των τζιτζικιών. Στην περιοχή μας στη δύση, μου είπε, δυστυχώς, έχουμε χάσει αυτές τις παρθένες φυσικές τοποθεσίες για πάντα· εσείς πρέπει να διατηρήσετε τις δικές σας πάση θυσία.

Ο στόχος της πρωτοβουλίας Natura 2000 μπορεί να οριστεί με επιστημονικά κριτήρια, αλλά το βασικό κίνητρο είναι απλό: να διασωθούν τουλάχιστον ορισμένα μέρη των ευρωπαϊκών φυσικών τοποθεσιών για εμάς τους ίδιους και για τις επερχόμενες γενεές. Η μεγαλύτερη πρόκληση για το μέλλον μας είναι η μείωση των φυσικών πόρων, όπως ο καθαρός αέρας, το καθαρό νερό και ένα υγιεινό περιβάλλον. Τα υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας είναι ζωτικής σημασίας για ένα υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης, για την ασφάλεια των τροφίμων και για την ποιότητα της ζωής γενικά.

Εκτός από τους στόχους αυτούς, το Natura 2000 αποτελεί επίσης ένα αποτελεσματικό εργαλείο στήριξης των χωριών της Ευρώπης και των κατοίκων τους. Συνιστά ένα σημαντικό τρόπο για την προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας και του οικολογικού τουρισμού. Δημιουργεί θέσεις εργασίας και αναζωογονεί τις αγροτικές περιοχές. Το Natura 2000 μπορεί να συμβάλει στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου που διαδραματίζουν οι αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη.

Ελπίζω ότι ήρθαμε εδώ για να εκθειάσουμε το Natura 2000, όχι για να το υπονομεύσουμε, όπως θα έλεγε και ο Σαίξπηρ. Το μέλλον της φυσικής κληρονομιάς μας χρειάζεται και δικαιούται τουλάχιστον τα 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως που παρακρατούνται για αυτά τα σύντομα έργα. Το Natura 2000 μπορεί να χρηματοδοτηθεί με διαφορετικούς τρόπους, είτε με τον περίφημο τρόπο της «στοχοθετημένης δέσμευσης» ενός ποσοστού εκ των υφιστάμενων ταμείων ή μέσω ενός ανεξάρτητου ταμείου για το Natura 2000. Υπάρχουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες τις οποίες πρέπει να επιλύσουμε, αλλά οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι ως προς ένα πράγμα: το επίπεδο χρηματοδότησης του Natura 2000 δεν μπορεί να είναι ούτε μια δεκάρα χαμηλότερο από εκείνο που πρότεινε προηγουμένως η Επιτροπή.

Κάνω έκκληση σε όλες τις πολιτικές ομάδες και σε όλους όσους κατέχουν ηγετικές θέσεις να διασώσουν την αρχική πρόταση και να την βελτιώσουν προκειμένου να διασφαλίζεται ότι, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, το εν λόγω ποσό θα δαπανάται εξολοκλήρου για τους σκοπούς του Natura 2000.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Mulder (ALDE), εξ ονόματος της Ομάδας. – (NL) Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό ότι χρειάζονται όλο και μικρότερες εκτάσεις για την παραγωγή τροφής, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια της εκτεταμένης γεωργίας, δημιουργώντας έτσι περισσότερες φυσικές περιοχές.

Κατά τη γνώμη μου, η γεωργία αποτελεί συγκεκριμένη συνιστώσα της ανάπτυξης της υπαίθρου, και θεωρώ ότι το ίδιο ισχύει για το πρόγραμμα Natura 2000. Η φύση διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της υπαίθρου και αποτελεί έννοια αδιαχώριστη από άλλες πλευρές της γεωργίας και άλλες πρωτοβουλίες απασχόλησης στην ύπαιθρο.

Επί σειρά ετών, η Ευρώπη προώθησε αυτή την αρχή μέσω της νομοθεσίας. Γνωρίζουμε την οδηγία για τα πτηνά και τους οικοτόπους, η οποία στις Κάτω Χώρες ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθετική πράξη για τη χλωρίδα και την πανίδα, ενώ δημιουργήσαμε ειδικά συστήματα πληρωμών για όλες αυτές τις διατάξεις. Γνωρίζουμε επίσης τον κανονισμό για τους αγρότες σε ορεινές περιοχές, τις πρόσθετες πληρωμές από το πρόγραμμα Natura 2000 και τα όμοια.

Όσον αφορά το μέλλον, ανέφερα ήδη ότι θεωρώ όλα αυτά τα προγράμματα ως συνιστώσες της ανάπτυξης της υπαίθρου, και νομίζω ότι πρέπει, ως εκ τούτου, να διασφαλίσουμε ένα ειδικό κονδύλιο για το Natura 2000 στο πλαίσιο του ταμείου για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Το μεγάλο ερώτημα επομένως είναι: πώς πρέπει να διατεθούν τα χρήματα; Όπως υπέδειξε νωρίτερα ο Επίτροπος, μας είναι γνωστό το σύστημα της συγχρηματοδότησης, το οποίο, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να προσλάβει ειδική μορφή. Σε ορισμένες χώρες, αυτή η συγχρηματοδότηση αποτελεί οπωσδήποτε πρόβλημα – πιθανόν μεγαλύτερο για τις φτωχότερες χώρες παρά για τις πλουσιότερες. Θα μπορούσε ίσως η Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορα συστήματα συγχρηματοδότησης εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος;

Συνεχίζοντας τον συλλογισμό που ανέπτυξα προηγουμένως, ότι δηλαδή η γεωργία αποτελεί, εκ φύσεως, μια μορφή ανάπτυξης της υπαίθρου, ένα άλλο ερώτημα που θα μπορούσε να εξετάσει η Επιτροπή είναι εάν οι επιδοτήσεις για τη γεωργία είναι γενικώς πιο δαπανηρές από τις επιδοτήσεις για την ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Isler Béguin (Verts/ALE), εξ ονόματος της Ομάδας. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ μεν για την απάντησή σας, αλλά οφείλω να σας δηλώσω ότι δεν μας ικανοποιεί. Δεν με ικανοποιεί η απάντησή σας διότι, εάν μου επιτρέπετε να είμαι απολύτως ειλικρινής, εν τέλει το ερώτημα το οποίο μπορούμε να θέσουμε σήμερα στους εαυτούς μας, ακούγοντας τις προτάσεις σας, είναι κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί ειλικρινά να διατηρήσει τη βιοποικιλότητά της. Εάν όντως το επιθυμεί, ισχύει ό,τι ισχύει και για έναν καθεδρικό ναό· οφείλουμε να εξασφαλίσουμε τους αναγκαίους πόρους για τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000. Χωρίς πόρους, χωρίς έναν προϋπολογισμό ο οποίος θα προορίζεται αποκλειστικά γι’ αυτές τις δαπάνες, δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τρέφουμε αυταπάτες.

Κύριε Επίτροπε, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, ενώ οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μου σε αυτή την αίθουσα γνωρίζουν εκ πείρας ότι, εάν δεν δηλώνεται σαφώς ότι μπορεί να χορηγηθεί χρηματοδότηση στις περιφέρειες μέσω του Ταμείου για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου, του διαρθρωτικού ταμείου του ΕΤΠΑ ή του ΕΚΤ, τότε το σύνολο των χρημάτων θα διοχετευθεί οπουδήποτε αλλού εκτός από το δίκτυο Natura 2000.

Το δίκτυο Natura 2000 θα ανταγωνίζεται ευθέως όλα τα υπόλοιπα προγράμματα. Βεβαίως, στον τομέα της γεωργίας θα υπάρχουν δυνατότητες ολοκλήρωσης, και αυτό θα θεωρηθεί απόδειξη για την ολοκλήρωση του Natura 2000. Ωστόσο, δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες, κύριε Επίτροπε. Οφείλουμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Και ακριβώς επειδή δεν έχουμε καμιά απολύτως εμπιστοσύνη σε αυτή την πρόταση, ως εισηγήτρια για το Life+, προτείνω, δεδομένου ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν έχουν λάβει απόφαση σχετικά με τα 3 δισ. ευρώ που απαιτούνται ετησίως για τη διαχείριση του προγράμματος, να περιλάβουμε στο Life+ μια ενότητα με τίτλο «Life», η οποία στο παρελθόν είχε τον τίτλο «Nature»: Life διαχείριση Natura 2000.

Αναμένουμε όλες τις δυνατές εγγυήσεις για την πρακτική υλοποίηση του δικτύου Natura 2000, διότι, κύριε Επίτροπε, και σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο, αγωνιστήκαμε σκληρά για την επίτευξη αυτού του στόχου. Σε πρακτικό επίπεδο, μόνη μας επιδίωξη…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 
 

  de Brún (GUE/NGL), εξ ονόματος της Ομάδας.

(Η ομιλήτρια αγορεύει στα ιρλανδικά)

Το Natura 2000 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της προστασίας και της ανάπτυξης της βιοποικιλότητας στους βιότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική πρέπει να εξασφαλιστεί μέσω της ένταξης και της ενσωμάτωσης του Natura 2000 στα κύρια ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Οι κανονισμοί χρηματοδότησης για τα εν λόγω προγράμματα πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτήν την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Οι κανονισμοί για τις δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013 πρέπει τώρα να ενισχυθούν για να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη προσέγγιση.

(Η ομιλήτρια αγορεύει στα ιρλανδικά)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Όπως γνωρίζετε, δεν προσφέρονται υπηρεσίες διερμηνείας για τη γαελική γλώσσα, αλλά καταλάβαμε ένα τμήμα της παρέμβασής σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Wise (IND/DEM), εξ ονόματος της Ομάδας. (EN) Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κάτι το οποίο η ΕΕ δεν επιδιώκει να ελέγξει; Υπάρχουν ζητήματα για τα οποία οι περισσότεροι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα προσπαθήσουν να μην πετάξουν τα χρήματα των φορολογουμένων; Δυστυχώς, φαίνεται πως όχι. Μην μπορώντας να αρκεστεί στα ενιαία νομικά πλαίσια, τη φορολογική εναρμόνιση και τα σχετικά, η ΕΕ προφανώς επιθυμεί να ελέγξει τη φύση. Πρόκειται για καταφανή ανοησία.

Η οδηγία για τους οικοτόπους του 1992, η οποία καθιέρωσε το Natura 2000, αναφέρει την πρόθεση της ΕΕ να ορίσει ένα κοινό πλαίσιο για τη διατήρηση των άγριων φυτών και ζώων. Στην ισχυρή νέα Ευρώπη, ακόμη και η φύση πρέπει να τυποποιηθεί. Οι πιο σοφοί σύμβουλοι γνωρίζουν ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Όταν ο άνθρωπος επιδιώκει να παίξει τον Θεό, η φύση διαθέτει μια δυσάρεστη συνήθεια να ορθώνει ξανά το ανάστημά της.

Ως μέλος της Ομάδας IND/DEM, η οποία διαθέτει δανούς και άγγλους συμπροέδρους, θυμήθηκα την ιστορία του Βασιλιά Canute: κουρασμένος από τις κολακείες των αυλικών του, οι οποίοι του έλεγαν ότι μπορούσε να ελέγξει το καθετί και τα πάντα, τους πήγε στην παραλία και διέταξε τη θάλασσα να αποτραβηχτεί. Τα κύματα, φυσικά, εξακολούθησαν να παφλάζουν στα πόδια τους και ο Βασιλιάς απέδειξε αυτό το οποίο ήθελε να πει. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο Canute διέθετε περισσότερη λογική απ’ όση διαθέτουν σήμερα οι ευρωπαίοι ηγέτες.

Αν η ΕΕ δεν είναι παθιασμένη με την εξουσία και πραγματικά είναι απλώς ένας οικονομικός συνασπισμός, ίσως κάποιος θα μπορούσε να μου πει γιατί είναι απαραίτητο, για παράδειγμα, να απαριθμούνται και να προστατεύονται όλα τα είδη της νυχτερίδας; Ρώτησε κανείς τις νυχτερίδες; Όχι, φυσικά. Για άλλη μία φορά, το μόνο συμπέρασμα στο οποίο μπορώ να καταλήξω είναι ότι αν η ΕΕ είναι η απάντηση, τότε η ερώτηση θα ήταν μάλλον ανόητη. Θα μπορούσατε ακόμη να τη χαρακτηρίσετε και σαχλή!

 
  
MPphoto
 
 

  Belohorská (NI).(SK) Κάθε άνθρωπος έχει όνειρα και φιλοδοξίες, και οι πολιτικοί έχουν τα οράματα και τα ιδανικά τους, τα οποία κατά συνέπεια εμφυσούν στα διάφορα προγράμματα. Το πρόγραμμα Natura 2000 είναι εξαιρετικό για τον απλούστατο λόγο ότι ενσωματώνει ιδανικά και προσδοκίες πολλών ανθρώπων. Ερείδεται στην προστασία της πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης, στη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας. Εκτός από αυτές τις κάπως μεγαλόπνοες ιδέες, το πρόγραμμα Natura 2000 είναι επιπλέον εξαιρετικό διότι θα μπορούσε να αποβεί κίνητρο ανάπτυξης της υπαίθρου. Έχει δε τεράστια κοινωνικοοικονομική σημασία για την απασχόληση, τον τουρισμό και την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Σήμερα, καθώς στα διάφορα κράτη εγκρίνεται και επικυρώνεται η Συνταγματική Συνθήκη, είναι πολύ σημαντικό, και επ’ αυτού του θέματος, να μπορούμε να εκφράζουμε τη θέση του Κοινοβουλίου ως προς την κατάρτιση τέτοιων προγραμμάτων και να αναλύουμε τη θέση της Επιτροπής, η οποία πρέπει να διευκολύνει τέτοια προγράμματα και να παρέχει τους απαραίτητους πόρους για τους στόχους του προγράμματος.

Το ζήτημα της συγχρηματοδότησης συχνά δημιούργησε προβλήματα σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στα νέα, καθώς, στο όνομα της αποκέντρωσης, οι αρχές των διαφόρων περιοχών ανέλαβαν την άμεση ευθύνη για εκπαιδευτικά και νοσηλευτικά ιδρύματα καθώς και για την προστασία της κληρονομιάς τους. Είναι, επομένως, σημαντικό και ουσιαστικό να παράσχετε αρωγή για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, να αποδεσμεύσετε απευθείας οικονομικούς πόρους ώστε να βοηθήσετε τις περιοχές οι οποίες δεν διαθέτουν τα χρήματα για συγχρηματοδότηση.

Κύριε Επίτροπε, μιλήσατε για επικουρικότητα ως προς το θέμα αυτό. Θα παρακαλούσα, όμως, να λάβετε υπόψη ότι το φυσικό περιβάλλον δεν έχει σύνορα – «τα πουλιά δεν χρειάζονται διαβατήρια».

 
  
MPphoto
 
 

  Sonik (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Florenz, πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, για την εγκαινίαση αυτής της συζήτησης σχετικά με το πρόγραμμα Natura 2000.

Εν συγκρίσει με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Πολωνία μπορεί να καυχάται για σπουδαία επιτεύγματα στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο χαρακτηρισμός προστατευόμενων περιοχών αποτελεί πολωνική παράδοση η οποία ανάγεται στον 19ο αιώνα· οι περιοχές αυτές καλύπτουν πλέον το 32% της χώρας, από το 9% πριν από είκοσι χρόνια. Ωστόσο, η Πολωνία ανησυχεί για το γεγονός ότι ενώ η ιδέα του δικτύου Natura 2000 έχει εξελιχθεί στην Ευρώπη, τούτο δεν έχει υποστηριχθεί από τις κατάλληλες εγγυήσεις χρηματοδότησης για τη δημιουργία και συντήρηση αυτού του δικτύου. Έτσι, η χώρα συνυπέγραψε τη δήλωση που εξέδωσαν πολλά κράτη μέλη της ΕΕ τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, στην οποία εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη συγχρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000. Δεν παρέχονται σαφείς λεπτομέρειες για τα κριτήρια χρηματοδότησης μέτρων προστασίας στις εντεταγμένες περιοχές Natura 2000 μεταξύ 2007 και 2013, και αυτό θα σημάνει αναμφίβολα περικοπές στη χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000. Εν τοιαύτη περιπτώσει, θα καταστεί αδύνατη η υλοποίηση πολλών επιτακτικών μέτρων προστασίας. Η πλειονότητα των περιοχών της Πολωνίας που έχουν ενταχθεί στο Natura 2000 δεν θα καλύπτεται από τους ενδεδειγμένους πόρους, όπως, παραδείγματος χάριν, γη που ανήκει σε εθνικούς δρυμούς, ή έλη, φυσικοί βοσκότοποι, αμμόλοφοι, βαλτότοποι και θαμνότοποι που δεν έχουν αγροτική χρήση.

Με αφορμή την επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Ιανουαρίου 2005 προς την Πολωνία, στην οποία προτάθηκε να εξετασθεί το ενδεχόμενο επεκτάσεως του καταλόγου των περιοχών Natura 2000 στη χώρα, η εγγύηση χωριστής χρηματοδότησης για τη σύσταση του δικτύου Natura 2000 απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την Πολωνία και για άλλες χώρες. Η Πολωνία συνεπώς προσδοκεί ότι, στο πλαίσιο κατάρτισης των νέων δημοσιονομικών προοπτικών, θα διασφαλισθούν κατάλληλα επίπεδα χρηματοδότησης για τη σύσταση του δικτύου Natura 2000. Θα πρότεινα ο κανονισμός LIFE+ να συμπεριλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα LIFE+ και Natura 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Haug (PSE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω να κάνω μία προκαταρκτική παρατήρηση. Ασφαλώς καταλαβαίνω ότι ως Επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον ακολουθείτε την παράδοση της Επιτροπής που είναι ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Επομένως, όλα όσα θα πω στη συνέχεια δεν απευθύνονται σε εσάς προσωπικά αλλά στην Επιτροπή.

Πρώτον, θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει το πρόβλημα σχετικά με το Natura 2000 διότι η Επιτροπή δεν τόλμησε να προτείνει ένα κατάλληλο χρηματοδοτικό μέσον. Αυτό είναι το ένα σημείο που θέλω να θίξω. Στην οδηγία για τους οικοτόπους αναλάβαμε την υποχρέωση συγχρηματοδότησης και παροχής πόρων, αλλά δεν προβλέψαμε τίποτα σχετικό στα διάφορα ταμεία μας.

Δεύτερον, η Επιτροπή δεν τόλμησε ούτε να διασφαλίσει ότι θα υπάρχουν οι κατάλληλοι όροι στους υφιστάμενους κανονισμούς – τον κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία και τον κανονισμό για την ανάπτυξη της υπαίθρου που είναι γεμάτοι από «μπορεί», «θα πρέπει» και «θα μπορούσε». Αυτό δεν αρκεί, τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε εμείς, γιατί όλοι γνωρίζουμε πού θα μας οδηγήσει. Οι περιφέρειες στα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν λειτουργικά προγράμματα και η Επιτροπή οφείλει να τα αξιολογήσει και να τα εγκρίνει. Αυτό το ξέρουμε, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα διαβαστούν όλα όσα γράφονται. Στην παρούσα περίοδο προγραμματισμού για παράδειγμα, στον κανονισμό των διαρθρωτικών ταμείων περιλαμβάνεται η προώθηση αιτημάτων των γυναικών. Το Κοινοβούλιο αγωνίστηκε γι’ αυτό, αλλά τα κράτη μέλη δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Αυτό είναι απαράδεκτο.

Γι’ αυτό χρειαζόμαστε ένα ξεχωριστό μέσον για τη χρηματοδότηση του Natura 2000. Το Κοινοβούλιο συμφώνησε ήδη ότι χρειαζόμαστε ένα ξεχωριστό χρηματοδοτικό μέσον. Αρκεί να ρίξει κανείς μόνο μια ματιά στις γνωμοδοτήσεις των επιμέρους επιτροπών για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Η Επιτροπή Γεωργίας είπε ήδη ότι η προστασία της βιοποικιλότητας δεν είναι πρωταρχική ή γνήσια πολιτική της υπαίθρου. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Ούτε οι εμπειρογνώμονές μας για την γεωργία θέλουν να χρησιμοποιήσουν χρήματα από το ταμείο για την ανάπτυξη της υπαίθρου για το Natura 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Auken (Verts/ALE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την απάντησή του. Με μια μόνη εξαίρεση, συμφωνούμε όλοι ότι το Natura 2000 είναι εξαιρετικής σημασίας, ενώ συμφωνούμε, επίσης όλοι, ότι οι πόροι πρέπει να εξασφαλισθούν. Δεν γνωρίζω εάν όλοι συνειδητοποιούν το μέγεθος του χρηματικού ποσού – τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ ανά έτος. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα Natura 2000 πρέπει να απορροφήσει τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ. Αυτό το ποσόν δεν είναι ποτέ δυνατόν να αποκτηθεί μέσω ενός μόνο κονδυλίου. Ανεξαρτήτως τρόπων και μέσων, πρέπει να κατορθώσουμε να εντάξουμε το πρόγραμμα αυτό στα υπόλοιπα κονδύλια, και επ’ αυτού είμαστε σύμφωνοι. Θα στηρίξουμε την Επιτροπή σε αυτό το θέμα, οφείλω δε να προσθέσω επίσης ότι τα οικολογικά κινήματα, όπως το Bird Life κλπ., είναι υπέρ της ολοκληρωμένης χρηματοδότησης του Natura 2000. Το πρόβλημα έγκειται στο ότι δεν μπόρεσα να συναγάγω από την απάντηση του κ. Επιτρόπου πώς προτίθεται να διασφαλίσει ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί πράγματι. Ο κ. Florenz έδωσε μια χαριτωμένη περιγραφή των συγκρούσεων που θα προκύψουν. Εάν δεν διασφαλιστεί πρώτα η δέσμευση των χρημάτων, τίποτε δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Για χάρη της χρηματοδότησης και μόνον, λοιπόν, χρειαζόμαστε από την Επιτροπή μια απάντηση σαφέστερη από αυτήν που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής.

Επιτρέψτε μου επίσης να επισημάνω ότι το θέμα δεν είναι μόνον εάν θα εκταμιευτούν αρκετά χρήματα. Αφορά επίσης την εναρμόνιση της συνολικής πολιτικής μας για τις αγροτικές περιοχές με το φυσικό περιβάλλον, ούτως ώστε η γεωργία και η ανάπτυξη σε τέτοιες περιοχές να υλοποιούνται με σεβασμό προς το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, αντί –όπως συμβαίνει τώρα– να επιτρέπεται η χάραξη μεγάλων οδικών δικτύων μέσα από ευαίσθητες φυσικές περιοχές. Γνωρίζω, από την Πολωνία, περιπτώσεις απαλλαγής αγροτών για υπερεντατική εκτροφή χοίρων σε εξαιρετικά ευαίσθητο και πλουσιότατο, αλλά ευάλωτο, φυσικό περιβάλλον. Επομένως, χρειάζεται να λάβουμε επίσης υπόψη τον τρόπο με τον οποίον αναπτύσσουμε τις αγροτικές περιοχές και να διασφαλίσουμε την ένταξη του Natura 2000 και την ύπαρξη επαρκών πόρων. Εάν τα χρήματα τελικά δεν βρεθούν στο πλαίσιο των υπαρχόντων κονδυλίων, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι μόλις πετύχαμε μια πλειοψηφία στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων υπέρ του να αρχίσει να εξετάζεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από τον πρώτο πυλώνα, στον οποίο εντάσσεται το σύνολο σχεδόν των πόρων της ΕΕ. Υπάρχουν τόσο μεγάλα ποσά που δεσμεύονται για άμεσες γεωργικές ενισχύσεις, ώστε είναι καιρός να αρχίσουμε να εξετάζουμε αυτές τις ενισχύσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Rack (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Florenz είπε ότι το πρόγραμμα Natura 2000 κινδυνεύει γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί η χρηματοδότησή του. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Δεν λείπει μόνο η εξασφάλιση της χρηματοδότησης – επί τόπου επικρατεί αυξανόμενη άγνοια και ανησυχία για το τι σημαίνει ο χαρακτηρισμός μίας περιοχής του Natura 2000.

Θα πω δυο λόγια σχετικά με αυτό. Πρώτον, η χρηματοδότηση των προγραμμάτων Natura 2000 δεν πρέπει να γίνει εις βάρος των αγροτών, και μάλιστα αποκλειστικά, γιατί διαφορετικά, όπως επεσήμανε ξεκάθαρα η κ. Gutiérrez-Cortines, θα απαλλοτριωθούν σχεδόν όλα όσα έχουν οι ιδιοκτήτες.

Δεύτερον, είναι απαράδεκτο να μένει στάσιμη η υποδομή και η οικονομική ανάπτυξη σε μεγάλα τμήματα της Ένωσης εξαιτίας της καθυστέρησης και της ασάφειας ως προς τον χαρακτηρισμό των περιοχών. Σε μεγάλα τμήματα της υπαίθρου είναι αδύνατο να εφαρμοστούν λογικά επενδυτικά προγράμματα συμβατά με την φύση της υπαίθρου επειδή έχουν παραμείνει ανοιχτά ερωτήματα. Επίσης, είναι απαράδεκτο να μετατρέπεται κατ’ αυτόν τον τρόπο στο αντίθετό του το πρόγραμμα Natura 2000 που βασικά είχε ως στόχο να συμβάλει στο καλό όνομα της Ένωσης στέλνοντας το ξεκάθαρο μήνυμα ότι θέλουμε να μην είμαστε μόνο μία οικονομική, αλλά και μία περιβαλλοντική ένωση.

Τέλος, δεν μπορούμε να ανεχτούμε ότι ιδίως οι γραφειοκρατικοί τρόποι προσέγγισης στις Βρυξέλλες και στην Επιτροπή έχουν ως τελικό αποτέλεσμα να μην ξέρει κανείς πια τι κάνει. Οι Βρυξέλλες λένε να χαρακτηρίσουμε παντού περιοχές – κανείς δεν ξέρει κάτι με βεβαιότητα ως προς τα χρήματα, αλλά αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί αργότερα. Όπως επιβεβαίωσε τώρα και ο Επίτροπος, αν οι χώρες δεν προβούν αμέσως σε χαρακτηρισμούς, θα γίνει προσφυγή στο Δικαστήριο. Αυτό δεν είναι περιβαλλοντικό πρόγραμμα αλλά ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να γίνει ενοχλητικό για τους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Lienemann (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το Natura 2000 είναι ένα από τα μείζονα θέματα τα οποία συχνά διαιωνίζουν τις αμφιβολίες σχετικά με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Οι συμπολίτες μας συμμερίζονται τη φιλοδοξία μας να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα και γνωρίζουν ότι συντάσσουμε κείμενα, αλλά, όταν τίθεται το θέμα της εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων, η Ευρώπη δεν προσφέρει όσα υπόσχεται. Οι συμπολίτες μας αποδέχονται την ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης, θεωρώντας εφικτή τη συμφιλίωση της προστασίας του πλανήτη και της οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης, αλλά όταν αναζητούν τους διαύλους και τους πόρους για την επιδίωξη αυτών των στόχων, η Ευρώπη δεν προσφέρει όσα έχει υποσχεθεί.

Πρέπει, συνεπώς, να βρούμε νέα μέσα για τη διατήρηση του Natura 2000. Θέλω να διατυπώσω τρία αιτήματα: πρώτον, χρειαζόμαστε ένα ειδικευμένο ταμείο, διότι υφίσταται, αντικειμενικά, αντίφαση μεταξύ των πόρων που διατίθενται για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης της υπαίθρου, και των πόρων που προορίζονται για τη διατήρηση της γης σύμφωνα με το πρόγραμμα Natura 2000. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε ένα ειδικευμένο ταμείο, και αυτό είναι το πρώτο αίτημα.

Το δεύτερο αίτημά μου είναι ότι η υλοποίηση του Natura 2000 πρέπει να τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης στα κριτήρια για όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα αυτής της αντίφασης. Στον κανονισμό του ΕΤΠΑ τον οποίο διαπραγματεύεστε αυτή την περίοδο, οι περιοχές περιορίζονται στις δασικές ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Το Natura 2000 χρειάζεται φυσική, παρθένα γη η οποία δεν καλύπτεται από δάση ή καλλιέργειες, με άλλα λόγια υδροβιότοπους.

Τρίτον, χρειαζόμαστε ένα μέσο καινοτομίας, έτσι ώστε οι εφαρμοζόμενες πρακτικές να συνάδουν περισσότερο με τα όσα θα μπορούσαμε να προβλέψουμε για το μέλλον. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του προγράμματος Life+ χρειαζόμαστε ένα ειδικευμένο μέσο αλλά και τη διατήρηση δύο πυλώνων: ενός γενικού περιβαλλοντικού πυλώνα και ενός πυλώνα για το Life Nature, όπως ίσχυε στο παρελθόν.

Όπως αντιλαμβάνεστε, κύριε Επίτροπε, στην παρούσα μορφή τους, δεν θεωρούμε ότι οι προτάσεις της Επιτροπής θα πείσουν στην πράξη τους συμπολίτες μας. Θεωρούμε ότι η προστασία της βιοποικιλότητας είναι βήμα προόδου, το οποίο είναι συμβατό με την ανάπτυξη των αγροτικών περιφερειών και με το οικονομικό μέλλον της υπαίθρου μας. Συνεπώς, τώρα χρειαζόμαστε αποδείξεις αυτής της πεποίθησης, με τη μορφή 3 δισεκατομμυρίων ευρώ τουλάχιστον από τα διαρθρωτικά ταμεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Olajos (PPE-DE).(HU) Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Florenz που μας έδωσε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το σημαντικό αυτό θέμα. Είναι προς το συμφέρον όλων μας να καταστεί λειτουργικό το Natura 2000. Για τον λόγο αυτόν, ερωτήσαμε τους συναδέλφους σας κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής και γι’ αυτό ερωτούμε και εσάς ποιες διασφαλίσεις και ποιες εγγυήσεις μπορείτε να μας παράσχετε ώστε να βεβαιωθούμε ότι το δίκτυο στο σύνολό του θα είναι οικονομικώς βιώσιμο. Δυστυχώς, πληροφορηθήκαμε ότι οι απαντήσεις που λάβαμε από την Επιτροπή ήσαν άστοχες και ότι δεν κατόρθωσαν να υποσχεθούν καμία σταθερή εγγύηση πίσω από την ελκυστική βιτρίνα της ολοκληρωμένης προσέγγισης. Όμως η ανάγκη εγγυήσεων υφίσταται. Ήρθα από την Ουγγαρία, όπου η κυβέρνηση κατόρθωσε να παραβιάσει την προηγούμενη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να διοχετεύσει 8 δισ. φιορίνια που προορίζονταν για την προστασία της γεωργίας και του περιβάλλοντος σε άμεσες γεωργικές επιδοτήσεις. Για αυτόν και για παρόμοιους άλλους λόγους, οι αγρότες διαδηλώνουν με τα τρακτέρ τους στην πρωτεύουσα της χώρας τη στιγμή αυτή που μιλάμε.

Στην Ουγγαρία μια παροιμία λέει ότι όποιος καίγεται στον χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Έτσι αισθανόμαστε τώρα: οι κενολογίες της Επιτροπής και η στάση ορισμένων κρατών μελών μας έκαψαν και μας αναγκάζουν να είμαστε προσεκτικότεροι. Συνεπώς, εγώ, μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές, ζητούμε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συστήσουν ξεχωριστό τμήμα του προϋπολογισμού για τις ανάγκες του Natura 2000, δηλαδή εντός των οικονομικών προβλέψεων που συζητούνται, παράλληλα με τη σημαντική αναβάθμιση του προγράμματος LIFE+ και εντός του γεωργικού προϋπολογισμού –στο οποίο αμέσως θα προσέθετα ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό μόνο μέσω πραγματικών αυξήσεων στον γεωργικό προϋπολογισμό που έχει διατεθεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό– ή, από την άλλη πλευρά, με ενέργειες για τη σύσταση ενός τελείως ξεχωριστού ταμείου. Παρακαλώ, τέλος, τους εκπροσώπους της Επιτροπής να λάβουν υπόψη τη μελλοντική ένταξη της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Κροατίας – κάτι το οποίο δεν εξετάστηκε στο υπό συζήτηση σχέδιο εκθέσεως.

 
  
MPphoto
 
 

  Scheele (PSE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, εκφράζω κι εγώ όπως η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, τα συγχαρητήριά μου. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση είναι πολύ σημαντική και δείχνει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ασκήσει πίεση προκειμένου να αποκτήσει ένα δικό του χρηματοδοτικό μέσον για το Natura 2000.

Κάποιος από τους προηγούμενους ομιλητές είπε ότι το Natura 2000 θεωρείται από ορισμένες πλευρές ένα πρόγραμμα ενόχλησης της κοινής γνώμης. Ωστόσο, υπάρχουν και πολλές άλλες πλευρές που το θεωρούν μία πραγματική βοήθεια στον αγώνα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Θεωρώ ότι είναι καθήκον μας να υποστηρίξουμε αυτές τις δυνάμεις και γι’ αυτό τάσσομαι, όπως πολλοί συνάδελφοι, υπέρ του να αποκτήσουμε μελλοντικά ένα δικό μας χρηματοδοτικό μέσον.

Ακόμα, πιστεύω ότι δεν είναι απόλυτα σωστό να λέγεται ότι το ζητούμενο δεν είναι το ύψος των κονδυλίων που θα διατεθούν. Γνωρίζουμε από πολλές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα ότι οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που μιλούν για ετήσιες δαπάνες ύψους 6,1 δισ. ευρώ, δεν μπορούν παρά να είναι ένα μίνιμουμ. Επομένως, δικό μας καθήκον είναι να φροντίσουμε ώστε όχι μόνο να έχουμε ένα δικό μας μέσον, αλλά και να διατεθούν αρκετά χρήματα.

Μπορώ κι εγώ να δω θετικές πλευρές σε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, ασφαλώς όμως μπορώ στο σημείο αυτό να συμφωνήσω με την κ. Haug που λέει ότι συμβαίνει ό,τι και με την πολιτική για τις γυναίκες: όλοι εκείνοι που για χρόνια δεν ήθελαν να κάνουν πολιτική για τις γυναίκες, έλεγαν πως έχουμε το gender mainstreaming και μετά περίμεναν να εμφανιστεί ως εκ θαύματος μία προοδευτική πολιτική, καθώς και ίσα δικαιώματα για τις γυναίκες. Αν λοιπόν έχουμε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση, πρέπει να έχουμε και μία διπλή στρατηγική: ένταξη σε υφιστάμενα ταμεία, αλλά μελλοντικά και ένα δικό μας χρηματοδοτικό μέσον.

 
  
MPphoto
 
 

  Klaß (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, στην πατρίδα μου τη Γερμανία υπάρχει ένας άγραφος, αλλά σαφής κανόνας: όποιος παραγγέλνει, πληρώνει. Και ως γνωστόν στην Ένωση δεν γίνονται και πολλά χωρίς χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρήγγειλε, δηλαδή έδωσε εντολή, να δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000. Όμως η Ευρώπη δεν έχει ορίσει ξεκάθαρα μέχρι σήμερα τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, τι είδους κανόνες πρέπει να υιοθετηθούν ή τι είδους συμφωνίες πρέπει να γίνουν στις χαρακτηρισμένες περιοχές και αυτό το επισήμανε προ ολίγου και ο Επίτροπος Δήμας.

Τώρα η Επιτροπή εκτιμά τις δαπάνες σε 6,1 δις ευρώ ετησίως. Είναι ένα μεγάλο ποσόν. Όμως, ανάλογα με το πλήθος των τελικών καθηκόντων, θα είναι και πολύ μικρό για το σύνολο των 25 κρατών μελών. Αυτόν τον καιρό πρέπει να εκπονήσουμε προγράμματα διαχείρισης για τις ειδικές ζώνες διατήρησης σε εθνική και περιφερειακή βάση. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει πως σε έναν τόσο δύσκολο τομέα όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανά περιοχή και έτσι πρέπει να θεσπισθούν και διαφορετικά μέτρα. Πρέπει να ξεκαθαριστούν ακόμα ερωτήματα όπως πότε θα είναι αναγκαίες μεγαλύτερες δαπάνες και αν πρέπει να γίνουν αλλαγές χρήσης γης, δεδομένου ότι έτσι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα χάσουν εισοδήματα και περιουσίες.

Η Επιτροπή προτείνει τώρα να καλυφθούν οι δαπάνες που απορρέουν από τις υποχρεώσεις από τα υφιστάμενα κοινοτικά ταμεία. Η εξέλιξη αυτή μου προκαλεί ανησυχία. Τότε θα είναι αναπόφευκτη η πάλη για τα χρήματα που περιέγραψε ο κ. Florenz. Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό χρηματοδοτικό μέσον που θα διασφαλίζει σε κάθε περίσταση αντισταθμίσεις των περιορισμών που θα προκύψουν από την ένταξη περιοχών στο Natura 2000.

Κυρία Haug, αυτό είναι το αίτημα των αγροτών. Είναι απαράδεκτο να αποβεί η αύξηση των πόρων για τις αντισταθμιστικές πληρωμές των ειδικών ζωνών διατήρησης σε βάρος των δράσεων για τη γεωργία και το περιβάλλον ή άλλων προγραμμάτων που αφορούν την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρηματοδοτεί επαρκώς τις επιπλέον δράσεις και τις δαπανηρές υποχρεώσεις που επιβάλλει. Έτσι θα εξασφαλιστεί η ουσία του Natura 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Ayuso González (PPE-DE). (ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτή η ερώτηση του κ. Florenz είναι επίκαιρη διότι το Δίκτυο Natura 2000 είναι η πιο σημαντική πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της προστασίας φυσικών περιοχών και τα κράτη μέλη το έχουν καταλάβει αυτό.

Η χώρα μου, η οποία αντιπροσωπεύει το 16% του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνει το 40% του συνόλου του Δικτύου Natura 2000: το 25% της ισπανικής επικράτειας συμπεριλαμβάνεται σε αυτό.

Ωστόσο, το Natura 2000, έχει ένα κόστος το οποίο δεν έχει υπολογιστεί με ακρίβεια μέχρι στιγμής. Τα 6,1 δισ. ευρώ που έχει υπολογίσει η Επιτροπή κάθε άλλο παρά ακριβή μπορεί να είναι, διότι αυτό το ποσό δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις δαπάνες των αποζημιώσεων που θα μπορούσαν να είχαν πληρωθεί σε γαιοκτήμονες και αγρότες οι οποίοι, στην πραγματικότητα, χάνουν τη χρήση της γης τους και τα δικαιώματά τους σε αυτή.

Επιπλέον, πρέπει να θυμόμαστε ότι, εκτός από τη διαχείριση των φυσικών πόρων, θα έπρεπε να τους αποζημιώσουμε και για την απώλεια εισοδήματος, όπως θεσπίζεται στο άρθρο 17 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος προσαρτάται στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.

Το Δίκτυο Natura 2000 είναι μια κοινοτική πρωτοβουλία, και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επομένως να αναλάβει την ευθύνη όχι μόνο για το κόστος διαχείρισης των περιοχών, αλλά επίσης για την απώλεια εισοδήματος των αγροτών.

Η πρόταση της Επιτρόπου Wallström να χρηματοδοτηθεί μέρος αυτού του κόστους μέσω της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης δείχνει ότι η Επιτροπή δεν παίρνει το Δίκτυο Natura 2000 στα σοβαρά ή ότι υποτιμά την αγροτική ανάπτυξη, ή και τα δυο.

Τα κράτη μέλη πρέπει να διαλέξουν μεταξύ αυτών των δύο στόχων· έναν πάντα εις βάρος του άλλου. Αν γίνει δεκτή η πρόταση που παρουσιάζεται σχετικά με το νέο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη, με μία χρηματοδότηση 11 δισ. ευρώ το χρόνο, θα πρέπει να αφαιρέσουμε το 20% αυτού του ποσού προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ένα σημαντικό ποσοστό του κόστους του Natura 2000.

Επιπλέον, η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ τον Σεπτέμβριο 2003 διεύρυνε τη λίστα δράσεων που πρέπει να χρηματοδοτηθούν από την αγροτική ανάπτυξη, προσθέτοντας σε αυτή τη βελτίωση της ποιότητας, την ασφάλεια των τροφίμων και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

Επομένως, το Δίκτυο Natura 2000 είναι πολύ σημαντικό και απαιτεί ένα μέσο χρηματοδότησης, είτε αποκλειστικό είτε βελτιώνοντας το ποσό για την αγροτική ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Korhola (PPE-DE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση που έθεσε ο συνάδελφός μου κ. Florenz είναι εύλογη. Υφίσταται πολιτικό χάσμα μεταξύ των προτεραιοτήτων που έθεσε η Κοινότητα και της έλλειψης σαφήνειας ως προς τη χρηματοδότηση. Θα ήταν προς τιμήν σας, Επίτροπε Δήμα, εάν εκφράσετε την πρόθεση, όπως πράξατε στην αρχή αυτής της συζήτησης, να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του Natura 2000. Επιπροσθέτως, χρειαζόμαστε αποτελεσματικά μέσα για να υλοποιήσουμε την πρόθεσή σας. Χρειαζόμαστε ένα ειδικό κονδύλιο.

Μια βασική πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η προστασία της φυσικής ποικιλομορφίας στον χώρο στον οποίο συμβιώνουμε όλοι. Η ποικιλομορφία είναι ζήτημα υψίστης σημασίας και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να δικαιολογηθεί ειδικότερα εδώ. Κάθε κράτος μέλος έχει δεσμευθεί προς αυτή την κατεύθυνση καταρτίζοντας κατάλογο με τις υπό προστασία περιοχές σύμφωνα με την οδηγία για τα οικοσυστήματα. Από την άποψη της πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος, το δίκτυο Natura 2000 είναι μοναδικό, διότι προστατεύει το περιβάλλον περίπου 200 τύπων οικοσυστήματος και 700 ειδών, ενώ πολύ σύντομα θα καλύπτει πάνω από το 17% της επικράτειας της ΕΕ.

Το δίκτυο Natura 2000 απαιτεί σημαντικές ενέργειες από την πλευρά των κρατών μελών. Δεν πρέπει να γίνονται μεγάλες εκπτώσεις στους φυσικούς πόρους των υποψήφιων για το δίκτυο περιοχών. Παρομοίως, οι αρχές οφείλουν να εκπονούν αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για όλα τα προγράμματα και τα σχέδια που ενδέχεται να επηρεάσουν τη φυσική αξία των εν λόγω περιοχών.

Επειδή αυτή η ευρεία επίδραση του δικτύου Natura 2000 σε ολόκληρη τη σημερινή και προβλεπόμενη δραστηριότητα της υπό προστασία περιοχής θα απαιτήσει άφθονους πόρους και οικονομικές επενδύσεις από τα κράτη μέλη, πρέπει όντως να διασφαλίσουμε ότι η διαχείριση του δικτύου Natura 2000 θα διαθέτει επαρκή, εκτεταμένη χρηματοδότηση σε κοινοτικό επίπεδο μέσω ενός ξεχωριστού χρηματοδοτικού μέσου.

 
  
MPphoto
 
 

  Guellec (PPE-DE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση του Natura 2000 αναφέρονται πολλές δυνατότητες χειρισμού των αναγκών που αναμένεται να ανακύψουν στην περίοδο 2007-2013. Το έγγραφο καταλήγει, όπως επεσήμανε ο κ. Επίτροπος, στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού μέσου δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση. Συμφωνώ πλήρως με αυτή την άποψη, παρόλο που δεν ακούστηκε πάρα πολύ στη σημερινή συζήτηση.

Οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 τις οποίες προτείνουν τα κράτη μέλη είναι επιλέξιμες ως προτεραιότητες, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, για το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία, ενώ θα μπορούσαν να θεωρηθούν προτεραιότητες προς χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Life για την κάλυψη των δαπανών διαχείρισης και εποπτείας των προγραμμάτων. Γιατί, λοιπόν, να θέλουμε να διαχωρίσουμε τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων του δικτύου Natura 2000 από τη χρηματοδότηση της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής ανάπτυξης της υπαίθρου; Και στις δύο περιπτώσεις, οι αντίστοιχες δράσεις σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό, είτε οι στόχοι αφορούν την τοπική ανάπτυξη, είτε την προστασία του περιβάλλοντος ή τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται τεράστιος κίνδυνος πλήρους αποσύνδεσης του δικτύου Natura 2000 από κάθε άλλη αντίστοιχη προσπάθεια στην εκάστοτε περιοχή. Έτσι, τα εμπόδια που συναντήσαμε κατά τη διάρκεια της μακράς –υπερβολικά μακράς ίσως– περιόδου καθορισμού των περιοχών του δικτύου Natura 2000 θα πολλαπλασιάζονταν, ενώ η απομόνωση αυτού του μηχανισμού, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι υποδειγματικός, θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη.

Ο άλλος κίνδυνος είναι ότι η υλοποίηση και διαχείριση των προγραμμάτων θα γινόταν εξαιρετικά περίπλοκη. Αυτό θα σήμαινε αύξηση του διαχειριστικού κόστους και θα δημιουργούσε την εικόνα μιας απαράδεκτης τεχνοκρατίας την οποία θα απέρριπταν οι ενδιαφερόμενοι πληθυσμοί.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι τα προβλεπόμενα κόστη των προγραμμάτων ποικίλλουν αναλόγως της χώρας και των περιοχών του δικτύου Natura 2000 που επιλέγονται. Κατά τη γνώμη μου, η ευφυής χρήση των διαρθρωτικών ταμείων, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να συμπληρωθούν με πρόσθετους πόρους από το Life, θα μας επέτρεπε να καλύψουμε πολύ καλύτερα αυτά τα κόστη από ό,τι ένα ειδικευμένο χρηματοδοτικό μέσο.

 
  
MPphoto
 
 

  Kušķis (PPE-DE).(LV) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πολλά οικοσυστήματα τα οποία αφανίσθηκαν με την πάροδο του χρόνου στην Ευρώπη διατηρούνται ακόμη στα νέα κράτη μέλη. Γι’ αυτό δόθηκε προτεραιότητα σε επίπεδο εθνικής πολιτικής για τη σύσταση του δικτύου Natura 2000.

Σήμερα που η καταγραφή των υπό προστασία περιοχών και η σημασία τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας έχουν γίνει πλήρως αντιληπτές, οι πόροι για τη συνέχισή τους φαίνεται ότι εκλείπουν. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι στηρίζει τη χρηματοδότηση του Natura 2000 από τα Ταμεία Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τα διαρθρωτικά ταμεία. Ωστόσο, δεν έχει προβλέψει τη θέσπιση ειδικού χρηματοδοτικού μέσου για το δίκτυο. Θεωρώ ότι, ιδίως στα νέα κράτη μέλη, όπου υπάρχει έντονος συναγωνισμός σε επίπεδο τοπικών προγραμμάτων για την απόκτηση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία στήριξης της υπαίθρου, το δίκτυο προστασίας της φύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει πολλές ελπίδες να συγκεντρώσει επαρκή χρηματοδότηση· δεν πρέπει να επιτραπεί η συνέχιση αυτής της κατάστασης.

Πρώτον, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο, ενοποιημένο μέσο χρηματοδότησης για το περιβάλλον. Δεύτερον, πρέπει να υποδεχθούμε θετικά προτάσεις οι οποίες συμπληρώνουν τις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το σχέδιο κανονισμού με τις ακόλουθες: χορήγηση χρηματοδότησης για τη διαχείριση εκείνων των οικοσυστημάτων που δεν αναμένεται να στηριχθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία ή τα ταμεία ανάπτυξης της υπαίθρου, χορήγηση χρηματοδότησης για πιλοτικά προγράμματα στον τομέα της τεχνολογίας του περιβάλλοντος, κατάρτιση προπαρασκευαστικών μέτρων για μελλοντική χορήγηση πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία. Μόνον έτσι οι προσιτές πηγές πόρων, συμπληρωματική η μία προς την άλλη, θα συντηρούν το Natura 2000 και θα επιτύχουμε ό,τι επιδιώκαμε όταν δημιουργήσαμε το πρόγραμμα Natura 2000.

 
  
MPphoto
 
 

  Ebner (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κατά βάση όλοι είναι υπέρ της φύσης και του περιβάλλοντος και το Natura 2000 είναι μία πολύ καλή ιδέα και μία καλή πρωτοβουλία. Όμως, όταν τίθεται θέμα πρακτικής και έρχεται ο καιρός να εξοπλιστεί με πόρους μια τέτοια πρωτοβουλία, τότε πολλοί ενθουσιώδεις υποστηρικτές απομακρύνονται αρκετά γρήγορα. Λίγοι είναι εκείνοι που κάνουν ή θέλουν να κάνουν τις σχετικές θυσίες.

Κατά την εκτέλεση του Natura 2000 υπήρξαν και αρκετές αρχικές δυσκολίες που ίσως να μην ήταν ανάγκη να παρουσιαστούν. Αναφέρω για παράδειγμα τις Κάτω Χώρες που εκμεταλλεύθηκαν την ευκαιρία να καταργήσουν το κυνήγι σε πολλές περιοχές της χώρας τους με πρόσχημα το Natura 2000. Θεωρώ ότι έτσι δημιουργήθηκε μεγάλη αντίδραση και όντως, κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η Επίτροπος Wallström είχε πει ξεκάθαρα ότι το Natura 2000 και το κυνήγι ασφαλώς μπορούν να συνυπάρξουν.

Εδώ το ζητούμενο είναι και η μετάδοση γνώσεων και το ξεκαθάρισμα ασαφειών ως προς την εφαρμογή. Είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ότι οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης του κ. Δήμα εργάστηκαν εξαιρετικά στο παρελθόν. Όσο όμως κι αν προσπαθήσετε, αν δεν υπάρχουν οι βασικές προϋποθέσεις, δεν είναι δυνατόν να γίνει τέτοιο έργο. Το Natura 2000 δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος ούτε των γαιοκτημόνων ούτε της γεωργίας. Δεν πρέπει να γίνουν απαλλοτριώσεις παρά πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις.

Το Natura 2000 δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος της κοινής γεωργικής πολιτικής και της ανάπτυξης της υπαίθρου. Το 15% της έκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 είναι περιοχές του Natura 2000. Οι υπόλοιπες, δηλαδή το 85%, αν εξαιρέσουμε τις πόλεις και τις ανοικοδομημένες εκτάσεις, καλύπτονται από την γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε κι άλλα από αυτόν τον μεγάλο τομέα. Γι’ αυτό, κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο θα ήταν μία ξεχωριστή και επαρκής χρηματοδότηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Schierhuber (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το Natura 2000 είναι ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα που υπάρχει εδώ και πολύν καιρό. Εξαιτίας του επιβάλλονται κάποτε μερικοί περιορισμοί στους ιδιοκτήτες γης, ενώ είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή εξετάζει μια χρηματοδότηση σε κοινοτικό επίπεδο.

Η Επιτροπή προτείνει συγχρηματοδότηση και εγώ συμφωνώ με αυτό. Όμως προτείνει χρηματοδότηση από το ταμείο για την ανάπτυξη της υπαίθρου και τα διαρθρωτικά ταμεία. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλές ενδείξεις για το ότι οι πόροι θα ληφθούν κυρίως από την ανάπτυξη της υπαίθρου γιατί δεν έχουμε ξεχωριστό ταμείο για το Natura 2000. Ως εισηγήτρια για την ανάπτυξη της υπαίθρου είμαι υποχρεωμένη να διασαφηνίσω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε πως είτε θα δημιουργηθεί ένα νέο ταμείο για τη χρηματοδότηση του Natura 2000 είτε ότι νέοι αντίστοιχοι πόροι θα προστεθούν σε αυτούς της ανάπτυξης της υπαίθρου.

Θέλω επίσης να πω ξεκάθαρα ότι μετά από τις αποφάσεις των Βρυξελλών να οριστεί πλαφόν για τον γεωργικό προϋπολογισμό μέχρι το 2013 και τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ, που επέφερε και τη μεταφορά των πόρων ρύθμισης από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα –δηλαδή στη συγχρηματοδότηση της ανάπτυξης της υπαίθρου– είναι αναπόφευκτο να λάβουν από εκεί οι ιδιοκτήτες γης, οι αγρότες, τις αντισταθμιστικές πληρωμές για τις προσπάθειές τους.

Επίσης, είναι βέβαιο ότι δεν είναι δυνατόν να μην διατεθεί τουλάχιστον ο προϋπολογισμός που είχε προτείνει η παλιά Επιτροπή Πρόντι. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε περισσότερη Ευρώπη με λιγότερα χρήματα όταν έχουμε 25 κράτη μέλη. Απορρίπτω εκ των προτέρων σφετερισμό της ιδιοκτησίας χωρίς την ανάλογη αντιστάθμιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Kelam, Tunne (PPE-DE).(ET) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η σημερινή συζήτηση εστιάζεται στο εξής ερώτημα: πώς προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφαρμόζοντας την ολοκληρωμένη προσέγγισή της, να διασφαλίσει ότι θα επιτευχθούν στην πράξη οι στόχοι του Natura 2000; Καμία ικανοποιητική απάντηση δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής, καθώς ούτε το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου ούτε τα διαρθρωτικά ταμεία επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων του Natura 2000, ενώ δεν καλύπτουν τις αναγκαίες απαιτήσεις συγχρηματοδότησης.

Συνεπώς, θεωρώ σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης του προγράμματος Life+ για την κάλυψη του ελλείμματος. Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη πρόταση πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλάβει τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης από την ΕΕ για έργα προστασίας και ανάπλασης των οικοσυστημάτων ευρωπαϊκής σημασίας τα οποία βρίσκονται εκτός αγροτικών ή δασικών περιοχών.

Γι’ αυτό το Natura 2000 θα έπρεπε να προστεθεί στον κανονισμό του Life+ ως δράση με χωριστή χρηματοδότηση· επίσης, θα ήταν σκόπιμο στην περίπτωση του Life+ οι περισσότεροι πόροι να διοχετεύονται για προγράμματα με την παρέμβαση των κρατών μελών. Εν προκειμένω, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη η πραγματική συνεισφορά κάθε κράτους μέλους στο δίκτυο Natura 2000 της ΕΕ, περιλαμβανομένων των περιοχών για την προστασία των πτηνών και της φύσης.

Ένα τρέχον πρόβλημα είναι ότι ούτε τα διαρθρωτικά ταμεία ούτε το Ταμείο Ανάπτυξης της Υπαίθρου λαμβάνουν υπόψη αυτή τη συνεισφορά των κρατών μελών στο δίκτυο Natura 2000, αλλά, αντιθέτως, προκρίνουν προγράμματα σε πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Όντας Εσθονός, μπορώ να αναφέρω ότι ένα από τα μοναδικά πλεονεκτήματα της Εσθονίας είναι ότι διαθέτει σχετικώς εκτεταμένα φυσικά τοπία. Τα προγράμματα της Εσθονίας περικλείουν το 16% της χερσαίας έκτασής της. Η διατήρηση αυτών των περιοχών είναι απλούστερη και φθηνότερη προς το παρόν από την ανασύσταση τέως φυσικών περιοχών στην κεντρική Ευρώπη. Επομένως, δεν είναι λογικό το κριτήριο χρηματοδότησης από ένα ταμείο στήριξης δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος να είναι η πυκνότητα του πληθυσμού, και όχι η παρούσα κατάσταση των φυσικών πόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jackson (PPE-DE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, στηρίζω την έννοια της ενσωμάτωσης της προστασίας του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, όπως τα διαρθρωτικά ταμεία, τα γεωργικά ταμεία, κ.ο.κ. Ωστόσο, όποιος ενδιαφέρεται για το περιβάλλον γνωρίζει ότι δεν μπορούμε να έχουμε κατ’ ανάγκη εμπιστοσύνη στα κράτη μέλη ότι θα επιτύχουν την ενσωμάτωση. Έχουμε ακούσει πολλά επ’ αυτού σήμερα το απόγευμα.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του Επιτρόπου στο ακόλουθο σημείο: σε ορισμένα κράτη σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στον χαρακτηρισμό των τοποθεσιών του Natura 2000. Για τέσσερις χώρες –τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Φινλανδία– έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις για ανεπαρκή προσδιορισμό των περιοχών ειδικής προστασίας για τα πτηνά. Μόνο μία χώρα στην ΕΕ –οι Κάτω Χώρες– έχει ολοκληρώσει τον χαρακτηρισμό των ειδικών ζωνών διατήρησης.

Αυτές οι τοποθεσίες συγκροτούν τον κατάλογο Natura 2000· άρα, πώς είναι δυνατόν να αφήνουμε ασμένως τη χρηματοδότηση στα κράτη μέλη τη στιγμή που δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε αυτά για την υπόδειξη των υποψήφιων τοποθεσιών; Αποτελεί θρίαμβο της ελπίδας έναντι της εμπειρίας το να υποθέτουμε ότι τα κράτη μέλη θα παράσχουν επαρκή χρηματοδότηση για το Natura 2000, εκτός και αν τα κίνητρα των ειδικών συγχρηματοδοτήσεων για το εν λόγω δίκτυο προσφέρονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Εάν και εφόσον ο κ. Δήμας απαντήσει στη συζήτηση, θα ήθελα να του ζητήσω να μας ενημερώσει σχετικά με την ακριβή πρόοδο που σημειώνει το Natura 2000. Υπάρχουν κράτη μέλη τα οποία δεν έχουν έρθει ακόμα σε επαφή με την Επιτροπή σχετικά με τον χαρακτηρισμό των τοποθεσιών, ή έχει ολοκληρωθεί έως τώρα το δίκτυο;

Δεύτερον, εκείνοι που επιθυμούν η ΕΕ να χρηματοδοτεί όλες τις τοποθεσίες του Natura 2000 πρέπει να επαγρυπνούν ώστε να αποφεύγονται οι πλειοδοσίες. Χρειαζόμαστε τη διασφάλιση ότι η προστασία θα ενσωματωθεί στο Natura 2000 μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Επίσης, χρειαζόμαστε χρηματοδότηση μέσω της ετήσιας διαδικασίας υποβολής προσφορών για τις ειδικές ανάγκες ορισμένων τοποθεσιών του Natura 2000, πιθανώς μέσω της θέσπισης ενός προγράμματος βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE+.

Η Επιτροπή ποτέ δεν συμπάθησε το πρόγραμμα LIFE. Ασχολούνται με αυτό ελάχιστοι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται πολύ σκληρά προσπαθώντας να εντοπίσουν τι απέγιναν πολύ μικρά χρηματικά ποσά. Αναμφίβολα, θα βόλευε από διοικητικής άποψης την Επιτροπή να καταργήσει εντελώς το πρόγραμμα LIFE στο σύνολό του. Ωστόσο, μια τέτοια πράξη θα ήταν λάθος, κύριε Επίτροπε. Ίσως ισχυριστείτε ότι αυτό που προσπαθείτε να κάνετε είναι αποτελεσματικό, αλλά οι συνάδελφοί μου και εγώ πιστεύουμε ότι είναι λάθος.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROTH-BEHRENDT
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Herranz García (PPE-DE). (ES) Κύριε Επίτροπε, η συμπερίληψη του Δικτύου Natura 2000 στον κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, ισοδυναμεί με το πέταμα αυτής της πολύ φιλόδοξης πρωτοβουλίας προστασίας της φύσης.

Όλοι γνωρίζουμε ότι, μετά τις τρέχουσες συζητήσεις σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές, μπορεί να μην υπάρχουν επαρκή κονδύλια για να καλύψουν ακόμη και τις γραμμές που χρηματοδοτούνταν μέχρι σήμερα μέσω του ταμείου αγροτικής ανάπτυξης, πόσο μάλλον τις νέες δράσεις που προβλέπονται μετά τη μεταρρύθμιση του Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας, την ασφάλεια των τροφίμων και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων.

Είναι επομένως φαντασίωση να πιστεύουμε ότι, σε αυτό το πλαίσιο, θα υπάρξουν χρήματα για να πληρωθεί το τεράστιο κόστος του Natura 2000. Ολοένα και λιγότερα πράγματα γίνονται γνωστά για τη χρηματοδότηση αυτού του δικτύου, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ποτέ δεν ξέραμε πολλά γι’ αυτή. Απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι ότι ο καθορισμός των περιοχών για το Δίκτυο Natura 2000, έχει καθυστερήσει τουλάχιστον δώδεκα έτη, μετά την έγκριση της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλεύτηκε αρχικά την κοινωνία των πολιτών, όλοι οι φορείς –από τους αγρότες ως τις οικολογικές οργανώσεις– εξέφρασαν την υποστήριξή τους για τη χρηματοδότηση αυτής της πρωτοβουλίας μέσω ενός ξεχωριστού και ενιαίου ταμείου, εφόσον αυτός θα ήταν ο μοναδικός τρόπος να υποχρεωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταβάλει μία προσπάθεια χρηματοδότησής της. Η Επιτροπή, ωστόσο, δεν έλαβε καθόλου υπόψη τους φορείς που συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοβουλία. Η χρηματοδότηση ενός σημαντικού ποσοστού του κόστους του Natura 2000 μέσω της αγροτικής ανάπτυξης δεν είναι απλώς μία χίμαιρα· η συμπερίληψή του στο πλαίσιο των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις προσπάθειες των ευρωπαίων αγροτών να σεβαστούν τις οικολογικές προϋποθέσεις που τους επιβάλλονται από τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ που υλοποιήθηκε πρόσφατα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι η προστασία της φύσης είναι μία από τις προτεραιότητές της, αλλά όταν έρχεται η ώρα της αλήθειας, είναι φειδωλή με τα χρήματα και περιμένει από τους αγρότες και τους γαιοκτήμονες να αναλάβουν την ευθύνη για το οικονομικό κόστος της.

 
  
MPphoto
 
 

  Δήμας, Επιτροπή. (EN) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την εποικοδομητική συζήτηση. Η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας που έχει η εξασφάλιση επαρκών κοινοτικών συγχρηματοδοτήσεων για το Natura 2000, για το οποίο οι κατάλογοι έχουν εγκριθεί για τις πέντε από τις έξι περιφέρειες, αν και με ορισμένα κενά. Όλα τα νέα κράτη μέλη έχουν υποβάλει τους καταλόγους τους.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που προτάθηκε είναι συνεπής προς την πρόθεση του άρθρου 8 της οδηγίας για τους οικοτόπους, η οποία ζητεί τη συγχρηματοδότηση από υπάρχοντα ταμεία. Επίσης, στηρίζεται σε μια ισχύουσα πρακτική, σύμφωνα με την οποία το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα Διαρθρωτικά Ταμεία συνιστούν ήδη τις σημαντικότερες πηγές κοινοτικής χρηματοδότησης του δικτύου. Εκτιμάται ότι 500 εκατομμύρια ευρώ δαπανώνται κάθε χρόνο από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης με σκοπό τη στήριξη γεωργικών και περιβαλλοντικών μέτρων για τις τοποθεσίες του Natura 2000.

Η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη της τις ανησυχίες σχετικά με τους τεράστιους περιορισμούς του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των Διαρθρωτικών Ταμείων. Έτσι, οι πρόσφατες προτάσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη να επεκταθούν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης για το Natura 2000 σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση. Και στους δύο κανονισμούς για το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα Διαρθρωτικά Ταμεία, η χρηματοδότηση του Natura 2000 έχει καταστεί σαφέστερη και το πεδίο εφαρμογής της έχει διευρυνθεί. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η επέκταση της χρηματοδότησης για τις δασικές περιοχές στον νέο κανονισμό για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η σημασία αυτής της επέκτασης δεν μπορεί να υποτιμηθεί καθώς οι δασικές περιοχές αντιπροσωπεύουν το 30% του δικτύου Natura 2000.

Η Επιτροπή θα διασφαλίσει την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση του Natura 2000 στα υπάρχοντα ταμεία δίδοντας της προτεραιότητα στις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές που θα δοθούν στα κράτη μέλη όταν ξεκινήσουν την προετοιμασία των δικών τους προγραμμάτων για τα διαρθρωτικά ταμεία. Κατά τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω προγραμμάτων, η Επιτροπή θα επιδιώξει να διασφαλίσει ότι οι κατανομές για το Natura 2000 είναι σύμφωνες προς αυτήν τη δεδηλωμένη κοινοτική προτεραιότητα. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να εγκρίνει τα εθνικά και επιχειρησιακά προγράμματα που θα της υποβληθούν.

Όσον αφορά την πρόταση για το LIFE+, θα ήθελα να τονίσω ότι θα εξακολουθήσει να στηρίζει το Natura 2000. Τα κράτη μέλη έχουν την ευελιξία να θέσουν τις δικές τους προτεραιότητες και να αποφασίσουν επί των ποσών που θα διαθέσουν για το Natura 2000. Συνεπώς, ενδέχεται το Natura 2000 να προσελκύσει πολύ υψηλότερο ποσοστό από τους πόρους του LIFE απ’ ό,τι συμβαίνει επί του παρόντος. Ο καθορισμός ενός συγκεκριμένου ποσού για το Natura 2000 στο LIFE+ κινδυνεύει επίσης να δώσει την εντύπωση ότι θα αποτελεί ένα ειδικά προορισμένο κονδύλι, ικανό να καλύψει όλες τις ανάγκες του δικτύου.

Η πρότασή μας είναι σύμφωνη προς τη γενική αρχή της ενσωμάτωσης και της απλοποίησης όλων των άλλων προτάσεων της Επιτροπής στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών. Εξελίσσονται τώρα συζητήσεις στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για το LIFE+. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταθέσει μια πρόταση τροπολογίας κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, θα είμαι φυσικά έτοιμος να την εξετάσω σοβαρά.

Εν κατακλείδι, οι προτάσεις της Επιτροπής, χωρίς να προσφέρουν σαφείς εγγυήσεις, είναι ακόμη σε θέση να καλύψουν τις οικονομικές ανάγκες για το δίκτυο Natura 2000. Σας προτρέπω, συνεπώς, να στηρίξετε τις διάφορες προτάσεις της Επιτροπής που έχουν κατατεθεί ήδη ενώπιον του Κοινοβουλίου. Επικροτώ το ενδιαφέρον σας για το Natura 2000 και ευελπιστώ να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο προκειμένου να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή του ως έναν σημερινό κεντρικό πυλώνα της πολιτικής της Κοινότητας για την βιοποικιλότητα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jackson (PPE-DE). (EN) Κυρία Πρόεδρε, κάνουμε συζήτηση, ή θα έπρεπε να κάνουμε. Αν πρόκειται απλώς να διαβάζουμε λόγους μεταξύ μας, θα μπορούσαμε να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας και ταχυδρομικώς. Έθεσα στον Επίτροπο Δήμα μία ερώτηση: έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο τοποθεσιών του Natura ή η Επιτροπή παραπέμπει ακόμη τα κράτη μέλη στο δικαστήριο λόγω της αδυναμίας τους να χαρακτηρίσουν αυτές τις τοποθεσίες; Θεωρούμε παντελώς άσκοπο να μιλήσουμε για τη χρηματοδότηση των τοποθεσιών αν η Επιτροπή δεν γνωρίζει ποιες είναι αυτές οι τοποθεσίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Δήμας, Επιτροπή. (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως: έχουν εγκριθεί οι κατάλογοι για τις πέντε από τις έξι περιφέρειες, αν και με ορισμένα κενά. Όλα τα νέα κράτη μέλη έχουν υποβάλει τους καταλόγους τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

 

13. Περιβάλλον και υγεία (2004-2010)(συνέχεια)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την συζήτηση της έκθεσης (A6-0008/2005) της κ. Ries, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2004-2010 για το περιβάλλον και την υγεία [2004/2132(INI)].

 
  
MPphoto
 
 

  Breyer (Verts/ALE), εξ ονόματος της Ομάδας. (DE) Κυρία Πρόεδρε, η Επιτροπή θα έπρεπε στο πρόγραμμα δράσης της να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις, που είναι απαραίτητες για ένα σχέδιο δράσης. Ο κ. Δήμας ελπίζω να συμφωνεί ότι η προστασία των παιδιών θα έπρεπε βασικά να αποτελεί τον πυρήνα αυτού του σχεδίου δράσης. Αν ωστόσο αναρωτηθούμε τι έκανε ο κ. Δήμας με το πρόγραμμα SCALE, βλέπουμε ότι τώρα μάλλον το ακρωνύμιο SCALE σημαίνει: Stopping Caring about Legislating for the Environment. Αυτή είναι η σοβαρότερη επίκριση για την πρότασή σας, κύριε Δήμα. Παραλάβατε βέβαια το SCALE από την προηγούμενη Επιτροπή, όμως δεν είναι δυνατόν ένα σχέδιο δράσης να σημαίνει το να κάνουμε έρευνα και πάλι έρευνα και να μην υπάρχει ούτε ένα μέτρο για να μειωθεί πραγματικά η μόλυνση του περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις στην υγεία, ιδίως των παιδιών.

Επίσης, δεν είναι σωστό ένα σχέδιο δράσης να ερμηνεύεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε η απουσία επιστημονικής βεβαιότητας να χρησιμοποιείται για να αναβάλλονται επ’ αόριστον οι δράσεις. Κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με αντιστροφή της αρχής της προφύλαξης. Κύριε Επίτροπε, περιμένουμε να ορίσετε δράσεις και χαίρομαι διότι σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε ένα σαφές σχετικό μήνυμα: δεν μπορούμε να εγκρίνουμε το «σχέδιο δράσης» σας, γιατί στην πραγματικότητα το «σχέδιο δράσης» σας δεν είναι παρά ένα «σχέδιο μη δράσης». Είμαστε βέβαια σύμφωνοι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η προστασία των παιδιών πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα και, ως εκ τούτου, δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να τολμάτε να υποβάλετε στο Κοινοβούλιο ένα τέτοιο «σχέδιο μη δράσης» και να τολμάτε μάλιστα να το χαρακτηρίζετε σχέδιο δράσης.

Πιστεύω ότι αυτό δεν αποτελεί μόνο προσβολή για τη νοημοσύνη του Κοινοβουλίου, αλλά και χλευασμό όλων όσων περιμέναμε και είχε, άλλωστε, προτείνει προηγουμένως η Επιτροπή.

Λέω επίσης στον συνάδελφο Schnellhardt και στην Ομάδα του ΕΛΚ-ΕΔ ότι δεν έχω καλή γνώμη για όσους λένε τώρα, μετά από πίεση του λόμπι της καπνοβιομηχανίας, ότι το παθητικό κάπνισμα δεν έχει σχέση με την καρκινογένεση. Αυτό απέχει πραγματικά πάρα πολύ από την πραγματικότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  De Brún (GUE/NGL), εξ ονόματος της Ομάδας. (ΕΝ)

(Η ομιλήτρια μίλησε στα ιρλανδικά)

Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Ries για την έκθεσή της. Η αναγνώριση ότι η υγεία είναι αλληλένδετη με το φυσικό και κοινωνικό μας περιβάλλον πρέπει να καταστεί μόνιμη πτυχή της γενικής μας πολιτικής και επιχειρηματολογίας.

Η κ. Ries έχει δίκιο όταν επικρίνει το σημαντικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ της αρχικής στρατηγικής της Επιτροπής για την υγεία και το περιβάλλον και αυτού του σχεδίου δράσης. Το χάσμα φαίνεται από τον μικρό αριθμό συγκεκριμένων προτεινόμενων δράσεων.

Πρέπει επίσης να εξετάσουμε τις επιτυχίες που έχουν σημειωθεί στην Ιρλανδία και αλλού σε σχέση με την απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας. Έχει σημειωθεί μείωση της τάξεως του 18% στην κατανάλωση τσιγάρων στην Ιρλανδία και πολλοί οι οποίοι αντιτίθεντο στην πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας τώρα τη θεωρούν φυσική.

Πρέπει να υπερβούμε την αντίληψη ότι η υγεία είναι απλώς μία επιλογή τρόπου ζωής και το σχέδιο δράσης αδυνατεί να το κάνει. Για να μπορέσουν οι λιγότερο προνομιούχοι στην κοινωνία μας να αποκτήσουν τη δύναμη να σπάσουν τα δεσμά της κακής υγείας και τη φτώχειας, χρειαζόμαστε προσδιορισμένη και συντονισμένη δράση από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Μία δράση αυτού του είδους πρέπει επίσης να χρηματοδοτείται επαρκώς.

Απαιτείται περισσότερη δράση σε συνεργασία με επαγγελματίες του υγειονομικού τομέα και ΜΚΟ για να ενισχυθούν οι κοινότητες προκειμένου να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο για τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος, χρειαζόμαστε περισσότερη δράση για την προστασία των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ευπαθών ομάδων από επικίνδυνα περιβάλλοντα και προϊόντα, χρειαζόμαστε περισσότερη δράση για να αποσύρουμε από την αγορά επικίνδυνες χημικές ουσίες, και χρειαζόμαστε κατάλληλη επισήμανση των προϊόντων και των υλικών όσον αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να μπορούμε να προσφύγουμε στην αρχή της πρόληψης λόγω των ενδεχόμενων κινδύνων στην υγεία σε περίπτωση που αποτύχουμε να δράσουμε.

Συμφωνώ ολόψυχα με την κ. Ries και τη δήλωσή της ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα του σχεδίου δράσης, είναι απαραίτητο να θεσπίσουμε επαρκή χρηματοδότηση τώρα για την περίοδο 2004-2007. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω για το έργο της και να συστήσω στο Σώμα να καταψηφίσει την έκθεσή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Επισημαίνω τόσο στην κ. de Brún όσο και στους άλλους συναδέλφους ότι διερμηνεία μπορεί να γίνει μόνο για όσα λέγονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Krupa (IND/DEM), εξ ονόματος της Ομάδας. – (PL) Θεωρούμε ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2004-2010 για το περιβάλλον έχει σημαντικές ελλείψεις και ότι δεν αγγίζει την ουσία του προβλήματος. Το γεγονός ότι οι προειδοποιήσεις από πολλούς ειδήμονες αγνοούνταν επί χρόνια δεν είναι μόνον αποτέλεσμα άγνοιας και αμέλειας, αλλά και των ενεργειών πλούσιων και ισχυρών ομάδων συμφερόντων που εκμεταλλεύονται τη δυστυχία των συνανθρώπων τους. Αναλύσεις κινδύνου ήδη κατέδειξαν ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος· συνεπώς, για πολλά κράτη μέλη δεν χρειάζεται να διεξαχθεί έρευνα παρόμοια με τη «National Children’s Study» που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο απλώς θα προσέθετε μία ακόμη ανάλυση κινδύνου. Αυτό που πράγματι χρειάζεται είναι άμεσα διορθωτικά μέτρα τα οποία μειώνουν και, θεωρητικά, εκμηδενίζουν τις πηγές βλαβερών εκπομπών, καθώς τέτοια μέτρα θα έδιναν όντως τη δυνατότητα να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να σωθούν ζωές. Απαιτείται επίσης ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης, το οποίο να περιλαμβάνει περιφερειακές ομάδες ελέγχου και τοπικά προγράμματα πρόληψης. Το σχέδιο δράσης θα έπρεπε να εστιάζει περισσότερο στην προστασία του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου και του τοπικού περιβάλλοντος, και στη σύσταση μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας τοξικών ουσιών και μητρώου ασθενειών. Κατά το αμερικανικό πρότυπό της, η αποστολή της εν λόγω υπηρεσίας θα ήταν να καταστεί χρήσιμη στους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ αξιοποιώντας τα πρόσφατα επιστημονικά επιτεύγματα, παρέχοντας αξιόπιστη πληροφόρηση και αντιμετωπίζοντας απειλές κατά της δημόσιας υγείας. Κατά τη γνώμη μου, η ευρωπαϊκή υπηρεσία τοξικών ουσιών και μητρώου ασθενειών θα έπρεπε να τεθεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου των Ασθενειών και να συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Aylward (UEN), εξ ονόματος της Ομάδας. (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, ζούμε σε μία κοινότητα εσωτερικής αγοράς, η οποία περιλαμβάνει 25 κράτη μέλη και έχει πληθυσμό άνω των 475 εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό δημιουργεί ένα σύστημα στο οποίο υπάρχει ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Συνεπώς, έχει μεγάλη πολιτική σημασία να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση έναν ηγετικό συντονιστικό ρόλο στην προαγωγή της καλύτερης υγείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΕ είναι σε πολύ ισχυρή θέση να διαπιστώσει ακριβώς ποια μέλη εφαρμόζουν τις καλύτερες τεχνικές για την αντιμετώπιση ασθενειών, όπως οι οξείες λοιμώξεις του αναπνευστικού, οι οποίες είναι η κύρια αιτία θανάτου για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών. Η ΕΕ πρέπει να διδαχθεί από τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση διαταραχών της υγείας, όπως το άσθμα, οι παιδικές αλλεργίες και οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν εκείνη που ανέλαβε πρόσφατα την πρωτοβουλία να απαγορεύσει τη χρήση συγκεκριμένων χημικών ουσιών στην κατασκευή πλαστικών πλακιδίων.

Για ένα διαφορετικό θέμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δηλώσει ότι η μείωση στη χρήση προϊόντων καπνού θα είναι βασικός πολιτικός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουν ήδη σημειωθεί μεγάλα βήματα από την πλευρά της Ιρλανδίας και αυτό είναι ένα πρότυπο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης.

Σε τελική ανάλυση, εάν σκοπεύουμε να βελτιώσουμε τη δημόσια υγεία των ανθρώπων της Ευρώπης, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα εξοικονομηθούν επαρκή κονδύλια για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζω πλήρως την σύσταση σε αυτή την έκθεση ότι πρέπει να εξοικονομηθούν τουλάχιστον 300 εκατομμύρια ευρώ από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα (2007-2012) για την προώθηση ενός υψηλότερου επιπέδου υγείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκτεταμένες εξουσίες συναπόφασης για να αντιμετωπίσει ζητήματα περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας. Μπορώ να διαβεβαιώσω την Επιτροπή και την προεδρία του Συμβουλίου ότι θα κάνουμε αυστηρή χρήση αυτών των εξουσιών στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Seeber (PPE-DE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, οι επιπτώσεις του τρόπου ζωής μας στο περιβάλλον αυξάνονται σημαντικά. Θα ήταν υπεραπλούστευση να παρουσιάσουμε τώρα μια ασπρόμαυρη εικόνα σεναρίων φρίκης. Όμως ας σημειώσουμε ότι σε διάφορους τομείς επιτύχαμε και σοβαρές προόδους ως προς την ποιότητα του περιβάλλοντος. Ας θυμηθούμε τα προγράμματα Auto Oil I και II, με τα οποία βελτιώσαμε την ποιότητα των καυσίμων και αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της όξινης βροχής. Ας θυμηθούμε ακόμα ότι με την ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτύχαμε μια κάποια ποιότητα ατμόσφαιρας και νερού.

Παρ’ όλ’ αυτά πιστεύω ότι δεν πρέπει να αναπαυθούμε στις δάφνες μας γιατί υπάρχουν και ανησυχητικοί αριθμοί: το ένα έκτο των θανάτων και των ασθενειών των παιδιών στην Ευρώπη οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι αλλεργικές ασθένειες του αναπνευστικού διπλασιάστηκαν σε διάστημα είκοσι ετών και αφορούν σήμερα 1 παιδί στα 7. Σχεδόν το 10% των εργαζομένων είναι εκτεθειμένο σε καρκινογόνες ουσίες.

Επομένως το παρόν σχέδιο δράσης είναι επειγόντως απαραίτητο. Πρέπει να βοηθήσουμε να επιβληθεί η αρχή της προφύλαξης, και για δημοσιονομικούς λόγους. Ας σκεφτούμε ότι η υγεία του πληθυσμού μας πρέπει να θεωρηθεί υπέρτατος στόχος. Άλλωστε η κακή υγεία του πληθυσμού επιβαρύνει υπερβολικά και τους κρατικούς μας προϋπολογισμούς.

Ως εκ τούτου, πρέπει να βελτιώσουμε τη μορφή του σχεδίου δράσης, συγκεκριμένα στους εξής τομείς: η Επιτροπή είχε βέβαια δίκιο αποφασίζοντας να θέσει στο επίκεντρο την ανάγκη καταπολέμησης τεσσάρων ασθενειών που προκαλούνται από το περιβάλλον, αλλά η προσέγγισή της ήταν ανεπαρκής καθώς δεν ελήφθησαν υπόψη πολλές πρόσφατα δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες και δεν προβλέπονται, σε αντίθεση με την πρωτοβουλία SCALE, διατάξεις για την χρησιμοποίηση νομικών μέσων.

Επίσης, λείπουν μέτρα ενημέρωσης της κοινής γνώμης για την αιτιώδη σχέση μεταξύ περιβαλλοντικής ρύπανσης και υγείας. Δεν προβλέπεται διαρκής αξιολόγηση με την οποία θα μπορούσαμε να ελέγξουμε αν τα μέτρα συμβάλλουν σε μία οικονομικά συμφέρουσα μείωση των προβλημάτων υγείας που οφείλονται στο περιβάλλον. Η έρευνα για την παραγωγή και χρησιμοποίηση προϊόντων καθημερινής χρήσης που περιέχουν αλλεργιογόνα ή καρκινογόνα χημικά θα πρέπει, επομένως, να κατέχει πρωτεύοντα ρόλο.

 
  
MPphoto
 
 

  Westlund (PSE).(SV) Κυρία Πρόεδρε, ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος για τις γυναίκες κομμώτριες από ό,τι για τις γυναίκες γενικά. Το ένα τρίτο των ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία οφείλονται στη χρήση χημικών τα οποία είναι επικίνδυνα για την υγεία. Όπως περιγράφουμε σε αυτή την έκθεση, οι βλάβες στο νευρικό σύστημα από τον υδράργυρο, τα φυτοφάρμακα και άλλα χημικά έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Το έργο του εντοπισμού και της σταδιακής απόσυρσης επικίνδυνων χημικών αποτελεί, επομένως, αποφασιστικό παράγοντα για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Το γεγονός αυτό, παρότι τονίζεται στην υπό συζήτηση έκθεση, πρέπει επίσης να αποτελέσει τη βάση για τις επόμενες συζητήσεις του Σώματος σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για τα χημικά, της λεγόμενης REACH.

Οι ασθένειες και τα προβλήματα υγείας επηρεάζουν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες με διαφορετικούς τρόπους. Τα παιδιά είναι πολύ ευαίσθητα σε περιβαλλοντικές επιδράσεις. Άτομα χαμηλού εισοδήματος επηρεάζονται συχνότερα από ασθένειες από ό,τι άτομα με υψηλά εισοδήματα, ενώ υπάρχουν διαφορές, ως προς τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Η επιτροπή μας έλαβε υπόψη αυτούς τους παράγοντες, και εμείς οι Σοσιαλδημοκράτες θεωρήσαμε πολύ σημαντικό να συμπεριληφθούν. Περιλάβαμε στην έκθεση τόσο το γεγονός ότι χρειάζεται να δοθεί περισσότερη προσοχή σε ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες όσο και το γεγονός ότι η συλλογή των δεδομένων πρέπει να γίνει έτσι ώστε να μπορούν να συλλεχθούν πληροφορίες για τους τρόπους με τους οποίους διάφορες ομάδες του πληθυσμού καθίστανται ευάλωτες και επηρεάζονται από διάφορες μορφές ρύπανσης του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, θέλουμε να αναλυθούν περαιτέρω οι στατιστικές με κριτήρια το φύλο, ώστε να εντοπίσουμε και να καταπολεμήσουμε τη διάσταση που παρατηρείται μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την υγεία και τις ασθένειες.

Ασθένειες δεν προκαλεί μόνον το περιβάλλον. Μεγάλη απειλή αποτελούν σήμερα και οι ασθένειες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής. Εμείς οι Σοσιαλδημοκράτες σκοπίμως τονίσαμε την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες καταπολέμησης των ασθενειών που προκαλούνται από την κατανάλωση οινοπνεύματος, κυρίως, αλλά και καπνού, από την κακή διατροφή και την έλλειψη σωματικής άσκησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ματσάκης (ALDE). (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, η κ. Ries είναι άξια θερμών συγχαρητηρίων επειδή εργάστηκε σκληρά για αυτή την έκθεση.

Η ανθρώπινη υγεία, τόσο σωματική όσο και ψυχική, είναι άμεσα συνδεδεμένη με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Η εξέλιξη των περισσότερων ασθενειών είναι αποτέλεσμα αλληλεπιδράσεων μεταξύ του σώματός μας και των διάφορων περιβαλλοντικών παραγόντων. Αυτό είναι κοινή λογική. Ένα σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία θα όφειλε να έχει δύο κύριους στόχους: πρώτον να εντοπίζει γρήγορα τους κύριους περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου για την υγεία και, δεύτερον, να εξαλείφει ή να ελαχιστοποιεί το αποτέλεσμά τους στην ανθρώπινη υγεία όσο το δυνατόν συντομότερα. Και αυτό είναι επίσης κοινή λογική.

Το προταθέν από την Επιτροπή σχέδιο δράσης είναι, δυστυχώς, περισσότερο σχεδιασμός και λιγότερο δράση. Το κύριο μέλημά του είναι η βελτίωση της πληροφόρησης και της έρευνας σχετικά με τους περιβαλλοντικούς ρύπους και την πρόκληση εμφάνισης ασθενειών, και τον εμπλουτισμό των διαδικασιών επικοινωνίας μεταξύ των κρατών μελών για την περιβαλλοντική υγεία. Στοχεύει τελικά να συμβάλει στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας. Είναι αυτό κοινή λογική; Από μία πλευρά ναι, επειδή η πληροφόρηση, η έρευνα και η συνεργασία στα ζητήματα αλληλεπίδρασης περιβάλλοντος-υγείας είναι πάντα καλό πράγμα, όμως, δεν χρειαζόμαστε απαραίτητα περισσότερο χρονοβόρους και δαπανηρούς, συνδεδεμένους με την έρευνα μηχανισμούς προκειμένου να δράσουμε γρήγορα και να σώσουμε ζωές τώρα.

Γνωρίζουμε ήδη ποιοι είναι οι κύριοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι οι οποίοι σκοτώνουν ανθρώπους, συνεπώς θα ήταν κοινή λογική να επικεντρωθούμε πρώτα σε αυτούς και να προσπαθήσουμε να τους εξαλείψουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Ένα προφανές παράδειγμα είναι το κάπνισμα. Γνωρίζουμε ότι τόσο το παθητικό όσο και το ενεργητικό κάπνισμα σκοτώνουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος να μειώσουμε τη θανατηφόρα συνήθεια του καπνίσματος είναι να αυξήσουμε δραστικά την τιμή των τσιγάρων, να απαγορεύσουμε εντελώς τη διαφήμισή τους και να σταματήσουμε την παραγωγή καπνού από τους αγρότες μας.

Αυτό κάνουμε; Όχι ακριβώς! Ένα πακέτο τσιγάρα είναι ακόμη σχετικά φτηνό σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ· η διαφήμιση των τσιγάρων, ιδιαίτερα η έμμεση διαφήμιση, η οποία είναι πιο αποτελεσματική επειδή δρα υποσυνείδητα, συνεχίζεται, όπως συνεχίζουμε να επιδοτούμε πολλούς από τους αγρότες μας για την καλλιέργεια καπνού. Αυτό σίγουρα δεν είναι κοινή λογική.

Εν κατακλείδι, λέω «ναι» στην έρευνα και την ενημέρωση για την καταπολέμηση ασθενειών που συνδέονται μακροπρόθεσμα με το περιβάλλον για τις οποίες δεν γνωρίζουμε πολλά, αλλά προτρέπω την Επιτροπή να πει «ναι» στην άμεση δραστική ενέργεια για την πρόληψη ασθενειών οι οποίες μας είναι ήδη γνωστές σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Staes (Verts/ALE).(NL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πολύς κόσμος ανησυχεί για τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος στην υγεία τους, και οι ανησυχίες αυτές είναι πολύ συγκεκριμένες. Υπάρχουν πλέον επαρκή στοιχεία ότι μειώνεται η γονιμότητα και αυξάνεται ο αριθμός των πρόωρων γεννήσεων λόγω περιβαλλοντικών επιδράσεων. Παρατηρούμε όλο και συχνότερα ότι ο κόσμος υποφέρει από αλλεργίες. Ο αριθμός των παιδιών που υποφέρουν από άσθμα και ζουν με εισπνευστήρες αυξάνεται. Οι επιπτώσεις του καπνού του τσιγάρου στην υγεία των μη καπνιστών έχουν καταστεί απολύτως σαφείς σε όλους μας. Το σχέδιο δράσης, συνεπώς, εντάσσεται στη σταδιακή προσέγγιση η οποία εστιάζει σε πέντε βασικούς άξονες: την επιστήμη, τα παιδιά, την ευαισθητοποίηση, τα νομικά μέσα και την αξιολόγηση. Οφείλω ωστόσο να πω, κύριε Επίτροπε, ότι, όταν παρουσιάστηκε το σχέδιο δράσης, υπήρξε αρκετή απογοήτευση και αμφιβολίες. Επιτρέψτε μου να αναφέρω τρία σημεία.

Πρώτον, υπάρχει το σημαντικό χάσμα μεταξύ των επιδιώξεων της γενικής στρατηγικής και του σχεδίου δράσης καθαυτό.

Δεύτερον, το σχέδιο δράσης δεν είναι στην πραγματικότητα σχέδιο δράσης, αλλά μάλλον ένα σχέδιο έρευνας, το οποίο πιθανόν να μην κατορθώσει να μειώσει το πρόβλημα των ασθενειών τις οποίες προκαλεί η μόλυνση του περιβάλλοντος. Όπως ανέφεραν διάφοροι βουλευτές, κύριε Επίτροπε, δεν χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα και μελέτες – χρειαζόμαστε δράση.

Τρίτον, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες οικονομικές προτάσεις από την Επιτροπή για το πώς θα χρηματοδοτηθούν όλα αυτά τα μέτρα. Χωρίς χρηματοδότηση, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε όσα συζητούμε· και αυτό, κύριε Επίτροπε, είναι αδύνατον – γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι ανέφικτο. Αυτές οι διαπιστώσεις οδηγούν σε έντονο σκεπτικισμό και πολλή ανησυχία, αν και, ευτυχώς, η έκθεση της κ. Ries και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων προκάλεσαν ικανοποίηση. Θα ήθελα να εστιάσω σε δύο ακόμη σημεία τα οποία εμείς, στην Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, θέλουμε να εντάξουμε στο κείμενο με δύο τροπολογίες· θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν έχει προταθεί κανένας στόχος για τις προταθείσες δράσεις και ότι, από τις 13 δράσεις, μόνον τρεις αφορούν συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση των ασθενειών.

Δεύτερον, θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν έχει εφαρμοστεί κανένα λειτουργικό σύστημα βιοανιχνεύσεως με κάποια σχέση προς την περιβαλλοντική ιατρική. Σας απευθύνω έκκληση, κύριε Επίτροπε, να λάβετε υπόψη τις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου και θα ήμουν υπόχρεος εάν μετατρέπατε το σχέδιο δράσης σας σε πραγματικό σχέδιο δράσης, αντάξιο της ονομασίας του.

 
  
MPphoto
 
 

  Αδάμου (GUE/NGL). Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν καιρός νομίζω να ληφθούν υπόψη οι άμεσες επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες στον άνθρωπο, κάτι που εμείς οι ογκολόγοι γνωρίζουμε και δυστυχώς αντιμετωπίζουμε συχνά.

Η συμβολή της μόλυνσης του περιβάλλοντος είναι τεράστια στην ανάπτυξη του καρκίνου, μια ασθένεια από την οποία θα προσβληθεί ένας στους τρεις Ευρωπαίους κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Και σας κάνω και μια πρόβλεψη, κύριε Επίτροπε: με τις προόδους που έχει αναπτύξει η καρδιολογία σήμερα, η επεμβατική και η χειρουργική, μην παραξενευτείτε αν σε λίγα χρόνια ο καρκίνος γίνει η πρώτη αιτία θανάτου στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η πρόληψη του καρκίνου και άλλων ασθενειών είναι απαραίτητη και σαφώς οικονομικότερη από την περαιτέρω θεραπεία τους. Εδώ, επιθυμώ να τονίσω ότι το κάπνισμα, εναντίον του οποίου έχει στρατευθεί ο Επίτροπος Κυπριανού, είναι ο βασικός αλλά όχι ο μόνος περιβαλλοντικός παράγοντας που συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη του καρκίνου. Δυστυχώς, στο σχέδιο REACH η Επιτροπή περιορίζεται μόνο σε διακηρύξεις, ενώ καθυστερεί τον προσδιορισμό νομοθετικών μέτρων και ειδικά κονδυλίων για την εφαρμογή τους με τη δικαιολογία ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Όπως είπε και η κ. Ries, το σχέδιο είναι περισσότερο αξιολόγησης και όχι δράσης. Υπάρχουν πολυάριθμες έγκυρες επιστημονικές μελέτες αναφορικά με βλαβερές προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ουσίες, κάτι που μας κάνει να αναρωτιόμαστε ποια συμφέροντα προστατεύει η Επιτροπή: του ευρωπαίου πολίτη ή των μεγαλοβιομηχανιών; Είναι επείγουσα η ανάγκη να αποσυρθούν από την ευρωπαϊκή αγορά κάποιες συγκεκριμένες επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στην έκθεση, ειδικά εφόσον κυκλοφορούν στο εμπόριο ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις. Σε αυτήν τη περίπτωση, μεταξύ άλλων, η υποτιθέμενη έλλειψη πληροφοριών δεν θα πρέπει να προβάλλεται ως δικαιολογία για την έλλειψη δράσης. Επίσης, είναι άκρως απαραίτητο να εξευρεθούν πόροι τόσο για την έρευνα, που φυσικά πρέπει να εντατικοποιηθεί, όσο και για την πρόληψη των ασθενειών που έχουν σχέση με περιβαλλοντικά αίτια.

Το σχέδιο δεν προτείνει πουθενά την προσφυγή στην αρχή της προφύλαξης. Ούτε προσδιορίζει από πού θα προέρχονται τα χρήματα. Επιπρόσθετα, πόροι χρειάζονται για την ενημέρωση του κοινού καθώς και των επαγγελματιών, με σκοπό την εξυγίανση των χώρων εργασίας και των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων όπου συχνάζουν παιδιά, από το κάπνισμα - ενεργητικό και παθητικό - το οποίο προνοεί το σχέδιο, αλλά και από άλλους παράγοντες. Εδώ θέλω να τονίσω την ευαίσθητη θέση στην οποία βρίσκονται οι χαμηλού εισοδήματος κοινωνικές ομάδες οι οποίες, λόγω της οικονομικής ή κοινωνικής τους θέσης, εκτίθενται σε δυσανάλογο βαθμό στους περιβαλλοντικούς κινδύνους όπως συμβαίνει και με τους εργαζόμενους σε ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, ελπίζοντας ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα λάβουν σοβαρά υπόψη την έκθεση της συναδέλφου κ. Ries την οποία συγχαίρω για τη δουλειά της.

 
  
MPphoto
 
 

  Sinnott (IND/DEM). (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, αν είμαστε άρρωστοι, η υγεία είναι για μας το πλέον επιθυμητό αγαθό. Αν είμαστε καλά, είναι ευτυχώς το πλέον πολύτιμο. Στην Ιρλανδία έχουμε μία παροιμία η οποία δείχνει την προτεραιότητα που δίνουμε στην υγεία. Εάν κάποιος αποτύχει σε μία εξέταση ή χτυπήσει τον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου του ή κάτι τέτοιο, συγκρίνουμε το μέγεθος της συμφοράς λέγοντας «τουλάχιστον έχουμε την υγειά μας». Θα ήθελα να συγχαρώ την κ. Ries: δεν μάσησε τα λόγια της. Η υγεία των ανθρώπων, ειδικά των παιδιών, τίθεται σε κίνδυνο στις χώρες μας στην Ευρώπη και το σχέδιο δράσης για την υγεία στην παρούσα του μορφή δεν είναι πραγματικά εξοπλισμένο για να μας προστατέψει.

Η κ. Ries συνέχισε επίσης σθεναρά τη σημαντική διαδικασία επισήμανσης και ενοχοποίησης των τοξικών χημικών ουσιών και αναζήτησης τρόπων εξάλειψής τους. Θα ήθελα να τη στηρίξω σε αυτό, και αν μη τι άλλο, να εκφράσω την ελπίδα ότι μπορούμε γρήγορα να προσθέσουμε στον κατάλογο και άλλες χημικές ουσίες όπως το αντιμόνιο, τις διοξίνες, και το φθοροπυριτικό οξύ. Θα ήθελα να αναφέρω ότι η τελευταία αυτή τοξική χημική ουσία, το φθοροπυριτικό οξύ, το οποίο χρησιμοποιείται για τη φθορίωση του πόσιμου νερού στη χώρα μου, έχει το δυσάρεστο αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζει την επικινδυνότητα των άλλων τοξικών ουσιών, όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος και το αλουμίνιο. Είναι ένας χημικός ξενιστής ο οποίος εισάγει αυτό και άλλα δηλητήρια στο νερό και μετά τα μεταφέρει στους ιστούς των οργάνων και τα οστά.

Χαίρομαι διότι η έκθεση της κ. Ries διερευνά διεξοδικά τον υδράργυρο, ο οποίος είναι πιθανώς η πιο νευροτοξική ρυπογόνος ουσία από όλες αυτές. Θα ήθελα να επεκτείνω την επίγνωση των κινδύνων του υδράργυρου για να συμπεριλάβω το γεγονός ότι χρησιμοποιείται ως πρόσφορο βιομηχανικό συντηρητικό το οποίο πρέπει να αντικατασταθεί. Με ενδιαφέρει επίσης ιδιαίτερα η βελτίωση του σχεδίου δράσης προκειμένου να συμπεριληφθούν πραγματικά αποτελεσματικά συστήματα υγειονομικού ελέγχου που να αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα υπάρχοντα προβλήματα. Μία άλλη παροιμία που έχουμε στην πατρίδα μου είναι «τουλάχιστον δεν πέθανε κανείς», αλλά αυτό δεν είναι πλέον αλήθεια: κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν.

 
  
MPphoto
 
 

  Ebner (PPE-DE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μία παροιμία της πατρίδας μου λέει ότι ένας υγιής άνθρωπος έχει χιλιάδες επιθυμίες, ενώ ένας άρρωστος έχει μόνο μία: να γίνει καλά. Η παροιμία αυτή κρύβει μια μεγάλη σοφία και ως εκ τούτου, κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση της υγείας τόσο της κοινωνίας όσο και του ατόμου πρέπει να υποστηρίζεται. Εκτιμώ τις προσπάθειες που δρομολόγησε η Επιτροπή, αλλά το παρόν σχέδιο δράσης είναι περισσότερο μία διερεύνηση –όπου δυστυχώς δεν έχουν καν ληφθεί υπόψη τα πρόσφατα πορίσματα– παρά ένα αποτελεσματικό, διεξοδικό και ευρύ μέτρο για τη διόρθωση μίας κατάστασης που διαπιστώθηκε ότι είναι προβληματική.

Δεν θέλω να βλέπω το ποτήρι μισοάδειο –όπως πολλοί προηγούμενοι ομιλητές– αλλά μισογεμάτο και θέλω να σας συγχαρώ βέβαια για τις προσπάθειές σας, αλλά και να σας ενθαρρύνω να κάνετε περισσότερα και να βγάλετε συμπεράσματα με περισσότερο θάρρος. Ας εξετάσουμε την αρχή της προφύλαξης παίρνοντας ως παράδειγμα την απαγόρευση του καπνίσματος: Η ιταλική κυβέρνηση απαγόρευσε πρόσφατα το κάπνισμα σε σχεδόν όλους τους εσωτερικούς χώρους. Κύματα αγανάκτησης σάρωσαν την χώρα, παρ’ όλ’ αυτά το αποτέλεσμα ήταν αναμφίβολα θετικό. Αν τα χρήματα που δαπανώνται σήμερα για την καλλιέργεια καπνού –συγκεκριμένα 1 δισ. ευρώ– χρησιμοποιούνταν σταδιακά σε εύθετο χρόνο προς όφελος της υγείας, θα γινόταν ένα θαρραλέο βήμα για τη βελτίωσή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Drčar Murko (ALDE).(SL) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την έκθεση της Frédérique Ries, δρομολογεί συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή του προγράμματος κοινής πολιτικής για την υγεία και το περιβάλλον για την περίοδο 2004-2010, αντιλαμβανόμαστε ίσως ότι πρόκειται για τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται παγκόσμιος ηγέτης. Εξάλλου, δεν είναι μόνο μια ζώνη ελευθέρου εμπορίου, αλλά και πολιτικό, οικονομικό, ακόμη και κοινωνικό εγχείρημα. Ο αγώνας κατά του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί καίρια συνιστώσα της.

Μετά τη διεύρυνση, οι πολιτικές για το περιβάλλον και την υγεία απέκτησαν νέα διάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 κρατών καταγράφει μια αύξηση στις περιφερειακές και κοινωνικές διαφορές, κάτι το οποίο διαφαίνεται άμεσα στην ποιότητα της υγείας των πολιτών. Παρά πάσα προσδοκία, 55 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Οι πλέον ευάλωτες ομάδες είναι οι ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι τους, οι ανύπανδρες μητέρες και οι άνεργοι. Η φυσιογνωμία των ομάδων αυτών, οι οποίες διατρέχουν κίνδυνο λόγω του αποκλεισμού τους, μεταξύ άλλων, και στον τομέα της υγείας τους, καταδεικνύουν σαφώς τον τρόπο εξέλιξης των κοινωνιών και αλλαγής των μεθόδων παραγωγής και λειτουργίας των οικονομιών.

Τα νέα κράτη μέλη δεν αποτελούν ομοιόμορφο σύνολο· ωστόσο, ορισμένοι δείκτες είναι παρόμοιοι, αφού είναι αποτέλεσμα παρόμοιων συνθηκών στη μεταβατική περίοδο. Μάλιστα, υφίσταται ευρύτατο χάσμα μεταξύ των παλαιών και των νέων κρατών μελών όσον αφορά το μέγεθος των πόρων που επενδύονται στην υγειονομική περίθαλψη. Ευελπιστώ ότι, μέσω της κοινής στρατηγικής, θα μπορέσουν σταδιακά να αναστραφούν οι σημερινές αρνητικές τάσεις. Όπως το περιβάλλον, η υγεία του κοινωνικού συνόλου είναι ζήτημα διατομεακό. Λιγότερη ανάπτυξη σημαίνει λιγότερη υγεία. Έγκαιρες επενδύσεις στην υγεία μειώνουν το κόστος στην οικονομία συνολικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Doyle (PPE-DE).(ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, το παρόν σχέδιο προτείνει την υλοποίηση δράσεων μέσω υφιστάμενων πρωτοβουλιών και προγραμμάτων στα οποία έχουν ήδη κατανεμηθεί πόροι σύμφωνα με τα λειτουργικά κονδύλια των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών, ιδιαίτερα το Πρόγραμμα για τη Δημόσια Υγεία και το Έκτο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα. Συγχωρήστε με που είμαι επιφυλακτική. Είναι αναπόφευκτο να χρειαστούν νέες πρωτοβουλίες για να προαγάγουν το σχέδιο.

Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία να εντοπιστούν τα κενά στη γνώση και να διασφαλιστεί ότι οιεσδήποτε πρωτοβουλίες απαραίτητες για την αναπλήρωση των κενών είναι προϊόν ώριμης σκέψης και ικανές να αποφέρουν τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Αυτές πρέπει να βασιστούν σε διαδικασίες αξιολόγησης του κινδύνου και στις γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων επιστημονικών επιτροπών, οι οποίες θα πρέπει να υπόκεινται σε «έλεγχο ομοτίμων». Το σύνολο της νομοθεσίας που εγκρίνουμε σε αυτό το Κοινοβούλιο εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από το επιστημονικό κύρος, γεγονός το οποίο μου εμπνέει ανησυχία.

Όλες οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων πρέπει να μπορούν να αποδίδονται στους συντάκτες τους. Δεν πρέπει να είναι απλώς το αποτέλεσμα εσωτερικής ομφαλοσκόπησης. Τα ονόματα των συντακτών πρέπει να αναγράφονται σε κάθε εκτίμηση επιπτώσεων, ούτως ώστε να γνωρίζουμε από πού προέρχονται και αν πιστεύουμε ότι ενέχονται συγκεκριμένα συμφέροντα.

Στα κράτη μέλη μας απαιτείται σημαντική βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των δημόσιων επιχειρήσεων που διεκπεραιώνουν δραστηριότητες σχετικές με τον έλεγχο των τροφίμων, τον έλεγχο του πόσιμου νερού, τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα και ούτω καθ’ εξής. Σε σχέση με την εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία, φαίνεται ότι είναι διεθνώς αποδεκτό ότι η μεθοδολογία μάλλον εξελίσσεται παρά εφησυχάζει, και ότι υπάρχει σημαντική δυσκολία επαλήθευσης και συλλογής των στατιστικών δεδομένων που απαιτούνται από επιστημονικής απόψεως για να στηριχθούν οι εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στην υγεία.

Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους από τον εαυτό τους, και ούτε πρέπει να νομοθετούμε για όλους τους κινδύνους της ζωής. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς επ’ αυτού. Θα ήθελα να δω έναν ορισμό για τη δημόσια υγεία. Συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε αυτό τον όρο στη νομοθεσία· σημαίνει διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικές χώρες. Η Επιτροπή μιλά για την υγεία των ευρωπαίων πολιτών, δεν παρέχει δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα η Επιτροπή να απαγορεύσει την αθρόα προσθήκη χημικών ουσιών στα δίκτυα υδροδότησης. Από δεοντολογικής απόψεως, κάτι τέτοιο δεν μπορεί πλέον να είναι αποδεκτό από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Δήμας, Επιτροπή. (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας σας για τα εποικοδομητικά σας σχόλια τόσο στην έκθεση και όσο και κατά τη διάρκεια της συζήτησης σήμερα. Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική. Μέσω της στενής συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής θα είμαστε σε θέση να παράσχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναν αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο να αντιμετωπίζει τις πιθανές συνέπειες των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην ανθρώπινη υγεία. Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο για τις παρατηρήσεις σας και να προσπαθήσω να απαντήσω τις ερωτήσεις σας.

Η σταδιακή εγκατάσταση ενός συστήματος ενημέρωσης για το περιβάλλον και την υγεία, στο οποίο η ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση θα παίζει σημαντικό ρόλο, είναι η πρόσθετη αξία του Σχεδίου Δράσης. Είναι ένα μακροπρόθεσμο και φιλόδοξο σχέδιο, αλλά αυτό δεν θα μας εμποδίσει να αναλάβουμε δράση. Πράγματι, πολλές δράσεις έχουν ήδη αναληφθεί για τα σημαντικότερα προβλήματα σχετικά με το περιβάλλον και την υγεία. Για να αναφέρω απλώς κάποια παραδείγματα, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο καθαρό νερό και την αποχέτευση, τα οποία αντιμετωπίζονται με την οδηγία για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, την οδηγία για το πόσιμο νερό και την οδηγία για τα ύδατα κολυμβήσεως.

Τα αναπνευστικά νοσήματα θα αντιμετωπιστούν ακόμη καλύτερα με το CAFE – το πρόγραμμα για τον καθαρό αέρα στην Ευρώπη. Ασθένειες που σχετίζονται με χημικές και φυσικές επιβαρύνσεις αντιμετωπίζονται ήδη μέσω της νομοθεσίας για τα ζιζανιοκτόνα και τα βιοκτόνα. Η νέα πολιτική για τις χημικές ουσίες –REACH– θα είναι θεμελιώδης ακρογωνιαίος λίθος σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας πόση πρόοδο έχουμε σημειώσει και να διασφαλίσουμε ότι οικοδομούμε πάνω σε υπάρχουσες προσπάθειες και δεν τις αντιγράφουμε.

Επίκειται ήδη έντονη νομοθετική δράση η οποία θα έχει αντίκτυπο στην προστασία της ανθρώπινης υγείας. Αυτό συνδέεται ιδιαίτερα με τις θεματικές στρατηγικές των προγραμμάτων REACH και CAFE. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας πριν να παρουσιάσουμε πρόσθετα στοιχεία και για αυτόν ακριβώς το λόγο, η στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία εστιάζει στην προετοιμασία της περιβαλλοντικής νομοθεσίας επόμενης γενιάς.

Η στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία επικέντρωνε ιδιαίτερα την προσοχή της στα παιδιά και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης των ενδιαφερομένων για την προετοιμασία του Σχεδίου Δράσης, οι εμπειρογνώμονες τόνισαν αυτή την ανησυχία. Πρώτον, ότι πρέπει να συμπεριληφθεί η γονική έκθεση για να καλύψει το αγέννητο παιδί, και δεύτερον, πρέπει να εξετάσουμε τους ενηλίκους για να καλύψουμε ασθένειες οι οποίες προκαλούνται από την παιδική έκθεση. Για αυτούς τους λόγους, το Σχέδιο Δράσης έχει διευρύνει το πεδίο εφαρμογής προκειμένου να συμπεριλάβει επίσης και ενηλίκους, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες κατηγορίες ευπάθειας.

Η αρχή της πρόληψης βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής για το περιβάλλον και θα συνεχίσει να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη δράση μας. Θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. Η Επιτροπή συμφωνεί πλήρως με αυτή τη γραμμή. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής για να αποφευχθεί οιαδήποτε πιθανή παρανόηση. Η Επιτροπή δεν θα εκμεταλλευτεί αυτή την έλλειψη πληροφόρησης στον τομέα του περιβάλλοντος και της υγείας ως δικαιολογία για αδράνεια.

Όσον αφορά το χρηματοδοτικό σχέδιο, χαιρετίζουμε ολόψυχα την υποστήριξη του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του ρόλου του ως συναρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για τη χρηματοδότηση της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης. Δεσμευόμαστε από τις υπάρχουσες δημοσιονομικές πρωτοβουλίες έως το 2006 και θα χρησιμοποιήσουμε τα διαθέσιμα κονδύλια όσο το δυνατόν καλύτερα.

Επί του παρόντος, καταβάλλουμε προσπάθειες εντός της Επιτροπής για σημαντική αύξηση του ποσού χρηματοδότησης για έρευνα στον τομέα του περιβάλλοντος και της υγείας. Η απαίτηση του Κοινοβουλίου για χρηματοδότηση 300 εκατομμυρίων ευρώ για το 2007-2010 μας παρέχει εξαιρετικά χρήσιμη πολιτική υποστήριξη.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να διαδραματίσουν το ρόλο τους. Μία ευρωπαϊκή εκδοχή της Εθνικής Μελέτης για τα παιδιά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, την οποία ζήτησε το Κοινοβούλιο, θα κόστιζε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτό ισοδυναμεί με μεγάλη αύξηση της τρέχουσας χρηματοδότησης για το περιβάλλον και την υγεία. Ελπίζουμε ότι θα παράσχουμε όσο το δυνατόν περισσότερη υποστήριξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει να υπάρχει σημαντική δέσμευση και από τα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή εκτιμά ιδιαίτερα τη συνεργασία του Κοινοβουλίου και τις εποικοδομητικές του προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα. Προκειμένου να επωφεληθεί τα μέγιστα από αυτό, η Επιτροπή θα ενημερώνει τακτικά την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για τη σημειωθείσα πρόοδο κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης.

Τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι έως το 2007 θα έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στην εγκατάσταση του συστήματος ενημέρωσης και ελπίζουμε να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα της αποτελεσματικότητας των μέτρων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του κόστους προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στον τομέα της υγείας. Σε εκείνο το σημείο θα ενημερώσουμε το Κοινοβούλιο με πραγματικούς όρους για το αν λειτουργούν οι υπάρχουσες πολιτικές και ποιες νέες πρωτοβουλίες πολιτικής απαιτούνται.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη.

 

14. Άδεια οδήγησης
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την συζήτηση της έκθεσης (A6-0016/2005) του κ. Grosch, εξ ονόματος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, για την άδεια οδήγησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στις 21 Οκτωβρίου 2003 η Επιτροπή ενέκρινε μια πρόταση οδηγίας σχετικά με τις άδειες οδήγησης, την οποία θα συζητήσετε εντός ολίγου.

Επί του παρόντος στα κράτη μέλη ισχύουν περισσότεροι από 110 διαφορετικοί τύποι αδειών οδήγησης, ορισμένοι εκ των οποίων προσφέρουν διαφορετικά δικαιώματα. Σε έναν ανοικτό χώρο ο οποίος χαρακτηρίζεται από την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, οι συνέπειες αυτής της κατάστασης είναι σαφείς. Οι άδειες είναι δύσκολο να ελεγχθούν, οι δημόσιες αρχές δυσκολεύονται να τις κατανοήσουν, και οι πολίτες αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα με τη μη αναγνώριση των αδειών οδήγησής τους. Η κατάσταση αυτή δεν είναι πλέον αποδεκτή.

Η οδηγία την οποία προτείνει η Επιτροπή περιλαμβάνει τρεις βασικούς στόχους: την προστασία έναντι απάτης, την ελευθερία των μετακινήσεων και την οδική ασφάλεια. Όσον αφορά την προστασία έναντι της απάτης, η Επιτροπή προτείνει την κατάργηση των αδειών από χαρτί. Από την ημερομηνία εφαρμογής της οδηγίας, το μόνο κοινοτικό πρότυπο που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η πλαστικοποιημένη κάρτα. Αυτό θα συμβάλει επίσης στη μείωση του αριθμού των προτύπων που εφαρμόζονται. Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να εφοδιάζουν τις άδειες οδήγησης με μικροεπεξεργαστή, ο οποίος, βεβαίως, θα περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία που θα αναγράφονται στην επιφάνεια της πλαστικοποιημένης κάρτας, χωρίς δυνατότητα χρήσης τους για άλλους σκοπούς. Αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της προστασίας έναντι απάτης.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη θέσπιση περιορισμένης διάρκειας ισχύος για τις άδειες. Αυτή η διοικητική περίοδος ισχύος, η οποία θα είναι δεκαετής για τις άδειες αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, σημαίνει ότι, με κάθε ανανέωση, θα μπορούν να ενημερωθούν τα στοιχεία πρόληψης της απάτης και να τοποθετείται πρόσφατη φωτογραφία στο έγγραφο. Μόνον έτσι μπορούν να αποφευχθούν προβλήματα παρόμοια με αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Η θέσπιση της μειωμένης περιόδου ισχύος θα μας επιτρέψει να απαλείψουμε το τελευταίο εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία στον συγκεκριμένο τομέα. Ως εκ τούτου, οι πολίτες που εγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος δεν θα χρειάζεται πλέον να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των διαφορετικών περιόδων ισχύος στα διάφορα κράτη μέλη. Αυτό το στοιχείο, σε συνδυασμό με την εναρμόνιση του προτύπου άδειας οδήγησης, θα μας επιτρέψει να εξαλείψουμε τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση μιας νέας κατηγορίας άδειας οδήγησης για μοτοποδήλατα. Οι οδηγοί μοτοποδηλάτων είναι οι νεότερης ηλικίας οδηγοί μηχανοκίνητων οχημάτων. Είναι επίσης ιδιαιτέρως ευάλωτοι, όπως καταδεικνύει το σύνολο των στατιστικών μελετών, καθόσον η συμμετοχή τους σε οδικά ατυχήματα είναι πολύ πιο αυξημένη στατιστικώς σε σύγκριση με άλλους χρήστες των δρόμων. Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη ρύθμιση της σταδιακής πρόσβασης σε μοτοσικλέτες μεγαλύτερου κυβισμού, καθώς και σε βαρέα οχήματα και οχήματα μεγάλου κυβισμού, την εναρμόνιση της συχνότητας των ιατρικών εξετάσεων για τους επαγγελματίες οδηγούς και τη θέσπιση ελαχίστων προϋποθέσεων πρόσβασης στο επάγγελμα και διαρκούς κατάρτισης των εξεταστών άδειας οδήγησης.

Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτή είναι μια φιλόδοξη πρόταση για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των αδειών οδήγησης. Θα έχει σαφές αντίκτυπο σε πολλούς πολίτες για τους οποίους η άδεια οδήγησης αποτελεί εγγύηση κινητικότητας και ελευθερίας κίνησης, καθώς και έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους για χρήση στην καθημερινή τους ζωή.

 
  
MPphoto
 
 

  Grosch (PPE-DE), εισηγητής. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν, τόσο την Επιτροπή και τη διοίκηση του Κοινοβουλίου, όσο και τους συναδέλφους. Εδώ και μερικούς μήνες η εργασία για την οδηγία για το δίπλωμα οδήγησης χαρακτηρίστηκε από την επιθυμία για συνοχή και από ευρύ διάλογο, καθώς οι διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό πήγαζαν από τις διαφορετικές θεάσεις των χωρών και όχι τόσο από την πολιτική των κομμάτων.

(FR) Γι’ αυτό ακριβώς, κύριε Επίτροπε, θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τις σαφείς συμβουλές της, καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν πολύ σκληρά για το θέμα αυτό.

(DE) Επιδιώξαμε τη συναίνεση και τη συνοχή, αλλά επιδιώξαμε επίσης να ωφελήσει γενικά η οδηγία τους πολίτες, αφού αφορά σχεδόν τα δύο τρίτα των πολιτών της Ευρώπης. Γι’ αυτό προχωρήσαμε λίγο ακόμα: η πρόταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού στοχεύει στο να έχουμε μία και μόνο ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης μέσα σε έναν ανάλογο χρονικό ορίζοντα 10 ή 20 ετών και όχι 111 άδειες οδήγησης συν μία ευρωπαϊκή.

Αυτό έχει φυσικά μια συμβολική αξία, έχει όμως και το πλεονέκτημα της απλούστευσης των οδικών ελέγχων. Φυσικά, οι απλούστεροι έλεγχοι είναι σχετικοί με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της απάτης και γνωρίζουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη με τον τουρισμό για την απόκτηση άδειας οδήγησης. Το Διαδίκτυο είναι γεμάτο σχετικές σελίδες και έτσι το θέμα αφορά και τα κράτη μέλη. Γιατί αν έχουμε μία και μόνο άδεια οδήγησης και μπορούμε, ως εκ τούτου, να απλουστεύσουμε και να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα στα κράτη μέλη και αν πέρα από αυτό υπάρχει καλή θέληση για ανταλλαγή δεδομένων, αυτό ασφαλώς δυσκολεύει την απάτη και βελτιώνει την κινητικότητα στην Ευρώπη.

Προστιθέμενη αξία για τους πολίτες αποτελεί και η νομική ασφάλεια. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να θίξουμε τα κεκτημένα δικαιώματα, αντίθετα μάλιστα, θέλουμε να τα ενισχύσουμε. Και το ζητούμενο είναι να μην χάνουν τα δικαιώματά τους οι επαγγελματίες οδηγοί σε περίπτωση αλλαγής τόπου κατοικίας όπως μάθαμε ότι συμβαίνει από σχετικά παράπονα στην Επιτροπή. Επίσης, το θέμα αφορά τον πολίτη ως τουρίστα που θέλει να πηγαίνει από μια χώρα σε μια άλλη και να αναγνωρίζονται και εκεί τα δικαιώματά του.

Επίσης, επιλέξαμε να μην κάνουμε διάκριση βάσει της ηλικίας και ως εκ τούτου αφήνουμε στα κράτη μέλη την απόφαση αν θα καθιερώσουν ιατρικές ή άλλες εξετάσεις καθαρά προληπτικού χαρακτήρα. Είμαι ωστόσο πεπεισμένος ότι θα επικρατήσουν οι κανόνες που υπάρχουν ήδη σε ορισμένες χώρες.

Προστιθέμενη αξία αποτελεί επίσης η αύξηση της οδικής ασφάλειας. Εδώ η οδηγία ακολουθεί τη γραμμή της Επιτροπής που βασίζεται στη βασική εκπαίδευση, η οποία είναι το βασικό στοιχείο αλλά δεν εμποδίζει τη μετεκπαίδευση. Στο σημείο αυτό επιδιώξαμε τη συμφωνία με την οδηγία για την αρχική εξειδίκευση και την περιοδική εκπαίδευση των επαγγελματιών οδηγών συγκεκριμένων οχημάτων μεταφοράς αγαθών ή επιβατών, είτε είναι οδηγοί λεωφορείων είτε φορτηγών.

Λύσαμε όμως και το πρόβλημα των μηχανοκίνητων τροχόσπιτων και των τροχόσπιτων, όχι με την καθιέρωση μίας πιο περίπλοκης άδειας οδήγησης κατηγορίας Β + Ε αλλά με την κατάλληλη εκπαίδευση των οδηγών. Έτσι λαμβάνεται υπόψη και η πτυχή του τουρισμού που είναι ασφαλώς σημαντικός για την ανάπτυξη της οικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βάση αυτού του συλλογισμού ήταν επίσης η προοδευτική πρόσβαση για τους μοτοσικλετιστές και όπως επισημάνατε μόλις προ ολίγου στην εισαγωγή σας, κύριε Αντιπρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε πως μπορούν και πρέπει να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες στον εν λόγω τομέα. Σήμερα έχουμε ακόμα συνολικά πάνω από 40 000 νεκρούς στους δρόμους και διαπιστώνουμε ότι οι αριθμοί που αφορούν τα ΙΧ αυτοκίνητα μειώνονται, δυστυχώς όμως δεν ισχύει το ίδιο για τις μοτοσικλέτες, όπου οι αριθμοί των θανάτων εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

Γι’ αυτό υιοθετήθηκε η προοδευτική πρόσβαση, αλλά δεν θέλουμε να δώσουμε το βάρος σε θεωρητικές εξετάσεις, αλλά στην εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, θέλουμε να δώσουμε στις χώρες που θέλουν να ορίσουν μικρότερη ελάχιστη ηλικία τη δυνατότητα να διασφαλίσουν νομική ασφάλεια για τους πολίτες τους, αλλά πρέπει να παραμείνει η προοδευτική προσαρμογή των συστημάτων τους όπως περιγράφεται στην οδηγία. Δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε αυτήν την παράδοση των διαφόρων χωρών που σχετίζεται και με την κινητικότητα και την οικονομική κατάσταση, θέλουμε όμως να εφαρμόσουμε μία γενική στρατηγική που θα στηρίζεται σε μία ευρωπαϊκή μέση ηλικία και σε ένα σύστημα προοδευτικής εκπαίδευσης.

Υπάρχουν και θα υπάρχουν και στο μέλλον προβλήματα αναγνώρισης. Εμείς τώρα δρομολογήσαμε μία πρώτη προσπάθεια να λάβουμε υπόψη και τα τρίκυκλα και τετράτροχα οχήματα, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι τα εγγενή προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν από τη μια μέρα στην άλλη. Προσωπικά όμως εμμένω ότι δεν συνιστάται η κάλυψη των ΙΧ και των μοτοσικλετών με την ίδια άδεια γιατί απαιτούν εντελώς διαφορετικά είδη ικανοτήτων κατά την οδήγηση, παρ’ όλο που έτσι θα μπορούσε να βελτιωθεί ενδεχομένως η κατανόηση μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών οδηγών.

Συνοψίζοντας: οι σημαντικότερες πτυχές που θέλουμε να προωθήσουμε με αυτήν την πρόταση είναι η απλούστευση, η νομική ασφάλεια, η οδική ασφάλεια και η καταπολέμηση της απάτης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους συναδέλφους για την εξαιρετικά καλή τους θέληση και συνεργασία των τελευταίων μηνών.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarzembowski (PPE-DE), εξ ονόματος της Ομάδας. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα του ΕΛΚ-ΕΔ συγχαίρει τον εισηγητή κ. Grosch για την εξαίρετη έκθεσή του που αφορά την πρόταση της Επιτροπής για την τρίτη οδηγία για την άδεια οδήγησης. Υπέβαλε αναλυτικές βελτιωτικές προτάσεις για τη μελλοντική καθιέρωση μίας ενιαίας ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης και, το κυριότερο, δημιούργησε κανόνες φιλικούς προς τον πολίτη, για παράδειγμα ως προς τη χρησιμοποίηση μηχανοκίνητων και απλών τροχόσπιτων. Επίσης, υπέβαλε σαφείς προτάσεις για τη λύση του προβλήματος του επονομαζόμενου τουρισμού για άδεια οδήγησης. Για λόγους οδικής ασφάλειας, είναι απαράδεκτο ένας πολίτης που του αφαιρέθηκε δικαίως η άδεια οδήγησης σε μία χώρα να μπορεί να βγάλει αμέσως νέα σε κάποια γειτονική χώρα. Ως προς αυτό, ο εισηγητής επεξεργάστηκε άριστα αυτήν την αρχή για την καταπολέμηση του τουρισμού για άδεια οδήγησης.

Όμως η Ομάδα μου δεν εγκρίνει δύο σημεία της έκθεσης. Κύριε Αντιπρόεδρε, απορρίπτουμε, όπως και η Επιτροπή, την υποχρεωτική αντικατάσταση των σημερινών αδειών οδήγησης. Αυτό δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση την οδική ασφάλεια γιατί το μόνο που θα έπρεπε να κάνουν οι πολίτες είναι να πάνε στην αρμόδια υπηρεσία με μία πρόσφατη φωτογραφία και να ζητήσουν να εκδοθεί ένα νέο έγγραφο. Αυτό όμως δεν σημαίνει μεγαλύτερη οδική ασφάλεια αλλά στην καλύτερη περίπτωση πιο απλούς αστυνομικούς ελέγχους. Αν συγκρίνει κανείς το πλεονέκτημα των απλούστερων αστυνομικών ελέγχων με τον κόπο και την ενόχληση για τους πολίτες –τουλάχιστον δεκάδες χιλιάδες πολιτών που δεν θα πάνε ποτέ σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ θα υποχρεώνονταν να φροντίσουν για νέα άδεια οδήγησης– η επιβάρυνση είναι υπέρμετρη και η Ομάδα μου, όπως και η Επιτροπή, δεν την εγκρίνει.

Το δεύτερο σημείο που απορρίπτουμε είναι ο υποχρεωτικός περιορισμός της ισχύος της άδειας οδήγησης. Ούτε αυτό είναι προς όφελος της οδικής ασφάλειας. Σημαίνει απλά ότι ο πολίτης πρέπει να πάει στην αρμόδια υπηρεσία με μία πρόσφατη φωτογραφία και να ζητήσει να εκδοθεί ένα νέο έγγραφο, γιατί όπως δικαιολογημένα είπε ο εισηγητής, η ισχύς της αρχικής άδειας οδήγησής του είναι απεριόριστη.

Κυρίες και κύριοι, βοηθήστε μας να υποστηρίξουμε την θέση μας προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών! Δεν θέλουμε την υποχρεωτική αντικατάσταση των αδειών ούτε τον περιορισμό ισχύος των εγγράφων.

 
  
MPphoto
 
 

  Hedkvist Petersen (PSE), εξ ονόματος της Ομάδας. – (SV) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Grosch για τη θαυμάσια συνεργασία και την πολύ εποικοδομητική μέθοδο εργασίας κατά την εκπόνηση της πρότασης της επιτροπής. Συμμετείχαν όλες οι πολιτικές ομάδες, και τους εκφράζουμε γι’ αυτό την ευγνωμοσύνη μας.

Εν προκειμένω καλούμαστε να ισορροπήσουμε μεταξύ ποικίλων παραδόσεων και διαφορών στα επιμέρους κράτη μέλη, χωρίς όμως να παραβλέπουμε τον ουσιαστικό στόχο, δηλαδή την αύξηση της κινητικότητας των προσώπων στην ΕΕ και της προαγωγής της οδικής ασφάλειας. Βρισκόμαστε πλέον στον μακρύ δρόμο της θέσπισης μιας ενιαίας άδειας οδήγησης για το σύνολο της ΕΕ. Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει πολλά χρόνια, όμως η αντικατάσταση των παλαιών αδειών είναι απαραίτητη. Ο λόγος γι’ αυτό είναι η ανάγκη να τεθεί τέρμα στη μετακίνηση μεταξύ κρατών με σκοπό την αντικατάσταση και έκδοση νέων αδειών. Επί του παρόντος διαθέτουμε 110 τύπους άδειας, και οι αστυνομικοί δεν μπορούν να ελέγξουν εάν μια άδεια οδήγησης την οποία τους παρουσιάζουν, και την οποία ενδέχεται να κατάσχουν, είναι γνήσια.

Στη Σουηδία, προ ετών επικρατούσε μια κατάσταση η οποία επέτρεπε στον καθένα να αγοράσει από ορισμένα τυπογραφεία άδεια οδήγησης της χώρας καταγωγής του και στη συνέχεια να εμφανιστεί στην αρμόδια σουηδική αρχή και να την ανταλλάξει με μια αντίστοιχη σουηδική. Αυτό είναι απαράδεκτο, και δεν μπορούμε να ανεχθούμε μια τέτοια κατάσταση. Συνεπώς, θεωρώ ότι το Συμβούλιο των Υπουργών πρέπει να εγκρίνει την αντικατάσταση των παλαιών αδειών οδήγησης. Εάν εφαρμόσουμε την πρόταση της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών, θα χρειαστεί να περάσουν 60 χρόνια για να διαμορφωθεί μια αποδεκτή κατάσταση. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Είμαστε και εμείς χρήστες των δρόμων και μια τέτοια αλλαγή έχει και για εμάς ζωτική σημασία, διότι κινούμαστε και εμείς στους δρόμους και θέλουμε να είμαστε βέβαιοι για τη γνησιότητα των αδειών οδήγησης που κυκλοφορούν. Εάν μιλούσαμε για γιατρούς ή κυβερνήτες αεροσκαφών, ποτέ δεν θα ανεχόμασταν μια κατάσταση σύμφωνα με την οποία δεν θα γνωρίζαμε εάν τα έγγραφα και οι γνώσεις τους είναι γνήσια.

Η Ομάδα των Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στηρίζει το μεγαλύτερο τμήμα της πρότασης της αρμόδιας επιτροπής. Δεν θεωρούμε καλή ιδέα τις ατελείωτες ιατρικές εξετάσεις που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ευρωπαίοι γιατροί πρέπει να ασχολούνται με την περίθαλψη των ασθενών και να εργάζονται στον χώρο της υγείας, και όχι να εξετάζουν κάθε τόσο τους οδηγούς. Είναι, βεβαίως, αυτονόητο ότι για την έκδοση αδειών οδήγησης πρέπει να απαιτούνται ιατρικές εξετάσεις και εξετάσεις της όρασης των οδηγών.

Όσον αφορά τα μοτοποδήλατα και τις μοτοσικλέτες, η Ομάδα ΕΣΚ επιθυμεί να ενθαρρύνει την κατάρτιση και τις εξετάσεις σε ένα πλαίσιο βάσει του οποίου οι οδηγοί θα ξεκινούν με μοτοποδήλατα και στη συνέχεια θα προχωρούν σταδιακά στις επόμενες βαθμίδες άδειας οδήγησης. Θεωρούμε επίσης ότι τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν κανόνες για την άμεση πρόσβαση των πολιτών, στα εν λόγω κράτη μέλη, σε μοτοσικλέτες υψηλού κυβισμού από την ηλικία των 21 ετών και άνω. Έχουν γίνει δεκτές εθνικές εξαιρέσεις για τα αυτοκίνητα και τα μοτοποδήλατα, οπότε θεωρούμε ότι μπορεί να ισχύσει το ίδιο στην περίπτωση των μοτοσικλετών. Όσον αφορά δε τα ρυμουλκούμενα ή μηχανοκίνητα τροχόσπιτα, συμφωνούμε με τη θέση του κ. Grosch.

Τέλος, αναμένουμε ότι οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε οχήματα τα οποία θα είναι όλο και περισσότερο εξοπλισμένα με συστήματα ασφαλείας όπως κλειδαριές ανίχνευσης οινοπνεύματος και επισημάνσεις προς τους οδηγούς προκειμένου να ασφαλίζουν τις ζώνες τους και να ανάβουν τα φώτα του αυτοκινήτου. Αυτό ενθαρρύνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα οδικής ασφάλειας. Οφείλουμε, συνεπώς, να συμβάλουμε και από τη δική μας πλευρά στη δημιουργία ενός εγγράφου το οποίο θα πιστοποιεί την ικανότητα των οδηγών να χειρίζονται τα οχήματά τους: μιας άδειας οδήγησης η οποία θα είναι γνήσια, αξιόπιστη και σύγχρονη.

 
  
MPphoto
 
 

  Sterckx (ALDE), εξ ονόματος της Ομάδας. – (NL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οφείλω να συγχαρώ τον εισηγητή, το έργο του οποίου ήταν εξαιρετικά δύσκολο και αφορούσε ένα θέμα το οποίο επηρεάζει σχεδόν το σύνολο των πολιτών, ενώ συγχρόνως είχε πολύ υψηλές τεχνικές απαιτήσεις και περιελάμβανε πολλές λεπτομέρειες και τεράστιες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Το έργο του ήταν ακόμη πιο δύσκολο διότι, αν και όλοι αποδέχονται τις αρχές και συμφωνούν ως προς το ότι το σύστημα πρέπει να απλουστευθεί, να ελέγχεται καλύτερα κ.ο.κ., κανείς δεν είναι πραγματικά διατεθειμένος να εγκαταλείψει τις εθνικές διαφορές. Χρησιμοποιούμε σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό τους δρόμους άλλων κρατών μελών, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι απαιτείται πολύ μεγαλύτερη αμοιβαία εμπιστοσύνη όσον αφορά τα έγγραφα που εκδίδουμε για τους οδηγούς· όμως, η έκδοση των εν λόγω εγγράφων εξακολουθεί να θεωρείται από κάθε κράτος μέλος κατά κάποιον τρόπο στρατηγικό, σχεδόν στρατιωτικό, μυστικό, και ως εκ τούτου οι σφραγίδες πρέπει να φυλάσσονται με θρησκευτική ευλάβεια. Έχω την εντύπωση, κύριε Grosch, ότι αυτό πρέπει να δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την αποστολή σας, ενώ δεν έχει διευκολύνει καθόλου ούτε το δικό μας έργο.

Η πολιτική μου ομάδα συμφωνεί ως προς την προφανή ανάγκη θέσπισης ενός ευρωπαϊκού προτύπου, και θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να συμβεί το ταχύτερο δυνατόν, με τακτική διοικητική ενημέρωση. Εντούτοις, τασσόμαστε κατά της θέσπισης επιπλέον εξετάσεων. Πρόκειται, εξάλλου, για απλές διοικητικές πράξεις ενημέρωσης, οι οποίες, επιπλέον, δεν θα ήταν δίκαιες για τους ηλικιωμένους. Εξάλλου, τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία δεν προσφέρουν ενδείξεις οι οποίες να δικαιολογούν ένα τέτοιο μέτρο.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ηλικιωμένοι είναι ιδιαιτέρως απρόσεκτοι οδηγοί. Επιπλέον, δεν πρέπει να τους δημιουργήσουμε περαιτέρω δυσκολίες στην οδήγηση, καθόσον το αυτοκίνητο είναι για πάρα πολλούς ηλικιωμένους ένας τρόπος σύνδεσής τους με τον υπόλοιπο κόσμο. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τα άτομα με προβλήματα υγείας. Ιδεωδώς, η απόφαση για το εάν πρέπει ή όχι να οδηγεί κανείς αυτοκίνητο πρέπει να λαμβάνεται από κοινού από τον ασθενή και τον παθολόγο του: ο παθολόγος πρέπει να αποφασίζει κατά συνείδηση εάν το εν λόγω άτομο εξακολουθεί να είναι σε θέση να οδηγεί αυτοκίνητο, και ο ασθενής πρέπει να σέβεται αυτή την απόφαση.

Φρονώ ότι η αρχή την οποία πρέπει να τηρήσουμε δεν είναι να καταρτίσουμε ευρωπαϊκούς κανόνες, οι οποίοι θα είναι υπερβολικά λεπτομερείς, για την επιβολή γενικών αρχών όπως συμβαίνει στην έκθεσή σας, αλλά να μεταθέσουμε την αρμοδιότητα για τη λήψη της απόφασης όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πολίτη. Η επιτροπή ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων μπορεί σαφώς να συνεχίσει το έργο της· όμως, φρονώ ότι το κύριο έργο πρέπει, ιδεωδώς, να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους πολίτες.

Η πολιτική μας ομάδα έχει καταθέσει ορισμένες τροπολογίες οι οποίες αποσκοπούν στην εναρμόνιση του συστήματος αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτου και μοτοσικλέτας με την παράδοση των κρατών μελών, χωρίς να είναι υπερβολικά περιοριστικό επ’ αυτού. Στηρίζουμε τη γενική κατεύθυνση της έκθεσης του κ. Grosch, την οποία εξάλλου θεωρούμε σημαντικό βήμα προόδου. Κινούμαστε προς τη βελτίωση του ελέγχου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν καιρώ, θα εξηγήσουμε στους πολίτες ότι διαθέτουν άδειες οι οποίες τους προσφέρουν τη δυνατότητα να οδηγούν αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα, ή όποιο άλλο όχημα, στο σύνολο της Ένωσης. Στο επίπεδο της Ένωσης, θα μπορούμε να στηριζόμαστε στις εξετάσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στα επιμέρους κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, θα είμαστε σίγουροι ότι οποιοσδήποτε διαθέτει μια τέτοια άδεια είναι καλός οδηγός μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας, αυτοκινήτου ή φορτηγού. Θεωρώ ότι οι πολίτες θα αντιληφθούν στην πορεία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετεί επίσης πολύ πρακτικούς στόχους. Φρονώ ότι η έκθεσή σας αποτελεί βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, και γι’ αυτό σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  Auken (Verts/ALE), εξ ονόματος της Ομάδας. – (DA) Κυρία Πρόεδρε, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κ. Grosch για το εξαιρετικά εποικοδομητικό έργο του. Ανταλλάξαμε απόψεις με νηφαλιότητα, και θεωρώ ότι είμαστε τώρα σε θέση να διαπιστώσουμε ότι ακόμη και οι διαφωνίες διαδραμάτισαν εποικοδομητικό ρόλο. Κατά τη γνώμη μου, το έργο που έχει επιτελεστεί είναι υψηλής ποιότητας, ενώ είναι επίσης θαυμάσιο το γεγονός ότι ο κ. Grosch μετέφερε το επίκεντρο της προσοχής από έναν μάλλον αφηρημένο αγώνα κατά της τρομοκρατίας –ή ό,τι άλλο ήταν αρχικά– στο θέμα της οδικής ασφάλειας και της πραγματικής τρομοκρατίας που επικρατεί στην Ευρώπη, δεδομένου ότι ο αριθμός των νεκρών και ακρωτηριασμένων στις οδούς μας ισοδυναμεί με τον αριθμό των θυμάτων που θα προκαλούνταν εάν κάθε εβδομάδα συντριβόταν από ένα μεγάλο επιβατηγό αεροσκάφος, χωρίς επιζώντες. Είναι όντως σημαντικό να λάβουμε μέτρα γι’ αυτή την κατάσταση, και η προϋπόθεση –ή έστω μία από τις βασικές προϋποθέσεις– γι’ αυτό είναι, ασφαλώς, η ύπαρξη αδειών οδήγησης οι οποίες θα μπορούν να ελεγχθούν και να αναγνωριστούν στο σύνολο των χωρών της Ευρώπης.

Κατά τη γνώμη μου, είναι θαυμάσιο το γεγονός ότι δεν υποβάλαμε τους ηλικιωμένους πολίτες μας σε περαιτέρω εξετάσεις. Είναι θετικό το γεγονός ότι, και στο παρόν Σώμα, αναγνωρίζουμε ότι στην πλειονότητά τους είναι θαυμάσιοι οδηγοί, ενώ αντισταθμίζουν τον μειωμένο χρόνο αντίδρασής τους οδηγώντας προσεκτικά. Μακάρι οι νέοι και υγιείς οδηγοί να έδιναν προτεραιότητα στην προσεκτική οδήγηση από ό,τι στην υπερβολική αυτοπεποίθηση.

Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δυσκολευτήκαμε πολύ να κατανοήσουμε. Ορισμένες χώρες –και δεν πιστεύω ότι το σύνολο των μελών της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία– προφανώς αποδίδουν υπερβολική αξία στις άδειες οδήγησής τους. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να υιοθετήσουν μια πολύ πιο χαλαρή στάση ως προς τις άδειες οδήγησης τις οποίες εκδίδουν, και να μην προσκολλώνται σε αυτές σαν να ήταν αναντικατάστατες. Με τα μέτρα που συζητούμε θα δημιουργήσουμε άδειες οδήγησης οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ανταλλαγής των αδειών οδήγησης. Το δοκιμάσαμε στη Δανία και λειτούργησε. Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Chruszcz (IND/DEM), εξ ονόματος της Ομάδας. – (PL) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να συγχαρώ τον κ. Grosch για το έργο του, το οποίο θεωρώ ότι θα συνεχίσει να αποδίδει καρπούς για πολύ καιρό ακόμη. Συγχρόνως, όμως, επιθυμώ να προβώ σε ένα περαιτέρω σχόλιο. Το παρόν Σώμα συχνά ευνοεί τη θέσπιση περιττών κανονισμών με υπερβολικό αριθμό λεπτομερειών, περιπλέκοντας έτσι χωρίς λόγο ζητήματα τα οποία είναι απλά. Ίσως αυτό να οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κοινοτικό θεσμικό όργανο.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένης της χώρας μου, της Πολωνίας, εκδίδουν ήδη θαυμάσιες άδειες οδήγησης οι οποίες είναι εξοπλισμένες με μεγάλο αριθμό στοιχείων ασφαλείας, και εν πάση περιπτώσει οι άδειες οδήγησης σε μορφή εγγράφου σταδιακά αντικαθίστανται. Η εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών βελτιώνεται επίσης διαρκώς, και οι χώρες αντλούν αμοιβαία διδάγματα. Γι’ αυτό διαπιστώνω με ανησυχία ότι πολλοί πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ θα υποβληθούν στη δοκιμασία μιας νέας ανταλλαγής των αδειών οδήγησής τους. Κατά τη γνώμη μου, η ενσωμάτωση μικροεπεξεργαστών και η συχνή ανταλλαγή των αδειών οδήγησης, όπως προτείνει ο κ. Grosch, συνεπάγεται περιττές δαπάνες. Θα ήταν επίσης χάσιμο χρόνου για τους πολίτες, οι οποίοι θα προτιμούσαν να κάνουν οτιδήποτε άλλο εκτός του να στέκονται στις ουρές και να περιμένουν την έκδοση των αδειών τους.

Θέλω, τέλος, να επισημάνω ότι, κατά τη γνώμη μου, οι διοικητικοί περιορισμοί οι οποίοι ορίζουν πότε ξένοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να τους χορηγείται άδεια οδήγησης δεν συνάδουν με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των ατόμων που έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα στη χώρα προέλευσής τους και προσπαθούν να αποκτήσουν νέα άδεια οδήγησης σε διαφορετική χώρα, και όσων κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές και προτιμούν να επιλέξουν μια καλύτερη και φθηνότερη σχολή οδήγησης στην άλλη πλευρά των συνόρων.

 
  
MPphoto
 
 

  Zīle (UEN), εξ ονόματος της Ομάδας. – (LV) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσω κι εγώ την παρέμβασή μου εκφράζοντας τις ευχαριστίες μας στον κ. Grosch για τον θαυμάσιο ηγετικό ρόλο που ανέλαβε υπό δύσκολες περιστάσεις. Ως εκπρόσωπος ενός νέου κράτους μέλους, εξεπλάγην ιδιαιτέρως διαπιστώνοντας αυτή την κατάσταση με τις άδειες οδήγησης καθόσον η χώρα μου, η Λετονία, άρχισε να εκδίδει πλαστικοποιημένες άδειες οδήγησης στο μέγεθος πιστωτικής κάρτας δύο χρόνια μετά την ανάκτηση της ανεξαρτησίας της. Εγώ, για παράδειγμα, όταν έληξε η πρώτη μου πλαστικοποιημένη άδεια οδήγησης την οποία χρησιμοποιούσα επί δεκαετία, την αντικατέστησα πέρυσι με μια νέα άδεια στην οποία εμφανίζεται το σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό, δυσκολεύομαι κάπως να κατανοήσω γιατί οι εκπρόσωποι ορισμένων κρατών μελών αδυνατούν, σε πολιτικό επίπεδο, να δηλώσουν ότι οι άδειες οδήγησης με μορφή εγγράφου πρέπει να αντικατασταθούν από πλαστικοποιημένες. Εάν κάτι τέτοιο ήταν εφικτό για τη Λετονία, κατά τη γνώμη μου, μπορούν να πράξουν το ίδιο και τα υπόλοιπα κράτη. Εφόσον μάλιστα ισχύει μια κοινή εσωτερική αγορά και η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, δυσκολεύομαι να κατανοήσω γιατί δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα ενοποιημένο σύστημα έκδοσης αδειών οδήγησης, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων ως προς την υγεία των οδηγών και άλλων συναφών παραμέτρων, δεδομένου ότι κάθε οδηγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω επίσης την εντύπωση ότι, στο θέμα των μικροεπεξεργαστών και της χρήσης τους, και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο μπορούσαν να επιδείξουν μεγαλύτερη αυστηρότητα και να διατηρήσουν τη δυνατότητα εισαγωγής τους στο προσεχές μέλλον. Ευελπιστώ ειλικρινά ότι αύριο θα εγκρίνουμε αυτό το αξιέπαινο σχέδιο οδηγίας κατά την πρώτη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Romagnoli (NI). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ολομέλεια συζητά ένα θέμα για το οποίο έχει αφιερώσει πολύ χρόνο η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και ο εισηγητής κ. Grosch, τον οποίο ευχαριστώ για την εμπεριστατωμένη και σαφή έκθεση με την οποία συμφωνώ σε μεγάλο μέρος, αν και όχι απόλυτα.

Ο κ. Sterckx ανέφερε ότι υποστηρίζουμε όλοι τους στόχους του ενιαίου προτύπου, αν και υπάρχουν αναμφίβολα διαφορές. Αναφέρθηκε ειδικότερα στη διοικητική ανανέωση της άδειας οδήγησης για τους ηλικιωμένους. Κατά την άποψή μου, πρόκειται για ένα θέμα που απαιτεί γενικότερα μια πιο επισταμένη ανάλυση. Αναφέρω ένα παράδειγμα: εάν πραγματοποιώ πτήσεις με ένα εντελώς ακίνδυνο μέσον χωρίς κινητήρα, πιστεύω πως σε περίπτωση ατυχήματος δεν θα μπορούσα να προκαλέσω άλλα θύματα εκτός από τον εαυτό μου ή έστω ένα ακόμη άτομο. Μολαταύτα, στην Ιταλία υποχρεούμαι να έχω ασφάλιση, να περνώ από ιατρικές εξετάσεις κάθε δύο χρόνια και υπόκειμαι σε μια σειρά διοικητικών και άλλου τύπου υποχρεώσεων, οι οποίες, ειλικρινά, μοιάζουν υπέρμετρες σε σχέση με την κοινωνική επικινδυνότητα ενός αυτοκινήτου που, σε περίπτωση ατυχήματος, μπορεί να προκαλέσει εκατόμβη. Χρειάζεται συνεπώς μεγάλη περίσκεψη.

Πρέπει επομένως να εναρμονίσουμε έναν τομέα που έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών με προφανείς προεκτάσεις κοινωνικής φύσεως για την ασφαλή συμπεριφορά των οδηγών. Δεν αρκεί λοιπόν να τυποποιήσουμε ένα έγγραφο –με την καθιέρωση της πλαστικής άδειας αντί της άδειας σε χαρτί– αλλά και τη συμπεριφορά των οδηγών. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να ενεργήσουμε ώστε οι αστυνομικές δυνάμεις να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν με βεβαιότητα τον οδηγό που ενδεχομένως παραβιάζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Θα ήθελα τέλος να σταθώ ειδικότερα στις τροπολογίες που κατέθεσε από κοινού με ορισμένους συναδέλφους σχετικά με τη θέσπιση της άδειας κατηγορίας AM για τα μοτοποδήλατα. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες σε όσους χρησιμοποιούν δίτροχα, καθώς, ιδίως στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, συμβάλλουν στη μείωση των σοβαρών κυκλοφοριακών προβλημάτων, βοηθούν το περιβάλλον και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις πόλεις, προπαντός στις πόλεις με παλαιότερο, παραδοσιακό αστικό ιστό.

Οι ενδεχόμενες επικίνδυνες συμπεριφορές πρέπει να τιμωρούνται και να καταστέλλονται: τα μέσα για τον σκοπό αυτόν υπάρχουν. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, η λήψη μέτρων εις βάρος της κυκλοφορίας των δίτροχων, όπως εν μέρει πράττει αυτή η οδηγία, δεν ζημιώνει μόνο τις οικονομίες μας, αλλά και την ποιότητα ζωής γενικότερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Queiró (PPE-DE).(PT) Θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον κ. Grosch για την έκθεσή του, και να δηλώσω ότι βασικό μέλημά μου σε αυτή τη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης είναι να μην καταστραφεί μια καλή ιδέα μέσω της θέσπισης υπερβολικών ρυθμίσεων, οι οποίες θα επιβάλλουν περισσότερες υποχρεώσεις και εμπόδια στους οδηγούς της ΕΕ.

Η ιδέα είναι θετική. Δεδομένου ότι οι ευρωπαίοι πολίτες διαθέτουν όλο και μεγαλύτερη ελευθερία μετακινήσεων, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν οι βασικοί κανόνες για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας, για την πρόληψη της απάτης λόγω κατάχρησης πλαστών αδειών και για την πρόληψη του φαινομένου κατά το οποίο οδηγοί οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε μια χώρα αποκτούν εύκολα νέα άδεια σε άλλο κράτος μέλος.

Εφόσον παρουσιαστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, πρόκειται για ένα απλό μήνυμα, το οποίο θα κατανοήσουν με μεγάλη ευκολία οι αποδέκτες του, ενώ θα γίνει δεκτό από το κοινό χωρίς καμιά δυσκολία.

Το πρόβλημα δημιουργείται όταν μια καλή ιδέα, μια εμφανώς ευπρόσδεκτη πολιτική πρωτοβουλία, υπονομεύεται εξαιτίας του πειρασμού για την επιβολή περαιτέρω ρυθμίσεων. Εκείνο που πρέπει να αποφεύγουμε σε περιπτώσεις ωφέλιμων μέτρων όπως αυτό είναι η αύξηση των ρυθμιστικών και γραφειοκρατικών φραγμών και του οικονομικού κόστους για τους οδηγούς της ΕΕ, τη στιγμή που τέτοια μέτρα δημιουργούν πάντοτε αμφισβητήσεις. Πρέπει επίσης να μεριμνήσουμε ώστε να μην προκληθούν εθνικοί περιορισμοί για όσους μαθαίνουν να οδηγούν άλλα οχήματα, όπως οι μοτοσικλέτες. Διαφορετικά, η αρχή της επικουρικότητας –και ο σεβασμός των πρακτικών τις οποίες έχουν νομίμως αποδεχθεί οι αρχές των κρατών μελών– δεν θα έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη. Αυτό θα οδηγούσε στη συνέχεια, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, στη δημιουργία εμποδίων –δυσδιάκριτων ορισμένες φορές– σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να χαρούν το δικαίωμα στην οδήγηση, ανεξαρτήτως των δηλώσεων περί του αντιθέτου στις οποίες αναμφίβολα θα προβούμε όλοι.

Αυτοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους στήριξα μια σειρά τροπολογιών επί του κειμένου της έκθεσης, οι οποίες στο σύνολό τους εκπονήθηκαν με στόχο τη διευκόλυνση της ζωής των πολιτών και των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται σε αυτόν τον τομέα και, συγχρόνως, με στόχο την προαγωγή της ασφάλειας στις οδικές μεταφορές. Θα ολοκληρώσω την παρέμβασή μου λέγοντας ότι η πιο σημαντική από τις τέσσερις ευρωπαϊκές ελευθερίες είναι η ελεύθερη κυκλοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Piecyk (PSE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που διεξάγετε εσείς την συνεδρίαση γιατί ξέρω ότι είστε μία πολύ προσεκτική και ασφαλής οδηγός και ενδιαφέρεστε πολύ για την οδική ασφάλεια γενικότερα.

Δυστυχώς, είναι γεγονός ότι στην ΕΕ γίνονται απάτες και πλαστογραφίες στις άδειες οδήγησης. Η ύπαρξη 110 διαφορετικών προτύπων αδειών στην Ευρώπη διευκολύνει σήμερα την κατάσταση. Ας είμαστε ειλικρινείς: ειδικά στη Γερμανία για παράδειγμα, πολλοί έχουν ακόμα το συλλεκτικό επονομαζόμενο γκρι κουρελάκι, που κάποιες φορές έχει έρθει και σε επαφή με το πλυντήριο ρούχων. Αυτή η γκρίζα ξεθωριασμένη κάρτα με την νεανική τους φωτογραφία μπορεί να είναι ένα αγαπημένο αναμνηστικό για τον ιδιοκτήτη, αλλά ασφαλώς είναι ακατάλληλο για την αναγνώριση σε περίπτωση οδικού ελέγχου.

Γνωρίζετε ότι το αρχικό μου επάγγελμα ήταν αστυνομικός, τι να κάνει όμως ο καημένος ο αστυνομικός στο Παλέρμο, στο Μπορντό, στην Μαδρίτη ή κάπου αλλού όταν του επιδεικνύεται κατά τον έλεγχο ένα παλιωμένο και κουρελιασμένο χαρτί που δεν χρησιμεύει πια τίποτα σε κανένα; Αφού λοιπόν περιμένουμε σήμερα από τους νέους να λάβουν ως άδεια οδήγησης την πλαστικοποιημένη κάρτα, μπορούμε ασφαλώς να περιμένουμε και από τους άλλους να αντικαταστήσουν το φθαρμένο έγγραφό τους μέσα σε μία πολύ μεγάλη μεταβατική περίοδο όπως ορίζει η πολύ καλή σχετική πρόταση του εισηγητή.

Επιτρέψτε μου να πω στον κ. Jarzembowski ότι ο χαρακτηρισμός της υποχρεωτικής αντικατάστασης με τη λέξη Zwangsumtausch στα γερμανικά έχει μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση, διότι ο όρος αυτός είναι συνδεδεμένος με το δικτατορικό καθεστώς που επικρατούσε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας που υποχρέωνε τους επισκέπτες που έφθαναν στην χώρα να προβαίνουν σε αντικατάσταση των δυτικών γερμανικών μάρκων με ανατολικογερμανικό νόμισμα. Ας προσέχουμε τους όρους που χρησιμοποιούμε όταν μιλάμε για ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Με λίγη φροντίδα, η διαδικασία της επικοινωνίας θα διατηρήσει ένα αντικειμενικό επίπεδο.

Ο εισηγητής, όπως είπαμε, υπέβαλε μία πολύ καλή πρόταση και τον ευχαριστώ.

Το τελευταίο σημείο, που έχει ήδη συζητηθεί, είναι ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσει ο τουρισμός για απόκτηση άδειας οδήγησης. Σήμερα, όταν αφαιρεθεί από κάποιον στη Γερμανία η άδεια οδήγησης και ύστερα δεν περάσει το ιατρικό και ψυχολογικό τεστ –που ο κόσμος αποκαλεί εκεί «τεστ ηλιθιότητας»– τότε πηγαίνει στην Τσεχία ή κάπου αλλού και με ένα κόλπο ως προς την παραμονή αποκτά μία νέα και φθηνή άδεια οδήγησης. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται επ’ άπειρον στην Ευρώπη. Θέλουμε να το σταματήσουμε με την οδηγία και γι’ αυτό ελπίζω ότι η έκθεση Grosch θα λάβει αύριο μεγάλη πλειοψηφία κατά την ψηφοφορία –και από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Costa, Paolo (ALDE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, χαιρέτισα και δέχομαι ευνοϊκά την πρωτοβουλία της Επιτροπής και το έργο του κ. Grosch που αποσκοπούν στην εναρμόνιση των κανόνων για τις άδειες οδήγησης. Συμφωνούμε με τους στόχους για την καταστολή της απάτης όσον αφορά τις άδειες, αλλά προπαντός για την εφαρμογή ενός μέτρου που θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης και θα συμβάλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Σήμερα, οι ευρωπαίοι πολίτες κινούνται με μεγάλη ευκολία και κυκλοφορούν στους δρόμους της Ευρώπης. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να κινούνται στους ίδιους δρόμους πολίτες που έχουν λάβει άδεια οδήγησης με διαφορετικό τρόπο, πληρώντας πολύ διαφορετικές απαιτήσεις. Η περίπτωση αυτή είναι η κλασική περίπτωση κατά την οποία η αρχή της επικουρικότητας είναι ουσιαστικά ανεφάρμοστη. Αναφέρομαι ειδικότερα στους δρόμους της χώρας μου, της Ιταλίας, κατά τη θερινή περίοδο.

Δεν μπορούμε να έχουμε κανόνες που εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο μόνον και μόνον γιατί απευθύνονται σε διαφορετικά άτομα και σε διαφορετικές συγκυρίες. Σήμερα, η Ευρώπη των οδηγών και των οδικών μεταφορών είναι μία από τις καλύτερα ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές πραγματικότητες που απαιτεί εναρμονισμένα, ή ακόμα και ομοιόμορφα, μέτρα.

Όσον αφορά την ασφάλεια και το στόχο που έθεσε η Ένωση για μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των νεκρών από τροχαία δυστυχήματα έως το 2010, το καθεστώς χορήγησης και ανανέωσης των αδειών οδήγησης θα ήταν ευπρόσδεκτο εάν μπορούσε να συμβάλει έστω και στο ελάχιστο στη βελτίωση των γνώσεων και των τεχνικών δεξιοτήτων οδήγησης και στον έλεγχο της ψυχικής και σωματικής κατάστασης των οδηγών, ακόμη και αν συνέβαλλε σε πολύ μικρό βαθμό στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ευρώπη.

Αυτός είναι ο λόγος –και όχι ασφαλώς για να επιβαρύνουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες– που επισημαίνουμε και υποστηρίζουμε την ιδέα να υπόκεινται σε τακτική ανανέωση οι νέες άδειες και να ζητηθεί η σταδιακή αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών. Αυτός είναι ο λόγος που συμφωνούμε με την ιδέα να συνδυάζεται η υποχρεωτική κατάρτιση με εξίσου υποχρεωτικές εξετάσεις για να διασφαλίζεται η απόκτηση και η διατήρηση τεχνικών δεξιοτήτων οδήγησης, καθώς και με την ιδέα να εξαρτάται η έκδοση και η ανανέωση των αδειών από το κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν ορισμένες στοιχειώδεις προδιαγραφές ψυχικής και σωματικής υγείας.

Εάν η κοινή λογική απαιτεί εναρμονισμένους κανόνες για όλους αυτούς τους τομείς, ένας τομέας πιθανής επικουρικής διαφοροποίησης θα μπορούσε αντιθέτως να αφορά τις άδειες χρήσης των μοτοσικλετών, η εξάπλωση των οποίων διαφέρει από χώρα σε χώρα της Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτόν, πιστεύω πως πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν χώρες στις οποίες η πρόσβαση σε μοτοσικλέτες μικρού κυβισμού επιτρέπεται σε μικρότερη ηλικία από ό,τι σε άλλες. Ο παράγοντας αυτός συμβάλλει στην κινητικότητα των ανθρώπων στα ιστορικά κέντρα και μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη της σταδιακής πρόσβασης στη χρήση μοτοσικλετών μεγαλύτερης ισχύος, πράγμα που αποτελεί ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της υπό συζήτηση οδηγίας.

Για τους λόγους αυτούς θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει δεκτή η ισοδυναμία μεταξύ των αδειών της κατηγορίας B και των αδειών AM ούτως ώστε, παράλληλα με τα αυτοκίνητα, να επιτραπεί και η κυκλοφορία των μοτοσικλετών στα σημαντικότερα ιστορικά κέντρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Lichtenberger (Verts/ALE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω και πάλι αρχικά τον κ. Grosch, κυρίως για τη μεγάλη ισορροπία της πρότασής του σχετικά με τον αριθμό των κανόνων, γιατί αυτό είναι που μας έδωσε την δυνατότητα να καταλήξουμε σε πολλά ζητήματα σε πολύ μεγάλη συναίνεση.

Ωστόσο, δεν καταλαβαίνω τη στάση των συντηρητικών ή του κ. Jarzembowski που θέλει να επιβαρύνει την αντικατάσταση με την ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης με μεταβατική περίοδο 70 ετών. Σας ερωτώ: αν επρόκειτο για διάταξη που αφορά την εσωτερική αγορά, θα γινόταν καν συζήτηση για μία μεταβατική περίοδο μεγαλύτερη των δέκα ετών; Στο θέμα αυτό βλέπουμε πάρα πολλά σημάδια που δείχνουν προς την κατεύθυνση ενός μάλλον φτηνού λαϊκισμού.

Θα ήθελα όμως να αναφέρω άλλο ένα ουσιαστικό σημείο που δεν πρέπει να ξεχνάμε: η εκπαίδευση και η μετεκπαίδευση πρέπει να αποτελέσουν κεντρικό και ουσιώδες μέλημά μας.

(Η Πρόεδρος αφαιρεί τον λόγο από την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 
 

  Blokland (IND/DEM).(NL) Κυρία Πρόεδρε, όταν ένα άτομο έχει αποκτήσει το δικαίωμα να οδηγεί ένα όχημα, θα έπρεπε, φυσιολογικά, να διατηρεί αυτό το δικαίωμα εφόσον δεν υφίστανται ιατρικοί ή νομικοί λόγοι για τους οποίους έχει χάσει πλέον αυτή τη δυνατότητα. Νομίζω ότι κανείς σε αυτό το Σώμα δεν αμφιβάλλει επ’ αυτού.

Εκείνο για το οποίο αμφιβάλλουμε είναι η μορφή με την οποία προτείνεται αυτό στους πολίτες, ειδικότερα δε οι προϋποθέσεις για την απόκτηση και διατήρηση αυτού του δικαιώματος με τη μορφή άδειας οδήγησης. Επιπλέον, συχνά οι άδειες οδήγησης λειτουργούν ως έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητας του κατόχου, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οι πτυχές που σχετίζονται με την πιστοποίηση αυτή είναι σημαντικές. Έχω την άποψη ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο θέμα της πιστοποίησης της ταυτότητας ενός ατόμου, κυρίως στην περίπτωση που τα άτομα αυτά είναι άγνωστα. Η ακατάλληλη χρήση των εγγράφων ταυτότητας δεν είναι πάντοτε ωφέλιμη για μια βιώσιμη κοινωνία. Γι’ αυτό είναι άκρως σημαντικό οι ταυτότητες να είναι ενημερωμένες, τόσο από οπτική όσο και από τεχνολογική άποψη.

Κατά τη γνώμη μου, η ικανότητα οδήγησης μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του αριθμού των θυμάτων από τροχαία. Δεδομένου ότι η μείωση ξεκινά από την πρόληψη, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι οδηγοί να έχουν τη δυνατότητα, από άποψη τόσο φυσικής όσο και πνευματικής κατάστασης, να μετέχουν αποτελεσματικά στην οδική κυκλοφορία. Για τον σκοπό αυτόν, είναι απολύτως αποδεκτό να επιβάλλονται προϋποθέσεις, οι οποίες θα ισχύουν για όλους τους οδηγούς. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να εγγυώνται την ικανότητα του κατόχου. Η έκθεση του κ. Grosch με καθησυχάζει ως προς αυτό, και γι’ αυτό του εκφράζω τις ευχαριστίες μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Mote (NI). (EN) Κυρία Πρόεδρε, εάν οι Γερμανοί έχουν πρόβλημα με την άδεια οδήγησής τους, τι σταματά την κυβέρνησή τους από το να το διευθετήσει; Επίσης, εάν μιλάμε για οδική ασφάλεια, τι σταματά την πορτογαλική και την ιταλική κυβέρνηση από το να βελτιώσει την οδική ασφάλεια στους δρόμους τους; Εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ορισμένους από τους πλέον πολυσύχναστους και ορισμένους από τους ασφαλέστερους δρόμους στη Δυτική Ευρώπη. Ωστόσο, βρισκόμαστε τώρα αντιμέτωποι με την προοπτική εναρμόνισης των αδειών οδήγησης, και αυτή η έκθεση καθιστά σαφές ότι η εναρμόνιση των κυρώσεων για τις οδικές παραβάσεις δεν απέχει πολύ.

Αν λάβει κανείς υπόψη την επαίσχυντη μεταχείριση νομίμων τουριστών που έκαναν διακοπές στην Ελλάδα παρακολουθώντας αεροπλάνα, βλέπει τι ακριβώς σημαίνει δικαιοσύνη της παν-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό επηρέασε μόνο ορισμένα δυστυχή άτομα, αλλά σχεδόν όλοι στη Βρετανία οδηγούν αυτοκίνητο. Εάν δοθούν στα εθνικά δικαστήρια εξουσίες να επιβάλλουν κυρώσεις σε κατόχους αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί σε άλλες χώρες, η προοπτική να απαγορεύσει, ή να προσπαθήσει να απαγορεύσει ένα ελληνικό δικαστήριο σε βρετανό οδηγό να οδηγεί στη Βρετανία θα προκαλέσει τέτοιο σάλο όμοιο του οποίου δεν έχετε δει ποτέ από τη Βρετανία!

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, πρέπει να περάσουμε τώρα στην Ώρα των Ερωτήσεων. Γι’ αυτό διακόπτω τη συζήτηση που θα συνεχιστεί απόψε στις 21.00.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. OUZKÝ
Αντιπροέδρου

 

15. Ώρα των Ερωτήσεων (Επιτροπή)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή (B6-0009/2005).

Το Σώμα θα εξετάσει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή.

Πρώτο μέρος

Ερωτήσεις προς τον Επίτροπο McCreevy

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.41 της κ. Κατερίνας Μπατζελή (H-0046/05)

Θέμα: Η παροχή υπηρεσιών από κατασκευαστικές εταιρίες στο πλαίσιο της πρότασης οδηγίας COM(2004)0002/τελικό

Βάσει της πρότασης οδηγίας της Επιτροπής για την εναρμόνιση των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά οι υπηρεσίες που καλύπτονται μεταξύ των άλλων είναι, οι κατασκευαστικές, τεχνικές και αρχιτεκτονικές υπηρεσίες καθώς και οπτικοακουστικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα οπτικοακουστικών.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της χώρας καταγωγής στις περιπτώσεις διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση στο κράτος μέλος της υπηρεσίας καθώς επίσης και την επιδίωξη της οδηγίας για την επίτευξη ανοικτής εσωτερικής αγοράς και της θεσμοθέτησης της αρχής της κατάργησης των διακρίσεων, οι τεχνικές, αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές εταιρίες θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ή να συμμετέχουν σε δημόσιες συμβάσεις για δημόσια έργα στο κράτος εγκατάστασης όταν πιθανά θα συμμετέχουν και ως μέτοχοι σε οπτικοακουστικές υπηρεσίες στη χώρα προέλευσης, γεγονός που δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού για την παροχή υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα;

 
  
MPphoto
 
 

  McCreevy, Επιτροπή. (ΕΝ) Θα ήθελα να πω εξαρχής ότι αυτή η ερώτηση αφορά στην πραγματικότητα τις δημόσιες προμήθειες και όχι την οδηγία για τις υπηρεσίες.

Το πρώτο σημείο το οποίο επισημαίνω είναι ότι, όσον αφορά τη συμμετοχή σε διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων δημοσίων έργων, δεν αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο οι τεχνικές, αρχιτεκτονικές ή κατασκευαστικές εταιρείες που είναι μέτοχοι σε άλλες εταιρείες οι οποίες παρέχουν οπτικοακουστικές υπηρεσίες σε ένα κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών εγκατάστασης, να συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες σε οιοδήποτε από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένου του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένες.

Η κοινοτική νομοθεσία περί δημόσιων συμβάσεων προβλέπει έναν εξαντλητικό κατάλογο κριτηρίων για τον αποκλεισμό εταιρειών από τις δημόσιες συμβάσεις. Για παράδειγμα, όταν μία εταιρεία τίθεται υπό εκκαθάριση, όταν τα μέλη του ΔΣ της έχουν αποδεδειγμένα υποπέσει σε παράπτωμα ή όταν δεν έχουν εκπληρωθεί οι φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να προσθέσουν κριτήρια σε αυτόν τον κατάλογο. Όσον αφορά την προταθείσα οδηγία για τις υπηρεσίες, η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

Πράγματι, ορισμένα κράτη μέλη επιβάλλουν περιορισμούς στις πολλαπλές δραστηριότητες οι οποίοι μπορεί να περιορίσουν είτε την ελευθερία εγκατάστασης είτε τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ενδεχόμενα αυτά εμπόδια, το άρθρο 30 της πρότασης ορίζει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι παροχείς δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις οι οποίες τους υποχρεώνουν να ασκούν αποκλειστικά μία δεδομένη δραστηριότητα, ή κατά τρόπο ο οποίος περιορίζει την ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων είτε από κοινού ή στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης.

Ωστόσο, γίνονται εξαιρέσεις για νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα και παροχείς πιστοποίησης, διαπίστευσης, τεχνικής εποπτείας, υπηρεσιών δοκιμής και τεχνικού ελέγχου. Για δραστηριότητες όπου επιτρέπονται οι πολλαπλές δραστηριότητες, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι θα εμποδίζονται οι συγκρούσεις συμφερόντων και οι ασυμβατότητες μεταξύ ορισμένων δραστηριοτήτων, ότι η ανεξαρτησία και η αμεροληψία –όταν απαιτείται– θα διασφαλίζεται, και ότι οι κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας διαφορετικών δραστηριοτήτων είναι συμβατές. Αυτές οι απαιτήσεις θα υπόκεινται στην αμοιβαία αξιολόγηση των κρατών μελών και της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  Μπατζελή (PSE). Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για τη σαφή απάντηση που έδωσε στο ερώτημα το οποίο έθεσα και θα ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτοί οι περιορισμοί οι οποίοι έχουν τεθεί από την ελληνική νομοθεσία βάσει του βασικού μετόχου, δεν θα πλήξουν μόνο τις κατασκευαστικές εταιρείες, όπως αναφέρεται στο ερώτημά μου, θα πλήξουν όλους τους οικονομικούς κλάδους υπηρεσιών όπου διακινούνται και προτείνονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες από πλευράς Επιτροπής, όπως τρόφιμα, διαφημιστικές εταιρείες, τουριστική βιομηχανία, αρχιτεκτονικές εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Θεωρώ λοιπόν ότι η προσαρμογή πρέπει να γίνει προς αυτή τη κατεύθυνση και σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 
 

  McCreevy, Επιτροπή. (ΕΝ) Ευχαριστώ την αξιότιμη βουλευτή για την προσθήκη της. Ό,τι υπάρχει στην οδηγία για τις υπηρεσίες δεν αλλάζει με κανένα τρόπο το πρόβλημα το οποίο υπαινίχθηκε η αξιότιμη βουλευτής και η Επιτροπή είναι πράγματι ενήμερη για το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τις εθνικές αρχές και επί του παρόντος εξετάζει την συνολική κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.42 του κ. Jacek Protasiewicz (H-0092/05)

Θέμα: Διακρίσεις εις βάρος πολωνών εργαζομένων και πολωνικών εταιριών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ

Στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, παρατηρείται άνιση μεταχείριση πολωνικών εταιριών και πολωνών εργαζομένων που αντιμετωπίζουν αδικαιολόγητα εμπόδια στην άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Γνωρίζει η Επιτροπή παραδείγματα διακρίσεων ή κανονισμούς που αντιβαίνουν στις συνθήκες (Συνθήκη Προσχώρησης, Παράρτημα ΧΙΙ, ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, παράγραφος 13, και ιδιαίτερα μεταβατικοί κανονισμοί σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων) στους εθνικούς νόμους των κρατών μελών της ΕΕ –Αυστρία, Κάτω Χώρες και Ιταλία– που επιτρέπουν τέτοιες πρακτικές, και είναι ενήμερη για τυχόν παραβιάσεις εκ μέρους της Γερμανίας του άρθρου 49, πρώτη παράγραφος, της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του άρθρου 1 της οδηγίας 96/71/ΕΚ(1) σχετικά με την τοποθέτηση εκτάκτων εργαζομένων μέσω εταιριών εκτάκτου απασχόλησης; Τι μέτρα έχει λάβει η Επιτροπή ή προτίθεται να λάβει για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα;

 
  
MPphoto
 
 

  McCreevy, Επιτροπή. (ΕΝ) Όσον αφορά την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, η Επιτροπή έχει λάβει γνώση προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν εταιρείες από τα νέα κράτη μέλη που τοποθετούν το προσωπικό τους στις Κάτω Χώρες. Έχουν ληφθεί αρκετές καταγγελίες. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος το ζήτημα για να διασφαλίσει ότι τηρείται η ελευθερία παροχής υπηρεσιών όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 49 της Συνθήκης και ότι αίρονται οιαδήποτε αδικαιολόγητα εμπόδια.

Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για περιστατικά άνισης μεταχείρισης τα οποία έχουν υποστεί πολωνικές εταιρείες που λειτουργούν στην Ιταλία, τη Γερμανία, ή άλλα κράτη μέλη. Δεν έχουν υποβληθεί τέτοιου είδους καταγγελίες στην Επιτροπή. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει κινήσει τη διαδικασία αποστολής επιστολών στα οικεία κράτη μέλη ζητώντας τους περαιτέρω ενημέρωση για να διαπιστώσει αν ενδεχομένως έχουν σημειωθεί παραβάσεις κανόνων της ΕΕ. Υπό το φως των παρασχεθεισών πληροφοριών, η Επιτροπή θα αποτιμήσει την κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος και θα αποφασίσει τα κατάλληλα μέτρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Protasiewicz (PPE-DE).(PL) Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Θέλω να ενημερώσω τον κ. Επίτροπο ότι, σύμφωνα με εκθέσεις στις οποίες έχει πρόσβαση η Πολωνία, ορισμένες εκ των οποίων έχουν εκπονηθεί από κυβερνητικά όργανα, τρία κράτη μέλη της ΕΕ διατηρούν σε ισχύ νομοθεσία η οποία δεν καλύπτει τη διεύρυνση της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαΐου 2004. Δυνάμει αυτής της νομοθεσίας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται διατάξεις οι οποίοι ίσχυαν πριν από την εν λόγω ημερομηνία σε επιχειρηματίες οι οποίοι προέρχονται από τα νέα κράτη μέλη. Συγχρόνως, επτά άλλα κράτη μέλη εφαρμόζουν πρακτικές οι οποίες δεν συνάδουν με αρχές όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και των υπηρεσιών και η ελεύθερη εγκατάσταση στην κοινή αγορά της ΕΕ εταιρειών από τα νέα κράτη μέλη, μεταξύ αυτών και από την Πολωνία. Ευχαρίστως θα προσφέρω στον κ. Επίτροπο συναφή παραδείγματα. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  McCreevy, Επιτροπή. (ΕΝ) Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ εάν θέλουν να διατηρήσουν θετική γνώμη για την Κοινότητα. Οι διατάξεις της Συνθήκης για την ελεύθερη κυκλοφορία είναι θεμελιώδεις για την ΕΕ και είναι μεταξύ των κύριων προνομίων της ιδιότητας του μέλους της ΕΕ. Επομένως, η Επιτροπή δίνει απόλυτη προτεραιότητα στη διατήρηση της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς και εξετάζει προσεκτικά όλες τις καταγγελίες κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ασχέτως του από πού προέρχονται ή ποιο κράτος μέλος αφορούν.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη ότι κάποια κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει εθνικά μέτρα τα οποία δεν συμφωνούν με τις μεταβατικές διατάξεις της Συνθήκης Προσχώρησης για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Η Επιτροπή εξετάζει αυτά τα θέματα και θα έρθει σε επαφή με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα των συνθηκών.

 
  
MPphoto
 
 

  Harbour (PPE-DE). (ΕΝ) Υπό το φως της ερώτησης του πολωνού συναδέλφου, θα ήθελα να ρωτήσω τον Επίτροπο McCreevy εάν θα συμφωνούσε μαζί μου ότι αυτό είναι ακριβώς το είδος του προβλήματος το οποίο θα επιλυθεί ολοσχερώς με την πρόταση οδηγίας για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Ίσως θα μπορούσε, με αυτή την ευκαιρία, να επιβεβαιώσει κάτι το οποίο διάβασα σε μία ανεξάρτητη έκθεση αυτή την εβδομάδα: αυτή η οδηγία θα μειώσει προφανώς τις τιμές, θα αυξήσει την απόδοση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δημιουργήσει 600 000 νέες θέσεις εργασίας και θα αυξήσει τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, θα επιβεβαιώσει εν τέλει ο Επίτροπος την αναμφίβολη υποστήριξή του σε αυτή την οδηγία και την προθυμία του να εργαστεί μαζί μας στο Κοινοβούλιο για την ταχεία και ομαλή της μεταφορά στο εθνικό δίκαιο;

 
  
MPphoto
 
 

  McCreevy, Επιτροπή. (ΕΝ) Είναι αδιαμφισβήτητα σωστό ότι οιαδήποτε ώθηση που θα εδίνετο στον τομέα των υπηρεσιών στην ΕΕ θα μπορούσε να έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Όπως γνωρίζουν οι βουλευτές, το 70% περίπου του ΑΕγχΠ της Ένωσης προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών. Συνεπώς, οιοσδήποτε τρόπος να δοθεί ώθηση σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα θα είχε σημαντικό αντίκτυπο από την πλευρά των θέσεων εργασίας. Η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι μία προσπάθεια διεύρυνσης του συγκεκριμένου τομέα και επίτευξης του μέγιστου οικονομικού αποτελέσματος.

Είμαι ενήμερος για τις διάφορες μελέτες οι οποίες έχουν διεξαχθεί όσον αφορά τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργούντο. Ωστόσο, όπως πολύ καλά γνωρίζει επίσης ο αξιότιμος βουλευτής, το σχέδιο οδηγίας για τις υπηρεσίες προκάλεσε αρκετές συζητήσεις εντός των κρατών μελών και σε όλες τις περιοχές της ΕΕ. Όπως γνωρίζει επιπλέον ο αξιότιμος βουλευτής, συνεργάζομαι με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζω ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι, όταν η οδηγία για τις υπηρεσίες περάσει τα διάφορα στάδια έγκρισής της, θα έχει πολύ θετικό οικονομικό αντίκτυπο, μια και θα έχει συμπεριλάβει τις εύλογες ανησυχίες των βουλευτών και των υπολοίπων.

 
  
MPphoto
 
 

  Rübig (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το ερώτημά μου είναι αν ισχύει πραγματικά η οδηγία για την απόσπαση για τις εταιρίες μερικής απασχόλησης που αποστέλλουν εργαζομένους ή εάν υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον φαινομενικές συμβάσεις ή συμβάσεις που στοχεύουν στην παράκαμψη κανόνων.

 
  
MPphoto
 
 

  McCreevy, Επιτροπή. (ΕΝ) Η θέση η οποία συμφωνήθηκε όταν οι υπό ένταξη χώρες προσχώρησαν πρέπει να τηρηθεί. Εάν κάποια κράτη μέλη θέτουν σε λειτουργία άλλες διαδικασίες οι οποίες δεν συμφωνούν με τις διατάξεις προσχώρησης, η Επιτροπή θα εξετάσει το θέμα και θα λάβει μέτρα.

Είναι αλήθεια ότι κάποια κράτη μέλη διαπραγματεύτηκαν ειδικές διατάξεις και αν λειτουργούν σύμφωνα με αυτές, δεν θα υπάρχουν δυσκολίες εάν όμως κάποια άλλα δεν το πράττουν, τότε θα αναληφθεί δράση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.43 του κ. Johan Van Hecke (H-0050/05)

Θέμα: Ντάμπινγκ και παράτυπες εισαγωγές από την Ουκρανία, απάτη με πιστοποιητικά προέλευσης

Τα πλαστικά μπουκάλια κατασκευάζονται από τα λεγόμενα προσχηματισμένα υλικά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει γενικός δασμός ύψους 6,5% για τις εισαγωγές προσχηματισμένων υλικών. Σε μερικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ουκρανία, η ΕΕ χορηγεί ευνοϊκό δασμολογικό συντελεστή (0%), εφόσον για αυτά τα προσχηματισμένα υλικά είναι δυνατόν να υποβληθεί πιστοποιητικό προέλευσης (το λεγόμενο Έντυπο Α). Για την Ουκρανία αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή τα προσχηματισμένα υλικά κατασκευάζονται από υλικά τα οποία προέρχονται από την Ουκρανία ή τουλάχιστον από κάποιο άλλο μέρος της Ευρώπης.

Γνωρίζω ότι σήμερα προσχηματισμένα υλικά από την Ουκρανία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το Έντυπο Α (πιστοποιητικό προέλευσης), σε τόσο χαμηλές τιμές ώστε είναι αδύνατο με τις σημερινές τιμές πρώτων υλών να υπάρξει ανταγωνισμός σε τέτοιες χαμηλές τιμές. Επομένως, θα πρέπει να γίνει λόγος για ντάμπινγκ και/ή απάτη με πιστοποιητικά προέλευσης (χρησιμοποιούνται υλικά από την Ασία) ούτως ώστε να μην καταβάλλονται οι εισαγωγικοί δασμοί, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος άλλων προμηθευτών. Έχει λάβει η Επιτροπή γνώση της κατάστασης αυτής; Πρόκειται να προβεί σε σχετική έρευνα και να δώσει τη δέουσα συνέχεια; Θα θέσει το θέμα στις Ουκρανικές αρχές και θα ζητήσει την ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης;

 
  
MPphoto
 
 

  Kovács, Επιτροπή. (ΕΝ) Η πληροφορία στην ερώτηση θα μπορούσε να αναφέρεται τουλάχιστον σε τρία διαφορετικά πιθανά προβλήματα, καθένα εκ των οποίων χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης. Εάν μέσω της Ουκρανίας καταστρατηγούνται οι διατάξεις αντιντάμπινγκ και/ή τα μέτρα αντιεπιδότησης τα οποία επιβάλλονται σε αρκετές τρίτες χώρες –όπως η Αυστραλία, η Κίνα, η Ινδία, η Ινδονησία, η Κορέα, η Μαλαισία και αρκετές άλλες– τότε οι παραγωγοί της Κοινότητας θα πρέπει να ζητήσουν να αναληφθεί έρευνα κατά της καταστρατήγησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των βασικών κανονισμών αντιντάμπινγκ και αντιεπιδότησης.

Εάν το προϊόν είναι πολωνικής προέλευσης και εισάγεται στην αγορά της Κοινότητας σε τιμές ντάμπινγκ προκαλώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ζημία στους παραγωγούς της Κοινότητας, οι τελευταίοι παροτρύνονται να ζητήσουν να αναληφθεί νέα έρευνα αντιντάμπινγκ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των βασικών κανονισμών αντιντάμπινγκ.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής για την προστασία του εμπορίου, βρίσκονται στη διάθεση των παραγωγών για να εξηγήσουν τις σχετικές προϋποθέσεις και διαδικασίες προκειμένου να αποκαλυφθούν τα μέτρα αντιντάμπινγκ.

Εάν πρόκειται για παραποίηση πιστοποιητικών προέλευσης, θα πρέπει να κληθούν να ενεργήσουν οι τελωνειακές αρχές και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Η ευθύνη της OLAF να προστατεύσει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περιλαμβάνει την έρευνα των παρατυπιών και των παράνομων συναλλαγών στο πλαίσιο της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας. Αυτό θα περιελάμβανε οιεσδήποτε εντοπισθείσες παρατυπίες στην κοινοτική νομοθεσία για το αντιντάμπινγκ και την αντιεπιδότηση. Θα ήθελα να προσθέσω ότι επί του παρόντος δεν διεξάγονται έρευνες σε αυτόν τον τομέα και η OLAF δεν έχει καθόλου στοιχεία για αυτή την κατάσταση. Ωστόσο, η OLAF έχει καλές σχέσεις συνεργασίας με τις ουκρανικές τελωνειακές αρχές.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Επιτροπή εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον αξιότιμο βουλευτή για τις παρασχεθείσες πληροφορίες και θα εξετάσει οιαδήποτε σχετική πληροφορία που θα παρασχεθεί από την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Βάσει αυτής της πληροφόρησης θα αναλάβει κατάλληλη δράση.

 
  
MPphoto
 
 

  Van Hecke (ALDE).(NL) Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και εσάς, κύριε Επίτροπε, για την πολύ εκτενή απάντησή σας. Αφότου κατέθεσα αυτή την ερώτηση, μου επιβεβαιώθηκε όντως από διάφορες πηγές ότι πρόκειται για μια αρκετά συστηματική πρακτική, σε βαθμό μάλιστα που οι ευρωπαίοι κατασκευαστές πλαστικών μπουκαλιών υφίστανται τεράστιες απώλειες. Θεωρώ, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό να ζητήσει η Επιτροπή τη διενέργεια σχετικής έρευνας από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης. Επιπλέον, είμαι σε θέση να πληροφορήσω τον κ. Επίτροπο ότι οι ευρωπαίοι κατασκευαστές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, έχουν απευθύνει αίτημα αναθεώρησης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση του ντάμπινγκ. Η ερώτησή μου είναι, ως εκ τούτου, πολύ συγκεκριμένη, κύριε Επίτροπε. Είστε διατεθειμένος, ενόψει της σοβαρότητας της κατάστασης και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει για τη βιομηχανία μας, να προβείτε άμεσα σε σχετικές ενέργειες;

 
  
MPphoto
 
 

  Kovács, Επιτροπή. (ΕΝ) Όπως γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, το θέμα αυτό εμπίπτει στο χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου Mandelson, συνεπώς δεν μπορώ να δώσω λεπτομερή απάντηση στη συμπληρωματική ερώτηση. Ωστόσο, μπορώ να υποσχεθώ ότι θα ενημερώσω δεόντως τον συνάδελφό μου και, αν εκείνος το θεωρεί δέον, τότε θα προβεί ασφαλώς στη διερεύνηση του θέματος.

 
  
  

Δεύτερο μέρος

Ερωτήσεις προς τον κ. Kovacs

Πρόεδρος. Δεδομένου ότι ο συντάκτης της είναι απών, η ερώτηση 44 καθίσταται άκυρη.

Ερωτήσεις προς τον κ. Barrot

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.45 του κ. Bernd Posselt (H-0575/04)

Θέμα: Ευρω-διαγώνιος

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η Επιτροπή για να δώσει μια ώθηση στο έργο κατασκευής της σιδηροδρομικής σύνδεσης μεγάλης ταχύτητας Παρισίων-Στρασβούργου-Μονάχου και Βουδαπέστης, της αποκαλούμενης «Ευρω-διαγωνίου»;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Θα απαντήσω ως εξής σε αυτή την πρώτη ερώτηση σχετικά με την υλοποίηση της διευρωπαϊκής σιδηροδρομικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας. Η απάντησή μου στον κ. Posselt είναι η ακόλουθη. Η διευρωπαϊκή σιδηροδρομική σύνδεση Παρισίων-Στρασβούργου-Μονάχου-Βουδαπέστης είναι ένα από τα τριάντα έργα προτεραιότητας του διευρωπαϊκού δικτύου επί του οποίου συμφώνησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 29 Απριλίου 2004. Μάλιστα, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι το έργο αριθ. 4 (ανατολική σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας) και αριθ. 17 (σιδηροδρομική σύνδεση Παρισίων-Στρασβούργου-Στουτγάρδης-Βιέννης-Μπρατισλάβα). Ορισμένα από τα έργα κοινού ενδιαφέροντος σε αυτόν τον άξονα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας της υλοποίησής τους, κυρίως δε το ανατολικό τρένο υψηλής ταχύτητας μεταξύ Vaires και Baudrecourt, καθώς και τα έργα βελτίωσης της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Δούναβη μεταξύ Σάλτσμπουργκ και Βιέννης. Σε άλλα, όμως, έργα, συγκεκριμένα στα διασυνοριακά τμήματα μεταξύ κρατών μελών (Γαλλία και Γερμανία, Γερμανία και Αυστρία) παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, κυρίως για οικονομικούς λόγους.

Κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός των προσπαθειών των διαφόρων εταίρων –εθνικών και περιφερειακών αρχών, δημοσίων αρχών και ιδιωτών– οι οποίοι μετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, η Επιτροπή προτίθεται να διορίσει έναν ευρωπαίο συντονιστή. Θέλω να ελπίζω ότι θα είμαι σε θέση να προτείνω στην Επιτροπή σε πολύ σύντομο χρόνο το υποψήφιο πρόσωπο για την ανάληψη αυτών των καθηκόντων. Επί σειρά ετών η Επιτροπή συνεισφέρει ήδη σημαντικά στη χρηματοδότηση αυτών των έργων. 315 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί για το έργο της διευρωπαϊκής σύνδεσης στη Γερμανία και την Αυστρία, μέσω του δημοσιονομικού κονδυλίου για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, για την περίοδο 2005 και 2006 σχεδιάζεται η διάθεση επιπλέον 66 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για την περίοδο 2007-2013 η Επιτροπή έχει προτείνει την αύξηση του προϋπολογισμού του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών σε 20 εκατομμύρια ευρώ.

Προφανώς, κύριε Πρόεδρε, η έγκριση αυτής της πρότασης στο επίπεδο του προϋπολογισμού είναι η απολύτως ελάχιστη προϋπόθεση για την επιτάχυνση ενός έργου όπως η διευρωπαϊκή σιδηροδρομική σύνδεση. Ελπίζω ειλικρινά ότι τα κράτη μέλη μας θα εγκρίνουν τις δημοσιονομικές προοπτικές τις οποίες πρότεινε η Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Posselt (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να πω ότι χαίρομαι για την πολύ συγκεκριμένη απάντηση του Επιτρόπου και για το ότι θέλει να διορίσει ένα συντονιστή. Το θεωρώ πολύ σημαντικό γιατί διαφορετικά αυτή η σημαντική σύνδεση, που μπορεί κανείς να την επεκτείνει και ως την Πράγα και αλλού, θα μείνει απραγματοποίητη. Γι’ αυτό νομίζω ότι πρέπει να ασκήσουμε πίεση για την γρήγορη υλοποίηση αυτού του έργου.

Έχω όμως δύο πολύ ειδικές συμπληρωματικές ερωτήσεις προς τον Επίτροπο. Πρώτον: τι έχει σχεδιαστεί ως προς τη γέφυρα του Ρήνου από το Στρασβούργο στο Kehl που ως γνωστόν έχει μόνο μία λωρίδα και καθίσταται θέμα απόλυτης προτεραιότητας, είναι δηλαδή ένα μικρό αλλά ουσιαστικό τμήμα αυτού του έργου; Δεύτερον, τι μπορείτε να μας πείτε για τη διαγώνια σύνδεση Βρυξελλών-Στρασβούργου μέσω Λουξεμβούργου που είναι επίσης υπό συζήτηση;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Ευχαριστώ τον αξιότιμο βουλευτή για τον καίριο χαρακτήρα των ερωτήσεών του. Κατά την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών τον Απρίλιο του 2004, προστέθηκαν τα τμήματα του ανατολικού τομέα του κεντρικού άξονα μεταξύ Στουτγάρδης, Μονάχου, Σάλτσμπουργκ, Βιέννης, Μπρατισλάβα και Βουδαπέστης, ήτοι τα τμήματα Baudrecourt, Στρασβούργου και Στουτγάρδης και η γέφυρα του Kehl στον Ρήνο, στο πλαίσιο του έργου προτεραιότητας αριθ. 17.

Οι εργασίες στο τμήμα που ενώνει τις πόλεις Baudrecourt και Στρασβούργο αναμένεται να ξεκινήσουν περίπου το 2010. Η γέφυρα του Kehl, η οποία, όπως επισημάνατε, σχεδιάζεται να κατασκευαστεί μεταξύ Στρασβούργου και Appenweier, είναι σημαντικός κόμβος, οπότε οι παλαιότερες προτεραιότητες της Γαλλίας και της Γερμανίας ως προς τον σχεδιασμό ήταν διαφορετικές. Σύμφωνα με κοινή δήλωση της γερμανικής και της γαλλικής κυβέρνησης, συνάγεται ότι τα σχέδια ενδέχεται πλέον να τροποποιηθούν προκειμένου το έργο να έχει ολοκληρωθεί έως το 2010.

Ευελπιστώ ότι αυτή η σημαντική προτεραιότητα θα μπορέσει να υλοποιηθεί προκειμένου να συνδεθούν τα δύο κράτη μέλη της Γαλλίας και της Γερμανίας, και ως εκ τούτου και πολλά άλλα κράτη μέλη. Αυτό το έργο θα είναι προς όφελος του συνόλου της Ευρώπης, περιλαμβανομένου, ασφαλώς, και του Στρασβούργου.

 
  
MPphoto
 
 

  Rübig (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Επίτροπε, θεωρείτε δυνατόν να δοθεί ιδιαίτερη υποστήριξη στις μεθοριακές διαβάσεις μεταξύ των κρατών μελών και είναι τελικά αναγκαίο να γίνει αυτή η διαδρομή μια σύνδεση μεγάλης ταχύτητας;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Ασφαλώς, στο πλαίσιο των οικονομικών πόρων τους οποίους λαμβάνει η Ένωση, θα καταστήσουμε προτεραιότητα τις διασυνδέσεις. Δεν αποκλείω ένα πολύ πιο ευνοϊκό ποσοστό επιδότησης για έργα αυτού του τύπου.

 
  
MPphoto
 
 

  Sonik (PPE-DE).(PL) Κύριε Επίτροπε, αναφέρατε τη σιδηροδρομική σύνδεση από το Παρίσι έως τη Βουδαπέστη μέσω Βερολίνου, Μπρατισλάβας και Πράγας. Υπάρχουν μήπως σχέδια για αντίστοιχη σιδηροδρομική σύνδεση προς την Ανατολική και τη Βόρεια Ευρώπη, από το Παρίσι μέσω Βερολίνου έως τη Βαρσοβία ή ακόμη πιο απομακρυσμένο προορισμό;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Αναμφίβολα, η σπουδαιότητα των διευρωπαϊκών έργων έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται για διαδρόμους. Είναι προφανές ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο επιθυμώ να προτείνω στην Επιτροπή τον ορισμό συντονιστή είναι για να διασφαλιστεί ότι όλα τα επιμέρους τμήματα θα διεκπεραιωθούν σταδιακά κατά μήκος του διαδρόμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.46 του κ. John Purvis (H-0002/05)

Θέμα: Τροχαία ατυχήματα

Υπάρχουν αποδείξεις ότι οι οδηγοί προερχόμενοι από χώρες εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα περισσότερο από ό,τι οι μόνιμοι κάτοικοι σε χώρες στις οποίες τα οχήματα κυκλοφορούν στη δεξιά πλευρά του δρόμου και αντιστρόφως; Αυξάνονται τα οδικά ατυχήματα στην Ευρώπη σε αριθμό και σοβαρότητα επειδή σε ορισμένες χώρες τα οχήματα κυκλοφορούν στη δεξιά πλευρά του δρόμου και σε άλλες στην αριστερή;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Απαντώντας στον κ. John Purvis, θέλω καταρχάς να δηλώσω ότι ασφαλώς και μας απασχολούν σοβαρά παρόμοια προβλήματα οδικών δυστυχημάτων, καθώς και ότι όλα τα προβλήματα αυτού του είδους, όπως διαπιστώσαμε νωρίτερα κατά τη συζήτηση της έκθεσης για τις άδειες οδήγησης, είναι πολύ σημαντικά.

Τούτου λεχθέντος, ούτε η Επιτροπή ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο, το κράτος μέλος το οποίο επηρεάζεται πιο άμεσα, διαθέτουν στατιστικά στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ευθέως κίνδυνο ο οποίος να σχετίζεται με την οδήγηση στα αριστερά ή στα δεξιά. Σε γενικές γραμμές, ο αριθμός των δυστυχημάτων στα οποία εμπλέκονται οδηγοί από χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης στο Ηνωμένο Βασίλειο και αντιστρόφως είναι πολύ μικρός ώστε να υπάρχει δυνατότητα χρήσιμων στατιστικών συγκρίσεων ή συναγωγής συμπερασμάτων. Αυτή είναι η απάντησή μου στον κ. Purvis

 
  
MPphoto
 
 

  Purvis (PPE-DE). (ΕΝ) Κύριε Επίτροπε, ίσως δεν έχετε τα στατιστικά στοιχεία, εγώ όμως βλέπω στις εφημερίδες της εκλογικής μου περιφέρειας, της Σκοτίας, πολύ συχνά ότι οι τουρίστες μας σκοτώνονται και τραυματίζονται στους δρόμους μας, και ιδιαίτερα σε δρόμους όπου οι λωρίδες κυκλοφορίας αυξάνονται από δύο σε τέσσερις και μειώνονται πάλι σε δύο.

Θα μπορούσε μήπως ο Επίτροπος να επιβάλει τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων επ’ αυτού προκειμένου να εξετάσει αν πρέπει να γίνει κάτι σχετικά – ενδεχομένως να ενθαρρυνθεί το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να διασφαλίσει ότι όσο το δυνατόν περισσότερες κύριες οδικές αρτηρίες θα έχουν τέσσερις λωρίδες, επί παραδείγματι, η οδική αρτηρία Perth-Inverness; Θα ήθελα επίσης να μάθω εάν υπάρχει κάποιο σχέδιο για να εξεταστεί η εναρμόνιση της πλευράς του δρόμου στην οποία θα πρέπει να οδηγούμε στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Μπορώ να δηλώσω ανεπιφύλακτα στον κ. Purvis ότι το θέμα το οποίο θίγει άπτεται της αρχής της επικουρικότητας, οπότε τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να κρίνουν εάν θεωρούν ότι χρειάζεται να επέλθουν βελτιώσεις των υποδομών. Εκείνο που θέλω να επισημάνω στον κ. Purvis είναι ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να εναρμονίσουμε το θέμα της πλευράς του δρόμου στην οποία οδηγούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου του τεράστιου κόστους και της αναμενόμενης σημαντικής αύξησης του αριθμού των ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του μεταβατικού σταδίου.

Ωστόσο, η πραγματοποίηση βελτιώσεων όπως αυτές τις οποίες προτείνετε είναι εύλογη και θεωρώ ότι το εν λόγω κράτος μέλος οφείλει να προσπαθήσει να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη. Εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή θεωρεί ευπρόσδεκτο οτιδήποτε παρέχει επιπλέον πληροφορίες ως προς τα αίτια των ατυχημάτων στην Ευρώπη, καθόσον έχει αναλάβει την υποχρέωση να προτείνει οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να συμβάλει στη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των θανάτων από οδικά δυστυχήματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Schierhuber (PPE-DE). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να επαναφέρω τη συζήτηση στην τελευταία απάντηση του κ. Επιτρόπου στη συμπληρωματική ερώτηση του κ. Purvis.

Όλοι γνωρίζουμε ότι κάθε θάνατος από τροχαίο είναι ένας θάνατος που δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Ειδικά επειδή προέρχομαι από ένα κράτος μέλος όπου η επικουρικότητα θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, πιστεύω ότι ιδίως ενόψει ενιαίων ρυθμίσεων που χρειαζόμαστε για την οδική κυκλοφορία, για τα όρια ταχύτητας κλπ., η ερώτησή μας προς την Επιτροπή πρέπει να είναι εάν γίνονται γενικότερα σκέψεις και μελέτες για να διαπιστωθεί ποια θα ήταν μία πραγματικά σοφή δράση ως προς αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κυρία Schierhuber, έχει τεθεί μια καταληκτική ημερομηνία. Με άλλα λόγια, το 2005 είναι το ενδιάμεσο, χρονικώς, σημείο του δεκαετούς προγράμματος το οποίο εφαρμόζει η Ένωση για τη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των θανάτων. Προφανώς, το τρέχον έτος θα είναι το έτος κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η γενική αξιολόγηση. Επί του παρόντος συλλέγουμε όλα τα συναφή στοιχεία, έτσι ώστε στο δεύτερο στάδιο να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τα μέτρα που εφαρμόζουμε προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος αλλά άκρως σημαντικός στόχος της μείωσης κατά το ήμισυ των θανάτων στις οδούς της Ένωσης. Σας ευχαριστώ που θίγετε αυτό το θέμα, για το οποίο πρέπει όλοι να είναι ενήμεροι.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.47 του κ. Δημητρίου Παπαδημούλη (H-0006/05)

Θέμα: Πρόταση Οδηγίας για τις Λιμενικές Υπηρεσίες

Στην πρόταση οδηγίας για τις λιμενικές υπηρεσίες (COM(2004)0654/τελικό), η Επιτροπή ορίζει ευκρινέστερα από ό,τι στο παρελθόν, τον όρο και την εφαρμογή της «ίδιας διαχείρισης». Παρόλα αυτά όμως, μεγάλες οργανώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργατών Μεταφορών και η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Θαλασσίων Λιμένων, εκφράζουν ανησυχίες για την πιθανότητα κοινωνικών αναταραχών στα λιμάνια, την αποθάρρυνση πιθανών επενδυτών και κατά συνέπεια, τη μείωση της ανταγωνιστικότητας. Ποια είναι η απάντηση της Επιτροπής στις ανησυχίες των συνδικάτων και πώς σκοπεύει η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι ήδη μέλη συνδικάτων δεν θα υποστούν διακρίσεις με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση της απασχόλησης και του εισοδήματος τους;

Επίσης ποια είναι η απάντηση της Επιτροπής στην καταγγελία από τις παραπάνω συνδικαλιστικές οργανώσεις για ασυμβατότητα της διάταξης «ίδιας διαχείρισης» με τη Σύμβαση 137 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αναφορικά με τη λιμενική εργασία;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, θέλω, απαντώντας στον κ. Παπαδημούλη, να δηλώσω ότι, όσον αφορά την οδηγία για τις λιμενικές υπηρεσίες, το κείμενο το οποίο πρότεινε η Επιτροπή ορίζει τον όρο και την εφαρμογή της «ίδιας διαχείρισης» ευκρινέστερα από ό,τι στο παρελθόν. Ωστόσο, βρισκόμαστε ακόμη σχεδόν στην αρχή της συζήτησης σχετικά με την εν λόγω πρόταση οδηγίας για τις λιμενικές υπηρεσίες.

Η ακρόαση την οποία έχει προγραμματίσει για τον Ιούνιο η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού προσφέρει την τέλεια ευκαιρία να εξεταστούν λεπτομερέστερα τα βασικά στοιχεία, όπως οι κοινωνικές πτυχές, και να ακουστούν οι απόψεις όλων των ενδιαφερομένων πλευρών. Στην πρόταση, η ίδια διαχείριση υπόκειται σε έγκριση, τα κριτήρια για τη χορήγηση της οποίας περιλαμβάνουν τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας. Στόχος της διαδικασίας έγκρισης είναι να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, ότι οι φορείς ίδιας διαχείρισης θα σέβονται τις μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες που ισχύουν σε έναν λιμένα.

Συνεπώς, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι η πρότασή της, και ειδικότερα οι διατάξεις σχετικά με την ίδια διαχείριση, θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την απασχόληση και το εισόδημα των ατόμων τα οποία απασχολούνται ήδη σε λιμένες.

Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εφαρμογή των αρχών και των κανόνων που αναφέρονται στην πρόταση οδηγίας της θα έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά του όγκου της πρόσθετης κυκλοφορίας προς τις θαλάσσιες μεταφορές, γεγονός το οποίο θα δημιουργήσει αναπόφευκτα περισσότερες ανάγκες και θα οδηγήσει σε δημιουργία θέσεων απασχόλησης στους ευρωπαϊκούς λιμένες.

Όταν παρουσίασε την πρόταση οδηγίας της, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να κυρώσουν τις συμβάσεις οι οποίες εγκρίθηκαν υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών, και ειδικότερα τις συναφείς συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, περιλαμβανομένης της σύμβασης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας αναφορικά με τη λιμενική εργασία την οποία αναφέρετε στην ερώτησή σας.

Ευελπιστώ ότι, κατά την ακρόαση του Ιουνίου, θα εξετάσετε εποικοδομητικά την εν λόγω πρόταση και θα καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο κείμενο το οποίο θα μας προσφέρει τη δυνατότητα να αναζωογονήσουμε τον τομέα, προστατεύοντας, βεβαίως, συγχρόνως τις εργασιακές συνθήκες, γεγονός το οποίο θεωρώ πολύ σημαντικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Παπαδημούλης (GUE/NGL). Κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε μου να επιμείνω. Είμαι εδώ απέναντί σας. Εκτός από τις αντιδράσεις των συνδικάτων, τον Δεκέμβριο του 2004, όταν η Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της στο Συμβούλιο, είχαμε και αρκετά κράτη μέλη που άσκησαν κριτική. Ανάμεσά τους, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία, η Σουηδία, το Βέλγιο έκαναν κριτική στην Επιτροπή ότι δεν έχει επαρκή διαβούλευση για το θέμα, δεν έχει κάνει έρευνα για τις συνέπειες της εφαρμογής. Παίρνοντας υπόψη την αρνητική προϊστορία, όπου η Επιτροπή έφερε μια πρόταση την οποία καταψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σκοπεύετε να επανεξετάσετε το περιεχόμενο της πρότασης ή προτίθεστε να προχωρήσετε παρά τις αντιδράσεις;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Παπαδημούλη, η πρόταση απορρίφθηκε στο τελευταίο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας, όταν είχε ήδη πραγματοποιηθεί έργο. Ενόψει αυτού, η Επιτροπή δεν συνέταξε εξαρχής το κείμενο, αλλά προσπάθησε να λάβει υπόψη τις ανησυχίες και τις απόψεις οι οποίες ακούστηκαν στις συζητήσεις. Φρονώ ότι η Επιτροπή ορθώς δεν βιάστηκε και φρόντισε να ακούσει όλες τις πλευρές. Θα μεριμνήσω προσωπικά ώστε αυτή η συζήτηση να διεξαχθεί με ιδιαίτερη προσοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.48 του κ. Γεωργίου Παπαστάμκου (H-0008/05)

Θέμα: Δίκτυα μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η επικείμενη προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας καθώς και η μετάβαση των σχέσεων των βαλκανικών χωρών με την ΕΕ σε ανώτερα στάδια συνεργασίας (Συμφωνίες Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, προενταξιακή στρατηγική) θέτουν το ερώτημα της ενοποίησης του οικονομικού χώρου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κυρίως από απόψεως υποδομών οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών.

Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχει ήδη αναλάβει, ή προτίθεται να αναλάβει, η Επιτροπή για τη δημιουργία καθέτων και οριζοντίων διασυνοριακών (διακρατικών) συνδέσεων και αντιστοίχων υποδομών διευκόλυνσης των διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ της Ελλάδος, των υποψηφίων για ένταξη κρατών και των υπολοίπων κρατών της ΝΑ Ευρώπης που προσβλέπουν σε έναν αταλάντευτο ευρωπαϊκό προσανατολισμό;

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Απαντώντας στον κ. Παπαστάμκο, θέλω να επισημάνω ότι, κατά τη διάρκεια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και στο πλαίσιο συμφωνίας με τις ενδιαφερόμενες χώρες, η Επιτροπή προσδιόρισε τα μελλοντικά διευρωπαϊκά δίκτυα –οδικά και σιδηροδρομικά– της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, στα οποία οι βασικές συνδέσεις θα γίνουν με την Ελλάδα.

Τον Απρίλιο του 2004, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν τα έργα προτεραιότητας στο πλαίσιο των διευρωπαϊκών δικτύων. Υπάρχουν δύο έργα τα οποία θα συμβάλουν στη σύνδεση της Ελλάδας με τους βορείους γείτονές της και με την Κεντρική Ευρώπη: η εθνική οδός Αθηνών-Σόφιας-Βουδαπέστης και η κύρια σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών-Σόφιας-Βουδαπέστης-Βιέννης-Πράγας-Νυρεμβέργης. Στις 11 Ιουνίου 2004, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και η Επιτροπή υπέγραψαν πρωτόκολλο συμφωνίας για την προώθηση των στρατηγικών δικτύων της περιοχής, όπως είχε προβλεφθεί προηγουμένως σε έκθεση την οποία εκπόνησε η Επιτροπή το 2001. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες των ενδιαφερομένων χωρών για την υλοποίηση των πανευρωπαϊκών διαδρόμων μεταφορών, ειδικότερα δε τεσσάρων εξ αυτών. Οι διάδρομοι 4, 8, 9 και 10 αφορούν την Ελλάδα και τη σύνδεσή της με τις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης.

Προσφάτως, και κατόπιν πρότασής μου, κύριε Παπαστάμκο, η Επιτροπή συνέστησε μια ομάδα υψηλού επιπέδου υπό την προεδρία της πρώην Αντιπροέδρου της Επιτροπής, κ. Loyola de Palacio, η οποία, πριν από τα τέλη του 2005, θα ορίσει τις διαδρομές ή τα έργα προτεραιότητας για τη σύνδεση της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ανατολικούς και νότιους γείτονές της. Οι συνδέσεις της Ελλάδας με τους γείτονές της στα Δυτικά Βαλκάνια εξετάζονται στο ίδιο πλαίσιο. Τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή διέθεσε μεγάλα χρηματικά ποσά για την κατασκευή οδικών και σιδηροδρομικών έργων τα οποία σχετίζονται με τους βασικούς άξονες σύνδεσης της Ελλάδας με τους βορείους γείτονές της μέσω του προϋπολογισμού των διευρωπαϊκών δικτύων, των διαρθρωτικών μέσων χρηματοδότησης ή των προγραμμάτων PHARE και CARDS. Η Επιτροπή σκοπεύει επίσης να εντείνει τις προσπάθειές της στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2007-2013, με όλες τις λεπτομέρειες τις οποίες μόλις ανέφερα και δεν χρειάζεται να επαναλάβω.

Εξαρτάται από τις ίδιες τις ενδιαφερόμενες χώρες το εάν θα αναλάβουν την πρωτοβουλία να προετοιμάσουν και να προτείνουν έργα τα οποία θα μπορούσαν να ενισχυθούν οικονομικά με κοινοτικούς πόρους και δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Παπαστάμκος (PPE-DE). Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο για τη λεπτομερή του απάντηση. Το ενδιαφέρον μου εκκινεί από την πραγματικότητα ότι εξακολουθεί να ισχύει ο κατακερματισμός και απομονωτισμός του οικονομικού χώρου της περιοχής και να εμποδίζεται η περιφερειακή αλλά και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωσή του.

Το συμπληρωματικό μου ερώτημα είναι αν προτίθεται πράγματι η Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε εκείνα τα μεταφορικά δίκτυα τα οποία αφενός προωθούν την ενοποίηση του νότιου ευρωπαϊκού χώρου και, αφετέρου, μέσω της σύνδεσής τους με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, υποβοηθούν τη διασύνδεση των χωρών αυτών –των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης– με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ολοκλήρωση του ευρύτερου οικονομικού χώρου.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Παπαστάμκο, αυτή είναι πράγματι μια προτεραιότητα. Η Ευρώπη έχει διευρυνθεί και, ενόψει της άμεσης προοπτικής ένταξης της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, η πολιτική γειτονίας αρχίζει να παίρνει ουσιαστική μορφή. Φρονώ, συνεπώς, ότι σε αυτό το νέο πλαίσιο οφείλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στους διαδρόμους και τα μεταφορικά δίκτυα στα οποία μας επιστήσατε την προσοχή. Θέλω επίσης να δηλώσω ότι έχω μεγάλες προσδοκίες για την έκθεση της κ. Loyola de Palacio· προφανώς την επεξεργάζεται με μεγάλη περίσκεψη και είμαι βέβαιος ότι θα είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης με το σύνολο των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.49 του κ. Ignasi Guardans Cambó (H-0016/05)

Θέμα: Άνοιγμα των σιδηροδρομικών μεταφορών στον ανταγωνισμό

Δυνάμει της οδηγίας 2004/51/EK(2), την 1η Ιανουαρίου 2005 τέθηκε σε ισχύ η ελευθέρωση των σιδηροδρόμων στην Ισπανία. Το άνοιγμα αυτό στον ανταγωνισμό είναι πολύ σημαντικό για την επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και την εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Ωστόσο, υπάρχουν σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια μέτρα που ισοδυναμούν με περιορισμούς σε αυτή την πλήρη ελευθέρωση. Για παράδειγμα, τούτο μπορεί να συμβαίνει με τα πιστοποιητικά ασφαλείας, ελλείψει εναρμόνισης στον τομέα αυτό.

Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή ώστε η ελευθέρωση να εφαρμοσθεί σε όλες τις πρακτικές συνέπειές της και να εμποδιστεί η θέσπιση από ορισμένα κράτη μέλη εσωτερικών κανονισμών που θέτουν εμπόδια στην ελευθέρωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Guardans Cambó, η Επιτροπή μεριμνά για την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου από τα κράτη μέλη στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Ήδη τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει τις οδηγίες σχετικά με το πακέτο υποδομών στον τομέα των σιδηροδρόμων και τις οδηγίες σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων. Όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει τις ίδιες οδηγίες, και κυρίως την οδηγία 2001/12, έως τις 15 Μαρτίου 2003. Η Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασίες επί παραβάσει για μη γνωστοποίηση των μέτρων μεταφοράς, ή τουλάχιστον για ορισμένα από αυτά, κατά της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και του Λουξεμβούργου. Το Δικαστήριο εξέδωσε καταδικαστικές αποφάσεις για τις χώρες αυτές την περίοδο Οκτωβρίου Νοεμβρίου 2004. Διαδικασίες επί παραβάσει για ανεπαρκή ή εσφαλμένη μεταφορά έχουν κινηθεί κατά του Βελγίου, της Ισπανίας και των Κάτω Χωρών.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τις υποχρεώσεις τους για τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας. Θα το πράξει δε ιδίως όσον αφορά την οδηγία στην οποία αναφέρεστε, η οποία πρέπει να έχει μεταφερθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005. Η Επιτροπή παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την πρακτική εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου για την πρόσβαση στις σιδηροδρομικές υποδομές μέσω μιας ομάδας εργασίας την οποία συνέστησαν τα κράτη μέλη και εκπρόσωποι των φορέων της αγοράς, οι οποίοι καλούνται να ανταλλάξουν τις αναλύσεις και εμπειρίες τους από την ανάπτυξη της ανταγωνιστικής αγοράς με την Επιτροπή.

Υπάρχουν και άλλα όργανα τα οποία είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πρόσβασης στην αγορά χωρίς διακρίσεις, όπως η ρυθμιστική και συμβουλευτική επιτροπή που προβλέπεται στην οδηγία 2001/12 για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρόμων, στην οποία αναφέρθηκα ήδη, καθώς και μεγάλος αριθμός ομάδων εργασίας, όπως η ομάδα εργασίας των ρυθμιστικών φορέων στον τομέα των σιδηροδρόμων ή οι αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών ασφαλείας σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

Επιτρέψτε μου να σας επισημάνω, κύριε Guardans Cambó, ότι προσωπικά θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, καθόσον έχουμε ανάγκη μια ισχυρή βιομηχανία σιδηροδρομικών μεταφορών εάν θέλουμε να αποφύγουμε την αναγκαστική καταφυγή στις οδικές μεταφορές στην Ευρώπη· κάτι τέτοιο θα ήταν επιζήμιο για το περιβάλλον και, εξαιτίας της συνακόλουθης συμφόρησης, για την κινητικότητα την οποία χρειάζεται η Ευρώπη προκειμένου να είναι ανταγωνιστική· ενώ εξάλλου θα έβλαπτε την ευημερία των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Guardans Cambó (ALDE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, όπως επισημάνατε, έχουν εναποτεθεί πολλές ελπίδες σε αυτή την ελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Όπως γνωρίζετε, όμως, όπως συνέβη άλλοτε για τα εμπορεύματα, η αλήθεια είναι ότι ιδίως τα πιστοποιητικά ασφαλείας –για να σας αναφέρω ένα παράδειγμα από μια χώρα την οποία ίσως γνωρίζετε περισσότερο από άλλες– εμποδίζουν τη γνήσια ελευθέρωση. Πρόκειται για κάτι που στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών καλούμε μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος, ήτοι περιορισμοί με αποτέλεσμα αντίστοιχο των γνησίων περιορισμών.

Καλώ, συνεπώς, την Επιτροπή να μην περιοριστεί στο να ελέγξει κατά πόσον έχει εφαρμοστεί η ελευθέρωση σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στην πρακτική υλοποίησή της.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Κύριε Guardans Cambó, σας βεβαιώ ότι συμμερίζομαι πλήρως την ανησυχία σας. Πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να μην υπάρχουν λιγότερο ή περισσότερο συγκαλυμμένοι φραγμοί σε αυτό το άνοιγμα της αγοράς στον τομέα των σιδηροδρόμων. Αναφερθήκατε ειδικότερα στα πιστοποιητικά ασφαλείας. Είναι σαφής η ανάγκη ύπαρξης μιας ανεξάρτητης αρχής η οποία θα έχει τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών σε απολύτως αντικειμενική βάση. Αναφερθήκατε επίσης σε ορισμένα κράτη μέλη τα οποία γνωρίζω καλά. Σας βεβαιώ ότι έχω τις ίδιες υψηλές απαιτήσεις και από αυτά τα κράτη, και αυτό θα το διαπιστώσετε πολύ σύντομα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.50 της κ. Ewa Hedkvist Petersen (H-0036/05)

Θέμα: Πρόταση οδηγίας για υποχρεωτική χρήση των φώτων πορείας των αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια της ημέρας

Στο εσωτερικό της ΕΕ ισχύουν διάφορες διατάξεις για τη χρήση των φώτων πορείας την ημέρα: σε μερικά κράτη μέλη είναι υποχρεωτική σε όλους τους δρόμους, όπως για παράδειγμα, στη Σουηδία. Η εμπειρία στις χώρες αυτές κατέδειξε ότι η υποχρεωτική χρησιμοποίηση των φώτων αποτελεί παράγοντα ασφάλειας που, σύμφωνα με μελέτες, φτάνει έως και την κατά 24% μείωση των θανάτων(3).

Απ’ ό,τι γνωρίζω, το Λουξεμβούργο που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου, επιθυμεί να υπάρξει πρόοδος σχετικά με οδηγία για τη μόνιμη χρήση των φώτων πορείας και έχει ζητήσει από την Επιτροπή να εγκρίνει μία υπό εκπόνηση πρόταση. Παρ’ όλ’ αυτά, αναφέρθηκε ότι η Επιτροπή προτιμά να καθυστερήσει την έγκρισή της έως την ενδιάμεση αναθεώρηση του τρίτου προγράμματος για την οδική ασφάλεια που σχεδιάζεται για τον Ιούνιο.

Μπορεί η Επιτροπή να επιβεβαιώσει ότι εκπονεί σχετική πρόταση και ότι θα εγκριθεί το δυνατόν συντομότερα και όχι μετά την ολοκλήρωση άλλου φακέλου;

Μια αναμονή άλλων 6 μηνών, τη στιγμή που η υποχρεωτική χρήση των φώτων κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό μέτρο κατά της απώλειας ανθρώπινων ζωών, είναι χαμηλού κόστους και επικροτείται από την Προεδρία του Συμβουλίου, δεν είναι συνεπές με την προσέγγιση της ίδιας της Επιτροπής για την κοινή ευθύνη στον τομέα της οδικής ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Barrot, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (FR) Σας ευχαριστώ που μου υποβάλλετε μια ερώτηση για ένα σημαντικό θέμα το οποίο ευελπιστώ ότι θα μας προσφέρει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι μελετά τη βιωσιμότητα μιας πρωτοβουλίας για τη χρήση των φώτων διασταύρωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας από όλα τα οχήματα. Όπως επισημαίνετε, αυτό το μέτρο προβλέπεται σε πολλούς εθνικούς κώδικες οδικής κυκλοφορίας, ενώ έχει προταθεί και σε άλλα κράτη μέλη. Εάν η μελέτη αυτή έχει θετικό αποτέλεσμα, η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να καταθέσει την πρότασή της μετά τη δημοσίευση της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ευρωπαϊκού προγράμματος οδικής ασφάλειας στην οποία αναφέρθηκα προηγουμένως και η οποία αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Θα εξετάσουμε τους τρόπους ανταπόκρισης σε αυτή την πρόταση.

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις της με τους ενδιαφερόμενους φορείς, και ειδικότερα με την αυτοκινητοβιομηχανία. Πρέπει, για παράδειγμα, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο εξοπλισμού των νέων οχημάτων με ειδικά φώτα τα οποία θα ανάβουν κατά τη θέση σε λειτουργία της μηχανής του οχήματος. Αυτά τα νέα φώτα θα χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τα φώτα διασταύρωσης, διότι μία από τις αντιρρήσεις που έχουν τεθεί υπόψη μας αφορούσε την κατανάλωση ενέργειας από τη χρήση τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όταν προχωρήσουμε στην ενημέρωση του προγράμματος οδικής ασφάλειας, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα