Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 14 Απριλίου 2005 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Ντόπινγ στον αθλητισμό
 4.Πολιτιστική ποικιλομορφία
 5.Αποκατάσταση των αποθεμάτων ιχθύων
 6.Ημερήσια διάταξη της προσεχούς περιόδου συνόδου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Διαβίβαση των κοινών θέσεων του Συμβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Αίτηση υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 9.Καλωσόρισμα
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
 11.Αποθέματα γλώσσας
 12.Επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση οχημάτων με κινητήρα
 13.Αποθέματα μερλούκιου του Νότου και καραβίδας
 14.Βαλκάνια
 15.Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (2003)
 16.Ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας
 17.Ντόπινγκ στον αθλητισμό
 18.Πολιτιστική ποικιλομορφία
 19.Αιτιολογήσεις ψήφου
 20.Διορθώσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Ξηρασία στην Πορτογαλία
 24.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Άρθρο 115 του Κανονισμού)
 25.Μπαγκλαντές
 26.Ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες της Δυτικής Σαχάρας
 27.Λαμπεντούσα
 28.Ώρα των ψηφοφοριών
 29.Μπαγκλαντές
 30.Ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες της Δυτικής Σαχάρας
 31.Λαμπεντούσα
 32.Ξηρασία στην Πορτογαλία
 33.Σύνθεση των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 34.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 35.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116): βλ. Συνοπτικά πρακτικά
 36.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 37.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 38.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (871 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (992 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου