Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 14 april 2005 - Straatsburg Uitgave PB

31. Lampedusa
  

- Vóór de definitieve stemming over de ontwerpresolutie

 
  
MPphoto
 
 

  Posselt (PPE-DE). (DE) Mijnheer de Voorzitter, ik spreek namens mijn fractie. Er heeft zich probleem van technische aard voorgedaan. We hadden voor de eindstemming over het voorstel van de andere fractie inzake Lampedusa verzocht om een hoofdelijke stemming, maar dat verzoek is om een of andere reden niet doorgekomen. Ik verzoek u daarom namens de fractie om de eindstemming over de ontwerpresolutie inzake Lampedusa in de vorm van een hoofdelijke stemming te houden.

 
Juridische mededeling - Privacybeleid