Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 13. huhtikuuta 2005 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Eurooppa-neuvoston kokous (Bryssel 22. ja 23. maaliskuuta 2005)
 3.Äänestykset
 4.Euroopan parlamentin istuntokalenteri 2006
 5.Romanian ja Bulgarian liittymisen taloudelliset seuraukset
 6.Bulgarian EU:n jäsenyyshakemus
 7.Bulgaria
 8.Romanian EU-jäsenyyshakemus
 9.Romanian EU-jäsenyyshakemus
 10.Tieliikenteen sosiaalilainsäädäntö
 11.Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistaminen
 12.Energiaa käyttävien tuotteiden ekologinen suunnittelu
 13.Meriliikenteessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuus
 14.Tolueenin ja triklooribentseenin markkinoille saattaminen ja käyttö
 15.Talousarvio 2006: komission vuotuinen strategiaraportti 2006
 16.Eurooppa-neuvoston kokous (Bryssel 22. ja 23. maaliskuuta 2005)
 17.Äänestysselitykset
 18.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 19.Alueellinen yhdentyminen Länsi-Balkanilla
 20.Ulkopolitiikka/turvallisuus
 21.Kyselytunti (neuvosto)
 22.Alstom-yrityksessä tapahtuneet irtisanomiset
 23.Vero- ja ympäristöperusteinen polkumyynti
 24.Uusista jäsenvaltioista peräisin olevien työntekijöiden ja yritysten syrjintä EU:n sisämarkkinoilla
 25.Moottoriajoneuvojen uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja hyödynnettävyys
 26.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 27.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (696 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
EUVL-painos (1577 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö