Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 13. dubna 2005 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Zasedání Evropské rady (Brusel, 22. a 23. března 2005)
 3.Hlasování
 4.Plán dílčích zasedání Evropského parlamentu – 2006
 5.Finanční dopady přistoupení Bulharska a Rumunska
 6.Žádost Bulharska o členství v EU
 7.Žádost Bulharska o vstup do EU
 8.Žádost Rumunska o členství v EU
 9.Žádost Rumunska o vstup do EU
 10.Předpisy v sociální oblasti týkající se činností v silniční dopravě
 11.Harmonizace předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy
 12.Ekodesign energetických spotřebičů
 13.Obsah síry v palivech používaných v námořní dopravě
 14.Uvádění toluenu a trichlorbenzenu na trh a jejich používání
 15.Výroční zpráva o politické strategii Komise (2006)
 16.Zasedání Evropské rady (Brusel, 22. a 23. března 2005)
 17.Vysvětlení hlasování
 18.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 19.Stav regionální integrace na západním Balkáně
 20.Potilika bezpečnosti/ochrany
 21.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 22.Propuštění z Alstomu
 23.Daňový a ekologický dumping
 24.Diskriminace na vnitřním trhu s ohledem na pracující a podniky nových členských států
 25.Opětné využití, recyklovatelnost a využitelnost motorových vozidel
 26.Pořad jednání příštího zasedání (viz zápis)
 27.Konec zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (724 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (1121 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí