Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Απριλίου 2005 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

23. Φορολογικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Το επόμενο θέμα είναι η κοινή συζήτηση για τις παρακάτω προφορικές ερωτήσεις προς την Επιτροπή για το φορολογικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ, του κ. Ford, εξ ονόματος της Ομάδας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, της κ. Mann, εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών και του κ. Watson, εξ ονόματος της Ομάδας Συμμαχία των Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων για την Ευρώπη (B6-0172/2005),

- του κ. Jonckheer, εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία (B6-0229/2005).

 
  
MPphoto
 
 

  Ford (PSE), συντάκτης. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως θα γνωρίζει η Επιτροπή, απειλούνται σχεδόν 300 θέσεις εργασίας στη βρετανική μονάδα Cellophane στο Bridgwater, εκλογική μου περιφέρεια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εν λόγω μονάδα εξαγοράστηκε από μια εταιρεία με την ονομασία Innovia, η οποία διαθέτει μονάδες στο Κάνσας, στο Carlisle και στο Bridgwater. Αυτό που προτείνεται απειλεί να καταστρέψει τον πυρήνα της πόλης Bridgwater· εάν συνυπολογίσουμε τους προμηθευτές της εταιρείας, σχεδόν χίλιες θέσεις εργασίας απειλούνται στην περιοχή.

Απόψε έχουμε ένα σχεδόν πρωτοφανές αίτημα από όλα τα κόμματα –Εργατικούς, Συντηρητικούς και Φιλελεύθερους Δημοκράτες– στην περιοχή και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία αντιδρούν από κοινού σε αυτή την απαράδεκτη απόφαση της Innovia και ζητούν τη βοήθεια και τη συνδρομή της Επιτροπής.

Για ποιους λόγους έλαβε αυτή την απόφαση η εταιρεία; Η μονάδα στο Κάνσας ποτέ στην ιστορία της δεν σημείωσε κέρδη· η μονάδα στο Bridgwater ποτέ στην ιστορία της δεν σημείωσε απώλειες. Και όμως, προτείνεται το κλείσιμο της μονάδας του Bridgwater. Γιατί; Διότι η πολιτεία του Κάνσας, στην οποία την πλειοψηφία έχουν οι Δημοκρατικοί, παρά την αντίθεση των Δημοκρατών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία της εν λόγω πολιτείας, προσέφερε στην Innovia τρία πράγματα. Το πρώτο είναι μια δωροδοκία 2 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για τη μεταφορά θέσεων εργασίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το δεύτερο είναι μια πενταετής «φορολογική αργία», γεγονός που σημαίνει ότι όλοι οι φόροι τους οποίους καταβάλλει το εργατικό δυναμικό θα επιστραφούν στην εταιρεία την περίοδο των επομένων πέντε ετών. Το πιο ενδιαφέρον δε είναι ότι προσέφερε την αναστολή τήρησης των περιβαλλοντικών κανονισμών, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι το σελοφάν θα παράγεται φθηνά και θα εξάγεται εκ νέου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ερωτώ λοιπόν την Επιτροπή εάν αυτές οι οικονομικές δωροδοκίες επιτρέπονται βάσει των κανόνων του ΠΟΕ. Εάν δεν επιτρέπονται, είναι διατεθειμένη να εγείρει το θέμα στις συζητήσεις της με την κυβέρνηση των ΗΠΑ; Τι θα γίνει όταν η Innovia αρχίσει να παράγει σελοφάν στο Κάνσας και να το προωθεί σε τιμές ντάμπινγκ στην ευρωπαϊκή αγορά; Πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα η Επιτροπή; Επίσης, αν και γνωρίζω ότι, επί του παρόντος, οι κανόνες του ΠΟΕ δεν απαγορεύουν το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ, ενώ αναγνωρίζουμε ότι οι διάφορες χώρες μπορούν να εφαρμόζουν περιβαλλοντικά πρότυπα διαφορετικά από τα δικά μας, είμαστε αντίθετοι με την αναστολή εφαρμογής αυτών των διαφορετικών προτύπων, πρακτική την οποία είναι όλο και πιο πιθανό να παρατηρούμε λόγω της συμφωνίας του Κυότο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το θέμα είναι σχετικά ασήμαντο. Είναι, όμως, πολύ σημαντικό για την περιοχή. Είναι επίσης πολύ σημαντικό όσον αφορά το προηγούμενο που δημιουργεί για το μέλλον διότι, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι εταιρείες τους και οι κυβερνήσεις των πολιτειών τους μπορέσουν να ξεφύγουν σε αυτή την υπόθεση, τίποτε απολύτως δεν τους εμποδίζει να πράξουν το ίδιο ξανά και ξανά. Συνεπώς, πρόκειται για ένα σοβαρό ζήτημα αρχής, στο οποίο η Επιτροπή πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα, οπότε αναμένω την ανάληψη δράσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonckheer (Verts/ALE), συντάκτης. – (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, η ομάδα μου αποφάσισε να συνυπογράψει αυτή την προφορική ερώτηση για να τη συμπληρώσει. Το ερώτημα που έθεσε ο συνάδελφος κ. Ford θέτει κυρίως το ζήτημα της συμβατότητας των κανόνων του ΠΟΕ. Σε ό,τι με αφορά, θέλω να επανέλθω σε ένα ερώτημα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κατάσταση στο εσωτερικό των συνόρων της ΕΕ.

Στη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, το Συμβούλιο ECOFIN συμφώνησε στον καθορισμό περίπου εξήντα εθνικών φορολογικών μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρείται ότι εμπίπτουν στον αθέμιτο ανταγωνισμό, όπως αυτός εκλαμβάνεται στο πλαίσιο των εργασιών που πραγματοποιούνται κυρίως σε επίπεδο ΟΟΣΑ. Οι διατάξεις αυτού που ονομάσαμε κώδικα Primarolo –από το όνομα του αξιωματούχου που προήδρευε αυτής της ομάδας εργασίας– αφορούσαν τόσο τις λεγόμενες standstill διατάξεις όσο και τις roll back διατάξεις, δηλαδή, τη σταδιακή κατάργηση των εθνικών διατάξεων, που χαρακτηρίζονται ως τέτοιες, κατόπιν κοινής συμφωνίας στο Συμβούλιο ECOFIN.

Διαπιστώνω ότι δεν μιλάμε πλέον ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε στα ΜΜΕ για την κατάσταση αυτής της διαδικασίας κατάργησης και θέλω να μάθω ποια είναι η γνώμη της Επιτροπής για αυτή τη διαδικασία. Γνωρίζω καλά ότι το ερώτημα εμπίπτει κατά βάση στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι αφορά τη συμφωνία των κρατών μελών στο Συμβούλιο ECOFIN. Με βάση τα παραπάνω, η πολιτική ανταγωνισμού ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή έχει μια πολύ σημαντική αποστολή ως προς αυτό. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να έχει έναν ρόλο κινητήριας δύναμης και εποπτείας, ή τουλάχιστον εγρήγορσης και ενημέρωσης σε ό,τι αφορά την επαλήθευση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται στο Συμβούλιο ECOFIN.

Θα συμπληρώσω αυτό το ερώτημα λέγοντάς σας –και το γνωρίζετε το ίδιο καλά με εμένα– ότι απέχουμε πολύ ακόμα από την εναρμόνιση του φόρου στις επιχειρήσεις και της φορολογικής βάσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποτέλεσαν αντικείμενο συζητήσεων στην Επιτροπή Πρόντι, με βάση τις εργασίες της σχετικά με ένα ελάχιστο κοινό ποσοστό φορολόγησης των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποτελεί μια εξέλιξη που η Ομάδα μου τη θεωρεί επιθυμητή.

Συνεπώς, οι αποφάσεις που ελήφθησαν στο Συμβούλιο ECOFIN αποτελούν τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή και πραγματικά ελπίζω ότι η Επιτροπή θα μπορέσει να σχολιάσει αυτή τη διαδικασία απόψε και στους ερχόμενους μήνες. Αυτό διότι πιστεύω πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετές χώρες αναφορικά με το σχέδιο για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα δεν μας βοηθούν δυστυχώς και ότι υπάρχει ένας δικαιολογημένος φόβος να συνεχιστεί και να επιταθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, κατά τη γνώμη μου, μια άκρως σημαντική αποστολή θα ήταν να μεριμνήσουμε ώστε τουλάχιστον να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο Συμβούλιο ECOFIN και η Επιτροπή, όπως και το Κοινοβούλιο, να διαδραματίσει ρόλο στην εξέλιξη αυτής της διαδικασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Watson (ALDE), συντάκτης. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, ομιλώ εξ ονόματος της Ομάδας μου για να εκφράσω, όπως οι προηγούμενοι ομιλητές, την ανησυχία μου για την τρομερή αυτή κατάσταση όσον αφορά μια καινοτόμο και, πραγματικά, αξιοθαύμαστη εταιρεία στην εκλογική περιφέρεια την οποία εκπροσωπούμε εγώ και ο κ. Ford.

Η Innovia Films είναι μια επικερδής εταιρεία, η οποία ανέπτυξε μια μέθοδο επεξεργασίας η οποία ανακαλύφθηκε το 1898 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υποθέτω ότι, εάν αυτή η μέθοδος επεξεργασίας είχε ανακαλυφθεί στη Σκανδιναβία το 1998, θα θεωρούνταν η καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, οι πλαστικές συσκευασίες θα είχαν απαγορευθεί και στη θέση τους θα χρησιμοποιούνταν το σελοφάν. Δυστυχώς, για το σελοφάν, ανακαλύφθηκε κάπως νωρίτερα. Ωστόσο, χαιρετίζω τη διακομματική στήριξη που λαμβάνει η εκστρατεία αναγνώρισης των προβλημάτων που δημιουργεί η πολιτική των Αμερικανών και αντιμετώπισης αυτού του θέματος.

Σήμερα το πρωί συζητήσαμε τα αποτελέσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αναθεώρηση του προγράμματος της Λισαβόνας. Στο ψήφισμα το οποίο ενέκρινε το Κοινοβούλιο με διακομματική στήριξη, συμφωνήσαμε ότι πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη βιομηχανική πολιτική. Εάν υπάρχει μια τέτοια βιομηχανική πολιτική, τότε πρέπει να εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να στηρίξουμε παρόμοιες εταιρείες. Όταν έστειλα επιστολή στον Επίτροπο Piebalgs εξ ονόματος της εταιρείας πριν από λίγο καιρό, ερωτώντας εάν μπορεί να παρασχεθεί κάποιο είδος στήριξης σε αυτή την εταιρεία, μου απάντησε ότι υπάρχουν προγράμματα για τη στήριξη νέων και καινοτόμων συστημάτων, όμως αυτή η περίπτωση δεν θα ήταν επιλέξιμη για στήριξη σε αυτό το πλαίσιο. Αναρωτιέμαι μήπως πρέπει να επανεξετάσουμε τη βιομηχανική μας πολιτική.

Η επιστολή του Επιτρόπου Mandelson προς τον Mel Dando, έναν από τους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων συνδικάτων, εξετάζει τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε με την πολιτική της μονάδας που λειτουργεί στο Κάνσας, όσον αφορά τη χορήγηση «φορολογικής αργίας» και την αναστολή εφαρμογής των περιβαλλοντικών κανονισμών. Ο κ. Mandelson επισημαίνει ότι αυτά τα μέτρα, με τη μορφή φορολογικών εξαιρέσεων, μοιάζουν με επιδοτήσεις αλλά δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των απαγορευμένων επιδοτήσεων. Στη συνέχεια επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν διατάξεις στις συμφωνίες του ΠΟΕ οι οποίες να καλύπτουν το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ και δηλώνει ότι, ως εκ τούτου, συνάγεται ότι τα εν λόγω μέτρα δεν φαίνεται να παραβιάζουν τους ισχύοντες κανόνες του ΠΟΕ.

Το ερώτημα που θέτω στην Επιτροπή είναι το εξής: εάν δεν υπάρχουν διατάξεις στις συμφωνίες του ΠΟΕ οι οποίες να καλύπτουν περιβαλλοντικό ντάμπινγκ, γιατί συμβαίνει αυτό; Σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Επιτροπή ώστε να διασφαλίσει την έγκριση κανόνων για το περιβαλλοντικό ντάμπινγκ; Η υπό εξέταση περίπτωση, η οποία, όπως ανέφερε ο κ. Ford, ενδεχομένως δεν επηρεάζει τεράστιο αριθμό θέσεων εργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επηρεάζει όμως πολύ μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας στο επίπεδο μιας μικρής βιομηχανικής πόλης όπως το Bridgwater, μπορεί κάλλιστα να επαναληφθεί στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν διαπιστώναμε ότι η πολιτική των διαφόρων πολιτειών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε αυτόν τον τομέα πρόκειται να μας στερήσει θέσεις εργασίας με παρόμοιες πρακτικές.

Αυτό είναι το άσχημο πρόσωπο του καπιταλισμού. Μιλάμε για την εξαγορά μιας εταιρείας από έναν όμιλο ο οποίος επιδίδεται σε αφαίμαξη πόρων και στη διοχέτευση όσο το δυνατόν περισσότερων χρημάτων στους επενδυτές χωρίς να εξετάζει τη γενικότερη υγεία της κοινωνίας και των βιομηχανιών μας. Σε τέτοιες περιπτώσεις η Επιτροπή οφείλει να αναλαμβάνει δράση. Ευελπιστώ ότι ο Επίτροπος Verheugen, ο οποίος είναι παρών απόψε, καθώς και ο Επίτροπος Mandelson, θα επισημάνουν αυτή την περίπτωση στους Αμερικανούς και θα εξετάσουν με ποιους τρόπους μπορούμε να σώσουμε τη μονάδα στο Bridgwater και ενδεχομένως πολλές άλλες εκατοντάδες ή χιλιάδες θέσεις εργασίας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες κινδυνεύουν από παρόμοιες εξελίξεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Parish (PPE-DE), συντάκτης. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζω αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε το θέμα του φορολογικού και περιβαλλοντικού ντάμπινγκ σε σχέση με την εταιρεία British Cellophane στο Bridgwater. Η εταιρεία British Cellophane έχει μακρά και αξιόλογη ιστορία η οποία ξεπερνά την πεντηκονταετία. Έχει τεράστιο υπόβαθρο βιομηχανικής ζωτικότητας και ισχύος στο Bridgwater. Το Bridgwater είναι εξάλλου μια από τις σημαντικότερες βιομηχανικές πόλεις στις δυτικές περιοχές της Βρετανίας.

Με την πάροδο των ετών, το εργατικό δυναμικό της British Cellophane μειώθηκε, όμως η εταιρεία διατηρούσε εξαιρετικό επίπεδο παραγωγικότητας και εξαιρετική σχέση με τους εργαζομένους της, ενώ έχει βοηθήσει εξαιρετικά την πόλη σε όλα τα επίπεδα.

Το σελοφάν είναι ένα αγαθό τεράστιας σημασίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η British Cellophane παράγει περίπου 60 000 τόνους ετησίως. Το εν λόγω αγαθό παράγεται σε άκρως παραγωγικές, δραστήριες και επικερδείς μονάδες. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία υπέστη δραστικές αλλαγές: εξαγοράστηκε από την Candell Investments, σε τρεις από τις πέντε μονάδες της οποίας θέλω να αναφερθώ.

Οι δύο από αυτές τις μονάδες βρίσκονται στη Βρετανία και μία στην Αμερική. Οι δύο βρετανικές μονάδες είναι παραγωγικές, δραστήριες μονάδες, εκ των οποίων η μία βρίσκεται στον Βορρά και η άλλη στο Bridgwater. Θα αναφερθώ πιο διεξοδικά στην τρίτη μονάδα, η οποία βρίσκεται στο Κάνσας.

Τα νομοθετικά όργανα της πολιτείας του Κάνσας έχουν δαπανήσει τεράστια ποσά για να κρατήσουν τη μονάδα στην περιοχή. Αναφέρομαι σε ποσά της τάξεως εκατομμυρίων δολαρίων, και όχι μερικών εκατοντάδων χιλιάδων. Ψήφισαν δημοσίως υπέρ του να δοθούν δημόσιοι πόροι στην εν λόγω μονάδα, στην οποία επίσης προσέφεραν πενταετή απαλλαγή από τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς προκειμένου να υπονομεύσουν περαιτέρω τις προοπτικές της British Cellophane. Και το θέμα δεν εξαντλείται εδώ. Η μονάδα είναι μη παραγωγική και δεν αποφέρει κέρδη. Γιατί να προσφέρονται χρήματα σε μια μονάδα η οποία δεν είναι κερδοφόρα και παραγωγική, είτε αυτό συμβαίνει στην Κίνα, είτε στην Αυστραλία ή την Αμερική;

Τριακόσιες θέσεις εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μια κερδοφόρα, άκρως παραγωγική μονάδα, απειλούνται από μια μονάδα η οποία δεν τηρεί τους κανόνες του ΠΟΕ. Κάθε έτος η British Cellophane προσφέρει περίπου 20 εκατομμύρια βρετανικές λίρες στην οικονομία με τη μορφή μισθών και άμεσων και έμμεσων αγαθών. Πρόκειται για μια κερδοφόρα και άκρως παραγωγική μονάδα. Έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες προσαρμογής και σημειώνει πολύ καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τους Αμερικανούς. Παράγει καλύτερης ποιότητας αγαθά σε μεγαλύτερη ποσότητα. Η μονάδα έχει κάνει τα πάντα για να παραμείνει κερδοφόρα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να θυσιαστεί απλώς και μόνον επειδή μια αμερικανική μονάδα μπορεί να εφαρμόζει χωρίς συνέπειες πρακτικές οι οποίες σε εμάς δεν επιτρέπονται.

Οι ενισχύσεις συνιστούν αθέμιτη εμπορική πρακτική, συνεπάγονται αθέμιτο ντάμπινγκ και αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος κερδοφόρων μονάδων. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Εάν ζούμε σε έναν κόσμο ελεύθερου εμπορίου, πρέπει να ζητηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να διερευνήσει αυτή την υπόθεση. Καλώ την Επιτροπή να επιληφθεί επειγόντως του θέματος. Εξάλλου, υπάρχει διακομματική στήριξη γι’ αυτό. Φρονώ ότι ο ΠΟΕ πρέπει να αναλάβει δράση. Απευθύνω έκκληση στην Επιτροπή να επιληφθεί του θέματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να αναφερθώ στην υπό εξέταση περίπτωση. Η Επιτροπή γνωρίζει τα σχέδια κλεισίματος και ενδεχόμενης μεταφοράς της μονάδας της εταιρείας Innovia Films στο Bridgwater και ζητήσαμε από τις υπηρεσίες να εξετάσουν εάν τα μέτρα που έλαβε η πολιτεία του Κάνσας συνιστούν παραβίαση των κανόνων του ΠΟΕ. Θα εξετάσουμε επίσης, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, εάν υπάρχει κάποια άλλη λύση βάσει του διεθνούς δικαίου σε αυτή την περίπτωση.

Θέλω να προσθέσω ότι η προσωπική μου πολιτική κρίση στην προκειμένη περίπτωση συμπίπτει πλήρως με την άποψη την οποία εξέφρασαν οι αξιότιμοι βουλευτές που έλαβαν τον λόγο σε αυτή τη συζήτηση. Εάν οι κανόνες των ΗΠΑ ως προς τις πολιτειακές ενισχύσεις ισχύουν στο Κάνσας, πρόκειται σίγουρα για μια πρακτική η οποία δεν επιτρέπεται στην ΕΕ. Ωστόσο, καλώς ή κακώς, η πολιτεία του Κάνσας δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες που μας προσφέρει η διαδικασία καταγγελίας στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, στις οποίες αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν στις χώρες του ΟΟΣΑ δεν πρέπει να επιδιώκουν ή να αποδέχονται εξαιρέσεις οι οποίες δεν προβλέπονται στο καταστατικό ή ρυθμιστικό πλαίσιο που σχετίζεται με οικονομικά κίνητρα και κίνητρα τα οποία άπτονται του περιβάλλοντος, της υγείας, της ασφάλειας, των εργασιακών δικαιωμάτων και της φορολογίας ή με άλλα θέματα. Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές και οι συστάσεις στις οποίες μπορεί να καταλήξει η διαδικασία καταγγελίας δεν είναι νομικώς δεσμευτικές.

Όσον αφορά τον ΠΟΕ, η Επιτροπή αξιολογεί τη συμβατότητα των μέτρων που έχουν ληφθεί στο Κάνσας με τη συμφωνία του ΠΟΕ για τις ενισχύσεις και τα εξισορροπητικά μέτρα. Οι κανόνες αυτοί, αν και καταρχήν επιτρέπουν στα μέλη του ΠΟΕ να αποφασίζουν το εσωτερικό τους φορολογικό καθεστώς, απαγορεύουν φορολογικές απαλλαγές οι οποίες προωθούν άμεσα τις εξαγωγές. Αυτό είναι το ενδεχόμενο που πρέπει να εξετάσουμε: κατά πόσον τα μέτρα που ελήφθησαν στο Κάνσας προωθούν άμεσα τις εξαγωγές. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, έρχονται σε αντίθεση με τους κανόνες του ΠΟΕ.

Θέλω να προσθέσω ορισμένες γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τον ρόλο του ΠΟΕ στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής. Επιτρέψτε μου καταρχάς να τονίσω ότι τα μέλη του ΠΟΕ έχουν αναγνωρίσει ρητώς ότι είναι σημαντικό να εργαστούμε για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και για την αμοιβαία στήριξη του διεθνούς εμπορίου και των περιβαλλοντικών πολιτικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει ιδιαιτέρως ενεργό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο, όμως οι σχετικές προσπάθειες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Τα μέλη του ΠΟΕ είναι ελεύθερα να επιλέξουν τη δική τους περιβαλλοντική πολιτική σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και, στην περίπτωση πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό συνεπάγεται επίσης ότι τυχόν δράση κατά αθέμιτων παραβιάσεων της υφιστάμενης περιφερειακής, εθνικής ή διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας μπορεί να αναληφθεί στα αντίστοιχα επίπεδα.

Η ενδεδειγμένη λύση στο «περιβαλλοντικό ντάμπινγκ» σε παγκόσμιο επίπεδο είναι, συνεπώς η ενίσχυση της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης μέσω νομικώς δεσμευτικών μέσων όπως πολυμερείς συμφωνίες για το περιβάλλον, και η Επιτροπή είναι πολύ δραστήρια σε αυτόν τον τομέα.

Όσον αφορά το άλλο θέμα που ετέθη, σχετικά με τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι υποχρεωμένα να τηρούν τον κώδικα συμπεριφοράς για τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Ο εν λόγω κώδικας αποσκοπεί στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων φορολογικών μέτρων τα οποία επηρεάζουν, ή ενδέχεται να επηρεάσουν, την επιλογή της έδρας μιας επιχείρησης στο εσωτερικό της Κοινότητας. Όλα σχεδόν τα επιζήμια φορολογικά μέτρα που εντοπίστηκαν κατόπιν μιας διαδικασίας ελέγχου μεταξύ εταίρων έχουν ήδη ή πρόκειται να καταργηθούν. Γενικότερα, η φορολογική πολιτική της Επιτροπής αποσκοπεί στην προαγωγή των αρχών του κώδικα σε τρίτες χώρες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού σε όσο το δυνατόν ευρύτερη γεωγραφική κλίμακα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή έχει ήδη συμπεριλάβει αναφορά στις αρχές του κώδικα σε αρκετές διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες και επιδιώκει τη συμπερίληψη αυτής της αναφοράς στις μελλοντικές συμφωνίες. Επιπλέον, η Επιτροπή στηρίζει τις προσπάθειες του ΟΟΣΑ για την κατάργηση των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών.

 
  
MPphoto
 
 

  Mann, Erika, εξ ονόματος της Ομάδας PSE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα μετά από τους τέσσερις συναδέλφους που μίλησαν ήδη να θέσω άλλο ένα ερώτημα για το πρόβλημα που συζητάμε. Το 1992 υιοθετήσαμε μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες τη νέα διατλαντική ατζέντα που προβλέπει διάφορους διαλόγους, μερικοί από τους οποίους λειτουργούν καλά, ενώ άλλοι λιγότερο καλά. Γνωρίζουμε ότι ο επιχειρηματικός διάλογος λειτουργεί πολύ καλά, το ίδιο και ο διάλογος των καταναλωτών, αλλά έχουμε παρατηρήσει επί σειράν ετών ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα ως προς τον διάλογο που υποτίθεται ότι θα φέρει κοντά τους εργαζομένους, τον επονομαζόμενο «labour dialogue». Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι’ αυτό και σε κάποιο μέτρο έχει να κάνει με τις διαφορετικές παραδόσεις που υπάρχουν στην Αμερική και την Ευρώπη.

Η επόμενη σύνοδος κορυφής έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι και σας απευθύνω επείγουσα έκκληση να εξετάσετε ως Επιτροπή κατά την προετοιμασία της μαζί με το Συμβούλιο τι μπορείτε να κάνετε για την ενίσχυση του διαλόγου αυτού. Μολονότι αυτό θα έπρεπε να το αφήσουμε στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, λέω εκ πείρας ότι θα είναι αναγκαίο να επανεξετάσουμε τι μπορούμε να κάνουμε στα διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να διατηρήσουμε πραγματικά ζωντανό αυτόν τον διάλογο ή και για να τον επαναφέρουμε ενδεχομένως στη ζωή.

Φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα που μπορείτε να αναφέρετε σε μια προσπάθεια αναβίωσης αυτού του διαλόγου. Πέραν τούτου, θα συνιστούσα να θέσετε το πρόβλημα στο πλαίσιο του επιχειρηματικού διαλόγου και να μιλήσετε με τις ίδιες τις επιχειρήσεις προκειμένου να δείτε αν είναι ή όχι δυνατόν να επέλθει συνεννόηση, ούτως ώστε να εφαρμοστούν τελικά στην πράξη οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ που αναφέρατε και να μην αγνοούνται από διάφορα κράτη – στην προκειμένη περίπτωση από το Κάνσας, μολονότι το ίδιο θα μπορούσε να έχει κάνει οποιοδήποτε κράτος.

Αυτό μου φαίνεται ότι έχει τεράστια σημασία, διότι μέσα σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο και με τον διεθνή ανταγωνισμό να μην γίνεται σε καμία περίπτωση πιο εύκολος, παρά μάλλον δυσκολότερος, είναι απόλυτα σωστό τα κράτη που λειτουργούν στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ να τηρούν τους όρους του παιχνιδιού. Ίσως μπορείτε να μας πείτε την άποψή σας για το θέμα αυτό, καθώς και αν θεωρείτε δυνατόν να το συμπεριλάβετε στα θέματα της συζήτησης.

Επιστρέφοντας στο δεύτερο σημείο που θίξατε, ότι δηλαδή η Επιτροπή και το Συμβούλιο –όπως άλλωστε και το Κοινοβούλιο– ασκούν εδώ και πολλά χρόνια πίεση για πιο εντατικές συζητήσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ και για τη συμπερίληψη σε αυτές των εργασιακών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προδιαγραφών, επιτρέψτε μου να πω ότι μου φαίνεται σωστό –μολονότι γνωρίζω πως θα είναι πολύ δύσκολο– να επανέλθετε στο θέμα αυτό κατά τον παρόντα γύρο και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το Σώμα θα αναφερθεί ξανά σε αυτό σε ένα ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Krahmer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συζητήσω αυτήν την ερώτηση των Πρασίνων και να κάνω ορισμένες ερωτήσεις στον συντάκτη της ανεξάρτητα από ενδεχόμενες αξιόποινες παραβάσεις των κανόνων του ΠΟΕ.

Κύριε Juncker, στο κείμενό σας εκφράζετε τον φόβο μήπως η άρση των εμπορικών φραγμών καταλήξει σε φορολογικό ντάμπιγκ. Επίσης, αναφέρεστε σε επιδοτήσεις που εξασθενούν το πολυμερές εμπορικό σύστημα. Δεν πιστεύετε ότι υπάρχει σχέση μεταξύ υψηλών φόρων και μεγάλων επιδοτήσεων; Θεωρείτε δεδομένο ότι σε έναν κόσμο χωρίς δασμούς –που αποτελούν εμπορικούς φραγμούς– και τον ανταγωνισμό που απορρέει από αυτούς θα υποβαθμίζονται οπωσδήποτε και αναπόφευκτα οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές; Αναφέρετε πάντα τον ανταγωνισμό μαζί με λέξεις όπως «βλαβερός» και «ντάμπιγκ» – αυτό σημαίνει ότι τον φοβάστε;

Τι φέρνει βασικά ευημερία και θέσεις εργασίας; Η ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών σε ανοιχτές αγορές χωρίς εμπορικούς φραγμούς ή οι κατακερματισμένες αγορές με μεγάλους εμπορικούς φραγμούς; Συμφωνείτε μαζί μου ότι μόνο μια ανταγωνιστική εθνική οικονομία είναι σε θέση να εκπληρώνει υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές; Εάν ναι, δεν θα πρέπει τότε να ξεχάσουμε μια για πάντα τον ισχυρισμό ότι η χαμηλή φορολογία και οι ανοιχτές αγορές ταυτίζονται με χαμηλές περιβαλλοντικές και κοινωνικές προδιαγραφές; Θα ήθελα επίσης να μάθω τη γνώμη του Επιτρόπου γι’ αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (PT) Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερη ευχαρίστηση για μένα το γεγονός ότι ο πρόεδρος στην αποψινή συνεδρίαση είναι συμπατριώτης. Το θέμα που έχουμε προς συζήτηση αφορά μια βρετανική εταιρεία παραγωγής σελοφάν η οποία έχει δελεαστεί να μετεγκατασταθεί στην Πολιτεία Κάνσας, με βάση απλά το γεγονός ότι η Πολιτεία αυτή προσφέρει ένα καθεστώς φορολογικών απαλλαγών και ένα χαλαρό πλαίσιο περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Δυστυχώς, αυτή η υπόθεση δεν είναι η εξαίρεση στον κανόνα, διότι ο ίδιος ο κανόνας έχει ενθαρρύνει μια τέτοια ενέργεια. Αυτή η υπόθεση, μαζί με την υπόθεση Alstom που συζητήθηκε ενωρίτερα, απεικονίζει με σαφήνεια ένα πασίγνωστο πρόβλημα, δηλαδή το πρόβλημα των μετεγκαταστάσεων για λόγους αντικοινωνικού και αντιπεριβαλλοντικού ανταγωνισμού. Θα μπορούσα να σας αναφέρω παρόμοια παραδείγματα από την Πορτογαλία.

Για την ακρίβεια, προχθές, ήρθαν εργαζόμενοι στο Στρασβούργο από την Yasaki Saltano, μια εταιρεία η οποία διατηρεί δύο εργοστάσια στην Πορτογαλία, και συνολικά 10 στην Ευρώπη. Αυτή η γιαπωνέζικη πολυεθνική απασχολούσε 7 500 άτομα στην Πορτογαλία, και όμως σήμερα απασχολεί τους μισούς. Ακριβώς χθες το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας εξέδωσε απειλητική ανακοίνωση με την οποία διατυπωνόταν η απειλή ότι χωρίς επιπλέον κρατική ενίσχυση τον Αύγουστο θα απολυθούν ακόμη 500 εργαζόμενοι Πρέπει να τονιστεί ότι στην εταιρεία αυτή είχε δοθεί γη και υποδομή χωρίς επιβάρυνση, ότι για πολλά χρόνια επωφελούνταν από κοινοτικά κονδύλια, ότι τα επίπεδα ασθενειών, όπως η αρθρίτιδα, μεταξύ των εργαζομένων ήσαν ασυνήθιστα υψηλά και ότι αυτό είναι το επιχείρημα που χρησιμοποίησε το διοικητικό συμβούλιο για να μην ανακοινώσει απολύσεις αλλά να πείσει τους ασθενείς να παραιτηθούν.

Κύριε Πρόεδρε, αυτό το ψεύδος πρέπει κάποτε να σταματήσει. Είναι λυπηρό να διαπιστώνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις την ανικανότητα της Επιτροπής που δείχνει να έχει σηκώσει τα χέρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η ΕΕ τη μια ημέρα ζητούν το τέλος του προστατευτισμού στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, για να τον ξαναφέρουν την επομένη σε ισχύ ή να θεσπίζουν συγκρίσιμες παροχές που βασίζονται σε αθέμιτα κριτήρια. Η κατάργηση του προστατευτισμού πρέπει να συνοδεύεται από υψηλότερα επίπεδα κοινωνικών δικαιωμάτων και αυστηρότερους περιβαλλοντικούς ελέγχους. Αυτή είναι η εναλλακτική λύση στη νεοφιλελεύθερη τάξη χάρη στην οποία δεν θα υπάρχουν πλέον άλλες Πολιτείες του Κάνσας για να παραπονούμαστε.

 
  
MPphoto
 
 

  Lundgren (IND/DEM).(SV) Κύριε Πρόεδρε, με ικανοποίηση σημειώνω το γεγονός ότι απόψε συζητήσαμε θέματα τα οποία πραγματικά έπρεπε στη αίθουσα αυτή να συζητούνται και να λαμβάνονται σχετικές αποφάσεις. Είναι δυστυχώς, πολύ συχνό το φαινόμενο οι βουλευτές να αναλώνονται σε συζητήσεις και στη λήψη αποφάσεων οι οποίες, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου, Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το θέμα είναι σαφές.

Η ΕΕ έχει κοινή εμπορική πολιτική. Κατά συνέπεια έχει ισχυρούς λόγους να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους κανόνες που διέπουν το παγκόσμιο ελεύθερο εμπόριο. Ένα τέτοιο σύστημα είναι ο σημαντικότερος τρόπος βελτίωσης της ευημερίας τόσο στις φτωχές όσο και στις πλούσιες χώρες, όμως το σύστημα προϋποθέτει ότι οι μεμονωμένες χώρες και τα εμπορικά στρατόπεδα δεν θα επιδίδονται στον προστατευτισμό, ο οποίος συχνά παίρνει τη μορφή δασμών ή άλλων εμπορικών εμποδίων. Μπορεί επίσης να λάβει τη μορφή επιδοτήσεων ή ειδικών κανόνων για ορισμένες μορφές παραγωγής, μέτρα που σκοπό έχουν να προσελκύσουν ή να κρατήσουν δραστηριότητες οι οποίες διαφορετικά δεν θα αντεπεξέρχονταν στο διεθνή ανταγωνισμό.

Τέτοια θέματα ρυθμίζονται από τον ΠΟΕ. Συμφωνώ με τους άλλους ομιλητές στο Κοινοβούλιο οι οποίοι ζήτησαν η Επιτροπή να λάβει μέτρα το ταχύτερο δυνατόν εις βάρος χωρών και κρατών μελών της ΕΕ που παραβιάζουν τους κανονισμούς του ΠΟΕ. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να γνωρίζουμε τη σημαντική διαφορά μεταξύ των εργαλείων που επιτρέπονται και των εργαλείων που απαγορεύονται, ή μεταξύ της πολιτικής που ευνοεί την παραγωγή και το ντάμπινγκ. Δεν απαγορεύεται να επιλέγουμε γενικά χαμηλά φορολογικά επίπεδα με σκοπό την προαγωγή της ανάπτυξης. Αυτό που απαγορεύεται είναι να ευνοούμε επιλεκτικά εταιρείες ή βιομηχανίες με φορολογικές παροχές. Αυτό αποκαλείται φορολογικό ντάμπινγκ. Επιτρέπεται επίσης σε μια χώρα να έχει χαμηλές φιλοδοξίες όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική κατά τη διάρκεια μιας φάσης όταν η εταιρεία είναι φτωχή και πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη. Αυτό έκαναν και οι σημερινές πλούσιες χώρες όταν ήσαν φτωχές. Αυτό που απαγορεύεται είναι να επιτρέπουμε ειδικές απαλλαγές από τις ισχύουσες περιβαλλοντικές απαιτήσεις με σκοπό να ευνοηθούν μεμονωμένες εταιρείες ή βιομηχανίες. Αυτό λέγεται περιβαλλοντικό ντάμπινγκ. Προτείνω, η Επιτροπή, στην ανάλυσή της και στα μέτρα τα οποία λαμβάνει, να καθιστά σαφή το διαχωρισμό μεταξύ των νομίμων κανόνων για την προαγωγή της ανάπτυξης και της ευημερίας, και παράνομων μεθόδων ντάμπινγκ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ford (PSE), συντάκτης. – (EN) Κύριε Πρόεδρε, καθόσον ο Επίτροπος Verheugen δήλωσε ότι η Επιτροπή εξετάζει εάν οι ενισχύσεις προωθούν άμεσα τις εξαγωγές –κάτι που θα ήταν παράνομο– θέλω να του ζητήσω, εξ ονόματος της Επιτροπής, να στείλει επιστολή στην εταιρεία ζητώντας της να αναστείλει την εκτέλεση της απόφασής της για το κλείσιμο της μονάδας, το οποίο έχει προγραμματιστεί για το προσεχές δεκαπενθήμερο, μέχρις ότου διευκρινιστεί αυτή η πτυχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Verheugen, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. – (EN) Θα διαβιβάσω αυτό το αίτημα στον συνάδελφό μου, κ. Mandelson, ο οποίος είναι αρμόδιος επί του θέματος.

Θέλω να διαβεβαιώσω την κ. Mann ότι σημειώνω και συμφωνώ απολύτως με τις συστάσεις της. Θα φροντίσω να συζητηθεί το θέμα στις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης μεταξύ ευρωπαϊκών και αμερικανικών επιχειρήσεων, καθώς και σε άλλα φόρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.00.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου