Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 23 februari 2005 - StrasbourgEUT-utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Parentation
 3.Meddelande från talmannen
 4.Välkomsthälsning
 5.Europeiska unionens förbindelser med Medelhavsregionen
 6.Mänskliga rättigheter (Genève, 14 mars –22 april 2005)
 7.Omröstning: se protokollet
 8.Högtidligt möte
 9.Omröstning (forts.) (se protokollet)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser till avgivna röster: se protokollet
 12.Upphävande av den parlamentariska immuniteten (se protokollet)
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.Mänskliga rättigheter (forts.)
 15.Val i Moldavien
 16.Åtgärder mot hungersnöd och fattigdom
 17.Upphörande av WTO-avtalet om textilier och konfektion
 18.Frågestund (rådet)
 19.Otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter
 20.Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 2002
 21.Järn- och stålindustrin
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Debatter
EUT-utgåva (657 kb)
 
Debatter
EUT-utgåva (1656 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy