Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 13. apríla 2005 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Texty, ku ktorým je rozprava uzavretá (poradie na strane 2)
 3.Hlasovanie
 4.Kalendár schôdzí Európskeho parlamentu
 5.Finančné dôsledky pristúpenia Bulharska a Rumunska
 6.Žiadosť o pristúpenie Bulharska
 7.Žiadosť o pristúpenie Bulharska k EÚ
 8.Žiadosť o pristúpenie Rumunska
 9.Žiadosť o pristúpenie Rumunska k EÚ
 10.Právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy
 11.Harmonizácia sociálnych opatrení v oblasti cestnej dopravy
 12.Ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu
 13.Obsah síry v lodných palivách
 14.Marketing a používanie toluénu a trichlórbenzénu
 15.Výročná politická stratégia Komisie (2006)
 16.Texty, ku ktorým je rozprava uzavretá (poradie na strane 2)
 17.Vysvetlenia hlasovania
 18.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 19.Stav regionálnej integrácie na západnom Balkáne
 20.Zahraničná politika/Bezpečnosť
 21.Hodina otázok (Rada)
 22.Prepúšťanie v Alstom
 23.Dumping v oblasti daní a životného prostredia
 24.Diskriminácia pracovníkov a podnikov z nových členských štátov na vnútornom trhu
 25.Opätovná použiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť motorových vozidiel
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (724 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (1121 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia