Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 13 Απριλίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

2. Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 22/23 Μαρτίου 2005)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Βρυξέλλες, 22 και 23 Μαρτίου 2005).

Ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, κ. Juncker, θα λάβει τον λόγο πρώτος εξ ονόματος του Συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Juncker, Συμβούλιο. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, στις 12 Ιανουαρίου, σε αυτή την αίθουσα, σας παρουσίασα το πρόγραμμα της λουξεμβουργιανής Προεδρίας για το επόμενο εξάμηνο.

Σήμερα, όπως επιτάσσει η παράδοση, θα σας παρουσιάσω εν συντομία τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Λέγω εν συντομία διότι, δεδομένης της συντριπτικής παρουσίας των βουλευτών του Κοινοβουλίου σήμερα, η συζήτηση κινδυνεύει να μην είναι πολύ διαφωτιστική. Για τον λόγο αυτόν, δεν επιδιώκω να δώσω λαβή σε συζητήσεις, αλλά απλώς να σας ενημερώσω ότι συμφωνήσαμε τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης μετά από κάποιες σκληρές συζητήσεις, μετά από κουβέντες αντρίκειες και σταράτες, παρότι σε αυτή τη θυελλώδη συζήτηση ακούστηκαν και κάποιες περιστασιακές γυναικείες φωνές. Το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε αποτελεί ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα επειδή αποδίδει όλη τη δέουσα σημασία στη σταθερότητα και επειδή διασφαλίζεται στον μέγιστο βαθμό ότι η εφαρμογή των κανόνων της σταθερότητας δεν θα περιορίσει τις δυνατότητες ανάπτυξης που υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν στην Ευρώπη. Προς τον σκοπό αυτόν, δεν θίξαμε τις αρχές στις οποίες θεμελιώνεται το Σύμφωνο, αλλά εμπλουτίσαμε το πλαίσιο λειτουργίας, πράγμα που σημαίνει ότι εφεξής το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα εφαρμόζεται με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε φάση του οικονομικού κύκλου.

Η μεταρρύθμιση την οποία τελικά θεσπίσαμε είναι ο καρπός μιας εξαιρετικής συνεργασίας, και οφείλω εδώ να το τονίσω, μεταξύ της Επιτροπής και του Συμβουλίου ή, για να γίνω ακριβέστερος, μεταξύ του Σώματος των Επιτρόπων και της Προεδρίας του Συμβουλίου, μεταξύ του αρμοδίου για τα οικονομικά και νομισματικά θέματα Επιτρόπου και του Προέδρου του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών. Υπήρξε για μένα πραγματική ευχαρίστηση που μπόρεσα να συνεργαστώ τόσο στενά με την Επιτροπή.

Έχουν ειπωθεί πολλά για το θέμα της μεταρρύθμισης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και πολλά από όσα ειπώθηκαν είναι καθαρή επινόηση. Αυτοί οι οποίοι λέγουν ότι μετά τη μεταρρύθμιση του συμφώνου θα επιτρέπονται όλα τα ελλείμματα και αυτοί οι οποίοι παρουσιάζουν τα μέτρα μεταρρύθμισης ως πράσινο φως ώστε η Ευρώπη να ακολουθήσει τον εύκολο δρόμο που οδηγεί σε βουνά χρέους πλανώνται πλάνη οικτρά. Ούτε οι βασικοί κανόνες που είναι ενσωματωμένοι στη Συνθήκη ΕΚ ούτε οι βασικοί κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχουν αλλάξει. Τα κριτήρια του 3% και του 60% παραμένουν οι ακρογωνιαίοι λίθοι ενός συστήματος το οποίο θα εξακολουθήσει να βασίζεται σε σαφείς κανόνες και λογικές νομικές διατάξεις.

Επιθυμώ να επαναλάβω εδώ ότι, μόλις διαπιστώνουμε υπέρβαση του ορίου του 3%, η Επιτροπή θα συντάσσει έκθεση και το συγκεκριμένο κράτος μέλος θα τίθεται υπό στενότερη επιτήρηση. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι όπως ίσχυε ανέκαθεν έλλειμμα μεγαλύτερο του ποσοστού αναφοράς, ήτοι 3%, δεν συνεπάγεται αυτόματα την έναρξη της διαδικασίας επί παραβάσει. Ορισμένοι συμπεριφέρονται ωσάν αυτό να ήταν καινοτομία, δείχνοντας έτσι έλλειψη εξοικείωσης με τους όρους της Συνθήκης του Μάαστριχ, η οποία εισήγαγε αυτή τη διάταξη το 1992. Οι εξουσίες της Επιτροπής όχι μόνο δεν έχουν μειωθεί με τη μεταρρύθμιση του συμφώνου αλλά στην πραγματικότητα ενισχύθηκαν. Κατά συνέπεια, δεν αποτελεί πλέον θέμα σοβαρής ανησυχίας αλλά μάλλον σοβαρής επαγρύπνησης ώστε να διασφαλιστεί ότι οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται με λογικό τρόπο, ενώ θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να αποδείξουμε, στη διάρκεια των προσεχών μηνών και με τις αποφάσεις τις οποίες θα κληθούμε να λάβουμε, ότι το Σύμφωνο δεν είναι νεκρό αλλά ότι εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται.

Το δεύτερο σημείο το οποίο περιείχε η ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών ήταν η ενδιάμεση επισκόπηση της στρατηγικής της Λισαβόνας. Θα θυμάστε ότι, κατά τη συζήτηση της 12ης Ιανουαρίου, εκφράστηκε έντονη ανησυχία από βουλευτές του Κοινοβουλίου που είχαν την αίσθηση ότι το Συμβούλιο ανέτρεπε τη θεμελιώδη ισορροπία της στρατηγικής της Λισαβόνας. Μετά την παρουσίαση από την Επιτροπή της ανακοίνωσής της για τη στρατηγική της Λισαβόνας στις 2 Φεβρουαρίου και της ανακοίνωσής της για την κοινωνική ατζέντα, η Επιτροπή και το Συμβούλιο και πάλι ενεργώντας μαζί πέτυχαν να διατηρήσουν τη βασική ισορροπία της στρατηγικής της Λισαβόνας. Αναπροσαρμόσαμε την κατεύθυνση της στρατηγικής της Λισαβόνας επικεντρώνοντάς την στην ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείψαμε την κοινωνική και περιβαλλοντική της διάσταση.

Όπως έκανα και πριν μερικούς μήνες, οφείλω εκ νέου να παρατηρήσω ότι οι λαοί της Ευρώπης δεν εκτιμούν πάντοτε τη σημασία της στρατηγικής της Λισαβόνας, δεδομένου ότι μιλάμε για ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα και ανάπτυξη, και αυτοί οι όροι και οι έννοιες δεν προκαλούν συγκίνηση. Αυτό που πραγματικά θέλουν οι Ευρωπαίοι είναι η εργασία και η δυνατότητα να ξεκινούν επιχειρηματικές δραστηριότητες και να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, να έχουν ανοικτές αγορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να μπορούν να βασίζονται σε αποτελεσματικά συστήματα επικοινωνιών και μεταφορών. Θέλουν να μπορούν να συνδυάζουν την επαγγελματική τους ζωή με την οικογενειακή τους ζωή, να μπορούν να διατηρούν επαφή με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και με τον κόσμο του Διαδικτύου. Θέλουν πρόσβαση σε καλή παιδεία για τα παιδιά τους· θέλουν να έχουν στη διάθεσή τους υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες και όλες τις κοινωφελείς υπηρεσίες· θέλουν αξιοπρεπείς συντάξεις και θέλουν να μπορούν να αναπτύσσονται σε ένα υγιές περιβάλλον. Όλα αυτά είναι στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας. Για να δοθεί αξιοπιστία στην ιδέα ότι οι κυβερνήσεις και η Επιτροπή θα πρέπει στο εξής να είναι περισσότερο προνοητικές και συνεπέστερες όταν εφαρμόζουν αποφάσεις που απορρέουν από τη στρατηγική της Λισαβόνας, ενοποιήσαμε τη δράση που πρόκειται να αναληφθεί σε τρεις άξονες που καλύπτουν δέκα τομείς και εκφράζονται με εκατό επιμέρους μέτρα.

Οι παράγοντες που μετέχουν στην εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι πολλοί: η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλα αυτά τα όργανα και αρχές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αντλούν περισσότερα οφέλη από τη στρατηγική της Λισαβόνας. Αναφέρομαι ειδικά στις εθνικές κυβερνήσεις· δεδομένου ότι αυτές λογοδοτούν στα εθνικά τους κοινοβούλια και στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, εναπόκειται σε αυτές να αναλάβουν την ευθύνη για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου των διαφόρων συνιστωσών της στρατηγικής της Λισαβόνας.

Επιτρέψτε μου να πω δυο λόγια για την οδηγία η οποία φέρει το όνομα ενός πρώην Επιτρόπου. Στις 12 Ιανουαρίου, σας είχα πει ότι η Προεδρία του Συμβουλίου θα έλεγε ναι στο άνοιγμα των αγορών υπηρεσιών και όχι στο κοινωνικό ντάμπινγκ, και ότι θα ήθελε να δει να εξαλείφονται όλοι οι κίνδυνοι κοινωνικού ντάμπινγκ από αυτή την πρόταση οδηγίας. Στη σύνοδο του Μαρτίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε αυτή τη θέση ζητώντας από τους συμμετέχοντες στη νομοθετική διαδικασία να προβούν στις ουσιαστικές αλλαγές που ήταν απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο οδηγίας πληροί πλήρως τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου.

Όσον αφορά το σημείο αυτό, όπως και άλλα, θα ήθελα να αμφισβητήσω την αντίληψη, και ακόμη και την υποψία η οποία συντηρείται από την άγνοια, ότι η παρούσα Επιτροπή βλέπει τον εαυτό της ως τον κινητήριο μοχλό μιας νεοφιλελεύθερης Ευρώπης. Αυτή δεν υπήρξε η εντύπωση που απεκόμισα από συζητήσεις με διάφορα μέλη της Επιτροπής, ιδιαίτερα σχετικά με την οδηγία για την εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Αυτό το σχέδιο οδηγίας είναι καρπός των συζητήσεων της προηγούμενης Επιτροπής. Η νέα Επιτροπή, μαζί με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, θα κάνει τις αλλαγές που απαιτεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο.

Φιλοδοξία μας, κύριε Πρόεδρε, ήταν να διευκρινίσουμε μια παρανόηση η οποία δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ότι δηλαδή θελήσαμε να αποδείξουμε, κάνοντας αυτό το οποίο κάναμε, πως υπάρχει διαφορά μεταξύ της στρατηγικής της αειφόρου ανάπτυξης και της στρατηγικής της Λισαβόνας. Είναι λάθος να ισχυριζόμαστε ότι η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί τον τρίτο πυλώνα της στρατηγικής της Λισαβόνας, διότι η αειφόρος ανάπτυξη είναι μια οριζόντια έννοια η οποία επηρεάζει όλες τις άλλες πολιτικές και η οποία, κατά συνέπεια, αφορά όλες τις πτυχές της στρατηγικής της Λισαβόνας, όπως το περιβάλλον, η αλιεία, η γεωργία, τα δημόσια οικονομικά και η κοινωνική ασφάλιση. Με άλλα λόγια, η αειφόρος ανάπτυξη είναι λοιπόν αυτό το οποίο, στα αγγλικά, ονομάζεται «overarching principle» και θα πρέπει να τηρείται στο επίπεδο της εφαρμογής κάθε πολιτικής που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτόν, η Προεδρία του Συμβουλίου θα αναλάβει την πρωτοβουλία να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου μια δήλωση για τις κατευθυντήριες αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, δήλωση η οποία θα χρησιμεύσει ως βάση για την ανανέωση της στρατηγικής της αειφόρου ανάπτυξης που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ το 2001.

Στη βάση μιας απόφασης η οποία ελήφθη από τους υπουργούς Περιβάλλοντος, εξετάσαμε όλες τις πολιτικές τις οποίες θα πρέπει να έχουμε κατά νου οποτεδήποτε συζητείται το θέμα της αλλαγής του κλίματος. Θα έχετε διαπιστώσει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτησε τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου του Κυότο, και ιδίως την επικύρωση του από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Είναι τώρα καιρός να εκπονήσουμε μια μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ για να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος, μια στρατηγική η οποία πρέπει να είναι συμβατή με τον στόχο του περιορισμού της αύξησης της παγκόσμιας ετήσιας μέσης θερμοκρασίας επιφάνειας στους δύο βαθμούς κατ’ ανώτατο όριο σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ενόψει των μειώσεων εκπομπών που απαιτούνται σε παγκόσμια κλίμακα, οι προσπάθειες που θα καταβληθούν τις προσεχείς δεκαετίες πρέπει να στηριχθούν στην κοινή συναίνεση όλων των χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι έως το 2020 θα απαιτηθούν από τις αναπτυγμένες χώρες προφίλ μείωσης της τάξης του 15 έως 30% σε σχέση με τις τιμές αναφοράς του Κυότο· ο μακροπρόθεσμος στόχος, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος, πρέπει να είναι μειώσεις της τάξης του 60 έως 80% από τώρα έως το 2050.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών, συζητήσαμε ορισμένα θέματα τα οποία αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις. Γνωρίζω ότι με δυσκολία θα μπορούσατε να συγκρατήσετε τη χαρά σας για τα όσα είπαμε σχετικά με το θέμα της μεταρρύθμισης των Ηνωμένων Εθνών. Εκμεταλλευθήκαμε την ευκαιρία της συνόδου του Συμβουλίου για να επανέλθουμε στο οδυνηρό θέμα του Λιβάνου, μιας χώρας η οποία πάει από το ένα κακό στο άλλο και η οποία αξίζει την αλληλεγγύη των Ευρωπαίων. Κατά συνέπεια, καλέσαμε τη Συρία να εφαρμόσει γρήγορα τις δεσμεύσεις της για την απόσυρση όλων των στρατευμάτων και όλων των υπηρεσιών πληροφοριών της από τον Λίβανο.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρουσιάσω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, αλλά θα συμπληρώσω τα κενά στο τέλος της συζήτησης, εφόσον υπάρξει συζήτηση.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, αξιότιμοι βουλευτές, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να μοιραστώ μαζί σας την ανάλυση των συμπερασμάτων του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην οποία προέβη η Επιτροπή και να σας εξηγήσω πώς η Επιτροπή σκοπεύει να δώσει συνέχεια στις σημαντικές αποφάσεις που ελήφθησαν εκεί.

Εν γένει, χαιρετίζω τα συμπεράσματα του εαρινού Συμβουλίου, που ήταν ιδιαιτέρως σημαντικά, δεδομένου ότι το Συμβούλιο αυτό πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή και ότι η ΕΕ έπρεπε να αποδείξει ότι είναι ικανή να αντιμετωπίζει τις κύριες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.

Πιστεύω ότι έχουμε ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε αυτή την πρόκληση και ότι η Επιτροπή έχει δώσει την αναγκαία ώθηση και πολιτική καθοδήγησης. Πρέπει να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας για να επαινέσω τις προσπάθειες και τις ικανότητες του Προέδρου Juncker και, γενικότερα, της Προεδρίας του Λουξεμβούργου καθ’ όλη τη διαδικασία. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια ιδέα, αναφορικά με αυτό το Συμβούλιο, την οποία θεωρώ σημαντική, τόσο σήμερα όσο και για το μέλλον της Ευρώπης: την ιδέα της σύγκλισης μεταξύ των κύριων θεσμικών οργάνων.

Πράγματι, η πρώτη παράγραφος των συμπερασμάτων είναι σαφής για τους στρατηγικούς στόχους της Επιτροπής για την περίοδο 2005-2009, και παραθέτω: «Οι αρχηγοί κράτους ή κυβερνήσεως έλαβαν τους στόχους αυτούς υπό σημείωση και δήλωσαν ικανοποιημένοι για την ευρεία σύμπτωση απόψεων μεταξύ Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες της Ένωσης, και δη τη νομοθετική δραστηριότητα για τα ερχόμενα χρόνια». Αυτό το πνεύμα θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που η Ένωση αναμένεται να αντιμετωπίσει στο μέλλον.

Όσον αφορά την πρακτική πλευρά, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και την ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη του τριπτύχου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, και ελπίζουμε ότι θα τα βοηθήσουν να συνάψουν τη συμφωνία για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές της Ένωσης.

(EN) Θέλω τώρα να αναφερθώ περισσότερο λεπτομερώς στα τρία βασικά θέματα τα οποία, όπως γνωρίζετε, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πρώτον, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τον Νοέμβριο του 2003 έπαψε να υφίσταται συναίνεση ως προς το Σύμφωνο. Πλέον, έχει επιτευχθεί νέα συναίνεση για ένα κατάλληλο δημοσιονομικό πλαίσιο. Η δε συμβολή της Επιτροπής προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξε πολύ σημαντική. Η Επιτροπή ξεκίνησε τις συζητήσεις στην έκθεσή της για τα δημόσια οικονομικά το 2004 και τον Σεπτέμβριο του 2004 ενέκρινε ανακοίνωση για την ενίσχυση και την αποσαφήνιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Έκτοτε, η Επιτροπή συνεισφέρει ενεργά στον διάλογο για τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου και στηρίζει την Προεδρία στις προσπάθειές της για την επίτευξη συναίνεσης, με παράλληλη διατήρηση της ουσίας του δημοσιονομικού μας πλαισίου.

Η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα, καθόσον αποκαθιστά την αξιοπιστία του Συμφώνου και σέβεται τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Βάσει της συμφωνίας αυτής διαφυλάσσονται οι αρχές της Συνθήκης. Το δημοσιονομικό έλλειμμα των κρατών μελών δεν μπορεί να υπερβεί το 3% του ΑΕγχΠ και το κυβερνητικό χρέος εξακολουθεί να περιορίζεται στο 60%. Για την αποφυγή των υπερβολικών ελλειμμάτων, τυχόν υπέρβαση αυτών των ορίων μπορεί να είναι μόνο προσωρινή και να οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Ένα νέο στοιχείο είναι ότι τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν μεγαλύτερη πειθαρχία. Πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των ελλειμμάτων σε περιόδους ανάπτυξης, ενώ προβλέπεται ένας βαθμός ευελιξίας για τις περιόδους οικονομικών δυσχερειών.

Η Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει τις προτάσεις της για την τροποποίηση των συναφών κανονισμών πριν από τα τέλη του τρέχοντος μηνός έτσι ώστε η μεταρρύθμιση να έχει ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο. Μας συμφέρει όλους να σημειώσουμε ταχεία πρόοδο για την οριστικοποίηση της μεταρρύθμισης του Συμφώνου, προκειμένου να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα ως προς τα δημόσια οικονομικά και τις δημοσιονομικές εξελίξεις.

Αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι φιλόδοξο, όμως μπορεί αναμφίβολα να επιτευχθεί με τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων: των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είμαι βέβαιος ότι μπορώ να υπολογίζω στη συνεργασία σας για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η Επιτροπή θα πράξει ό,τι χρειαστεί προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχία αυτής της κοινής προσπάθειας και είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί στενά μαζί σας προς αυτή την κατεύθυνση, όπως ζητείται στην κοινή πρόταση ψηφίσματος. Για να είναι αποτελεσματικό, το Σύμφωνο πρέπει να τύχει της ευρύτερης δυνατής πολιτικής στήριξης, και γι’ αυτό η ευρεία στήριξη στους κόλπους του Κοινοβουλίου είναι απολύτως απαραίτητη.

(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χάρη στον πολύ ενεργό ρόλο της Προεδρίας του Συμβουλίου, η πρόσφατη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έδωσε την πολιτική ώθηση η οποία είναι απαραίτητη για να δοθεί νέα πνοή στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας. Θέσαμε εκ νέου αυτή τη στρατηγική στη σωστή πορεία δίνοντάς της σαφείς στόχους, ήτοι ανάπτυξη και απασχόληση, μαζί με στοχοθετημένες και αποτελεσματικές δράσεις και απλοποιημένα μέσα με τήρηση, βεβαίως, των μονίμων στόχων της Ένωσης, ιδιαίτερα της αειφόρου ανάπτυξης. Η Επιτροπή είναι εξαιρετικά ικανοποιημένη από αυτή την έκβαση, διότι οι προτάσεις της αποτέλεσαν σημείο εκκίνησης των συζητήσεων και των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Προσωπικά, χαίρομαι για το γεγονός ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ενέκριναν και επικύρωσαν την προσέγγισή μας με μια τέτοια ομοφωνία. Αυτό αποτελεί εύγλωττη μαρτυρία για τον ηγετικό ρόλο τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει η Επιτροπή υποστηριζόμενη βεβαίως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου το σημαντικό ψήφισμα για το θέμα αξίζει να αναφέρουμε σε τομείς οι οποίοι, πρέπει να το αναγνωρίσουμε, εμπίπτουν κατά μέγα μέρος στην αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων.

Η ουσία των μηνυμάτων μας έτυχε καλής υποδοχής. Οι συζητήσεις μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων έδειξαν ότι τα κράτη μέλη ενστερνίστηκαν πραγματικά τις ιδέες μας. Αποφασίζοντας τώρα να δώσουν νέα πνοή στη στρατηγική της Λισαβόνας, τα κράτη μέλη απαντούσαν επίσης στην έκθεση Kok, η οποία συζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Νοεμβρίου. Το επόμενο έργο τους είναι να ορίσουν εθνικούς συντονιστές και να ετοιμάσουν, έως τα τέλη του έτους, τα προγράμματα μεταρρύθμισης που θα αναλύουν λεπτομερώς τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η αναπροσαρμογή της στρατηγικής προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, συγκέντρωσε ευρεία υποστήριξη. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο των εθνικών και κοινοτικών πόρων που αφορούν τους τρεις άξονες – τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο παρείχε τις αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τους στόχους της Λισαβόνας και τη σχέση τους με τη στρατηγική της αειφόρου ανάπτυξης. Η βελτιωμένη διακυβέρνηση, την οποία δέχονται ως ουσιώδη συνιστώσα για την εφαρμογή τα κράτη μέλη, απετέλεσε επίσης μια σημαντική πτυχή, διότι χρησίμευσε πραγματικά στο να δοκιμαστεί η αξιοπιστία της νέας στρατηγικής της Λισαβόνας και να αποδειχθεί αν τα κράτη μέλη ήσαν πράγματι διατεθειμένα να δεχθούν ένα ισχυρότερο σύστημα διακυβέρνησης. Η απάντησή τους υπήρξε θετική.

Τα κύρια στοιχεία αυτού του συστήματος θα είναι οι ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές και τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα που πρόκειται να παρουσιαστούν στα τέλη του 2005. Καθήκον της Επιτροπής τώρα είναι να συνεχίσουμε αυτή την εργασία επισημοποιώντας την παρακολούθηση των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Διακρίνω τέσσερα βασικά ορόσημα για τους προσεχείς μήνες.

Το πρώτο ορόσημο ήταν η έγκριση από την Επιτροπή εχθές, 12 Απριλίου, των ολοκληρωμένων κατευθυντηρίων γραμμών τις οποίες παρουσίασαν στο Σώμα σήμερα το απόγευμα ο Αντιπρόεδρος Verheugen και οι Επίτροποι Almunia και Spidla. Πρόκειται για μια σημαντική άσκηση με την οποία η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη μεγαλύτερη εστίαση στην ανάπτυξη και την απασχόληση και παρέχει στα κράτη μέλη ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο εργασίας για την προετοιμασία των αντιστοίχων προγραμμάτων τους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη σύνοδο του Ιουνίου θα κληθεί να επικυρώσει πολιτικά αυτή την προσέγγιση.

Η προσέγγισή μας δημιουργεί προστιθέμενη αξία και αυτό για τρεις λόγους. Καταρχάς, χρησιμεύει για τη βελτίωση της συνοχής των δράσεων και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της μακροοικονομίας και της μικροοικονομίας και στον τομέα της απασχόλησης, παρέχοντας την απαραίτητη διευκρίνιση όσον αφορά τη διαδικασία της οικονομικής διακυβέρνησης και της διαφύλαξης της ουσιώδους ισορροπίας μεταξύ της επιχειρησιακής στρατηγικής και της πολιτικής προβολής. Δεύτερον, εγκαινιάζει την προετοιμασία του πρώτου στοιχείου του νέου τριετούς κύκλου της Λισαβόνας. Τέλος, παρέχει το πολιτικό και στρατηγικό πλαίσιο εργασίας εντός του οποίου τα κράτη μέλη πρόκειται να οικοδομήσουν τα δικά τους εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων.

Το δεύτερο ορόσημο σε αυτή τη διαδικασία θα είναι η παρουσίαση ενός κοινοτικού προγράμματος της στρατηγικής της Λισαβόνας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την ευχή η παρούσα Επιτροπή να παρουσιάσει ένα κοινοτικό πρόγραμμα δράσης παράλληλα με τα εθνικά προγράμματα. Αυτό το έγγραφο, το οποίο πρόκειται να ετοιμαστεί έως το ερχόμενο καλοκαίρι, θα απαριθμεί τις δράσεις οι οποίες περιέχονταν στο έγγραφο το οποίο συνόδευσε την ανακοίνωσή μας της 2ας Φεβρουαρίου σχετικά με την αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η Επιτροπή θα εφαρμόσει επίσης με ταχείς ρυθμούς αυτό το κοινοτικό πρόγραμμα παρουσιάζοντας τις πολυάριθμες σημαντικές πρωτοβουλίες τις οποίες έχουμε αναγνωρίσει και οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπως η μεταρρύθμιση των κρατικών επιδοτήσεων, το ευρωπαϊκό τεχνολογικό ινστιτούτο και η πρωτοβουλία i2010.

Το τρίτο ορόσημο θα είναι μια ανακοίνωση υπό μορφή μεθοδολογικού οδηγού για την υποβολή των εθνικών εκθέσεων. Με τον τρόπο αυτόν, η Επιτροπή θα παράσχει αρχική καθοδήγηση για την προετοιμασία των εθνικών εκθέσεων. Το τέταρτο και τελικό ορόσημο θα είναι η προετοιμασία και η ανάλυση των εθνικών προγραμμάτων, οι οποίες, όπως προβλέπουμε, θα πραγματοποιηθούν το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Είδαμε λοιπόν, και μπορούμε τώρα να διαπιστώσουμε, ότι δεν επρόκειτο πραγματικά για μια απλή πολιτική διακήρυξη, ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επεδίωξε πραγματικά μια νέα αξιοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας και έχουμε ήδη αρχίσει να την κάνουμε πράξη.

Στο περιθώριο της συζήτησης για τη στρατηγική της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου τη σημασία μιας εσωτερικής αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών ως μέσο επίτευξης των κύριων στόχων της ανάπτυξης και της απασχόλησης ενώ δίδει έμφαση στην ανάγκη προστασίας του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας που αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες προκειμένου να αναπτυχθεί ευρεία συναίνεση για καθέναν από αυτούς τους στόχους. Οφείλω ακόμη μια φορά να υπογραμμίσω, όπως το έκανα στις 2 Φεβρουαρίου, ότι η Επιτροπή πιστεύει πως είναι δυνατό να επιτύχει αυτή τη συναίνεση. Από την άποψη αυτή, το Κοινοβούλιό σας έχει φυσικά να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο.

Το τρίτο σημαντικό θέμα που συζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν η αειφόρος ανάπτυξη. Αισθάνομαι ικανοποίηση για το γεγονός ότι τα συμπεράσματα του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χρησίμευσαν για να επιβεβαιωθεί η σημασία της στρατηγικής της αειφόρου ανάπτυξης καθιστώντας ταυτόχρονα σαφές ότι η στρατηγική της Λισαβόνας συμβάλλει στην επιδίωξη του ευρύτερου στόχου της αειφόρου ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι επίσης σημαντικό να σημειώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναγνώρισε τη σημασία του διακυβεύματος της αλλαγής του κλίματος, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι η παγκόσμια ετήσια αύξηση στη θερμοκρασία της επιφάνειας δεν πρέπει να υπερβεί τους δύο βαθμούς Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Σημειώνω επίσης με ικανοποίηση τη θετική υποδοχή της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο Η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, καθώς και του αιτήματος της Επιτροπής να συνεχίσει την ανάλυση κόστους-οφέλους όσον αφορά τις στρατηγικές μείωσης του CO2. Αυτό θα βοηθήσει την Ένωση να εκπονήσει μια μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική, σχεδιασμένη έτσι ώστε να μειώσει τις εκπομπές στις βιομηχανικές χώρες κατά 15 έως 30% έως το 2020. Η Επιτροπή έχει την πρόθεση να συνεχίσει τη δράση της μέσω της δεύτερης φάσης του ευρωπαϊκού προγράμματος για την αλλαγή του κλίματος.

Τέλος, χαίρομαι για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε δώσει ένα ισχυρό μήνυμα ως προς τη θέληση της Ένωσης να δώσει καινούργια ώθηση στις διεθνείς διαπραγματεύσεις μελετώντας τις σχετικές επιλογές για ένα πλαίσιο ρυθμίσεων που θα ισχύσει μετά το 2012. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιθυμεί να δει τον Ιούνιο την έγκριση μιας διακήρυξης για τις κατευθυντήριες γραμμές της αειφόρου ανάπτυξης και προτίθεται να εξετάσει την αναθεώρηση της στρατηγικής της αειφόρου ανάπτυξης το δεύτερο εξάμηνο αυτού του έτους. Στον ίδιο τομέα, η Επιτροπή θα διατυπώσει τις κατάλληλες προτάσεις για την επίτευξη των στόχων του Συμβουλίου.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου, εν κατακλείδι, να πω ότι τα αποτελέσματα του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως θα συμφωνείτε βεβαίως και εσείς, αποτελούν μια εξαιρετική βάση για να εργαστούμε για μια αναθέρμανση της οικονομίας της Ένωσης στο πολύ ευρύτερο πλαίσιο της επιδίωξης της αειφόρου ανάπτυξης. Ωστόσο, πολλή δουλειά απομένει ακόμη να γίνει πριν οι στόχοι που έχουν εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορέσουν να επιτευχθούν και υλοποιηθούν πλήρως. Αυτό θα απαιτήσει την κινητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή, κατά το μέρος που την αφορά, έχει πλήρως κινητοποιηθεί για να παράσχει τη συμβολή της χωρίς καθυστέρηση. Υπολογίζω στη συμμετοχή σας και στην ενεργό στήριξή σας.

Θα τελειώσω όπως άρχισα, αναφερόμενος στην ιδέα της σύγκλισης μεταξύ των θεσμικών οργάνων, σύγκλιση πάνω σε μεσοπρόθεσμους στόχους, και πιστεύω ότι αυτό το ίδιο πνεύμα σύγκλισης το οποίο ήταν άλλωστε εμφανές εχθές, όταν απευθύνθηκα στην προσωρινή επιτροπή για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης πρέπει να επικρατήσει το προσεχές διάστημα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην εαρινή του σύνοδο κατόρθωσε να σημειώσει σημαντική πρόοδο, αναθεωρώντας τόσο τη στρατηγική της Λισαβόνας όσο και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το επόμενο εμπόδιο που πρέπει να περάσουμε είναι οι δημοσιονομικές προοπτικές. Για τον σκοπό αυτόν, η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου θα είναι ουσιώδους σημασίας – το ίδιο και το έργο που υλοποιούμε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Poettering, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, η Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ επιδοκιμάζει τα αποτελέσματα της εαρινής συνόδου κορυφής που αφορούν τη στρατηγική της Λισαβόνας. Είμαστε της άποψης ότι βρήκε έναν κατάλληλο τρόπο για να εκφράσει τις σκέψεις του, ενώ οι στόχοι είναι φιλόδοξοι, αλλά και ρεαλιστικοί.

Θεωρούμε, όπως και το Συμβούλιο και η Επιτροπή, ότι στόχος μας πρέπει να είναι να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιτύχουμε περισσότερη ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της ανάπτυξης για να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας. Έτσι, αποτελεί κοινό καθήκον της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου η διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται σε αυτόν τον σκοπό. Αυτό ισχύει ιδίως για το σύνολο της νομοθεσίας για τον τομέα του REACH, δηλαδή της νομοθεσίας για τα χημικά, όπου εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οφείλουμε να υλοποιήσουμε ένα μεγάλο νομοθετικό έργο. Απευθύνω έκκληση στην Επιτροπή να συμβάλει και η ίδια σε αυτή την προσπάθεια.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, επικροτούμε σαφώς το γεγονός ότι τώρα δεν υπάρχει καλή συνεργασία μόνο μεταξύ Επιτροπής, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, αλλά και –κυρίως– με τα εθνικά κοινοβούλια. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρότεινε την, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλή πρωτοβουλία να διεξαγάγουμε διαβουλεύσεις για τη στρατηγική της Λισαβόνας εδώ στο Σώμα με συναδέλφους από τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό είναι θετικό και για την ίδια την υπόθεση –τη στρατηγική της Λισαβόνας– αλλά και για τη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων και πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους τομείς πολιτικής.

Σχετικά με τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού νομίσματος, η μεγάλη πλειοψηφία της Ομάδας μας θα θεωρούσε σωστό να είχαμε διατηρήσει τους σημερινούς κανόνες. Υπογραμμίζουμε με έμφαση ότι η εμπιστοσύνη στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού νομίσματος αποτελεί τη βάση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων μεταξύ τους και της εμπιστοσύνης στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Απευθύνομαι τώρα ιδίως στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος έχει μεγάλη σχετική πείρα –νομίζω ότι είναι ο μόνος εδώ που ήταν παρών στο Μάαστριχτ και έβαλε την υπογραφή του στη Συνθήκη– λέγοντας ότι πρέπει βεβαίως να παραδεχτούμε ότι ελήφθη μέριμνα για να διασφαλιστεί πως δεν θα γίνονταν εκπτώσεις στα κριτήρια του 3% και του 60%. Γι’ αυτό άλλωστε δεν είναι σωστή η ερμηνεία ότι μπορούμε να πάμε στο 4%, ίσως μάλιστα και να το ξεπεράσουμε. Στο συμπέρασμα αναφέρεται ρητώς ότι, εάν το χρέος υπερβαίνει το 3%, θα πρέπει να το υπερβαίνει μόνο λίγο και ότι δεν υπάρχει λευκή επιταγή ή δικαιολογία για απεριόριστο νέο χρέος.

Καλώ την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ομάδας μας, να συνεχίσει να εκπληρώνει μελλοντικά με αποφασιστικότητα την αποστολή της ως θεματοφύλακας της νομιμότητας και της σταθερότητας.

Ως προς την Κροατία, η Ομάδα μας είναι της γνώμης ότι δεν την αντιμετωπίζουμε δίκαια. Ωστόσο, επιδοκιμάζουμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται, ιδίως από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τελικά δεν θα αποφασίσει ή θα εκδώσει προσωρινή απόφαση μόνο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για το εάν θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις, αλλά θα συσταθεί και μια επιτροπή που θα αξιολογήσει την κατάσταση στην Κροατία. Συνιστώ να αρχίσουμε σύντομα τις εργασίες μας, έτσι ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την Κροατία.

Υποστηρίζω θερμά όλα όσα ειπώθηκαν για το Κυότο. Τασσόμαστε στο πλευρό όλων εκείνων που προωθούν με αποφασιστικότητα τη μείωση των εκπομπών. Στο κοινό μας ψήφισμα –το συμβιβαστικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου– στην παράγραφο 35, λαμβάνουμε θέση και για το εμπάργκο όπλων κατά της Κίνας. Το μήνυμά μας προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων είναι ότι το Σώμα –και θεωρώ ότι είμαστε σύμφωνοι εδώ– ή τουλάχιστον εμείς ως Ομάδα δεν μπορούμε να εγκρίνουμε την άρση του εμπάργκο όπλων για λόγους που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και για άλλους λόγους.

(Χειροκροτήματα)

Τις επόμενες εβδομάδες, η πρώτη προτεραιότητα θα είναι η ψήφιση του ευρωπαϊκού συντάγματος. Παρακαλούμε όλους τους εμπλεκομένους να συμβάλουν προκειμένου να επιτύχουμε πλειοψηφία στα δημοψηφίσματα που θα γίνουν στη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, έτσι ώστε να έχουμε μια καλή βάση για όλα τα μετέπειτα δημοψηφίσματα, γιατί το σύνταγμα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και το χρειαζόμαστε για το μέλλον της Ευρώπης.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμο κενό Σώμα, άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τον κ. Poettering. Εμείς, ως Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλαμε πάρα πολύ να ακούσουμε πώς αντιμετωπίζει τώρα το γεγονός ότι μια σειρά Χριστιανοδημοκρατών αρχηγών κυβερνήσεων εκπροσωπεί διαφορετική γνώμη από αυτήν της συντριπτικής πλειοψηφίας της Ομάδας του ΕΛΚ-ΕΔ εδώ στο Σώμα. Χρησιμοποίησε σχετικά κομψές εκφράσεις για να καλύψει αυτή τη ρήξη στους κόλπους της οικογένειας των συντηρητικών κομμάτων, μεταξύ της κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία ασφαλώς δεν είναι ομοιογενής αλλά ιδιαιτέρως ετερογενής, και των αρχηγών κυβερνήσεων.

Ποιο είναι λοιπόν το ζητούμενο; Ο κ. Poettering ξεκίνησε από τη Λισαβόνα και επιδοκίμασε απερίφραστα τη σχετική στρατηγική. Εδώ συμφωνούμε απόλυτα. Πολύ σωστά είπε, όπως είπαν και ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, ότι σε αυτή τη σύνοδο κορυφής δόθηκαν μηνύματα σχετικά με τη Λισαβόνα και την υλοποίηση των στόχων της. Αυτό ελπίζαμε άλλωστε, αυτό είναι το θετικό από αυτή τη σύνοδο κορυφής και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Εδώ συμφωνούμε απόλυτα.

Κύριε Poettering, η σύνοδος κορυφής και το αποτέλεσμά της μπορούν να κατανοηθούν σωστά μόνο μέσα από τον συνδυασμό της μεταρρύθμισης του Συμφώνου Σταθερότητας και της ανάγκης για περισσότερη ευελιξία από την πλευρά των εθνικών κυβερνήσεων και των καθορισμένων στόχων της διαδικασίας της Λισαβόνας, καθώς εκείνοι που θέλουν και πρέπει να επενδύσουν στους στόχους της Λισαβόνας πρέπει να είναι και σε θέση να επενδύσουν σε αυτούς τους στόχους ως κράτη.

Η ιδιαίτερη γοητεία του αποτελέσματος αυτής της συνόδου κορυφής έγκειται στον συνδυασμό των απαραιτήτων μέσων για την επίτευξη ευελιξίας που περιλαμβάνονται τώρα σε αυτό το σύμφωνο και των στόχων της διαδικασίας της Λισαβόνας που περιγράφηκαν. Γι’ αυτό εμείς, η Ομάδα του ΕΣΚ, είμαστε σε θέση να επικροτήσουμε απερίφραστα τα αποτελέσματα, και αυτό εκφράζεται επίσης στο ψήφισμά μας, το οποίο θα εγκρίνουμε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία – υποθέτω ότι τώρα ακόμα και οι σκεπτικιστές του ΕΛΚ-ΕΔ θα εγκρίνουν τις διατυπώσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ασφάλειας, οι οποίες είναι σχεδόν ταυτόσημες με όσα ζητούσαμε πριν από αυτή τη σύνοδο κορυφής. Το ελπίζουμε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι’ αυτό.

Κύριε Poettering, σας άκουσα με την ίδια προσοχή να δηλώνετε ότι υποστηρίζετε την ταχεία έναρξη διαπραγματεύσεων με την Κροατία, πράγμα που ασφαλώς καταλαβαίνω. Σήμερα το μεσημέρι θα δούμε πόσο αξιόπιστες είναι οι δηλώσεις της Ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ όταν το ζητούμενο είναι να καταλήξει σε συμπεράσματα στο πλαίσιο ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Όμως, εάν εκείνοι που ελπίζουν τώρα στην Κροατία στην αξιοπιστία των δηλώσεών σας αντιμετωπιστούν ενδεχομένως σήμερα το μεσημέρι όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία, τότε θα ήταν καλύτερο να πούμε εξαρχής στους πολιτικούς του Ζάγκρεμπ ότι θα πρέπει να ξανασυζητήσουν με τον κ. Poettering.

(Χειροκροτήματα)

Η Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών επιδοκιμάζει σαφώς το γεγονός ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου δίνουν ελπίδες, ιδίως σε έναν ακόμα τομέα. Αναφορικά με τον ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο, τα τελευταία χρόνια δώσαμε βάρος, ως σοσιαλδημοκράτες, στα αιτήματά μας για την αειφόρο ανάπτυξη και την κλιματική μεταβολή. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν τώρα –ο κ. Πρόεδρος της Επιτροπής επανήλθε σε αυτό– μας δείχνουν την κατεύθυνση. Επιστρέφω στις σωστές σας παρατηρήσεις για το δημοψήφισμα στη Γαλλία. Πρέπει να πούμε στους πολίτες ότι καμία χώρα σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε και οι χώρες με ιδιαίτερα ανεπτυγμένη βιομηχανία, δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μόνη της τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Η Ευρώπη μπορεί να το κατορθώσει μόνον ως Κοινότητα: ως οικονομική, νομισματική και κοινωνική κοινότητα και ως κοινότητα την οποία μπορεί η Ευρώπη να διαμορφώσει ως δύναμη, ως κοινότητα αειφόρου ανάπτυξης και μείωσης των περιβαλλοντικών κινδύνων. Πρόκειται για παγκόσμιες προκλήσεις που δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει μόνη της ούτε η Γαλλία, ούτε η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο ή η Πορτογαλία. Η Ευρώπη ως ήπειρος και η ΕΕ ως μορφή πολιτικής οργάνωσης αυτής της ηπείρου οφείλουν να αντιμετωπίσουν αυτούς τους κινδύνους. Αυτό ήταν ένα μήνυμα της εαρινής συνόδου κορυφής το οποίο δεν πρέπει να υποτιμήσουμε. Οι σοσιαλδημοκράτες του Σώματος είναι ευγνώμονες γι’ αυτό και ως εκ τούτου μπορούμε να εγκρίνουμε την πρόταση ψηφίσματος περιμένοντας με χαρά ευρεία υποστήριξη, με ήσυχη τη συνείδηση, και από το ΕΛΚ-ΕΔ και από την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, συχνά φαίνεται ότι τα μικρότερα κράτη μέλη καλούνται να διασώσουν την Ευρώπη από τα προβλήματα που δημιουργούν οι μεγαλύτεροι εταίροι τους. Κύριε Juncker, φοβούμαι ότι πέσατε για μια ακόμη φορά θύμα των μεγάλων προσδοκιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την περίοδο αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις οι οποίες θα δοκιμάσουν όχι μόνο την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στις ανάγκες των πολιτών της, αλλά και την ίδια την ικανότητά της να μείνει ενωμένη.

Η πρόκληση που απασχόλησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν η αναζωογόνηση των δυνατοτήτων μας στον τομέα της οικονομικής ανάπτυξης. Η οικονομία μας λιμνάζει αφότου ξεκίνησε το 2000 η εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας· μοιάζει σαν ένας ιός της χιλιετίας ηπειρωτικών διαστάσεων να έχει πλήξει την ανταγωνιστικότητά μας και να έχει καταβάλει την αποφασιστικότητά μας να λάβουμε δύσκολες αποφάσεις.

Η διάσκεψη παρουσιάστηκε ως μια επανεκκίνηση του δεκαετούς προγράμματος της Λισαβόνας· εντούτοις, στους Φιλελεύθερους και τους Δημοκράτες δημιουργεί την εντύπωση ότι οι ηγέτες της Ευρώπης προχωρούν στα τυφλά αντί να προχωρούν με αποφασιστικότητα. Η μεγαλόστομη διατύπωση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου δεν συνοδεύεται από τη βαρύτητα της πειθαρχημένης σκέψης. Το κείμενο χαρακτηριζόταν από υπερβολική ρητορική και ελάχιστη δράση. Οι εκκλήσεις προς τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέους παράγοντες ανταγωνιστικότητας, προς τους καταναλωτές να επωφεληθούν από τα νέα αγαθά και τις υπηρεσίες και προς τους εργαζομένους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες συνδυάζονταν παραδόξως με το αίτημα προς την Επιτροπή να συντάξει εκ νέου ένα μείζον νομοθετικό κείμενο για την εσωτερική αγορά το οποίο θα επέτρεπε την ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών. Το σχέδιο οδηγίας για τις υπηρεσίες μπορεί να βελτιωθεί, όμως αυτό θα γίνει με σοβαρότητα από το Κοινοβούλιο και το αρμόδιο τομεακό συμβούλιο, και όχι από αρχηγούς κρατών οι οποίοι ασκούν δημαγωγική πολιτική και υποδαυλίζουν εθνικιστικά αισθήματα.

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρεται ότι οι δημοσιονομικές προοπτικές θα προσφέρουν στην Ένωση επαρκείς πόρους ώστε να υλοποιήσει τις πολιτικές της δεσμεύσεις, ιδίως τις προτεραιότητες της Λισαβόνας, ωστόσο τα κράτη μέλη εξακολουθούν, από τη μια, να ζητούν έναν περιοριστικό προϋπολογισμό και, από την άλλη, να δεσμεύουν για μια επταετία τις εξωτερικές δαπάνες.

Οι Φιλελεύθεροι και οι Δημοκράτες αυτού του Σώματος δεν συμμερίζονται την ικανοποίηση του κ. Barroso για την εαρινή σύνοδο. Κύριε Juncker, συγχαίρουμε θερμά την Προεδρία σας γι’ αυτή την «επικίνδυνη αποστολή»: η παροιμιώδης ικανότητά σας να επιτυγχάνετε συμβιβασμούς διέσωσε τα υπολείμματα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Όμως, η χαλαρή του διατύπωση και οι ρήτρες περί μη εφαρμογής του τρομάζουν τους ορθόδοξους οικονομολόγους, ενώ η εκμετάλλευση από τον κ. Μπερλουσκόνι αυτής της νέας ευελιξίας προκειμένου να προσφέρει νέες φοροαπαλλαγές πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές στη χώρα του καταδεικνύει την περιφρόνηση με την οποία ορισμένοι ανεύθυνοι ηγέτες θα μεταχειριστούν τους εταίρους τους στην ευρωζώνη.

Τι απέγινε η ηγεσία της Ευρώπης; Πού είναι η αίσθηση κοινού σκοπού; Είναι να απορεί κανείς που οι γάλλοι και βρετανοί πολίτες επιδεικνύουν ελάχιστο ενθουσιασμό για μια νέα συνθήκη, τη στιγμή που δύο από τους μακροβιότερους ηγέτες μας έχουν αποτύχει οικτρά στις προσπάθειές τους να εξηγήσουν και να δικαιολογήσουν την Ένωση στους συμπατριώτες τους; Το κενό ηγεσίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργεί τον κίνδυνο εκτροχιασμού όχι μόνο της Συνταγματικής Συνθήκης, αλλά και ολόκληρου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Εάν δεν επικυρωθεί το Σύνταγμα η ευθύνη θα βαραίνει αποκλειστικά και μόνον τους ηγέτες οι οποίοι θυσιάζουν τη μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή ενότητα προς όφελος της βραχυπρόθεσμης δημοτικότητάς τους σε εθνικό επίπεδο.

Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, δεν μπορώ παρά να οδηγηθώ στο συμπέρασμα ότι το κόμμα σας, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δεν ανταποκρίνεται στους στόχους της Ένωσής μας. Αποτύχατε να χρησιμοποιήσετε την πλειοψηφία σας στο Συμβούλιο προκειμένου να αναπτύξετε μια συνεκτική εσωτερική οικονομική στρατηγική. Αδυνατείτε να συγκροτήσετε ένα ενιαίο μέτωπο εδώ, προκειμένου να υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μας έναντι της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, για να μην αναφέρω τις απόψεις που ακούσαμε για την περίπτωση της Κροατίας. Η Ένωσή μας ταπεινώνεται στο εξωτερικό όταν αντιπαρέρχεται τόσο εύκολα τις ηθικές της αναστολές προκειμένου να διασφαλίσει ευνοϊκό εμπορικό καθεστώς από ολοκληρωτικά καθεστώτα στη Ρωσία ή στην Κίνα· όταν υποκρινόμαστε ότι δεν βλέπουμε τον ανθρώπινο πόνο στο Σουδάν· όταν σιωπούμε έναντι των υπερβολικών αντιδράσεων των Αμερικανών, οι οποίοι φυλακίζουν πολίτες μας χωρίς να τους απαγγέλλουν κατηγορίες και αρνούνται στα αεροσκάφη μας την πρόσβαση στον εναέριο χώρο τους. Υπό τις συνθήκες αυτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσφέρει υπηρεσίες στους πολίτες της. Η Ευρώπη χρειάζεται και αξίζει περισσότερα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιέχουν επιτέλους και ορισμένα ευχάριστα μηνύματα για την Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία. Είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά και ίσως αυτός να είναι ο λόγος για τον οποίο ο Πρόεδρος Barroso είπε ότι οι Πράσινοι βρίσκονται εκτός συστήματος ή ότι ανήκουν στο αντισύστημα. Δεν το πιστεύω και ελπίζω να εκμεταλλευθούμε το χρονικό διάστημα που μας χωρίζει από τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου για να τον πείσουμε περί του αντιθέτου.

Θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι, δυστυχώς, στα τέσσερα σημεία αυτής της διάσκεψης που θεωρήσαμε σχετικώς θετικά, η Επιτροπή έμεινε πίσω γιατί είχε λάβει διαφορετική θέση. Τα σημεία αυτά είναι: η μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας, οι συγκεκριμένοι αριθμητικοί στόχοι όσον αφορά το πρωτόκολλο του Κυότο, τους οποίους η Επιτροπή αποφάσισε δυστυχώς να μην αναφέρει, η αποκατάσταση των ισορροπιών της στρατηγικής της Λισαβόνας από άποψη περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας –έστω και με ασαφή και αόριστο ακόμη τρόπο– και ένα είδος αποκατάστασης της επαφής με την πραγματικότητα όσον αφορά την οδηγία Bolkestein, παρόλο που είναι δύσκολο να γίνει δεκτό ακόμη και από το Κοινοβούλιο ότι, πριν από την έγκριση της οδηγίας Bolkestein, πρέπει να εκπονηθεί μια οδηγία για τις κοινωφελείς υπηρεσίες.

Θεωρούμε και εμείς ότι η μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας ήταν θετική και ότι το Σύμφωνο λαμβάνει πλέον καλύτερα υπόψη τη γενικότερη οικονομική συγκυρία και τις ειδικές εθνικές καταστάσεις. Οι θετικές αυτές πλευρές αντισταθμίζονται ασφαλώς σε σημαντικό βαθμό από το γεγονός ότι οι κατευθύνσεις παραμένουν ιδιαίτερα αόριστες όσον αφορά την ποιότητα των δαπανών. Για παράδειγμα, η επιλογή να επενδυθούν 700 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την κατασκευή του διεθνούς πειραματικού θερμοπυρηνικού αντιδραστήρα, όταν οι πλέον αισιόδοξοι προβλέπουν ότι δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί –εάν ποτέ χρησιμοποιηθεί– πριν από το 2050, σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζεται η επείγουσα ανάγκη εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Κυότο ούτε οι προοπτικές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δεν γίνονται επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα. Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μέγα σφάλμα.

Οφείλουμε δυστυχώς να διαπιστώσουμε επίσης ότι, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δεν ελήφθη καθόλου υπόψη το γεγονός ότι ένα υγιές μακροοικονομικό περιβάλλον πρέπει να περιλαμβάνει μια φορολογική μεταρρύθμιση που θα μεταφέρει στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος τις φορολογικές υποχρεώσεις που βαρύνουν σήμερα την εργασία, καθιστώντας πιο ελκυστική τη νόμιμη απασχόληση. Αυτό υποστήριζε από το 1992 ο Ζακ Ντελόρ, αλλά από τότε δεν έχουμε κάνει καμία πρόοδο.

Πρόεδρε Barroso, Επίτροπε Verheugen, πιστεύω ειλικρινά ότι θα έπρεπε κάτι να διδαχθούμε από τη θλιβερή πορεία της ιταλικής οικονομίας και της κυβέρνησης που κατέλαβε την εξουσία υποσχόμενη ένα νέο οικονομικό θαύμα, περικοπή φόρων και κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ η χώρα βρίσκεται σήμερα στην τελευταία θέση στην Ευρώπη όσον αφορά την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Πρόεδρε Barroso, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου να κερδίσει το δημοψήφισμα για το Σύνταγμα στη Γαλλία και να πείσει τους πολίτες ότι υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ούτως ώστε η πρωτοβουλία της Επιτροπής στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας να μετατραπεί σε νέους κανόνες. Δεν μας ικανοποιεί το γεγονός ότι η Επιτροπή αρκείται να διαδραματίζει συντονιστικό ρόλο. Αυτό δεν μας αρκεί διότι, για τους γάλλους και τους υπόλοιπους εκλογείς, σημαίνει ότι το μόνο μήνυμα που έρχεται από την Ευρώπη είναι η οδηγία Bolkestein, η δυνατότητα ευρεσιτεχνιακής κατοχύρωσης του λογισμικού και οι φιλελεύθερες πολιτικές σε οικονομικά και κοινωνικά θέματα.

Δεν είναι αυτό που θέλουμε! Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να κινηθούμε προς μιαν άλλη κατεύθυνση και, προπαντός, καλούμε την Προεδρία και τον Πρόεδρο Barroso να δείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτό που εμείς, αλλά και η Επιτροπή, ονομάσαμε «η επανάσταση της οικολογικής αποτελεσματικότητας». Σήμερα, αυτή η βιομηχανία και οι επιχειρήσεις αυτού του τύπου αναπτύσσονται κατά 5% ετησίως και εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να επενδύσουμε και να στηρίξουμε πολύ περισσότερα σε αυτόν τον τομέα. Τέλος, συμφωνώ με όσα είπε ο κ. Watson, με μία μόνον εξαίρεση: όσον αφορά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, εγώ και η Ομάδα μου δεν πιστεύουμε ότι επιταχύνοντας, πιέζοντας και οδηγούμενοι σε αδιέξοδα θα μπορέσουμε να πείσουμε ευκολότερα τους Βούλγαρους, τους Ρουμάνους και τους Ευρωπαίους για τη σκοπιμότητα του σχεδίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(PT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, οι πρόσφατες μειωμένες εκτιμήσεις για την ανάπτυξη που εξήγγειλε η Επιτροπή και η πρόσφατη συνθηκολόγηση που αυτό συνεπάγεται υπό το φως των ήδη χαμηλών ποσοστών ανάπτυξης το 2004 καταδεικνύουν ότι η περιοριστική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών συγκράτησε την εσωτερική ζήτηση, τις δημόσιες επενδύσεις και την οικονομική ανάκαμψη.

Αυτό είχε δυσμενή αντίκτυπο στην ανεργία, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την αύξηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, τα οποία επιβεβαιώνονται από τα 20 εκατομμύρια άνεργους και τα 70 εκατομμύρια περίπου των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ οι μεγάλες εταιρείες στην ΕΕ είδαν τα κέρδη τους να αυξάνονται κατά 78% το 2004, ενώ τα κέρδη ως ποσοστό του ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ πλησιάζουν σήμερα στο ανώτατο σημείο μιας εικοσιπενταετούς περιόδου.

Σε αυτό το πλαίσιο, πώς μπορούμε να δεχτούμε τη λεγόμενη ανανέωση της στρατηγικής της Λισαβόνας, όταν αυτή βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα και στη δημιουργία ενός εργατικού δυναμικού που είναι περισσότερο ελκυστικό για τις εταιρείες, όταν δίνει έμφαση στην εμβάθυνση της απελευθέρωσης σε τομείς όπως οι υπηρεσίες, στην αύξηση της ευελιξίας των αγορών, στον περιορισμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, στην επέκταση του αριθμού των κλάδων που πληρώνουν χαμηλούς μισθούς, όταν επιδιώκει να διατηρήσει προτάσεις οδηγιών για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και τη δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς για τις υπηρεσίες; Εμείς δεν δεχόμαστε κάτι τέτοιο.

Πώς μπορούμε να δεχτούμε το γεγονός ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου κάνουν μόνο μια σύντομη μνεία στον κοινωνικό αποκλεισμό και αναφέρονται απλώς στα παιδιά που υποφέρουν από τη φτώχεια, χωρίς να προωθούν ένα πολύπλευρο πρόγραμμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού; Πώς μπορούμε να δεχτούμε ότι, παρά την εξαγγελθείσα αναθεώρηση του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας, εξακολουθεί να δίνεται έμφαση στην επίτευξη περιοριστικών, αν και κάπως ευέλικτων, στόχων, ενώ παράλληλα δίνεται προτεραιότητα στη διάλυση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης με καθολική πρόσβαση, όταν γνωρίζουμε ότι οι δημόσιες επενδύσεις και η διατήρηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι σημαντικοί παράγοντες για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού;

Κατά συνέπεια, επιθυμούμε να τονίσουμε την ανάγκη απόσυρσης των προτάσεων οδηγιών για τον χρόνο εργασίας και για την αγορά των υπηρεσιών και ανάκλησης του Συμφώνου Ανάπτυξης και Σταθερότητας και αντικατάστασής του από ένα Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσει να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία 22 εκατομμυρίων ποιοτικών θέσεων εργασίας με δικαιώματα μέχρι το 2010, στην επίτευξη των στόχων που καθορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας και στη μείωση κατά το ήμισυ της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως εγκρίθηκε στη στρατηγική της Λισαβόνας το 2000.

Πιστεύουμε ότι η καταπολέμηση της ανισότητας των εισοδημάτων, η προαγωγή των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών και η προώθηση της αληθινής σύγκλισης πρέπει να είναι στην κορυφή της οικονομικής και κοινωνικής ατζέντας της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, μετά από όσα είπε ο κ. Juncker πριν από έναν μήνα σε αυτό το Σώμα και αλλού, ότι δηλαδή το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ήταν νεκρό ή, στην καλύτερη περίπτωση, έπρεπε να συνεχίσει να λειτουργεί σε ημιθανή κατάσταση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μας ενημερώνει τώρα ότι είναι και πάλι ζωντανό. Πράγματι, ο Λάζαρος χτυπά για μια ακόμη φορά. Όμως το σύμφωνο δεν είναι ζωντανό· παραπαίει. Σε έναν χρόνο αυτό το σαθρό σύμφωνο θα πρέπει να τροποποιηθεί ή να εγκαταλειφθεί, όπως πρότεινα την τελευταία φορά.

Η διάσκεψη, ωστόσο, ήταν αξιοσημείωτη για κάτι που δεν συζητήθηκε: η δημοσιονομική απαλλαγή του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο κ. Σιράκ τουλάχιστον αναφέρθηκε στο θέμα μετά τη διάσκεψη, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους ότι δεν μπορούσε πλέον να δικαιολογηθεί και ότι ανήκε στο παρελθόν. Ο κ. Barroso επανέλαβε αυτές τις δηλώσεις.

Μήπως θέλετε να δικαιολογήσετε το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα κατέβαλλε στην ΕΕ 14 φορές περισσότερα χρήματα από ό,τι η Γαλλία χωρίς την απαλλαγή, ενώ ακόμη και με την απαλλαγή το ποσό είναι δυόμισι φορές μεγαλύτερο από τη γαλλική συνεισφορά; Ο κ. Barroso δήλωσε επίσης ότι το 70% των δαπανών της Επιτροπής προοριζόταν για τη γεωργία όταν συμφωνήθηκε η απαλλαγή, ενώ με τις νέες προτάσεις το ποσό αυτό θα μειωνόταν κατά ένα τρίτο. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τις προτάσεις, τα τρία τέταρτα των μελλοντικών δαπανών θα προορίζονται για τη γεωργία στις φτωχές περιφέρειες. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της Επιτροπής. Αυτό δεν καθησυχάζει καθόλου το Ηνωμένο Βασίλειο, με ή χωρίς απαλλαγή. Ο υπουργός Εξωτερικών μας δήλωσε ότι η πρόταση της Επιτροπής ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση του προϋπολογισμού κατά 35%, όμως επεσήμανε ότι η απαλλαγή μας εξακολουθεί να αποτελεί θέμα στο οποίο έχουμε δικαίωμα αρνησικυρίας.

Στις 5 Μαΐου θα διεξαχθούν εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σας συμβουλεύω να μην προσπαθήσετε να επιβιβαστείτε στην πτήση από το Λονδίνο για τις Βρυξέλλες την επομένη. Θα σας καθυστερήσει ο συνωστισμός που θα δημιουργούν οι κομματικοί αξιωματούχοι και υπουργοί, ανεξαρτήτως παρατάξεως, στην προσπάθειά τους να έλθουν εδώ και να επιτύχουν κάποιον συμβιβασμό. Αυτό θα είναι ένα ορόσημο στην πορεία εξόδου της Βρετανίας. Το χειρότερο είναι καλύτερο καθόσον, σε νομισματικό επίπεδο, η ΕΕ θα είναι τότε 14 φορές πιο επιζήμια για το Ηνωμένο Βασίλειο από ό,τι είναι για τη Γαλλία. Εξάλλου, ακόμη και με τις απέλπιδες προσπάθειες του κ. Σιράκ, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η ΕΕ γίνεται καθημερινά όλο και λιγότερο δημοφιλής στη Γαλλία.

 
  
MPphoto
 
 

  Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN. – (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μπορούμε επιτέλους να ισχυρισθούμε ότι οι κυβερνήσεις κατάλαβαν ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας δεν πρέπει να αποτελεί τροχοπέδη ή ακόμη και παράγοντα στασιμότητας για την οικονομική ανάπτυξη.

Τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών υπογράμμισαν την ανάγκη να προσθέσει η Ευρώπη μια κάποια ευελιξία στους κανόνες που παραλύουν την οικονομία με μια υπερβολικά αυστηρή και σχηματική ερμηνεία του Συμφώνου Σταθερότητας, η οποία εν τέλει δημιούργησε εμπόδια στην ανάπτυξη πολλών κρατών μελών.

Με την επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομίας και με το νέο διεθνές σκηνικό, η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να ξεπεράσει την αδυναμία της να προγραμματίζει το μέλλον με την αναγκαία ευελιξία.

Δεν μπορούμε να φαντασθούμε μια ανταγωνιστική Ευρώπη στη διεθνή σκηνή, όταν ο ρυθμός της ανάπτυξής της δεν υπερβαίνει το ήμισυ του αντίστοιχου αμερικανικού· δεν μπορούμε πλέον να πιστεύουμε ότι η θετική όντως αξία της σταθερότητας μπορεί να διασφαλίσει την υπέρβαση των δυσκαμψιών που εμπόδισαν την ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία.

Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επετεύχθη ευρεία συναίνεση όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου και δίνουμε έμφαση στη συμφωνία για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον καθορισμό της διορθωτικής πολιτικής που θα πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για να τηρούν τις παραμέτρους του Συμφώνου σε περίπτωση υπέρβασης του ελλείμματος.

Το συνταξιοδοτικό σύστημα, ο τομέας της έρευνας και της καινοτομίας, η κατάρτιση, τα μεγάλα δομικά έργα και τα έργα υποδομών αντιπροσωπεύουν επενδύσεις οι οποίες, από λογιστική άποψη, δεν είναι πάντοτε συμβατές με τα όρια που θέτουν οι παράμετροι.

Παρόλο που αναμφίβολα το Σύμφωνο πρέπει να εφαρμόζεται ισότιμα στις χώρες που το υπέγραψαν, είναι εξίσου αλήθεια ότι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 25, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντική ετερογένεια και διαφοροποίηση, απαιτεί ένα ευρύτερο και πληρέστερο κοινό πλαίσιο που θα επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των διαφορών, χωρίς να καταργεί τους στόχους που θέτουν οι παράμετροι αναφοράς.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω στον κ. Watson –τον οποίο παρακολούθησα πολύ προσεκτικά– ότι η οικονομική στρατηγική είναι ανύπαρκτη επειδή ανύπαρκτη είναι και η πολιτική στρατηγική και επειδή εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε οικονομικούς και δημοσιονομικούς κανόνες του περασμένου αιώνα στα νέα μέτωπα του εικοστού πρώτου αιώνα.

(Ο Πρόεδρος καλεί την ομιλήτρια να ολοκληρώσει)

Κύριε Πρόεδρε, άλλοι συνάδελφοι υπερέβησαν τον χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους περισσότερο από εμένα. Οι κανόνες θα πρέπει να τηρούνται για όλους ή για κανέναν.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Οι κανονισμοί είναι οι ίδιοι για όλους, κυρία Muscardini.

 
  
MPphoto
 
 

  Czarnecki, Ryszard (NI).(PL) Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αρέσκεται ιδιαίτερα να δηλώνει ότι η στρατηγική της Λισαβόνας είναι η κύρια προτεραιότητά του, και όπως ήταν αναμενόμενο έκανε ξανά το ίδιο. Θυμάμαι ένα απόφθεγμα του Νικολάι Γκόγκολ, ο οποίος έλεγε ότι «οι γέροι δεν έχουν ακόμη πεθάνει, οι νέοι είναι ακόμη αγέννητοι, αλλά όλοι αποτελούν απειλή για τους ζωντανούς». Η παλιά στρατηγική πνέει τα λοίσθια, η νέα φοράει ακόμη κοντά παντελονάκια, αλλά αμφότερες απειλούν τους Ευρωπαίους με γενναιόδωρες επιταγές, αντιφατικές προτεραιότητες και κούφια λόγια. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δήλωσε σήμερα ότι οι Ευρωπαίοι δεν μπαίνουν στον κόπο να διαβάσουν τη στρατηγική, και ότι δεν τους αρέσει, αλλά δεν φταίνε εκείνοι για αυτό. Η αντίδραση σε πολλές από τις προτάσεις του Συμβουλίου είναι «ναι, αλλά...» και το «αλλά» ενισχύεται μόνον εάν την μελετήσουν πιο προσεκτικά. Αυτό είναι αλήθεια για το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη, για παράδειγμα. Πρέπει να ανοίξει διάπλατα τις πόρτες για την έρευνα σε ολόκληρη την παλιά και νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει, ωστόσο, να γίνει μια κερκόπορτα μέσω της οποίας θα μπορέσουν να εθνικοποιηθούν εκ νέου οι συνεισφορές μέλους των πλουσιότερων κρατών μελών. Η ανταγωνιστικότητα κατέχει εξέχουσα θέση στα πιο πρόσφατα έγγραφα του Συμβουλίου. Είναι εκεί, στα χαρτιά, αλλά στην πράξη, στην πραγματική ζωή, η οδηγία για τις υπηρεσίες έχει παραγκωνιστεί όταν η συγκεκριμένη οδηγία αφορούσε βασικά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την εφαρμογή της στην πράξη. Επιθυμεί το Συμβούλιο να έχει και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο; Η Ασία πρέπει να χαίρεται καθώς βλέπει την Ευρώπη, τον κύριο ανταγωνιστή της, να υφίσταται κάμψη. Είναι προφανές τι είδους μέτρα πρέπει να ληφθούν, αντί να σπέρνουμε τον φόβο στο εσωτερικό της Ένωσης. Μικρές εταιρείες στην Πολωνία, την Ουγγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία και τη Λιθουανία πρέπει να τύχουν της ίδιας μεταχείρισης με τις εταιρείες στην παλιά Ένωση. Γνωρίζετε όλοι ότι αυτό δεν ισχύει, κυρίες και κύριοι. Το Συμβούλιο αναφέρθηκε στην ανακατανομή των ενισχύσεων και φοβάμαι ότι στην πράξη αυτό μπορεί να σημαίνει λιγότερη χρηματοδότηση για τα νέα κράτη μέλη. Το Συμβούλιο δεν έχει καθησυχάσει ακόμη αυτές τις ανησυχίες. Το Συμβούλιο αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του συστήματος για τις περιφερειακές ενισχύσεις. Φοβάμαι, για να το πω απλά, ότι αυτό μπορεί να είναι δικαιολογία για την εδραίωση της διαίρεσης της Ευρώπης σε μια φτωχή νέα Ένωση και μια πλούσια παλιά Ένωση. Η τελευταία θα ήταν ιδιαίτερα ευτυχής αν μπορούσε να ξεχάσει την αρχή της αλληλεγγύης στην οποία υποτίθεται ότι στηρίζονται οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Lulling (PPE-DE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, όπως έχουν τα πράγματα, έχω χρόνο ομιλίας μόνο δύο λεπτά, και έτσι θα περιοριστώ στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και θα πω ότι η ύπαρξη πολιτικής συμφωνίας στους κόλπους του Συμβουλίου για την αναμόρφωση ορισμένων πτυχών αυτού του Συμφώνου είναι θετική. Η λουξεμβουργιανή Προεδρία μπορεί να είναι υπερήφανη για μια επιτυχία η οποία δεν ήταν καθόλου εύκολη.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, η συμφωνία αυτή για τη μεταρρύθμιση μας οδηγεί σε μια μάλλον παράδοξη κατάσταση, διότι, ενώ η νέα εκδοχή του Συμφώνου περιλαμβάνει πολύ σωστές καινοτομίες, κυρίως σε ό,τι αφορά την προληπτική πτυχή, θα πρέπει επίσης να παραδεχθούμε ότι η υποδοχή του υπήρξε χλιαρή. Για να διαλυθούν οι ανησυχίες, θα πρέπει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσουμε το κύριο έργο της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης σε ένα σύμφωνο το οποίο για πάρα πολύ καιρό ταλαιπωρήθηκε και της αποκατάστασης της αξιοπιστίας του.

Υπάρχουν ακόμη πολλές γκρίζες ζώνες, γεγονός που καθιστά αναπόφευκτο το ενδεχόμενο να ξαναεμφανιστούν ολοένα και εντονότερες ερμηνευτικές διαμάχες, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα σε κάθε κυβέρνηση να ερμηνεύει τους κανόνες κατά το δοκούν. Πάρα πολλές αμφιβολίες εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά την αποφασιστικότητα των κρατών μελών να τηρήσουν ένα σύνολο αρχών τις οποίες έχουν θεσπίσει τα ίδια. Είναι κατά πρώτο λόγο αρμοδιότητα της Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε, να διευκρινίσει αυτές τις αρχές, ενσωματώνοντας τις βασικές τροποποιήσεις που αποφάσισε το Συμβούλιο στους κανονισμούς του 1997, οι οποίοι αποτελούν το πλαίσιο του Συμφώνου.

Σε αυτές τις περιστάσεις, η επεξεργασία αυτών των προτάσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, και είναι επιτακτικό να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη λεπτομέρεια. Θα περιοριστώ σε δύο παραδείγματα. Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις θα προκύψουν από τις προληπτικές διατάξεις του Συμφώνου, οι οποίες σε κάποιο βαθμό αποτελούν αντάλλαγμα για τη χαλάρωση κανόνων σε άλλους τομείς; Με ποιον τρόπο η επιβεβαιωμένη ανάγκη για απλότητα, διαφάνεια και δικαιοσύνη στη διαδικασία αντιμετώπισης των υπερβολικών ελλειμμάτων μπορεί να συμβιβάζεται σε αυτές τις νομικές πράξεις με την τελειοποίηση των μηχανισμών που αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους;

Όσον αφορά την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία, εναπόκειται φυσικά στα κράτη μέλη να αποδίδουν λογαριασμό και να ζητούν συνέπεια. Ακόμη και ο πλέον καλοπροαίρετος παρατηρητής, δεν μπορεί να μην παρατηρήσει ότι οι συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου μοιάζουν περισσότερο με ισχυρισμούς ενώπιον βιομηχανικού δικαστηρίου παρά με συζητήσεις με έστω ίχνος αντικειμενικότητας. Οφείλω να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η απεχθής συμπεριφορά είχε καταστροφικές ψυχολογικές συνέπειες, όχι μόνο διότι έπληξε σοβαρά την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ όλων των κρατών μελών, αλλά και διότι διαβρώνει προφανώς τα θεμέλια μιας κοινότητας που βασίζεται στο κράτος δικαίου.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Goebbels (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η εαρινή σύνοδος κορυφής υπήρξε επιτυχής. Στην Προεδρία του Συμβουλίου αξίζουν τα συγχαρητήριά μας για το γεγονός ότι εξασφάλισε έναν συμβιβασμό για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και για το ότι έδωσε νέα ώθηση στη στρατηγική της Λισαβόνας

Η Ένωσή μας βρίσκεται σε μια περίεργη κατάσταση. Είμαστε ο πρώτος εξαγωγέας στον κόσμο και η κυριότερη αγορά για τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ένωσή μας είναι ένας παράδεισος ειρήνης, μια ελκυστική πολιτική οντότητα στην οποία ολοένα και περισσότερες χώρες θέλουν να προσχωρήσουν. Ταυτόχρονα, εφαρμόζουμε ένα είδος αυτομαστίγωσης, με το να αναλωνόμαστε σε προφητείες κατάρρευσης του Οίκου της Ευρώπης.

Ωστόσο, τα δεδομένα αντικρούουν αυτή την απαισιόδοξη άποψη. Η Ευρώπη μας, ιδωμένη από το εξωτερικό, είναι ένα υπόδειγμα ευημερίας. Συνδυάζει υψηλό βιοτικό επίπεδο με σχεδόν άνευ προηγουμένου κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Η Ευρώπη δημιουργεί θέσεις εργασίας – 6,5 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών. Ωστόσο, τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν πάρα πολύ υψηλά σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες χώρες μας.

Βεβαίως τα ποσοστά του ρυθμού ανάπτυξής μας είναι χαμηλότερα από αυτά της Κίνας, αλλά μια οικονομία που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος αυξάνεται σχεδόν πάντοτε με βραδύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με μια νέα οικονομία που απογειώνεται σε μια χώρα που έχει γνωρίσει ένα αιώνα στασιμότητας. Με ποσοστό ανάπτυξης μόνο 2%, η Ένωσή μας επεκτείνεται κάθε χρόνο κατά το μέγεθος ολόκληρης της οικονομίας της Ταϊβάν.

Η κυρίαρχη θεωρία υποστηρίζει ότι η Ευρώπη χάνει έδαφος σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσον αφορά τον ανταγωνισμό και την παραγωγικότητα Από μια προσεκτική ανάλυση προκύπτει ότι τα κέρδη της αμερικανικής παραγωγικότητας προέρχονται κυρίως από ορισμένους κλάδους του τομέα των υπηρεσιών, όπως το χονδρικό και το λιανικό εμπόριο, ο κτηματομεσιτικός τομέας και ο τομέας της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης, τομείς οι οποίοι δεν ανταγωνίζονται άμεσα τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς τομείς.

Αντίστροφα, η Ευρώπη σημειώνει υστέρηση και εδώ πρόκειται για αληθινή υστέρηση στον τομέα των ημιαγωγών και του μηχανολογικού εξοπλισμού γραφείου. Με αρκετή έκπληξη διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρήσεις μας έχουν παραγωγικό πλεονέκτημα στους τομείς των επικοινωνιών και των υπηρεσιών πληροφορικής. Πράγματι, η Ευρώπη υπερβαίνει σε επιδόσεις τις Ηνωμένες Πολιτείες σε 37 τομείς οικονομικής δραστηριότητας επί συνόλου 56. Είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη υστερεί στον τομέα της έρευνας, και γι’ αυτό ευθύνεται κυρίως ο ιδιωτικός τομέας: ενώ το 80% του 1,2 εκατομμυρίου αμερικανών ερευνητών εργάζεται για λογαριασμό του ιδιωτικού τομέα, μόνον το 48% του ενός εκατομμυρίου ευρωπαίων ερευνητών απασχολείται σε ιδιωτικές εταιρείες.

Η επικεντρωμένη σε νέους στόχους στρατηγική της Λισαβόνας μπορεί και οφείλει να δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Για να μεγιστοποιήσει την επιτυχία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα ευνοϊκό μακροοικονομικό πλαίσιο. Η νέα πνοή που δόθηκε στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης επέτρεψε την προσαρμογή των πολιτικών δημοσίων δαπανών για την αντιμετώπιση των κυκλικών τάσεων και βελτίωσε τον αντίκτυπο των επενδύσεων, βοηθώντας έτσι στην προαγωγή της ανάπτυξης.

Η σταθερότητα είναι αναμφίβολα ένα δημόσιο αγαθό. Γεγονός, ωστόσο, είναι ότι η Ένωση, και κυρίως η ζώνη του ευρώ, δεν είχε ποτέ γνωρίσει τόσο υψηλό βαθμό σταθερότητας. Ο πληθωρισμός δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα, το νόμισμα είναι ισχυρό και τα επιτόκια τα χαμηλότερα στην ιστορία. Χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερη εσωτερική ζήτηση, κυρίως σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες χώρες μας. Το γεγονός ότι η Μεγάλη Βρετανία, η Σουηδία και η Δανία σημειώνουν μεγαλύτερη ανάπτυξη από ό,τι η ζώνη του ευρώ, ακόμη και με τα υψηλότερα επιτόκιά τους, πρέπει να δώσει τροφή για σκέψη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Οι σοσιαλιστές υποστηρίζουν βεβαίως τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, παρότι είναι εξέχον μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όταν υπενθυμίζει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι, αν και είναι η μόνη αρμόδια για τη νομισματική πολιτική, η άσκηση της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων. Αυτός είναι ένας άλλος τομέας όπου οφείλουμε να επιμείνουμε στο «χωρισμό Εκκλησίας και Κράτους».

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Klinz (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, συγχαίρω τον λουξεμβουργιανό Πρόεδρο του Συμβουλίου για την ολοκλήρωση των εργασιών για τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που έγινε τον περασμένο μήνα. Η νέα μορφή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης παρουσιάζει αρκετές θετικές όψεις.

Ενισχύεται η προληπτική πτυχή του Συμφώνου και τα κράτη μέλη έχουν κίνητρο να εξοικονομήσουν χρήματα για κακές εποχές, ενώ δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στο επίπεδο του χρέους των κρατών μελών.

Λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι διαφορές στην οικονομική κατάσταση των διαφόρων κρατών μελών και έτσι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να εργαστούμε μελλοντικά για ρεαλιστικές λύσεις των προβλημάτων όταν θα παρουσιαστούν παραβιάσεις του κριτηρίου του ελλείμματος και των χρεών. Η μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα βοηθήσει στην εναρμόνιση των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην ανάγκη άσκησης μιας αειφόρου δημοσιονομικής πολιτικής.

Εγώ ωστόσο αμφιβάλλω εάν αρκούν αυτές οι θετικές πτυχές για να προοδεύσει η ευρωζώνη. Φοβάμαι ότι με αυτές τις μεταρρυθμίσεις δεν πρόκειται να ανακτηθεί η χαμένη εμπιστοσύνη των πολιτών. Κατά την εκτίμησή μου, το μεταρρυθμισμένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει πάρα πολλά αδύνατα σημεία. Στο μέλλον, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να φροντίζει μόνη της για τη διατήρηση της σταθερότητας του ευρώ, αφού ουσιαστικά το Σύμφωνο δεν θα λειτουργεί ως ένας δεύτερος πυλώνας σταθερότητας.

Η αύξηση του περιθωρίου ερμηνείας και η απουσία ακριβούς ορισμού των ειδικών συνθηκών θα βάλουν κάποια κράτη μέλη σε πειρασμό να δημιουργήσουν νέα χρέη. Αυτό σύντομα θα μπορούσε να αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια θέτοντας σε κίνδυνο την ούτως ή άλλως μικρή ανάπτυξη στην ευρωζώνη.

Κατά τη γνώμη μου, η μεταρρυθμιστική διαδικασία δεν ενίσχυσε, αλλά αποδυνάμωσε την Επιτροπή. Είναι παραπάνω από αμφίβολο αν θα μπορέσει να εκπληρώσει αποτελεσματικά τον ρόλο της ως θεματοφύλακας του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σήμερα, η συνεπής εφαρμογή του μηχανισμού κυρώσεων που προβλέπει το Σύμφωνο σε περίπτωση παραβίασης φαίνεται περισσότερο απίθανη παρά ποτέ. Ελπίζω ότι, παρά τους ενδοιασμούς αυτούς, θα είναι δυνατόν να αποτραπούν ενδεχόμενες ζημίες για την ευρωζώνη.

Οι ασαφείς διατυπώσεις πρέπει να διασαφηνιστούν κατά την αναθεώρηση των κανονισμών 1466 και 1467. Η Ομάδα Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη περιμένει να συμπεριληφθεί σύντομα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία της αναθεώρησης αυτών των κανονισμών και στην παρακολούθηση της τήρησης του Συμφώνου.

 
  
MPphoto
 
 

  Hudghton (Verts/ALE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, εχθές δημοσιεύθηκαν στη Σκωτία τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης η οποία περιελάμβανε μια ερώτηση σχετικά με το σχέδιο συντάγματος της ΕΕ. Το ποσοστό των Σκωτσέζων που υποστηρίζουν την επικύρωση του Συντάγματος είναι 35%, ενώ το ποσοστό όσων δεν υποστηρίζουν την επικύρωσή του είναι 49%.

Πριν από πέντε χρόνια, η απάντηση της Σκωτίας θα ήταν πολύ πιο θετική. Εξάλλου, ιστορικώς, η Σκωτία ήταν πιο θετική ως προς τη συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους μας από ό,τι άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, παρ’ όλες τις δηλώσεις, μετά την πτώση της Επιτροπής Σαντέρ, περί επανασύνδεσης με τους πολίτες, πολλές από τις πολιτικές και τις οδηγίες μας εξακολουθούν να γίνονται αντιληπτές ως ανάλγητες και ακατάλληλες για την πραγματικότητα που επικρατεί στις κοινότητές μας, και πολύ περισσότερο στη Σκωτία, με την καταστροφική αποτυχία της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Θεωρώ, όμως, ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες ενδέχεται να υπονομεύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πολιτών, ενώ έχω την εντύπωση ότι μέχρι στιγμής δεν έχει αντιμετωπιστεί με τη δέουσα ευαισθησία από το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Αντιμετωπίζεται ευρέως ως ένα ακόμη πλήγμα εις βάρος βασικών δημοσίων υπηρεσιών. Πολλά έχουν λεχθεί σχετικά με τα δυνητικά αποτελέσματα της αρχής της χώρας προέλευσης, αλλά, εάν θέλουμε να αντιμετωπίζουμε με ευαισθησία την κοινωνική πραγματικότητα, το εν λόγω ζήτημα έχει πολύ περισσότερες πτυχές. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το νομικό και ρυθμιστικό σύστημα της Σκωτίας είναι τελείως διαφορετικό από αυτό της Αγγλίας και της Ουαλίας και ούτω καθεξής. Θα ήθελα να αναγνωρίζονται πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα όχι μόνον οι ευαισθησίες σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά και οι διαφορές στο εσωτερικό των ιδίων των κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Αδάμου (GUE/NGL). – Κύριε Πρόεδρε, παρά το ότι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έχει αποχωρήσει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι απασχολημένος σε συζήτηση, εγώ θα πω αυτά που θέλω να πω. Η Λισαβόνα δυστυχώς αφήνει σε δεύτερη μοίρα τις κοινωνικές πολιτικές. Με τις αλλαγές που προτείνονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας καθώς στην ίδια τη στρατηγική της Λισαβόνας, η τελευταία δεν μπορεί να καταστεί φιλολαϊκή. Είναι παράδοξο και παράλογο να μιλάμε για τη δημιουργία της πιο παραγωγικής οικονομίας στον πλανήτη και από την άλλη να θέλουμε μείωση των προϋπολογισμών, άρα λιγότερη συνοχή. Μόνο με σειρά ριζικών μέτρων, που να περιλαμβάνουν και άλλα επίπεδα, θα μπορούσε να γίνει η Λισαβόνα φιλολαϊκή στρατηγική.

Η Ευρωπαϊκή Αριστερά διαφωνεί στο σύνολό της. Ζητούμε να θεσμοθετηθεί στην Ευρώπη πραγματικό κοινωνικό κράτος με στόχο την πλήρη απασχόληση. Να θεσμοθετηθεί μια στρατηγική με στόχο το υψηλό βιοτικό επίπεδο, χωρίς να θυσιάζεται μπροστά στην ανάγκη αύξησης της ανταγωνιστικότητας. Να καταργηθεί το λεγόμενο «ευέλικτο ωράριο», το οποίο αποσαθρώνει τον κοινωνικό ιστό. Να θεσπισθεί πραγματικό 35ωρο χωρίς μείωση των απολαβών, πράγμα που θα σημάνει πρόσληψη μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπων. Εναντιωνόμαστε σε μια στρατηγική μονόπλευρης ανάπτυξης προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματιών και του ιδιωτικού τομέα. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να ληφθούν επιτέλους θέσεις από τους κυβερνώντες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου οι οποίες θα απομακρύνουν τη λογιστική λογική προς όφελος της ανθρωποκεντρικής λογικής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ριζικές αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας και στη στρατηγική της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Blokland (IND/DEM).(NL) Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει δηλώσει ότι πρέπει να δοθεί στην οδηγία για τις υπηρεσίες μια πιο ανθρώπινη διάσταση. Σε τελική ανάλυση, δεν μπορεί να αποτελεί στόχο η εκμετάλλευση των εργαζομένων από τα κράτη μέλη όπου οι συνθήκες εργασίας είναι λιγότερο αυστηρές, ή ο αθέμιτος ανταγωνισμός με παροχείς υπηρεσιών στα κράτη μέλη όπου ισχύουν αυστηρές συνθήκες εργασίας. Η αδυναμία συμμόρφωσης με την τρέχουσα εργατική νομοθεσία θα οδηγήσει σε ανεπιθύμητες καταστάσεις και αυτό το μέλημα έχει δημιουργήσει ανησυχία στο κοινό. Η οδηγία προβλέπει ότι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, οι παροχείς υπηρεσιών δεσμεύονται από το εργατικό δίκαιο που ισχύει σε κάθε τόπο. Αυτό, όμως, προϋποθέτει ότι το εν λόγω εργατικό δίκαιο θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά· αν δεν συμβεί αυτό, οι άνθρωποι θα πέφτουν σίγουρα θύματα εκμετάλλευσης και ο ανταγωνισμός θα είναι αθέμιτος. Μέχρι σήμερα, οι εγγυήσεις εφαρμογής που παρέχει η προτεινόμενη οδηγία είναι ανεπαρκείς. Στην πρόταση, το έργο της εφαρμογής ανατέθηκε στη χώρα προέλευσης και όχι στη χώρα προορισμού, γεγονός που οδηγεί σε μια αδιέξοδη κατάσταση. Πράγματι, δεν μπορεί κανείς να περιμένει από τις πολωνικές αρχές, για παράδειγμα, να ελέγξουν κατά πόσον οι πολωνοί εργάτες στις Κάτω Χώρες απασχολούνται σύμφωνα με τις εργασιακές συνθήκες στις Κάτω Χώρες. Χρειαζόμαστε μια διαφορετική προσέγγιση για τη δημιουργία ενός εφαρμόσιμου συστήματος για την επιβολή εργασιακών συνθηκών σε όλα τα κράτη μέλη. Η χώρα προέλευσης θα πρέπει τουλάχιστον να δηλώσει ότι ο πολίτης της θα δραστηριοποιηθεί στη χώρα προορισμού. Άρα η ανταλλαγή πληροφοριών είναι το πρώτο βήμα για να καταστεί δυνατή η επιβολή της εργατικής νομοθεσίας. Υποθέτω ότι η Επιτροπή θα συμπεριλάβει αυτό το καθήκον αναφοράς στην οδηγία.

Οκτώ περιβαλλοντικές οργανώσεις επέστησαν την προσοχή στις επιπτώσεις αυτής της οδηγίας για τη φύση, το περιβάλλον και την υγεία, και έπραξαν σωστά. Φαίνεται ότι η έννοια της ολοκλήρωσης στη Συνθήκη ΕΕ, με απώτερο στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, έχει παραβλεφθεί προσωρινά.

Γενικά, το Συμβούλιο δεν έχει καταστήσει σαφές ποια κατεύθυνση επιθυμεί να ακολουθήσει και πώς μπορεί να δοθεί μια πιο κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση στην οδηγία, κάτι που ήταν άλλωστε ο στόχος της διαδικασίας της Λισαβόνας. Γεγονός είναι ότι εναπόκειτο στο Κοινοβούλιο, και όχι στο Συμβούλιο, να κάνει την επόμενη κίνηση στη νομοθετική διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά, το Συμβούλιο έθεσε την οδηγία για τις υπηρεσίες στην ημερήσια διάταξη για να εξυπηρετήσει τα ειδικά συμφέροντα των μεμονωμένων κρατών μελών, γεγονός που κλόνισε την ισορροπία του θεσμικού πλαισίου. Φαίνεται ότι, προς στιγμήν, το Συμβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο να τονιστεί περισσότερο αυτή η κοινωνική διάσταση, δεδομένου του διαλόγου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα στη Γαλλία, αν και υπάρχουν πιο πρόσφορα επιχειρήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον αυτού του Συντάγματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Krasts, εξ ονόματος της Ομάδας UEN.(LV) Κύριε Πρόεδρε, όταν αξιολογούμε τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οφείλουμε, δυστυχώς, να συμπεράνουμε ότι η συζήτηση για την οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες κατείχε την κεντρική θέση εκεί. Το αποτέλεσμα της συζήτησης σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες, την οποία η Επιτροπή με την προηγούμενη σύνθεσή της είχε αφήσει ως κληρονομιά, μειώνει αισθητά τον ενθουσιασμό για την εφικτότητα των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας, όπως επαναδιατυπώθηκαν από τη σημερινή Επιτροπή. Η οδηγία είχε στόχο να αυξήσει τον ανταγωνισμό σε τομείς που είναι ανοικτοί στον ανταγωνισμό, προκειμένου να κερδίσει καταναλωτές, ενώ παρέχει στήριξη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες οι διασυνοριακές δραστηριότητες είναι αδύνατες αυτή τη στιγμή. Στην προτεινόμενη διατύπωσή της η οδηγία απορρίφθηκε ως απειλή για το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής κατευθύνθηκε, σε εκπληκτικό βαθμό, στην εφαρμογή της αρχής της χώρας προέλευσης στην παροχή των υπηρεσιών. Αυτή είναι η κατευθυντήρια αρχή σε όλη τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την υποστηρίζει συνεχώς στις αποφάσεις του. Η Επιτροπή χάνει ένα από τα λίγα μέσα που έχει στη διάθεσή της και έναν από τους πλέον σημαντικούς ακρογωνιαίους λίθους της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας. Η μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης από οικονομική σκοπιά είναι κατανοητή, αλλά θα ήταν απολύτως δικαιολογημένη μόνον εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα ενωμένο κράτος. Όπως λέγεται, είναι δύσκολο για έναν πεινασμένο να κατανοήσει κάποιον που έχει φάει καλά. Επομένως, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που εγκρίθηκε σε καλές εποχές, είναι απρόσφορο για δύσκολες εποχές. Στις καλές εποχές, έλειπε η βούληση από τους σχεδιαστές της πολιτικής να προνοήσουν για τις δύσκολες μέρες και στους άσχημους καιρούς λείπει η επιθυμία για την πραγματοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έτσι δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική από το να αλλάξουν οι όροι του συμφώνου. Η μεταρρύθμιση του συμφώνου μειώνει τη φορολογική πειθαρχία των κρατών μελών και δεν τα ενθαρρύνει να την βελτιώσουν στις καλές εποχές. Τις δυσκολίες που δημιούργησε ένα πιο αδύναμο κοινό νόμισμα και τα υψηλότερα επιτόκια δανεισμού θα τις μοιραστούν, ωστόσο, όλα τα κράτη μέλη, περιλαμβανομένων εκείνων που συμπεριφέρθηκαν καλά κατά τη διάρκεια τόσο των καλών όσο και των άσχημων περιόδων. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα έχουν έμμεσες επιπτώσεις από όλες τις απόψεις. Θα ήθελα να ελπίζω ότι η στάση έναντι της στρατηγικής της Λισαβόνας θα διαφέρει από την υποδοχή που επεφύλαξε το Συμβούλιο στην οδηγία για τις υπηρεσίες, ότι οι θετικές πτυχές που περιλαμβάνονται στη στρατηγική της Λισαβόνας θα προσφέρουν την πολυπόθητη ώθηση και ότι η απουσία φορολογικής πειθαρχίας και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων δεν θα θέσει σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Vanhecke (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κυριαρχήθηκε από έναν εξωτερικό παράγοντα, δηλαδή τα δημοψηφίσματα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα που πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Στο πλαίσιο αυτών των δημοψηφισμάτων πρέπει να εξετάσουμε την απόφαση για αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Είναι, πράγματι, ανοικτό προς συζήτηση το κατά πόσον αυτή η οδηγία Bolkestein θα επανεξεταστεί όντως ή θα τροποποιηθεί μόλις ολοκληρωθούν τα δημοψηφίσματα. Αποτελεί γεγονός, σε τελική ανάλυση, ότι οι ευρωπαϊκές αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην των πολιτών, σχεδόν πάντα, και ότι υπήρξαν στο παρελθόν περισσότερες από μία περιπτώσεις στις οποίες παλαιομοδίτικες ιδέες όπως η αλήθεια και η δημοκρατία δεν αντιμετωπίζονταν εντελώς σοβαρά.

Όσον αφορά την οδηγία Bolkestein, πρέπει να πούμε ότι είναι γεμάτη από ασάφειες. Ακόμη και οι ειδικοί στο ευρωπαϊκό δίκαιο έχουν θεμελιωδώς διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πώς αυτό το θέμα μπορεί ή πρόκειται να διανθιστεί στην πραγματικότητα. Είναι γεγονός ότι ο πολύ γενικός ορισμός της έννοιας «υπηρεσία», συνδυασμένος με την αρχή της χώρας προέλευσης, θα οδηγήσει σε δραστικές αλλαγές στις αρμοδιότητες και τις ευθύνες ορισμένων κρατών – και σε ορισμένες περιπτώσεις ομοσπονδιακών κρατών. Επίσης, η πρόταση έχει αναμφισβήτητο αντίκτυπο στις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των κρατών όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, την υγειονομική φροντίδα και την εκπαίδευση – τομείς στους οποίους, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η αρχή της επικουρικότητας πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά. Σύμφωνα με τον κ. Bolkestein, μόνο οι κανόνες της χώρας προέλευσης εφαρμόζονται στους παροχείς υπηρεσιών. Αποτελεί μεγάλο μυστήριο για μένα πώς είναι δυνατόν να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού ή ακόμη και το κοινωνικό ντάμπινγκ με αυτούς τους κανόνες, και επίσης αναρωτιέμαι κατά πόσον αυτό ωφελεί πραγματικά τον ευρωπαίο καταναλωτή.

Επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός όσον αφορά τις εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας που υποτίθεται ότι θα δημιουργήσει αυτή η οδηγία στην Ευρώπη. Όπως και όλοι οι άλλοι, περιμένω ακόμη τα εκατομμύρια θέσεις εργασίας που αυτοί οι ίδιοι οικονομολόγοι μας υποσχέθηκαν ότι θα δημιουργούνταν όταν εισήχθη το ευρώ. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι δεν πιστεύω καθόλου την υπόσχεση του Συμβουλίου ότι θα επιφέρει μικρές αλλαγές στην οδηγία Bolkestein. Δεν πιστεύω στην ξαφνική στροφή στην αρχή «πρώτα οι δικοί μας» τόσο πολλών αριστερών πολιτικών που αγωνιούν για το αποτέλεσμα των δημοψηφισμάτων για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Όπως στην περίπτωση με την Τουρκία, η πολιτική της ΕΕ είναι συχνά μια σειρά από απογοητεύσεις και αδιάντροπα ψεύδη, και φοβάμαι ότι, με την οδηγία Bolkestein, έχουμε σήμερα μια από τα ίδια.

 
  
MPphoto
 
 

  Grossetête (PPE-DE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να απευθύνω τα συγχαρητήριά μου στον Πρόεδρο του Συμβουλίου για τον ρόλο που διαδραμάτισε στην εαρινή σύνοδο κορυφής προκειμένου να επιτευχθεί η αναγκαία συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περίοδο για την Ευρώπη.

Όσον αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, πιστεύω ότι είναι σημαντικό, διότι εγγυάται τη σταθερότητα που απαιτείται για το ενιαίο νόμισμα. Ωστόσο, αυτό το οποίο χρειάζεται η Ευρώπη είναι κριτήρια και όχι δόγματα, ενώ πολλές ήσαν οι φωνές σε αυτή την αίθουσα που ζητούσαν περισσότερη ευελιξία. Αυτό το οποίο πραγματικά χρειαζόμαστε είναι οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό το σύμφωνο είναι επίσης ένα σύμφωνο ανάπτυξης· γιατί λοιπόν ορισμένες χώρες οι οποίες θα επένδυαν περισσότερο από άλλες στην έρευνα, την άμυνα ή στις υποδομές να υποστούν κυρώσεις; Αυτό είναι ανοησία και έρχεται σε εξόφθαλμη αντίφαση με τη στρατηγική της Λισαβόνας.

Από την άλλη πλευρά, η ανεξέλεγκτη και αδικαιολόγητη αύξηση των ελλειμμάτων και του χρέους θα πρέπει να τιμωρείται αυστηρά και τα εθνικά κοινοβούλια οφείλουν να αναλάβουν πλήρως τον ρόλο τους ως ελεγκτές της δημοσιονομικής πολιτικής των κυβερνήσεών τους. Αυτές είναι οι ίδιες κυβερνήσεις με τις οποίες οφείλουμε εξάλλου να συζητήσουμε το θέμα της έλευσης μιας γενιάς ηλικιωμένων πολιτών πολύ προχωρημένης ηλικίας. Ο αριθμός των αιωνόβιων θα αυξάνεται συνεχώς. Δεν μπορούμε παρά να επιχαίρουμε για μια τέτοια εξέλιξη, όμως μια τέτοια εξέλιξη συνεπάγεται μετασχηματισμό τόσο των κοινωνικών όσο και των οικονομικών συστημάτων μας.

Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Barroso, θα ακούσουμε πολύ προσεκτικά τις προτάσεις τις οποίες θα διατυπώσετε στη σύνοδο κορυφής του Συμβουλίου τον Ιούνιο για τη στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης σε συνδυασμό με την οικονομική και κοινωνική αναθέρμανση που ήταν αίτημα της διαδικασίας της Λισαβόνας. Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί για την Ευρώπη μια ακόμη πρόκληση. Τέλος, επιτρέψτε μου να πω ότι χαιρετίζω τη δέσμευση για έναρξη των έργων κατασκευής του διεθνούς θερμοπυρηνικού πειραματικού αντιδραστήρα (ITER) στην Cadarache πριν από τα τέλη του 2005.

Οφείλουμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι επιθυμούν ζωηρά να αποφύγουμε κάθε κοινωνικό και φορολογικό ντάμπινγκ. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες, και με έκπληξη άκουσα τον προηγούμενο ομιλητή να εκφράζει αμφιβολίες για τον ρόλο τον οποίο μπορεί να διαδραματίσει το Κοινοβούλιο ως προς το ζήτημα αυτό. Θα σας υπενθυμίσω ότι η νομοθετική εξουσία, κυρίες και κύριοι, είναι μοιρασμένη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο λείπει στην Ευρώπη μας, είναι ο ενθουσιασμός και η αυτοπεποίθηση. Εναπόκειται σε όλους εμάς να καθησυχάσουμε και να πείσουμε τους ανθρώπους, και αυτό είναι που θα κάνει τους συμπολίτες μας να αγκαλιάσουν το Σύνταγμα, το οποίο είναι απαραίτητο σε μια Ευρώπη είκοσι πέντε κρατών μελών.

 
  
MPphoto
 
 

  Swoboda (PSE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, είναι σπάνιες οι φορές που ένα έγγραφο του Συμβουλίου είχε τόσο θετική απήχηση –ακόμα και εδώ στο Σώμα– και αυτό εκφράζεται και στο ψήφισμά μας. Διακρίνω πραγματικά μια σύγκλιση μεταξύ των αποφάσεων του Συμβουλίου, των αποφάσεων της Επιτροπής και των απόψεων της πλειοψηφίας του Σώματος. Το ζητούμενο είναι μια κοινωνική Ευρώπη στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Αυτό πρέπει να υπογραμμιστεί, καθώς πολλοί πολίτες είχαν τα τελευταία χρόνια την εντύπωση ότι το ζητούμενο είναι βέβαια η αύξηση του ανταγωνισμού, όχι όμως και μια κοινωνική Ευρώπη ή ότι η Ευρώπη χάνεται κάπου στον δρόμο. Ένας ομιλητής είπε σήμερα πως η πολιτική ηγεσία ορισμένων χωρών ευθύνεται για το ότι το σύνταγμα αντιμετωπίζεται τόσο αρνητικά ή επικριτικά. Εγώ όμως νομίζω ότι ίσως φταίει το γεγονός ότι πολλοί πολίτες δεν μπόρεσαν να ταυτιστούν με αυτήν την Ευρώπη, επειδή πίστευαν ότι παραμελείται ή απουσιάζει το κοινωνικό στοιχείο.

Θα ήθελα να συγχαρώ τη λουξεμβουργιανή Προεδρία του Συμβουλίου, γιατί αυτό που πέτυχε το σημερινό Συμβούλιο με τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν είναι να ανοίξει τις πόρτες στην αύξηση των χρεών αλλά να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση ορισμένων χωρών και να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία. Όσα ειπώθηκαν για την αγορά υπηρεσιών –ομολογουμένως σε παγκόσμια κλίμακα– αφορούν το άνοιγμα μιας κοινής αγοράς, όχι όμως και το κοινωνικό ντάμπιγκ, όπως είχε ήδη αναφέρει την τελευταία φορά ο κ. Juncker. Συμφωνούμε με αυτή τη γραμμή. Χαίρομαι και για όσα είπε η κ. Grossetête, ενώ ελπίζω ότι δεν αφορούν μόνο τον χρονικό ορίζοντα του δημοψηφίσματος στη Γαλλία, και χαίρομαι επίσης διότι βρίσκουμε εδώ μια κοινή γραμμή ώστε να επιτύχουμε ένα άνοιγμα για την Ευρώπη το οποίο θα λαμβάνει υπόψη το κοινωνικό πρότυπο.

Αυτό που ίσως δεν μνημονεύθηκε επαρκώς είναι το σύμφωνο για τη νεολαία. Είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε στη νεολαία μας το μήνυμα ότι η Ευρώπη τους θα πρέπει να είναι μια Ευρώπη της απασχόλησης και μια κοινωνική Ευρώπη. Το να λάβουμε υπόψη κοινωνικά ζητήματα δεν αποκλείει την ανάγκη να προχωρήσουμε σε διάφορες μεταρρυθμίσεις.

Θέλω, εν κατακλείδι, να αναφερθώ στην έρευνα και την ανάπτυξη. Έχουμε μια νέα πρόταση για ένα πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, ελπίζω ότι θα επιτύχετε και εσείς –ιδίως όμως οι διάδοχοί σας– να επενδυθούν αρκετά χρήματα, πρωτοβουλίες και δύναμη σε αυτό το πρόγραμμα για την έρευνα, καθόσον, αν θέλουμε να αντέξουμε στον ανταγωνισμό, πρέπει να προαγάγουμε την έρευνα και την ανάπτυξη.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Ek (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, μας ανησυχεί ιδιαιτέρως ο τρέχων ρυθμός ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και όλα τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Συνεπώς, με ικανοποιεί το γεγονός ότι πριν από δύο εβδομάδες το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα σχετικά με τη διαδικασία της Λισαβόνας και πολλές από τις συστάσεις του ελήφθησαν υπόψη από την εαρινή διάσκεψη κορυφής. Ωστόσο, εξακολουθώ να ανησυχώ πολύ. Θα αναφέρω λοιπόν ορισμένα παραδείγματα σχετικά με τη νομοθετική διαδικασία και τις πολιτικές.

Πρώτον, είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε μια απόφαση όσον αφορά το πρόγραμμα REACH. Αυτό ήταν το περιεχόμενο της ομόφωνης δήλωσης του Κοινοβουλίου πριν από δύο εβδομάδες. Η αβεβαιότητα μας κοστίζει πολύ.

Δεύτερον, όσον αφορά την οδηγία για τις κοινωνικές υπηρεσίες, το Κοινοβούλιο συμφωνεί πολύ περισσότερο ως προς την αναγκαιότητα της εν λόγω οδηγίας από ό,τι το Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε μια σταθερή γραμμή σε αυτό το θέμα, διότι το ποσοστό ανεργίας είναι καταστροφικό για τους ανθρώπους και για την οικονομία.

Όσον αφορά τους τομείς πολιτικής, μιλούμε για τις ΜΜΕ και συντάσσουμε πολύ ωραία έγγραφα γι’ αυτές και για τη σημασία της μείωσης της γραφειοκρατίας. Όμως, τα επιχειρηματικά κεφάλαια είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία των ΜΜΕ. Την ίδια στιγμή που μιλούμε για τις ΜΜΕ, την ανεργία κλπ., μετά την εκπόνηση της έκθεσης Lamfalussy, υπάρχουν πλέον 240 υποομάδες οι οποίες επεξεργάζονται νέα νομοθεσία για τις χρηματοοικονομικές αγορές. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας και εξασφάλισης επαρκών επιχειρηματικών κεφαλαίων για τις ΜΜΕ.

Ο δεύτερος τομέας πολιτικής είναι η ενέργεια. Γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε περιβαλλοντικά προβλήματα, προβλήματα ανεργίας και περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και ότι χρειαζόμαστε την παραγωγή βιομάζας, την τηλεθέρμανση και τη συνδυασμένη παραγωγή ενέργειας. Εντούτοις, δεν υπάρχει συνέργια μεταξύ της γεωργικής πολιτικής, της πολιτικής ενέργειας και της βιομηχανικής πολιτικής. Αυτή η συνέργια είναι αναγκαία· είναι ζωτικής σημασίας.

Το Κοινοβούλιο και –αν δεν κάνω λάθος– η Επιτροπή αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα με αποφασιστικότητα, όμως το Συμβούλιο δεν επιδεικνύει αρκετό σθένος. Πρέπει να επιδείξετε μεγαλύτερο σθένος, κύριε Juncker.

 
  
MPphoto
 
 

  Turmes (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία δεν θέλει μια Ευρώπη που θα θέσει απερίσκεπτα σε κίνδυνο τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά μας επιτεύγματα που είναι μέρος της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Αυτό δεν το θέλουν ούτε οι ευρωπαίοι πολίτες. Ως εκ τούτου, επικροτούμε τη σαφή γλώσσα που μεταχειρίστηκε η λουξεμβουργιανή Προεδρία του Συμβουλίου και την αφοσίωσή της στο τρίπτυχο «οικονομία, περιβάλλον και κοινωνία».

Τα συμπεράσματα της εαρινής συνόδου κορυφής είναι σωστά ευρωπαϊκά συμπεράσματα που έβαλαν σαφώς στη θέση της την Επιτροπή Barroso και της έδειξαν ότι οι νεοφιλελεύθερες τάσεις της είναι εσφαλμένες. Ωστόσο, τώρα πρέπει οι επίσημες δηλώσεις να ακολουθηθούν από ορατή δράση, και μάλιστα σε δύο τομείς: στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, χρειάζεται να γίνουν επιτέλους ευρωπαϊκές προσπάθειες για την προστασία του κλίματος. Αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζεται τόσο στις δημοσιονομικές προοπτικές όσο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι επενδύσεις για τις δημόσιες μεταφορές, για την εξυγίανση κτιρίων και για δίκτυα θέρμανσης μειώνουν την επιβάρυνση του κλίματος και την εξάρτησή μας από το πετρέλαιο. Στη σύνοδο κορυφής δεν έγινε επαρκής αναφορά στο πρόβλημα του πετρελαίου και στην ανασταλτική του επίδραση στην ανάπτυξη της Ευρώπης.

Για την κοινωνική πολιτική, αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε επιτέλους μια οδηγία για την προστασία των δημοσίων υπηρεσιών. Η δρομολόγηση αυτής της οδηγίας για τις δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να αποτελέσει μια από τις προτεραιότητες των τελευταίων μηνών της λουξεμβουργιανής Προεδρίας του Συμβουλίου, γιατί διαφορετικά θα εξακολουθήσει να κρέμεται πάνω από την Ευρώπη το πνεύμα του Bolkestein.

 
  
MPphoto
 
 

  Wagenknecht (GUE/NGL).(DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί κανείς να κάνει ένα σπίτι που στηρίζεται σε σάπια θεμέλια να αντέξει τον χειμώνα επισκευάζοντας τη στέγη του. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν πρέπει να μεταρρυθμιστεί αλλά να καταργηθεί, εφόσον μάλιστα προβλέπεται τώρα να ληφθούν υπόψη οι επονομαζόμενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και αυτό δείχνει καθαρά ποιο ήταν ανέκαθεν το ζητούμενο: όχι η σταθερότητα των τιμών και των δημοσίων οικονομικών, αλλά ένα μέσον για να δικαιολογηθεί η επιβολή νεοφιλελεύθερων σχεδίων ελευθέρωσης και ιδιωτικοποίησης. Η εφαρμογή των σχεδίων αυτών αύξησε ήδη το 2004 κατά 78% τα κέρδη των ευρωπαϊκών ομίλων επιχειρήσεων. Προφανώς, όμως, εκείνοι που βγήκαν κερδισμένοι δεν είναι ακόμα ευχαριστημένοι.

Η πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες είναι μια νέα απόπειρα να μπει οριστικά στο αρχείο το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Αντί για την εναρμόνιση των προδιαγραφών στο πιο ψηλό επίπεδο, έχουμε έναν απεριόριστο αγώνα δρόμου ως προς το ντάμπιγκ για την εναρμόνιση στο πιο χαμηλό επίπεδο. Αντί για υπηρεσίες κοινής ωφελείας ανάλογες με τις εκάστοτε απαιτήσεις έχουμε εμπορευματοποίηση όλων των τομέων της ανθρώπινης ζωής. Αυτό είναι προφανώς το όραμα που έχουν για την Ευρώπη τα ινστιτούτα μελετών των μεγάλων ομίλων, των λόμπι των επιχειρήσεων.

Τον Μάρτιο διαδήλωσαν στις Βρυξέλλες κατά της σκληρότητας του φιλελεύθερου σχεδίου 70 000 άνθρωποι, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν αν η κριτική του Συμβουλίου είχε στο στόχαστρο μόνο το επικείμενο δημοψήφισμα για το Σύνταγμα στη Γαλλία ή θα ακολουθήσουν σοβαρές πράξεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Piotrowski (IND/DEM).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην τελευταία συνεδρίασή του, αναγνώρισε ότι η στρατηγική της Λισαβόνας έχει να επιδείξει πολύ λίγα αποτελέσματα σε αυτό το στάδιο, ενώ έχει ήδη διανύσει το μισό της διαδρομής της. Στην πραγματικότητα ήταν ολοσχερής αποτυχία. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι η Ένωση δεν έχει επιτύχει τον στόχο του 3% της οικονομικής μεγέθυνσης που έθεσε η ίδια, και το χάσμα μεταξύ του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ στην ΕΕ και στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί στην πραγματικότητα, ενώ υποτίθεται ότι θα εξαλειφόταν. Υπήρξε μόνο μια ελαφρά αύξηση των δαπανών στον βασικό τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, ενώ η αύξηση της απασχόλησης στους τομείς που όρισε η στρατηγική της Λισαβόνας απέχει πολύ από τις προσδοκίες. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και των υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης.

Προϋπόθεση για μια αιεφόρο και ισορροπημένη ανάπτυξη, που αποτελεί πλέον ευσεβή πόθο, θα ήταν η ελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών. Χρησιμοποιώ σκοπίμως τις λέξεις «θα ήταν», καθώς η ελευθερία της οικονομικής δραστηριότητας παραμένει σε θεωρητικό επίπεδο, παρά τις ισχύουσες επί σειρά ετών σχετικές διατάξεις της Συνθήκης. Η διαδικασία ελευθέρωσης αντιμετώπισε ισχυρή εναντίωση από την πλευρά των αξιωματούχων και των εμπορικών ενώσεων στις χώρες της παλαιάς Ένωσης. Οι πολέμιοί της υποστηρίζουν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν οι επιχειρήσεις στις νέες χώρες είναι χαμηλότερη, και ότι οι τελευταίες ευθύνονται για κοινωνικό ντάμπινγκ. Ταυτόχρονα, οι πολέμιοι της ελευθέρωσης κάνουν διακρίσεις κατά των δικών τους συμπολιτών αναγκάζοντάς τους να πληρώνουν υπερβολικά υψηλές τιμές για τις υπηρεσίες που απαιτούν.

Έχω τη σταθερή πεποίθηση ότι ένας άλλος σημαντικός καταλύτης για την οικονομική ανάπτυξη θα ήταν η μετατροπή της πολιτικής συνοχής σε κάτι περισσότερο από ένα απλό προπαγανδιστικό σύνθημα. Προκειμένου να διασωθεί η πολιτική της Λισαβόνας, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και, πάνω απ’ όλα, οι υπάλληλοι της ΕΕ πρέπει να θυμούνται την αληθινή σημασία της αρχής της αλληλεγγύης και το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα μια ελεύθερη αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Dillen (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι εκπληκτικό πώς οι επικείμενες εκλογές μπορούν ενίοτε να κάνουν τους πολιτικούς να αλλάξουν τακτική, ακόμη και να τους κάνουν να αρνηθούν τις δικές τους αρχές. Για παράδειγμα, αντλώ μια κακεντρεχή ευχαρίστηση να παρακολουθώ την πραγματικά θλιβερή σαπουνόπερα που παίζεται στην Ευρώπη σχετικά με την οδηγία Bolkestein. Σε τελική ανάλυση, πριν από την 1η Μαΐου 2004, δεν είχαμε ακούσει κανέναν να παραπονιέται για την ελευθέρωση των υπηρεσιών, διότι τα σχέδια του ολλανδού Επιτρόπου πολύ απλά ταίριαζαν με την ευρωπαϊκή λογική ότι οι παροχείς των υπηρεσιών πρέπει να μπορούν και αυτοί να εργάζονται ελεύθερα στην Ευρώπη. Προκειμένου να διευκολύνουμε τον Πρόεδρο Σιράκ, ωστόσο, και να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υποστεί εξευτελιστική ήττα στο δημοψήφισμα της 29ης Μαΐου, αναφέρεται τώρα ότι η οδηγία –έχοντας, φυσικά, εγκριθεί από τους σοσιαλιστές κκ. Lamy και Busquin– θα τροποποιηθεί ξανά, ενδεχομένως και να αναδιατυπωθεί. Τώρα βλέπουμε ότι η οδηγία «παγώνει» προς το παρόν, έτσι ώστε να μην δοθούν στο γαλλικό στρατόπεδο του «όχι» περισσότερα ατού.

Η Ευρωπαϊκή Αριστερά ανακάλυψε ότι το κοινωνικό ντάμπινγκ θέτει σε κίνδυνο τις θέσεις εργασίας των δικών της ανθρώπων. Ανακάλυψε επίσης εκ νέου τη σημασία της υποστήριξης των εθνικών και κυριαρχικών συμφερόντων. Η γαλλική Αριστερά, πιστή ξανά στις παραδόσεις του προπολεμικού Λαϊκού Μετώπου, ανακάλυψε εκ νέου την αρχή «πρώτα οι δικοί μας», την οποία κάποτε αποστρεφόταν, και απορρίπτει την αρχή της χώρας προέλευσης της οδηγίας. Μένει να δούμε, φυσικά, αν αυτή η υποκρισία θα είναι αρκετή για να εμποδίσει το στρατόπεδο του «όχι» να απολαύσει μια σαρωτική νίκη στις 29 Μαΐου. Σε αντίθεση με τα όσα μπορεί να πιστεύουν οι φωστήρες της Επιτροπής, το εκλογικό σώμα δεν είναι ανόητο. Ένα παρόμοιο σενάριο εκτυλίσσεται στη Γερμανία· η σημερινή Herald Tribune αναφέρει ότι ο γερμανός καγκελάριος, καθώς αγωνιεί για τις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, θέλει να επιβάλει αυστηρότερα μέτρα έτσι ώστε φθηνά εργατικά χέρια από την Ανατολική Ευρώπη να μην παίρνουν τις δουλειές από τους Γερμανούς. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ο άλλοτε διεθνιστής μαρξιστής ήταν ικανός για κάτι τέτοιο; Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο από το να τον συγχαρούμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Thyssen (PPE-DE).(NL) Κάθε γενιά έχει να αντιμετωπίσει τις δικές της προκλήσεις. Στη δεκαετία του ’80 μας έλεγαν πώς να βελτιώσουμε την ανταγωνιστική μας θέση, ενώ στη δεκαετία του ’90 το κύριο θέμα ήταν η αναδιοργάνωση της κυβερνητικής χρηματοδότησης. Σήμερα που αντιμετωπίζουμε έναν ολοένα και πιο επιθετικό παγκόσμιο ανταγωνισμό, μαζί με έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο και έναν πληθυσμό που γηράσκει, πρέπει να ανταποκριθούμε στην πρόσθετη πρόκληση της διαφύλαξης του κοινωνικού μας προτύπου, που προϋποθέτει την οικονομική μεγέθυνση κατά πρώτο λόγο. Εν τω μεταξύ, όλοι συνειδητοποιούν τώρα ότι δεν είναι αρκετό να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις με δηλώσεις και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις. Οι πολίτες είναι απογοητευμένοι· θέλουν να δουν δράση και αποτελέσματα. Μετά την ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει διοργανική συμφωνία και κάποιου είδους δέσμευση για την αναβίωση της Λισαβόνας, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής είναι μια ελπιδοφόρα νέα αρχή, κάτι που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στην Προεδρία. Ας το ερμηνεύσουμε έτσι στους λαούς και, όπως πρότεινε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, στη δική τους γλώσσα. Περιττό να πούμε ότι ελπίζουμε πως οι νέοι κανονισμοί για το Σύμφωνο Σταθερότητας θα παράσχουν πειστικές αποδείξεις του μηνύματος που μας έφερε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, και ότι θα μπορέσουμε να βασιστούμε σε σαφή κριτήρια και ικανοποιητική εφαρμογή. Είμαστε επίσης ευχαριστημένοι που στα συμπεράσματα υπογραμμίζεται η σημασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και ελπίζουμε ότι αυτό θα αποδειχθεί κάτι περισσότερο από απλά λόγια.

Όσον αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες, πρέπει να συμπεράνουμε ότι, παρόλο που χάθηκε μια μεγάλη επικοινωνιακή μάχη, δεν χάσαμε τον πόλεμο. Ως συννομοθέτες, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να καταστήσουμε δυνατή την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και θα εξασφαλίσουμε ότι αυτό θα γίνει κατά τρόπο που θα συνάδει με το καθήκον της γενιάς μας, δηλαδή τη διασφάλιση του κοινωνικού προτύπου μας με τις τρεις διαστάσεις του. Κύριε Πρόεδρε, η συντονιστική επιτροπή του Κοινοβουλίου για τη στρατηγική της Λισαβόνας συμφώνησε χθες να εργαστεί με όλες της τις δυνάμεις και, από την πλευρά μας, μπορώ να διαβεβαιώσω την Προεδρία του Συμβουλίου, την Επιτροπή, μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές σε αυτό το Σώμα και τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων, ότι θα εξακολουθήσουμε να είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στην επίτευξη των στόχων, και ότι μπορούν να υπολογίζουν στη συνεργασία μας για αυτόν τον σκοπό.

 
  
MPphoto
 
 

  Rasmussen (PSE).(DA) Κύριε Πρόεδρε, βλέπω ότι ο κ. Watson δεν παρίσταται στο Σώμα, και αυτό με λυπεί. Πρέπει σαφώς να διαχωρίσω τη θέση μου από την κριτική που άσκησε ο κ. Watson στον κ. Juncker, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά και δεν ευθύνεται ο κ. Juncker που η Γαλλία έχει σήμερα μια κυβέρνηση τόσο λίγο δημοφιλή που δεν μπορεί να πείσει τον λαό της Γαλλίας να ψηφίσει υπέρ της Συνθήκης. Η αλήθεια είναι, φυσικά, ότι ο ίδιος ο κ. Juncker, στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, εξασφάλισε ότι οι υπόλοιποι από εμάς θα είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε στον γαλλικό λαό ότι τώρα έχουμε ένα λογικά σχεδιασμένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ότι οι ισορροπίες της διαδικασίας της Λισαβόνας διατηρήθηκαν και ότι τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, όπως επεσήμανε ο Επίτροπος για τα οικονομικά και νομισματικά θέματα, κ. Almunia, ο οποίος δήλωσε ότι, χρησιμοποιώντας τα δύο μέσα, μαζί με μακροοικονομικές πρωτοβουλίες, είμαστε όντως σε θέση να δημιουργήσουμε περισσότερες και νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

Θα ήθελα να πω στον κ. Watson, στην Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και σε ορισμένους άλλους, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται στο Σώμα ή όχι, ότι αυτό που συζητάμε εδώ είναι ευθύνη και δική τους και δική μας, καθώς και του Προέδρου της Επιτροπής, κ. Barroso, ολόκληρης της Επιτροπής και του κ. Juncker και του Συμβουλίου. Πρέπει να δείξουμε στον λαό της Γαλλίας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σημαντικό καθήκον αυτή τη στιγμή, και αυτό είναι η δημιουργία περισσότερων, νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Η Γαλλία δεν μπορεί να δημιουργήσει μόνη της περισσότερες, νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Η Γαλλία και ο λαός της χρειάζονται μια νέα Συνταγματική Συνθήκη, και αυτή η νέα ευρωπαϊκή διάρθρωση, μαζί με την πολιτική προσέγγιση την οποία καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, μας δίνει κάποια καλά επιχειρήματα ώστε να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο στο έργο μας για την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι θέμα καθημερινού θεάματος και μεγάλων επαναστάσεων. Είναι θέμα σκληρής, συνετής και αποφασιστικής δουλειάς, και αυτό είναι κάτι για το οποίο θα ήθελα να επαινέσω τον κ. Juncker σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Letta (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η συμφωνία σχετικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας περιέχει κάποια θετικά σημεία· παραμένουν ωστόσο έντονες ανησυχίες. Καταρχάς, είναι αναγκαία η ενίσχυση και όχι η εξασθένηση του ρόλου της Επιτροπής στη διαχείριση του Συμφώνου, τόσο σε θέματα λογαριασμών, δηλαδή σταθερότητας, όσο και σε θέματα επενδύσεων, δηλαδή ανάπτυξης.

Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να καταστεί σαφές ότι το νέο Σύμφωνο αποσκοπεί στην ανάπτυξη της οικονομίας και όχι στην αύξηση του ελλείμματος: τα δύο αυτά ζητήματα δεν πρέπει να συνδέονται, όπως φαίνεται ότι επιχειρούν να πράξουν ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις μεταξύ των οποίων και η ιταλική. Για τον λόγο αυτόν, καλούμε τα ευρωπαϊκά όργανα να εργασθούν για την αποφυγή επικίνδυνων επανεθνικοποιήσεων και να δραστηριοποιηθούν με αποφασιστικότητα για την προώθηση του κοινοτικού πνεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δεν διατηρήσουμε μια κοινοτική προσέγγιση τόσο στην εφαρμογή του Συμφώνου όσο και στις άλλες βασικές πολιτικές και κυρίως στη θεμελιώδη στρατηγική της Λισαβόνας, το μέλλον της Ένωσης διαγράφεται γκρίζο.

 
  
MPphoto
 
 

  Musacchio (GUE/NGL).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στις 19 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες μια τεράστια διαδήλωση του συνδικαλιστικού και του φιλειρηνικού κινήματος κατά της οδηγίας Bolkestein, του φιλελευθερισμού και του πολέμου και υπέρ μιας κοινωνικής Ευρώπης.

Κατά την άποψή μας, από τη διαδήλωση αυτή –στην οποία μετείχαν δεκάδες χιλιάδες εργαζομένων από όλη την Ευρώπη, το υπογραμμίζω από όλη, περιλαμβανομένων των νέων χωρών της Ανατολής– προκύπτει το ξεκάθαρο αίτημα για μια αναγκαία αλλαγή πορείας ώστε να ξεπεράσουμε το παράδοξο που αντιμετωπίζουμε και το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα ισχυρό νόμισμα με μια ασθενή οικονομία και μια κοινωνία σε κρίση, καθώς και την κρίση στο σύστημα του Μάαστριχτ και στη στρατηγική της Λισαβόνας, παρά την ιδέα που έχουν ορισμένοι για μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, την Ευρώπη του εσωτερικού ντάμπιγκ και της οδηγίας Bolkestein. Η διαδήλωσε ανέδειξε αντιθέτως την ανάγκη εναρμόνισης των δικαιωμάτων με την προσαρμογή τους, ασφαλώς, στα υψηλότερα επίπεδα.

Θα πρέπει συνεπώς η Ευρώπη να απορρίψει τη διαβόητη οδηγία Bolkestein για το ωράριο εργασίας και να διασπάσει από αριστερά το φράγμα του φιλελεύθερου μονεταρισμού για να δώσει νέα πνοή –και όχι να μειώσει– τις ποιοτικές επενδύσεις, τα δικαιώματα, την ανάπτυξη, την εργασία και το περιβάλλον. Μια Ευρώπη ικανή να μεταμορφωθεί σε κοινωνική Ευρώπη, που είναι η μόνη εφικτή.

Εμείς, θα επιχειρήσουμε να μεταφέρουμε στο Σώμα αυτές τις προσδοκίες με τις προτάσεις μας και θα προσπαθήσουμε να εκφράσουμε στο πλαίσιο του Κοινοβουλίου το μεγάλο αυτό πάθος που πλημμύρισε τους δρόμους των Βρυξελλών και στο οποίο το Κοινοβούλιο δεν μπορεί παρά να ανταποκριθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Karas (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι έχουμε γίνει πολύ μετριόφρονες κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Οι πολίτες θα μας εμπιστεύονταν πολύ περισσότερο και θα μας θεωρούσαν πολύ πιο αξιόπιστους εάν οι ενέργειες των κυβερνήσεων των κρατών μελών έδειχναν μεγαλύτερη συνέπεια προς τις αποφάσεις. Τώρα στις συνόδους κορυφής ασχολούμαστε με διορθώσεις των αποφάσεων αντί για την τήρηση και τη συνέχιση όσων συμφωνήθηκαν. Φαίνεται ότι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο μόνος που καταφέρνει σε αυτή τη φάση να λαμβάνονται κοινές αποφάσεις. Περιμένουμε ήδη με χαρά κάθε είδος συμφωνίας γιατί διαφορετικά απειλούμαστε με αποτυχία.

Σας καλώ να κάνουμε μαζί μια αναδρομή: για εμένα, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε συνίσταται στην αντίθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών συνθηκών και της πολιτικής δράσης.

Ας πάρουμε για παράδειγμα το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης: ζητάμε την τήρησή του, αποκηρύσσουμε την αποδυνάμωσή του, αλλά οι παραβιάσεις και τα περιθώρια ερμηνείας του αυξάνονται. Οργανώνονται μέτρα μπλοκαρίσματος και ορθώνονται εμπόδια στις δυνατότητες της Επιτροπής να επεμβαίνει και να επιβάλλει κυρώσεις.

Για την Κροατία: αποφασίζουμε να αρχίσουν στις 17 Μαρτίου οι διαπραγματεύσεις με την Κροατία, αλλά αναβάλλουμε τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων μολονότι τηρούνται οι όροι.

Σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές: θέλουμε συμφωνία υπό τη λουξεμβουργιανή Προεδρία αλλά δεν λαμβάνουμε μηνύματα ότι κάτι αλλάζει ως προς τη θέση του 1% απέναντι στην πρόταση της Επιτροπής.

Για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία: υπάρχει έκθεση προόδου της Επιτροπής που καθιστά σαφές σε ποια σημεία δεν πληρούνται ακόμα οι προϋποθέσεις, αλλά δεν υπάρχει ημερομηνία υπογραφής των Συνθηκών. Ζητείται η έγκριση του Κοινοβουλίου, αλλά ταυτόχρονα, τη Δευτέρα αγνοήθηκαν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου.

Για τη Λισαβόνα: θέλουμε την εσωτερικά αγορά και συνεπώς και την εσωτερική αγορά υπηρεσιών, αλλά ορισμένοι από εμάς παραπλανούν τους πολίτες ανάγοντας την οδηγία για τις υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνο στην αρχή της χώρας καταγωγής.

Απευθύνω έκκληση σε όλους μας, κυρίως όμως στα κράτη μέλη: πρέπει να ξαναγίνουμε περισσότερο υπεύθυνοι, να αποκτήσουμε εμπιστοσύνη στις αποφάσεις, και πρέπει να τηρούμε τους κανόνες που οι ίδιοι επιβάλλουμε στους εαυτούς μας. Δεν χρειαζόμαστε τόσο διορθώσεις όσων ισχύουν, αλλά, αντί γι’ αυτό, χρειαζόμαστε περισσότερη σοβαρότητα ως προς την τήρηση των αποφάσεων των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, των Συνθηκών και των οδηγιών.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Rosati (PSE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην τελευταία συνεδρίασή του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε μια σειρά σημαντικών αποφάσεων που τροποποιούν τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Θα ήθελα να εκφράσω τη στήριξή μου σε αυτές τις αλλαγές. Η αλήθεια είναι ότι οι αποφάσεις αυτές αποδυναμώνουν κάποιες από τις διατάξεις του Συμφώνου και μειώνουν τον περιοριστικό χαρακτήρα τους, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται αναγκαστικά χαλάρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας στα κράτη μέλη. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι κανόνες του Συμφώνου παραβιάζονται συστηματικά εδώ και αρκετό καιρό. Υπάρχει επί του παρόντος ένα υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα στο ένα τρίτο των κρατών μελών. Πρόκειται για μια πολύ θλιβερή κατάσταση και η εμπιστοσύνη σε ολόκληρη την Ένωση υπονομεύεται. Η τροποποίηση του Συμφώνου, και ειδικότερα η μεγαλύτερη ευελιξία των προληπτικών στοιχείων, θα ενισχύσει στην πραγματικότητα τις πειθαρχικές εξουσίες της. Είναι πολύ καλύτερο να έχουμε λιγότερο περιοριστικούς κανόνες οι οποίοι θα τηρούνται από όλους ανεξαιρέτως απ’ ό,τι περισσότερο περιοριστικούς κανόνες που θα αψηφούνται και θα παραβιάζονται.

Χαιρετίζω επίσης τις αποφάσεις του Συμβουλίου για την ανανέωση της στρατηγικής της Λισαβόνας, και είμαι ικανοποιημένος που οι αποφάσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη τα πορίσματα της ομάδας υψηλού επιπέδου της οποίας ηγείται ο κ. Wim Kok. Είναι σημαντικό να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις που περιέχονται στην ατζέντα της Λισαβόνας το ταχύτερο δυνατό, αν θέλουμε να δημιουργηθούν μεγαλύτερη αειφόρος οικονομική ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις εργασίας και να διαφυλαχθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Πρέπει να θυμόμαστε, ωστόσο, ότι η κύρια ευθύνη για την υλοποίηση των σημαντικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων εναπόκειται τώρα στα κράτη μέλη. Εναπόκειται στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των επιμέρους χωρών να επιδείξουν πολιτικό θάρρος και όραμα. Πρέπει να μπορέσουν να πείσουν τους πολίτες ότι η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας τους συμφέρει μακροπρόθεσμα. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν και πρέπει να υποστηρίξουν τις κυβερνήσεις των κρατών μελών σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει τον ρόλο της ως αποτελεσματικό όργανο επιβολής των αποφάσεων του Συμβουλίου, και πρέπει να παρακολουθήσει την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων σε μεμονωμένες χώρες με διαφανή τρόπο. Πρέπει να υπάρχει συνεχής συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών.

Κύριε Πρόεδρε, προτείνω να δημιουργηθεί ένα μόνιμο φόρουμ όπου οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων θα μπορούν να πραγματοποιούν τακτικές και καλά εστιασμένες συνεδριάσεις όπου θα συζητούν τις προκλήσεις της στρατηγικής της Λισαβόνας. Αυτό θα ενισχύσει το αίσθημα ευθύνης για την υλοποίηση της στρατηγικής σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και θα αυξήσει τη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητάς της για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  In 't Veld (ALDE).(NL) Φρονώ ότι δεν έχουμε απολύτως κανένα λόγο να είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή τη σύνοδο κορυφής, που ήταν ένα αισχρό θέαμα το οποίο χαρακτηρίστηκε από πολιτικά παζάρια και εκείνους τους ίδιους και απαράλλαχτους πολιτικούς που χύνουν τώρα κροκοδείλια δάκρυα για τον κυνισμό των πολιτών. Εγώ θεωρώ ότι πρόκειται για ακόμη ένα πλήγμα στην αξιοπιστία της ΕΕ.

Αυτή η σύνοδος κορυφής έπρεπε να έχει προετοιμάσει την ευρωπαϊκή οικονομία για τον 21ο αιώνα και έπρεπε να φέρει μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία και μια ελεύθερη αγορά υπηρεσιών, αλλά αντί για αυτό έχουμε κολλήσει στην παλιά φόρμουλα των χρεών και του προστατευτισμού. Το να το αποκαλούμε αυτό κοινωνική πολιτική είναι ντροπή. Ορισμένοι λένε ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας έχει διασωθεί, αλλά, κατά τη γνώμη μου, δεν υπήρξε τίποτα άλλο από δημαγωγία σε ασαφείς διατυπώσεις, ρήτρες διαφυγής και λογιστικά τεχνάσματα, για να μην αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί ηγέτες μεταχειρίζονται την οδηγία για τις υπηρεσίες. Τα νέα κράτη μέλη δεν αντέχουν τον εφησυχασμό μας, αλλά είναι πολύ πιο δυναμικά και πραγματοποιούν μεταρρυθμίσεις, και γι’ αυτό θα ήθελα να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι, μετά τα διάφορα δημοψηφίσματα και εκλογές, το μακροπρόθεσμο όραμα, το θάρρος, το αίσθημα ευθύνης και η πολιτική ηγεσία θα μπορέσουν τελικά να επικρατήσουν ξανά.

 
  
MPphoto
 
 

  Montoro Romero (PPE-DE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, η ευρωπαϊκή οικονομία διανύει μια πολύ ευαίσθητη περίοδο. Η πρόσφατη ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής συμπίπτει με μια αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομική ανάπτυξη και, επομένως, με μια αναθεώρηση όχι μόνο της ανάπτυξης, αλλά και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Ακούμε ότι, στην Ευρώπη του 2005, το ποσοστό ανεργίας πρόκειται να αυξηθεί, ενώ θα υπάρξει οικονομική στασιμότητα. Αυτό είναι αρνητικό και είναι αυτό στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε στέλνοντας σαφή μηνύματα, μηνύματα εμπιστοσύνης για τους καταναλωτές αλλά και για τους επενδυτές. Το πρόβλημα της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης, η οποία πηγάζει από οικονομικές πολιτικές που δεν είναι σε θέση να εμπνεύσουν αυτή την εμπιστοσύνη.

Η ατζέντα της Λισαβόνας, το Σύμφωνο Σταθερότητας και η απελευθέρωση των υπηρεσιών είναι στοιχεία κλειδιά για την ενίσχυση αυτής της εμπιστοσύνης. Τον Μάρτιο, χάσαμε μια ευκαιρία να προωθήσουμε υγιή δημόσια οικονομικά και υπάρχουν παραδείγματα γι’ αυτό μέσα στην Ευρώπη. Οι χώρες οι οποίες κατέβαλαν προσπάθειες εξυγίανσης των προϋπολογισμών τους είναι οι χώρες που αναπτύσσονται και δημιουργούν απασχόληση στην Ευρώπη. Οι χώρες που υλοποίησαν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες περιέχονται στην ατζέντα της Λισαβόνας είναι στην πραγματικότητα οι χώρες που αναπτύσσονται και δημιουργούν απασχόληση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο χωρίς να κοιτάζουμε αυτές τις χώρες και δεν μπορούμε να εκφράζουμε αυταρέσκεια όταν αυτό που έγινε είναι μια αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας βασισμένη στα πολιτικά συμφέροντα των μεγάλων χωρών οι οποίες δεν αναπτύσσονται και δεν δημιουργούν απασχόληση, όταν εκφράζονται αμφιβολίες για την ίδια τη φύση του Συμφώνου Σταθερότητας και όταν υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης στις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτή είναι η ευκαιρία που έχετε, κύριε Barroso, αν θέλετε να είναι βιώσιμο το σχέδιό σας να προσφέρετε στην Ευρώπη την ανάπτυξη και απασχόληση που όλοι επιθυμούμε.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. FRIEDRICH
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Berès (PSE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο δεν αναφερθήκαμε ακόμη, αλλά πιστεύω ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες ήσασταν υποχρεωμένος να διαπραγματευτείτε με την ομάδα του ευρώ και στη συνέχεια με το Συμβούλιο ECOFIN δείχνουν ότι υπάρχει ίσως ένα πρόβλημα συντονισμού των αρμοδιοτήτων των δύο οργάνων. Αναφέρατε επίσης το 3% και το 60%, λέγοντας ότι δεν είχαν αλλάξει. Έχετε δίκιο. Θα δυσκολευόσασταν να τα αλλάξετε, διότι αυτοί οι δύο αριθμοί περιέχονται σε ένα πρωτόκολλο προσαρτημένο στις Συνθήκες και επαναλαμβάνονται σε ένα πρωτόκολλο προσαρτημένο στο Σύνταγμα.

Θα ήθελα να επανέλθω στα ουσιώδη στοιχεία αυτής της μεταρρύθμισης. Τα πρώτα σημεία, τα οποία πιστεύω ότι δεν συζητήσαμε επαρκώς, είναι σημεία τα οποία μας επιτρέπουν να σημειώσουμε πρόοδο όσον αφορά την εναρμόνιση των βάσεων πάνω στις οποίες κάθε κράτος μέλος θα συντάσσει στο μέλλον τον προϋπολογισμό του, προσδιορίζοντας τις μακροοικονομικές προοπτικές οι οποίες θα λαμβάνονται υπόψη και βελτιώνοντας τα στατιστικά εργαλεία για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους. Η ιδέα της μεγαλύτερης συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων είναι σήμερα ένα επίκαιρο θέμα. Ωστόσο, πιστεύω ότι, όσον αφορά τις αρμοδιότητες οι οποίες παραμένουν ουσιαστικά στον τομέα ευθύνης των κρατών μελών, αυτή είναι η καλύτερη προσέγγιση, και με το πνεύμα αυτό, στις 25 Απριλίου, θα συζητήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τα εθνικά κοινοβούλια, για τις προκλήσεις της οικονομικής πολιτικής στην Ευρώπη και στα κράτη μέλη.

Όταν κοιτάζω την πραγματικότητα αυτής της μεταρρύθμισης, αισθάνομαι κάποια απογοήτευση. Κάθε κράτος μέλος κατέφθασε με τα αιτήματά του, και είδαμε, όπως συχνά βλέπουμε, ένα είδος παζαριού όπου καθένας κέρδισε κάτι, χωρίς τελικά να επιτυγχάνεται η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ή η πραγματική προοπτική ενός μέσου για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε. Γνωρίζω ότι συμμερίζεστε αυτόν τον προβληματισμό, δηλαδή ότι, στο μέλλον, ένας αληθινός συντονισμός των οικονομικών πολιτικών θα μας επέτρεπε επιτέλους να εκμεταλλευθούμε όλα τα πιθανά πλεονεκτήματα από την εισαγωγή του ευρώ.

Τέλος αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και άρα τις συντάξεις, είναι, δυστυχώς, βασικά οι μεγάλοι κερδισμένοι από αυτή τη μεταρρύθμιση, επειδή, είτε στην προληπτική φάση είτε στην αξιολόγηση των ελλειμμάτων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Θυμάμαι αυτό που είπατε στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Φαίνεται ότι δεν συμμερίζεστε απαραίτητα την άποψη ότι μια μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος οφείλει να καθοδηγείται από λογιστικές αρχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Ματσάκης (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η σταθερότητα και η ανάπτυξη εξαρτώνται από μια υγιή οικονομία. Η οικονομία της ΕΕ πλήττεται καθημερινά, κάποτε μάλιστα χάνει εκατομμύρια ευρώ, εξαιτίας του εμπάργκο που έχει επιβάλει η Τουρκία στις θαλάσσιες μεταφορές της ΕΕ. Θεωρητικώς, αυτό το εμπάργκο υποτίθεται ότι στρεφόταν κατά της Κύπρου, όμως στην πράξη στρέφεται κατά του συνόλου της Κοινότητας. Θα σας εξηγήσω γιατί συμβαίνει αυτό αναφέροντας το ακόλουθο παράδειγμα. Ένα πλοίο γερμανικής ιδιοκτησίας υπό γαλλική σημαία το οποίο μεταφέρει βρετανικά αγαθά για λογαριασμό μιας ισπανικής εταιρείας δεν θα μπορέσει να προσεγγίσει τουρκικό λιμένα εάν ανακαλυφθεί ότι ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας διακίνησης του φορτίου είχε προηγουμένως επιχειρηματικές σχέσεις με κυπριακές επιχειρήσεις. Αυτό είναι παράνομο και παράλογο, και δεν είναι δυνατόν να γίνεται ανεκτή από το Συμβούλιο και την Επιτροπή, έστω και για μία ακόμη ημέρα, μια τέτοια επιθετική συμπεριφορά από μια υποψήφια χώρα.

Θέλω να θίξω εν συντομία ένα ακόμη θέμα. Προ δύο ημερών, η Hurriyet, ημερήσια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας η οποία εκφράζει την τουρκική κυβέρνηση, ανέφερε ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή συνεργάζονται στο πλαίσιο μιας υποτιθέμενης συνομωσίας με στόχο, ουσιαστικά, την απομόνωση και αποσταθεροποίηση της κυπριακής κυβέρνησης προκειμένου να υποχρεωθεί να δεχτεί μια δυσάρεστη λύση του κυπριακού ζητήματος. Γνωρίζω ότι αυτά τα δημοσιεύματα είναι ανόητα, όμως χρησιμοποιούνται για προπαγανδιστικούς σκοπούς από την Τουρκία και προξενούν ανησυχία στους συμπολίτες μου. Σας παρακαλώ να δηλώσετε εδώ σήμερα ότι αυτές οι πληροφορίες είναι απολύτως ψευδείς και γελοίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Langen (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει επαινεθεί πολύ, εγώ όμως είμαι της γνώμης ότι η δημιουργία του ήταν πολύ δύσκολη και το αποτέλεσμα είναι κάθε άλλο παρά ικανοποιητικό. Λέγοντας αυτά δεν θέλω να μειώσω τα επιτεύγματα του κ. Juncker και του κ. Barroso ως προς τη συμφιλίωση εθνικών εγωισμών, όμως αυτό που προέκυψε είναι μεσοπρόθεσμα επικίνδυνο για τη σταθερότητα του ευρώ. Ο λόγος που δεν το καταλαβαίνουμε τώρα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία έχουν πολύ μεγαλύτερο χρέος. Μόλις όμως το δικό τους χρέος μειωθεί, θα τεθεί υπό αμφισβήτηση η σταθερότητα και η ισοτιμία του ευρώ. Φυσικά διατηρήθηκαν το 3% και το 60%. Όμως δεν συζητήθηκε πλέον καθόλου το γεγονός ότι στις αποφάσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης αναφέρεται ότι πρέπει να επιδιωχθεί ένας ισορροπημένος προϋπολογισμός. Η πρώτη δοκιμασία, που αφορούσε τα δύο μεγαλύτερα κράτη, τη Γερμανία και τη Γαλλία, απέτυχε ήδη. Και αν δεν τηρεί κανείς ένα σύμφωνο σε δύσκολους καιρούς, με ποια δικαιολογία να το κάνει σε καλές εποχές; Εγώ δεν θεωρώ αυτή την ιδέα ρεαλιστική. Η διαφορά μεταξύ 0% και 3% στην ευρωζώνη είναι 250 δισ. ευρώ. Αυτοί είναι οι πόροι που θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ή για διεθνείς υποχρεώσεις. Όταν όμως έφτασε η ώρα, είχαν ήδη δαπανηθεί.

Για τον λόγο αυτόν, πιστεύω ότι δεν αρκεί η παραπομπή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθόσον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι βεβαίως ανεξάρτητη, αλλά είναι θυγατρική των εθνικών τραπεζών. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ένα διοικητικό συμβούλιο, όπου όμως επικρατούν κατά δύο τρίτα οι διευθυντές των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Όσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν είναι σε θέση να προσανατολίσει τις αναχρηματοδοτήσεις της με κριτήριο το εάν τα κρατικά δάνεια της ευρωζώνης έχουν καλή ή κακή αξιολόγηση, δεν θα μπορέσει να συμβάλει ώστε να έχει το ευρώ μακροπρόθεσμα την απαραίτητη σταθερότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andersson (PSE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω τα αποτελέσματα του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επιτρέψτε μου να επισημάνω τέσσερα στοιχεία. Πρώτον, η διαδικασία της Λισαβόνας είναι ισορροπημένη, γεγονός που σημαίνει επίσης ότι οι πυλώνες είναι αλληλεξαρτώμενοι. Δεύτερον, πολλή έμφαση δίνεται στο ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, που σημαίνει όχι μόνο περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά και θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που είναι ασφαλή και που χρειάζεται να εκσυγχρονιστούν και συμβιβασμός του επαγγελματικού βίου και της οικογενειακής ζωής. Τρίτον, χαιρετίζω τα όσα λέγονται σχετικά με την οδηγία για τις υπηρεσίες. Πιστεύω ότι υπάρχει αυξανόμενη συναίνεση σχετικά με αυτήν μεταξύ του Συμβουλίου και, όπως πιστεύω, της πλειοψηφίας του παρόντος Κοινοβουλίου. Χρειαζόμαστε μια οδηγία για τις υπηρεσίες, αλλά δεν πρέπει να μοιάζει με την υφιστάμενη πρόταση. Πρέπει να μπορούμε να διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο. Πρέπει να μπορούμε να έχουμε υψηλές περιβαλλοντικές απαιτήσεις και ισχυρά δικαιώματα καταναλωτών. Πιστεύω ότι είναι δυνατόν να εκπονήσουμε μια τέτοια πρόταση. Τέταρτον, η αειφόρος ανάπτυξη είναι ένα εγκάρσιο ζήτημα. Η οικολογικά αειφόρος ανάπτυξη είναι υπό συζήτηση, αλλά το ίδιο –και ίσως μάλιστα στον ίδιο βαθμό– και η οικονομικά και κοινωνικά αειφόρος ανάπτυξη.

Επιτρέψτε μου, τέλος, να πω ότι δεν είναι όλα, φυσικά, αρνητικά. Είναι πολύ εύκολο να είμαστε απαισιόδοξοι. Δεν έχουμε συμμορφωθεί πλήρως με τη διαδικασία της Λισαβόνας· υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες χώρες που έχουν εκπληρώσει πολλές από τις απαιτήσεις της. Δεν θα κατονομάσω αυτές τις χώρες που έχουν επιτυχώς εκπληρώσει τις απαιτήσεις, αλλά μια ματιά σε αυτές τις χώρες αποκαλύπτει ότι συνδύασαν την ανάπτυξη, την υψηλή απασχόληση, τα ισχυρά κοινωνικά συστήματα και τις αυστηρές περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Malmström (ALDE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς, πρέπει να πω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν μια μοναδική επίδειξη κακής ηγεσίας. Σε μια εποχή που η ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται αληθινή μεταρρύθμιση, που η ανεργία αυξάνεται –ακόμη και στη Σουηδία, κύριε Andersson– και ο ευρωσκεπτικισμός επεκτείνεται ολοένα και περισσότερο, τι κάνει το Συμβούλιο; Αντί να υπερασπιστούν την Ευρώπη και να δώσουν δημοσίως το παράδειγμα, οι ηγέτες της ΕΕ παραβλέπουν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της διαδικασίας της Λισαβόνας, δηλαδή την οδηγία για τις υπηρεσίες.

Φοβούμενοι τα διάφορα δημοψηφίσματα, καταφεύγουν σε ψέματα και μύθους που έχουν καλλιεργηθεί από ισχυρές δυνάμεις της αριστεράς σε σχέση με αυτή την οδηγία. Υποστηρίζεται ότι δεν θα υπάρξει τέλος στα δεινά των ευρωπαίων καταναλωτών και εργαζομένων αν η οδηγία για τις υπηρεσίες εγκριθεί. Παρ’ όλα αυτά, το Συμβούλιο και η Επιτροπή γνωρίζουν ότι αυτή η οδηγία, που δεν έχει καμία σχέση με το νέο Σύνταγμα, είναι απίστευτα σημαντική για την ευρωπαϊκή απασχόληση, τις θέσεις εργασίας και τους καταναλωτές. Φυσικά, κανείς δεν θέλει η οδηγία για τις υπηρεσίες να οδηγήσει σε κοινωνικό ντάμπινγκ αλλά, αντί να υπερασπιστούν την οδηγία, την οποία οι ίδιοι παρήγγειλαν, συμβάλλουν στη δημιουργία πολλών λαθεμένων αντιλήψεων, και το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της δυσπιστίας. Πώς θα πιστέψουν οι άνθρωποι στην Ευρώπη όταν ακόμη και εμείς που εργαζόμαστε κάθε μέρα για την Ευρώπη δεν τολμούμε να το κάνουμε;

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Kirkhope (PPE-DE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, υποτίθεται ότι η διάσκεψη του Μαρτίου θα αφορούσε την αναζωογόνηση της διαδικασίας της Λισαβόνας. Δυστυχώς, με λύπη διαπιστώνω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να μείνει στην ιστορία μάλλον ως χάσιμο χρόνου. Η εμφανής επίθεση κατά της φιλελεύθερης οικονομίας από μέρους του γάλλου Προέδρου και άλλων δεν ήταν καθόλου ευχάριστο θέαμα. Εφόσον ισχύει η δημοσιευθείσα πληροφορία ότι η ελευθέρωση των ευρωπαϊκών οικονομιών χαρακτηρίστηκε νέος κομμουνισμός της εποχής μας, έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση μάλλον παράδοξη. Κάθε απόπειρα υπονόμευσης της οδηγίας μας για τις υπηρεσίες καταδεικνύει, δυστυχώς, με σαφήνεια ότι οι δυνάμεις κατά της μεταρρύθμισης στην Ευρώπη παραμένουν ενεργές.

Ο Πρόεδρος Barroso δήλωσε προσφάτως ότι ορισμένοι νομίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει για να προστατεύει τους παλαιούς «15» έναντι των νέων «10». Αυτό δεν ισχύει. Έχει απόλυτο δίκιο: η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι αναγκαίο δομικό στοιχείο μιας επιτυχημένης, δυναμικής οικονομίας. Όσοι προσπαθούν να υπονομεύσουν την πρόοδο της εσωτερικής αγοράς δεν βοηθούν τα εκατομμύρια των ανέργων στις χώρες τους. Τουναντίον, όπως αποδεικνύουν σαφέστατα τα νέα κράτη μέλη, οι ελευθερωμένες οικονομίες είναι οι πιο επιτυχημένες οικονομίες όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Το λεγόμενο ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο έχει προσλάβει τέτοια σπουδαιότητα για ορισμένες χώρες ώστε μοιάζει σχεδόν αδύνατη η υλοποίηση των ενδεδειγμένων μεταρρυθμίσεων. Φοβούμαι ότι αυτό το νέο πρότυπο, όποια και αν ήταν τα πλεονεκτήματά του παλαιότερα, αποτελεί πλέον ένα είδος αχίλλειας πτέρνας της οικονομίας μας. Διαιωνίζει τα υψηλά ποσοστά ανεργίας – σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις οι άνεργοι ανέρχονται σε 19 εκατομμύρια· καλλιέργησε αντιεπιχειρηματικό πνεύμα· ενώ, κάθε ημέρα που περνά χωρίς να έχουμε υλοποιήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, η ανταγωνιστικότητα της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ινδίας αυξάνεται εις βάρος μας.

Όπως έχω δηλώσει στον κ. Barroso, θεωρώ ότι είναι απολύτως ειλικρινής στις προσπάθειές του για την εφαρμογή των ενδεδειγμένων μεταρρυθμίσεων, όμως δεν έχει την αναγκαία στήριξη τρίτων· των αρχηγών κυβερνήσεων, όπως, μεταξύ άλλων, ο βρετανός πρωθυπουργός μας, η κοντόφθαλμη στάση του οποίου έχει δυσκολέψει πολύ περισσότερο τις προσπάθειες του κ. Barroso για την επίτευξη προόδου.

Υπάρχουν ορισμένα θετικά στοιχεία στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, όπως οι αναφορές στο Πρωτόκολλο του Κυότο και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Φοβούμαι, όμως, ότι οι αδέξιες τακτικές ορισμένων ηγετών, οι οποίοι προσπαθούν να παρεμποδίσουν τις οικονομικές μας μεταρρυθμίσεις και παίζουν παιχνίδια με ένα όλο και λιγότερο αξιόπιστο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, υπενθυμίζουν κατά τρόπο επίκαιρο σε όλους μας ότι τα συμφέροντά μας μπορούν να θυσιαστούν στον βωμό βραχυπρόθεσμων πολιτικών συμφερόντων εάν δεν παραμείνουμε σε εγρήγορση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sacconi (PSE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, επειδή οι συζητήσεις μας είναι συχνά μονότονες, θα ήθελα να ξεκινήσω από μια είδηση που διάβασα εχθές και μου προξένησε μεγάλη εντύπωση. Πριν από λίγες ημέρες, στο Huang-Kan-Tun της Νοτίου Κίνας πραγματοποιήθηκε μια λαϊκή εξέγερση που προκάλεσε δυστυχώς και δύο θύματα από τη βάρβαρη καταστολή της αστυνομίας. Ήταν μια εξέγερση όλων των κατοίκων του χωριού εναντίον της πρόσφατης εγκατάστασης ενός χημικού εργοστασίου που προκάλεσε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σοβαρότατα προβλήματα μόλυνσης της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους.

Τι θέλω να πω με αυτό; Θέλω να πω ότι, εξαιτίας της βιομηχανικής ανάπτυξης, εμφανίζονται πλέον και σε αυτές τις νέες οικονομικές δυνάμεις περιβαλλοντικές, οικολογικές, υγειονομικές και κοινωνικές ανησυχίες. Αυτό καταδεικνύει με σαφήνεια ότι ο ρόλος μας στη μελλοντική διεθνή κατανομή της εργασίας πρέπει να είναι ο σχεδιασμός και η διάθεση των τεχνολογιών που θα επιτρέψουν στις χώρες αυτές να αναπτυχθούν χωρίς να επαναλάβουν σφάλματα του δικού μας παρελθόντος, όπως η μόλυνση και η κοινωνική καταπίεση. Υπό το πρίσμα όλων αυτών, θεωρώ το αποτέλεσμα της διάσκεψης θετικό, καθώς δίνει πράγματι νέα ώθηση στη στρατηγική της Λισαβόνας με βάση την αλληλεξάρτηση των τριών πυλώνων, ενισχύει τον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης και, προς αυτή την κατεύθυνση, θέτει τις βάσεις για ένα πολύ φιλόδοξο και σημαντικό Πρωτόκολλο του Κυότο 2.

Ιδιαίτερα ικανοποιητική θεωρώ την πολιτική μεταρρύθμιση για τη διαχείριση της στρατηγικής της Λισαβόνας βάσει της αρχής σύμφωνα με την οποία όλοι –κράτη μέλη, Κοινότητα, τοπικές οργανώσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ.– πρέπει να εκπληρώνουν πλήρως τον ρόλο τους. Όπως διατυπώθηκε με σαφήνεια, το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει και αυτό τον ρόλο του. Θα τα καταφέρουμε καλύτερα, κύριε Πρόεδρε, εάν, όπως ευχηθήκατε, επιβεβαιωθεί η συνεργασία μεταξύ των οργάνων που εκδηλώθηκε προσφάτως όσον αφορά τον ρόλο μας, που είναι η εκπόνηση μιας σύγχρονης νομοθεσίας. Πιστεύω ότι ένα από τα κυριότερα πεδία στα οποία θα τεθεί αυτή η πρόκληση είναι η οδηγία REACH. Είμαι βέβαιος ότι η επιθυμητή συνεργασία θα επιβεβαιωθεί τους προσεχείς μήνες και θα επιτρέψει την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Sterckx (ALDE).(NL) Ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, θα ήθελα να πω κάτι στον Πρόεδρο του Συμβουλίου σχετικά με την άρση του εμπάργκο των όπλων. Παρατηρώ ότι, παρόλο που γνωρίζετε ότι μια μεγάλη πλειοψηφία του Σώματος είναι αντίθετη σε αυτό, το Συμβούλιο παραμένει προσηλωμένο σε αυτή την κατεύθυνση. Κατανοώ επίσης τους Κινέζους όταν αμφισβητούν ότι πρόκειται για πολιτική κίνηση και ισχυρίζονται ότι, σε μια στρατηγική εταιρική σχέση όπως η δική μας, δεν υπάρχει περιθώριο για τέτοιου είδους εμπάργκο. Αν, ωστόσο, θέλουμε να κάνουμε μια πολιτική χειρονομία, πρέπει να ζητήσουμε αντάλλαγμα γι’ αυτήν και προς το παρόν δεν παίρνουμε κάτι τέτοιο. Κάθε άλλο μάλιστα· ο νόμος κατά των αποσχιστικών κινημάτων, που εγκρίθηκε στην Κίνα τον περασμένο μήνα, στέλνει λάθος μήνυμα. Στα τέλη αυτού του μήνα, μια αντιπροσωπεία από το Κογκρέσο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας θα εξηγήσει στο παρόν Σώμα ποια ακριβώς πρόθεση υπήρχε πίσω από αυτό και θα ακούσω την εξήγησή τους με μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω επίσης ότι πρέπει να ζητήσουμε μια κίνηση σε σχέση με τα ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, διότι στην Κίνα τον τελευταίο καιρό υπήρξαν πολύ λίγες αποδείξεις βελτίωσης σε αυτόν τον τομέα. Έτσι, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, αν το Συμβούλιο θέλει να κάνει μια πολιτική κίνηση, σας προτρέπω να ζητήσετε ανταλλάγματα από την κινεζική κυβέρνηση για αυτή την κίνηση. Ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα είναι διατεθειμένο να εγκρίνει αυτή την τακτική που έχει την υποστήριξη μιας μεγάλης πλειοψηφίας σε αυτό το Σώμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Saryusz-Wolski (PPE-DE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, το αποτέλεσμα της εαρινής συνόδου κορυφής καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε δυστυχώς ένα βήμα προς τα πίσω. Καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο να επιτευχθούν οι εύλογοι οικονομικοί στόχοι. Το τέρμα φαίνεται να απομακρύνεται ακόμη περισσότερο. Η χαλάρωση των αρχών που διέπουν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης είναι πολύ ανησυχητική. Η θέσπιση ενός μηχανισμού που μοιάζει με χειροκίνητο έλεγχο και η εφαρμογή των αρχών του Συμφώνου μόνο σε ορισμένες χώρες και όχι σε άλλες οι οποίες παραβιάζουν συστηματικά τις αρχές του, είναι μια κοντόθωρη προσέγγιση. Τι είδους μήνυμα στέλνει αυτό σε εκείνα τα κράτη μέλη που αποφάσισαν να αναλάβουν οδυνηρές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να επιτύχουν δημοσιονομική πειθαρχία και να εκπληρώσουν τα κριτήρια της σύγκλισης; Τι είδους παράδειγμα δίνει αυτό στα νέα κράτη μέλη;

Δυστυχώς, οι δηλώσεις της στρατηγικής της Λισαβόνας παραμένουν ασκήσεις επί χάρτου. Τα κράτη μέλη και η Ένωση στο σύνολό της πρέπει να ξεπεράσουν τη ρητορική και να υποστηρίξουν τα ωραία λόγια με συγκεκριμένες και συνεπείς πράξεις. Είναι αδύνατον να μην συμφωνήσουμε με τα συμπεράσματα της Προεδρίας, δηλαδή ότι η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών θα στηρίξει τους κοινοτικούς στόχους για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα. Η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι ένα από τα καλύτερα τμήματα της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η σταθερή δράση που αποσκοπεί στη δημιουργία της ενιαίας αγοράς είναι ο καλύτερος τρόπος υποστήριξης της στρατηγικής της Λισαβόνας. Όλοι αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά αν η οδηγία για τις υπηρεσίες που συζητείται επί του παρόντος δεν αποδυναμωθεί και δεν αναβληθεί, καθώς απομακρυνόμαστε από την αρχική μορφή της. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη και απεριόριστη παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την επικράτεια της Ένωσης. Καθώς εργαζόμαστε σχετικά με την οδηγία αυτή, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα περιέχει όσο το δυνατόν περισσότερα λογικά στοιχεία και λιγότερους περιορισμούς.

Η Ένωση χρειάζεται δυνατούς οικονομικούς καταλύτες για να επιτύχει τους οικονομικούς στόχους της. Ένας τέτοιος καταλύτης ήταν η προσχώρηση των δέκα νέων κρατών μελών στη διεύρυνση που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο Μάιο. Τώρα καλούμαστε να προχωρήσουμε περισσότερο. Πρέπει να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα των μελλοντικών γενεών και να μην σκεφτόμαστε μόνο τα σύγχρονα πολιτικά παιχνίδια, τις εκλογές και τα δημοψηφίσματα. Οι πολίτες των κρατών μελών περιμένουν από εμάς να κάνουμε το καθήκον μας. Τα ωραία λόγια δεν θα μετατρέψουν ή δεν θα αλλάξουν ως διά μαγείας τη σύγχρονη πραγματικότητα, που χαρακτηρίζεται από την έλλειψη βούλησης για αλλαγή, για το άνοιγμα των αγορών καθώς και από την αποδυνάμωση της μακροοικονομικής πειθαρχίας. Πρέπει να βρούμε το θάρρος να αντιμετωπίσουμε το μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Van den Burg (PSE).(NL) Το πλεονέκτημα που έχεις όταν μιλάς στο τέλος μιας συζήτησης είναι ότι μπορείς να αναπτύξεις κάποια θέματα που έχουν ήδη συζητηθεί, και θα ήθελα να το κάνω αναφέροντας τρεις παρανοήσεις που κυριάρχησαν στη συζήτηση. Η πρώτη παρανόηση αφορά τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτό δεν ήταν απλώς θέμα παζαριού μεταξύ εκείνων των κρατών μελών που αγωνίστηκαν για να ικανοποιήσουν τα πρότυπα του Συμφώνου· υπήρξε επίσης συζήτηση της οικονομικής πολιτικής και σχετικά με το τι προοριζόταν να επιτύχει το Σύμφωνο από οικονομικής απόψεως στο πλαίσιο της μακροοικονομικής πολιτικής. Αυτό μπορεί να μην έγινε απόλυτα κατανοητό με τον τρόπο που το κάλυψαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά ήταν σίγουρα κάτι στο οποίο έδωσε προσοχή η Προεδρία του Λουξεμβούργου. Ελπίζω ότι η Επιτροπή, από αυτή την περισσότερο μακροοικονομική πλεονεκτική θέση, θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου ως μέσο για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής μακροοικονομικής πολιτικής.

Ένα δεύτερο σημείο αφορά την ολοκληρωμένη μεταχείριση των οικονομικών κατευθυντηρίων γραμμών και των προσανατολισμών για την απασχόληση, καθώς και τη μικροοικονομική πολιτική, όπως παρουσιάστηκε χθες από την Επιτροπή. Όλα αυτά φυσικά ταιριάζουν με το πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας, και η Ομάδα μου υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να εκσυγχρονίσουμε αυτές τις διαδικασίες και να επιλέξουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Πρέπει, ωστόσο, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα δημιουργήσουμε ένα είδος ιεραρχίας διαδικασιών, έτσι ώστε να μην επικρατεί κανένας συγκεκριμένος σχηματισμός του Συμβουλίου, Επίτροπος, ειδική επιτροπή, ή ολοκληρωμένη δομή σε αυτό το Σώμα. Δεν θέλουμε έναν υπερ-Επίτροπο, ένα υπερ-Συμβούλιο ή μια ειδική επιτροπή που δεν θα ασχολείται με τίποτα άλλο.

Ένα τρίτο σημείο αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες. Σε σχέση με αυτό, θα ήθελα να τονίσω ακόμη μία φορά ότι η αντίθεση προς την εν λόγω οδηγία δεν αφορά την παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και εργασίας, αλλά τις συνθήκες υπό τις οποίες μια τέτοια κίνηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί. Η Επιτροπή δεν εκτέλεσε τα καθήκοντά της με μεγάλη επιμέλεια και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η μετανάστευση των εργαζομένων είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και ότι, από αυτή την άποψη, πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα από όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, πέρα από αυτή την οδηγία για τις υπηρεσίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Radwan (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, τα καταφέραμε. Έγινε η σύνοδος κορυφής, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης μεταρρυθμίστηκε, όπως λένε μερικοί, ή, όπως λένε άλλοι, καταργήθηκε, η οδηγία για τις υπηρεσίες υπέστη επίθεση. Προφανώς, τίποτα δεν εμποδίζει πια την ευημερία και την ανάκαμψη της Ευρώπης. Τώρα θα τα καταφέρουμε. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα μήνυμα.

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, σας ευχαριστώ που είπατε στην αρχή της ομιλίας σας ότι η συζήτηση για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης άρχισε επειδή έπαψε να υπάρχει ομοφωνία για την τήρηση των υφισταμένων κανόνων και ως εκ τούτου δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να κάνουμε κάτι καινούργιο. Μετά τέθηκε το ερώτημα πώς να το κάνουμε. Στο μεταξύ έγινε λόγος και για ψεύτες. Εγώ πάντως δεν αισθάνομαι άσχημα συμφωνώντας με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Deutsche Bundesbank ως προς την αξιολόγηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ασφάλειας. Αν μάλιστα σκεφτεί κανείς και ότι ορισμένα κράτη απείλησαν, αναφορικά με την περαιτέρω ανάπτυξη, ότι θα σταματήσουν να εφαρμόζουν τους νόμους που ίσχυαν έως σήμερα, αναρωτιέμαι αν τα πράγματα τώρα θα είναι έτσι. Έτσι θα λαμβάνουμε μελλοντικά στην Ευρώπη τις αντίστοιχες αποφάσεις;

Σχετικά με τη στρατηγική της Λισαβόνας θα ήθελα να πω ότι ελπίζω σε μια ισχυρή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, καταλαβαίνω ότι για εσάς είναι πιο δύσκολο από ό,τι για τον Ζακ Ντελόρ να υλοποιήσετε ένα όραμα, γιατί εκείνος είχε άλλους αρχηγούς κυβερνήσεων στο πλευρό του. Τότε υπήρχαν ο Μιτεράν και ο Κολ, οι οποίοι υποστήριζαν ενεργά την πρόοδο της Ευρώπης. Το σημαντικό είναι να επικεντρωθεί η Επιτροπή σε αυτά που μπορεί να επιτύχει η Ευρώπη και να μην παράγει υπερβολικά μεγάλο αριθμό εγγράφων. Για το Συμβούλιο, είναι σημαντικό να σεβαστούν τα κράτη μέλη αυτά που συμφωνούν ανά τακτά διαστήματα και να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον στόχο μας.

Όσον αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες, έχω να πω το εξής: κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφίσουμε σήμερα το μεσημέρι για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Θα ήθελα μόνο να πω σε όσους ξεσηκώθηκαν στο Συμβούλιο κατά της οδηγίας αυτής ότι έχουμε προβλήματα με 10 κράτη αναφορικά με την ελευθερία παροχής υπηρεσιών επειδή δεν είχε συμπεριληφθεί στις συνθήκες προσχώρησης. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε τώρα αυτό το λάθος και να τιμωρήσουμε άλλους στη θέση τους. Τουναντίον, η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών πρέπει να διορθωθεί στο σχέδιο για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία σύμφωνα με τη βούληση εκείνων που είναι υπέρμαχοί της. Διαφορετικά, θα αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Bersani (PSE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θεωρούμε τις αποφάσεις του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θετικές, αλλά γνωρίζουμε ότι τελικά θα κριθούν από τα γεγονότα. Οι αποφάσεις μας δημιουργούν μεγάλες προοπτικές, αλλά και κινδύνους. Συνολικά, παραχωρούμε στο όργανο λήψης των πολιτικών αποφάσεων νέες ευθύνες και πρέπει να εργασθούμε ώστε οι ευθύνες αυτές να κινηθούν προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης και όχι της αποδέσμευσης.

Οι μεταφερόμενες οδηγίες και τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων δεν πρέπει να αποτελούν μόνο γενικόλογες προτάσεις, αλλά πραγματικές εστιασμένες και μετρήσιμες επιλογές. Η ευελιξία του Συμφώνου πρέπει να είναι όλο και πιο κατανοητή και να αποβλέπει αποκλειστικά στην ανάπτυξη σύμφωνα με αυστηρά κοινά κριτήρια. Επ’ αυτού δημιουργήθηκε ένα λεπτό θέμα που αφορά την Ιταλία, και θα ήθελα να τονίσω ότι ζητάμε από την κυβέρνηση, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τη Eurostat να διαδραματίσουν με σοβαρότητα, διαφάνεια και αμεροληψία τον ρόλο τους, καθώς οι πολίτες της Ιταλίας έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν με σαφήνεια την αλήθεια σχετικά με τα δημόσια οικονομικά τους, δηλαδή με το μέλλον τους.

Με τις αποφάσεις του εαρινού Συμβουλίου η προηγούμενη κατάσταση δεν θα επαναληφθεί: εάν δεν οικοδομήσουμε περισσότερη Ευρώπη, θα έχουμε λιγότερη Ευρώπη. Να γιατί είναι πολύ σημαντικές οι επιλογές που μπορούν να διασφαλίσουν την ολοκλήρωση και συνεπώς τον ρόλο της Επιτροπής για τον συντονισμό των μακροοικονομικών πολιτικών, τη βελτίωση των στατιστικών βάσεων, τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων, την πραγματική ολοκλήρωση των εθνικών και ευρωπαϊκών οργάνων προγραμματισμού, την ισχύ του προϋπολογισμού της Ένωσης, τις επενδύσεις σε έργα υποδομών και έρευνας, την ευρωπαϊκή διάσταση κ.ο.κ. Σε όλους αυτούς τους τομείς θα πρέπει να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας. Προς το παρόν, θερμά συγχαρητήρια στη λουξεμβουργιανή Προεδρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Toubon (PPE-DE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να πω ένα απλό μπράβο στον κ. Juncker, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Barroso, και στους συναδέλφους του, χωρίς να ξεχνώ τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Χάρη σε εσάς, πιστεύω ότι αυτό το Συμβούλιο της 22ας και 23ης Μαρτίου υπήρξε καθοριστικό για την πρόοδο της Ευρώπης. Όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή του, υπήρξε προφανώς ένα από τα επιτυχέστερα Συμβούλια που έχω γνωρίσει.

Το Συμβούλιο αυτό εισέφερε λύσεις σε αρκετά θέματα τα οποία αντιμετωπίζαμε για πολύ καιρό. Καταρχάς, μια ευφυή μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πιστεύω ότι στην πολιτική, περιλαμβανομένης και της ευρωπαϊκής πολιτικής, απαιτείται ευφυΐα. Δεύτερον, βελτιώσεις και νέους προσανατολισμούς ώστε η υπό εκπόνηση νομοθεσία να είναι ισορροπημένη. Αναφέρομαι στην οδηγία για τις υπηρεσίες, στη REACH. Τρίτον, το περιβάλλον, σε μια χρονική στιγμή που εφαρμόζεται το πρωτόκολλο του Κυότο. Και τέλος τις σχέσεις μας με την Κίνα και την ευρωπαϊκή προσπάθεια στον τομέα της έρευνας. Για το θέμα αυτό, θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα την ιστορική απόφαση η οποία ελήφθη για την έναρξη του διεθνούς θερμοπυρηνικού πειραματικού αντιδραστήρα (ITER).

Από την άποψη αυτή, ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα χρειαστεί να περιμένει πάρα πολύ την καλή θέληση της Ιαπωνίας· να διαπραγματευτούμε με τους Ιάπωνες, υπό τον όρο, κύριε Πρόεδρε, ότι τη 14η Ιουλίου το σχέδιο θα έχει εκπονηθεί, διότι είναι ένα ουσιώδες θέμα, ουσιώδες για την Ευρώπη, για το μέλλον της ενέργειας και για τους νέους, δηλαδή γι’ αυτούς οι οποίοι θα ζουν εδώ σε τριάντα ή πενήντα χρόνια.

Ιδού γιατί, κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω πλήρως το κοινό ψήφισμα το οποίο εκφράζει τη θετική άποψη του Κοινοβουλίου σχετικά με αυτό το εξαιρετικά σημαντικό και θετικό Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Myller (PSE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, τα καλά νέα σχετικά με την εαρινή Σύνοδο Κορυφής ήταν ότι ελήφθη μια απόφαση για την κατάρτιση μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Ελήφθη επίσης μια απόφαση για να εξεταστεί το ενδεχόμενο καθορισμού δεσμευτικών στόχων σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Είναι απολύτως σημαντικό να ληφθούν τώρα μέτρα για την υποβολή φιλόδοξων προτάσεων για την περίοδο μετά το 2012.

Δυστυχώς, η πρόσφατη εμπειρία έδειξε ότι ήταν πολύ ευκολότερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει και να εγκρίνει φιλόδοξους στόχους από το να τους εφαρμόσει. Αν επιδιώξουμε ένα νέο, επιτυχημένο ξεκίνημα στη στρατηγική της Λισαβόνας, πρέπει να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τομείς της πολιτικής. Πρέπει να εξετάσουμε τα συμφέροντα της Κοινότητας, να δεσμευτούμε για τις εγκριθείσες αποφάσεις, και να δράσουμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα κράτη μέλη να αποκομίσουν προστιθέμενη αξία από την ευρωπαϊκή συνεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Oomen-Ruijten (PPE-DE).(NL) Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αφιερώσατε και οι δύο τη μερίδα του λέοντος στις ομιλίες σας στη διαδικασία της Λισαβόνας. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου το έκανε σε αδρές γραμμές και με έμφαση στην ισορροπία και την οικονομική ανάπτυξη, που δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη. Περιγράψατε αυτό το τρίπτυχο, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, με την ολοκληρωμένη προσέγγιση την οποία επίσης μαρτυρούν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την εκτίμησή μου για την προσοχή που επιδείξατε στις ΜΜΕ. Δεν έχω ξαναδεί συμπεράσματα του Συμβουλίου στα οποία οι λέξεις ΜΜΕ, καινοτομία και περιβάλλον εμφανίζονται σε τέτοια συχνότητα. Στο κείμενο επί του οποίου θα ψηφίσει σήμερα το παρόν Σώμα, ζητάμε νέο δυναμισμό από τη διαδικασία της Λισαβόνας, νέο δυναμισμό με μια «εστιασμένη προσέγγιση που δείχνει νέα ηγεσία».

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, θα ήθελα τώρα να στραφώ σε εσάς. Αυτή η ηγεσία και ο δυναμισμός μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν εργαστείτε σε αγαστή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους κοινωνικούς εταίρους. Στην πρωινή σας ομιλία, δεν είχα την αίσθηση ότι αυτό το mano in mano, όπως το έθεσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι τόσο αυτονόητο. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έχω την εντύπωση ότι επιβαρύνει τα κράτη μέλη με τρομερή γραφειοκρατία και ότι δίνεται λιγότερη προσοχή στην ατζέντα της κοινωνικής πολιτικής, ενώ δεν διασφαλίζεται η ισχύς των μέτρων. Έχω επίσης την αίσθηση ότι αυτό το mano in mano με το Κοινοβούλιο δεν καλύπτει απόλυτα τις προσδοκίες όσον αφορά τις ολοκληρωμένες πολιτικές ολοκλήρωσης, έναν τομέα στον οποίο θα ήθελα να δω έναν ορισμένο βαθμό διαβούλευσης στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Χατζηδάκης (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, η Προεδρία του Λουξεμβούργου είναι, πιστεύω, μια καλή προεδρία, που έχει μέχρι στιγμής στο ενεργητικό της το δημιουργικό συμβιβασμό για το σύμφωνο σταθερότητας, ο οποίος επιτρέπει στα κράτη μέλη του Eurogroup να προχωρήσουν μπροστά με βάση τους κανόνες της δημοσιονομικής πειθαρχίας αλλά και με ένα απαιτούμενο βαθμό ευελιξίας.

Παράλληλα, η Προεδρία του Λουξεμβούργου κατόρθωσε κατά τη Συνδιάσκεψη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών να συγκεκριμενοποιήσει τη στρατηγική της Λισαβόνας αλλά πραγματικά είναι κρίμα που δεν έγινε κατορθωτό να κατονομάζονται από ’δω και πέρα τα κράτη τα οποία δεν τα καταφέρνουν στην προώθηση αυτής της στρατηγικής.

Επίσης ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχουμε ενώπιόν μας στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας είναι η οδηγία για τις υπηρεσίες, για την οποία θα ήθελα να ευχηθώ να εξετασθεί με πνεύμα ορθολογισμού και κυρίως να επιδιωχθεί να ξεκαθαρισθούν οι παρεξηγήσεις και να φύγει από τον ορίζοντα η ομίχλη που δεν μας επιτρέπει να δούμε την ουσία του θέματος, καθώς προκαλείται καμιά φορά η εντύπωση ότι κουβεντιάζουμε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα άλλο ζήτημα.

Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ στην Προεδρία του Λουξεμβούργου από ’δω και πέρα να τα καταφέρει με ένα πολύ μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή τις δημοσιονομικές προοπτικές, και ιδιαίτερα τον προϋπολογισμό για την περιφερειακή πολιτική της Ένωσης, τις πολιτικές συνοχής. Το ζήτημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είμαστε όλοι καταδικασμένοι να καταλήξουμε μέχρι τον Ιούνιο σε μια συμφωνία, διότι αλλιώς τα προγράμματα της περιφερειακής πολιτικής θα είναι τα θύματα μιας όποιας διαφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Sudre (PPE-DE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε μια νέα κατεύθυνση στην ευρωπαϊκή οικονομία, την κατεύθυνση του πραγματισμού, της ευελιξίας και της ενθάρρυνσης της καινοτομίας.

Σχετικά με το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, χαίρομαι για το γεγονός ότι ο ρεαλισμός και η ευελιξία υπερίσχυσαν του δόγματος και της τυφλής τήρησης κανόνων οι οποίοι αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου οικονομικής ανάπτυξης η οποία υπήρξε πολύ περισσότερο σταθερή σε σχέση με αυτή την οποία διανύουμε σήμερα. Οι κανόνες είναι βεβαίως απαραίτητοι, δεδομένου ότι η σταθερότητα του κοινού νομίσματός μας εξαρτάται από αυτούς, αλλά η μεταρρύθμιση του συμφώνου είναι θετική στο μέτρο κατά το οποίο επιτρέπει να συμβιβάζεται η θεμελιώδης αρχή της τήρησης του κράτους δικαίου με την ελάχιστη ευελιξία που απαιτείται για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος των κρατών μελών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Barroso καθώς και τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου κ. Juncker για την οξυδέρκεια και τη δύναμη πειθούς τους σε αυτό το ακανθώδες θέμα.

Αυτός ο πραγματισμός ίσχυσε επίσης για το θέμα του σχεδίου οδηγίας σχετικά με την απελευθέρωση της ευρωπαϊκής αγοράς των υπηρεσιών. Αναγνωρίζοντας ότι η τρέχουσα διατύπωση της οδηγίας δεν απαντά πλήρως στις απαιτήσεις και ζητώντας να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η εσωτερική αγορά του τομέα των υπηρεσιών να καταστεί πλήρως λειτουργική διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα το κοινωνικό ευρωπαϊκό πρότυπο, το Συμβούλιο δεν ικανοποίησε τη Γαλλία – όπως τα μέσα ενημέρωσης έχουν τόσο συχνά επαναλάβει. Μάλλον, αναγνώρισε ότι η αρχή της χώρας προέλευσης έθετε σαφή προβλήματα όσον αφορά τους κινδύνους κοινωνικού και φορολογικού ντάμπινγκ και άφησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βρει μια αποδεκτή λύση. Ιδού ο τύπος συμπεριφοράς που οι πολίτες περιμένουν από τις Βρυξέλλες.

Το μέλλον της οικονομίας μας θα απειληθεί αν δεν κάνουμε μια ενισχυμένη, μαζική προσπάθεια όσον αφορά τις επενδύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης. Υστερούμε πάρα πολύ σε σχέση με τους αμερικανούς και ασιάτες εταίρους μας σε αυτούς τους δύο τομείς. Οι 25 έχουν επιβεβαιώσει τη βούλησή τους να καταστήσουν την Ένωση έναν χώρο πιο ελκυστικό για τις επενδύσεις και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ώστε να προαχθεί η γνώση και η καινοτομία και να στηριχθεί η ανάπτυξη. Αυτοί οι φιλόδοξοι και απαραίτητοι στόχοι θα μπορέσουν να επιτευχθούν υπό τον όρο ότι τα κράτη μας θα προσφέρουν την πολιτική βούληση και την αναγκαία χρηματοδότηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Posselt (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η στρατηγική του Συμβουλίου για τη διεύρυνση είναι εσφαλμένη. Γίνεται διάκριση σε βάρος της κεντροευρωπαϊκής χώρας Κροατίας που έχει εκπληρώσει τα κριτήρια καλύτερα από κάποια άλλα κράτη μέλη. Περνάμε βιαστικά τη Ρουμανία, μια σαφώς ευρωπαϊκή χώρα που όμως δεν εκπληρώνει καθόλου τα κριτήρια. Η ένταξη της Ουκρανίας, που είναι βέβαια ευρωπαϊκή χώρα, αλλά θα περάσουν δεκαετίες μέχρι να είναι ώριμη για ένταξη και ούτε εμείς θα είμαστε διατεθειμένοι να την δεχτούμε τα επόμενα χρόνια, αναβάλλεται, άγνωστο για πόσο, αλλά δεν ορίζεται καμία συγκεκριμένη στρατηγική, ενώ ήδη εφέτος θα αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με μια χώρα όπως η Τουρκία, η οποία σαφώς δεν είναι ευρωπαϊκή.

Θα ήθελα πραγματικά να απευθύνω έκκληση προς το Συμβούλιο να επανεξετάσει καλά αυτή τη στρατηγική και να φροντίσει καταρχάς να δοθεί άμεσα, το αργότερο στις 21 Μαΐου, το πράσινο φως για ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κροατία και να καταλήξει άμεσα σε ένα αποτέλεσμα η ομάδα εργασίας που συστάθηκε χάρη στη δική σας γενναία πρωτοβουλία, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Δεύτερον, θέλω να απευθύνω έκκληση ναι μεν να αφήσουμε τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία να ενταχθούν σύμφωνα με την προθεσμία, αλλά να μας δοθεί η ευκαιρία να περιμένουμε ως το φθινόπωρο που θα έχουμε τις ανάλογες εκθέσεις προόδου. Τρίτον, θα ήθελα να σας απευθύνω έκκληση να δώσετε μετά την εισδοχή της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Κροατίας μια ευκαιρία ανάπαυλας στην ΕΕ, που την χρειάζεται επειγόντως για την εσωτερική της ενοποίηση.

Ακόμη, θα ήθελα να σας ζητήσω να εμποδίσετε σε κάθε περίπτωση την έναρξη το φθινόπωρο ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, οι οποίες θα κούραζαν και θα επιβάρυναν υπερβολικά την ΕΕ, και να αναπτυχθεί σε αυτή την περίπτωση μια στρατηγική καλής γειτονίας, καθώς και να δημιουργηθεί ένα σχέδιο για την Ουκρανία. Διαφορετικά θα αποτύχουν και όσα επιτεύχθηκαν με την πορτοκαλί επανάσταση, πράγμα που θα είχε σοβαρές επιπτώσεις για την Ευρώπη.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Juncker, Συμβούλιο. (FR) Κύριε Πρόεδρε, στο τέλος αυτής της συζήτησης, η οποία κατά μεγάλο μέρος υπήρξε πολύ ανοργάνωτη, θα ήθελα να παράσχω μερικές διευκρινίσεις σε ορισμένα σημεία.

Χαίρομαι για το γεγονός ότι, όσον αφορά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική της Λισαβόνας, δεν υπήρξε παρά μια ελάχιστη διαμάχη. Αυτό μου φαίνεται εντελώς φυσιολογικό, συνεπές και λογικό, δεδομένου ότι το ψήφισμα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στρατηγική της Λισαβόνας –και ορισμένοι θα έκαναν καλά να το διαβάσουν– αντανακλάται σχεδόν πλήρως στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το γεγονός ότι ορισμένα στοιχεία σήμερα επικρίνονται σημαίνει ότι ακολουθείτε ιδιαίτερα αυτοκριτική προσέγγιση. Αυτή είναι η παρατήρησή μου!

Επιπλέον, πιστεύω ότι είναι ουσιώδες να αναγνωριστεί τουλάχιστον στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στρατηγική της Λισαβόνας, ότι έθεσε βαριά ευθύνη στους ώμους των κρατών μελών. Ήμασταν γενικά σύμφωνοι τον Ιανουάριο, όταν συζητήσαμε το θέμα, δηλώνοντας ότι εναπόκειτο στις εθνικές κυβερνήσεις να καταστήσουν τη στρατηγική της Λισαβόνας μια επιτυχία όχι μόνο για κάθε μια από τις χώρες τους, αλλά για την Ευρώπη συνολικά.

Εφεξής, οι εθνικές κυβερνήσεις οφείλουν να συμβουλεύονται τα εθνικά κοινοβούλιά τους σχετικά με τα εθνικά τους προγράμματα μεταρρύθμισης, το Συμβούλιο θα είναι υπόλογο ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Επιτροπή θα παίζει τον ρόλο τον οποίο πάντοτε είχε, δηλαδή έναν ρόλο διευκόλυνσης και ενθάρρυνσης, ρόλος ο οποίος συνίσταται στο να ενώνει όλα τα κράτη μέλη με πνεύμα ευνοϊκό για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας, η οποία σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει ότι, στο μέλλον, το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο θα παραμείνει προσιτό στην πλειονότητα των Ευρωπαίων.

Θα σημείωνα ότι, στους κόλπους ορισμένων πολιτικών ομάδων οι οποίες είναι περισσότερο οικουμενικές παρά καθολικές, υπάρχουν εντελώς αποκλίνουσες απόψεις ως προς τα ουσιώδη στοιχεία της μορφής της πολιτικής δράσης που πρέπει να αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι ευκολότερο, κύριε Radwan, να επιτευχθεί συμβιβασμός για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης παρά να διασφαλιστεί η συνοχή εντός της πολιτικής ομάδας στην οποία ανήκετε. Το διαπίστωσα σήμερα και χθες.

(DE) Θα ήθελα να πω, αναφορικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ότι με παραξενεύει πολύ το γεγονός ότι όλα τα ενδιάμεσα στάδια της μεταρρύθμισής του αντιμετωπίζονται με την ίδια ρητορική δριμύτητα και τα ανάλογα σχόλια. Όταν ορισμένες κυβερνήσεις πρότειναν να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ολόκληρες ομάδες δαπανών, ακούστηκε η ίδια κριτική με αυτήν που ακούγεται σήμερα που δεν επιβλήθηκε αυτό. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Το προληπτικό τμήμα του Συμφώνου ενισχύθηκε σημαντικά. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό; Διότι στο παλιό Σύμφωνο, στη δημιουργία του οποίου είχα μεγάλη συμμετοχή, είχε παραμεληθεί εγκληματικά αυτή η πτυχή. Επίσης, ορισμένες κυβερνήσεις δεν άσκησαν τη σωστή πολιτική ως προς τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους στις επονομαζόμενες καλές περιόδους. Αυτό βέβαια θα μπορούσε να βγει σε καλό μετά από μερικές επικείμενες εκλογές, όμως εγώ έχω σοβαρές αμφιβολίες.

Βασικά οι αλλαγές που επιφέραμε στο διορθωτικό τμήμα του Συμφώνου είναι ασήμαντες σε σχέση με όσα αναφέρονται στη Συνθήκη και το Σύμφωνο για το θέμα αυτό. Φυσικά, αν φανταζόταν κανείς ότι για τους σκοπούς του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης το 3,0% σημαίνει πραγματικά 3,0%, ότι θα κινηθεί διαδικασία κατά των χωρών που θα έχουν έλλειμμα μεγαλύτερο του 3,0% και ότι, εάν αυτές οι χώρες τον επόμενο χρόνο ξεπεράσουν και πάλι το όριο αυτό, θα υποστούν κυρώσεις, τότε η μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Αυτό θα απαιτούσε σοβαρές τροποποιήσεις στη Συνθήκη και θα είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε το παλιό Σύμφωνο ως γνώμονα σε σημαντικούς τομείς.

Στη Συνθήκη δεν αναφέρεται ότι κάθε έλλειμμα που ξεπερνά το 3,0% είναι υπερβολικό. Όποιος το ισχυρίζεται, παρερμηνεύει τη Συνθήκη. Αυτό απλά δεν το λέει η Συνθήκη και δεν δέχομαι να κάνουμε σαν να το ανέφερε και να αντιμετωπίζονται τώρα ως εχθροί της σταθερότητας εκείνοι που επιστρέφουν σε μια ορθή ερμηνεία της Συνθήκης. Πώς μπορεί κανείς να έχει το θράσος να διεκδικεί την αποκλειστικότητα της ερμηνείας της Συνθήκης και του Συμφώνου; Διαβάζω –εν μέρει αυτό με διασκεδάζει μάλιστα– ότι τάχα το Συμβούλιο, οι 25 υπουργοί Οικονομικών, οι 25 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων υποκλίθηκαν μπροστά στη Γερμανία και τη Γαλλία. Αυτό είναι απλά γελοίο, αλλά και προσβλητικό για τους άλλους 23.

(Χειροκροτήματα)

Η ιδέα ότι αρκεί μια αυταρχική προτροπή από το Βερολίνο ή ένα ξεκάθαρο σήμα από το Παρίσι για να κάνει τις άλλες 23 κυβερνήσεις να υποκύψουν δεν είναι καθόλου ευρωπαϊκή αντίληψη και είναι αντίθετη με την ανάγκη επίτευξης μιας βιώσιμης συνεργασίας στην Ευρώπη και εξεύρεσης συμβιβαστικών λύσεων, η οποία προκύπτει επανειλημμένα. Δεν θέλω να σκεφτώ πόσο μεγάλη θα ήταν η κριτική εδώ στο Σώμα αν είχαμε αποτύχει στη Λισαβόνα, αν δεν είχαμε καταφέρει να δημιουργήσουμε τις ισορροπίες που μας υπενθυμίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή αν είχαμε αποτύχει εντελώς κατά τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ορισμένοι θεωρούν ότι το παλιό Σύμφωνο ήταν τόσο καλό ώστε να μην χρειάζεται αλλαγές. Όμως καμία από τις κυβερνήσεις των 25 κρατών μελών δεν συμμερίζεται αυτήν την άποψη. Η ιδέα ότι οι 25 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έβαλαν τώρα πλώρη προς το έλλειμμα και την ανελισσόμενη σπείρα των χρεών είναι εντελώς φανταστική και θα ήθελα να την αντικρούσω με έμφαση.

(Χειροκροτήματα)

(FR) Εκτός αυτού, κύριε Πρόεδρε, έγινε πολύς λόγος για την αξιοπιστία της Ευρώπης. Πιστεύω ότι ενίοτε απειλείται σοβαρά και δεν κατάλαβα πλήρως τα λεχθέντα από τον κ. Watson. Δεν ήμουν βέβαιος αν απευθυνόταν σε μένα ή αν απευθυνόταν σε μια ομάδα κρατών μελών. Ελπίζω να μην μου προσάπτετε τη μομφή ότι δεν μπόρεσα να πείσω τους βουλευτές της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών να λάβουν την ίδια θέση για όλα τα θέματα, διότι δεν εκπροσωπώ εδώ το ΕΛΚ-ΕΔ. Εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Γι’ αυτούς οι οποίοι επέστησαν την προσοχή όλων στην έλλειψη αξιοπιστίας της Ευρώπης, θα πω τούτο: θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ θερμά τους βουλευτές οι οποίοι παρίστανται στη συζήτηση από τις 9.00 σήμερα το πρωί. Οι επισκέπτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έμειναν έκπληκτοι που δεν είδαν περισσότερους βουλευτές όταν η Ευρώπη συζητά τέτοια ουσιώδη θέματα.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου. Ελπίζω –ή καλύτερα περιμένω– ότι η κριτική έφτασε στους αποδέκτες της.

 
  
MPphoto
 
 

  Barroso, Πρόεδρος της Επιτροπής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος. Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οφείλουμε πραγματικά να αναγνωρίσουμε –αν θέλουμε να έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση– ότι τα προβλήματα δεν άρχισαν με αυτή τη μεταρρύθμιση, αλλά υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό. Τον Νοέμβριο του 2003, δεν υπήρχε πλέον καθόλου συναίνεση για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτό το οποίο μόλις πετύχαμε, αυτό το οποίο μόλις πέτυχαν τα κράτη μέλη με την ενεργό υποστήριξη της Προεδρίας του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι μια αξιόπιστη μεταρρύθμιση του Συμφώνου.

Μπορώ να σας παράσχω όλες τις εγγυήσεις –και απευθύνομαι σε αυτούς οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες, οι οποίες είναι άλλωστε δικαιολογημένες– ότι η Επιτροπή σκοπεύει να εφαρμόσει αυτούς τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης με αντικειμενικό και ενιαίο τρόπο για όλα τα κράτη μέλη. Μπορώ επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι ο ρόλος της Επιτροπής δεν μειώθηκε με αυτή τη μεταρρύθμιση, το αντίθετο μάλιστα. Πράγματι, το φάσμα των καταστάσεων στις οποίες η Επιτροπή θα κληθεί να παράσχει τη γνώμη της ή να αναλάβει την πρωτοβουλία μιας δράσης, έχει διευρυνθεί σημαντικά. Κατά συνέπεια, τώρα έχουμε ένα σύμφωνο το οποίο θα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί με μεγαλύτερη αξιοπιστία σε σχέση με αυτό το οποίο γνωρίζαμε πριν από αυτή τη μεταρρύθμιση.

Επιπλέον, όσον αφορά τη στρατηγική της Λισαβόνας –και αυτό το διαπίστωσα κατά τη διάρκεια της πρωινής συζήτησης– υπάρχει σαφώς ευρύτατη συναίνεση για ένα σύστημα βελτίωσης της διακυβέρνησης, στο οποίο υπάρχει καλύτερη διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη αποδέχθηκαν αυτή τη βελτιωμένη διακυβέρνηση και, ακόμη μια φορά, αυτό ενισχύει επίσης την αξιοπιστία των στόχων που έχουμε θέσει με τη στρατηγική της Λισαβόνας.

Ωστόσο, θα ήθελα να επανέλθω σε ένα σημαντικό σημείο των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο οποίο δεν αναφέρθηκα στην εισαγωγή μου σε αυτή τη συζήτηση: την αναπτυξιακή πολιτική στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνεδρίασής του, ζήτησε από την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες για την οριστικοποίηση των θέσεων της Ένωσης ενόψει των σημαντικών συναντήσεων στους κόλπους των Ηνωμένων Εθνών τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι η Επιτροπή ενέκρινε χθες, εδώ στο Στρασβούργο, ένα σημαντικό πακέτο προτάσεων το οποίο ο Επίτροπος Michel και εγώ ο ίδιος ανακοινώσαμε χθες. Περιέχει νέους ενδιάμεσους στόχους, μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα της βοήθειας και μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των πολιτικών. Σε αυτό το «αναπτυξιακό» πακέτο, ιδιαίτερη προσοχή δίδεται επίσης στην υποσαχάρια Αφρική. Κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή αντιμετωπίζει αυτές τις προτάσεις ως θέματα ιδιαίτερης προτεραιότητας. Συνεργαζόμαστε δραστήρια αυτή τη στιγμή με τα κράτη μέλη προκειμένου αυτή η συνάντηση για τους στόχους της Χιλιετίας να είναι επιτυχής, και υπολογίζουμε πολύ στη στήριξή σας.

Ένας άλλος λόγος που έδωσα αυτό το παράδειγμα, κύριε Πρόεδρε, είναι για να αναδείξω ένα σημείο το οποίο πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Ότι δηλαδή εργαζόμαστε πραγματικά πάνω σε επιχειρησιακές αποφάσεις. Στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχουμε καθορίσει τους στόχους και τα νέα εργαλεία της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας και μόλις επίσης εγκρίναμε τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές, περιλαμβάνοντας τη μακροοικονομική πολιτική, τη μικροοικονομική πολιτική και την απασχόληση. Τις παρουσιάσαμε μόλις εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε ένα αίτημα σχετικά με την ανάπτυξη και παρουσιάζουμε συγκεκριμένες προτάσεις.

Γνωρίζω καλά ότι, στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε τώρα στην Ευρώπη, η προσοχή επικεντρώνεται συχνά περισσότερο σε αμφιλεγόμενες πτυχές, στα πράγματα για τα οποία δεν υπάρχει συμφωνία από τα κράτη μέλη ή ομοφωνία μεταξύ τους. Θα ήθελα, ωστόσο, να υπογραμμίσω ότι, παρά τις διαφορές αυτές, και ενίοτε παρά τις διαφωνίες μας, είμαστε σε θέση να καταλήγουμε σε πολύ σημαντικές συναινέσεις, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια της εαρινής συνόδου του Συμβουλίου.

Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω αυτό το οποίο μόλις είπε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Ποια θα ήταν η αντίδρασή σας αν δεν ήμασταν εδώ παρόντες με αποτελέσματα τα οποία, παρά τις όποιες διαφωνίες, αντανακλούν μια συναίνεση, και ποιο θα ήταν το μήνυμα το οποίο θα στέλναμε στην κοινή γνώμη των χωρών μας; Ιδού γιατί, στο παρόν στάδιο, παρότι συμμερίζομαι πολλές από τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους οποίους ορισμένοι από εσάς εκφράσατε, το θέμα είναι αν πρέπει να δώσουμε έμφαση στις πτυχές εκείνες οι οποίες δεν συγκεντρώνουν πλήρη συναίνεση ή αν, αντιθέτως, οφείλουμε να δώσουμε έμφαση σε αυτά τα οποία μπορούμε να πράξουμε μαζί.

Διότι αυτή είναι η κουλτούρα συμβιβασμού που έχουμε στην Ευρώπη, και θα ήθελα να επιμείνω περισσότερο σε αυτό το σημείο. Δεν θα επιτύχουμε καμιά πρόοδο σε μια Ευρώπη των 25 αν δεν εξηγήσουμε στους πολίτες μας ότι, στην Ευρώπη, κανείς δεν μπορεί να κερδίσει το 100% αυτών που επιδιώκει να κερδίσει. Κανένα κράτος μέλος δεν θα κερδίσει κατά 100% για όλες τις θέσεις του. Η Ευρώπη μας γίνεται ολοένα και πιο πολύπλοκη! Άρα, εναπόκειται σε εμάς, οι οποίοι διαδραματίζουμε αποφασιστικό και ουσιαστικό πολιτικό ρόλο στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας ότι πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς, ότι Ευρώπη σημαίνει συμβιβασμός. Ευρώπη σημαίνει να συνεργαζόμαστε για στόχους οι οποίοι είναι πολύ σημαντικότεροι από τα βραχυπρόθεσμα μελήματα ή τις εθνικές ευαισθησίες.

Αυτό σημαίνει ευθύνη και η ευθύνη είναι το σημαντικότερο πράγμα για μια αποτελεσματική ηγεσία, και αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη στο στάδιο αυτό είναι ηγεσία.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου και κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Προς ολοκλήρωση της συζήτησης κατατέθηκαν έξι προτάσεις ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 103 του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 12.00.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΡΘΡΟ 142)

 
  
MPphoto
 
 

  Guerreiro (GUE/NGL), γραπτώς. – (PT) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας και 23ης Μαρτίου κυριαρχήθηκε από ένα ζήτημα που δεν ήταν στην ημερήσια διάταξή του, αλλά επιβλήθηκε σε αυτό.

Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις που έδειξαν πιθανή νίκη του «όχι» στο δημοψήφισμα της Γαλλίας στις 29 Μαΐου για το αποκαλούμενο «Ευρωπαϊκό Σύνταγμα» σήμανε συναγερμό.

Το Κοινοβούλιο δαπανά 8 εκατομμύρια ευρώ για την εκστρατεία υπέρ του «ναι», και αυτό είναι απαράδεκτο.

Οι επικεφαλής κρατών ή κυβερνήσεων, και οποιοσδήποτε άλλος αισθάνεται ότι μπορεί να έχει κάποια επιρροή στο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, σχηματίζουν ουρά για να προσπαθήσουν να πείσουν τον γαλλικό λαό για τα «πλεονεκτήματα» –τα υποθετικά και ανύπαρκτα– του λεγομένου «Ευρωπαϊκού Συντάγματος».

Οι μεγάλοι εργοδότες και οι ηγέτες των σωματείων, οι περισσότεροι των οποίων είναι σοσιαλδημοκράτες και δεξιοί –με επικεφαλής την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων– κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να εγκριθεί αυτό το σχέδιο, το οποίο καταστρέφει την κυριαρχία των λαών και ενθαρρύνει τον νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό και μιλιταρισμό.

Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο αναβάλλουν τη λήψη αποφάσεων σε μια προσπάθεια να αποφύγουν να δώσουν όλο και πιο βάσιμα επιχειρήματα για την αρνητική ψήφο.

Παρά τις αντιφάσεις, μια ψήφος υπέρ του «όχι» στη Γαλλία θα είναι η καλύτερη απάντηση.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. BORRELL FONTELLES
Προέδρου

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου