Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debates
Trešdiena, 2005. gada 13. aprīlis - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Eiropadome (Brisele, 22./23.marts 2005)
 3.Balsošanas laiks
 4.Eiropas Parlamenta sesiju kalendārs 2006. gadam
 5.Rumānijas un Bulgārijas iestāšanās finansiālās sekas
 6.Bulgārijas pieteikums par iestāšanos
 7.Bulgārijas pieteikums par iestāšanos ES
 8.Rumānijas pieteikums par iestāšanos
 9.Rumānijas pieteikums par iestāšanos ES
 10.Sociālās jomas tiesību akti attiecība uz autotransporta darbībām
 11.Sociālās jomas tiesību aktu saskaņošana attiecībā uz autotransportu
 12.Ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem
 13.Sēra saturs flotes degvielā
 14.Toluola un trihlorbenzola tirdzniecība un izmantošana
 15.Komisijas gada politiskā stratēģija (2006. gada budžets)
 16.Eiropadome (Brisele, 22./23.marts 2005)
 17.Balsojuma skaidrojumi
 18.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 19.Reģionālā integrācija Rietumbalkānos
 20.Ārpolitika/Drošība
 21.Jautājumu laiks (Padome)
 22.Atlaišana no darba Alstom
 23.Nodokļu sistēmas un vides dempings
 24.Jauno dalībvalstu strādājošo un uzņēmumu diskriminācija iekšējā tirgū
 25.Mehānisko transportlīdzekļu otrreizēja izmantošana, pārstrādāšana un utilizācija
 26.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 27.Sēdes slēgšana
Debates
Pārskatītā redakcija (724 kb)
 
Debates
Pārskatītā redakcija (1121 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika