Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 13 april 2005 - StraatsburgUitgave PB
 1.Opening van de vergadering
 2.Bijeenkomst van de Europese Raad (Brussel, 22/23 maart 2005)
 3.Stemmingen
 4.Rooster plenaire vergaderingen van het Europees Parlement - 2006
 5.Financiële gevolgen van de toetreding van Roemenië en Bulgarije
 6.Aanvraag van het lidmaatschap van de Europese Unie door Bulgarije
 7.Verzoek van Bulgarije om toetreding tot de Europese Unie
 8.Verzoek van Roemenië inzake toetreding tot de Europese Unie
 9.Verzoek van Roemenië om toetreding tot de Europese Unie
 10.Voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer
 11.Harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer
 12.Ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten
 13.Zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen
 14.Op de markt brengen en het gebruik van tolueen en trichloorbenzeen
 15.Jaarlijkse beleidsstrategie van de Commissie (2006)
 16.Bijeenkomst van de Europese Raad (Brussel, 22/23 maart 2005)
 17.Stemverklaringen
 18.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 19.Stand van de regionale integratie in de Balkan
 20.Buitenlands beleid / Veiligheid
 21.Vragenuur (Raad)
 22.Ontslagen bij Alstom
 23.Fiscale dumping en milieudumping
 24.Discriminatie van werknemers en bedrijven uit de nieuwe lidstaten op de interne markt
 25.Herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en mogelijke nuttige toepassing van motorvoertuigen
 26.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 27.Sluiting van de vergadering
Debatten
Uitgave PB (705 kb)
 
Debatten
Uitgave PB (1815 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid