Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 13 april 2005 - Straatsburg Uitgave PB

Ontslagen bij Alstom
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Goedenavond dames en heren afgevaardigden, dit is de eerste vergadering waarbij ik als Voorzitter optreed en ik wil deze gelegenheid niet voorbij laten gaan zonder mijn dankbaarheid uit te spreken voor het vertrouwen dat de afgevaardigden van het Europees Parlement in mij hebben gevestigd.

Aan de orde is de mondelinge vraag van de heer Wurtz, namens de GUE/NGL-Fractie, de heer Désir, namens de PSE-Fractie, en mevrouw Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, over de ontslagen bij Alstom aan de Commissie.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid