Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 13 april 2005 - Strasbourg EUT-utgåva

7. Bulgariens ansökan om medlemskap i EU
  

Angående ändringsförslag 1:

 
  
MPphoto
 
 

  Wiersma (PSE).(EN) Herr talman! Jag föreslår samma reviderade ändring som jag tidigare föreslog för Geoffrey Van Ordens betänkande. Jag vill infoga samma text i rekommendationen.

 
  
  

(Parlamentet godkände det muntliga ändringsförslaget till ändringsförslag 1.)

Före omröstningen om ändringsförslag 3:

 
  
MPphoto
 
 

  Salafranca Sánchez-Neyra (PPE-DE). (ES) Herr talman! Jag trodde att ni hade förstått den ordningsfråga jag lade fram tidigare med begäran om att ändringsförslag 2 till detta positiva yttrande och till Pierre Moscovicis positiva yttrande skulle dras tillbaka.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. – Bra, herr Salafranca, det har dragits tillbaka och behöver inte gå till omröstning.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy