Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 13. huhtikuuta 2005 - Strasbourg EUVL-painos

21. Kyselytunti (neuvosto)
MPphoto
 
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana neuvoston kyselytunti (B6-0163/2005).

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies.

Kysymyksen nro 1 esittäjä Esko Seppänen (H-0165/05)

Aihe: Jäsenten ohjesääntö

Tiedetään, että puheenjohtajamaa valmistelee Euroopan parlamentin jäsenten ohjesääntöä. Missä vaiheessa valmistelut ovat ja onko meillä toivoa saada ohjesääntö koskemaan jo tämän nykyisen parlamentin jäseniä?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Hyvä jäsen Seppänen, haluan muistuttaa vastauksena kysymykseenne, että Euroopan parlamentin jäsenten ohjesäännön hyväksymisprosessi on vahvistettu EY:n perustamissopimuksen 190 artiklan 5 kohdassa ja Euratom-sopimuksen 108 artiklan 5 kohdassa. Euroopan parlamentti määrittelee näiden sääntöjen perusteella ohjesäännön ja yleiset edellytykset, joilla säännellään tapaa, jolla parlamentin jäsenet hoitavat tehtävänsä, kuultuaan komissiota ja neuvoston määräenemmistön tuella.

Neuvoston puheenjohtaja aikoo saattaa Euroopan parlamentin jäsenten ohjesääntöä koskevat neuvottelut päätökseen puolen vuoden aikana, mikäli se on mahdollista. Tarkoitan tällä myös ohjesäännön voimaantuloa koskevia neuvotteluja. Voin vakuuttaa teille, että teemme koko ajan töitä tämän lopputuloksen saavuttamiseksi.

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies McMILLAN-SCOTT

 
  
MPphoto
 
 

  Seppänen (GUE/NGL).(FI) Arvoisa ministeri, jotkut neuvoston jäsenvaltiot eivät hyväksyneet tätä kompromissiesitystä, joka viime kerralla oli parlamentissa ja neuvostossa käsiteltävänä. Tuletteko Te esittämään samanlaista pakettia uudelleen vai onko Teillä joitakin omia muutosesityksiä tähän pakettiin ja millaisia nämä mahdolliset muutosesitykset ovat?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Muistanette, että pääsimme hyvin lähelle kompromissia Irlannin puheenjohtajakaudella. Kompastuimme valitettavasti viimeiseen esteeseen. Kompromissista neuvottelivat yhtäältä neuvosto ja erityisesti puheenjohtajavaltio Irlanti sekä toisaalta parlamentti.

Monet kompromissin osatekijöistä ovat edelleen arvokkaita, ja tästä syystä pidän sitä hyvänä lähtökohtana. On kuitenkin selvää, että on tarpeen määritellä, mitä kohtia on mukautettava. Tähän olemme pyrkimässä. Voin vakuuttaa teille, että pyrimme neuvostossa mutta myös parlamentin kanssa ratkaisuihin, jotka toivoakseni kaikki jäsenvaltiot, mikäli mahdollista, tai ainakin niiden määräenemmistö voivat hyväksyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE). (EN) Onkohan neuvoston puheenjohtaja saanut tilaisuuden tutustua Euroopan parlamentissa eilen toimitetun vastuuvapautta koskeneen äänestyksen tuloksiin? Jos näin on, onko hän kanssani samaa mieltä siitä, että parlamentin haluttomuus tai kyvyttömyys uudistaa itseään osoittaa, että ohjesääntöä kaivataan kipeästi ja että ainoa tapa parantaa toimielimen mainetta on laatia jäsenten ohjesääntö?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Vain te voitte arvostella parlamentin organisaatiota ja sisäistä toimintaa. Jätän vastuun siitä kokonaan teidän käsiinne. Voin vakuuttaa teille, että puheenjohtajavaltio on päättänyt ratkaista asian parlamentin ja neuvoston kanssa. Siihen olemme sitoutuneet, ja toivon, että onnistumme siinä.

 
  
MPphoto
 
 

  Doyle (PPE-DE). (EN) Haluaisin kysyä neuvoston puheenjohtajalta, hyväksyykö hän sen, että jäsenten ohjesääntöä ja parlamentin määrärahapakettia käsitellään yhdessä, kuten sovittiin vuosi sitten marras- tai joulukuussa, juuri ennen Irlannin puheenjohtajuutta. Jäsenten ohjesääntö on kiireellinen, koska sen avulla voimme selvittää koko määrärahoja koskevan keskustelun.

Eilinen äänestys, joka koski vastuuvapauden myöntämistä talousarviosta, osoitti, että poliittisesti kunnioitettavat henkilöt, jotka hyväksyvät puolitoista vuotta sitten tehdyn sopimuksen, tukivat sitä siitä huolimatta, että tiedotusvälineet ja muut tahot painostivat heitä toimimaan toisin. Tarvitsemme uudistuksia. Koko paketti, niin jäsenten ohjesääntö kuin määrärahatkin, on uudistettava.

Voitteko taata, että saamme jäsenten ohjesäännön tämän puheenjohtajakauden aikana? Voitteko taata, että ne kollegat, jotka käänsivät takkinsa viime kerralla neuvostossa, kun luulimme saavuttaneemme kompromissin Irlannin puheenjohtajakaudella, ovat puolellamme tällä kerralla? Oletteko neuvotelleet näiden maiden kanssa tai saanut niiltä jonkinlaisia vakuutuksia?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Ratkaisun on oltava kaiken kattava, kuvaustanne vastaava paketti. En voi tietenkään taata tässä vaiheessa, että kaikki ovat puolellamme. Muistanette perussyyt, joiden vuoksi jo neuvoteltu paketti epäonnistui. Syyt olivat varsin poikkeuksellisia. Toivomme, että tällä kerralla löydämme ratkaisun, että kaikki voivat tukea sitä eikä kukaan anna nimeltä mainitsemattomien sanomalehtien artikkelien vaikuttaa itseensä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Meidän on noudatettava työjärjestyksen mukaista aikarajaa. Jokaista kysymystä seuraa kaksi lisäkysymystä. Johdan nyt ensimmäistä kertaa puhetta kyselytunnilla, ja koska aihe on tärkeä, rikon sääntöä vain tämän kerran.

 
  
MPphoto
 
 

  Mitchell (PPE-DE). (EN) Liityn muihin jäseniin ja vetoan puheenjohtajavaltioon, jotta tätä ohjesääntöä kiirehdittäisiin.

Olin tyrmistynyt niiden jäsenten tekopyhyydestä, jotka vastustivat eilen vastuuvapauden myöntämistä tileistä. He ovat itse saaneet korvauksia tileiltä, joita he nyt väittivät vastustavansa. En ole eläessäni nähnyt tällaista tekopyhyyttä, ja se on todella vastenmielistä. Vaadin puheenjohtajavaltiota esittämään ohjesäännön, jotta asia saadaan laillistettua lopullisesti sekä korvauksiemme että työstämme aiheutuneiden kustannusten kannalta.

On täysin selvää, että ne hurskastelijat, jotka vaahtosivat täällä eilen, eivät korvaa rahoja oikaistakseen vääryydeksi nimittämänsä asiat tilinpäätöksestä, josta he kieltäytyivät eilen myöntämästä vastuuvapautta. Tämä on aivan pöyristyttävää käytöstä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Puheenjohtaja on mielestäni jo vastannut tähän.

 
  
MPphoto
 
 

  Rübig (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, jos ohjesääntö otetaan nyt käyttöön, Euroopan toimielimien on itse asiassa oltava tietoisia siitä, että kaikille maksetaan riippumatta siitä, mistä maasta he ovat kotoisin. Maksetaanko siis kaikkien maiden jäsenille tulevaisuudessa yhtä paljon? Onko ero virkamiesten palkkoihin suuri, vai pyritäänkö tässä saavuttamaan tasapaino?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Kysymyksenne ensimmäisestä kohdasta olen sitä mieltä, että Euroopan unionilla on tosiaan yksi perusperiaate, ja se on syrjinnän vastainen periaate. Sitä on mielestäni sovellettava myös tähän tapaukseen.

(DE) Kysymyksenne toinen osa liittyi tasapainoon, ja sitä saatetaan arvioida subjektiivisesti. Vaikken voikaan vastata teille yksiselitteisesti, olen sitä mieltä, että keskustelujamme käydään tasapainoisen paketin pohjalta.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies.

Kysymyksen nro 2 esittäjä Robert Evans (H-0167/05)

Aihe: Tuuli-, aalto- ja vuorovesienergia

Hallituksiin kohdistuu paineita vähentää hiilidioksidipäästöjä Kioton pöytäkirjan vaatimusten mukaisesti. Eikö uusiutuvan energian kehittämiseen pitäisi tämän vuoksi panostaa entistä enemmän? Minkälaisin toimin tuulivoimaa sekä aalto- ja vuorovesienergiaa kannustetaan, ja haittaako öljyteollisuuden voimakas edunvalvonta näitä aloitteita?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Saanen vastata jäsen Evansille. Neuvosto hyväksyi 10. maaliskuuta 2005 Eurooppa-neuvoston vuotuista kevätkokousta ennakoiden ympäristöalaa koskevan kannanoton keskusteluun, joka liittyy Lissabonin strategian väliarviointiin. Neuvosto korostaa yleisesti tarvetta ryhtyä toimiin vuodesta 2005 alkaen, erityisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja ympäristöalan innovaatioiden edistämiseksi energian ja varojen tehokkaan käytön ohella.

Neuvosto kehotti erityisesti kevään Eurooppa-neuvostoa suosittelemaan kestävää kulutusta ja kestäviä tuotantomenetelmiä, joihin kuuluvat myös ympäristötehokkaat innovaatiot, jotta talouskasvu voidaan erottaa varojen käytöstä ja ympäristön tilan heikkenemisestä. Neuvosto on myös kehottanut komissiota laatimaan vuonna 2005 eurooppalaisen aloitteen energiatehokkuuden edistämiseksi sekä vihreän kirjan, jossa esitetään luettelo merkittävistä toimista.

Todettakoon olennaisilta osin, että neuvosto on ensinnäkin kehottanut panemaan täytäntöön ympäristöalan tekniikkaa edistäviä toimia – ETAP-ohjelman – kiireellisesti ja kokonaisuudessaan, jotta ympäristöalan innovaatioille voidaan taata tasapuoliset ja kilpailukykyiset markkinat. Neuvosto on toiseksi suositellut ympäristöalan innovaatioiden ja tekniikan päättäväistä edistämistä kaikilla talouden aloilla, erityisesti liikenne- ja kuljetusalalla. Neuvosto on lopuksi myös suositellut lieventäviä toimia, joiden tarkoituksena on vähentää ilmastonmuutokseen liittyviä pitkän aikavälin uhkia ja kustannuksia. Tuloksena on talous, jonka hiilipäästöt ovat tasoiltaan alhaisia. Tähän päästään erityisesti vahvistamalla uudelleen korkeatuottoisen uusiutuvan energian tekniikan ja uusien polttoaineiden käyttöä ja kehittämistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Evans, Robert (PSE). (EN) Haluan kiittää neuvoston puheenjohtajaa vastauksesta, joka oli hyvin tervehenkinen. Saanen kiinnittää huomionne viimeiseen kohtaan, jossa viittaan öljyteollisuuden valtaan. Öljyteollisuuden taipumuksenahan on jyrätä hallitukset alleen ja tukehduttaa alaan liittyvät uudet aloitteet.

Oletteko kanssani samaa mieltä – joko henkilökohtaisesti tai neuvoston puheenjohtajana – siitä, että jos vastaaviin investointeihin olisi ryhdytty vaihtoehtoisten energialähteiden alalla öljyteollisuuden tuella, olisimme saattaneet edistyä yhtä merkittävästi kuin neuvosto on nyt edistynyt? Katsotteko, että meidän pitäisi painostaa öljy-yhtiöitä vähentämään riippuvuuttamme maailman vähenevistä fossiilisten polttoaineiden varoista?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Öljymarkkinoihin ja erityisesti öljyn hintatasoon liittyvä nykyinen tilanne kannustaa uskoakseni monia tahoja investoimaan vaihtoehtoisiin energialähteisiin ja uusiutuviin energialähteisiin. Näin saavutamme tasapainon. Tiedämme itse asiassa, että öljyn hinta johtuu taloudellisesta kehityksestä eräillä maailman alueilla sekä tietyistä rahoituksellisen keinottelun suuntauksista. Tästä seuraa, että uusiutuvista energialähteistä tulee entistä houkuttelevampia, ja näiden järjestelyjen avulla onnistumme kenties painostamaan öljy-yhtiöitä ja ryhtymään toimiin, joilla suositaan tulevaisuuden energialähteitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Caspary (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, minäkin olen sitä mieltä, että ainoa tapa lähestyä kasvihuoneilmiötä on hyödyntää uusiutuvia energiamuotoja mutta myös ydinvoimaa ja energiaa säästäviä toimia. Jos kysymyksen esittäjä haluaa kuitenkin tietää, mitä pitäisi tehdä, jotta edistetään sähkön tuottamista tuuli-, aalto- ja vuorovesienergian avulla, ja vaikeuttaako öljyalan eturyhmä näiden uusien aloitteiden hyödyntämistä, kysyn teiltä, mihin aloitteisiin on ryhdytty ydinenergian alalla, ja puuttuuko uusiutuvan energian alan eturyhmä näihin aloitteisiin?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Jokainen maa joutuu mielestäni vastaamaan tähän kysymykseen kansallisella tasolla. Jokaisen maan on valittava itselleen sopivat energian tuotantomenetelmät. Olette käsittääkseni ilmaissut mieltymyksenne yhteen tiettyyn energialähteeseen. Ymmärrän kantanne, vaikkakaan en välttämättä ole samaa mieltä siitä. Neuvosto antaa jokaisen jäsenvaltion valita mieleisensä vaihtoehdon.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies.

Kysymyksen nro 3 esittäjä Marie Panayotopoulos-Cassiotou (H-0169/05)

Aihe: Euroopan väestön ikääntyminen ja varhaiseläkejärjestelmien tarkistus

Yleisesti tunnustetaan, että väestörakenteen kehitys ja väestön ikääntyminen Euroopan unionissa merkitsevät sitä, että yli 55-vuotiaat työntekijät on yritettävä pitää aktiivisen työelämän piirissä.

Onko neuvostolla selvää tietoa siitä, mitä taktiikkaa kussakin jäsenvaltiossa sovelletaan varhaisen eläkkeelle jäämisen suhteen?

Mihin toimiin neuvosto aikoo ryhtyä estääkseen yli 55-vuotiaiden työntekijöiden varhaisen eläkkeelle jäämisen ja edistääkseen tämän ikäryhmän omaaman kokemuksen tuoman lisäarvon hyödyntämistä vähentämättä nuorten ja työttömien mahdollisuuksia löytää työpaikka?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Työllisyyden suuntaviivojen – erityisesti vuoden 2003 suuntaviivoissa, jotka uusittiin muuttumattomina vuonna 2004, vahvistetun suuntaviivan nro 5 – avulla on pyritty jo muutaman vuoden ajan edistämään aktiivista ikääntymistä keskimääräisen eläkeiän nostamiseksi. Tukholman Eurooppa-neuvostossa asetettiin lisäksi kunnianhimoinen tavoite nostaa 55–64-vuotiaiden työllisyysluku 50 prosenttiin, kun taas Barcelonan Eurooppa-neuvostossa asetettiin toinen kunnianhimoinen tavoite, eli se, että keskimääräistä eläkeikää nostetaan vuoteen 2010 mennessä viidellä vuodella. Keskimääräinen eläkeikä on Eurostatin arvioiden mukaan tällä hetkellä 61 vuotta.

Neuvosto suhtautuu ikääntyneempien työntekijöiden pitämiseen aktiivisen työelämän piirissä suurena haasteena, kuten on käynyt ilmi tärkeistä viesteistä, jotka se on tuonut hiljattain kevään Eurooppa-neuvoston tietoon. Näissä viesteissä huomautetaan, että on syytä asettaa tämä asia etusijalle sellaisten uudistuksien yhteydessä, joilla pyritään takaamaan tulevien eläkesuunnitelmien sosiaalinen tarkoituksenmukaisuus ja elinkelpoisuus jokaisen yksittäisen maan oloista riippuen. Pitkäikäisyyden yleistyminen edellyttää tosiaan, että työntekijät poistuvat työmarkkinoilta vanhempina. Se taas edellyttää, että varhaista eläkkeelle jäämistä kannustavat toimet lakkautetaan vaiheittain.

 
  
MPphoto
 
 

  Panayotopoulos-Cassiotou (PPE-DE).(EL) Arvoisa puhemies, vahvistetaanko yhteiset eurooppalaiset poliittiset perusteet, joiden lähtökohtana on Euroopan kansalaisten vapaus ja ikäsyrjinnän ja muunlaisen syrjinnän poistaminen sekä varhaiseläkeiän saavuttaneiden työntekijöiden kokemusten hyödyntäminen, jotta nuoret voivat myös hyötyä tämän ikäryhmän saamista kokemuksista vähentämättä nuorten mahdollisuuksia löytää itselleen kuuluvia työpaikkoja?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Olen itse asiassa sitä mieltä, että ikääntyneiden ihmisten aktiivisen työllisyyden ylläpitäminen ei saa olla ristiriidassa nuorten työllisyyden kanssa. Kun Lissabonin strategian uudelleen käynnistämisestä ja elvyttämisestä päätettiin, Eurooppa-neuvosto teki aloitteen, joka liittyy nuoriin ja jonka tarkoituksena on tarjota heille parempia työllistymisnäkymiä. Nämä kaksi asiaa voivat mielestäni elää rinnakkain, kunhan muita työllisyyden hallintakeinoja otetaan mahdollisesti käyttöön. Työllisyyttä hoidetaan kuitenkin ensisijaisesti liikemaailmassa, ja yritysten pitäisi ottaa huomioon toteamuksenne siitä, että kokemuksella ja näin ollen myös iällä on hintansa ja arvonsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bushill-Matthews (PPE-DE). (EN) Minua ilahduttaa se, että asia on otettu esityslistalle, ja että eräät kollegat seuraavat aktiivisen ikääntymisen käsittelemistä tiiviisti yleisölehterillä. Asia vaikuttaa moniin meistä.

Voitteko vahvistaa Euroopan toimielimien aktiivisen ikääntymisen politiikat, ja erityisesti sen, että niihin työllisyyspolitiikkoihin, joita te harjoitatte kollegojenne kanssa työnantajina, ei enää sisälly ikäsyrjintää? Viittasitte työnantajien merkitykseen, ja EU:n toimielimethän ovat työnantajia. Esitin kysymyksen komission jäsenelle Kinnockille, mutta en koskaan saanut siihen suoraa vastausta. Voisitteko te antaa sellaisen vastauksen?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Mikäli ymmärsin kysymyksenne oikein, toimielimissä ei harjoiteta ikääntyneiden ihmisten syrjimispolitiikkaa. Muistelen lisäksi, että komissio esitti viime vuonna keväällä kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle kertomuksen, jossa keskityttiin tarkastelemaan aktiivista ikääntymistä. Katson, että toimielimet ovat vastuussa ajatuksen edistämisestä. Toimielimissä ei mielestäni harjoiteta syrjintäpolitiikkaa. Niissä tapaa kaikenikäisiä ihmisiä aina eläkeikäisiin asti, mutta eläkkeelle jäämisen ikäraja onkin jo toinen juttu.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies.

Kysymyksen nro 4 esittäjä Mairead McGuinness (H-0172/05)

Aihe: Lastenhoitolaitokset Romaniassa

Liittymissopimus Romanian kanssa allekirjoitettaneen huhtikuussa. Voiko neuvosto tätä silmällä pitäen esittää pääpiirteittäin, mitä edistystä Romanian ihmisoikeustilanteessa ja erityisesti orpokodeissa ja muissa valtiojohtoisissa laitoksissa olevien lasten ja nuorten oloissa mahdollisesti on tapahtunut? Onko neuvosto vakuuttunut, että asiassa on edistytty sen verran, että liittymissopimus voidaan allekirjoittaa?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Joulukuussa 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi tyytyväisenä, että Romanian edistyminen yhteisön säännöstön täytäntöönpanemisessa ja toimet, joihin oli ryhdytty, sallivat liittymisneuvotteluissa jäljellä olevien asiakokonaisuuksien muodollisen päättämisen. Äänestitte tänään ymmärtääkseni Romanian liittymisen puolesta.

Ottaen huomioon komission esittämät arviot ja suositukset Eurooppa-neuvosto päätti, että Romania pystyy suoriutumaan kaikista velvoitteistaan sovittuun liittymispäivään mennessä. Eurooppa-neuvosto huomautti samalla selvästi, että unioni valvoo edelleen tiiviisti – ja tätähän on toistettu tänä aamuna useasti – Romanian tekemiä valmisteluja sekä saatuja tuloksia.

Näin ollen neuvosto vakuuttaa parlamentin jäsenelle, että lapsiin liittyviä asioita seurataan hyvin tiiviisti, kuten aikaisemminkin. Lisäksi on syytä panna merkille, että komissio havaitsi vuoden 2004 kertomuksessaan Romanian edistymisestä liittymisvalmisteluissa tasaista edistymistä lastensuojelun uudelleen järjestämisessä, mikä johtui erityisesti suurten vanhentuneiden laitosten sulkemisesta ja vaihtoehtoisten menetelmien käyttöön ottamisesta.

Euroopan unioni on osaltaan tukenut Romanian pyrkimyksiä rahoituksellisesti, jotta valtiojohtoisten lastenhoitolaitosten laatua voitaisiin parantaa. Vaikka työtä riittää edelleen ja parannuksia on vielä tehtävä, voidaan sanoa, että romanialaisiin valtiojohtoisiin lastenhoitolaitoksiin sijoitettujen lasten elinolot ovat laajalti parantuneet, ja että Romanian viranomaiset pyrkivät edelleen uudistamaan perinpohjin lastenhoitojärjestelmää, mitä kaikki toimielimet ja erityisesti neuvosto ja komissio ovat luonnollisestikin vaatineet.

 
  
MPphoto
 
 

  McGuinness (PPE-DE). (EN) Arvoisa puheenjohtaja, viittasin kysymyksessäni myös nuoriin aikuisiin, ja kenties olisi pitänyt vielä lisätä sana "vammainen", koska tähän asiaan liittyy tiettyjä ongelmia.

Voitteko ilmoittaa, miten ANPH:n elinten uudistusta koskeva kansallinen pilottihanke etenee, etenkin Negru Vodan osalta, ja milloin tämä pilottihanke voidaan käynnistää kansallisella tasolla?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Tämä kysymys on esitettävä mielestäni ensisijaisesti komissiolle, enkä voi valitettavasti antaa teille lisätietoja asiasta. Kysymys on esitettävä komissiolle.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies.

Kysymyksen nro 5 esittäjä Philip Bushill-Matthews (H-0174/05)

Aihe: Äänioikeuden poisto perustuslakisopimuksen osalta ulkomaille muuttaneilta äänestäjiltä

Onko neuvosto tietoinen siitä, että monet Britannian kansalaiset, jotka ovat päättäneet muuttaa pysyvästi johonkin toiseen EU:n jäsenvaltioon, eivät voi äänestää sopimuksesta Euroopan perustuslaiksi järjestettävissä kansallisissa kansanäänestyksissä? Nykyisin voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaan, jos heidän lähdöstään Yhdistyneestä kuningaskunnasta on kulunut yli 15 vuotta, heillä ei enää ole äänioikeutta siellä, mutta toisaalta heillä ei ole automaattisesti oikeutta äänestää uudessakaan asuinmaassaan. Vaikka kyseisen oikeuden myöntäminen onkin kunkin yksittäisen jäsenvaltion oma asia, eikö olisi suotavaa koordinoida tätä asiaa jäsenvaltioiden kesken, jotta nämä henkilöt saisivat äänensä kuuluviin? Eikö jonkin ole pakko olla perusteellisesti pielessä, jos Euroopan kansalaiselta kielletään mahdollisuus äänestää näin tärkeästä kysymyksestä? Tietääkö neuvosto, kuinka monta Euroopan kansalaista tämä ongelma koskee ja voiko neuvosto ehdottaa jäsenvaltioille keinoja, joiden avulla ne voisivat yhdessä ratkaista sen?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Neuvosto muistuttaa parlamentin jäsenelle, että niin äänestysmenettelyistä kuin äänestysoikeudestakin määrätään jokaisen jäsenvaltion kansallisissa laeissa. Vaikka neuvosto katsookin, että on tärkeää, että unionissa voidaan harjoittaa äänestysoikeutta mahdollisimman laajalti, neuvoston tehtävänä ei ole ottaa kantaa parlamentin jäsenen esille ottamiin asioihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Bushill-Matthews (PPE-DE).(EN) Sen lisäksi, että haluan esittää lisäkysymyksen, haluan myös esittää uudelleen alkuperäisen kysymyksen, koska huomaan, että ministeri välttelee nyt niin aikaisempaa kysymystä kuin tätäkin kysymystä. Se ei ole kovin soveliasta. Hyväksyn sen, että asia kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Kysyn, voiko neuvosto käyttää vaikutusvaltaansa – kannustamalla parhaiden käytäntöjen käyttöön – siten, että voisimme ottaa paremmin oppia toisistamme.

Huomioni on kiinnittynyt erityisesti Espanjassa asuvien Ison-Britannian kansalaisten tapaukseen. He kertoivat minulle voineensa aiemmin äänestää entisessä kotimaassaan, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kunhan heidät oli rekisteröity viimeisten 20 vuoden sisällä, kun taas nykyinen hallituksemme on vaikeuttanut asiaa lyhentämällä aikaa 15 vuoteen. Tiedättekö mitään muuta jäsenvaltiota, joka olisi vaikeuttanut maasta muuttaneiden henkilöiden äänestämistä? Entä haluatteko kannustaa kollegojanne helpottamaan tilannetta? Olkaa hyvä ja vastatkaa, mutta älkää olko sanomatta mitään.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Käännyn ministerin puoleen. Jäsen Bushill-Matthews on nyt jonkin jäljillä, mutta olemmekin molemmat konservatiiveja!

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Olen rehellisesti sanoen sitä mieltä, että unionin toimivaltuudet on määritelty perustuslaissa laajemmin. Kyse on alasta, joka ei tosiaankaan kuulu unionin toimivaltuuksiin. Niinpä jokaisen jäsenvaltion tehtävänä on – voin vain toistaa, mitä olen jo sanonut – määritellä äänestysoikeus, vaikka voisimmekin toivoa, että nämä oikeudet olisivat mahdollisimman laajoja, tehokkaita ja hyvin organisoituja, mutta se kuuluu jokaisen jäsenvaltion toimivaltuuksiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies.

Kysymyksen nro 6 esittäjä Bernd Posselt (H-0177/05)

Aihe: Turkin kristityt

Mitä neuvoston puheenjohtajavaltio tekee auttaakseen Turkin kristillisiä kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä saavuttamaan turvatun oikeudellisen aseman, joka olisi tärkeä askel kohti uskonnonvapautta?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Vastatessaan tähän asiaan liittyviin kysymyksiin neuvosto on jo saanut tilaisuuden korostaa – samoin kuin itsekin olen korostanut usein vastatessani neuvoston puolesta – että jos Turkin tasavallan perustuslaissa taataan uskonnonvapaus, sen on vahvistettava tietyt edellytykset muiden kuin islamilaisten uskonnollisten yhteisöjen toiminnalle niiden käytäntöjen mukaisesti, joita noudatetaan Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Euroopan komissio mainitsi vuoden 2004 määräaikaiskertomuksessaan muutamia esimerkkejä Turkin edistymisestä tällä alalla, samoin kuin toisaalta merkittäviä puutteita, jotka on korjattava ja jotka liittyvät erityisesti muiden kuin islamilaisten yhteisöjen oikeushenkilöllisyyteen ja omistusoikeuksiin sekä pappien kouluttamiseen. Tältä osin Turkin tasavallan pääministeriössä valmistellaan edelleen perusoikeuksia koskevia tärkeitä lakeja. Komissiota on kehotettu ottamaan kantaa näihin lakeihin, joita tarkistetaan parhaillaan.

Joulukuun 16. ja 17. päivänä 2004 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti, että Turkki täyttää asianmukaisella tavalla Kööpenhaminan poliittiset kriteerit ja että maan kanssa voidaan ryhtyä käymään liittymisneuvotteluja. Samalla Eurooppa-neuvosto totesi selvästi, että komission on edelleen seurattava tiiviisti poliittisen uudistusprosessin täysimääräistä ja tosiasiallista täytäntöönpanoa. Komissiota pyydetään tarkastelemaan kaikkia huolenaiheita, kuten tietysti uskonnonvapautta, jotka mainitaan sen määräaikaiskertomuksessa ja suosituksessa, ja antamaan asiasta säännöllinen selonteko neuvostolle.

Neuvosto voi näin ollen vakuuttaa parlamentin jäsenelle, että neuvosto seuraa tiiviisti Turkin edistymistä asiassa, erityisesti liittymistä edeltävän kumppanuuden pohjalta. Siinä vahvistetaan uudistusprosessin painopistealueet, ja komissio esittää tästä tarkistetun kirjallisen ehdotuksen syksyllä. Neuvosto vakuuttaa parlamentin jäsenelle myös, että kuten aiemminkin, unioni ottaa ratkaisemattomat kysymykset esille eri foorumeilla, joilla käydään poliittista vuoropuhelua, ja assosiaatiosopimuksen mukaisesti perustetuissa elimissä.

 
  
MPphoto
 
 

  Posselt (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, koska kyse on vuoden jännittävimmistä ja tärkeimmistä asioista, haluan kysyä neuvoston puheenjohtajalta, kannattaisiko neuvoston antaa tietyin väliajoin yleisölle ja parlamentille selonteko siitä, miten neuvottelut tosiasiassa edistyvät, koska jäsenvaltiothan niitä käyvät eikä komissio.

Haluamme saada säännöllisesti tietoa siitä, miten kirkkojen omaisuutta ja uskonnon aktiivisen harjoittamisen vapautta koskeva tärkeä asia edistyy.

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Hyvä jäsen Posselt, menette hieman asioiden edelle, koska emme ole vielä käynnistäneet Turkin kanssa käytäviä neuvotteluja. Erityisesti komissio käy niin sanotusti vuoropuhelua Turkin kanssa varmistaakseen, että uudistusprosessit, joihin Turkki on sitoutunut, viedään läpi. Voin vakuuttaa teille, että kun sopiva aika koittaa 3. lokakuuta jälkeen ja jos käynnistämme neuvottelut Turkin kanssa, parlamentille tiedotetaan luonnollisesti neuvottelujen edistymisestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies.

Kysymyksen nro 7 esittäjä Gunnar Hökmark (H-0185/05)

Aihe: Euroopan unionin lista terroristijärjestöistä

Vaikka Hizbollah-järjestö onkin ilmoittanut olevansa vastuussa monista terroriteoista, EU on päättänyt olla ottamatta sitä terroristijärjestöjen listalle. Syyksi on ilmoitettu alueen tilanteen arkaluonteisuus.

Tilanne vaikuttaa itse asiassa tällä hetkellä niin arkaluonteiselta, että EU:n välinpitämättömyys Hizbollahia kohtaan on vielä vaarallisempaa. Järjestö toimii Iranin rahoituksella ja Syyrian myötävaikutuksella. Siksi Hizbollah on uhka sekä uudelleen käynnistetylle Israelin ja palestiinalaishallinnon väliselle rauhanprosessille että libanonilaisten orastaville itsenäistymispyrkimyksille.

Ei ole epäilystäkään, etteikö Hizbollah olisi terrorismille omistautuva järjestö. Siksi se on myös sisällytettävä Euroopan unionin laatimaan terroristijärjestöjen listaan. Kaikkien Lähi-idän rauhan ja vapauden puolesta toimivien kannalta on tärkeää, että EU asettuu selvästi Iranin tukeman Hizbollahin harjoittamaa terrorismia vastaan.

Milloin neuvosto aikoo muuttaa käsitystään Hizbollahista ja lukea sen terroristijärjestöjen joukkoon, johon se epäilemättä kuuluu?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Neuvoston yksiköt ovat tarkastelleet useasti Hizbollah-shiiajärjestön ottamista terroristijärjestöjen listalle, ja kysymys on edelleen avoin.

Parlamentin jäsen lienee tietoinen siitä, että tässä asiassa tehdyn päätöksen on noudatettava yhteisessä kannassa 931/2001 vahvistettuja edellytyksiä ja että päätös on tehtävä yksimielisesti.

Neuvosto vahvisti lisäksi uudelleen 16. maaliskuuta 2005 tekemissään päätelmissä tukevansa itsenäistä ja demokraattista Libanonia ja toisti vetoomuksensa, joka koski Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1559 välitöntä ja täysimääräistä täytäntöönpanoa. Siinä vaaditaan erityisesti Libanonin alueella olevien miliisien riisumista aseista. Eurooppa-neuvosto tuki lähestymistapaa Brysselissä 22. ja 23. maaliskuuta 2005 pidetyssä kokouksessaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Hökmark (PPE-DE). (SV) Arvoisa puhemies, haluan kiittää neuvoston puheenjohtajaa hänen kysymykseeni antamastaan vastauksesta. Siinä ei kuitenkaan oikeastaan vastattu kysymykseen, joka ei koskenut eri järjestöjen riisumista aseista Libanonissa, vaan sen varmistamista, että Lähi-idän rauhanprosessia voidaan jatkaa vakaissa oloissa. Tiedämme, että pahin siihen kohdistuva uhka on terrorismi. Tiedämme, että Iran rahoittaa ja tukee terrorismia Hizbollahin välityksellä ja että Iranin yksiselitteisenä aikomuksena, joka on julistettu selvästi eri yhteyksissä, on ryhtyä toimiin Israelin tuhoamiseksi. Jollei Iranille tehdä selväksi, että on mahdotonta hyväksyä terroritekoja ja jollei Hizbollahia julisteta terroristijärjestöksi, on kysyttävä: missä mielessä Hizbollah ei sitten ole terroristijärjestö? Entä miten Iranille voidaan tehdä selväksi, ettei ole sallittua tukea terrorismia?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Kysymyksessänne käsitellään mielestäni muutakin kuin nimenomaan Hizbollahia. On keskusteltu siitä, mikä on paras lähestymistapa juuri tässä tapauksessa, ja vaihtoehtoja on monia. Suurin rauhanprosessiin kohdistuva uhka on selvästikin terrorismi.

Tarvitsemme edelleen paremman keinon torjua tätä vitsausta, ja tällä hetkellä voin vain vahvistaa sen, mitä juuri sanoin: tässä vaiheessa tarkoituksena ei ole ottaa mainitsemaanne järjestöä eli Hizbollahia listalle. Se ei tarkoita sitä, että emme pidä ryhmän toimintaa vaarallisena, vaan se on valitsemamme lähestymistapa. Tärkeimmät kumppanimme eivät ole myöskään arvostelleet sitä.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE). (EN) Haluan tukea neuvostoa ja sen valitsemaa lähestymistapaa Hizbollahiin. Siinä on tiettyä johdonmukaisuutta. Jos vastustamme terrorismia – kuten me kaikki teemme, ja tiedämme, että Hizbollahilla on yhteyksiä terrorismiin – kiellämme Hizbollahin. Se olisi kuitenkin hyvin lyhytnäköistä, koska Lähi-idän tilanteen pysyvä ratkaiseminen edellyttää Hizbollahin aktiivista osallistumista. Tästä syystä, vaikka neuvosto onkin oikeassa harkitessaan järjestön kieltämistä, lyhyellä aikavälillä olisi paljon parempi käydä vuoropuhelua.

 
  
MPphoto
 
 

  Allister (NI). (EN) Ottaen huomioon Iranin ja Hizbollahin väliset taloudelliset suhteet, vaikuttaako neuvoston Iraniin omaksuma hyvin varovainen lähestymistapa – joka ilmenee neuvoston heikkoina kannanottoina siihen, että Iran pyrkii edelleen ydinvoimaan liittyviin tavoitteisiinsa – myös tähän asiaan? Sovelletaanko samaa varovaista lähestymistapaa myös Hizbollahiin siksi, että sillä on yhteyksiä Iraniin?

Hizbollah on mielestäni yksi tuhoisimmista ja väkivaltaisimmista terroristijärjestöistä nykyisessä vaarallisessa maailmassamme, ja järjestöä pitäisi kohdella sen mukaisesti. Omassa maassani saaduista kokemuksista voisi oppia ainakin sen, että hymistely ei auta. Se, mitä IRA:n kanssa on tapahtunut, tekee asian hyvin selväksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Kyse ei ole tässä mielestäni siitä, pitääkö vai eikö pidä noudattaa varovaista lähestymistapaa. Sijoititte kysymyksen myös laajempaan yhteyteen. Meidän on tosiaan ryhdyttävä käymään vuoropuhelua Iranin kanssa sen asenteesta ja siitä, että se tukee terroristien toimintaa, sekä sen suhtautumisesta Lähi-idän ongelman rauhanomaiseen ratkaisemiseen. Näin me teemmekin. Olemme tehneet niin, ja teemme parhaillaankin niin sen kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukaisesti, jonka olemme hyväksyneet ja jota sovellamme parhaillaan tähän maahan, erityisesti asesulkuun liittyvissä asioissa.

Totean vastauksena jäsen Martinin puheenvuoroon, että Hizbollah on monimutkainen ryhmä. Järjestössä on useita siipiä, kuten parlamentaarinen siipi, koska järjestö on edustettuna Libanonin hallituksessa. Tästäkin syystä korostin vastauksessani tätä libanonilaista siipeä, jota emme voi poistaa tai erottaa Israelin vastaiseen terrorismiin liittyvästä tarkemmasta asiayhteydestä.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies.

Kysymyksen nro 8 esittäjä David Martin (H-0186/05)

Aihe: Kroatian jäsenyysneuvottelut

Missä vaiheessa Kroatian kanssa käytävät EU-jäsenyysneuvottelut ovat tällä hetkellä?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Kesäkuussa 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto vahvisti, että kaikki Länsi-Balkanin maat ovat EU:n mahdollisia jäsenehdokkaita.

Niinpä Eurooppa-neuvosto toisti kesäkuussa 2003 päättäneensä tukea täysimääräisesti ja tosiasiallisesti Länsi-Balkanin maiden EU-näkymiä. Näistä maista tulee olennainen osa EU:ta, kunhan ne täyttävät vahvistetut kriteerit. Tästä syystä on pääasiallisesti asianomaisten maiden tehtävänä määrätä – ja tämä on mielestäni käynyt tarkoituksenmukaisella tavalla ilmi Länsi-Balkanista käymässämme keskustelussa – missä tahdissa ne lähentyvät EU:ta mukautumalla yhteisön säännöstöön ja täyttämällä Kööpenhaminan Eurooppa-neuvostossa vahvistetut kriteerit.

Neuvosto vahvisti uudelleen 16. maaliskuuta 2005 Euroopan unionin sitoutuneen Kroatian liittymiseen ja hyväksyi maan kanssa käytävien neuvottelujen puitteet. Neuvosto viittasi myös siihen, että kaikkien Länsi-Balkanin maiden on tärkeää tehdä täysimääräistä yhteistyötä ICTY:n kanssa. Se on olennainen edellytys tiiviimpien suhteiden luomiseksi EU:hun, ja korostin tätä mielestäni jälleen kerran aikaisemmassa keskustelussa.

Niinpä Kroatian kanssa käytävien liittymisneuvottelujen käynnistämistä on siirretty neuvoston harkittua asiaa, ja koska asiasta ei päästy yhteiseen sopimukseen. Kahdenvälinen hallitustenvälinen konferenssi kutsutaan koolle heti, kun neuvosto on vahvistanut, että Kroatia tekee täysimääräistä yhteistyötä ICTY:n kanssa. Tietänette, että jotta neuvosto voisi tehdä päätöksen täysin tietoisena asiaan liittyvistä tosiasioista, olemme perustaneet ryhmän, jota puheenjohtajavaltio johtaa ja johon osallistuvat seuraavat kaksi puheenjohtajavaltiota sekä komissio ja korkea edustaja. Kroatian hallituksen kanssa pidetään ensimmäinen kokous 26. huhtikuuta, ja tarkoituksena on keskustella juuri tästä Haagin tuomioistuimen kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvästä näkökulmasta.

 
  
MPphoto
 
 

  Martin, David (PSE).(EN) Vastauksestanne oli paljon apua, mutta jos karannut kenraali on päässyt Kroatian ulkopuolelle, miten Kroatian viranomaiset voivat todistaa, että ne tekevät yhteistyötä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa? Näyttää siltä, että he ovat nyt pulassa. Jos kenraali on lähtenyt Kroatian alueelta, he eivät saa häntä kiinni. Jos he eivät saa häntä kiinni, miten he voivat osoittaa haluavansa noudattaa kansainvälisen rikostuomioistuimen sääntöjä?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Jäsen Martin, olen mielestäni jo saanut tilaisuuden vastata kysymykseen selvästi. Emme ole koskaan väittäneet, että Kroatian kanssa käytävien neuvottelujen käynnistäminen riippuisi kenraali Gotovinan pidättämisestä ja hänen luovuttamisestaan Haagiin. Sitä ei ole missään vaiheessa pidetty edellytyksenä. Edellytyksenä on, että Kroatia tekee yhteistyötä Haagin tuomioistuimen kanssa, mikä merkitsee yhteistyön tekemistä myös luovuttamalla kaikki hänen pidättämiseensä johtavat tiedot. Jos kenraali on tosiaan jossakin muualla – en tiedä, missä – emme voi pakottaa kroatialaisia pidättämään hänet, jos hän ei oleskele heidän maassaan.

Olen näin ollen sitä mieltä, että tätä edellytystä ei pidä sekoittaa yleisempään edellytykseen, joka koskee täysimääräisen yhteistyön tekemistä tuomioistuimen kanssa, toisin sanoen, kaikkien sellaisten tietojen luovuttamista, jotka johtavat kenraali Gotovinan pidättämiseen. Jos häntä ei voida pidättää riittämättömien tietojen vuoksi, se ei merkitse sitä, että Kroatian liittyminen on pysyvästi umpikujassa. Se olisi epäoikeudenmukaista kyseistä maata kohtaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Koska seuraavat kysymykset käsittelevät samaa aihetta, niihin vastataan yhdessä:

Kysymyksen nro 9 esittäjä Enrique Barón Crespo (H-0188/05)

Aihe: EU:n kansalaisen toimittaja José Couson murhan tutkimukset Irakissa

Yhdysvaltojen joukkojen hyökkäyksen seurauksena 8. huhtikuuta 2003 kuolivat toimittajan työtä tehdessään Espanjan ja EU:n kansalainen ja Telecincon kuvaaja José Couso, Taras Protsyk (Reuters) ja Tareq Ayoub (Al-Jazeera-kanava).

Yhdysvaltojen viranomaiset eivät tähän päivään mennessä ole tutkineet asiaa, eikä oikeudenkäyntiä ole pidetty. Samat viranomaiset ovat kuitenkin suostuneet käynnistämään italialaisten kanssa tutkimuksen samojen joukkojen perusteettomasta hyökkäyksestä, jonka tarkoituksena oli vapauttaa perjantaina 4. maaliskuuta Italian ja EU:n kansalainen Giuliana Sgrena.

Mitä toimia on toteutettava, jotta suoritettaisiin tutkimus, jolla taattaisiin, että työssään kuolleiden EU:n kansalaisen José Couson ja hänen kollegojensa murhaajat saatettaisiin rikosoikeudelliseen vastuuseen ja korvausvelvollisuuteen?

Kysymyksen nro 10 esittäjä Willy Meyer Pleite (H-0191/05)

Aihe: Journalisti José Couson Irakissa tehdyn murhan tutkiminen

Huhtikuun 8. päivänä 2003 kuolivat työtehtävissään espanjan kansalainen José Couso (espanjalaisen Tele 5 -kanavan kameramies), Taras Prosyuk (uutistoimisto Reuters) ja Tarek Ayoub (televisiokanava Al Jazeera). Kuolemat olivat seurausta hyökkäyksestä, jonka yhdysvaltalaiset joukot suorittivat Bagdadissa sijaitsevaa hotelli Palestiinaa vastaan.

Tähän päivään mennessä Yhdysvaltojen viranomaiset ovat visusti vaienneet tästä järkyttävästä murhasta eivätkä ole tutkineet asiaa millään tavalla tai käsitelleet sitä oikeudessa.

Yhdysvaltain viranomaiset ovat kuitenkin päättäneet käynnistää yhdessä Italian hallituksen kanssa tutkimuksen 4. maaliskuuta 2005 tapahtuneesta hyökkäyksestä, jonka yhdysvaltalaiset joukot suorittivat perusteettomasti italialaisen journalisti Guiliana Sgrenan vapauttamisen yhteydessä ja jossa kuoli Nicola Calipari.

Mitä toimenpiteitä Euroopan unioni voi toteuttaa asianmukaisen puolueettoman tutkimuksen käynnistämiseksi, jotta voidaan selvittää, kuka on vastuussa tiedotustehtäviään hoitaneiden José Couson ja hänen kumppaneittensa murhasta?

Kysymyksen nro 11 esittäjä David Hammerstein Mintz (H-0205/05)

Aihe: Journalisti José Couson Irakissa tehdyn murhan tutkiminen

Yhdysvaltojen joukkojen hyökkäyksen seurauksena 8. huhtikuuta 2003 kuolivat toimittajantyötä tehdessään José Couso, joka oli Espanjan ja EU:n kansalainen, ja Tele 5 -kanavan kameramies, Taras Protsyk (uutistoimisto Reuters) ja Tareq Ayoub (televisiokanava Al-Jazeera).

Yhdysvaltain viranomaiset eivät tähän päivään mennessä ole tutkineet asiaa eikä oikeudenkäyntiä ole pidetty.

Yhdysvallat on kuitenkin päättänyt käynnistää italialaisten kanssa tutkimuksen samojen joukkojen 4. maaliskuuta journalisti Guiliana Sgrenan vapauttamisen yhteydessä tehdystä perusteettomasta hyökkäyksestä, jossa kuoli Nicola Calipari (Sismin päällikkö).

Mitä toimenpiteitä olisi toteutettava, jotta voidaan taata tutkimus, jossa riittävällä tavalla selvitetään journalisti José Couson ja tämän kumppaneiden murhaan, joka tapahtui heidän hoitaessaan toimittajantyötään, liittyvä rikosoikeudellinen vastuu ja korvausvelvollisuus?

Kysymyksen nro 12 esittäjä Josu Ortuondo Larrea (H-0216/05)

Aihe: Journalisti José Couson Irakissa tapahtuneen murhan tutkiminen

Italialaisen journalistin Giuliana Sgrenan vapauttamisen yhteydessä 4. maaliskuuta 2005 Yhdysvaltojen armeija tappoi Nicola Caliparin.

Italian kansalaisten painostuksesta Italian hallitus ja Yhdysvallat on päättänyt järjestää yhteisen tutkimuksen, jotta saadaan selville tämän surullisen tapahtuman yksityiskohdat. Sen sijaan tähän mennessä saamiemme tietojen mukaan espanjalaisen Tele 5:n kameramiehen José Couson, uutistoimisto Reutersin ukrainalaisen kameramiehen Taras Prosyukin ja televisiokanava Al-Jazeeran kameramiehen Tarek Ayoubin, jotka kuolivat yhdysvaltalaisten joukkojen Bagdadissa sijaitsevaa hotelli Palestiinaa vastaan tekemän hyökkäyksen seurauksena, tapausta ei ole tutkittu mitenkään eikä käsitelty oikeudessa.

Ottaen huomioon, että José Couso oli Euroopan unionin kansalainen, mitä toimenpiteitä Euroopan unioni voi toteuttaa yhteisen tutkimuksen järjestämiseksi Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa, jotta tapahtumiin saadaan selvyyttä ja löydetään mahdolliset vastuuhenkilöt?

Kysymyksen nro 13 esittäjä Ignasi Guardans Cambó (H-0219/05)

Aihe: José Couson murhan tutkimukset Irakissa

Pohjoisamerikkalaiset joukot ampuivat 8. huhtikuuta 2003 kohti Bagdadissa sijaitsevan hotellin Palestinan 14. kerrosta, jossa oli useita alueen tapahtumista raportoivia toimittajia. Espanjalainen toimittaja José Couso ei selvinnyt hyökkäyksestä hengissä, ja myös kaksi muuta toimittajaa, Taras Protsyuk ja Tareq Ayoub, murhattiin.

Kaksi vuotta myöhemmin Yhdysvaltojen viranomaiset eivät ole toteuttaneet mitään luotettavaa ja riippumatonta tutkimusta selvittääkseen näiden järjettömien kuolemien tapahtumien kulun ja syyt.

Mitä komissio aikoo tehdä vaatiakseen tutkimusta ja selvittääkseen syyt yhdysvaltalaisten hyökkäykseen hotelli Palestinaan 8. huhtikuuta 2003?

Kysymyksen nro 14 esittäjä Jean-Marie Cavada (H-0240/05)

Aihe: Toimittaja José Couson kuoleman tutkinta

Kaksi kameramiestä, espanjalainen Tele 5 -televisiokanavaa edustanut José Couso ja ukrainalainen Reuters-uutistoimistoa edustanut Taras Protsyuk, saivat surmansa 8. huhtikuuta 2003 Bagdadissa, kun Yhdysvaltojen armeija tulitti Palestine-hotellia, jossa sadat vapaat toimittajat majailivat. Samana päivänä myös jordanialainen Al-Jazeera-televisiokanavan toimittaja Tarek Ayoub sai surmansa Yhdysvaltojen ilmahyökkäyksen aikana. Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan Yhdysvaltojen viranomaisten antama selvitys murheellisiin tapauksiin johtaneista syistä on puutteellinen. Selvityksessä ei nimetä vastuullisia ja siinä salataan se, että Palestine-hotellia tulittaneet sotilaat ja heidän esimiehensä eivät tiedottaneet toisilleen toimittajien läsnäolosta rakennuksessa.

Mihin toimiin Euroopan unioni voi ryhtyä, jotta José Couson kuolemaan johtaneista syistä suoritetaan riippumaton tutkinta syyllisten tunnistamiseksi ja tuomitsemiseksi sekä korvausten maksamiseksi uhrin perheelle?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Neuvosto on monessa yhteydessä tuominnut siviilihenkilöiden, kuten toimittajien, surmat, ja se on aina korostanut, että asianomaisten viranomaisten on ryhdyttävä laajamittaisiin tutkimuksiin aina, kun jotakin tällaista tapahtuu. Neuvosto on tietoinen siitä, että useita välikohtauksia ei vieläkään ole selvitetty asianmukaisesti, eikä niitä ole myöskään tutkittu juurta jaksaen. Se jatkaa näiden tapauksien esille ottamista ja kehottaa ryhtymään tutkimuksiin toivotun ajanjakson puitteissa.

Tässä nimenomaisessa tapauksessa, johon kysymyksissä viitataan, Yhdysvaltain viranomaisten tekemästä tutkimuksesta on käynyt ilmi, että amerikkalaisia joukkoja ei voida syyttää. Uhrin perhe on kuitenkin nostanut syytteen asianomaisia yhdysvaltalaisia sotilaita vastaan. Näissä oloissa neuvosto katsoo, ettei ole tarkoituksenmukaista ottaa kantaa asiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Meyer Pleite (GUE/NGL). (ES) Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, vastauksenne tuottaa suuren pettymyksen, koska pyrimme, tai olemme pyrkineet, antamaan Euroopan kansalaisille sen kuvan, että perussopimuksen mukaan kaikkia yhteiseen turvallisuuteen liittyviä asioita säännellään kaikkia jäsenvaltioita koskevan yhteisen politiikan avulla.

Viisi päivää sitten oli tämän toimittajan kuoleman toinen muistopäivä, ja Euroopan unionia pyydetään käyttämään oikeudellisia keinoja – mihin perheet ovat jo turvautuneet – mutta myös vetoamaan poliittisin keinoin Yhdysvaltain hallitukseen, jotta asiasta tehtäisiin puolueeton tutkimus. Kaikki tietävät, että paikka, jossa toimittaja kuoli, Palestine-hotelli, oli ei-sotilaallinen kohde, jota olisi pitänyt suojella ja jossa kaikki akkreditoidut kansainvälisen lehdistön edustajat majailivat. Tästä syystä Yhdysvaltain viranomaisten vastaus ei ole hyväksyttävä, ja haluamme, että neuvoston puheenjohtaja vaatii selvästi ja ponnekkaasti, että Yhdysvallat käynnistää puolueettoman tutkimuksen.

Pahoittelen tästä syystä vastaustanne, ja toivon, että hyväksytte kannan, jonka mukaan meidän on edelleen vaadittava mahdollisimman painokkaasti tämän tutkimuksen tekemistä.

 
  
MPphoto
 
 

  Guardans Cambó (ALDE). (FR) Arvoisa puheenjohtaja Schmit, olen varsin pettynyt vastaukseenne. Se tarkoittaa sitä, että koska perhe on reagoinut ryhtymällä oikeudellisiin toimiin veljen, serkun, toisin sanoen, rakastamansa ihmisen etujen puolustamiseksi, neuvostolla ei ole mitään sanottavaa. Toisin sanoen, mikäli olemme ymmärtäneet vastauksenne oikein, neuvosto olisi reagoinut vain, jos perhe olisi jäänyt toimettomaksi, mikä on täysin käsittämätön, etten sanoisi sietämätön, vastaus.

Teillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko rohkenette sanoa neuvoston puolesta, että olette täysin tyytyväinen Yhdysvaltain viranomaisten tekemään tutkimukseen – teillä on oikeus siihen, mutta uskaltakaa siinä tapauksessa sanoa, että Yhdysvaltain viranomaisten tutkimus, jossa pääteltiin, ettei mitään ollut tapahtunut, tyydyttää neuvoston täysin. Uskaltakaa sanoa se julkisesti tällä foorumilla. Tai sitten sanotte, että olette tyytymätön ja aiotte vaatia lisätutkimuksien tekemistä. Passiivisena pysytteleminen ei ole koskaan vastaus, eikä sen avulla auteta ihmisiä, heidän hallitustaan ja toimielimiään lähentymään toisiaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Cavada (ALDE). (FR) Arvoisa puheenjohtaja, saanen aloittaa ilmaisemalla julkisesti tyytyväisyytemme Euroopan parlamentin puhemiehen ja parlamentin varapuhemiehen Vidal-Quadras Rocan toimiin erityisesti ranskalaisen toimittajan Aubenas'n ja hänen kollegansa Al-Saadin vapauttamisen turvaamiseksi. Heitä on tänään pidetty panttivankeina tasan 100 päivää.

Käytän tilaisuutta hyväkseni muistuttaakseni, että Irakissa on siepattu useita toimittajia ja muita lehdistön edustajia. Se on harvinaista sodan aikana, ja sieppauksia on tapahtunut kymmenittäin. Haluan korostaa sekä kokemuksieni että uusien tehtävieni mukaisesti, että neuvoston pitäisi esittää pyyntö yhteisen tutkimuksen tekemisestä, koska ihmiset lähtevät kaduille vaatimaan sitä, kuten Italiassa tapahtui Caliparin tapauksen yhteydessä. Se on sekä moraalista että teknisesti toteutettavissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Haluan ensinnäkin kiittää jäsen Cavadaa siitä, että hän muistutti, että on kulunut 100 päivää siitä, kun toimittaja Aubenas ja häntä saattanut henkilö otettiin panttivangeiksi. Voin mielestäni neuvoston puolesta – ja tietenkin puheenjohtajavaltion puolesta – ilmaista tuntevamme syvää solidaarisuutta toimittaja Aubenas'ta kohtaan samoin kuin kaikkia Irakissa panttivangeiksi joutuneita kohtaan, koska heitä on muitakin. Panttivangeiksi on otettu toinenkin romanialaisten toimittajien ryhmä. On sopiva aika ilmaista tuntevamme heitä kohtaan syvää solidaarisuutta samoin kuin halumme tehdä kaikkemme, jotta voimme turvata heidän mahdollisimman pikaisen vapauttamisensa.

Ymmärrän tavallaan myös esille tuodun pettymyksen, mutta en voi mennä pidemmälle: syyte on nyt nostettu, ja perheet ovat ryhtyneet oikeudellisiin toimiin. En voi tässä vaiheessa tehdä enempää ja ottaa poliittisesti kantaa asiaan. Uskokaa minua, seuraamme edelleen tiiviisti kaikkia näitä asioita ja tapauksia. Jotkin niistä ovat olleet erityisen murheellisia.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies.

Kysymyksen nro 15 esittäjä Manuel Medina Ortega (H-0193/05)

Aihe: Euroopan unionin ja Andien yhteisön suhteet

Mitä mieltä neuvosto on Euroopan unionin ja Andien yhteisön suhteista tulevaisuudessa ja mihin aloitteisiin sen mielestä olisi ryhdyttävä, jotta Euroopan unioni voisi tukea Andien yhteisön vahvistamista?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Toukokuussa 2004 pidetty Euroopan unionin sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden välinen Guadalajaran huippukokous ilmentää hyvin, miten tärkeinä Euroopan unioni pitää suhteita Andien yhteisöön ja edistymistä kohti sen yhdentymistä. Huippukokouksen yhteydessä valtioiden tai hallitusten päämiehet suhtautuivat myönteisesti päätökseen, jonka mukaan asianomaiset osapuolet käynnistävät prosessin, joka johtaa assosiaatiosopimuksien tekemiseen sekä vapaakauppa-alueen luomiseen. Näiden näkymien pitäisi antaa uutta pontta alueellisen yhdentymisprosessin vahvistamiselle.

Tällä välin on käynnistetty yhteinen etukäteisarviointi – joka edellyttää myös teknistä arviointia – ja yhteinen ministeritason kokous, joka on tarkoitus pitää Luxemburgissa toukokuun lopussa, on uusi tilaisuus tarkastella yksityiskohtaisemmin aihetta, joka on olennaisen tärkeä tulevien suhteidemme kannalta. Euroopan unioni on tyytyväinen siihen, että Andien yhteisön poliittiset edustajat ovat toistaneet olevansa halukkaita jatkamaan samalla tiellä, koska näin tiivistetään Mercosurin ja Andien yhteisön välisiä suhteita.

Huumeiden torjunnan osalta Euroopan unioni suhtautuu myönteisesti korkean tason kokouksiin, jotka pidetään Andien maiden asiantuntijoiden kanssa ja joissa käsitellään huumausaineita ja huumausaineiden lähtöaineita. Seuraava kokous pidetään Limassa tämän vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Molemmat osapuolet jatkavat pyrkimyksiään tämän vitsauksen torjumiseksi yhteistyöhön ja jaettuun vastuuseen perustuvan lähestymistavan pohjalta.

Kauppapolitiikasta todettakoon, että Euroopan unioni asettaa Andien maat etusijalle ehdotetussa GSP+-järjestelmässä. Koska kestävät poliittiset suhteet on tarkoitus perustaa väestön eduille ja osallistumiselle, neuvosto haluaa lopuksi korostaa Andien maiden kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa Brysselissä 3. maaliskuuta pidetyn kokouksen suurta merkitystä.

 
  
MPphoto
 
 

  Medina Ortega (PSE). (ES) Arvoisa puhemies, olen kiitollinen neuvoston puheenjohtajan selvityksestä, ja haluan vain esittää lyhyen lisäkysymyksen.

Kun otetaan huomioon näiden maiden kanssa käytyjen neuvottelujen edistyminen ja kun puhutaan myös laajemman Latinalaista Amerikkaa koskevan järjestelmän luomisesta, erityisesti Andien yhteisön ja Mercosurin välisen unionin rajoissa, haluaisin tietää, liittyvätkö Mercosurin ja Andien maiden kanssa käytävät neuvottelut toisiinsa, ovatko ne rinnakkaisia neuvotteluja tai jollakin toisella tavalla yhteydessä toisiinsa.

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Hyvä jäsen Medina Ortega, mikäli ymmärsin kysymyksenne oikein, kyse on Latinalaisen Amerikan maiden, eli toisin sanoen Mercosur-maiden ja Andien yhteisön maiden, välisestä prosessista. Euroopan unioni pyrkii käsittääkseni tosiaan kannustamaan kaikenlaista alueellista yhdentymistä, mitä laajempaa, sen parempi. Tällaista lähestymistapaa voidaan vain kannustaa. Jos nämä maat onnistuvat edelleen lisäämään yhteistyötään tai jopa edistämään yhdentymistään, se on mielestäni myös huomioitava niiden suhteissa Euroopan unioniin.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies.

Kysymyksen nro 16 esittäjä Bill Newton Dunn (H-0195/05)

Aihe: Salaisten palvelujen toiminta

Kysymykseeni H-0139/05 antamassaan vastauksessa neuvosto ilmoitti täysistunnolle kyselytunnilla 9. maaliskuuta, että se on tietoinen jäsenvaltioiden salaisten palvelujen toiminnan koordinoinnista järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, mutta totesi, että sillä ei ole yksityiskohtaisia tietoja asiasta.

Jos mainittu ilmeinen ristiriita on olemassa, annetaanko neuvostolle tietoja salaisten palvelujen toiminnan koordinoinnista nimettömällä ilmoituksella, jossa todetaan, että "me koordinoimme toimintaamme mutta emme anna yksityiskohtaisia tietoja"? Tyytyykö neuvosto siihen, että se on tietämätön siitä, miten salaiset palvelut harjoittavat yhteistyötä? Kuka siinä tapauksessa, jos kukaan, valvoo yleisellä ministeritasolla niiden koordinoitua salaista toimintaa, jonka toivomme olevan hyödyllistä ja EU:n kansalaisten etujen mukaista?

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Kuten neuvosto sai jo tilaisuuden kertoa parlamentin jäsenelle maaliskuun istuntojaksolla, neuvoston sihteeristö ei ole tietoinen jäsenvaltioiden salaisten palvelujen toiminnasta järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa. EU:n lainsäädännössä ei velvoiteta jäsenvaltioita antamaan neuvostolle tällaista tietoa. Kuten neuvosto totesi parlamentin jäsenelle maaliskuun kyselytunnilla, se ei tarkoita sitä, että jäsenvaltioiden kansalliset salaiset palvelut eivät tee yhteistyötä tällä nimenomaisella alalla.

 
  
MPphoto
 
 

  Newton Dunn (ALDE).(EN) Te edustatte yleisöä, kuten kaikki me, jotka olemme parlamentissa läsnä – tai me kaikki, joiden pitäisi teoreettisesti olla parlamentissa tällä hetkellä. Me parlamentin jäsenet emme halua tietää toimintaan liittyvistä salaisuuksista. Emme tietenkään, koska se olisi hyvin haitallista. Haluamme kuitenkin tietää teidän edustamanne ja meidän edustamamme yleisön puolesta, onko vaaleilla valittu poliitikko vastuussa salaisten palvelujen yhteisen toiminnan koordinoimisesta. Valvooko kukaan niiden toimintaa? Jos sanotte, ettei neuvosto valvo sitä, kuka sitten? Kuka on valittu tehtävään? Kuka koordinoi ja valvoo toimintaa? On hyvin hälyttävää, jos sanotte, ettei kukaan tee niin.

 
  
MPphoto
 
 

  Schmit, neuvoston puheenjohtaja. (FR) Olen sitä mieltä, että salaisten palvelujen valvonta kuuluu ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulle ja että jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisten palvelujen toimintaa harjoitetaan oikeusvaltioperiaatetta ja jäsenvaltioiden lainsäädäntöä noudattaen.

 
  
MPphoto
 
 

  Puhemies. Koska kyselytunnille varattu aika on päättynyt, kysymyksiin nro 17–41 vastataan kirjallisesti(1).

Kyselytunti on päättynyt.

(Istunto keskeytettiin klo 19.00 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

 
  
  

Puhetta ryhtyi johtamaan
varapuhemies DOS SANTOS

 
  

(1) Vastaamattomat kysymykset ks. liite "Kyselytunti".

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö