Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Volledige tekst 
Debatten
Woensdag 13 april 2005 - Straatsburg Uitgave PB

Herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en mogelijke nuttige toepassing van motorvoertuigen
MPphoto
 
 

  De Voorzitter. Aan de orde is het debat over het verslag van de heer Krahmer (A6-0004/2005), namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen inzake herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en mogelijke nuttige toepassing, en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad [COM(2004)0162 - C5-0126/2004 - 2004/0053(COD)].

 
Juridische mededeling - Privacybeleid