Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 13 Απριλίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

21. ´Ωρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο)
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0163/2005).

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος .

Ερώτηση αριθ.1 του κ. Esko Seppänen (H-0165/05)

Θέμα: Το καθεστώς των βουλευτών

Λέγεται ότι η Προεδρία σχεδιάζει καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι προετοιμασίες; Θα ήταν βάσιμο να ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να εφαρμοστεί στους βουλευτές της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Απαντώντας στο ερώτημά σας, κύριε Seppänen, θέλω να σας θυμίσω ότι η διαδικασία για την έγκριση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεσπίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 190 της Συνθήκης ΕΚ και στην παράγραφο 5 του άρθρου 108, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Βάσει αυτών των άρθρων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζει το καθεστώς και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων των βουλευτών του, μετά από γνώμη της Επιτροπής και έγκριση του Συμβουλίου, που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Η Προεδρία του Συμβουλίου προτίθεται να ολοκληρώσει αισίως, ει δυνατόν στη διάρκεια αυτού του εξαμήνου, τις διαπραγματεύσεις που αφορούν στο καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στην έναρξη ισχύος. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εργαζόμαστε αδιάκοπα για να το επιτύχουμε αυτό.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. McMILLAN-SCOTT
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 
 

  Seppänen (GUE/NGL).(FI) Κύριε Υπουργέ, ορισμένα κράτη μέλη του Συμβουλίου δεν έχουν αποδεχθεί την πρόταση για συμβιβασμό η οποία συζητήθηκε από το Συμβούλιο την τελευταία φορά. Προτίθεσθε να προτείνετε εκ νέου το ίδιο είδος πακέτου ή έχετε δικές σας προτάσεις για τροποποιήσεις σε αυτό το πακέτο, και ποιες θα ήσαν αυτές οι τροποποιήσεις;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Θα ενθυμείσθε ότι στη διάρκεια της ιρλανδικής Προεδρίας είχαμε φθάσει πολύ κοντά σε έναν συμβιβασμό. Δυστυχώς, αποτύχαμε την τελευταία στιγμή. Επρόκειτο για έναν συμβιβασμό, που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του Συμβουλίου, και συγκεκριμένα της ιρλανδικής προεδρίας, αφενός, και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφετέρου.

Πιστεύω ότι πολλά στοιχεία αυτού του συμβιβασμού διατηρούν την αξία τους και, συνεπώς, πιστεύω ότι είναι μια καλή βάση εκκίνησης. Ωστόσο, για προφανείς λόγους, πρέπει να καθορίσουμε σε ποια σημεία απαιτούνται προσαρμογές. Είμαστε στη φάση επεξεργασίας αυτού του θέματος. Μπορώ να σας εγγυηθώ ότι εργαζόμαστε στο Συμβούλιο αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξεύρουμε αποδεκτές λύσεις: ευελπιστώ αποδεκτές ει δυνατόν από όλα τα κράτη μέλη, ή εν πάση περιπτώσει από τόσα ώστε να εξασφαλίζεται ειδική πλειοψηφία.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE).(EN) Αναρωτιέμαι εάν ο Προεδρεύων του Συμβουλίου μπόρεσε να μελετήσει τη χθεσινή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την απαλλαγή. Εάν ναι, συμφωνεί μαζί μου ως προς το ότι η έλλειψη βούλησης, ή ικανότητας, του Κοινοβουλίου να διευθετήσει τα του οίκου του καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη έγκρισης του καθεστώτος των βουλευτών και ότι ο μόνος τρόπος ενίσχυσης του κύρους αυτού του οργάνου είναι η έγκριση ενός καθεστώτος των βουλευτών;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Είστε οι μόνοι που μπορούν να κρίνουν την οργάνωση και την εσωτερική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε σας εναπόκειται όλη η ευθύνη. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Προεδρία είναι αποφασισμένη να εξεύρει λύση από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτή είναι η δέσμευση που αναλάβαμε και ελπίζω ότι θα πετύχουμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Doyle (PPE-DE).(EN) Θέλω να ρωτήσω τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου εάν αποδέχεται ότι το καθεστώς των βουλευτών και οι αποζημιώσεις που λαμβάνουν τα μέλη του παρόντος Κοινοβουλίου συζητούνται από κοινού, όπως συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο, προ ενός έτους, αμέσως πριν από την ιρλανδική Προεδρία. Το καθεστώς των βουλευτών επείγει διότι θα μας έδινε τη δυνατότητα να αποσαφηνίσουμε το όλο ζήτημα των αποζημιώσεων.

Η χθεσινή ψηφοφορία σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού κατέδειξε ότι, όσοι είναι πολιτικώς έντιμοι και αποδέχονται τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε πριν από δεκαοκτώ μήνες, την τήρησαν παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης και άλλους προκειμένου να πράξουν διαφορετικά. Απαιτείται μεταρρύθμιση· και μάλιστα μεταρρύθμιση και στα δύο ζητήματα: καθεστώς των βουλευτών και αποζημιώσεις.

Είστε σε θέση να εγγυηθείτε ότι, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας Προεδρίας, θα μας υποβληθεί ένα καθεστώς των βουλευτών; Μπορείτε να εγγυηθείτε ότι οι συνάδελφοι που άλλαξαν στάση στο επίπεδο του Συμβουλίου την τελευταία φορά, όταν θεωρούσαμε ότι έχει επιτευχθεί συμβιβασμός υπό την ιρλανδική Προεδρία, θα τηρήσουν αυτή τη φορά τα συμπεφωνημένα; Έχετε διαπραγματευθεί ή λάβει οποιαδήποτε διαβεβαίωση από αυτές τις χώρες;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Κάθε λύση πρέπει να είναι συνολική: ένα είδος δέσμης μέτρων, όπως το αποκαλέσατε. Βεβαίως, δεν μπορώ να σας εγγυηθώ σε αυτή τη φάση ότι όλοι θα συναινέσουν. Ενδεχομένως θα ενθυμείσθε τους βασικούς λόγους για τους οποίους δεν εγκρίθηκε αυτή η δέσμη μέτρων, που ήταν υπό διαπραγμάτευση. Ήταν κάπως ιδιαίτεροι λόγοι. Ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα μπορέσει να εξευρεθεί λύση, ότι όλοι θα στηρίξουν αυτή τη λύση και ότι κανένας δεν θα επηρεαστεί από ορισμένα άρθρα εφημερίδων, που δεν θα ήθελα να τα χαρακτηρίσω.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά όρια βάσει του Κανονισμού. Κάθε ερώτηση ακολουθείται από δύο συμπληρωματικές. Αυτή είναι η πρώτη φορά που προεδρεύω της Ώρας των Ερωτήσεων, αλλά, λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, κατ’ εξαίρεση και αυτή τη φορά μόνον, θα δεχθώ αυτή την απόκλιση από τον Κανονισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitchell (PPE-DE).(EN) Επιθυμώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, να καλέσω την Προεδρία να επισπεύσει την έγκριση αυτού του καθεστώτος.

Με εξέπληξε η υποκρισία ορισμένων βουλευτών οι οποίοι διαφώνησαν εχθές με τη χορήγηση απαλλαγής για τους λογαριασμούς, τη στιγμή που οι ίδιοι άντλησαν πόρους από αυτούς τους λογαριασμούς με τους οποίους δηλώνουν τώρα ότι διαφωνούν. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου τέτοια υποκρισία και την θεωρώ αηδιαστική. Απευθύνω έκκληση στην Προεδρία να επισπεύσει τη διαδικασία για την έγκριση αυτού του καθεστώτος προκειμένου να διευθετηθεί άπαξ διά παντός αυτό το θέμα όσον αφορά τόσο τις βουλευτικές αποζημιώσεις όσο και τις δαπάνες για την επιτέλεση του έργου μας.

Δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα, οι υποκριτές που ξεκίνησαν εχθές στο Σώμα αυτή τη διαμάχη, να εξοικονομήσουν τα χρήματα για τη διευθέτηση των προβλημάτων που ισχυρίζονται ότι υπάρχουν στους λογαριασμούς για τους οποίους αρνήθηκαν εχθές να χορηγήσουν απαλλαγή. Αυτή η συμπεριφορά είναι τελείως αισχρή.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Νομίζω ότι η Προεδρία έχει ήδη απαντήσει σε αυτό το ερώτημα.

 
  
MPphoto
 
 

  Rübig (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, αν τώρα υλοποιηθεί το καθεστώς, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει ασφαλώς να συνειδητοποιήσουν ότι όλοι θα πληρώνονται ανεξάρτητα από τις χώρες τους. Θα πληρώνονται λοιπόν ίσα τα μέλη όλων των χωρών; Θα υπάρχει ουσιαστική διαφορά από τους μισθούς των υπαλλήλων ή γίνεται κάποια προσπάθεια για εξισορρόπηση;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Όσον αφορά το πρώτο σημείο της ερώτησής σας, πιστεύω ότι αν όντως υπάρχει μια βασική αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων. Πιστεύω ότι πρέπει να την εφαρμόσουμε και στην προκείμενη περίπτωση.

(DE) Το δεύτερο μέρος της ερώτησής σας αφορά την ισορροπία και αυτό ίσως είναι θέμα υποκειμενικής αξιολόγησης. Μολονότι δεν μπορώ να σας δώσω μια σαφή απάντηση στο ερώτημα αυτό, εγώ όντως πιστεύω ότι οι συζητήσεις μας διεξάγονται με βάση ένα ισορροπημένο πακέτο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.2 του κ. Robert Evans (H-0167/05)

Θέμα: Αιολική, κυματική και παλιρροιακή ενέργεια

Έχοντας κατά νου την πίεση που δέχονται οι κυβερνήσεις, ώστε να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως καθορίστηκε από το Πρωτόκολλο του Κυότο, δεν υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερη ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας; Ποια μέτρα λαμβάνονται επί του παρόντος για την ενθάρρυνση της χρήσης αιολικής, κυματικής και παλιρροιακής ενέργειας και παρακωλύονται αυτές οι πρωτοβουλίες από την εξουσία των ομάδων πίεσης της πετρελαϊκής βιομηχανίας;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Επιτρέψτε μου να απαντήσω, κύριε Evans. Ενόψει της ετήσιας εαρινής συνόδου κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Συμβούλιο Περιβάλλοντος ενέκρινε στις 10 Μαρτίου 2005 μια θέση ως συμβολή στις διαβουλεύσεις αναφορικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της Λισαβόνας. Γενικότερα, το Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη ανάληψης δράσεων αρχής γενομένης από το 2005, ιδίως για να αντιμετωπιστούν οι κλιματικές αλλαγές και για να προωθηθούν οι οικολογικές καινοτομίες, καθώς και η αποτελεσματική χρησιμοποίηση της ενέργειας και των πόρων.

Το Συμβούλιο ζήτησε ιδίως από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ενθαρρύνει βιώσιμες μεθόδους κατανάλωσης και παραγωγής, με σημαντική συμβολή οικολογικά αποτελεσματικών καινοτομιών, με στόχο την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρησιμοποίηση των πόρων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Πέραν αυτού, κάλεσε την Επιτροπή να επεξεργαστεί το 2005 μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία υπέρ της ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς και ένα Πράσινο Βιβλίο, που να περιλαμβάνει έναν κατάλογο με ευαίσθητα μέτρα.

Κατ’ ουσία, το Συμβούλιο συνέστησε καταρχάς την υλοποίηση, επειγόντως και στο ακέραιο, ενός Σχεδίου Δράσης υπέρ των Οικολογικών Τεχνολογιών –ETAP– προκειμένου να διασφαλίσει στις οικολογικές καινοτομίες ισότιμη και ανταγωνιστική θέση στην αγορά. Δεύτερον, ενθάρρυνε την ενεργειακή προώθηση των οικολογικών καινοτομιών και τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας, ιδίως σε εκείνους της ενέργειας και των μεταφορών. Τέλος, συνέστησε μέτρα εξομάλυνσης με στόχο τη μείωση των μακροπρόθεσμων κινδύνων και δαπανών, που συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές, ώστε να δημιουργηθεί μια οικονομία που να εκπέμπει λίγο διοξείδιο του άνθρακα, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της εγκατάστασης και ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υψηλής ενεργειακής απόδοσης και νέες καύσιμες ύλες.

 
  
MPphoto
 
 

  Evans, Robert (PSE).(EN) Ευχαριστώ τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για την απάντησή του, η οποία μάλιστα ήταν πολύ διεξοδική. Επιτρέψτε μου να σας επιστήσω την προσοχή στο τελευταίο σημείο, στο οποίο αναφέρομαι στην πετρελαϊκή βιομηχανία, η οποία κατά τη γνώμη μου έχει την τάση να περιφρονεί τις κυβερνήσεις και να καταπνίγει τις νέες πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα.

Διερωτώμαι εάν συμφωνείτε μαζί μου, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε με την ιδιότητα του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου, ότι, εάν είχαν πραγματοποιηθεί παρόμοιες επενδύσεις σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, με τη χρηματοδότηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να επιτύχουμε τη σημαντική πρόοδο την οποία σημειώνει τώρα το Συμβούλιο. Θεωρείτε ότι πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις στις πετρελαϊκές εταιρείες προκειμένου να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα φθίνοντα παγκόσμια αποθέματα ορυκτών καυσίμων;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Πιστεύω ότι η υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά πετρελαίου, ιδίως δε το επίπεδο της τιμής του πετρελαίου, θα παρακινήσει πολλούς να επενδύσουν σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα διαμορφωθεί, εν προκειμένω, μια ισορροπία. Γνωρίζουμε πράγματι ότι η τιμή του πετρελαίου οφείλεται σε ορισμένες οικονομικές εξελίξεις σε κάποια μέρη του κόσμου και επίσης σε ορισμένες κερδοσκοπικές κινήσεις. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να καταστούν πιο ελκυστικές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και, μέσω αυτών των μηχανισμών, θα φθάσουμε τελικά να ασκήσουμε πίεση στις πετρελαϊκές εταιρείες και να λάβουμε πρωτοβουλίες ενίσχυσης των μελλοντικών πηγών ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Caspary (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ πιστεύω πως ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι όχι μόνο η χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και η πυρηνική ενέργεια και τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Εφόσον όμως ο ερωτών ζητάει να μάθει τι θα πρέπει να γίνει για την προώθηση της αιολικής, της κυματικής και της παλιρροϊκής ενέργειας και αν αυτές οι νέες πρωτοβουλίες παρεμποδίζονται από το πετρελαϊκό λόμπι, εγώ σας ερωτώ ποιες πρωτοβουλίες έχουν δρομολογηθεί στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και αν αυτές οι πρωτοβουλίες παρεμποδίζονται από το λόμπι των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα ερώτημα, που τίθεται σε κάθε χώρα σε εθνικό επίπεδο. Κάθε χώρα πρέπει να επιλέγει τους τρόπους παραγωγής ενέργειας που της είναι οι πλέον οικείοι. Πιστεύω ότι εκφράσατε, έτσι μου φαίνεται, μια οικειότητα για μια συγκεκριμένη πηγή ενέργειας. Κατανοώ τη θέση σας· δεν την ασπάζομαι κατ’ ανάγκη. Το Συμβούλιο, πιστεύω, αφήνει σε κάθε κράτος μέλος την ευθύνη επιλογής των λύσεων που θέλει.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.3 της κ. Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (H-0169/05)

Θέμα: Η γήρανση του πληθυσμού της Ευρώπης και η αναθεώρηση των συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης

Οι δημογραφικές εξελίξεις και η γήρανση του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούν κατά γενική ομολογία τη διατήρηση στην ενεργό επαγγελματική ζωή των εργαζομένων άνω των 55 ετών.

Το Συμβούλιο έχει σαφή γνώση της ισχύουσας τακτικής σε κάθε κράτος μέλος ως προς την πρόωρη συνταξιοδότηση;

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Συμβούλιο, ώστε να εμποδισθεί η πρόωρη συνταξιοδότηση των εργαζομένων άνω των 55 ετών και να αξιοποιηθεί η προστιθέμενη αξία της εμπειρίας τους, χωρίς να μειώνονται οι δυνατότητες για εξεύρεση θέσεως εργασίας από νέους και ανέργους;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Ήδη από ετών, οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση στοχεύουν στην προώθηση της ενεργού γήρανσης με στόχο να αυξηθεί ο μέσος όρος ηλικίας συνταξιοδότησης, κυρίως δε η ειδική κατευθυντήρια γραμμή αριθ. 5 των κατευθυντηρίων γραμμών του 2003, που ανανεώθηκαν ως είχαν το 2004. Πέραν αυτού, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης καθόρισε τον φιλόδοξο στόχο να φθάσει στο 50% το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 55 ως 64 ετών, ενώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης θέσπισε έναν συμπληρωματικό φιλόδοξο στόχο, δηλαδή την κατά πέντε χρόνια επέκταση, από τώρα ως το 2010, του μέσου όρου ηλικίας συνταξιοδότησης, που στην παρούσα φάση είναι η ηλικία των 61 ετών, βάσει υπολογισμών της Eurostat.

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι αποτελεί μείζονα πρόκληση να παραμείνουν ενεργοί οι πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, όπως συνάγεται από καίριας σημασίας κείμενα που υπέβαλε προς έγκριση στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σε αυτά τα κείμενα, επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτό το ζήτημα στις μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη διασφάλιση της κοινωνικής επάρκειας και της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων στο μέλλον σε συνάρτηση με την κατάσταση κάθε χώρας. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής θα απαιτήσει πράγματι νέα αύξηση του ορίου ηλικίας εξόδου από την αγορά εργασίας, πράγμα που προϋποθέτει τη σταδιακή απάλειψη των μέτρων ενθάρρυνσης της πρόωρης συνταξιοδότησης.

 
  
MPphoto
 
 

  Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (PPE-DE). – Κύριε Πρόεδρε, στο πλαίσιο της ελευθερίας των Ευρωπαίων πολιτών και της κατάργησης των διακρίσεων –ηλικιακών ή άλλων– αλλά και με την προοπτική της εκμετάλλευσης της συσσωρευμένης εμπειρίας των εργαζομένων ηλικίας προ συνταξιοδοτήσεως, θα προβλεφθούν ευρωπαϊκές κοινές πολιτικές βάσεις, ώστε να βοηθείται και η νεολαία από την εμπειρία των απερχομένων, χωρίς να εμποδίζεται να παίρνει τις θέσεις εργασίας που της ανήκουν;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Πράγματι, πιστεύω ότι η διατήρηση στην ενεργό δράση των πιο ηλικιωμένων ατόμων δεν πρέπει να αντιβαίνει στην απασχόληση των νέων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας την επανεκκίνηση και την αναζωογόνηση της στρατηγικής της Λισαβόνας έλαβε μια πρωτοβουλία έναντι των νέων, για να τους προσφέρει περισσότερες προοπτικές απασχόλησης. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο μπορούν να συμβαδίζουν, υπό τον όρο της υιοθέτησης ενδεχομένως άλλων τρόπων διαχείρισης της απασχόλησης. Η διαχείριση της απασχόλησης, όμως, αφορά καταρχάς τις επιχειρήσεις όπου αυτό γίνεται και οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει να έχουν επίγνωση των όσων είπατε, ότι δηλαδή η εμπειρία, και συνεπώς η ηλικία, έχουν ένα τίμημα και μια αξία.

 
  
MPphoto
 
 

  Bushill-Matthews (PPE-DE).(EN) Χαίρομαι για την ένταξη αυτού του θέματος στην ημερήσια διάταξη και για το γεγονός ότι το θέμα της ενεργού γήρανσης παρακολουθείται τόσο προσεκτικά από ορισμένους συναδέλφους στο υπερώο. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο αφορά πολλούς εξ ημών.

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τις πολιτικές ενεργού γήρανσης που εφαρμόζουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και ειδικότερα ότι δεν υφίστανται πλέον διακρίσεις ως προς την ηλικία στις πολιτικές απασχόλησης που εφαρμόζετε εσείς και οι συνάδελφοί σας ως εργοδότες; Αναφερθήκατε στον ρόλο των εργοδοτών και τα όργανα της ΕΕ είναι επίσης εργοδότες. Είχα θέσει το ίδιο ερώτημα στον Επίτροπο Kinnock, αλλά ποτέ δεν έλαβα μια ευθεία απάντηση. Θα μπορούσατε μήπως εσείς να μας δώσετε μια τέτοια απάντηση;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Αν κατάλαβα καλά το ερώτημά σας, δεν υφίσταται πολιτική διακρίσεων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ έναντι των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Εξάλλου, υπενθυμίζω ότι την περασμένη χρονιά, η Επιτροπή πρότεινε μια έκθεση ενόψει του Εαρινού Συμβουλίου, η οποία επικεντρωνόταν στην ιδέα της ενεργού γήρανσης. Νομίζω ότι είναι θέμα των θεσμικών οργάνων να προωθηθεί αυτή η ιδέα. Δεν πιστεύω ότι στα θεσμικά όργανα υφίσταται όντως πολιτική διακρίσεων. Απαντά κανείς άτομα κάθε ηλικίας, με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, βεβαίως, αυτό όμως είναι μια άλλη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.4 της κ. Mairead McGuinness (H-0172/05)

Θέμα: Ιδρύματα παιδικής μέριμνας στη Ρουμανία

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη προσχώρησης της Ρουμανίας θα υπογραφεί κατά πάσα πιθανότητα τον Απρίλιο, είναι σε θέση το Συμβούλιο να παρουσιάσει την πραγματοποιηθείσα πρόοδο, εφόσον φυσικά σημειώθηκε αυτή, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρουμανία, ιδίως δε όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης παιδιών και νεαρών ενηλίκων σε ορφανοτροφεία και λοιπά κρατικά ιδρύματα; Είναι ικανοποιημένο το Συμβούλιο από την κατάσταση; Πιστεύει δε το Συμβούλιο ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον τομέα επαρκεί όντως για να δικαιολογήσει την υπογραφή της Συνθήκης προσχώρησης της Ρουμανίας;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2004 σημείωσε με ικανοποίηση ότι η πρόοδος της Ρουμανίας στην υλοποίηση του κοινοτικού κεκτημένου και των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν, επέτρεψε το επίσημο κλείσιμο των εκκρεμών κεφαλαίων στις διαπραγματεύσεις ένταξης. Σήμερα, πιστεύω ότι αποφασίσατε να συναινέσετε στην προσχώρηση της Ρουμανίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις και τις συστάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκτίμησε ότι η Ρουμανία θα είναι σε θέση να αναλάβει, με βάση την προβλεπόμενη ημερομηνία ένταξής της, όλες τις απορρέουσες υποχρεώσεις της. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επεσήμανε με σαφήνεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί με προσοχή –και πιστεύω ότι έγινε εκτενής αναφορά σε αυτό σήμερα το πρωί– τις προπαρασκευαστικές εργασίες που επιτελεί η Ρουμανία, καθώς και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται.

Συνεπώς, το Συμβούλιο διαβεβαιώνει τον αξιότιμο κύριο βουλευτή ότι το ζήτημα των παιδιών θα παρακολουθείται στενά, όπως στο παρελθόν. Επισημαίνει εξάλλου ότι στην έκθεσή της για την πρόοδο που πραγματοποίησε η Ρουμανία το 2004 ενόψει της προσχώρησης, η Επιτροπή διαπίστωσε σταθερή πρόοδο στην αναδιοργάνωση της προστασίας των παιδιών χάρη κυρίως στο κλείσιμο των μεγάλων, απηρχαιωμένων ιδρυμάτων για παιδιά και στη δημιουργία εναλλακτικών υποδομών.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε χρηματοδοτικά τις προσπάθειες που κατέβαλε η Ρουμανία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων υποδομών βοήθειας προς τα παιδιά. Μολονότι απομένουν ακόμα πράγματα να γίνουν και να βελτιωθούν, μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι στο σύνολο, οι συνθήκες ζωής των παιδιών σε δημόσια ρουμανικά ιδρύματα έχουν σαφώς βελτιωθεί και οι ρουμανικές αρχές θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του συστήματος προστασίας των παιδιών, όπως βεβαίως τις έχουν καλέσει να πράξουν όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως δε το Συμβούλιο και η Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  McGuinness (PPE-DE).(EN) Κύριε Προεδρεύων, η ερώτησή μου αναφερόταν επίσης στους νεαρούς ενήλικες, ενώ ίσως έπρεπε να είχα προσθέσει «με αναπηρίες», καθόσον υπάρχουν ορισμένα προβλήματα σε αυτόν τον τομέα.

Είστε σε θέση να με ενημερώσετε για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται επί του παρόντος το εθνικό πρότυπο πρόγραμμα για τη μεταρρύθμιση των ιδρυμάτων υπό την αιγίδα της εθνικής αρχής για τα άτομα με αναπηρία (ANPH), ιδίως σε σχέση με το ίδρυμα Negru Voda, και για το πότε αυτό το πρότυπο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Πιστεύω ότι το ερώτημα αφορά κυρίως την Επιτροπή. Δυστυχώς, δεν είμαι σε θέση να σας δώσω περαιτέρω διευκρινίσεις. Το ερώτημα πρέπει να τεθεί στην Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.5 του κ. Philip Bushill-Matthews (H-0174/05)

Θέμα: Αδυναμία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στο δημοψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

Γνωρίζει το Συμβούλιο ότι πολλοί βρετανοί πολίτες που επέλεξαν να κατοικήσουν μετά τη συνταξιοδότησή τους σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, δεν μπορούν να ψηφίσουν τώρα στα εθνικά δημοψηφίσματα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα; Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εάν έχουν εγκαταλείψει το ΗΒ για περισσότερο από μια δεκαπενταετία, δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να ψηφίσουν εκεί, ούτε και έχουν αυτόματα το δικαίωμα να ψηφίσουν στη νέα χώρα διαμονής τους. Μολονότι εναπόκειται στο κάθε κράτος μέλος να χορηγήσει αυτό το δικαίωμα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος συντονισμός μεταξύ κρατών μελών ούτε ώστε να ακουστεί η φωνή αυτών των ανθρώπων; Σίγουρα είναι καταρχήν λάθος η άρνηση σε ευρωπαίο πολίτη να ψηφίσει για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Γνωρίζει το Συμβούλιο πόσοι είναι οι ευρωπαίοι πολίτες που βρίσκονται σε αυτή τη θέση, και μπορεί να προτείνει κάποιους τρόπους συνεργασίας στα κράτη μέλη για την επίλυση του προβλήματος;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Το Συμβούλιο υπενθυμίζει στον αξιότιμο κύριο βουλευτή ότι η διοργάνωση των εκλογικών διαδικασιών καθώς και οι κανόνες, που καθορίζουν το δικαίωμα του εκλέγειν, διέπονται από το εσωτερικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους. Μολονότι θεωρεί σημαντικό η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος να μπορεί να γίνεται απρόσκοπτα σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει αρμοδιότητα να αποφανθεί επί των ερωτήσεων που έθεσε ο αξιότιμος κύριος βουλευτής.

 
  
MPphoto
 
 

  Bushill-Matthews (PPE-DE).(EN) Δεν θέλω να θέσω απλώς μια συμπληρωματική ερώτηση αλλά να θέσω εκ νέου την αρχική ερώτηση, διότι διαπιστώνω ότι ο κ. υπουργός απέφυγε να απαντήσει στο προηγούμενο ερώτημα καθώς και σε αυτό, και αυτό δεν είναι σωστό εκ μέρους του. Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για θέμα αρμοδιότητας των κρατών μελών. Το ερώτημά μου είναι εάν το Συμβούλιο μπορεί, ενθαρρύνοντας τη χρήση της βέλτιστης πρακτικής, να ασκήσει την επιρροή του ώστε να μπορέσουμε καλύτερα να αντλήσουμε αμοιβαία διδάγματα.

Μου επέστησαν την προσοχή ειδικότερα στο θέμα των βρετανών μεταναστών στην Ισπανία, οι οποίοι με πληροφόρησαν ότι, ενώ παλαιότερα είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στη χώρα καταγωγής τους, το Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον είχαν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους εντός της προηγούμενης εικοσαετίας, η παρούσα κυβέρνησή μας έχει δυσκολέψει αυτή τη διαδικασία μειώνοντας αυτό το χρονικό διάστημα σε 15 έτη. Έχετε μήπως υπόψη σας κάποιο άλλο κράτος μέλος το οποίο έχει καταστήσει πιο δύσκολη τη διαδικασία συμμετοχής των μεταναστών στην εκλογική διαδικασία και μήπως επιθυμείτε να ενθαρρύνετε τους συναδέλφους σας να διευκολύνουν τις αντίστοιχες διαδικασίες τους; Σας παρακαλώ να μου απαντήσετε και να μην επιλέξετε τη σιωπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Απευθύνομαι στον κ. υπουργό. Νομίζω ότι ο κ. Bushill-Matthews έχει θίξει ένα καίριο ζήτημα, όμως είμαστε και οι δύο Συντηρητικοί!

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Ειλικρινά, πιστεύω ότι το Σύνταγμα καθόρισε καλύτερα τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ένας τομέας που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος –και το προανέφερα– να καθορίζει τα του εκλογικού δικαιώματος, έστω και αν επιθυμούμε η άσκηση αυτού του δικαιώματος να γίνεται κατά τον πλέον ευρύ, αποτελεσματικό και οργανωμένο τρόπο, αυτό όμως εμπίπτει στην αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.6 του κ. Bernd Posselt (H-0177/05)

Θέμα: Χριστιανοί στην Τουρκία

Τι μέτρα λαμβάνει η Προεδρία του Συμβουλίου, προκειμένου να βοηθήσει να αποκτήσουν οι χριστιανικές εκκλησίες και οι θρησκευτικές κοινότητες στην Τουρκία επιτέλους ασφαλές νομικό καθεστώς, πράγμα το οποίο αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της θρησκευτικής ελευθερίας;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Το Συμβούλιο, αλλά και εγώ ο ίδιος εξ ονόματος του Συμβουλίου, είχα επανειλημμένα την ευκαιρία, απαντώντας σε ερωτήσεις για το ίδιο θέμα, να υπογραμμίσω ότι, έστω και αν η θρησκευτική ελευθερία διασφαλίζεται στο Σύνταγμα της Τουρκικής Δημοκρατίας, μένει να θεσπιστούν ορισμένες προϋποθέσεις για τη λειτουργία των μη μουσουλμανικών θρησκευτικών κοινοτήτων σύμφωνα με τις πρακτικές που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην τακτική της έκθεση για το 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει ορισμένα βήματα προόδου, που σημείωσε η Τουρκία σε αυτόν τον τομέα, αναγνωρίζει όμως το σημαντικό έλλειμμα που πρέπει να καλυφθεί, ιδίως όσον αφορά τη νομική προσωπικότητα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των μη μουσουλμανικών κοινοτήτων, καθώς και την εκπαίδευση του κλήρου. Σε αυτό το πλαίσιο, εκκρεμεί στο γραφείο του τούρκου Πρωθυπουργού ένα σημαντικό νομοσχέδιο για τα θρησκευτικά ιδρύματα. Η Επιτροπή κλήθηκε να υποβάλει σχόλια σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο εξετάζεται αυτή τη στιγμή.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου 2004 αποφάσισε ότι η Τουρκία πληροί αρκούντως τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, ούτως ώστε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις ένταξης με αυτή τη χώρα. Την ίδια στιγμή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επεσήμανε με σαφήνεια ότι η πλήρης και αποτελεσματική υλοποίηση της διαδικασίας της πολιτικής μεταρρύθμισης θα πρέπει να παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς από την Επιτροπή. Η τελευταία καλείται να εξετάσει όλα αυτά τα θέματα προβληματισμού, τα οποία κατέγραψε στην τακτική της έκθεση και στη σύστασή της, περιλαμβανομένης βεβαίως της θρησκευτικής ελευθερίας, και να ενημερώνει ανά τακτά διαστήματα το Συμβούλιο.

Συνεπώς, το Συμβούλιο δύναται να διαβεβαιώσει τον αξιότιμο βουλευτή ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα βήματα προόδου που σημειώνει η Τουρκία στο συγκεκριμένο θέμα, κυρίως με βάση την εταιρική σχέση για την ένταξη, όπου θα αναφέρονται οι προτεραιότητες της διαδικασίας μεταρρύθμισης, μια αναθεωρημένη πρόταση κειμένου της οποίας θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο από την Επιτροπή το Φθινόπωρο. Δύναται επίσης να τον διαβεβαιώσει ότι, όπως στο παρελθόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα παραλείψει να θέσει τα εκκρεμή ζητήματα στα διαφορετικά πλαίσια του πολιτικού διαλόγου και στο πλαίσιο των οργάνων, που δημιουργούνται με τη συμφωνία σύνδεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Posselt (PPE-DE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, αυτό θα είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και σημαντικά ζητήματα της χρονιάς και γι’ αυτό θα ήθελα να ερωτήσω την Προεδρία του Συμβουλίου μήπως θα ήταν εύλογο να ενημερώνει ανά τακτά διαστήματα το Συμβούλιο την κοινή γνώμη και το Σώμα για τις προόδους των διαπραγματεύσεων, αφού αυτές διεξάγονται περισσότερο από τα κράτη μέλη παρά από την Επιτροπή.

Θα θέλαμε να ενημερωνόμαστε τακτικά για τις προόδους που επιτεύχθηκαν στο σημαντικό ζήτημα της εκκλησιαστικής περιουσίας και της ελευθερίας άσκησης του θρησκευτικού δικαιώματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Κύριε Posselt, πιστεύω ότι προτρέχετε λίγο, δεδομένου ότι δεν έχουμε ακόμα αρχίσει διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Κατά κάποιο τρόπο, εμείς, ιδίως δε η Επιτροπή, βρισκόμαστε σε διάλογο με την Τουρκία, ούτως ώστε πράγματι να συνεχιστούν οι διαδικασίες μεταρρύθμισης, τις οποίες ανέλαβε να ολοκληρώσει η χώρα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι όταν έλθει η στιγμή, μετά τις 3 Οκτωβρίου, αν ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερωθεί ασφαλώς για την εξέλιξη αυτών των διαπραγματεύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.7 του κ. Gunnar Hökmark (H-0185/05)

Θέμα: Ο κατάλογος της ΕΕ σχετικά με τις τρομοκρατικές οργανώσεις

Παρά το γεγονός ότι η Χεζμπολλάχ είναι οργάνωση που έχει αναλάβει την ευθύνη για σειρά τρομοκρατικών ενεργειών, η ΕΕ αποφάσισε να μην συμπεριλάβει τη Χεζμπολλάχ στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Ως λόγος για αυτό, έχει προβληθεί η άποψη ότι η κατάσταση στην περιοχή παραείναι ευαίσθητη.

Στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τόσο «ευαίσθητη» που η αδιαφορία εκ μέρους της ΕΕ ως προς τη Χεζμπολλάχ είναι πολύ περισσότερο επικίνδυνη. Η Χεζμπολλάχ χρηματοδοτείται από το Ιράν και ενεργεί με τη συγκατάθεση της Συρίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Χεζμπολλάχ αποτελεί απειλή τόσο για την ειρηνευτική διαδικασία, η οποία έχει τώρα επαναληφθεί μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινιακών αρχών, όσο και για τις πρόσφατες φιλοδοξίες των Λιβανέζων για ανεξαρτησία.

Η Χεζμπολλάχ είναι οργάνωση που ασπάζεται την τρομοκρατία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Για τον λόγο αυτόν, η οργάνωση αυτή πρέπει να συμπεριληφθεί στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Για όλες τις δυνάμεις που καταβάλλουν προσπάθειες για την ειρήνη και την ελευθερία στη Μέση Ανατολή είναι σημαντικό να καταστήσει η ΕΕ πολύ σαφές ότι απορρίπτει τη χρηματοδοτούμενη από το Ιράν τρομοκρατία της Χεζμπολλάχ.

Πότε προτίθεται το Συμβούλιο να αναγνωρίσει ότι η Χεζμπολλάχ είναι αυτό που είναι χωρίς καμία αμφιβολία: μια τρομοκρατική οργάνωση;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Το ζήτημα της συμπερίληψης του σιϊτικού κινήματος της Χεζμπολλάχ στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων εξετάστηκε επανειλημμένως από τα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου και παραμένει ανοιχτό.

Όπως ασφαλώς γνωρίζει ο αξιότιμος βουλευτής, μια ανάλογη απόφαση πρέπει να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κοινή θέση 931/2001 και απαιτεί ομοφωνία.

Εξάλλου, στα συμπεράσματά του της 16ης Μαρτίου 2005, το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την υποστήριξή του σε έναν κυρίαρχο, ανεξάρτητο και δημοκρατικό Λίβανο, και επανέλαβε το αίτημά του για άμεση και πλήρη εφαρμογή του ψηφίσματος 1559 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο απαιτεί κυρίως τον αφοπλισμό των παραστρατιωτικών ομάδων που βρίσκονται στη λιβανική επικράτεια. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε αυτή την προσέγγιση κατά τη σύνοδο των Βρυξελλών, στις 22 και 23 Μαρτίου 2005.

 
  
MPphoto
 
 

  Hökmark (PPE-DE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία του Συμβουλίου για την απάντησή της στην ερώτηση που έθεσα, η οποία δεν αναφερόταν στον αφοπλισμό διαφόρων οργανώσεων στο Λίβανο αλλά στο να διασφαλιστεί ότι η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή θα μπορέσει να συνεχίσει υπό σταθερές συνθήκες. Γνωρίζουμε ότι η τρομοκρατία αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή για την επίτευξη αυτού του στόχου. Γνωρίζουμε ότι, μέσω της οργάνωσης Χεζμπολλάχ, το Ιράν χρηματοδοτεί και στηρίζει την τρομοκρατία και έχει τη σαφή πρόθεση, που έχει απερίφραστα εκφράσει με κάθε ευκαιρία, να προχωρήσει σε ενέργειες καταστροφής του Ισραήλ. Αν δεν καταστεί σαφές στο Ιράν ότι είναι απαράδεκτο να στηρίζει τρομοκρατικές πράξεις και αν η Χεζμπολλάχ δεν κηρυχθεί τρομοκρατική οργάνωση, το ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι το εξής: κατά ποια έννοια η Χεζμπολλάχ δεν είναι όντως, τρομοκρατική οργάνωση; Επιπλέον, με ποιον τρόπο, μπορεί να καταστεί σαφές στο Ιράν ότι δεν είναι επιτρεπτό να στηρίζει την τρομοκρατία;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Πιστεύω ότι το ερώτημά σας υπερβαίνει το κάπως πιο συγκεκριμένο θέμα της Χεζμπολλάχ. Υπήρξαν συζητήσεις για το ποια προσέγγιση πρέπει να ακολουθηθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση και υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες. Προφανώς, η μεγαλύτερη απειλή για τη διαδικασία ειρήνης είναι οι τρομοκρατικές ενέργειες.

Πρέπει επίσης να ξέρουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος καταπολέμησης αυτής της μάστιγας, μέχρι δε τώρα, δεν μπορώ παρά να επιβεβαιώσω αυτό που μόλις είπα, ότι η προσέγγιση που υιοθετήθηκε σε αυτό το στάδιο, επί του παρόντος, δεν είναι να συμπεριληφθεί η οργάνωση στην οποία αναφερθήκατε, δηλαδή η Χεζμπολλάχ, στον κατάλογο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θεωρούμε επικίνδυνες τις δραστηριότητες αυτής της ομάδας, είναι όμως η προσέγγιση που επελέγη και δεν αμφισβητείται από ορισμένους από τους πλέον σημαντικούς εταίρους μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE).(EN) Θέλω να δηλώσω ότι στηρίζω τη στάση του Συμβουλίου έναντι της Χεζμπολλάχ. Στηρίζεται στη λογική. Εάν αντιτασσόμαστε στην τρομοκρατία –και αυτό ισχύει για όλους μας, ενώ γνωρίζουμε επίσης ότι η Χεζμπολλάχ έχει δεσμούς με την τρομοκρατία– τότε πρέπει να κατατάξουμε τη Χεζμπολλάχ στις τρομοκρατικές οργανώσεις. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση θα ήταν πολύ κοντόφθαλμη, διότι δεν πρόκειται να επιτευχθεί οριστική διευθέτηση της κρίσης στη Μέση Ανατολή χωρίς την ενεργό συμμετοχή της Χεζμπολλάχ. Συνεπώς, αν και το Συμβούλιο ορθώς διατηρεί σε εκκρεμότητα το θέμα της ένταξης αυτής της οργάνωσης στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, θα ήταν πολύ προτιμότερο προς το παρόν να επιλέξουμε την οδό του διαλόγου.

 
  
MPphoto
 
 

  Allister (NI).(EN) Ενόψει των οικονομικών δεσμών μεταξύ του Ιράν και της Χεζμπολλάχ, μήπως η χαλαρή προσέγγιση του Συμβουλίου έναντι του Ιράν, όπως φαίνεται από την άτολμη στάση του όσον αφορά την επιλογή του Ιράν να συνεχίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, εφαρμόζεται και σε αυτό το θέμα; Μήπως υιοθετείται η ίδια χαλαρή προσέγγιση έναντι της Χεζμπολλάχ λόγω της σχέσης της με το Ιράν;

Θεωρώ ότι η Χεζμπολλάχ είναι μια από τις πιο επικίνδυνες και εμπαθείς τρομοκρατικές οργανώσεις στον επικίνδυνο κόσμο μας σήμερα και πρέπει να τύχει ανάλογης αντιμετώπισης. Εάν έχουμε διδαχθεί κάτι από την εμπειρία της χώρας μου, αυτό είναι ότι η ήπια αντιμετώπιση της τρομοκρατίας δεν είναι αποτελεσματική. Αυτό το αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα όσα συνέβησαν με την αντίστοιχη περίπτωση του IRA.

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Δεν πιστεύω ότι εν προκειμένω τίθεται θέμα αν θα φερθούμε με το γάντι ή όχι. Εξάλλου, θέσατε αυτό το ερώτημα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Πράγματι, πρέπει επίσης, και το πράττουμε, να κάνουμε διάλογο με το Ιράν αναφορικά με τη στάση του και την υποστήριξή του σε τρομοκρατικές δραστηριότητες, καθώς και για τη στάση του σε σχέση με την ειρηνική διευθέτηση του Μεσανατολικού. Το πράξαμε και ετοιμαζόμαστε να το πράξουμε επί τη βάσει της συνολικής πρωτοβουλίας που αναλάβαμε και που προωθούμε έναντι αυτής της χώρας, ιδίως στο πλαίσιο της μη διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής.

Όσον αφορά τη Χεζμπολλάχ, για να απαντήσω στα σχόλια του κ. Martin, πιστεύω ότι πρόκειται για μια περίπλοκη ομάδα. Πράγματι, αυτή η οργάνωση έχει διάφορους κλάδους, περιλαμβανομένου του κοινοβουλευτικού κλάδου, εφόσον εκπροσωπείται στο λιβανικό κοινοβούλιο. Για αυτό και επέμεινα στην απάντησή μου σε αυτή τη λιβανική πτυχή, την οποία δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε, δεν μπορούμε να τη διαχωρίσουμε από το ειδικότερο πλαίσιο της τρομοκρατίας κατά του Ισραήλ.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.8 του κ. David Martin (H-0186/05)

Θέμα: Διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Κροατίας

Πώς εκτιμά το Συμβούλιο τη σημερινή κατάσταση των διαπραγματεύσεων με την Κροατία σχετικά την απόκτηση της υποψηφιότητας της τελευταίας για προσχώρηση στην Ένωση;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2000 καθόρισε ότι όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ήταν δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τον Ιούνιο του 2003, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε ότι ήταν αποφασισμένο να υποστηρίξει πλήρως και αποτελεσματικά την ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, που θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμέσως μόλις ικανοποιήσουν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Συνεπώς, εναπόκειται κατά βάση στις ενδιαφερόμενες χώρες –πιστεύω ότι η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε για τα Δυτικά Βαλκάνια το κατέδειξε αρκούντως– να καθορίσουν τον ρυθμό της προσέγγισής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμορφούμενες με το κοινοτικό κεκτημένο και ανταποκρινόμενες στα κριτήρια που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης.

Στις 16 Μαρτίου 2005, το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της ένταξης της Κροατίας και ενέκρινε το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Κροατία. Υπενθύμισε επίσης τη σημασία της πλήρους συνεργασίας όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Γιουγκοσλαβία (ΔΠΔΓ). Πρόκειται για απαραίτητη προϋπόθεση της ενίσχυσης των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι, στην προηγούμενη συζήτηση, το είχα αναφέρει πάλι με έμφαση.

Σχετικά, μετά από διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο και ελλείψει κοινής συμφωνίας, αναβλήθηκε η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Κροατία. Η διμερής διακυβερνητική διάσκεψη θα συγκληθεί, με κοινή συμφωνία, μόλις το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι η Κροατία συνεργάζεται πλήρως με το ΔΠΔΓ και γνωρίζετε ότι, για να μπορέσει το Συμβούλιο να λάβει αυτή την απόφαση έχοντας πλήρη γνώση των στοιχείων, δημιουργήθηκε μια ομάδα με επικεφαλής την Προεδρία και μέλη τις δύο επόμενες Προεδρίες καθώς και την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο. Μια πρώτη συνάντηση με την κυβέρνηση της Κροατίας θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου, προκειμένου ακριβώς να συζητηθεί αυτή η πτυχή της συνεργασίας με το Δικαστήριο της Χάγης.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE).(EN) Η απάντησή σας ήταν πολύ διαφωτιστική, όμως, εάν ο φυγόδικος στρατηγός βρίσκεται εκτός της Κροατίας, τι είδους στοιχεία θα μπορέσουν να σας προσφέρουν οι κροατικές αρχές για να αποδείξουν ότι συνεργάζονται με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο; Φαίνεται ότι βρίσκονται πλέον σε αδιέξοδο. Εάν έχει εγκαταλείψει την επικράτεια της Κροατίας, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να τον συλλάβουν. Εάν δεν μπορέσουν να τον συλλάβουν, πώς θα αποδείξουν την προθυμία τους να συμμορφωθούν προς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Κύριε Martin, πιστεύω ότι είχα ήδη την ευκαιρία να δώσω μια σαφή απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Ουδέποτε είπαμε ότι προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Κροατία ήταν η σύλληψη του στρατηγού Gotovina και η προσαγωγή του στη Χάγη. Ουδέποτε αυτό θεωρήθηκε προϋπόθεση. Η προϋπόθεση είναι η συνεργασία της Κροατίας με το Δικαστήριο της Χάγης, πράγμα που σημαίνει συνεργασία με στόχο την παροχή κάθε πληροφορίας που θα επιτρέψει τη σύλληψη. Πράγματι, αν ο στρατηγός βρίσκεται Κύριος οίδε πού, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τους Κροάτες να τον συλλάβουν, αν δεν βρίσκεται στην επικράτειά τους.

Συνεπώς, πιστεύω ότι δεν πρέπει να συγχέουμε αυτή την προϋπόθεση με τη γενικότερη, που είναι η πλήρης συνεργασία με το Δικαστήριο, η παροχή δηλαδή κάθε πληροφορίας που θα επιτρέψει τη σύλληψη. Αν δεν καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση αυτής της σύλληψης επειδή οι πληροφορίες δεν επαρκούν για να γίνει αυτό, τούτο δεν σημαίνει ότι η προσχώρηση της Κροατίας θα παραμείνει μπλοκαρισμένη εις το διηνεκές. Θα ήταν άδικο για αυτή τη χώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Καθόσον αναφέρονται στο ίδιο θέμα, οι ακόλουθες ερωτήσεις θα εξεταστούν από κοινού:

Ερώτηση αριθ.9 του κ. Enrique Barón Crespo (H-0188/05)

Θέμα: Έρευνα σχετικά με τη δολοφονία στο Ιράκ του δημοσιογράφου και ευρωπαίου πολίτη Χοσέ Κούσο

Στις 8 Απριλίου του 2003, ως αποτέλεσμα των επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια άσκησης του δημοσιογραφικού τους έργου, ο Χοσέ Κούσο, Ισπανός και Ευρωπαίος πολίτης, εικονολήπτης στο τηλεοπτικό κανάλι Tele 5, ο Τάρας Πρότσιουκ (του Πρακτορείου Ρόιτερς) και ο Τάρεκ Αγιούμπ (του τηλεοπτικού καναλιού Αλ Τζαζίρα).

Έως σήμερα, οι αρχές των ΗΠΑ δεν έχουν πραγματοποιήσει κάποια έρευνα ούτε έχουν κινήσει κάποια δικαστική διαδικασία. Ωστόσο, οι ίδιες οι αρχές δέχτηκαν να διεξαγάγουν έρευνα με τη συμμετοχή της Ιταλίας, σχετικά με την αδικαιολόγητη επίθεση που πραγματοποιήθηκε από τις ίδιες ένοπλες δυνάμεις, με αφορμή την απελευθέρωση της Ιταλίδας και πολίτη της ΕΕ Τζουλιάνα Σγκρένα, την Παρασκευή 4 Μαρτίου.

Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, ώστε να επιτευχθεί η διεξαγωγή μιας έρευνας που θα διέπεται από απόλυτη αμεροληψία, με στόχο την εξακρίβωση των ποινικών ευθυνών και των ευθυνών αποζημίωσης που σχετίζονται με τη δολοφονία του Ευρωπαίου πολίτη Χοσέ Κούσο, καθώς και με τους συναδέλφους του που σκοτώθηκαν κατά την εκτέλεση των δημοσιογραφικών τους καθηκόντων;

Ερώτηση αριθ.10 του κ. Willy Meyer Pleite (H-0191/05)

Θέμα: Έρευνα σχετικά με τη δολοφονία του δημοσιογράφου Χοσέ Κούσο στο Ιράκ

Στις 8 Απριλίου του 2003, ύστερα από επίθεση που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κατά του ξενοδοχείου Palestine στη Βαγδάτη, έχασαν τη ζωή τους, κατά την άσκηση του δημοσιογραφικού τους έργου, ο Ισπανός Χοσέ Κούσο (εικονολήπτης του ισπανικού τηλεοπτικού καναλιού Tele 5), ο Τάρας Πρότσιουκ (του Πρακτορείου Ρόιτερς) και ο Τάρεκ Αγιούμπ (του τηλεοπτικού καναλιού Αλ Τζαζίρα).

Έως σήμερα, οι αρχές των ΗΠΑ διατήρησαν απόλυτη σιωπή ως προς τη δραματική αυτή δολοφονική ενέργεια, δίχως να έχουν πραγματοποιήσει κάποια έρευνα ή να έχουν κινήσει κάποια δικαστική διαδικασία.

Ωστόσο, οι ίδιες οι αρχές αποφάσισαν να διεξαγάγουν έρευνα σε συνεργασία με την ιταλική κυβέρνηση ως προς την αδικαιολόγητη επίθεση που πραγματοποίησαν οι ίδιες ένοπλες αμερικανικές δυνάμεις στις 4 Μαρτίου του 2005, με αφορμή την απελευθέρωση της Ιταλίδας δημοσιογράφου Τζουλιάνα Σγκρένα, προκαλώντας τον θάνατο του Νικόλα Καλιπάρι.

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να προωθήσει τη διεξαγωγή μιας έρευνας που θα διέπεται από απόλυτη αμεροληψία, με στόχο την εξακρίβωση όλων των ευθυνών που σχετίζονται με τη δολοφονία, θύματα της οποίας υπήρξαν ο Χοσέ Κούσο και οι συνάδελφοί του που σκοτώθηκαν κατά την εκπλήρωση των δημοσιογραφικών τους καθηκόντων;

Ερώτηση αριθ.11 του κ. David Hammerstein Mintz (H-0205/05)

Θέμα: Έρευνα σχετικά με τον φόνο του δημοσιογράφου Χοσέ Κόουσο, ευρωπαίου πολίτη, στο Ιράκ

Στις 8 Απριλίου του 2003, ως αποτέλεσμα των επιθέσεων των αμερικανικών δυνάμεων, έχασαν τη ζωή τους ενώ ασκούσαν το δημοσιογραφικό έργο τους, ο Χοσέ Κόουσο, ισπανός και ευρωπαίος πολίτης, εικονολήπτης στο τηλεοπτικό κανάλι Tele 5, ο Τάρας Πρότσιουκ (του Πρακτορείου Ρόιτερς) και ο Τάρεκ Αγιούμπ (του τηλεοπτικού καναλιού Αλ Τζαζίρα).

Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν ακόμη διεξαγάγει έρευνα, ούτε έχουν ξεκινήσει κάποια δικαστική διαδικασία, σχετικά με το γεγονός αυτό.

Ωστόσο, μετά την αναίτια επίθεση των ίδιων δυνάμεων στις 4 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης της ιταλίδας δημοσιογράφου Τζουλιάνα Σγκρένα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Νικόλα Καλιπάρι, αρχηγού των ιταλικών μυστικών υπηρεσιών στο Ιράκ, οι ΗΠΑ αποφάσισαν να διεξαγάγουν έρευνα, στην οποία θα συμμετέχουν και οι ιταλικές αρχές.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να εξασφαλισθεί η διεξαγωγή μιας έρευνας που θα επιτρέψει να καταλογισθούν τόσο οι ποινικές ευθύνες, όσο και η ευθύνη αποζημίωσης, σε σχέση με τον φόνο του Χοσέ Κόουσο και των συναδέλφων του κατά τη διάρκεια της άσκησης του δημοσιογραφικού έργου τους;

Ερώτηση αριθ.12 του κ. Josu Ortuondo Larrea (H-0216/05)

Θέμα: Έρευνα για τη δολοφονία του δημοσιογράφου José Couso στο Ιράκ

Στις 4 Μαρτίου 2005 εξαιτίας της απελευθέρωσης της Ιταλίδας δημοσιογράφου Giuliana Sgrana, ο αμερικανικός στρατός σκότωσε τον Ιταλό πολίτη Nicola Calipari.

Κάτω από την πίεση των Ιταλών πολιτών, η Iταλική Kυβέρνηση και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να ερευνήσουν από κοινού για να προσπαθήσουν να διαλευκάνουν το θλιβερό αυτό συμβάν. Αντιθέτως, για τις περιπτώσεις των εικονοληπτών του ισπανικού καναλιού Tele 5 José Couso, του Ουκρανού εικονολήπτη του πρακτορείου Ρόιτερς Taras Prosyuk και του εικονολήπτη του τηλεοπτικού καναλιού Αλ Τζαζίρα Tarek Ayoub, που σκοτώθηκαν σε επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων κατά του ξενοδοχείου Παλαιστίνη στη Βαγδάτη, δεν έγινε καμιά ανάκριση και δεν κινήθηκε κανενός είδους δικαστική διαδικασία μέχρι σήμερα.

Δεδομένου ότι ο José Couso ήταν Ευρωπαίος πολίτης, ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δρομολόγηση έρευνας με τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών για να διαλευκανθεί το έγκλημα και να αποδοθούν οι ενδεχόμενες ευθύνες;

Ερώτηση αριθ.13 του κ. Ignasi Guardans Cambó (H-0219/05)

Θέμα: Έρευνα για τη δολοφονία του José Couso στο Ιράκ

Στις 8 Απριλίου 2003, τεθωρακισμένα οχήματα των ΗΠΑ άνοιξαν πυρ κατά του 14ου ορόφου του ξενοδοχείου Παλαιστίνη στη Βαγδάτη, όπου βρίσκονταν διάφοροι δημοσιογράφοι οι οποίοι έκαναν ανταποκρίσεις. Ο José Couso, ισπανός δημοσιογράφος, δεν επέζησε αυτής της επίθεσης. Υπό τις ίδιες συνθήκες πέθαναν άλλοι δύο δημοσιογράφοι, οι Taras Protsyuk και Tareq Ayoub.

Δύο χρόνια αργότερα, οι αρχές των ΗΠΑ δεν έχουν διεξαγάγει καμία αξιόπιστη και ανεξάρτητη έρευνα για να φωτιστούν τα γεγονότα και οι αιτίες των παράλογων αυτών θανάτων.

Τι προτίθεται να πράξει το Συμβούλιο για να ικανοποιηθεί η απαίτηση διεξαγωγής έρευνας και να διαλευκανθούν οι αιτίες της επίθεσης των ΗΠΑ κατά του ξενοδοχείου Παλαιστίνη στις 8.4.2003;

Ερώτηση αριθ.14 του κ. Jean-Marie Cavada (H-0240/05)

Θέμα: Η έρευνα σχετικά με τον θάνατο του δημοσιογράφου José Couso

Στις 8 Απριλίου 2003, δύο κάμεραμάν, ο Ισπανός José Couso, της τηλεόρασης Telecino και ο Ουκρανός Taras Protsyuk, του πρακτορείου Reuters, σκοτώθηκαν στη Βαγδάτη από βολή του αμερικανικού στρατού εναντίον του Ξενοδοχείου «Παλαιστίνη» στο οποίο στεγάζονταν πολλές εκατοντάδες μη ενσωματωμένων δημοσιογράφων. Την ίδια αυτή ημερομηνία, βρήκε επίσης τον θάνατο ο ιορδανός δημοσιογράφος Tarek Ayoub, της Al-Jazira, κατά τη διάρκεια αμερικανικής αεροπορικής επίθεσης. Σύμφωνα με τον οργανισμό «Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα», η έκθεση που υπέβαλαν οι αμερικανικές αρχές σχετικά με τις συνθήκες των εν λόγω δραμάτων, είναι ανεπαρκής, δεδομένου ότι δεν εντοπίζει τους υπεύθυνους και αποσιωπά την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των στρατιωτικών που έβαλαν κατά του Ξενοδοχείου «Παλαιστίνη» και των ανωτέρων τους όσον αφορά την παρουσία δημοσιογράφων στο εσωτερικό του κτηρίου.

Σε τι ενέργειες θα μπορούσε να προβεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του José Couso, ώστε να γίνουν γνωστοί και να δικαστούν οι υπεύθυνοι, αφετέρου δε να αποζημιωθεί η οικογένεια του θύματος;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Το Συμβούλιο καταδίκασε επανειλημμένα τη σφαγή αμάχων, περιλαμβανομένων των δημοσιογράφων, και ανέκαθεν τόνιζε την ανάγκη οι αρμόδιες αρχές να διεξάγουν ενδελεχείς έρευνες κάθε φορά που προκύπτουν συμβάντα. Το Συμβούλιο έχει επίγνωση του γεγονότος ότι δεν έχουν δοθεί ακόμα ικανοποιητικές εξηγήσεις για πολλά συμβάντα τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί ικανοποιητικά. Θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα αυτό και να ζητεί την έγκαιρη πραγματοποίηση ερευνών.

Όσον αφορά το συγκεκριμένο συμβάν στο οποίο αναφέρονται οι ερωτήσεις, η έρευνα που διεξήγαγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν έφεραν ευθύνη. Ωστόσο, η οικογένεια του θύματος προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά των εμπλεκόμενων αμερικανών στρατιωτών. Υπό αυτές τις συνθήκες, το Συμβούλιο δεν κρίνει ενδεδειγμένο να σχολιάσει το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Meyer Pleite (GUE/NGL).(ES) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, η απάντησή σας είναι πολύ απογοητευτική διότι προσπαθούμε, ή προσπαθούσαμε, να πουλήσουμε σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες την ιδέα ότι, στη βάση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος, όλα όσα σχετίζονται με την κοινή ασφάλεια πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο ενιαίας πολιτικής όλων των κρατών μελών.

Πέντε μέρες πριν, ήταν η δεύτερη επέτειος του θανάτου αυτού του δημοσιογράφου και ζητείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο να χρησιμοποιήσει τις δικαστικές οδούς, πράγμα που έχουν κάνει ήδη οι οικογένειες των θυμάτων, αλλά να καλέσει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω πολιτικών διαύλων να διεξαγάγει μια αμερόληπτη έρευνα. Όλοι γνωρίζουν ότι το μέρος όπου πέθανε αυτός ο δημοσιογράφος, το Ξενοδοχείο Παλαιστίνη, ήταν ένας μη στρατιωτικός στόχος που θα έπρεπε να προστατεύεται και στο οποίο διέμεναν όλοι οι διαπιστευμένοι διεθνείς δημοσιογράφοι. Η απάντηση των αρχών των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι, επομένως, αποδεκτή και θέλουμε από την Προεδρία του Συμβουλίου να απαιτήσει ρητά και σθεναρά από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ξεκινήσει μια αμερόληπτη έρευνα.

Επομένως, λυπάμαι για την απάντησή σας και ελπίζω ότι θα δεχτείτε την άποψη ότι πρέπει να συνεχίσουμε να απαιτούμε αυτή την έρευνα όσο το δυνατό πιο αποφασιστικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Guardans Cambó (ALDE).(FR) Κύριε Schmit, η απάντησή σας μου δημιουργεί ένα κάποιο αίσθημα απογοήτευσης. Λίγο πολύ μας λέτε ότι, εφόσον η οικογένεια αντέδρασε και προσφεύγει στη δικαιοσύνη, προασπιζόμενη τα συμφέροντα ενός αδελφού, ενός εξαδέλφου, ενός προσφιλούς προσώπου, το Συμβούλιο δεν έχει να πει τίποτα. Αυτό σημαίνει, αν κατάλαβα καλά την απάντηση που μόλις δώσατε σε αυτήν εδώ την αίθουσα, ότι το Συμβούλιο θα αντιδρούσε μόνο αν η οικογένεια είχε παραμείνει απαθής, κάτι που ως απάντηση είναι εντελώς ακατανόητη, για να μην πω απαράδεκτη.

Έχετε δύο επιλογές. Είτε έχετε το σθένος να πείτε εξ ονόματος του Συμβουλίου ότι θεωρείτε απολύτως ικανοποιητική την έρευνα που διεξήγαγαν οι αμερικανικές αρχές –έχετε κάθε δικαίωμα να το πράξετε– αλλά στην περίπτωση αυτή, να έχετε το σθένος να πείτε ότι η έρευνα των αμερικανικών αρχών, σύμφωνα με την οποία δεν συνέβη τίποτα, ικανοποιεί πλήρως το Συμβούλιο. Να έχετε το σθένος να το πείτε αυτό δημοσίως, σε αυτή την αίθουσα. Είτε λέτε ότι δεν είστε ικανοποιημένος και ότι θα απαιτήσετε επιπλέον εξηγήσεις. Η παθητικότητα όμως ουδέποτε αποτελεί απάντηση. Δεν φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά στην κυβέρνησή τους και τα θεσμικά τους όργανα.

 
  
MPphoto
 
 

  Cavada (ALDE).(FR) Κύριε Προεδρεύων του Συμβουλίου, επιτρέψτε μου καταρχάς να εκφράσω δημοσίως την ικανοποίησή μας αναφορικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο ένας εκ των Αντιπροέδρων του ΕΚ, κ. Vidal-Quadras Roca, υπέρ της απελευθέρωσης της γαλλίδας δημοσιογράφου, της κ. Aubenas, και του συναδέλφου της, κ. Al-Saadi, που συμπληρώνουν σήμερα ακριβώς εκατό ημέρες ομηρίας.

Δράττομαι της ευκαιρίας να υπενθυμίσω ότι στο Ιράκ αρκετοί δημοσιογράφοι και άλλοι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ έπεσαν θύματα απαγωγής, πράγμα σπάνιο σε πόλεμο, ενώ καταγράφονται δεκάδες περιπτώσεις απαγωγών. Θέλω να επιμείνω επίσης, με βάση τόσο την εμπειρία μου όσο και τα νέα μου καθήκοντα, ότι πρέπει το Συμβούλιο να υποβάλει αίτημα για κοινή έρευνα, προτού βγει ο κόσμος στον δρόμο για να το απαιτήσει, όπως συνέβη στην Ιταλία για τον κ. Calibari. Αυτό διαλαμβάνει μια ηθική διάσταση και παράλληλα είναι εφικτό από τεχνικής απόψεως.

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Cavada, που υπενθύμισε ότι η κ. Aubenas και το άτομο που την συνόδευε συμπληρώνουν σήμερα 100 ημέρες ομηρίας. Πιστεύω ότι μπορώ εξ ονόματος του Συμβουλίου, ή εν πάση περιπτώσει εξ ονόματος της Προεδρίας, να εκφράσω την αμέριστη αλληλεγγύη μας στην κ. Aubenas, και σε όλους τους ομήρους στο Ιράκ, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχει άλλη μια ομάδα τριών ρουμάνων δημοσιογράφων, που κρατούνται όμηροι. Είναι η στιγμή να τους εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας αλλά και τη βούλησή μας να πράξουμε κάθε τι το δυνατό προκειμένου να απελευθερωθούν το συντομότερο.

Αντιλαμβάνομαι επίσης κατά κάποιο τρόπο την απογοήτευση που εκφράστηκε. Δεν μπορώ όμως να επεκταθώ περισσότερο. Πράγματι, εφόσον έγινε προσφυγή στη δικαιοσύνη, εφόσον οι οικογένειες προσέφυγαν και κατέθεσαν μήνυση, δεν μπορώ στην παρούσα φάση να εμπλακώ περισσότερο και να εκφράσω μια πολιτική θέση σε αυτή την υπόθεση. Πιστέψτε με, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά όλες αυτές τις υποθέσεις και όλα αυτά τα συμβάντα, μερικά από τα οποία είχαν όλως τραγική κατάληξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.15 του κ. Manuel Medina Ortega (H-0193/05)

Θέμα: Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινότητας των Άνδεων

Πώς εκτιμά το Συμβούλιο τις μελλοντικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κοινότητα Εθνών των Άνδεων και τι πρωτοβουλίες θεωρεί ότι μπορούν να αναληφθούν, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλει στην ενίσχυση της εν λόγω Κοινότητας;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Η σημασία που προσδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις σχέσεις με την Κοινότητα των Άνδεων και στην πρόοδο όσον αφορά την ολοκλήρωσή της συνάγεται με σαφήνεια από τη Σύνοδο Κορυφής της Guadalajara μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, τον Μάιο του 2004. Με την ευκαιρία αυτή, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων χαιρέτισαν την απόφαση των ενδιαφερόμενων μερών να εγκαινιάσουν τη διαδικασία που θα οδηγήσει σε συμφωνία σύνδεσης, περιλαμβανομένης μιας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών. Αυτή η προοπτική θα προσδώσει νέα δυναμική στην ενίσχυση της διαδικασίας περιφερειακής ολοκλήρωσης.

Στο μεταξύ, ξεκίνησε η φάση της εκ των προτέρων κοινής αξιολόγησης –πρόκειται για τεχνικής φύσεως αξιολόγηση– και η κοινή υπουργική συνάντηση που προγραμματίζεται για τα τέλη Μαΐου στο Λουξεμβούργο θα είναι μια νέα ευκαιρία εμβάθυνσης ενός θέματος που είναι ουσιώδες για τις μελλοντικές μας σχέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη χαρά της για την επανειλημμένα εκπεφρασμένη βούληση των πολιτικών εκπροσώπων των χωρών των Άνδεων να συνεχίσουν σε αυτή την κατεύθυνση, όπως συμβαίνει με την ολοένα και μεγαλύτερη προσέγγιση μεταξύ Mercosur και Κοινότητας των Άνδεων.

Όσον αφορά το ερώτημα της καταπολέμησης των ναρκωτικών, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη χαρά της για τις συναντήσεις υψηλού επιπέδου με εμπειρογνώμονες των χωρών των Άνδεων όσον αφορά τα ναρκωτικά και τις συναφείς πρόδρομες ουσίες – η επόμενη συνάντηση θα διεξαχθεί εντός του τρέχοντος εξαμήνου στη Λίμα. Τα δύο μέρη θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας μέσω μιας προσέγγισης βασισμένης στη συνεργασία και τη συνυπευθυνότητα.

Σε ό,τι αφορά την εμπορική πολιτική, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει πρωταρχική θέση στις χώρες των Άνδεων στο πλαίσιο του προτεινόμενου Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (GSP+). Επιδιώκοντας τον στόχο της εγκαθίδρυσης βιώσιμων πολιτικών σχέσεων με βάση τα συμφέροντα και τη συμμετοχή των λαών, το Συμβούλιο υπογραμμίζει τέλος τη σημαντική συμβολή της συνάντησης με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών των χωρών των Άνδεων, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.

 
  
MPphoto
 
 

  Medina Ortega (PSE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για τις εξηγήσεις που μου έδωσε και θα ήθελα απλώς να κάνω μια σύντομη συμπληρωματική ερώτηση.

Όσον αφορά την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με αυτές τις χώρες, όταν γίνεται επίσης λόγος για τη δημιουργία ενός ευρύτερου λατινοαμερικανικού συστήματος, συγκεκριμένα μέσω της ένωσης μεταξύ της Κοινότητας των Άνδεων και του Mercosur, ήθελα να μάθω αν οι διαπραγματεύσεις με το Mercosur και την Κοινότητα των Άνδεων σχετίζονται μεταξύ τους, είναι παράλληλες διαπραγματεύσεις, ή συνδέονται με κάποιο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Αν σας κατάλαβα καλά, κύριε Medina Ortega, είναι μια διαδικασία ανάμεσα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, και άρα ανάμεσα στις χώρες του Mercosur και εκείνες της Κοινότητας των Άνδεων. Πιστεύω ότι όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στην ενθάρρυνση όλων των μορφών περιφερειακής ολοκλήρωσης και όσο πιο ευρύ χαρακτήρα έχουν τόσο το καλύτερο. Πιστεύω ότι είναι μια προσέγγιση που δεν μπορούμε παρά να υποστηρίξουμε. Αν δε αυτές οι χώρες πετύχουν να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, και δη την ολοκλήρωσή τους, πιστεύω ότι αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στις σχέσεις που διατηρούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος.

Ερώτηση αριθ.16 του κ. Bill Newton Dunn (H-0195/05)

Θέμα: Δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών

Απαντώντας στην ερώτησή μου Η-0139/05 για την Ώρα των Ερωτήσεων στις 9 Μαρτίου, το Συμβούλιο Υπουργών επιβεβαίωσε στο Σώμα ότι γνωρίζει ότι υπάρχει συντονισμός μεταξύ των δραστηριοτήτων των μυστικών υπηρεσιών των κρατών μελών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά δεν υπάρχουν σχετικές λεπτομέρειες.

Αν αυτή η προφανής αντίφαση είναι ενδεχομένως αληθής, οι πληροφορίες για συντονισμό μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών φθάνουν στο Συμβούλιο ως ένα απλό ανώνυμο σημείωμα που αναφέρει «συντονιζόμαστε αλλά δεν θα σας δώσουμε καμία λεπτομέρεια»; Είναι ικανοποιημένο το Συμβούλιο που δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά με τις από κοινού δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών μας; Υπάρχει άραγε κάποιος, σε υπουργικό επίπεδο, που να παρακολουθεί τις συντονισμένες δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών οι οποίες, πρέπει να ελπίσουμε, ασκούνται προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών;

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Όπως είχε ήδη την ευκαιρία να πει το Συμβούλιο στον αξιότιμο βουλευτή κατά την περίοδο συνόδου του Μαρτίου, η Γραμματεία του Συμβουλίου δεν ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών των κρατών μελών στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Καμία διάταξη του κοινοτικού δικαίου δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να γνωστοποιούν τέτοιες πληροφορίες στο Συμβούλιο. Όπως είχε την ευκαιρία να διευκρινίσει το Συμβούλιο στον αξιότιμο βουλευτή κατά τη διάρκεια της Ώρας των ερωτήσεων τον Μάρτιο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επαφές μεταξύ των εθνικών μυστικών υπηρεσιών των κρατών μελών σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Newton Dunn (ALDE).(EN) Όπως όλοι όσοι μετέχουμε σε αυτό το Σώμα –ή όλοι όσοι έπρεπε θεωρητικώς να βρίσκονται στην αίθουσα αυτή τη στιγμή– εκπροσωπείτε τους πολίτες. Εμείς οι βουλευτές δεν σας ζητούμε να μας γνωστοποιήσετε τα επιχειρησιακά μυστικά. Φυσικά και δεν έχουμε τέτοια επιθυμία, καθόσον θα ήταν πολύ επιζήμιο. Επιθυμούμε όμως να πληροφορηθούμε, εξ ονόματος των πολιτών τους οποίους και εσείς και εμείς εκπροσωπούμε, εάν ο επικεφαλής του συντονισμού των επιχειρήσεων τις οποίες ενεργούν από κοινού οι μυστικές υπηρεσίες είναι εκλεγμένος πολιτικός. Ελέγχει κανείς τις δραστηριότητές τους; Εφόσον δηλώνετε ότι το Συμβούλιο δεν έχει αναλάβει αυτό το έργο, τότε ποιος το έχει αναλάβει; Ποιος είναι εκλεγμένος; Ποιος συντονίζει και επιβλέπει αυτές τις δραστηριότητες; Θα είναι πολύ ανησυχητικό αν μου πείτε ότι κανείς δεν έχει αναλάβει αυτό το έργο.

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, Προεδρεύων του Συμβουλίου. (FR) Πιστεύω ότι η εποπτεία των μυστικών υπηρεσιών εμπίπτει καταρχάς στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και τα κράτη μέλη είναι εκείνα που πρέπει να μεριμνούν ώστε οι δραστηριότητες των εν λόγω υπηρεσιών να διεξάγονται εντός των ορίων του κράτους δικαίου και να είναι σύμφωνες με το εθνικό τους δίκαιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. – Καθόσον έχει εκπνεύσει ο προβλεπόμενος χρόνος για την Ώρα των Ερωτήσεων, οι ερωτήσεις αριθ. 17 έως 41 θα απαντηθούν γραπτώς(1).

Η Ώρα των Ερωτήσεων έληξε.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 19.00 και συνεχίζεται στις 21.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. DOS SANTOS
Αντιπροέδρου

 
  

(1) Για τις ερωτήσεις που δεν συζητήθηκαν, βλ. Παράρτημα «Ώρα των Ερωτήσεων».

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου