Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 13 kwietnia 2005 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Spotkanie Rady Europejskiej (Bruksela, 22/23 marca 2005 r.)
 3.Głosowanie
 4.Kalendarz sesji miesięcznych na rok 2006
 5.Skutki finansowe przystąpienia Bułgarii i Rumunii
 6.Wniosek Bułgarii o przystąpienie
 7.Wniosek Bułgarii o przystąpienie do UE
 8.Wniosek Rumunii o przystąpienie
 9.Wniosek Rumunii o przystąpienie do UE
 10.Ustawodawstwo socjalne odnoszące się do działalności związanej z transportem drogowym
 11.Harmonizacja przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego
 12.Wymogi dotyczące eko-projektu dla produktów wykorzystujących energię
 13.Zawartośc siarki w paliwie do statków
 14.Wprowadzanie do obrotu i stosowania toluenu i trichlorobenzenu
 15.Roczna strategia polityczna Komisji (budżet 2006)
 16.Spotkanie Rady Europejskiej (Bruksela, 22/23 marca 2005 r.)
 17.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 18.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia (patrz: protokół)
 19.Stan integracji regionalnej na Bałkanach Zachodnich
 20.Polityka zagraniczna / Bezpieczeństwo
 21.Tura pytań (Rada)
 22.Zwolnienia pracowników przez Alstom
 23.Dumping podatkowy i ekologiczny
 24.Dyskryminacja na rynku wewnętrznym wobec pracowników i przedsiębiorstw z nowych Państw Członkowskich
 25.Przydatność do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji pojazdów mechanicznych
 26.Porządek dzienny następnego posiedzenia (patrz: protokół)
 27.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (724 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (1121 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności