Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 14. huhtikuuta 2005 - StrasbourgEUVL-painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 3.Doping urheilussa
 4.Kulttuurinen monimuotoisuus
 5.Kalakantojen elvytystoimenpiteet
 6.Seuraavan istuntojakson esityslista: ks. pöytäkirja
 7.Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista: ks. pöytäkirja
 8.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö: ks. pöytäkirja
 9.Tervetulotoivotukset
 10.Äänestykset
 11.Kielikampelakannat
 12.Moottoriajoneuvojen uudelleenkäytettävyys, kierrätettävyys ja hyödynnettävyys
 13.Kummeliturska- ja keisarihummerikannat
 14.Balkan
 15.Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 2003
 16.Euroopan unionin turvallisuusstrategia
 17.Doping urheilussa
 18.Kulttuurinen moninaisuus
 19.Äänestysselitykset
 20.Äänestymiskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 21.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 22.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 23.Kuivuus Portugalissa
 24.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (työjärjestyksen 115 artikla)
 25.Bangladesh
 26.Länsi-Saharan pakolaisille myönnettävä humanitaarinen apu
 27.Lampedusa
 28.Äänestykset
 29.Bangladesh
 30.Länsi-Saharan pakolaisille myönnettävä humanitaarinen apu
 31.Lampedusa
 32.Kuivuus Portugalissa
 33.Valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 34.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 35.Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja
 36.Istunnon aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 37.Seuraavan istuntojakson aikataulu: ks. pöytäkirja
 38.Istunnon keskeyttäminen
 LIITE
Puheenvuorot
EUVL-painos (510 kb)
 
Puheenvuorot
EUVL-painos (1225 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö