Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Onsdag den 13. april 2005 - Strasbourg EUT-udgave

7. Bulgariens ansøgning om at blive medlem af EU
  

Vedrørende ændringsforslag 1

 
  
MPphoto
 
 

  Wiersma (PSE). - (EN) Hr. formand, jeg stiller det samme reviderede ændringsforslag, som jeg stillede tidligere, til Van Orden-betænkningen. Det er den samme tekst, som jeg ønsker at indsætte i henstillingen.

 
  
  

(Parlamentet vedtog det mundtlige ændringsforslag til ændringsforslag 1)

Før afstemningen om ændringsforslag 3

 
  
MPphoto
 
 

  Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE). - (ES) Hr. formand, jeg havde forstået, at De havde forstået min tidligere bemærkning til forretningsordenen, hvor jeg trak ændringsforslag 2 til denne fælles udtalelse og til hr. Moscovicis fælles udtalelse tilbage.

 
  
MPphoto
 
 

  Formanden. - Hr. Salafranca, jeg er enig, det er trukket tilbage, og vi skal ikke stemme om det.

 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik