Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 14. april 2005 - StrasbourgEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Doping inden for idræt
 4.Kulturel mangfoldighed
 5.Genopretning af fiskebestandene
 6.Dagsorden for næste mødeperiode: se protokollen
 7.Meddelelse af Rådets fælles holdninger: se protokollen
 8.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet: se protokollen
 9.Velkomstord
 10.Afstemningstid
 11.Tungebestandene
 12.Genbrugelighed, genvindelighed og nyttiggørelsesmuligheder af motorkøretøjer
 13.Bestandene af sydlig kulmule og jomfruhummer
 14.Balkan
 15.Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (2003)
 16.Den europæiske sikkerhedsstrategi
 17.Doping inden for idræt
 18.Kulturel mangfoldighed
 19.Stemmeforklaringer
 20.Stemmerettelser: se protokollen
 21.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 22.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 23.Tørke i Portugal
 24.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forretningsordenens artikel 115)
 25.Bangladesh
 26.Humanitær bistand til flygtninge i Vestsahara
 27.Lampedusa
 28.Afstemningstid
 29.Bangladesh
 30.Humanitær bistand til flygtninge i Vestsahara
 31.Lampedusa
 32.Tørke i Portugal
 33.Delegationernes sammensætning: se protokollen
 34.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 35.Skriftlige erklæringer (artikel 116): se protokollen
 36.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde: se protokollen
 37.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 38.Afbrydelse af sessionen
 BILAG
Forhandlinger
EUT-udgave (481 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (1242 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik