Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 14 kwietnia 2005 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Doping w sporcie
 4.Różnorodność kulturowa
 5.Odtworzenie zasobów rybnych
 6.Porządek dzienny następnej sesji miesięcznej: patrz protokół
 7.Informacja o wspólnych stanowiskach Rady: patrz protokół
 8.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego: patrz protokół
 9.Powitanie
 10.Głosowanie
 11.Zasoby soli
 12.Przydatność do ponownego użycia, zdolności do recyklingu i utylizacji pojazdów mechanicznych
 13.Odtworzenie południowej populacji morszczuka europejskiego i homara
 14.Bałkany
 15.Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (2003 r.)
 16.Europejska Strategia Bezpieczeństwa
 17.Doping w sporcie
 18.Różnorodność kulturowa
 19.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 20.Korekty do głosowania (patrz: protokół)
 21.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia (patrz: protokół)
 22.Przesunięcie środków (patrz: protokół)
 23.Susza w Portugalii
 24.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (art. 115 Regulaminu)
 25.Bangladesz
 26.Pomoc humanitarna uchodźcom z Sahary Zachodniej
 27.Lampeduza
 28.Głosowanie
 29.Bangladesz
 30.Pomoc humanitarna uchodźcom z Sahary Zachodniej
 31.Lampeduza
 32.Susza w Portugalii
 33.Skład delegacji: patrz protokół
 34.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 35.Oświadczenia pisemne (art. 116): patrz: protokół
 36.Przekazanie tekstów przyjętych na niniejszym posiedzeniu: patrz protokół
 37.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 38.Odroczenie sesji
 ZAŁĄCZNIK
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (567 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (669 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności