Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 13 april 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

3. Omröstning
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Nästa punkt på föredragningslistan är omröstningen.

(Resultat och övrig information om omröstningen: se protokollet.)

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy