Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 13. aprill 2005 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungi algus
 2.Euroopa Ülemkogu istung (22.-23. märtsil 2005 Brüsselis)
 3.Hääletused
 4.Euroopa Parlameni 2006. aasta osaistungjärkude ajakava
 5.Bulgaaria ja Rumeenia ELiga ühinemise finantsmõjud
 6.Bulgaaria ELi liikmeks saamise taotlus
 7.Bulgaaria ELi liikmeks saamise taotlus
 8.Rumeenia ELi liikmeks saamise taotlus
 9.Rumeenia ELi liikmeks saamise taotlus
 10.Autovedudega seotud sotsiaalõigusnormid
 11.Autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ja sõidumeerikuid käsitlevate normide ühtlustamine
 12.Ökodisaini nõuded energiat tarbivatele toodetele
 13.Laevakütuste väävlisisaldus
 14.Tolueeni ja triklorobenseeni turustamine ja kasutamine
 15.Komisjoni iga-aastane poliitiline strateegia (2006)
 16.Euroopa Ülemkogu istung (22.-23. märtsil 2005 Brüsselis)
 17.Hääletuse kohta selgituste andmine
 18.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 19.Lääne-Balkani piirkondliku integratsiooni olukord
 20.Välispoliitika/Julgeolek
 21.Infotund (nõukogu)
 22.Koondamislaine Alstomis
 23.Fiskaal- ja keskkonnapoliitiline dumping
 24.Uute liikmesriikide töötajate ja ettevõtete diskrimineerimine siseturul
 25.Mootorsõidukite korduvkasutamine, ringlusse võtmine ja taaskasutamine
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (724 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (1121 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika